Projects

The Joint Laboratory of Optics (JLO) participates in a number of scientific projects of various providers (when the principal investigator or principal co-investigator is usuall JLO employee). Besides that, JLO is involved in various projects for the support of study programs, administration or mobility of students and workers that are often solved across several workplaces of the Palacký University of Institute of Physics. The projects are listed below (in Czech).

Latest scientific projects

(code | title | provider | recipient | time frame | JLO investigator)

 • LTT20002 | Účast na vývoji budoucí širokoúhlé observatoře gama záření - SWGO | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • TN01000038/11 | Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace / Plasma coating 2 | TA ČR | UP Olomouc | 2020-2020 | Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
 • 20-17765S | Kvantová komunikace s využitím kvantové sítě založené na teleportaci | GA ČR | UP Olomouc | 2020-2022 | doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
 • LM2018104 | Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • LM2018105 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018105 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018102 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LM2018102 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • 19-21484S | Nové techniky rekonstrukce boostovaných top kvarků pro hledání nové fyziky na LHC | GA ČR | UP Olomouc | 2019-2021 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
 • 19-19002S | Na jádře založené kvantové strojové učení v optických obvodech | GA ČR | UP Olomouc | 2019-2021 | Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.
 • 8J18DE008 | Nový přístup k absolutní kalibraci fluorescenčních detektorů kosmického záření extrémně vysokých energií | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422 | Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTT18004 | Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • LTT18004 | Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2018-2022 | prof. Jan Řídký, DrSc.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378 | OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | Dott. Jana Michalčáková Ph.D. et Ph.D.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754 | Nanotechnologie pro budoucnost | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2022 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
 • 18-08874S | Korelace v multipartitních kvantových optických systémech | GA ČR | UP Olomouc | 2018-2020 | doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
 • 18-22102S | Pokročilé spin-fotonické a kvantově nelineární zdroje světla | GA ČR | VŠB-TU Ostrava | 2018-2020 | prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
 • TH03020245 | Kombinované akusto-mechanoskopické metody/zařízení pro stanovení odolnosti progresivních nanokompozitních materiálů a tenkých vrstev při simulovaném provozním zatížení | TA ČR | UP Olomouc | 2018-2021 | Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D.
 • TH03020196 | Pokročilé metody přípravy tenkovrstvých strukturovaných systémů pro optické aplikace | TA ČR | UP Olomouc | 2018-2021 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Latest supporting projects

 • IGA_PrF_2020_007 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XI | UP-IGA | UP Olomouc | 2020-2021 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2019_008 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly X | UP-IGA | UP Olomouc | 2019-2020 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • IGA_PrF_2018_009 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IX | UP-IGA | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482 | Podpora mobility na UP | MŠMT | UP Olomouc | 2018-2018 | Mgr. Dana Bilíková
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 | DSP Technologie pro umění | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2020 | Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/ 0002424 | Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2022 | Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_015/ 0002337 | Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce | MŠMT | UP Olomouc | 2017-2021 | Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • FRUP_2017_011 | Optika vykládána názorně | UP-FRUP | UP Olomouc | 2017-2017 | RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
 • PrF_2017_005 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly VIII | UP-IGA | UP Olomouc | 2017-2018 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
 • PoC/GAMA_0403 | Hlavice pro jadernou energetiku | TA ČR | UP Olomouc | 2016-2017 | Mgr. Gerogi Ivanov