Služby poskytované Společnou laboratoří optiky

Společná laboratoř optiky nabízí partnerům z aplikační sféry spolupráci formou:

  • provádění servisních prací a měření,
  • smluvního výzkumu a vývoje na zakázku,
  • společných projektů aplikovaného výzkumu,
  • nabídkou námi vyvinutých přístrojů a zařízení.

 

Nabídka servisních prací a měření

Společná laboratoř optiky (SLO) disponuje jak špičkovým přístrojovým vybavením, tak i vysoce kvalifikovaným personálem s rozsáhlými zkušenostmi ze základního i aplikovaného výzkumu. Nabízíme:

Prosím, kontaktujte nás pro další informace.

 

Smluvní výzkum a vývoj

Nabízíme vývoj měřících technik, přístrojů a zařízení nebo řešení problémů z oblasti optiky, optoelektroniky a fyziky materiálů. 

 

Společné projekty

Společná laboratoř optiky se v minulosti podílela na řešení celé řady projektů aplikovaného výzkumu v rámci programů agentur TA ČR, MPO, MŠMT ČR nebo v rámci rámcových programů EU. Pokud máte zájem o spolupráci v této oblasti, kontaktujte nás

 

Přístroje a zařízení

Společná laboratoř optiky v minulosti vyvinula některá unikátní zařízení, která stále nabízíme:

  • autonomní celooblohová kamera (např. pro dlouhodobé monitorování noční oblohy nebo úrovně oblačnosti) [katalogový list]
  • boroskopy (např. pro monitorování spalovacích procesů v hutnictví, teplárenství, energetice apod.)