CTA

Společnou laboratoř optiky navštívil astrofyzik Rene A. Ong

Profesor Rene A. Ong je profesorem astronomie a astrofyziky na katedře fyziky a astronomie Kalifornské univerzity v Los Angeles, kde se zabývá výzkumem v oblasti astročásticové fyziky a astrofyziky vysokých energií. Jeho práce se zaměřuje na astrofyziku vysokoenergetického vesmíru, jak ji odhaluje gama záření, neutrina a kosmické záření, a na podstatu temné hmoty. Prof.

Tags: 

Stereo pozorování pomocí SST-1M teleskopů

Čerenkovovy teleskopy typu SST-1M instalované na ondřejovské observatoři Astronomického ústavu Akademi věd pozorující vysokoenergetické gama fotony dosáhly dalšího technického milníku. V březnu 2023 byl zprovozněn systém White Rabbit umožnují přesné relativní i absolutní časové synchronizace systémů.

Tags: 

Čerenkovské dalekohledy na hvězdárně v Ondřejově mají první data

První spršky sekundárního kosmického záření způsobené interakcí primární částice v atmosféře zaznamenal ve středu 23. února Čerenkovský dalekohled SST-1M. Ten bude měřit gama záření o vysoké energii ze zdrojů v naší Galaxii i ze vzdálenějších míst vesmíru. Na projektu se podílí mezinárodní konsorcium pracovníků z Akademie věd ČR, Univerzity Palackého  v Olomouci, a dále ze Švýcarska, Polska a Ukrajiny.

Tags: 

Stránky