Novinky z UP a PřF

Rektor UP: Nezůstávejte doma, běžte volit prezidenta

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Leden 2018 - 14:30
V pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna se koná druhé kolo volby prezidenta České republiky. Voliči mají na výběr mezi bývalým předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem a stávajícím prezidentem Milošem Zemanem. Vedení Univerzity Palackého vyzývá studenty, akademiky i zaměstnance, aby využili svého práva a šli volit. Podle rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera by se měla nejširší akademická obec zúčastnit i druhého kola voleb. „Volby prezidenta České republiky jsou jedním z nejdůležitějších momentů, kdy mohou sami občané směřovat osud své země. I když jsme parlamentní demokracií, rozhoduje se o mnohém: O vztahu naší země k Evropské unii, o způsobu reprezentace České republiky v zahraničí, o společenské atmosféře v následujících (nejméně) pěti letech... Prosím, využijte svého práva a jděte k druhému kolu voleb,“ vyzval své kolegy, studenty i všechny zaměstnance Jaroslav Miller. Prezident se volí v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna, kdy budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky pro druhé kolo dostane volič přímo ve volební místnosti.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Slovenský Telegram Stanislava Rakúse přeložil Lubomír Machala z Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Leden 2018 - 12:03
Lubomír Machala, literární historik a kritik z filozofické fakulty, přeložil do češtiny soubor próz slovenského spisovatele Stanislava Rakúse Telegram. V roce 2010 získala tato kniha na Slovensku cenu Anasoft litera, což je obdoba českého ocenění Magnesia Litery. „Jsou to tragikomické texty, tak trochu čechovovské, trochu i kunderovské, oscilující mezi fatalitou a banalitou všedního života, ať už ho prožívá umělecky nadaný intelektuál, nebo někdo ze společenské periferie,“ říká Lubomír Machala z katedry bohemistiky filozofické fakulty. S překládáním knihy začal zhruba v polovině roku 2014 a s přestávkami na ní pracoval do podzimu 2016. Telegram Stanislava Rakúse, který dlouhá léta působil jako literární vědec na Prešovské univerzitě, je soubor tragikomických, až groteskních próz časově lokalizovaných do nedávné minulosti. Při jeho překládání bylo podle Lubomíra Machaly nejnáročnější dosáhnout takové podoby českého textu, k jaké by pravděpodobně dospěl sám autor, kdyby psal česky. „Rakúsovy texty jsou detailně propracovány a promyšleny. Je z nich patrné, že autorovi velmi záleží na výběru slov, jejich skladbě i rytmizaci. Jsou pro překladatele jedinečnou výzvou,“ vysvětluje Lubomír Machala a dodává, že jazyk Stanislava Rakúse je zrádný, protože vypadá poměrně obyčejně a stroze. „Ale on je aktualizován slovosledně, rytmicky, až obsedantně se vyhýbá opakování, a když se něco opakuje, pak to má nějaký význam, obvykle nezanedbatelný,“ popisuje překladatel z katedry bohemistiky olomoucké univerzity. Sám o sobě ale tvrdí, že je teprve začínající překladatel. „Navíc, řečeno s klasikem, proti své vůli. Kudy chodím, tudy totiž tvrdím, že slovenská literatura by se do češtiny neměla překládat, že mnohem lepší by bylo zajistit její snadnou dostupnost a zkvalitnit informovanost o ní,“ říká.  Připouští zároveň, že tyto snahy zatím nejsou nijak zvlášť úspěšné. Podle olomouckého bohemisty se navíc český čtenář dívá na slovenskou literaturu poněkud přehlíživě.  „Právě překládáním děl svých autorů vycházejí slovenští nakladatelé českým čtenářům vstříc. Bohužel, blízkost obou našich jazyků plodí domněnku, že takové překlady jsou snadné, tudíž je provozuje kdekdo a moc se s nimi nemazlí. Výsledky tomu odpovídají, jsou mnohdy až tristní,“ dodává Lubomír Machala. Sám se překladu ujal se zvláštním osobním zadáním: odvést co nejkvalitnější překladatelskou práci. „Uvědomuji si, že pro tuto práci je důležitá výborná znalost zdrojového i cílového jazyka. Také úcta a respekt k autorovi, jeho dílu a stylistickému nadání. Důležitá je i schopnost improvizace, někdy je totiž nutné hledat řešení mimo rámec originálu. Tyto zásady budu mít před očima už opět na začátku února, kdy odjíždím do Vysokých Tater dokončit překlad románu Mramor a granit od basilejského Slováka Dušana Šimka a rád bych také pokračoval v překládání Nenapísaného románu, což je další pozoruhodné dílo Stanislava Rakúse,“ plánuje Lubomír Machala.  Profesor Lubomír Machala se soustřeďuje na problematiku poválečné literatury. Soustavně se však věnuje současné slovenské literatuře a píše i studie a články komparatistické, uvádějící českou a slovenskou literaturu do společného kontextu. Je autorem a spoluautorem několika knih, mj. Panorama české literatury a Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990 – 1995. Základní podoby a vývojové proměny české prózy v 90. letech 20. století postihl ve faktograficky obsáhlé monografii Literární bludiště. V této Bilanci polistopadové prózy, jak zní její podtitul, představil zásadní prozaická díla a analyzoval vztah literárního centra a periferie a prostor. V této knize se také věnoval i okrajovým žánrům - sci-fi, fantasy a populární četbě.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Žurnál na DOD

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Leden 2018 - 11:02
Na Den otevřených dveří si našlo cestu na Univerzitu Palackého několik tisíc středoškoláků, kteří před maturitou hledají nejlepší vysokou školu a nejbáječnější obor. Žurnál byl u toho, když se rozhlíželi po fakultách, menze i kolejích. Čtěte ZDE.  A taky jsme některým uchazečům přišli docela vhod... Foto: Eva Hrudníková
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... literární historik Jiří Fiala bude hostem dalšího pořadu „Pozvání na skleničku“?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Leden 2018 - 9:04
Na setkání s emeritním profesorem UP můžete přijít v úterý 23. ledna v 18.30 do Café 87 v Denisově ulici. Pořadem provází Vladimír Hrabal.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra optiky se zapojí do evropského výzkumu v programu QuantERA

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 22. Leden 2018 - 8:00
Katedra optiky přírodovědecké fakulty uspěla v těžké konkurenci evropských týmů zaměřených na kvantovou fyziku a technologie a zúčastní se dvou prestižních vědeckých projektů QuantERA programu ERANET. Ve spolupráci se zahraničními vědci na nich budou zástupci katedry pracovat od února. Cílem výzvy bylo podpořit evropská výzkumná konsorcia v oblasti kvantových technologií. Zástupci katedry se zapojí do projektu Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources, jehož koordinátorkou je Ana Predojevic ze Stockholm University a spoluřešitelem za Univerzitu Palackého (UP) je Miroslav Ježek. Druhým projektem je Theory Blind Quantum Control s koordinátor Florianem Mintertem z Imperial College London, spoluřešitelem za UP je Radim Filip. V obou případech účast vědců z katedry optiky umožní proniknout do moderních oblastí kvantové fyziky, které se v současné době experimentálně rozvíjejí ve špičkových evropských laboratořích. V prvním projektu je to emise kvantově provázaných stavů z pevnolátkových zdrojů na bázi kvantových teček s cílem dosáhnout mnohem větší rychlosti generace a snadnější replikace než současné zdroje. V druhém případě je to příprava kvantových stavů opticky a magneticky levitujících nanočástic pomocí moderních postupů kvantové kontroly jejich pohybu, což může sloužit k vyvolání silných nelinearit pro kvantové systémy. To je hlavní oblast současného teoretického výzkumu na katedře v rámci Centra Excelence Grantové agentury ČR vedeného za UP profesorem Filipem. "Náš klíčový příspěvek v obou projektech je podobný a spočívá hlavně v oblasti teorie a modelování náročných fyzikálních experimentů v zahraničí a návrhu kritérií, která umožní rozeznat stavy světla a nanočástic mimo aproximaci Gaussovských kvantových stavů," vysvětlil profesor Filip. Projekt Hyper-entanglement from ultra-bright photon pair sources pomůže i rozvoji laboratoří. "Je to šance pro mladé vědce jak se dostat hlouběji do technologie optických zdrojů s kvantovými tečkami, kterou v Olomouci nemáme. Je to také další možnost jak získat zajímavé doktorské a postdoktorské pozice v zahraničních laboratořích," nastínil možnosti projektu Ježek, jenž je zodpovědný za laboratoře kvantové optiky na katedře. "V projektu plánujeme i experimenty v naší laboratoři se zdroji fotonů na bázi nelineární optiky, abychom otestovali techniky navržené našimi teoretiky a získali srovnání s experimenty v jiných laboratořích," doplnil. Projekty QUANTERA jsou novým typem projektů Evropské unie, vyžadují totiž kofinancování národních poskytovatelů. Ministerstvo školství se k těmto projektům připojilo a podpořilo každý z nich částkou kolem 140 tisíc eur na následující tři roky. Projekty byly vybrány ve dvou kolech z 221 projektů. Podporu získalo jen 26 projektů z různých moderních oblastí kvantových technologií. Kromě dvou projektů na katedře optiky byly podpořeny další dva projekty s účastí českých týmů, a to CEITECu při Masarykově univerzitě v Brně a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na Den otevřených dveří dorazily tisíce středoškoláků z celé země

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Leden 2018 - 14:30
Modré složky s logem UP pod paží, pohled do mapky nebo mobilu a rychlá domluva s kamarády nebo rodiči o tom, kam teď? Na další fakultu, na koleje, do menzy nebo třeba do Zbrojnice? Tak se dnes rozhodovalo několik tisíc středoškoláků, kteří přišli na Den otevřených dveří Univerzity Palackého. Do Olomouce se sjeli z celé republiky a nechyběli ani zájemci ze Slovenska. Do Dne otevřených dveří UP se zapojilo všech osm fakult, které připravily pro uchazeče program od 9 hodin dopoledne až do 14 hodin. K dispozici měli návštěvníci univerzity i speciální mobilní aplikaci Studuj na UP, v níž měli veškeré informace o oborech a možnostech studia, rozcestník po fakultách, aktuality i interaktivní mapu Olomouce s vyznačenými budovami univerzity a s jízdním řádem speciální autobusové linky. Nedočkaví budoucí právníci První zájemci o studium na právnické fakultě přicházeli už krátce po půl deváté - půl hodiny před oficiálním zahájením Dne otevřených dveří. „Ne že bych byla tak nedočkavá, ale přijela jsem ze severovýchodních Čech z Jičína, tak jsem tu o něco dřív. A jak je vidět, nejsem sama, kdo je tu brzy,“ usmívala se Monika Křížová. Na ni a další stovky zájemců čekal pestrý program. Například v improvizované soudní síni se řešil případ inspirovaný seriálem Případy 1. oddělení. Roli obhájce se ujal Jan Vinš, který bude maturovat na gymnáziu v Praze. „Jsem příjemně překvapen programem a zdejší atmosférou. Z role obhájce jsem měl trochu obavy, ale nakonec jsem si ji užil, i včetně taláru,“ řekl Jan Vinš. Přihlášku na olomoucká práva prý už poslal. Teď si přijel hlavně prohlédnout zázemí školy. „Strávil jsem tu přes dvě hodiny. Dozvěděl jsem se vše, co jsem potřeboval. Nejcennější pro mě bylo povídat si se studenty,“ odjížděl spokojený maturant. Součástí programu byly dva hodinové informativní vstupy, do kterých se aktivně zapojili zástupci vedení fakulty a studenti. Zájemci se mohli zastavit u pěti stánků a dozvědět se víc například o přijímacím řízení, zahraničních výjezdech nebo o studentských spolcích. Po celou dobu Dne otevřených dveří také fungovala uchazečská kavárna, kde „obsluhovali“ studenti. Medicína stále láká Prostory lékařské fakulty náporu uchazečů tradičně sotva stačily. Informační stánky ve vestibulu Teoretických ústavů oblehli zájemci o studium všeobecného i zubního lékařství a Velká posluchárna byla zaplněná do posledního místa hned při prvním informačním setkání s vedením fakulty. „Seznámili jsme je se systémem studia a především s tím, jak probíhají přijímací zkoušky, protože to je v tuto chvíli zajímá nejvíc. Pozvali jsme je také na jednodenní semináře z fyziky, chemie a biologie, které připravujeme na následující tři soboty,“ vysvětlila proděkanka Hana Kolářová. Olomoucká gymnazistka Anna Holečková si rozhodnutí o tom, kam a co bude studovat, naplánovala právě na Den otevřených dveří UP. „Dnes se rozhodnu, jestli půjdu studovat právě sem. Chci zkusit všeobecné lékařství nebo zubaře, ale tam berou mnohem míň. V Olomouci se mi líbí a ráda bych tady zůstala. Jako plán B mám proto pedagogickou fakultu, vedle chemie a biologie mě totiž baví i dějepis a čeština.