PRFYZ

Výuka bakalářského studijního oboru Přístrojová fyzika je garantována Společnou laboratoří optiky.

Státnicové okruhy

Rozcestník k seznamům okruhů požadavků ke státním závěrečným zkouškám studijních oborů, které Společná laboratoř optiky garantuje nebo na jejichž výuce se významněji podílí (permanentní linky do STAGu):

Zájemci o studium

Na přírodovědecké fakultě se studuje formou tzv. strukturovaného studia, tedy v několika etapách. První etapou je tříletý bakalářský (Bc.) stupeň. Některé studijní programy končí už po bakalářském stupni (např. program Přístrojová a počítačová fyzika), jiné obsahují jak bakalářský tak i magisterský stupeň.