Vědecké projekty řešené ve Společné laboratoři optiky

Název Poskytovatel Příjemce Od Do Řešitel
23IOE076, FA8655-24-1-7376 Exceptional-points-induced dynamical phenomena and memory effects in open quantum many-body systems Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) - U.S. Funding Agency, EUROPEAN OFFICE OF AEROSPACE UP Olomouc 2/2024 2/2027 Ievgen Arkhipov, PhD
CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO) MŠMT FZÚ AV ČR 1/2024 6/2028 prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO) MŠMT FZÚ AV ČR (UP Olomouc) 1/2024 6/2028 prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE) MŠMT FZÚ AV ČR 1/2024 6/2028 Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE) MŠMT FZÚ AV ČR (UP Olomouc) 1/2024 6/2028 Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
CZ.02.01.01/00/22_008/0004631 Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR) MŠMT VŠB-TU Ostrava (UP Olomouc) 10/2023 6/2028 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
TN02000069/001 Senzorika pro 21.století - část "Boroskopy" (MATCA2) TA ČR UP Olomouc (FZÚ AV ČR) 1/2023 6/2026 Mašláň (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.)
TN02000069/001 Senzorika pro 21.století - část "Boroskopy" (MATCA2) TA ČR FZÚ AV ČR 1/2023 6/2026 Dejneka (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.)
TN02000069/008 Vývoj materiálů pro vysokotlaké střelivo (MATCA2) TA ČR UP Olomouc (FZÚ AV ČR) 1/2023 6/2026 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2023047 Cherenkov Telescope Array - účast České republiky MŠMT UP Olomouc (FZÚ AV ČR) 1/2023 12/2026 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2023047 Cherenkov Telescope Array - účast České republiky MŠMT FZÚ AV ČR 1/2023 12/2026 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2023032 Observatoř Pierra Augera - účast České republiky MŠMT UP Olomouc (FZÚ AV ČR) 1/2023 12/2026 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2023032 Observatoř Pierra Augera - účast České republiky MŠMT FZÚ AV ČR 1/2023 12/2026 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2023040 Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN MŠMT UP Olomouc (FZÚ AV ČR) 1/2023 12/2026 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
FW06010210 Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích TA ČR (Trend) UP Olomouc 1/2023 12/2025 RNDr. Petr Schovánek
23-05827S Nejenergetičtější částice ve vesmíru: nové synergie GA ČR FZÚ AV ČR 1/2023 12/2025 Ing. Jakub Vícha, Ph.D. (za SLO Dušan Mandát)
23-07110S Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyzice GA ČR UP Olomouc 1/2023 12/2025 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
TH80020005 Povrchové zpevňování a odolné nanokompozitní vrstvy pro dřevozpracující nástroje TA ČR (M-ERA.Net) UP Olomouc 2022-03 2025-02 Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D. / RNDr. Petr Schovánek
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027282 Reliéfové nano/mikro struktury pro optické komponenty v automobilovém průmyslu MPO OP PIK UP Olomouc 2021-09 2024-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016010 Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II (AUGER-CZ) – AUGERII.CZ MŠMT FZÚ AV ČR 2020-01 2022-03 RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016007 Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II (CTA-CZ) – CTAO_II_CZ MŠMT FZÚ AV ČR 2020-05 2022-12 Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
TL04000476 Vliv dezinfekčnı́ch prostředků na historické povrchy v návštěvnı́ch provozech paměťových institucı́ v době mimořádných epidemiologických opatření TA ČR UP Olomouc 2020-10 2022-09 prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
LTT20002 Účast na vývoji budoucí širokoúhlé observatoře gama záření - SWGO MŠMT FZÚ AV ČR 2020-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
TN01000038/11 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace / Plasma coating 2 TA ČR UP Olomouc 2020-04 2020-12 Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
20-17765S Kvantová komunikace s využitím kvantové sítě založené na teleportaci GA ČR UP Olomouc 2020-01 2022-12 doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
LM2018104 Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN MŠMT UP Olomouc 2020-01 2022-12 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
LM2018105 Cherenkov Telescope Array - účast České republiky MŠMT UP Olomouc 2020-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2018105 Cherenkov Telescope Array - účast České republiky MŠMT FZÚ AV ČR 2020-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2018102 Observatoř Pierra Augera - účast České republiky MŠMT UP Olomouc 2020-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2018102 Observatoř Pierra Augera - účast České republiky MŠMT FZÚ AV ČR 2020-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
19-21484S Nové techniky rekonstrukce boostovaných top kvarků pro hledání nové fyziky na LHC GA ČR UP Olomouc 2019-01 2021-12 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
19-19002S Na jádře založené kvantové strojové učení v optických obvodech GA ČR UP Olomouc 2019-01 2021-12 Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.
8J18DE008 Nový přístup k absolutní kalibraci fluorescenčních detektorů kosmického záření extrémně vysokých energií MŠMT UP Olomouc 2018-01 2019-12 Mgr. Pavel Horváth, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008422 Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl MŠMT UP Olomouc 2018-09 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LTT18004 Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera MŠMT UP Olomouc 2018-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LTT18004 Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera MŠMT FZÚ AV ČR 2018-01 2022-12 prof. Jan Řídký, DrSc.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378 OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví MŠMT UP Olomouc 2018-07 2022-12 Dott. Jana Michalčáková Ph.D. et Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754 Nanotechnologie pro budoucnost MŠMT UP Olomouc 2018-01 2022-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
18-08874S Korelace v multipartitních kvantových optických systémech GA ČR UP Olomouc 2018-01 2020-12 doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
18-22102S Pokročilé spin-fotonické a kvantově nelineární zdroje světla GA ČR VŠB-TU Ostrava 2018-01 2020-12 prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
TH03020245 Kombinované akusto-mechanoskopické metody/zařízení pro stanovení odolnosti progresivních nanokompozitních materiálů a tenkých vrstev při simulovaném provozním zatížení TA ČR UP Olomouc 2018-01 2021-12 Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D.
TH03020196 Pokročilé metody přípravy tenkovrstvých strukturovaných systémů pro optické aplikace TA ČR UP Olomouc 2018-01 2021-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LTT17018 Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN MŠMT UP Olomouc 2017-03 2021-12 Mgr.Jiří Kvita, Ph.D.
LTT17006 Rozvoj české účasti v CTA MŠMT FZÚ AV ČR 2017-03 2021-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LTT17006 Rozvoj české účasti v CTA MŠMT UP Olomouc 2017-03 2021-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LTAUSA17078 Výzkum detekce kosmického záření užitím nové generace fluorescenčních detektorů - FAST MŠMT UP Olomouc 2017-07 2020-06 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
CZ.02.1.01/0.0/ 0.0/ 16_013/0001403 Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ) MŠMT FZÚ AV ČR 2017-07 2020-12 Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
CZ.02.1.01/0.0/ 0.0/ 16_013/0001403 Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ) MŠMT UP Olomouc 2017-07 2020-12 Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
17-10003S Pokročilá lineárně-optická hradla pro kvantové komunikační sítě GA ČR UP Olomouc 2017-01 2019-12 doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
17-23005Y Nové fundamentální aspekty vázaných kvantových systémů GA ČR UP Olomouc 2017-01 2019-12 Mgr. Jiří Svozilík, Ph.D.
17-05547S Přesné optické 3D senzory s aktivními optickými prvky GA ČR FZÚ AV ČR 2017-01 2019-12 RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
LM2015058 Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (CERN-CZ) MŠMT UP Olomouc 2016-01 2019-12 Mgr.Jiří Kvita, Ph.D.
PoC/GAMA_0403 Hlavice pro jadernou energetiku TA ČR UP Olomouc 2016-01 2017-06 Mgr. Georgi Ivanov
LM2015038 Observatoř Pierra Augera - účast České republiky (Auger-CZ) MŠMT FZÚ AV ČR 2016-01 2019-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2015038 Observatoř Pierra Augera - účast České republiky (Auger-CZ) MŠMT UP Olomouc 2016-01 2019-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2015046 Cherenkov Telescope Array - účast České republiky (CTA-CZ) MŠMT FZÚ AV ČR 2016-01 2019-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LM2015046 Cherenkov Telescope Array - účast České republiky (CTA-CZ) MŠMT UP Olomouc 2016-01 2019-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
16-10042Y Experimentální charakterizace a využití kvantově korelovaných fotonů GA ČR UP Olomouc 2016-01 2018-12 Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D.
