Vlnová a statistická optika

Členové skupiny se zabývají otázkami vlnové optiky a vývojem a aplikacemi měřicích metod založených na principech vlnové a statistické optiky. Teoretické výsledky jsou zaměřeny na pokroky v komplexní teorii statistických vlastností optických polí koherenční zrnitosti včetně nového numerického modelu (Measurement 2016, 88, 271), který simuluje generaci a šíření polí koherenční zrnitosti pro různé varianty tenzoru deformace popisujícího povrch předmětu (posuv tuhého tělesa, 3D translace, rotace a elastická deformace). Navržený přístup byl ověřen experimentálně s dobrým souhlasem, včetně stanovení mezí použitelnosti, citlivosti a přesnosti.

Metod vlnové optiky bylo využito také např. k neinvazivnímu sledování procesů v rostlinách vystavených stresu (Plant Meth.2018, 14, 38) nebo pro vývoj bezkontaktní metody pro detekci vad objektů z polymerů pro automobilový průmysl (Polym. Test.2022, 116, 107802).

Dále jsou studovány problémy různých aplikací elektronické interferometrie polí koherenční zrnitosti (ESPI; Optik 2015, 126, 865), např. efektivní vyhodnocení vysoce zašuměných korelogramů (Meas. Sci. Rev. 2014, 14, 177). Dále jsou zkoumány metody založené na interferometrii v bílém světle (Opt. Laser Eng. 2020, 124, 105800) a jsou aplikovány jako 3D sensory s vysokým informačním potenciálem (Appl. Opt. 2022, 61, B215). Vzhledem k průmyslové aplikovatelnosti těchto metod je značná pozornost věnována také přesnosti měření (Meas. Sci. Technol. 2016, 27, 35205; Appl. Optics 2023, 62, 1769).

Nejnovější publikace skupiny

  • Pavlicek, P; Palickova, E: Measurement uncertainty of phase measuring deflectometry, Appl. Optics 62 (7) , 1769 - 1776 (2023).
  • Kmec, J; Pavlicek, P; Smid, P: Optical noncontact method to detect amplitude defects of polymeric objects, Polym. Test 116 107802 (2022).
  • Smid, P; Pavlicek, P; Kmec, J: Detection of decorative phase defects on a polymeric non-planar object, Polym. Test 109 107558 (2022).
  • Pavlicek, P; Hiklova, H: Optically smooth and optically rough surface in the view of optical 3D sensors based on imaging, Appl. Optics 61 (5) , B215 - B224 (2022).
  • Perina, J; Pavlicek, P; Michalek, V; Machulka, R; Haderka, O: p Nonclassicality criteria for N-dimensional optical fields detected by quadratic detectors, Phys. Rev. A 105 (1) 13706 (2022).

Skupina vlnové optiky

Jméno Zařazení Místnost Telefon (++420 58 563 ...) ORCID Researcher ID
RNDr. Pavel Horváth Ph.D. vědecký pracovník 209 1569, 1540 0000-0002-6710-5339 G-6334-2014
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. vědecký pracovník / zástupce vedoucího SLO / vedoucí skupiny 210 1501 0000-0003-4223-7316 G-6714-2014
doc. RNDr. Pavel Pavlíček Ph.D. vědecký pracovník 218 1680 0000-0002-9162-4905 G-6193-2014
RNDr. Petr Šmíd Ph.D. vědecký pracovník 209 1569, 1540 0000-0001-7077-6785 G-5690-2014

Tags: