Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého včera sportovala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Květen 2018 - 10:23
Více než třicet různých sportovních disciplín, zájem univerzitní obce a stabilní počasí. I letos studenti i zaměstnanci Univerzity Palackého využili rektorské volno a vyrazili během Sportovního dne UP do tělocvičen, na hřiště nebo přírody. Lákal fotbal, volejbal i badminton, také power joga a zumba. „Power jogu cvičím pravidelně. Dokonale protáhne a zároveň i posílí tělo, uvolní mysl i duši po namáhavém dni. Všem doporučuji,“ řekla Eva Vičarová z katedry muzikologie filozofické fakulty. V pozdějším odpoledni využila i pohybově mnohem rychlejší zumbu ve Sportovní hale UP. Sportovní den označila jako jednu z velmi dobrých akcí univerzity. Letošní program zahrnul více než třicet položek. Nechyběl koloběžkový výlet na Loveckou chatu nebo lukostřelba. Novinkou byl squash nebo kruhový trénink v posilovně Akademik Fitness.  Během dopoledne si zájemci mohli zacvičit i v moderním fitness v Aplikačním centru BALUO anebo si zazávodit v běhu po olomouckých parcích na Memoriálu Jiřího Hronka. Zájem byl i o tenis. Na pěší výlet Větrání okolo vrchu Rampach u Litovle se vydalo jedenáct turistů, mezi nimi i několik lidí mimo univerzitu a jedna zahraniční studentka. „Z Choliny do Litovle jsme urazili téměř sedmnáct kilometrů, řekli si nějaké pověsti, která se k místům na trase vážou, jako například ke studánce Svatá voda u Choliny. Větší dojem ale podle všeho zanechala svačinová pauza v zatopeném kamenolomu. Jedna z účastnic si i zaplavala, voda prý byla studená, ale osvěžující,“ uvedl vedoucí výpravy Martin Višňa z fakulty tělesné kultury. Během Sportovního dne byl i letos připraven odpolední program v areálu Sportovní haly UP. Na své si přišli děti zaměstnanců i milovníci her, jako je discgolf, ringo nebo mölki. Nechybělo také občerstvení a živá hudba a v závěru večera losování kuponů, které účastníci získali na jednotlivých disciplínách. Zajímavé ceny související především s dalšími sportovními aktivitami si odneslo pětašedesát výherců. Sportovní den Univerzity Palackého je každoroční součástí akademického roku. Připravuje ho Akademik sport centrum. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Král majálesu David Koller převzal vládu nad svými poddanými

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 10. Květen 2018 - 7:00
Studenti Univerzity Palackého včera v Olomouci na jeden den obnovili Československo a svůj letošní svátek oslavili v duchu motta „ČeskosLOVEnsko – 100 let spolu“. Vlády nad nimi se na další rok ujal coby král Olomouckého majálesu zpěvák, textař a hudebník David Koller.  Královské žezlo, plášť a hermelín předali Davidu Kollerovi zástupci univerzity, města a kraje.  „Přeji novému králi, aby si užil panování v naprosto unikátním jubilejním roce. Má neuvěřitelnou čest kralovat právě v době, kdy Československo slaví stoleté výročí,“ uvedl předseda Akademického senátu UP Jiří Langer. Za přijetí pozvání do Olomouce uznávanému hudebníkovi poděkoval prorektor Petr Bilík. „Děkuji ti také za vynikající muziku a tvé občanské postoje. Dostaneš za to hermelín,“ doplnil.   Jako nejcennější insignii vložila královskou korunu na hlavu nového krále majálesu loňská vládkyně Helena Sedláčková, ředitelka univerzitní knihovny. „Loni jsem vás, své poddané, pozvala do světa příběhů a fantazie, s dalším v řadě králů a královen v něm jistě zůstanete. Přeji mu, aby vládl spravedlivě a abyste s ním během celého roku jeho vlády mohli jenom zpívat a tančit,“ zdůraznila Helena Sedláčková.  Mezi „královská veličenstva“ uvedl letošního studentského vládce také králů majálesu z roku 2013, emeritní rektor UP Josef Jařab. „Máš před sebou rok, který můžeš využít k tomu, abys byl zdárným a úspěšným soupeřem všem těm králům, kteří králi ani být nemuseli. Srdečně gratuluji a ať je tvým královstvím čistá liberální demokracie,“ popřál Josef Jařab nastupujícímu panovníkovi. „On to ještě neví, že my veličenstva si spolu tykáme. Je to takový první stupínek do této zvláštní kategorie lidí,“ dodal na vysvětlenou k publiku.  Nový král David I. poděkoval organizátorům akce za pozvání a studentům popřál, aby si příjemně užili nejen svůj svátek, ale i další májové dny. Ve svém prvním královském projevu také připomněl současnou společenskou atmosféru v České republice a potvrdil své politické postoje. „Když jsem dostal pozvánku, abych se této trachtace zúčastnil, zdálo se mi vhodné, abychom poukázali na věci, které vy i my všichni můžeme ovlivňovat - a to jsou volby. Je jich teď kolem tolik, že by bylo dobré se na ně soustředit. Ač jsem král, stejně mám raději demokracii než vládu jednoho muže. A právě proto, že jsem král, nemám rád komunisty, ani minulé, ani současné,“ zdůraznil David Koller a dodal: „Nechci ale dělat agitku, a proto vám zároveň přeji: mějte se rádi, mějte rádi lidi kolem sebe a buďme na sebe hodní,“ vyzval král a v závěru korunovace se připojil ke společnému zpěvu československé hymny v podání smíšeného komorního sboru UP Ateneo.  Alegorický průvod masek ozdobený trikolórami a transparenty k jednodennímu „obnovení Československa“ pak doprovodil nově korunovaného studentského panovníka do Bezručových sadů k zahájení studentských slavností. Stylovou atmosféru letošních slavností dokreslila jeho královská jízda městem v kabrioletu Škoda Felicia z roku 1960.  Ústřední téma letošních studentských slavnostní zaměřené na stoleté výročí založení Československa se odrazilo v pestré programové nabídce. Společná historie obou národů se stala tématem komiksové výstavy, divadelního představení nebo filmové projekce a promítla se i do stylové módní přehlídky či originální únikové hry v krytu civilní obrany. Připraveny byly také tradiční prezentace studentských a neziskových organizací, besedy, workshopy a sportovní i multižánrový hudební program v podání českých a slovenských interpretů a kapel.  Studentské slavnosti byly i letos volně přístupné široké veřejnosti. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje tentokrát na podporu olomoucké pobočky projektu Paměť národa.  Olomoucký majáles Univerzity Palackého, který se hlásí k podpoře akademických hodnot a občanské společnosti, se konal poprvé před osmi lety a na jeho organizaci se každoročně podílejí desítky studentů ze všech fakult. Korunu studentských panovníků v předchozích letech nosili světoznámý fotograf Jindřich Štreit, herečka Moravského divadla Olomouc Ivana Plíhalová, emeritní rektor UP Josef Jařab, herec, zpěvák a výtvarník Jaromír Švejdík, kanoista Richard Hála nebo moderátor a zpěvák Marek Eben.  Bližší informace najdete také ZDE a ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Chemici navrhli postup pro snazší dopadení pachatele se střelnou zbraní

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 9. Květen 2018 - 8:00
Usvědčit pachatele ze střelby na základě analýzy povýstřelových zplodin zachycených na otisku prstů a současně ho na základě této stopy identifikovat. To umožňuje postup, který navrhli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty. Chemiky k výzkumu motivovaly teroristické útoky v Paříži i spolupráce s policisty v rámci přednáškového modulu Analytická chemie ve forenzních vědách. Podle výzkumníků je vyvinutá metoda snadno přenositelná do praxe. Jeden z jejích autorů, Tomáš Pluháček, se v době teroristických útoků v Paříži v listopadu 2015 vracel ze stáže ve Francii. V této souvislosti ho napadlo využít analýzu povýstřelových zplodin pro identifikaci pachatelů. „S kolegy jsme se zamýšleli nad tím, zda po odběru reálných otisků prstů na místě činu zůstanou částice z povýstřelových zplodin ukotveny v papilárních liniích a budeme schopni na základě takto získaných poznatků provést i identifikaci osoby.  Nyní už víme, že dokážeme z otisku prstů určit, zda jejich „majitel“ manipuloval se střelnou zbraní nebo z ní i střílel, a také tuto osobu identifikovat,“ uvedl jeden z autorů Tomáš Pluháček, který si za prezentaci postupu odvezl z letošní mezinárodní konference ESAS (European Symposium on Atomic Spectrometry) v Berlíně cenu za nejlepší poster. V běžné praxi kriminalisté zkoumají částice povýstřelových zplodin, které získají z rukou střelce nebo jeho oděvu. Ve specializované laboratoři k tomu využívají skenovací elektronovou mikroskopii. Olomouckým vědcům ale stačí analyzovat prvky z povýstřelových zplodin, jako jsou například olovo, baryum, antimon a případně rtuť, jen z latentního otisku prstu. Pro analýzu využívají laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem, což je metoda umožňující zobrazování prostorové distribuce prvků napříč pevným vzorkem. „Námi navržený postup, poskytující přímo souvislost mezi biometrickými informacemi a corpus delicti v podobě detekce a klasifikace částic povýstřelových zplodin, dosud nikdo jiný neaplikoval. My jsme ho ověřili u tří osob a analýzy konzultovali s profesionálním znalcem z oboru daktyloskopie. Nyní chceme metodu potvrdit analýzou více vzorků a nabídnout ji Policii ČR. Věříme, že metoda by mohla práci kriminalistů urychlit a usnadnit. Standardní analýza pomocí skenovací elektronové mikroskopie je totiž poměrně zdlouhavá a má určitá omezení,“ doplnil Pluháček. Olomoučtí analytičtí chemici spolupracují s kriminalisty dlouhodobě. Zkušení chemici a policejní specialisté předávají studentům informace z oboru forenzní chemie. Jedná se především o aplikace analytické chemie, které využívají kriminalisté k prokázání trestné činnosti. Laická veřejnost zná některé z postupů, byť v poněkud zjednodušené podobě, například z kriminálních seriálů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sportovci, blíží se České akademické hry!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 8. Květen 2018 - 8:00
Již posedmnácté poměří své síly studenti českých vysokých a také vyšších odborných škol na Českých akademických hrách. V termínu 17. až 22. června je hostí Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Sportovci z Univerzity Palackého u toho nebudou chybět. Zápolit o mistrovské tituly se bude v sedmadvaceti individuálních i kolektivních sportech, například v atletice, futsalu, karate nebo ve veslování, pořadatelé očekávají účast až dvou tisíc sportovců z padesátky škol. Zájemci o reprezentaci Univerzity Palackého na hrách se mohou přihlašovat do 5. června prostřednictvím garantů jednotlivých sportů, jejichž přehled spolu s dalšími informacemi je dostupný ZDE. „Her se mohou zúčastnit studenti, kteří se prokážou platným výkazem o studiu, tedy například indexem či ISIC kartou, nebo řádně ukončili studia v letošním kalendářním roce,“ připomíná koordinátor univerzitní reprezentace Vítězslav Prukner z fakulty tělesné kultury. „Za zisk některé z medailí obdrží studenti sportovní stipendium, které je pro letošní rok stanoveno ve výši 3000 korun za zlatou, 2000 korun za stříbrnou a 1000 korun za bronzovou medaili,“ dodává pro motivaci. Obecné informace, harmonogram a propozice všech sportů jsou k dispozici na webu her. Loňského ročníku, který se konal v Praze, se zúčastnili sportovci z pětatřiceti škol, v jejich celkovém pořadí obsadila reprezentace Univerzity Palackého šesté místo. Žebříček opanovala Univerzita Karlova, na druhém místě se umístilo spolupořádající ČVUT následované Masarykovou univerzitou. Olomoučtí studenti vybojovali třiapadesát medailí, z toho čtyřiadvacet zlatých. Bodovali zejména ploutvoví plavci.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konference řešila budoucnost Evropské unie a evropského práva

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Květen 2018 - 12:00
Odborně přispět do debaty, jakým směrem by se měla ubírat Evropská unie, a zvýšit povědomí o jejím aktuálním vývoji u široké veřejnosti. To byly hlavní cíle konference Budoucnost Evropské unie a evropského práva (včetně relevantních otázek vnitrostátního práva členských států), kterou pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva při Právnické fakultě UP. Dvoudenní mezinárodní a multidisciplinární setkání přilákalo na právnickou fakulta 273 účastníků, z toho 36 vystoupilo s vlastním příspěvkem. „Téma konference jsme nezvolili náhodně. Snažili jsme se reflektovat skutečnost, že se Unie nachází ve zlomovém okamžiku svého vývoje. Diskuze o perspektivách Unie patří v evropském právu a politologii k evergreenům, avšak v této chvíli již tyto debaty překročily dimenzi ryze teoretických úvah a spočívají ve výběru již konkrétních politických scénářů a reálných základů pro hlubokou reformu a transformaci podstaty Unie,“ vysvětlila Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka akce. Podle ní měla konference dva rozměry. Odborný, kdy bylo cílem vytvořit akademický příspěvek do probíhající politické debaty, a potom občanský. „Povědomí o záležitostech budoucnosti Unie a jejich pochopení je důležité nejen ve vědeckých intencích, ale i pro každého občana,“ dodala Naděžda Šišková. Konferenci zahájila Zdenka Papoušková, děkanka PF UP. Ve své uvítací řeči vyzdvihla význam a jedinečnost Jean Monnet Centra of Excellence a ocenila program a výběr hlavních hostů. V plenárním zasedání se za konferenčním stolem sešli Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, Nataša Chmelíčková, vedoucí oddělení azylové legislativy odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, a Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR v USA a v Rusku. „Petr Kolář si zvolil velmi zajímavé téma – EU a aktuální hrozby moderní společnosti. Mluvil hlavně o boji s dezinformacemi, prevenci fake news na sociálních sítích a o obraně před manipulací veřejného mínění,“ uvedla Naděžda Šišková. Na plenární část navázalo pět odborně zaměřených sekcí – Budoucnost EU z hlediska institucionální struktury, posílení demokratických základů a ochrany právního státu, Brexit a jeho implikace, Budoucnost EU z hlediska ochrany práv a soudní kontroly, Budoucnost hospodářské a měnové unie, Aktuální výzvy pro EU v oblasti vnějších vztahů. Mezi řečníky byli například Lenka Pítrová, přední expertka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nebo Michael Siman, odborník z Právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Konferenci si nenechala ujít například soudkyně Kateřina Štěpánová, která pracuje u Okresního soudu Karviná. „Přilákalo mě aktuální téma setkání. Oceňuji, že mnohé příspěvky řešily jiné věci, než o kterých se běžně mluví v médiích,“ řekla Kateřina Štěpánová. Zájem byl i ze strany studentů. „Líbil se mi široký záběr konference. Z pohledu studenta musím vyzdvihnout, že velká část konference byla zaměřena na v současné době jedno z nejvíce diskutovaných témat na úrovni EU, a to je brexit,“ zhodnotila Kateřina Stošková, studentka 1. ročníku oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo na PF UP. Prestižní Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva funguje na právnické fakultě od podzimu roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou na klíčové právní problémy EU.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zumba, squash, koloběžky. Univerzitu Palackého čeká den plný pohybu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 7. Květen 2018 - 8:00
Z pestré nabídky pohybových aktivit si mohou vybírat studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého během Sportovního dne UP, který na středu 9. května připravilo Akademik sport centrum. Na většinu aktivit není nutné se dopředu přihlašovat a jsou pro zájemce zcela zdarma, na sportovní den je vyhlášeno rektorské volno. Program sportovního dne zahrnuje více než třicet položek. „Nechybí koloběžkový výlet na Loveckou chatu, zumba party ve Sportovní hale UP nebo lukostřelba. Novinkou letošního roku je pak například squash nebo kruhový trénink v posilovně Akademik Fitness,“ uvádějí pořadatelé. Během dopoledne si zájemci budou moci zdarma zacvičit také v moderním fitness v Aplikačním centru BALUO anebo si zazávodit v běhu po olomouckých parcích na Memoriálu Jiřího Hronka. Půldenního pěšího výletu Větrání okolo pověstmi opředeného vrcholu Rampach u Litovle nebo podvečerního běžeckého tréninku Jogito ergo sum na atletickém stadionu se mohou zúčastnit i mimouniverzitní zájemci. Tradičně je připraven také odpolední program v areálu Sportovní haly UP, kde si na své přijdou i děti zaměstnanců anebo třeba milovníci her, jako je discgolf, ringo nebo mölki. Nebude chybět občerstvení a živá hudba a také proběhne losování kuponů, které účastníci obdrží na jednotlivých aktivitách, o zajímavé ceny. Přehled všech nabízených aktivit a informace o jejich případných kapacitních omezeních či rezervacích najdete na stránce Akademik sport centra. Sportem nebude žít Univerzita Palackého jen díky Sportovnímu dni. Paleta různých outdoorových aktivit nechybí ani v programu Olomouckého majálesu UP, který se taktéž koná ve středu 9. května. Zájemci si budou moci vyzkoušet například famfrpál nebo bumperbally. Už na dopoledne je připraven sportovní program pro osoby se zdravotním postižením s Centrem APA fakulty tělesné kultury. Více informací je k mání na webu majálesu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti práv si díky veletrhu mapovali trh práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 6. Květen 2018 - 8:00
Zmapovat trh práce, oslovit svého budoucího zaměstnavatele nebo zajistit si studijní stáž. Tuto jedinečnou příležitost měli studenti Právnické fakulty UP, a to díky veletrhu pracovních příležitostí Job Fair Kontakt. Jednodenní akci pro ně přímo na fakultě připravil studentský spolek ELSA Olomouc. Budoucí právníci mohli v předsálí auly navštívit na dvacítku stánků. Mezi vystavovateli převažovaly prestižní mezinárodní advokátní kanceláře, své zástupce na veletrh vyslalo například i ministerstvo spravedlnosti nebo ministerstvo dopravy. „Job Fair Kontakt je příležitostí pro studenty, jak se dostat blíž k  možnému zaměstnavateli. Zeptat se na vše, co na webových stránkách firem a společností nenajdou. Je to hlavně o osobním kontaktu,“ uvedl hlavní organizátor letošního Job Fair Kontaktu Antonín Veselý z ELSA Olomouc. Jeden ze stánků obsadila největší právní firma světa Dentons. „Máme zájem o vaše absolventy, dva již u nás pracují. Studenty zajímalo zaměření naší firmy, druhy práva, kterému se věnujeme, časová náročnost práce a vnitřní chod. Nejčastěji se ale ptali na možnost praxe při studiu,“ zhodnotila Martina Tintěrová z Dentons. Novinkou letošního, v pořadí již sedmého, ročníku veletrhu byly takzvané JFK Talks. „Vždy pět vybraných firem mělo společné setkání se studenty. Debata měla moderátora a studenti se mohli na cokoli ptát, srovnávat. Takové bloky jsme připravili celkem tři,“ upřesnil Antonín Veselý. Mezi stánky se po celý den potkávali posluchači všech ročníků. „Jsem teprve v prváku, takže jsem na této akci poprvé. Přišla jsem spíš ze zvědavosti a poptat se na možnosti praxí při studiu. Pro nás prváky toho firmy moc nemají, ale nevadí. Veletrh rozhodně posílil moji motivaci ke studiu. Samotní zástupci firem byli velmi ochotní a vstřícní,“ řekla Michaela Denková, která studuje obor Právo. Job Fair Kontakt pořádají na svých právnických fakultách všechny české lokální skupiny ELSA, a to jednou v akademickém roce. V Olomouci se tradičně koná na jaře.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Milan Hejtmánek a Vladimír Študent obdrželi ocenění Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 5. Květen 2018 - 8:00
Při příležitosti významných životních jubileí ocenil rektor Jaroslav Miller vynikající celoživotní práci emeritního přednosty Ústavu biologie Milana Hejtmánka a přínos přednosty Urologické kliniky Vladimíra Študenta ve prospěch lékařské fakulty a Univerzity Palackého. S poděkováním za jejich dlouholetou činnost jim předal zlaté medaile Za zásluhy o UP.  Oba jubilanty představil děkan Milan Kolář jako výrazné osobnosti fakulty i univerzity. „Profesor Milan Hejtmánek je s univerzitou spjat od roku 1947 jako vynikající vědec a pedagog. Patří k učitelům, kteří se mi hluboce vryli do paměti a dodnes si pamatuji některé otázky u zkoušky,“ zavzpomínal Milan Kolář a krátce shrnul profesní dráhu emeritního přednosty. „Už v padesátých letech zde založil olomouckou školu lékařské mykologie, které se věnoval po celý svůj profesní život. Publikoval přes dvě stovky původních vědeckých prací z oblasti epidemiologie, fyziologie, cytologie i genetiky patogenních hub. Jeho práce měla i praktické využití a dospěla až k zavedení výroby avirulentní vakcíny proti trychofytóze skotu, která je vyráběna dosud,“ uvedl děkan Milan Kolář. Připomněl také, že v letech 1969 – 1989 bylo Milanu Hejtmánkovi znemožněno zastávat významnější pedagogické a vědecké funkce a do čela Ústavu biologie se vrátil až po listopadu 1989.  „Jako výborný přednášející a náročný examinátor se stal významným pedagogem, který kolem sebe soustředil nadějné studenty a umožnil jim zahájit samostatnou vědeckou práci. Působil také jako prorektor UP pro vědu a výzkum, jako člen její vědecké rady a aktivně také pracoval v pozici předsedy redakční rady týdeníku Žurnál UP. Jeho mladší kolegové a spolupracovníci si jej pamatují jako člověka s mimořádnou šíří rozhledu, zájmů, oddanosti vědě a současně přátelského a otevřeného jednání. Jeho zásadovost a silná povaha mu pomohly udržet si čistý štít i v nelehkých dobách, a to vše mu přináší přirozenou autoritu mezi českými biology,“ zdůraznil děkan Milan Kolář.  Podle rektora Jaroslava Millera je Milan Hejtmánek živoucí legendou lékařské fakulty i celé univerzity. „Univerzitu nedělají přístroje, budovy, ani peníze, ale lidé. Jsem proto hrdý, že zde máme právě takové osobnosti, jako jste vy. Jste inspirací pro studenty i všechny kolegy a jsem opravdu rád, že vám medaili mohu předat právě já,“ uvedl rektor.  Emeritní přednosta Milan Hejtmánek popřál rektorovi v jeho funkci hodně úspěchů a radosti. „Situace, jaká je dnes na univerzitě, je překrásná. Těší mne zejména naši absolventi – znal jsem je kdysi jako mládence a dnes jsou z nich přednostové, děkani, proděkani. Jste všichni hrozně mladí, tak vás mohu oslovit jako své mladé přátele: držte se ve zdraví, jezte málo, hodně se hýbejte a mějte rádi naši univerzitu – to je klíč k radostnému životu,“ uvedl Milan Hejtmánek.  Téměř symbolicky převzal univerzitní ocenění také někdejší žák Milana Hejtmánka – současný přednosta Urologické kliniky Vladimír Študent. „Když jsem měl možnost dostat se do světa po roce 1989, byli zahraniční kolegové překvapeni, jaké máme znalosti, a já jsem se nikdy nemusel za Olomouc stydět. Vždycky jsme chtěli ukázat, že tady děláme špičkovou medicínu a snažili se něco pro to udělat,“ uvedl Vladimír Študent. Jak zdůraznil, při výběru uchazečů na svou kliniku dává obvykle přednost absolventům olomoucké fakulty. „Vzdělání je u nás na velmi kvalitní bázi, a to od té doby, co nastoupila právě generace profesora Hejtmánka, která na nás byla přísná. Úroveň se nám podařila udržet,“ doplnil Vladimír Študent.  Stávající přednosta Urologické kliniky je podle děkana Milana Koláře nejen vynikajícím učitelem a vědecko-výzkumným pracovníkem, který má za sebou řadu publikací, odborných sdělení a přednášek. „Je příkladem krásného propojení výuky, vědy, výzkumu a péče o pacienty. Pod jeho vedením se Urologická klinika stala prestižním pracovištěm v České republice i v Evropě. Založil zde školu roboticky asistované laparoskopické operativy, zaměřenou především na operaci prostaty, je propagátorem této metody a kolegové z tuzemska i ze zahraničí se ji jezdí učit právě k nám. Svoje odborné zkušenosti a znalosti předává nejen studentům medicíny, ale i lékařům v rámci jejich postgraduálního vzdělávání,“ připomněl Milan Kolář.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát UP jednomyslně schválil rozpočet

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Květen 2018 - 14:01
Senátoři Univerzity Palackého schválili rozpočet a rozdělení finančních prostředků na rok 2018. Univerzita Palackého má letos od státu na vzdělávací a výzkumnou činnost více než 2 miliardy korun. Je to zhruba o 250 milionů více než loni. „Završili jsme tak několika měsíční proces, ve kterém se senátoři zabývali metodikou dělení i samým dělením příspěvku a dotací na Univerzitě Palackého. Poté každá z fakult univerzity jednala s ohledem na své fakultní metodiky o svých rozpočtech, aby v závěru tohoto procesu Jiří Přidal, kvestor UP, předložil Akademickému senátu UP Návrh rozpočtu UP na rok 2018. Akademický senát UP jej jednomyslně přijal,“ řekl jeho předseda Jiří Langer. Zdůraznil přitom, že zmiňovaná částka neobsahuje účelové dotace a že součástí schvalovacího procesu byl letos poprvé i střednědobý výhled financování školy. Během květnového jednání AS UP se senátoři mimo jiné seznámili i s modelem hodnocení kvality na Univerzitě Palackého (EFQM). Hovořila o něm Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu.Senát si poslechl i prezentaci Dity Palaščákové, koordinátorky Nadačního fondu UP o jeho aktuálních aktivitách i současné kampani Daruj příležitost. Studentští senátoři otevřeli diskuzi o nastalých problémech, které se týkají častých výpadků sítě eduoroam a s tím souvisejících problémech. „Na příštím jednání senátu by měl o příčinách těchto problémů informovat Jiří Lach, prorektor pro organizaci a rozvoj,“ dodal Jiří Langer. AS UP přijal na svém jednání i několik dokumentů. Schválil věcný záměr novely Jednacího řádu AS UP, Změnu Statutu LF UP i Změnu Jednacího řádu AS PřF UP.  Senátoři AS UP přijali i nové složení Rady pro vnitřní hodnocení.  Od 1. září budou členy tohoto grémia Renata Šínová z právnické fakulty, která vystřídá její fakultní kolegyni Olgu Pouperovou. Od stejného data vystřídá také Petra Chalupu z cyrilometodějské teologické fakulty jeho kolega Tomáš Parma. Hlavními body příštího jednání AS UP, které se uskuteční 23. května v prostorách přírodovědecké fakulty, budou stěžejní dokumenty UP, a to Výroční zpráva o činnosti UP  a Výroční zpráva o hospodaření UP, obě za rok 2017. V souvislosti s nedávným navýšením doktorských stipendií budou senátoři také jednat o změně Stipendijního řádu, na řadu přijde mimo jiné i změna Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocen a změna Jednacího řádu AS UPí. 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

„Studenti musí projevit tvůrčího ducha,“ říká děkan PřF Martin Kubala

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Květen 2018 - 12:31
Studentská vědecká soutěž O cenu děkana se na přírodovědecké fakultě i letos setkala s velkým zájmem.  Výsledky své vědecké práce do soutěže přihlásilo 80 studentů. Před odbornými porotami prezentovali práce z matematiky a informatiky, chemie, fyziky, biologie a ekologie, věd o Zemi i didaktiky přírodovědných oborů, a to v bakalářské, magisterské a doktorské kategorii. Trojnásobnou vítězkou se stala Soňa Krajčovičová, která s prací Targeting Protein Kinase Inhibitors:  A Stepwise Approach for the Synthesis of Folic Acid Conjugates with CDK Inhibitors vyhrála v doktorské kategorii v sekci Chemie, stala se i celkovou vítězkou sekce a celého klání. „Jsem velmi poctěna, vítězství ale nepatří jen mně, ale i mému školiteli docentovi Miroslavu Souralovi,“ dodala Krajčovičová. Dalšími celkovými vítězi se stali v sekci Matematika a informatika Tomáš Mikula, ve Fyzice Petr Obšil, v Biologii a ekologii Eliška Šormová, v Didaktice přírodovědných oborů Karel Drlík, v sekci Vědy o zemi Lucie Králová a v posterové sekci Barbora Kočvarová s prací Časoprostorová analýza cenové mapy 1993 – 2017. Jména všech celkových vítězů budou vyryta na putovní poháry. Nejúspěšnější studenti obdrželi finanční odměny a spolu i se školiteli hodnotné dárky. „U těchto vědeckých prací musí studenti projevit tvůrčího ducha, pouští se do dobrodružství, kdy není jasné, jak ten experiment dopadne, ale dá se říci, že tak probíhá reálná věda.  Odměnou jsou někdy zajímavé výsledky. Vzhledem k tomu, že jsou mladí, tak jejich fantazie nemusí být ještě svázána mnoho let tradovanými ´pravdami ´. Myslím si, že je také důležité, že studenti mají na domácí půdě příležitost vyzkoušet si prezentaci vědecké práce. Jedna věc je ty výsledky získat, druhá potom seznámit s ní veřejnost.  Všem studentům i školitelům chci poděkovat, že se soutěže zúčastnili,“ uvedl děkan Martin Kubala. Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, kdy navázala na dlouholetou tradici studentské vědecké a odborné činnosti, tzv. SVOČ.  Soutěž motivuje studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Další ze spolupracujících vysokých škol

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Květen 2018 - 12:13
Další ze spolupracujících vysokých škol navštívila UP. Tentokrát přijela delegace z partnerské University of Trunojoyo Madura v Indonésii. „Naši zahraniční kolegové jednali převážně na pedagogické fakultě, se kterou již spolupracují tři roky. S rektorem Jaroslavem Millerem pak mluvili o rozšíření spolupráce na další fakulty a oblasti vzdělávání,“ řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí. Foto: ZO UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci z CRH vyvinuli přístroj pro rychlé měření vysokoteplotní odolnosti rostlin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Květen 2018 - 9:00
Vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) vyvinuli zařízení pro měření odolnosti rostlin vůči vyšším teplotám. Jedná se o přístroj PlanTherm, jenž stanovuje obecnou termostabilitu buněk a zároveň termostabilitu fotosyntetického aparátu. Tyto charakteristiky vědci museli dosud zjišťovat odděleně, měření je tak oproti dosavadním technikám rychlejší, jednodušší a komplexnější. Termostabilita rostlin se studuje nejen v základním výzkumu, ale může pomoci také například šlechtitelům při výběru odrůd odolných vůči vyšším teplotám. „Jedná se univerzální přístroj pro měření termostability jakýchkoliv buněk, který jsme ale primárně vyvíjeli pro buňky rostlinné. Je to vlastně ohřevný systém, v němž se ale teplota musí zvyšovat lineárně.  Celé měření trvá zhruba 25 minut,“ uvedl vedoucí oddělení biofyziky CRH Petr Ilík. Vědci přístroj vyvíjeli ve spolupráci s českou firmou Photon Systems Instruments a nabízejí jej ke komerčnímu využití. Informace o termostabilitě rostlin nabývají na významu mimo jiné v souvislosti se současnými klimatickými změnami a častějším výskytem teplotních extrémů. „Rostliny na to reagují podle své odolnosti. Naše metodika by mohla pomoci při výběru odrůdy plodiny, která by si udržela výnos i v nestabilních klimatických podmínkách.  Slouží i k testování toho, jak rostliny reagují na krátkodobý vysokoteplotní stres, kdy se takzvaně aklimují,“ uvedla členka výzkumného týmu Martina Špundová.   K měření vědci potřebují pouze malý vzorek části rostliny, nejlépe listu. Ten pak vloží do nevelké aparatury, v níž se nachází kádinka s deionizovanou vodou. „Segment rostliny se zahřívá z pokojové teploty zhruba na 75 stupňů Celsia. Se zvyšující se teplotou se mění chlorofylová fluorescence, která vypovídá o teplotní odolnosti fotosyntetických procesů. Současně měříme i vodivost média a tím zjišťujeme odolnost buněčné membrány.  A to bez předchozího testovacího měření, které se dříve musel provádět,“ popsal měření profesor Ilík. Vědecká komunita se může s novou metodikou seznámit ve článku, který olomoučtí badatelé publikovali v odborném časopise New Phytologist. Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum sdružuje vědecké týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... můžete podpořit Expedici přes bar?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 4. Květen 2018 - 8:52
Výstava fotografií přibližující sportovní život lidí se speciálními potřebami, možnost vyzkoušení florbalu na vozíku nebo jízdy na handbiku, tandemovém kole a dalších pomůckách. Takový je ve stručnosti program akce S Decathlonem přes bariéry, na které tuto neděli 6. května můžete podpořit Expedici přes bar studentů fakulty tělesné kultury. Více... 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademici i veřejnost zaplnili aulu pedagogické fakulty. Zajímala je debata o fake news

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Květen 2018 - 14:50
Univerzita Palackého ve spolupráci s Českou televizí uspořádaly v aule pedagogické fakulty veřejnou debatu o dezinformacích v mediální a společenské sféře. O tom, zda jsou fake news fenoménem doby, zda pravda a lež ztratily v dnešní době obrysy a jak to vypadá, když jsou lidé bez mediální gramotnosti vydáni všanc demagogiím, diskutovali s odborníky Univerzity Palackého a moderátory České televize studenti, vysokoškolští učitelé i neakademická veřejnost. Na pedagogické fakultě debatovali René Szotkowski společně s Kamilem Kopeckým z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého (E-Bezpečí) a Michaem Kubalem a Tomášem Drahoňovským, moderátory České televize. Ve zcela zaplněné aule vystoupil se svým příspěvkem i novinář a politolog Karel Páral z katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky. Michal Kubal, moderátor České televize, kterou část občanů v současné době označuje za jediné kvalitní médium, přiblížil vznik dezinformací v návaznosti na mezinárodní politiku. Tvorbu fake news ilustroval mimo jiné na nedávné kauze Skripal. „Propaganda, fake news nejsou ničím novým. Patřily k fašismu, nacismu, komunismu a do určité míry jsou v inovované formě i fenoménem současné doby,“ řekl moderátor České televize, který řadu let působil jako její zahraniční zpravodaj v USA i dalších zemích. V současné době je Michal Kubal moderátorem hlavní zpravodajské relace ČT Události a zároveň i zástupcem šéfredaktora zpravodajství a tvrdí, že nejčastější debaty se na zahraničním poli vedou o tom, jestli fake news předkládají západní nebo ruská média. „Bavíme se neustále o tom, co je cílem ruské propagandy a velmi často se hovoří o informačním zabahnění a potřebě mlžit s jednoduchým cílem mít situaci co nejvíc nepřehlednou. Není potřeba věřit ruskému zpravodajství, podstatné je nevěřit nikomu,“ uvedl Michal Kubal, podle nějž je současná tvorba dezinformací součásti informačního boje.   Na případu Sergeje Skripala, který byl otráven nervovou látkou, pak připomněl okolnosti vzniku dezinformací ve Velké Británii, Rusku i v USA. „Za necelý měsíc rezonovalo jméno Skripala ve 2400 textech. V západních médiích převažovaly informace o tom, že šlo o nervovou látku ruského původu a začalo se hrát o to, kdo za ní stojí.  Měsíc poté britská média napočítala 20 různých verzí, které veřejnosti předkládala ruská média. Ta tvrdila, že viníkem byla Británie, už například proto, že se Britům nedaří vyjednávat o Brexitu a že se ruský agent Skripal, který s Británií spolupracuje, od Britů odklonil. Své si do informačního boje pustila i média USA, která se snažila odklonit pozornost od toho, co se děje v USA,“ doplnil Michal Kubal. Podle jeho slov se i proto objevila další verze, z níž vyplynulo, že hledanou nervovou látkou byl novičok z uzbeckých skladů, které v 90. letech čistila právě CIA. „Před časem se pak objevily zprávy o tom, že novičok vlastní i další země a je mezi nimi i Česká republika. Je otázka, co se dozvíme v následujících dnech," řekl. I když se počet těchto dezinformačních zpráv podle Michala Kubala ještě zvýšil s texty alternativních médií, která se kauzou také začala zabývat, je moderátor ČT pozitivní: „Kvalitní media mohou z této situace vyjít posílena, mohou se stát průvodci současným děním. Ovšem za předpokladu, že mají důvěru. Česká televize ji podle dosavadních analýz má a věřte mi, že každý den děláme vše proto, abychom ji neztratili, ale naopak ještě posílili,“ zdůraznil zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT. Během dvouhodinové debaty jeho příspěvek doplnil Tomáš Drahoňovský, moderátor interaktivního pořadu 90 ČT 24. Věnoval se dezinformacím v politickém prostoru, často doprovázenými relativizací faktů a nejasnou strategií v komunikaci. Odborníci z Univerzity Palackého se v diskuzi zabývali jak funkcí regionálních médií, tak vzdělávací a osvětovou činností. Na řadě ukázek se zájemci dozvěděli, jak fake news i hoax vzniká i jaký je jejich význam. „Cílem pedagogů je naučit žáky, studenty i seniory, aby si informace ověřovali. Nutné je vysvětlovat, popularizovat a vzdělávat se. Mediální gramotnost znamená umět se orientovat ve složitém světě zdrojů a rozhodně není nadbytečná, jak často slýcháme. Veřejnost nesmí rezignovat,“ řekl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace UP (E-Bezpečí). 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita ocenila literární tvorbu svých studentů: Určitě pokračujte!

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Květen 2018 - 11:00
Adam Hošek, Janka Olejová a Katarína Kořínková se stali vítězi letošní Literární soutěže pro studenty vyhlášené rektorem Univerzity Palackého. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Divadelním sále Uměleckého centra UP. Již počtyřiadvacáté letos mohli studenti přihlásit své básnické a prozaické texty do literární soutěže vyhlášené rektorem UP. Odborná porota, ve které usedla literární expertka Jana Vrajová, dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý a spisovatel a autor detektivek Michal Sýkora, hodnotila celkem 70 textů od 62 studentů prezenčního bakalářského a magisterského studia ze všech fakult kromě FTK. Celkem letos mladí literáti zaslali do soutěže 33 povídek a 37 básní.  „Letos se nám hodnotilo velmi dobře a není to tak každým rokem. Mnohdy jsme trochu skeptičtí, tentokrát máme ale jen důvody k radosti. Příjemně jste nás zaskočili,“ uvedl předseda poroty Radek Malý k soutěžícím. Jeho hodnocení potvrdil i Michal Sýkora. „Letošní ročník byl velmi silný, výrazně jste se zlepšili a bylo mi velkým potěšením některé vaše texty číst,“ doplnil Michal Sýkora. Dvakrát zlatá poezie Vítězi básnické kategorie se poprvé v historii soutěže stali dva autoři - student české filologie a historie z filozofické fakulty Adam Hošek a medička Janka Olejová. Druhé místo nebylo uděleno a třetí příčku získala studentka žurnalistiky Kristýna Sudková. Čestná uznání si odnesly Kristýna Hájková z filozofické a Martina Vavreková z lékařské fakulty. „Sešly se nám dvě várky textů a oslnily nás natolik, že jsme se nedokázali rozhodnout, který z nich je lepší. Ukázalo se tak, co je na literatuře - a na poezii zvlášť – kouzelné: že je zkrátka neměřitelná,“ shrnul rozhodnutí poroty o dvou prvenstvích Radek Malý. Také udělení dvou čestných uznání nebývá podle něj pravidlem. „Neudělujeme je každý rok. Je to zejména poselství pro vás: líbilo se nám to, pokračujte,“ doplnil Radek Malý. Prozaické naděje: dobře se čtou Kategorii próza dominovaly posluchačky filozofické fakulty. Nejvíce porotu zaujala povídka studentky historie a judaistiky Kataríny Kořínkové. „Překvapila nás svým tématem z období druhé světové války i promyšlenou prací s tématem. Osobně jsem ji vnímal jako velmi zralou autorku, která ví, co, proč i jak to chce napsat a hlavně to umí. Je to výborná povídka, určitě si ji přečtěte,“ zdůraznil Michal Sýkora. Druhou příčku obsadila Barbora Jarinová, studentka ruské a francouzské filologie. Třetí místo porota přisoudila posluchačce filmových studií a francouzské filologie Elišce Charvátové. „Každá ze tří oceněných povídek je zcela jiná formálně i žánrově, takže jde v podstatě o texty nesouměřitelné. Všechny měly i výrazný druhý plán, pracovaly s tajemstvím a představují osobité vyjádření. Každá z autorek představuje jinou podobu talentu, který v nich můžeme povzbudit,“ dodal Michal Sýkora. Talent i sicflajš Prorektor Petr Bilík, který soutěžící pozdravil jménem rektora Jaroslava Millera, popřál vítězům i ostatním soutěžícím další tvůrčí úspěchy v práci i osobním životě. Jak zdůraznil, „vládnutí perem“ představuje pro současnou kulturu mimořádně důležitou a podstatnou hodnotu. „Jakékoli jiné kulturní konání je odvozeno od literatury a slovesnosti. I proto z vás máme každoročně radost, protože přes všechny stesky o klesající úrovni mluveného a psaného slova dokazujete, že je to naopak.  Buďte ale ve svém konání trpěliví. Váš talent je nezpochybnitelný, nicméně stát se spisovatelem, proniknout se svou literární tvorbou na veřejnost a získat si své publikum vyžaduje, abyste měli i pevné nervy a neočekávali, že vždy ve všem uspějete. Přeji vám proto i to, čemu se říká sicflajš: abyste dokázali sedět a psát, i když to nebude mít efekt hned druhý den, ale až po nějaké době,“ uvedl Petr Bilík. Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže doprovázela improvizační skupina O.Li.V.Y., která ve se ve svých krátkých vystoupeních inspirovala vybranými soutěžními texty. V závěru vzdala hold vítězce v kategorii próza originálním hudebně-dramatickým ztvárněním souboje o její „přízeň“. Literární soutěž pro studenty UP je tradiční klání, které každoročně vyhlašuje rektor univerzity pro posluchače studenti prezenčního bakalářského a magisterského studia všech fakult. Zaslané texty studentů hodnotí odborná porota složená z literárních odborníků. Autoři nejlepších prací získávají finanční odměnu 2 000, 1 500 a 1 000 korun za první, druhé a třetí místo. Soutěž pravidelně pořádá oddělení komunikace UP.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pevnost poznání zve kluky i holky na Den vojenské historie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 3. Květen 2018 - 8:00
Jaderná bomba, studená válka nebo principy civilní obrany. Neoddělitelná součást novodobé historie, stejně jako geopolitických debat posledních desetiletí. Pevnost poznání UP zve na Den vojenské historie, který dětem i rodičům zábavně-vzdělávací formou přiblíží vojenská povolání a vše kolem nich. Akce se uskuteční 5. května od 10 do 17 hodin v expozici Věda v pevnosti a také v plenéru areálu Korunní pevnůstky. Zapomeňte na propagandistická školení z dob socialismu. V Pevnosti se o všem, co souvisí s vojenskou historií i současností, dozvíte zábavnou a kritickou formou. „Připravili jsme ukázky dobových kostýmů civilní obrany, tematické stolní hry i videohry, promítání dokumentu o historii jaderné bomby, karikatury a dobové vtipy o studené válce nebo ukázky plánů a map Olomouce z období studené války,“ láká do interaktivního centra koordinátor historické sekce Tomáš Arnold. Na děti i rodiče nakonec čeká i krátký seminář na téma „Co dělat v případě jaderného útoku?“ Den vojenské historie se koná v expozici Věda v pevnosti, do které návštěvníci zaplatí standardní vstupné. Ve venkovním areálu Korunní pevnůstky pak bude zdarma další program, tentokrát v režii spolku Muzeum olomoucké pevnosti. „Korunní pevnůstka patřila od svého vybudování až do počátku nového tisíciletí vojákům a patřit jim bude opět i 5. května, kdy tu Branné oddíly ČR připraví zábavu s armádní tematikou pro malé i velké. Ti si budou moct vyzkoušet například střelbu ze vzduchových, airsoftových a laserových zbraní a minohledačku, naučí se základy zdravovědy a topografie a pokusí se bezpečně projít minovým polem. Pro děti budou nachystány i další úkoly s branným obsahem, za jejichž splnění budou odměněny drobnými dárky. V 11 a 15 hodin pak proběhnou komentované prohlídky Korunní pevnůstky,“ poodhaluje aktivity venkovní části akce Markéta Záleská, ředitelka spolku Muzeum Olomoucké pevnosti. Akci pořádá spolek Muzeum Olomoucké pevnosti ve spolupráci s Armádou ČR, Brannými oddíly ČR a pod záštitou ministryně obrany Karly Šlechtové. Více informací o programu ZDE a ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucký majáles oživí Československo. Kralovat bude David Koller

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Květen 2018 - 14:15
Ve středu 9. května se Horní náměstí a Bezručovy sady promění v červenomodrobílé hřiště pro děti i dospělé. V duchu motta „ČeskosLOVEnsko – 100 let spolu“ se tam totiž odehraje Olomoucký majáles Univerzity Palackého. V rámci majálesového programu přivítají studenti Tata Bojs, frontmana Iné Kafe, Puding pani Elvisovej nebo hudebníka Davida Kollera jako svého krále. Nouze nebude ani o divadla, besedy, výstavy či interaktivní prezentace desítek studentských a neziskových organizací. Program pro celou rodinu „Stejně jako v předchozích letech nabídne tradiční oslava jara v krásném prostředí Bezručových sadů program pro všechny věkové kategorie, nejen pro studenty,“ zdůrazňuje koordinátor akce Ondřej Martínek. Na jedné straně najdou návštěvníci v programu výtvarné dílny nebo loutkové divadlo pro děti, na straně druhé seniorské divadlo, filmovou projekci o tom, jak se žilo za Husáka, nebo komiksovou výstavu o dějinách 20. století. „Navíc jsme letos připravili hned několik novinek, jako jsou molekulární bar, úniková hra v bývalém krytu civilní obrany, dvě tematické módní přehlídky nebo hudební beseda s Milanem Caisem z Tata Bojs a Vratko Rohoněm z kapely Iné Kafe,“ dodává Martínek. Právě multižánrový hudební program je vlajkovou lodí československého majálesu. Českou stranu zastoupí hudební bardi Tata Bojs, „český Ed Sheeran“ Jakub Ondra, nespoutaní Circus Brothers, nu-jazzová Lesní zvěř, swingový Orchestr Ježkovy stopy nebo elektropopoví Puding pani Elvisovej. V netradičním unplugged provedení pak představí zpěvák a textař Vratko Rohoň nesmrtelné skladby své domovské kapely Iné Kafe. David Koller i Jaroslav Ježek Olomoucký majáles zahájí tradičně alegorický průvod městem a korunovace krále, kterým se letos stane hudebník, skladatel a producent David Koller. „Letošní král to bude mít složitější než jindy. Nejenže bude muset převzít vládu hned nad dvěma národy, ale vše navíc proběhne za dozoru ostatních zemí Evropské unie, neboť na náměstí bude paralelně probíhat Den Evropy, s jehož organizátory spolupracujeme,“ upřesňuje Lucie Kačerová z organizačního týmu. Celé procesí se následně vydá do Bezručových sadů, kde proběhne zahájení majálesu a poté podium obsadí dvanáctičlenný Orchestr Ježkovy stopy, který návštěvníky provede tvorbou Jaroslava Ježka nebo Jiřího Traxlera. Novinkou budou programové bloky v Pevnosti poznání, kde dojde na diskuze a filmové projekce, v Jazz Tibet Clubu se pak uskuteční dva benefiční koncerty. Benefice, s níž je každoročně majáles spjat, je pro letošek tematická. „Dobrovolné vstupné a příspěvky poputují olomoucké pobočce organizace Paměť národa, která peníze využije při vzniku dokumentů s pamětníky a aktéry roku 1989 v Olomouci,“ říká Martínek. Přetahování se o hranice V parku připravují organizátoři i další doprovodný program. V divadelním stanu dojde na československou improvizační bitvu i představení „Historky z podsvětí“ Divadla Tramtarie, historici lákají na přetahování lana o československé hranice a garanti sportovního programu na desítku outdoorových aktivit. „Připravujeme i volby prezidenta, přičemž mezi kandidáty budou všichni naši prezidenti od roku 1918, nebo fotokoutek s otevřeným vozem Škoda Felicia z roku 1960,“ doplňuje Kačerová. Olomoucký majáles UP vznikl před osmi lety a jeho organizátorem je Univerzita Palackého. Jedná se o neziskovou akci, za jejíž organizací stojí každoročně desítky studentů z osmi fakult univerzity. Festival se hlásí k podpoře akademických hodnot a občanské společnosti. Celý program majálesu je volně přístupný a je určen všem věkovým skupinám. Hlavními partnery akce jsou statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a Výstaviště Flora Olomouc. Bližší informace na webu a facebooku majálesu.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Běh pro Světlušku prozářil sady

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Květen 2018 - 11:52
Přes šest set běžců s čelovkami na hlavách rozsvítilo Bezručovy sady během druhého ročníku Nočního běhu pro Světlušku v Olomouci. Mezi běžci nechyběli ani zástupci Univerzity Palackého, na trať se vydal například prorektor pro zahraničí Martin Kudláček. Univerzita se zapojila i po organizační stránce, na hladkém průběhu akce mají velký podíl studenti a zaměstnanci fakulty tělesné kultury, někteří si trasu zaběhli i jako asistenti zrakově postižených běžců. Výtěžek z benefičního běhu podpoří činnost nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Více fotografií na facebooku FTK. Foto: Martin Višňa
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra romanistiky pořádá největší hispanistickou konferenci svého druhu ve střední Evropě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Květen 2018 - 11:01
Už zítra začne na filozofické fakultě třídenní Mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií s podtitulem „Putování pamětí: nové perspektivy v literatuře, filmu a divadle“. Jeho sedmého ročníku se zúčastní kolem stovky literárních vědců a spisovatelů ze 17 zemí včetně USA, Brazílie, Německa, Francie, Argentiny, Mexika a Chile. „Cílem konference je otevřít diskuzi o ztvárnění paměti a dalších příbuzných konceptech, jakými jsou svědectví nebo zkušenost, včetně polemického neologismu, tak zvané postmemory, v literárním, filmovém a divadelním umění. A zároveň tak otevřít možnosti dalších teoretických perspektiv,“ řekl Daniel Nemrava, vedoucí katedry romanistiky. Konkrétně se podle něj bude diskuze dotýkat tematických okruhů, jakými jsou cesty, přemisťování, návraty, kultura historické paměti a její kritika, paměť a dějiny. Na Univerzitu Palackého přijedou významní představitelé současné latinskoamerické literatury, mezi něž patří například Kubánec Antonio José Ponte či argentinský spisovatel Federico Jeanmaire. Z vědeckých hvězd přijali pozvání Beatriz Sarlo (Universidad de Buenos Aires), Idelber Avelar (Tulane University) či Julio Premat (Sorbona). Konference se uskuteční v nově zrekonstruovaných prostorách katedry romanistiky v Křížkovského ulici 10 a v Uměleckém centru UP.   
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na pedagogické fakultě soutěžili studenti na 12. konferenci SVOUČ

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 2. Květen 2018 - 9:30
Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého se 24. dubna uskutečnil  12. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti s podtitulem „Škola včera, dnes a zítra“. Mezi 26 přihlášenými byli i studenti sesterské Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžní poroty ocenily celkem 16 prací, z toho sedm níže uvedených se umístilo na prvních místech.  Sekce pedagogických oborů Na prvním místě se umístil Tomáš KUBÍČEK, 3. roč. bakalářského oboru Anglický jazyk – Informační výchova se zaměřením na vzdělávání se soutěžní prací Optimalizace služeb školní datové sítě postavené na technologii Microsoft Active Directory. Porota ocenila nadstandardní úroveň zpracování tématu, jež je součástí připravované bakalářské práce. Sekce učitelských oborů Porota rozhodla, že udělí dvě první místa, jež získaly studentky: Dominika VOJTÍŠKOVÁ, 3. roč. Učitelství pro 1. st. ZŠ, soutěžní práce Mezinárodní bilingvní škola SEK El Castillo v kontextu multikulturní výchovy se zaměřením na koncept 1. stupně; Bc. Nora PAĽOVOVÁ, 1. roč. navazujícího studia oboru Primárne vzdelávanie, PdF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, a to s prací Inšpirácia vybranými vedeckými poznatkami pri rozvoji výtvarnej expresie v primárnom vzdelávaní. Ve vyjádření poroty byla vysoce oceněna odborná úroveň obou prací, stejně jako kultivovaný přednes soutěžních příspěvků a velmi dobrý průběh odborné diskuse. Sekce speciálněpedagogických oborů Rovněž porota v této sekci rozhodla, že udělí dvě první místa, a to studentkám: Viola JÓNOVÁ, 5. roč. Logopedie, soutěžní práce Náměty pro logopedickou intervenci osob s demencí u Alzheimerovy nemoci; Veronika SVOBODOVÁ, 3. roč. oboru Pedagogika předškolního věku, soutěžní práce Kresba jako technika k rozvoji komunikačních kompetencí v předškolním věku. Porota se shodla na tom, že práce reflektují aktuální témata, jsou přínosné pro teorii a využitelné v praxi. Sekce umělecká činnost a tvorba – Výtvarná tvorba Na prvním místě byla oceněna studentka Alžbeta VARTÁŠOVÁ, 1. roč. Učitelství výtvarné kultury, PdF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, která prezentovala práci Fotopríbeh. V závěrečném hodnocení byl soutěžní porotou vyzvednut originální tvůrčí přístup soutěžící studentky a umělecká úroveň práce. Sekce umělecká činnost a tvorba – Hudební interpretace První místo získala Bc. Markéta ANDĚLOVÁ, 1. roč. navazujícího studia oboru Speciální pedagogika – Hudební kultura, jež na vysoké umělecké a interpretační úrovni zahrála na zobcovou flétnu skladby Vivaldiho, Foky-Grubera a Montiho. Mgr. Emilie Petříková, referát pro oblast vědy a výzkumu PdF UP 
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF