Projekty

Společná laboratoř optiky se podílí na řešení celé řady vědeckých projektů různých poskytovatelů (kdy hlavní řešitel nebo spoluřešitel projektu je zpravidla zaměstnancem SLO). Vedle toho je SLO zapojeno i do různých projektů na podporu výuky, administrativy nebo mobility studentů a pracovníků, které jsou často řešeny mnoha pracovišti napříč mateřskými institucemi.

Nejnovější vědecké projekty

(kód | název | poskytovatel | příjemce | časový rámec | řešitel za SLO)

 • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023040 | Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • FW06010210 | Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích | TA ČR (Trend) | UP Olomouc | 1/20-12/2 | RNDr. Petr Schovánek
 • 23-05827S | Nejenergetičtější částice ve vesmíru: nové synergie | GA ČR | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | Ing. Jakub Vícha, Ph.D. (za SLO Dušan Mandát)
 • 23-07110S | Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyzice | GA ČR | UP Olomouc | 1/20-12/2 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • TH80020005 | Povrchové zpevňování a odolné nanokompozitní vrstvy pro dřevozpracující nástroje | TA ČR (M-ERA.Net) | UP Olomouc | 2022-2025 | Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D. / RNDr. Petr Schovánek
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027282 | Reliéfové nano/mikro struktury pro optické komponenty v automobilovém průmyslu | MPO OP PIK | UP Olomouc | 2021-2024 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016010 | Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II (AUGER-CZ) – AUGERII.CZ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016007 | Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II (CTA-CZ) – CTAO_II_CZ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
 • TL04000476 | Vliv dezinfekčnı́ch prostředků na historické povrchy v návštěvnı́ch provozech paměťových institucı́ v době mimořádných epidemiologických opatření | TA ČR | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
 • LTT20002 | Účast na vývoji budoucí širokoúhlé observatoře gama záření - SWGO | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • TN01000038/11 | Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace / Plasma coating 2 | TA ČR | UP Olomouc | 2020-2020 | Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
 • 20-17765S | Kvantová komunikace s využitím kvantové sítě založené na teleportaci | GA ČR | UP Olomouc | 2020-2022 | doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
 • LM2018104 | Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • LM2018105 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018105 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018102 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Nejnovější podpůrné projekty

 • IGA_PrF_2023_005 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIV | UP-IGA | UP Olomouc | 2023-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016627 | Mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků FZÚ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2022-2022 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
 • IGA_PrF_2022_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIII | UP-IGA | UP Olomouc | 2022-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2021_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XII | UP-IGA | UP Olomouc | 2021-2022 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2019_008 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly X | UP-IGA | UP Olomouc | 2019-2020 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2018_009 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IX | UP-IGA | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482 | Podpora mobility na UP | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2018 | Mgr. Dana Bilíková
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 | DSP Technologie pro umění | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2020 | Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D.