CERN-ATLAS

Experiment ATLAS pozoroval nejtěžší kvarky typu t (top) ve srážkách proton-olovo

Urychlovač LHC v laboratoři CERN nesráží jen protony, ale i těžké ionty, např. olova. Pomocí takových srážek lze na urychlovači LHC simulovat podmínky, ve kterých se nacházel vesmír zlomky sekundy po velkém třesku. Všechna hmota ve vesmíru se v těch okamžicích nacházela ve stavu velmi horkého a hustého kvark-gluonového plazmatu. Nejtěžší z kvarků - top kvark - představuje unikátní nový nástroj ke studiu vlastností tohoto stavu hmoty.

Tags: 

10 let od objevu Higgsova bosonu

Při příležitosti desátého výročí od experimentálního potvrzení existence Higgsova bosonu experimenty ATLAS a CMS na urychlovači LHC v laboratoři CERN vydaly obě kolaborace v roce 2022 doposud nejobsáhlejší přehledy experimentální prověrky způsobů jeho produkce [1,2]. Konkrétně jde o měření četnosti jeho produkce včetně asociované produkce s párem top kvarků, a frakce rozpadů na různé částice, od dvou fotonů, bosonů Z či W po páry b-kvarků.

První částice z urychlovače LHC v experimentu ATLAS po plánované dvouleté odstávce

První spršky částic, tzv. "beam splashes", doručené urychlovačem LHC v laboratoři CERN pozorovaly hlavní experimenty ATLAS a CMS. Po téměř dvouleté odstávce a upgradu jak urychlovače tak detektorů začíná další běh LHC, tzv. Run 3.

Stránky