Seminář

24.2.2020 - 14:00 - LN51 | J. Soubusta (SLO)Experimental testing of three-qubit nonlocality

10.2.2020 - 14:00 - LN51 | J. Kašpar (FZÚ, Praha)Dopředná částicová fyzika na LHC

10.1.2020 - 9:00 - LN51 | J. Kmec, P. Pavlíček, P. Šmíd (SLO)Dekorativní kontrola a industriální řešení

2.12.2019 - 14:00 - LN51 | Josef Pácalt (SLO)Využití semi-boostovaných topologií při studiu spekter párů kvarků anti-top na detektoru ATLAS v semileptonovém rozpadovém kanále

29.11.2019 - 11:00 - 2.48 | Miroslav Kloz (ELI Beamlines, FZÚ AV ČR) | Ultrafast, non-linear, and coherent spectroscopy at ELI Beamlines

28.11.2019 - 10:00 - 2.48 | Radek Machulka (SLO) | Evolution of Coherence Properties of Intense Twin Beams

18.11.2019 - 14:00 - LN51 | Petr Baroň (SLO)Lokalizace extrémů vícerozměrných funkcí metodou NUTS

4.11.2019 - 14:00 - LN51 | Martin Vacula (SLO)Qualification testing of CTA Mirrors and Samples