Projects

The Joint Laboratory of Optics (JLO) participates in a number of scientific projects of various providers (when the principal investigator or principal co-investigator is usuall JLO employee). Besides that, JLO is involved in various projects for the support of study programs, administration or mobility of students and workers that are often solved across several workplaces of the Palacký University of Institute of Physics. The projects are listed below (in Czech).

Latest scientific projects

(code | title | provider | recipient | time frame | JLO investigator)

 • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2023040 | Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • FW06010210 | Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích | TA ČR (Trend) | UP Olomouc | 1/20-12/2 | RNDr. Petr Schovánek
 • 23-05827S | Nejenergetičtější částice ve vesmíru: nové synergie | GA ČR | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | Ing. Jakub Vícha, Ph.D. (za SLO Dušan Mandát)
 • 23-07110S | Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyzice | GA ČR | UP Olomouc | 1/20-12/2 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • TH80020005 | Povrchové zpevňování a odolné nanokompozitní vrstvy pro dřevozpracující nástroje | TA ČR (M-ERA.Net) | UP Olomouc | 2022-2025 | Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D. / RNDr. Petr Schovánek
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027282 | Reliéfové nano/mikro struktury pro optické komponenty v automobilovém průmyslu | MPO OP PIK | UP Olomouc | 2021-2024 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016010 | Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II (AUGER-CZ) – AUGERII.CZ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016007 | Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II (CTA-CZ) – CTAO_II_CZ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
 • TL04000476 | Vliv dezinfekčnı́ch prostředků na historické povrchy v návštěvnı́ch provozech paměťových institucı́ v době mimořádných epidemiologických opatření | TA ČR | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
 • LTT20002 | Účast na vývoji budoucí širokoúhlé observatoře gama záření - SWGO | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • TN01000038/11 | Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace / Plasma coating 2 | TA ČR | UP Olomouc | 2020-2020 | Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
 • 20-17765S | Kvantová komunikace s využitím kvantové sítě založené na teleportaci | GA ČR | UP Olomouc | 2020-2022 | doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
 • LM2018104 | Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • LM2018105 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018105 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018102 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Latest supporting projects

 • IGA_PrF_2023_005 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIV | UP-IGA | UP Olomouc | 2023-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016627 | Mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků FZÚ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2022-2022 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
 • IGA_PrF_2022_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIII | UP-IGA | UP Olomouc | 2022-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2021_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XII | UP-IGA | UP Olomouc | 2021-2022 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2019_008 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly X | UP-IGA | UP Olomouc | 2019-2020 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2018_009 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IX | UP-IGA | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482 | Podpora mobility na UP | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2018 | Mgr. Dana Bilíková
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 | DSP Technologie pro umění | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2020 | Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D.