SLO získalo evropský patent

V roce 2019 byl úspěšně završen proces přihlášky mezinárodního vynálezu podaného u Evropského patentového úřadu (EPO) na téma bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti [1]. Navržený systém dle vynálezu vykonává činnost ve dvou fázích, kalibrační a měřicí. Nejprve, ve fázi kalibrace, systém zaznamená na obrazový snímač pole koherenční zrnitosti generované zkoumaným pohybujícím se objektem pro každou polohu jeho otočení nebo posunutí spolu s informací o velikosti otočení nebo posunutí. Následně, ve fázi měření, je zaznamenané pole koherenční zrnitosti pro neznámou polohu zkoumaného objektu porovnáváno se snímky polí koherenčních zrnitostí uloženými během fáze kalibrace a tak je identifikovaná vždy jedna konkrétní poloha otočení nebo posunutí zkoumaného předmětu. Systém je možné použít v případě požadavku na bezkontaktní detekci absolutní polohy pohybujícího se objektu v celém rozsahu jeho pohybu, což je výhodné zejména v průmyslových a vědeckých aplikacích. Schválený vynález byl validován pro dvě zvolené země Evropské Unie – Německo a Francii.

Seznam patentových přihlášek Společné laboratoře optiky lze nalézt zde.

[1] HORVÁTH, P., ŠMÍD, P., HRABOVSKÝ, M., STANKE, L. Evropský patent č. – EP2775268B1 o názvu “A method of a non-contact detection of a moving object absolute position by making use of speckle effect and device for implementation of this method“. (Evropský patentový úřad EPO, datum udělení patentu: 16. 10. 2019, uveřejněno ve věstníku European Patent Bulletin 2019 / 42, Majitel patentu: Univerzita Palackého v Olomouci).