auger

Projekt Auger - sledování kosmického záření.

Nalezena nová oblast zlomu ve spektru kosmického záření o nejvyšších energiích

Observatoř Pierra Augera v Argentině změřila spektrum kosmického záření o nejvyšších energiích (UHECR) přilétajícího z vesmíru s bezkonkurenční přesností. Kromě dobře známého zlomu v energetickém spektru, obvykle označovaném jako kotník, byl díky datům získaných observatoří nalezen nový spektrální zlom na vyšších energiích. Původ tohoto zlomu lze vysvětlit závislostí složení kosmického záření na energii. Výsledky byly publikovány ve dvou souvisejících článcích „Phys. Rev. Lett. 125, 121106 (2020)“ a „Phys. Rev. D 102, 062005 (2020)“.

Tags: 

Umístění jižní části observatoře CTA potvrzeno v Chile

19. prosince 2018 byla podepsána závěrečná dohoda mezi Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), právním subjektem zaštiťujícím výstavbu a budoucí provoz observatoře CTA, a Evropskou jižní observatoří (European Southern Observatory, ESO) nutná k zajištění umístění jižní části observatoře CTA v sousedství observatoře ESO na hoře Paranal v Chile. Na základě těchto dohod nyní může CTAO přistoupit k výstavbě jižní části observatoře.

Laserové a optické technologie

Skupina se dlouhodobě zabývá pokročilými přístupy a aplikacemi zaměřenými na různé oblasti aplikované optiky. Hlavní zaměření je na návrhy, analýzy, design a výrobu nestandardních optických prvků a systémů (jak zobrazovacích tak nezobrazovacích), např. optických systémů fluorescenčních detektorů určených pro výzkum kosmického záření.

Zemřel prof. Cronin

Ve věku nedožitých 85 let zemřel prof. James W. Cronin (29. 9. 1931 - 25. 8. 2016), nositel Nobelovy ceny za fyziku za objev narušení CP symetrie. Prof. Cronin je také zakladatelem Observatoře Pierra Augera a během svého života ovlivnil generace fyziků na celém světě. Byl jim příkladem nejen svojí vědeckou erudicí, ale i svým lidským charakterem a morálkou.

Tags: 

Stránky