CNR-16-05 Statistické vlastnosti intenzivních párových polí AV ČR FZÚ AV ČR 2016-01 2018-12 doc.RNDr.Jan Peřina,Ph.D.
LG15014 Vědecké aktivity České republiky na observatoři Pierra Augera MŠMT FZÚ AV ČR 2016-01 2017-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LG15014 Vědecké aktivity České republiky na observatoři Pierra Augera MŠMT UP Olomouc 2016-01 2017-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
LG15052 Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN MŠMT UP Olomouc 2016-01 2017-12 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
15-19705S Pokročilé uspořádané nanostruktury, připravené z magnetrony deponovaných kovových slitin, pro fotonické aplikace GA ČR UP Olomouc 2015-01 2017-12 Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
TA04011156 Funkční tenkovrstvé optické struktury TAČR UP Olomouc 2015-01 2017-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
15-08971S Nové nelineární a magneto-optické jevy v periodických strukturách GA ČR UP Olomouc 2015-04 2017-12 doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
TA03010743 Systémy akustické emise pro charakterizace mechanických vlastností a stability tenkovrstvých struktur a funkčních povrch TAČR FZÚ AV ČR 2013-03 2016-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
P205/12/0382 Potlačení kvantového šumu využitím kvantové provázanosti fotonových párů GAČR FZÚ AV ČR 2012-01 2016-12 doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
13-12301S Optické 3D senzory s vysokou informační účinností GAČR FZÚ AV ČR 2013-02 2015-12 RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
TA01010517 Moderní multivrstvé optické systémy TAČR UP Olomouc 2011-01 2014-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
TA01021339 Flame observer TAČR UP Olomouc 2011-01 2014-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
13-29241P Plazmatické depoziční systémy pro přípravu fotoaktivních tenkých vrstev GAČR UP Olomouc 2013-02 2015-12 Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
13-31000P Lineárně-optické kvantové hradlo pro podmíněnou změnu fáze a jeho využití GAČR UP Olomouc 2013-02 2015-12 Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
13-23550S Experimentální výzkum a matematické modelování nestacionálních jevů při hydrodynamické kavitaci GAČR UP Olomouc 2013-02 2015-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
LG13007 Česká účast na projektu Observatoře Pierra Augera MŠMT UP Olomouc 2013-03 2015-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
LG13007 Česká účast na projektu Observatoře Pierra Augera MŠMT FZÚ AV ČR 2013-03 2015-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
LE13012 Zajištění české účasti v projektu CTA MŠMT FZÚ AV ČR 2013-03 2015-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
LG13009 Mezinárodní experiment ATLAS-CERN MŠMT UP Olomouc 2013-03 2015-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
LG11044 Účast na mezinárodním projektu The Pierre Auger Observatory INGO II MŠMT UP Olomouc 2011-03 2012-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
LA08016 Účast na projektu Obs. Pierra Augera MŠMT FZÚ AV ČR 2008-01 2012-12 RNDr. Petr Schovánek
LA08032 Mezinárodní experiment ATLAS-CERN MŠMT UP Olomouc 2008-01 2012-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
OC09026 Fotonické nelineární struktury jako zdroje neklasického světla MŠMT UP Olomouc 2009-01 2012-12 doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
KAN301370701 Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace AV ČR UP Olomouc 2007-01 2011-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
KAN301370701 Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace AV ČR FZÚ AV ČR 2007-01 2011-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
1M06002 Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace MŠMT UP Olomouc 2006-03 2011-12 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.
1M06002 Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace MŠMT FZÚ AV ČR 2006-03 2011-12 doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
IAA100100713 Generace a charakterizace kvantově provázaných fotonových párů v moderních nelineárních strukturách GA AV ČR FZÚ AV ČR 2007-01 2011-12 doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
CLET-222279 Closed Loop Control of the Laser Welding Process through the Measurement of Plasma EU FP7 UP Olomouc 2008-11 2011-04 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, Ph.D.