“ Na Teoretické ústavy se vydali také zájemci o studijní obory, které nabízí fakulta zdravotnických věd. Kromě zástupců fakulty, s nimiž se sešli v Malé posluchárně, se jim věnovali také pracovníci jednotlivých ústavů i současní studenti. Pro bližší informace o studiu oborů Všeobecná sestra nebo Fyzioterapie si přijela i Tereza Žídková z Ostravy. „Zatím se ještě rozhoduju mezi FZV a FTK, tam mne přitahuje i ten sport a práce se sportovci. Určitě to ale budu zkoušet i v Ostravě a možná i v Brně.“ Uchazeče nejvíce zajímaly přijímačky Na přírodovědeckou fakultu přišli především uchazeči o studium, jejich rodiče, ale příležitost prohlédnout si učebny či laboratoře využila i veřejnost nebo stávající studenti. Přítomni byli nejen zástupci vedení fakulty a vyučující z jednotlivých kateder, ale role průvodců se nezřídka zhostili i studenti. Svoji činnost prezentovaly návštěvníkům také studentské spolky. „Zatímco v prosinci Den otevřených dveří navštívilo více nerozhodnutých uchazečů, dnes už většinou mají určitou představu o studiu a spíše se doptávají na detaily. Fyzika sice nepatří k nejvyhledávanějším oborům, ale situace se postupně zlepšuje. Třeba před deseti lety se mě na učitelství fyziky neptal nikdo, takže mám radost, že například tentokrát jsem odpovídal na dotazy asi pěti zájemcům o tento obor. Dost lidí se dotazovalo například i na nanotechnologie. Všechny nejvíce zajímaly podmínky přijímacího řízení,“ řekl Lukáš Richterek z katedry experimentální fyziky. Někteří středoškoláci si potřebné informace zajišťovali s dostatečným předstihem. „Budu maturovat až za rok, ale chtěl jsem si udělat představu, jaké jsou možnosti a jaké bych mohl mít jako absolvent přírodovědecké fakulty uplatnění. Hlavně jsem se ale chtěl dozvědět co nejvíce o přijímacích zkouškách. Přemýšlím o studiu matematiky a fyziky, ale ještě jsem se úplně nerozhodl. Ale určitě neuvažuji o jiné vysoké škole než o Univerzitě Palackého,“ prozradil Filip z Olomouce. Své dveře otevřelo návštěvníkům i BALUO Už před devátou dorazili první návštěvníci také do Aplikačního centra BALUO, kam soustředila program Dne otevřených dveří fakulta tělesné kultury. Mířili zejména za informacemi o studiu tělovýchovy, rekreologie a fyzioterapie. Jako například Jan Rada z Bystrovan. „Fyzioterapie mě zajímá, protože se tam hodně pracuje s lidmi, také mě docela baví anatomie a obor má blízko ke sportu, takže o něm vážně přemýšlím. Zároveň ale uvažuji i o oboru Ochrana obyvatelstva, kde už studuje můj kamarád, spoustu informací mám od něj, také to nevypadá špatně. Ale přikláním se spíš k fyzioterapii,“ prozradil fotbalista 1. HFK Holice. Prezentace studijních oborů doprovázela již tradičně řada sportovních či popularizačních aktivit. Zájemci si například mohli zalézt na lezecké stěně, nechat si zanalyzovat zatížení chodidla při chůzi nebo zahrát stolní tenis, velký zájem byl jako obvykle o měření tělesného složení. Prim ale oproti dřívějšímu Dnu otevřených dveří jednoznačně hrály informace o studiu, přece jen se blíží termín přihlášek. Chci pracovat s dětmi, budu studovat na PdF, chci se dál vzdělávat, půjdu na CMTF I tentokrát mohli zájemci o studium pedagogické fakulty navštívit všechny ústavy, katedry a pracoviště. Informace získali i během informačního bloku, který se uskutečnil v přízemí v auditoriu fakulty, mnozí si pak vyzkoušeli také test studijních předpokladů. „Chtěla bych studovat obor Učitelství pro mateřské školy. A nejraději bych byla v Olomouci, chci se totiž trochu osamostatnit,“ řekla Veronika Vrkočová z Ostravy. Plánuje, že se do Olomouce vydá zase v dubnu, kdy by se na fakultě měly uskutečnit i přípravné kurzy. „Jsem odjakživa spojována s dětmi, baví mě to s nimi. O jiném oboru jsem tak nikdy ani neuvažovala,“ dodala usměvavá maturantka.   Na cyrilometodějské teologické fakultě byly pro uchazeče připraveny informace v oblastech studia teologie, sociální práce a sociální pedagogiky. Podrobné seznámení s bakalářskými a magisterskými studijními programy si pro ně připravili zástupci kateder a studijního oddělení. Na podmínky v kombinované formy bakalářského studia charitativní a sociální práce se přišla zeptat Ivana Budínová, která působí v oblastní Charitě Blansko. „Pracuji tam už téměř deset let, a protože si myslím, že na vzdělání není nikdy pozdě, chci si jej rozšířit. Jsem pevně rozhodnutá studovat právě tady v Olomouci, o jiné variantě nepřemýšlím.“ Ze Slovenska na „olomouckou fildu“ Také na filozofické fakultě si řada z uchazečů vyzkoušela test studijních předpokladů. Například Kristína Raimerová, která přijela do Olomouce ze slovenského Martina, kde studuje gymnázium, si test vyzkoušela, přestože má do maturity ještě hodně času. Oproti jiným středoškolákům je ale v poněkud netypickém pozici – kromě slovenské školy je také studentkou druhého ročníku gymnázia v Hranicích. Právě nyní se rozhoduje, jestli bude maturovat na Slovensku, kde žije s mámou nebo v Česku, kde bývá s tátou. Podle toho se totiž i rozhodne, kde bude pokračovat ve studiu na vysoké škole. „Myslím, že by test, který jsem teď napsala, mohl dopadnout vcelku dobře, jen ta matematická část mi dělala trochu problémy. Přestože je pro mě těžší studium v Česku, i tak se asi přikloním ke studiu na Univerzitě Palackého. Velmi se mi tady líbí a chtěla bych na katedru slavistiky. Mám celkem jasno. Jednou bych se ráda živila jako tlumočnice. Možná bych se věnovala i překladu z ruštiny,“ řekla drobná Slovenka. Do Uměleckého centra UP přicházeli uchazeči nejen za testem studijních předpokladů, v houfech se zastavovali také u informací, které se vztahovaly především k uměnovědným oborům této fakulty. Například Kristýna Klečková z Ostravy přijela do Olomouce, aby navštívila katedru muzikologie. „Do zpěvu chodím odmalička a také hraji na klavír. Už dlouho vím, že bych se chtěla věnovat teorii hudby, zajímá mě snad odjakživa. A všichni mi doporučují Univerzitu Palackého. Budu se hodně připravovat, hodně mi záleží na tom, abych studovala právě tady,“ plánovala. Podle Bronislavy Macháčkové ze studijního oddělení filozofické fakulty je zájem uchazečů o lednový termín velký. „Především proto, že termín, kdy uchazeči o studium musejí podat přihlášky ke studiu, se nekompromisně blíží. Už moc času na rozhodnutí nezbývá, a tak mnozí přicházejí i proto, že je to poslední možnost, jak zjistit vše potřebné,“ řekla.  