studium

Ceny pro studentské práce ze Společné laboratoře optiky

Student Jakub Salaj z uničovského gymnázia obsadil 1. místo v kategorii Matematika, fyzika a vědy o zemi na 13. studentské konference mladých přírodovědců, a to s prací Laser welding of AISI 304 steel and titanium, kterou řešil v rámci projektu Badatel na pracovišti laserových technologií SLO pod vedením RNDr. Hany Chmelíčkové. Se stejnou prací rovněž obsadil 2.

Státnicové okruhy

Rozcestník k seznamům okruhů požadavků ke státním závěrečným zkouškám studijních oborů, které Společná laboratoř optiky garantuje nebo na jejichž výuce se významněji podílí (permanentní linky do STAGu):

Zájemci o studium

Na přírodovědecké fakultě se studuje formou tzv. strukturovaného studia, tedy v několika etapách. První etapou je tříletý bakalářský (Bc.) stupeň. Některé studijní programy končí už po bakalářském stupni (např. program Přístrojová a počítačová fyzika), jiné obsahují jak bakalářský tak i magisterský stupeň.