Projekty

Společná laboratoř optiky se podílí na řešení celé řady vědeckých projektů různých poskytovatelů (kdy hlavní řešitel nebo spoluřešitel projektu je zpravidla zaměstnancem SLO). Vedle toho je SLO zapojeno i do různých projektů na podporu výuky, administrativy nebo mobility studentů a pracovníků, které jsou často řešeny mnoha pracovišti napříč mateřskými institucemi.

Nejnovější vědecké projekty

(kód | název | poskytovatel | příjemce | časový rámec | řešitel za SLO)

 • 19-21484S | Nové techniky rekonstrukce boostovaných top kvarků pro hledání nové fyziky na LHC | GA ČR | UP Olomouc | 2019-2021 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • 19-19002S | Na jádře založené kvantové strojové učení v optických obvodech | GA ČR | UP Olomouc | 2019-2021 | Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.
 • 8J18DE008 | Nový přístup k absolutní kalibraci fluorescenčních detektorů kosmického záření extrémně vysokých energií | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422 | Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTT18004 | Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTT18004 | Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2018-2022 | prof. Jan Řídký, DrSc.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378 | OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | Dott. Jana Michalčáková Ph.D. et Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754 | Nanotechnologie pro budoucnost | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • 18-08874S | Korelace v multipartitních kvantových optických systémech | GA ČR | UP Olomouc | 2018-2020 | doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
 • 18-22102S | Pokročilé spin-fotonické a kvantově nelineární zdroje světla | GA ČR | VŠB-TU Ostrava | 2018-2020 | prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
 • TH03020245 | Kombinované akusto-mechanoskopické metody/zařízení pro stanovení odolnosti progresivních nanokompozitních materiálů a tenkých vrstev při simulovaném provozním zatížení | TA ČR | UP Olomouc | 2018-2021 | Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D.
 • TH03020196 | Pokročilé metody přípravy tenkovrstvých strukturovaných systémů pro optické aplikace | TA ČR | UP Olomouc | 2018-2021 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTT17018 | Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2021 | Mgr.Jiří Kvita, Ph.D.
 • LTT17006 | Rozvoj české účasti v CTA | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2017-2021 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTT17006 | Rozvoj české účasti v CTA | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2021 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTAUSA17078 | Výzkum detekce kosmického záření užitím nové generace fluorescenčních detektorů - FAST | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2020 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • CZ.02.1.01/0.0/ 0.0/ 16_013/0001403 | Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2017-2020 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/ 0.0/ 16_013/0001403 | Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ) | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2020 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
 • 17-10003S | Pokročilá lineárně-optická hradla pro kvantové komunikační sítě | GA ČR | UP Olomouc | 2017-2019 | doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
 • 17-23005Y | Nové fundamentální aspekty vázaných kvantových systémů | GA ČR | UP Olomouc | 2017-2019 | Mgr. Jiří Svozilík, Ph.D.

Nejnovější podpůrné projekty

 • IGA_PrF_2019_008 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly X | UP-IGA | UP Olomouc | 2019-2020 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2018_009 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IX | UP-IGA | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482 | Podpora mobility na UP | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2018 | Mgr. Dana Bilíková
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 | DSP Technologie pro umění | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2020 | Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/ 0002424 | Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2022 | Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_015/ 0002337 | Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2021 | Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • FRUP_2017_011 | Optika vykládána názorně | UP-FRUP | UP Olomouc | 2017-2017 | RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
 • PrF_2017_005 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly VIII | UP-IGA | UP Olomouc | 2017-2018 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • PoC/GAMA_0403 | Hlavice pro jadernou energetiku | TA ČR | UP Olomouc | 2016-2017 | Mgr. Gerogi Ivanov
 • VH20162017001 | Zařízení umožňující bezhlučné řezání nehomogenních materiálů pomocí laserového paprsku | MV ČR | UP Olomouc | 2016-2017 | prof.RNDr.Miroslav Hrabovský, DrSc.