Jak se v Olomouci bydlí, jí a žije I když se studenti a jejich rodiče zajímají na Dnech otevřených dveří především o nabídku studijních oborů, roli při rozhodování kam po maturitě hraje i zázemí, které škola nabízí. Především rodiče se tak zajímají o možnosti ubytování, o jídlo, o ceny. Veškeré informace mohli už tradičně dostat na Koleji Bedřicha Václavka, kde Správa kolejí a menz UP připravila zdarma pro návštěvníky kávu a čaj a navíc tady dostali veškeré potřebné informace o ubytování. „Zjistí tady nejen ceny, ale třeba i to, jak jsou pokoje a koleje vybaveny, jak funguje a co nabízí menza. Tyto informace zajímají většinou rodiče.  Seznámit se tady návštěvníci mohou například i s aktivitami Akademik sport centra, Pevnosti poznání nebo spolku Udržitelný Palacký,“ řekl Honza Gregar, který byl příchozím také k dispozici. Pro informace si sem přišel i Petr Němec s dcerou Marií. „Přijeli jsme z Mladé Boleslavi. Přivedla nás sem exkluzivita oboru, který by chtěla dcera studovat. Navíc má vaše škola dobré renomé a lidé z mého kulturního okruhu mi tuto volbu doporučovali,“ řekl Petr Němec. „ Zajímá mě korejština pro obchodní praxi. Znám dost lidí, kteří ten obor studují, takže i na základě jejich zkušeností jsem se rozhodla to zkusit,“ vysvětlila svou volbu letošní maturantka. „Dcera projevuje dlouholetý zájem o vše asijské a vykrystalizovalo to postupným přechodem od Číny přes Japonsko až ke Koreji. Takže je to vlastně logická volba - zkusit přetavit svůj zájem do oboru, který by ji jednou mohl živit,“ dodal Petr Němec. Po celý den měla pro maturanty otevřeno zdarma Pevnost poznání. Tuto možnost využily také studentky gymnázia Saša a Karolína ze Žiliny, které se v rámci přijímaček zajímaly o studium biologie a chemie. Dívky byly zvědavé, jak vypadá univerzita, a také se chtěly dozvědět více informací o jejím popularizační centrum vědy.  V muzeu se jim moc líbilo a zaujala je možnost, že studenti Univerzity Palackého v centru působí jako animátoři a provádějí interaktivními expozicemi.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Seriál o Nadačním fondu UP. Absolventi v USA podporují univerzity, říká Miloslav Bešta

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 20. Leden 2018 - 8:00
Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mladé vědecké a umělecké talenty, chce v tomto roce oslovit nové dárce. Kampaň nazvaná „Darujte příležitost!“ odstartuje v polovině února. Podpořit se ji rozhodlo i několik úspěšných absolventů Univerzity Palackého. V našem sobotním seriálu se dozvíte, co některé z nich k podpoře Nadačního fondu UP vedlo i proč se stále zajímají o dění na UP. Dnes odpovídá na otázky Žurnálu Online Miloslav Bešta, vývojář ve společnosti  Google, absolvent přírodovědecké fakulty. Jaký význam mělo pro vaši současnou kariéru studium na Univerzitě Palackého? Studium na Univerzitě Palackého mi poskytlo základ, který jsem mohl později rozvíjet. Studium zahrnovalo jak teoretické základy oboru - v mém případě informatiky a matematiky, tak praktické dovednosti jako například dvousemestrový softwarový projekt. Bez kombinace těchto dovedností se dá jen těžko prosadit ve světě IT. V čem je pro vás přínosné udržovat kontakt se svou alma mater? Pro mě je kontakt s alma mater více méně emoční záležitostí. Jako student jsem vždy ocenil, když jsem dostal podporu od univerzity. A nezáleželo na tom, jestli podpora byla finanční, například ve formě stipendia, nebo znalostní, například ve formě kvalitních přednášek. Co říkáte aktivitám Nadačního fondu UP a proč jste se ho rozhodl podpořit? Ve Spojených státech, kde žiju, je běžné, že absolventi podporují své univerzity, které jim vlastně umožnily vybudovat často úspěšnou kariéru. Osobně oceňuji také fakt, že Univerzita Palackého zřídila fond na podporu studentů, protože já sám jsem podobnou podporu na americké univerzitě získal a bez ní bych o studiu na ní mohl uvažovat jen stěží.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta hostila konferenci Kriminologické dny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Leden 2018 - 14:21
Oběť, trestný čin, věznice nebo výzkum… Tato slova patřila včera a dnes k nejskloňovanějším na právnické fakultě. Konala se tu výroční konference České kriminologické společnosti nazvaná Kriminologické dny. Dvoudenní akce, kterou spolupořádala právnická fakulta, přilákala na 150 odborníků z praxe i z akademické sféry. Letošní ročník Kriminologických dnů byl v pořadí již šestý. „Každou konferenci se snažíme uspořádat na některé z českých vysokých škol. Snažíme se střídat regiony. V Olomouci jsme poprvé,“ řekl předseda České kriminologické společnosti Miroslav Scheinost. Konference podle něj nabízí prostor pro diskuzi všech kriminologicky relevantních otázek. „Nechceme pořádat konferenci, která by byla svázaná jedním tématem, a to se nám daří. Rok od roku nám přibývá účastníků i témat, o kterých se hovoří,“ zhodnotil Miroslav Scheinost a poděkoval olomoucké fakultě za spolupořadatelství a jejímu organizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci. „Konference Kriminologické dny je významná nejen svým rozsahem, ale i svým zaměřením, neboť dává dohromady odborníky z různých oblastí vědy a praxe. Je pro nás velkou ctí, že jsme mohli být jejími spoluorganizátory, a pevně věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech,“ uvedla proděkanka pro vědu a výzkum PF UP Blanka Vítová. Olomoucká právnická fakulta měla své zástupce i mezi aktivními účastníky. Se svými příspěvky vystoupili například Lenka Holá, z katedry politologie a společenských věd, Petra Masopust Šachová, Zdeněk Jiří Skupin, Roman Vicherek, Daniel Prouza nebo Filip Ščerba, všichni z katedry trestního práva. Poslední dva jmenovaní moderovali také tematické panely. V sálech právnické fakulty mezi sebou diskutovali a vyměňovali si zkušenosti akademici, zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby či nevládních organizací. „Jsem na této konferenci poprvé. Čtrnáct let pracuji jako probační úředník. Zajímají mě nejrůznější výzkumy, jejichž výsledky tu jsou prezentovány, a zkušenosti kolegů. Věřím, že část z toho využiji v praxi při práci s klienty. Olomoucká fakulta byla jako místo konání vybraná velmi dobře,“ řekl Dušan Beyer z Probační a mediační služby. Mezi diskutovaná témata patřily například sexuální nebo počítačová kriminalita, drogy, trestné činy z nenávisti, ochrana obětí, stalking nebo české vězeňské prostředí. Česká kriminologická společnost vznikla v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Příští rok se její výroční konference uskuteční v Ústí nad Labem.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... BALUO nabízí nové kurzy na stěně a trampolíně?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Leden 2018 - 8:37
Aplikační centrum BALUO na začátku února otevře pro děti i dospělé zájemce kurzy lezení na stěně, skoků na trampolíně či sportovní gymnastiky. Hlásit se můžete již nyní. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Neslyšící reprezentanti absolvovali zátěžové testy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Leden 2018 - 8:26
V laboratořích fakulty tělesné kultury bylo opět živo. Po nedávných testech hráčů SK Sigma Olomouc a 1. FC Slovácko se nyní s maskou na tváři na běžeckém pásu nebo na ergometru pod dohledem Michala Botka a jeho kolegů potili čeští reprezentanti se sluchovým postižením – atleti, fotbalisté, hokejisté či volejbalistky. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti ze čtyř zemí budou předávat středoškolákům znalosti o změnách klimatu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Leden 2018 - 8:00
Katedra rozvojových a environmentálních studií (KRES) přírodovědecké fakulty získala grant v rámci programu Erasmus+ Strategická Partnerství, jehož cílem je studovat a vytvářet výukové aktivity pro středoškolské studenty na téma město a voda v realitě klimatické změny. Tříletý projekt s názvem EduChange – Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning bude řešit ve spolupráci s univerzitami v Utrechtu, Maltě a Trondheimu. „Hlavní myšlenkou je vytvářet materiály pro středoškoláky za použití inovativních geografických a geoinformatických výukových metod – webových map, geoher či mapování v terénu. Každý rok bude v rámci projektu vysláno šest studentů na sedmidenní jarní školu, která bude střídavě v Olomouci, Utrechtu a na Maltě, a na pětidenní studentskou konferenci, jež se každoročně uskuteční v norském Trondheimu,“ uvedl Jiří Pánek z KRES. Mimo zahraniční výjezdy budou studenti ve svých zemích organizovat aktivity pro středoškoláky s cílem přenést na střední školy ještě více znalostí z vysokých škol.  V rámci propojování a sdílení znalostí mezi geovědními katedrami se letošního ročníku projektu zúčastní studenti z kateder geografie, geoinformatiky a pořádající katedry rozvojových a environmentálních studií. Projekt je podpořen z prostředků programu Erasmus+ číslo 2017-1-CZ01-KA203-035519.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti i uchazeči mohou využít v mobilu speciální UPlikaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Leden 2018 - 12:46
Univerzita Palackého udává v posledních letech trendy v mnoha oblastech. Jako první v Česku přišla s vlastní módní kolekcí, zřídila Nadační fond UP pro nadějné studenty, vyhlásila soutěž Univerzita městu nebo začala aktivně podporovat akce ve veřejném prostoru. A prim v českém vysokoškolském prostředí hraje i v oblasti mobilních aplikací. Večer se zapíšete na zkoušku přes telefon, ráno si přes něj zkontrolujete, v kolik hodin je, a rovnou si najdete na mapě učebnu, ve které se koná. Po úspěšné zkoušce vám učitel ze svého mobilního telefonu ihned na místě napíše známku… Tohle není vize blízké budoucnosti, ale již druhým rokem realita na nejstarší vysoké škole na Moravě. Od loňského roku totiž mohou studenti Univerzity Palackého využívat ke správě studia mobilní aplikaci UPlikace. V ní si může student nejen prohlížet rozvrh nebo se zapisovat na předměty a zkoušky, ale také nalézt informace o předmětu, přednášejícím nebo přehled známek. „UPlikace obsahuje také interaktivní mapu s vyznačením univerzitních budov, widgety na domovskou stránku mobilu nebo aktuality,“ říká Ondřej Martínek z oddělení komunikace. Za rok si aplikaci stáhlo přes třináct tisíc studentů a zaměstnanců, kteří oceňují i propracovaný systém upozornění. „Aplikace vám dá sama vědět, když se uvolní termín zkoušky, vypíše se nový termín nebo je vám zapsána známka,“ dodává hlavní autor aplikace Lukáš Novák. Její vznik by přitom nebyl možný bez úzké spolupráce s Centrem výpočetní techniky UP a tvůrci STAGu. UPlikaci přitom pro univerzitu nevyvíjela žádná vývojářská firma, ale její student Lukáš Novák. Ten před čtyřmi lety vytvořil pro své spolužáky aplikaci na objednávání jídel v menzách. Dnes ji úspěšně využívají i další vysoké školy. Poslední novinkou z dílny Lukáše Nováka je aplikace určená zájemcům o studium v Olomouci. Oddělení komunikace ve spolupráci s ním připravilo „appku“ Studuj na UP, v níž uživatelé najdou veškeré informace o oborech a možnostech studia, rozcestník po fakultách, aktuality nebo informace o dni otevřených dveří. „Aplikace může také prostřednictvím aktualit studenty upozornit na případné změny v programu dne otevřených dveří. Stejně tak návštěvníci dnů otevřených dveří ocení interaktivní mapu Olomouce s vyznačenými budovami univerzity a s jízdním řádem speciální autobusové linky,“ dodává Martínek s tím, že k prosincovému dni otevřených dveří využilo aplikaci více než tisíc zájemců, kteří oceňují i to, že aplikace běží také v offline režimu. Projekt mobilní aplikace pro zájemce o studium zaujal další vysoké školy. „V lednu obdobnou službu, opět díky Lukáši Novákovi, spustila například Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, s jejímž PR oddělením spolupracujeme,“ upřesňuje Martínek. V průběhu letošního roku je v plánu dokončení dlouhodobě poptávané verze UPlikace pro systém iOS. Výhledově by pak na iPhonech měla běžet i „appka“ Studuj na UP. „Mimo to chceme na podzim s Lukášem přijít s další novinkou. Svou aplikaci s programem, informacemi či mapami získá i popularizační akce Noc vědců, a to nejen ta olomoucká. Po dohodě s desítkami zapojených vysokých škol, science center, planetárií a knihoven se bude jednat o aplikaci zahrnující program akce v celé republice,“ vypočítává plány Martínek.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student práv zkusil napsat odborný článek a hned s ním uspěl

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Leden 2018 - 8:00
Na začátku byla zajímavá přednáška v rámci předmětu Věcná práva a odhodlání zkusit si napsat první odborný článek. A na konci úspěch. Marek Masarik, posluchač právnické fakulty, získal druhé místo ve studentské vědecké soutěži o Cenu Ernesta Valka, kterou vyhlašuje slovenská nevládní organizace Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Organizátoři pro čtvrtý ročník soutěže zvolili téma Vlastnická práva ve svobodné a nesvobodné společnosti. „Tentokrát jsme hodnotili třináct prací. Jsme rádi, že v porovnání s minulými ročníky přibylo soutěžících. Vítězné práce měly velmi dobrou kvalitu. Právě skončený ročník považuji za jeden z nejlepších. Článek olomouckého studenta se mi velmi líbil,“ zhodnotil Jozef Vozár, ředitel Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a předseda poroty. Spolu s ním hodnotili studentské práce další čtyři právníci a jeden literární vědec. Členem poroty byl například pedagog a někdejší ústavní soudce Pavel Holländer. Marek Masarik přiznává, že i zvučná jména porotců byla jednou z motivací k zapojení se do soutěže. „K napsání článku mě inspirovala a motivovala také úvodní přednáška v rámci výuky vlastnického práva u nás na fakultě. Chtěl jsem si zkusit, co všechno obnáší a jak je těžké napsat vědecký článek,“ řekl student 2. ročníku oboru Právo. Svou soutěžní práci, která měla historicko-srovnávací charakter, nazval Kataklizmy vlastníckeho práva v období totality a katarzia do slobodného rána. „Druhé místo mě příjemně překvapilo. Úspěch beru jako ohodnocení mé práce. Čas, který jsem článku věnoval, stál za to. Byla to pro mě skvělá zkušenost,“ dodal Marek Masarik, který si cenu osobně převzal na slavnostním vyhlášení v Bratislavě. S oceněním byla spojena finanční odměna a tři nejlepší články jsou zveřejněny na webových stránkách pořádající organizace. Pro dvacetiletého studenta je to už druhý úspěch pod hlavičkou olomoucké právnické fakulty. Vloni na jaře se svými dvěma spolužačkami vyhráli finále česko-slovenského římsko-právního moot courtu. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlašuje Cenu Ernesta Valka každoročně vždy na podzim. Ucházet se o ni mohou studenti středních a vysokých škol včetně doktorandů, kterým je maximálně 28 let. Odborný článek musí být napsaný v češtině nebo ve slovenštině a před soutěží nesmí být publikovaný. Soutěž nese jméno slovenského právníka a politika Ernesta Valka, jediného předsedy československého federálního Ústavního soudu, poté vlivného advokáta, který byl v roce 2010 ve vlastním domě zastřelen. Oceněný odborný článek Marka Masarika si můžete přečíst ZDE

Výsledky Ceny Ernesta Valka 2017:

1. místo – Jakub Neumann (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
Vlastnícke práva v slobodnej a neslobodnej spoločnosti

2. místo – Marek Masarik (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Kataklizmy vlastníckeho práva v období totality a katarzia do slobodného rána

3. místo – Peter Švikruha (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Vlastnícke práva v slobodnej a neslobodnej spoločnosti a slovenská skúsenosť z 20. storočia

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát zvolil do čela přírodovědecké fakulty Martina Kubalu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Leden 2018 - 16:06
Akademický senát přírodovědecké fakulty zvolil dnes kandidátem na děkana pro příští čtyři roky biofyzika Martina Kubalu z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. V prvním kole získal 11 hlasů, tedy minimální počet potřebný pro zvolení. V klání porazil stávajícího děkana Ivo Fréborta a chemika Michala Čajana. Nového děkana, jemuž funkční období začne 1. února, musí ještě jmenovat rektor Jaroslav Miller. „Mým cílem je, aby všichni pracovníci fakulty mohli co nejlépe rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. Rád bych rovnoměrně podporoval všechny tři pilíře, na nichž fakulta stojí, a to výuku, vědu a její popularizaci. S tím souvisí férové financování všech těchto tří složek,“ uvedl Kubala, který je znám zejména v souvislosti s projekty na popularizaci vědy Badatel, Newton nebo Konferencí mladých přírodovědců. Senátorům přislíbil mimo jiné zjednodušení administrativy, která je podle něj největší překážkou v tom, aby fakulta byla ještě více konkurenceschopná v mezinárodním měřítku. Ještě před volbou hovořil také o nutnosti upravit fakultní legislativu a zlepšit komunikaci uvnitř fakulty. Více informací o kandidátovi na děkana je dostupných na webu fakulty.  Dosavadní děkan Ivo Frébort získal v prvním kole osm hlasů. „Tato fakulta je úžasná a bylo mi velkou ctí stát v uplynulých čtyřech letech v jejím čele,“ řekl Frébort. Připomněl, že fakulta patří k předním výzkumně orientovaným fakultám v tuzemsku a v řadě oborů získala renomé i v mezinárodním měřítku. Třetí kandidát Michal Čajan obdržel ve volbách jeden hlas. Členové Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP volili kandidáta na nového děkana již podruhé. V prvních volbách v polovině prosince se o post ucházel jen Ivo Frébort. Ve druhých přijalo kandidaturu nejprve pět kandidátů, před veřejnou prezentací volebních programů se jí ale vzdali Irena Smolová a Bořivoj Šarapatka.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Lékařská fakulta hledá své letošní diamantové absolventy. Přihlaste se!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Leden 2018 - 8:00
