Konference k výročí ESO v Senátu ČR

Evropská jižní observatoř (ESO) si v loňském roce připomněla 60 let existence a Česká republika zároveň 15 roků od vstupu do ESO. K této příležitosti byla 21. února 2023 v Senátu Parlamentu České republiky uspořádána konference za účasti generálního ředitele ESO profesora Xaviera Barconse, organizovaná prvním místopředsedou Senátu profesorem Jiří Drahošem a místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti Senátu Dr. Jiřím Duškem.

První místopředseda Senátu a bývalý předseda AV ČR Jiří Drahoš komentoval přínos observatoře: „Evropská jižní observatoř je špičková mezinárodní výzkumná organizace, která umožňuje českým vědcům již 15 let využívat tu nejmodernější astronomickou techniku a podílet se na nejvýznamnějších světových projektech. Za tu dobu přinesla jejich práce množství skvělých výsledků. ESO navíc nabízí řadu možností i v jiných vědeckých oborech a dává také příležitost mladým vědcům a studentům.“

Česká republika se připojila k ESO 30. dubna 2007 jako první členská země ze střední a východní Evropy. Čeští vědci a inženýři během let významně přispěli k činnosti organizace, teleskopů i národních dalekohledů na observatořích ESO. České instituce včetně FZÚ AV ČR i Univerzity Palackého jsou také členem vznikajícího konsorcia CTAO ERIC, které bude provozovat observatoř Cherenkov Telescope Array (CTA) pro pozorování kosmického gama záření s velmi vysokou energií (ESO bude provozovatelem jižní části CTA).

O výstavbě observatoří CTA a vývoji jejich experimentálních zařízení informoval na konferenci dr. Dušan Mandát, zástupce ČR ve vědecko-technickém výboru ESO. Ve svém příspěvku shrnul přínos českých pracovišť k projektu od výběru kandidátských míst pro observatoře, přes vývoj nových technologií zrcadel, optických simulací, justáže teleskopů, až po technologie pro intenzitní interferometrii. „V budoucnu budeme mít k dispozici velké odrazné plochy na VLT, ELT a CTA na velkých vzdálenostech od sebe a mohli bychom toho v rámci ESO využít v projektech stelární intenzitní interferometrie“, konstatoval Dušan Mandát. Připomněl také společný projekt s Astronomickým ústavem AV ČR na observatoři v Ondřejově, kde jsou instalovány prototypy čerenkovských dalekohledů pro detekci vysokoenergetických gama fotonů

Tags: