quantopt

Skupina kvantové a nelineární optiky

Kvantová fotonika s nehermitovskými systémy

Všechny fyzikální systémy spadají od jedné ze dvou skupin: systémy konzervativní neboli hermitovské, kde se zachovává energie celého systému, a systémy nekonzervativní neboli nehermitovské, kde může energie nevratně proudit mezi systémem a jeho okolím.

Kvantové pravítko zrychlí umělou inteligenci a zvýší bezpečnost komunikace

(převzato z prf.upol.cz - Šárka Chovancová) Unikátní kvantové pravítko, které může v budoucnu výrazně zvýšit výpočetní rychlost umělé inteligence a také posílit bezpečnost kvantové komunikace, se podařilo experimentálně sestrojit odborníkům ze Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty UP a Fyzikálního ústavu AV ČR. Studium kvantových stavů z pohledu jejich praktického využití pro strojové učení trvalo dva roky.

První realizace kontrolované kvantové teleportace

Základní buňkou rychlého kvantového internetu by se v budoucnu mohla stát kontrolovaná teleportace kvantových bitů, kterou jako první na světě experimentálně ověřili odborníci ze Společné laboratoře optiky Přírodovědecké fakulty UP a Fyzikálního ústavu AV ČR. Díky kontrolovanému přenosu kvantového stavu lze výrazně zrychlit tok informací v komunikační síti mezi mnoha uživateli, a to i na velké vzdálenosti.

Stránky