Po úspěšné loňské premiéře připravuje lékařská fakulta historicky druhou Diamantovou promoci. V přípravné fázi organizátoři hledají a ověřují kontakty na absolventy, kteří složili svůj promoční slib v roce 1958. Setkat se po šedesáti letech v místech svých studií budou moci někdejší medici na počátku dubna. „Loni se uskutečnila Diamantová promoce poprvé a měla velký ohlas. Letos jsme se rozhodli v nové tradici pokračovat a uspořádat ji opět v prostorách Dostavby Teoretických ústavů,“ uvedla proděkanka Eliška Sovová. Podle fakultní promoční knihy promovalo v roce 1958 celkem 170 studentů, z toho 154 ukončilo studium všeobecného a 16 zubního lékařství. Organizátoři zatím ověřují kontakty na zhruba třetinu z nich a hledají další. „Shánějí se velmi obtížně, protože je to opravdu dlouhá doba. Důležité je pro nás i to, jestli se někteří z absolventského ročníku znají se svými dalšími spolužáky a kontakty nám předají,“ popsala hlavní organizátorka „diamantového“ setkání Veronika Glogarová. Jak upozornila, výzvu ke spolupráci už zveřejnila fakulta na svém facebooku, jehož prostřednictvím je možné organizátory informovat. Termín historicky druhé Diamantové promoce byl stanoven na 7. dubna 2018 a její program bude obdobou loňského scénáře slavnostního promočního aktu a přípitku s vedením fakulty. Ve stejný den se uskuteční také tradiční setkání studentů a pedagogů lékařské fakulty Radicēs neboli Kořeny. Stejně jako v předchozích letech jej organizují absolventi, kteří svá studia ukončili před třiceti lety. Na svou alma mater se tak v jednom dni vrátí dvě generace studentů olomoucké medicíny, kteří se zároveň potkají se svými někdejšími učiteli, současným vedením fakulty i dnešními posluchači. První Diamantovou promoci v historii Univerzity Palackého uspořádala lékařská fakulta v dubnu loňského roku, kdy si svůj slavnostní promoční slib zopakovalo 17 bývalých studentů medicíny z roku 1957. O několik měsíců později přivítala své první diamantové absolventy také přírodovědecká fakulta.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… právnická fakulta hostí konferenci Kriminologické dny?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2018 - 13:30
Je to výroční konference České kriminologické společnosti. Spolupořadatelem jejího 6. ročníku je PF UP, v jejichž prostorách se 18. a 19. ledna toto odborné setkání uskuteční. Cílem konference je poskytnout prostor pro diskuzi všech kriminologicky relevantních otázek. Mluvit se bude například o alternativních trestech, drogové nebo počítačové kriminalitě. Více…
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Záhada hlavolamu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2018 - 13:04
Pevnost poznání připravila pro své nejmenší návštěvníky víkendové vědecké výtvarky. Pokud vás zajímá, jak je možné spojit výtvarné umění a vědu, zastavte se tuto sobotu nebo neděli i se svými potomky. Program nese název Záhada hlavolamu a od 11 do 17 hodin si účastníci v expozici Rozum v hrsti mohou vyrobit třeba i vlastní hlavolamy. Foto: Jan Andreáš
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tropické lesy na Borneu zmírňují globální oteplování, jsou ale v ohrožení

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2018 - 12:00
Tropické deštné lesy ostrova Borneo vytrvale z ovzduší odčerpávají oxid uhličitý a zmírňují tak dopady globálního oteplování. Tuto roli jsou však schopné hrát pouze v případě, že jsou v dobrém stavu, nepoznamenané lidskou činností a dostatečně velké. Potvrdila to studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Nature Communications. V mezinárodním týmu autorů má své zástupce i přírodovědecká fakulta. Odborníci označili za alarmující fakt, že deštné lesy nahradily na Borneu ve velké míře plantáže pro produkci palmového oleje. Podle odborníků je za globální změny klimatu odpovědné právě zvýšené množství oxidu uhličitého, jenž prostřednictvím skleníkového efektu přispívá k oteplování Země. Tento plyn je přirozenou složkou zemské atmosféry, avšak v posledních dvou staletích se jeho koncentrace v ovzduší téměř zdvojnásobila vlivem spalování fosilních paliv. Z ovzduší ho naopak stejně jako ostatní rostliny přijímají i stromy, které využívají uhlík pro budování svých mohutných kmenů. „Čím více dřevní hmoty prales obsahuje, tím více oxidu uhličitého je vázáno mimo atmosféru. Nová studie dokládá, že množství dřevní hmoty v neporušených tropických deštných lesích v posledních 20 letech postupně stoupá. To znamená, že deštné lesy do jisté míry pomáhají zmírňovat negativní dopad spalování fosilních paliv na klima planety,“ uvedl jeden z autorů Martin Dančák z katedry ekologie a životního prostředí. Další z autorů studie Radim Hédl z katedry botaniky doplnil, že studie zároveň ukázala, že les rozdrobený těžbou na malé ostrůvky část své dřevní hmoty postupně ztrácí a dříve zadržený oxid uhličitý se tak opět pomalu uvolňuje. Významně se na tom podílejí i delší období sucha, která jsou s globální klimatickou změnou stále častější. I když touto problematikou se uvedená studie přímo nezabývala, odborníci upozorňují na alarmující skutečnost, že více než polovina tropických deštných lesů pokrývajících ještě donedávna převážnou část Bornea byla v posledních desetiletích poškozena těžbou dřeva nebo zcela zlikvidována. Na jejich místo byly vysazeny rozsáhlé plantáže palmy olejné. Tuk vyráběný z plodů této palmy přitom denně sami konzumujeme, protože je přidáván do řady potravin, například do cukrovinek, margarínů či dokonce dětské výživy. Obsahují ho také kosmetické přípravky, svíčky nebo krmiva pro zvířata. „Přitom je teď jasné, že produkce palmového oleje na úkor deštných lesů se podílí na zvyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře a potažmo tedy globálním oteplování,“ upozornil Dančák.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého se v sobotu otevře uchazečům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Leden 2018 - 8:00
Nejen potřebné informace o studiu, ale i speciální doprovodný program nabídne uchazečům Den otevřených dveří Univerzity Palackého už v sobotu 20. ledna. Zájemci si na akci, kterou již tradičně navštěvují tisícovky uchazečů o studium, jejich rodiče i veřejnost, mohou projít univerzitní prostory od 9 do 14 hodin. Nenechají si ujít speciální program, jejž připraví všech osm fakult. K univerzitním budovám zájemce zdarma dopraví speciální autobusová linka. Den otevřených dveří poskytne návštěvníkům kompletní informační servis. Na některých fakultách si mohou zájemci vyzkoušet i testy předpokladů ke studiu. „Středoškoláci se na fakultách dozvědí veškeré informace o možnostech studia, podmínkách přijímacího řízení i uplatnění absolventů. Otevřeny budou univerzitní knihovna, koleje či menza. Očekáváme tisíce zájemců, program bude zajímavý i pro veřejnost,“ uvedla tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková. Program v mobilu i autobus zdarma Uživatelé s telefony se systémem Android si mohou stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou kompletní časový rozpis, jízdní řád autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov, ale i přehledný rozcestník na obory a aktuality. Mobilní aplikaci vytvořil absolvent přírodovědecké fakulty a autor studijní UPlikace Lukáš Novák. Dopravu k fakultám a dalším pracovištím zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která bude vyjíždět vždy od hlavního vlakového nádraží a přiblíží zájemce k téměř všem zpřístupněným univerzitním budovám (jízdní řád). Největší zájem o linku se dá očekávat v čase 8:50 u Hlavního nádraží. Autobus má celkem 50 míst. Jezdit v něm budou i dobrovolníci z UP, kteří zájemcům poskytnou informace k zastávkám. Prohlídky speciálních laboratoří a moderních sportovišť Návštěvníci přírodovědecké fakulty se mohou těšit například na prohlídku optických součástí teleskopu pro detekci kosmického záření. Přístupná bude i laboratoř nanotechnologií se skenovacím elektronovým mikroskopem. Fyzici představí například laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku. Na fakultě zdravotních věd zájemci uvidí specializované odborné učebny, v nichž se studenti při práci se speciálními figurínami zdokonalují v péči o pacienta na lůžku. Na fakultě tělesné kultury v Aplikačním centru BALUO si zájemci vyzkoušejí řadu sportů včetně stolního tenisu. Chybět nebude ani možnost analýzy zatížení nohy při chůzi, měření absorpce kyslíku při pohybu, měření tělesného složení či balanční hra Rovnováha s tučňáky. Přístupná bude i lezecká stěna. Otevřeno i v Pevnosti poznání, UPointu a menze Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne od 9 do 14 hodin sortiment s 10% slevou pro všechny návštěvníky a zájemci o studium na UP dostanou také horkou čokoládu zdarma. Návštěvníci budou mít také příležitost zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V tělocvičně na koleji B. Václavka budou stánky s informacemi, spolku Udržitelný Palacký či Akademik sport centra. V menze na ulici 17. listopadu mohou ochutnat oběd za studentské ceny. V nabídce bude dýňová polévka, boloňské špagety, vepřový guláš, cordon bleu, bezlepkové mexické rizoto a lívance s povidly a tvarohem. Informační bloky Během informačních bloků na fakultách budou jejich zástupci informovat o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky, přijímacím řízení a odpovídat na dotazy. Studentům budou k dispozici i studijní referentky na studijních odděleních fakult. Přehled oborů i podrobný program nabízí web www.studuj.upol.cz a také nová mobilní aplikace Studuj na UP. Aftermovie z prosincového DOD 2017 je k dispozici na univerzitním YouTube.   Přehled informačních bloků: Lékařská fakulta Hněvotínská 3, Teoretické ústavy, Velká posluchárna: 9:30, 11:30 Filozofická fakulta Křížkovského 12 (místnost 2.03, 2. poschodí): 10:00–10:45, 11:30–12:15 třída Svobody 26 (aula 2.31, 2. poschodí): 10:00–10:45, 11:30–12:15 Přírodovědecká fakulta třída 17. listopadu (aula): od 9:00 a od 11:00 Pedagogická fakulta Žižkovo náměstí 5 (auditorium fakulty): 9:30 Právnická fakulta 17. listopadu 8 (aula budovy B): od 10:00 a od 12:00 Fakulta zdravotnických věd Hněvotínská 3, Teoretické ústavy, Malá pravá posluchárna: 9:30, 10:30, 12:00
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Americko-česká konference vytyčí směr spolupráce v nanotechnologiích a chemii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. Leden 2018 - 12:00
Projekty pro vzájemnou spolupráci i možnosti jejich financování budou hledat účastníci Americko-české konference o pokročilých nanotechnologiích a chemii, která se uskuteční 17. a 18. ledna  v Americkém centru v Praze. Vědecké fórum, jež současně zahájí oslavy stého výročí diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, pořádají Velvyslanectví USA v České republice, americký Úřad pro námořní výzkum (ONR) a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého. „Chemie a nanotechnologie jsou oblastmi, ve kterých dosahují vědci z obou zemí unikátní výsledky a mají si co nabídnout pro vzájemnou spolupráci. Představa je, že podobné akce by se mohly opakovat přibližně ve dvouletém cyklu se zaměřením na další vědní disciplíny,“ uvedl ředitel RCPTM a prezident konference Radek Zbořil. V Americkém centru se sejde zhruba 80 účastníků, kteří vyslechnou přibližně 30 přednášek a zhodnotí schopnosti obou zemí v oblasti nanotechnologií a chemie. Z panelové diskuze, jíž se zúčastní i zástupci poskytovatelů grantové podpory z obou zemí, by měly vzejít návrhy možných výzkumných projektů a zdroje jejich financování. RCPTM bude na konferenci kromě jeho ředitele reprezentovat také Pavel Hobza, Michal Otyepka, Pavel Jelínek nebo Jiří Šponer. Českou nanovědu a chemii budou zastupovat  například i Josef Michl a Zdeněk Havlas z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (AV ČR), Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu AV ČR, Jana Roithová z Univerzity Karlovy, Jiří Čejka z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nebo Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR. Za americkou stranu účast potvrdili například David Bell z Harvardovy univerzity, Mark Reed z Yaleovy univerzity, Julia Greer z Kalifornského ústavu technologií (CALTECH), Emmanuel Giannelis z Cornellovy univerzity, Alexander Kabanov z Univerzity Severní Karolíny nebo s RCPTM spolupracující Rajender Varma z Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Spojených států amerických. Další informace jsou dostupné na webových stránkách konference.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF