Vlnová optika

Členové skupiny se zabývají otázkami vlnové optiky a vývojem a aplikacemi měřicích metod založených na principech vlnové a statistické optiky. Teoretické výsledky jsou zaměřeny na pokroky v komplexní teorii statistických vlastností optických polí koherenční zrnitosti včetně nového numerického modelu (Sci. World J. 2014, 704368), který simuluje generaci a šíření polí koherenční zrnitosti pro různé varianty tenzoru deformace popisujícího povrch předmětu (posuv tuhého tělesa, 3D translace, rotace a elastická deformace). Navržený přístup byl ověřen experimentálně s dobrým souhlasem, včetně stanovení mezí použitelnosti, citlivosti a přesnosti.

Metod vlnové optiky bylo využito také např. k neinvazivnímu sledování procesů v rostlinách vystavených stresu (Plant Meth. 2018, 14 , 38).

Dále jsou studovány problémy různých aplikací elektronické interferometrie polí koherenční zrnitosti (ESPI), např. efektivní vyhodnocení vysoce zašuměných korelogramů (Meas. Sci. Rev. 2014, 14, 177). Dále jsou zkoumány metody založené na interferometrii v bílém světle a jsou aplikovány jako 3D sensory s vysokým informačním potenciálem.

Nejnovější publikace skupiny

  • Nozkova, V; Smid, P; Horvath, P; Hrabovsky, M; Ilik, P: Non-invasive monitoring of hydraulic surge propagation in a wounded tobacco plant, Plant Methods 14 38 (2018).
  • Pavlicek, P; Mikeska, E: White-light interferometry without depth scan, 10976 UNSP 109760O (2018).
  • Stanke, L; Thakur, A; Smid, M; Gu, YJ; Falk, K: Optical simulations of laser focusing for optimization of laser betatron, J. Instrum. 12 P05004 (2017).
  • Hamarova, I; Smid, P; Horvath, P: Design of a model for shape from focus method, Chin. Opt. 9 (4) , 439 - 451 (2016).
  • Hamarova, I; Horvath, P; Smid, P; Hrabovsky, M: A new approach for determination of a mean speckle size in simulated speckle pattern, Measurement 88 , 271 - 277 (2016).

Tags: