Vlnová a statistická optika

Členové skupiny se zabývají otázkami vlnové optiky a vývojem a aplikacemi měřicích metod založených na principech vlnové a statistické optiky. Teoretické výsledky jsou zaměřeny na pokroky v komplexní teorii statistických vlastností optických polí koherenční zrnitosti včetně nového numerického modelu (Measurement 2016, 88, 271), který simuluje generaci a šíření polí koherenční zrnitosti pro různé varianty tenzoru deformace popisujícího povrch předmětu (posuv tuhého tělesa, 3D translace, rotace a elastická deformace). Navržený přístup byl ověřen experimentálně s dobrým souhlasem, včetně stanovení mezí použitelnosti, citlivosti a přesnosti.

Metod vlnové optiky bylo využito také např. k neinvazivnímu sledování procesů v rostlinách vystavených stresu (Plant Meth.2018, 14, 38) nebo pro vývoj bezkontaktní metody pro detekci vad objektů z polymerů pro automobilový průmysl (Polym. Test.2022, 116, 107802).

Dále jsou studovány problémy různých aplikací elektronické interferometrie polí koherenční zrnitosti (ESPI; Optik 2015, 126, 865), např. efektivní vyhodnocení vysoce zašuměných korelogramů (Meas. Sci. Rev. 2014, 14, 177). Dále jsou zkoumány metody založené na interferometrii v bílém světle (Opt. Laser Eng. 2020, 124, 105800) a jsou aplikovány jako 3D sensory s vysokým informačním potenciálem (Appl. Opt. 2022, 61, B215). Vzhledem k průmyslové aplikovatelnosti těchto metod je značná pozornost věnována také přesnosti měření (Meas. Sci. Technol. 2016, 27, 35205; Appl. Optics 2023, 62, 1769).

Nejnovější publikace skupiny

  • Horváth, P; Smíd, P; Nozková, V; Pechník, J: Non-invasive optical technique based on speckle phenomenon for application in plant stress physiology, Opt. Lasers Eng. 172 107870 (2024).
  • Pavlicek, P; Palickova, E: Measurement uncertainty of phase measuring deflectometry, Appl. Optics 62 (7) , 1769 - 1776 (2023).
  • Fujii, T; Albury, J; Bradfield, F; Bellido, JA; Chytka, L; Farmer, J; Hamal, P; Horvath, P; Hrabovsky, M; Iwasaki, H; Jilek, V; Kmec, J; Kvita, J; Malacari, M; Mandat, D; Mastrodicasa, M; Matthews, JN; Michal, S; Nagasawa, H; Namba, H; Ni, X; Nozka, L; Oka, T; Palatka, M; Pech, M; Privitera, P; Schovanek, P; Salamida, F; Smida, R; Svozilikova, Z; Thomas, SB; Taketa, A; Terauchi, K; Travnicek, P; Vacula, M: Recent results from prototypes of the Fluorescence detector Array of Single-pixel Telescopes (FAST) in both hemispheres, 283 6010 (2023).
  • Kmec, J; Pavlicek, P; Smid, P: Optical noncontact method to detect amplitude defects of polymeric objects, Polym. Test 116 107802 (2022).
  • Smid, P; Pavlicek, P; Kmec, J: Detection of decorative phase defects on a polymeric non-planar object, Polym. Test 109 107558 (2022).

Skupina vlnové optiky

Jméno Zařazení Místnost Telefon (++420 58 563 ...) ORCID Researcher ID
RNDr. Pavel Horváth Ph.D. vědecký pracovník 209 1569, 1540 0000-0002-6710-5339 G-6334-2014
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. vědecký pracovník / zástupce vedoucího SLO / vedoucí skupiny 210 1501 0000-0003-4223-7316 G-6714-2014
doc. RNDr. Pavel Pavlíček Ph.D. vědecký pracovník 218 1680 0000-0002-9162-4905 G-6193-2014
RNDr. Petr Šmíd Ph.D. vědecký pracovník 209 1569, 1540 0000-0001-7077-6785 G-5690-2014

Tags: