Činnosti Společné laboratoře optiky

Základem činnosti Společné laboratoře optiky (SLO) je vědecký výzkum v oblastech:

Většina vědeckého výzkumu je prováděna v rámci výzkumných projektů. Výstupy jsou publikovány ve formě vědeckých publikací nebo patentů, užitných vzorů a jiných aplikovaných výsledků.

Vědečtí pracovníci Laboratoře garantují a zajišťují část výuky v těchto studijních programech:

  • Aplikovaná fyzika (Bc., NMgr., Ph.D.),
  • Nanotechnologie (Bc., NMgr.)
  • Přístrojová a počítačová fyzika (Bc.),
  • Optika a optoelektronika (Bc., NMgr., Ph.D.).

Nabízejí také celou řadu zajímavých témat pro bakalářské, diplomové i doktorské práce.

Kromě toho Laboratoř dále zahrnuje také

Obsáhlou historii SLO najdete v článku RNDr. Malíška Několikanásobné jubileum Laboratoře optiky.

Ke krátkému představení SLO může posloužit video vytvořené u příležitosti oslav jubilea PřF UP.

Za přečtení stojí také pojednání o historii optiky v českých zemích z roku 1995 od V.Malíška a J.Bajera, pocházející z úplně nejstaršího webu SLO.