Project sup

Kód Název Poskytovatel Příjemce Od Do Řešitel
CZ.02.01.01/00/22_012/0006440 Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci MŠMT UP Olomouc 2023-06 2026-12 prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
IGA_PrF_2024_004 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XV UP-IGA UP Olomouc 2024-03 2024-12 RNDr. Karel Černý, Ph.D.
IGA_PrF_2023_005 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIV UP-IGA UP Olomouc 2023-03 2023-12 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace MŠMT UP Olomouc 2022-01 2022-12 Mgr. Jan Roik
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016627 Mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků FZÚ MŠMT FZÚ AV ČR 2022-06 2022-09 prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace MŠMT UP Olomouc 2022-01 2022-12 Mgr. Jan Roik
IGA_PrF_2022_004 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIII UP-IGA UP Olomouc 2022-03 2023-02 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
IGA_PrF_2021_004 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XII UP-IGA UP Olomouc 2021-03 2022-02 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
IGA_PrF_2019_008 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly X UP-IGA UP Olomouc 2019-03 2020-02 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
IGA_PrF_2018_009 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IX UP-IGA UP Olomouc 2018-03 2019-02 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008482 Podpora mobility na UP MŠMT UP Olomouc 2018-06 2018-11 Mgr. Dana Bilíková
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314 DSP Technologie pro umění MŠMT UP Olomouc 2017-10 2020-09 Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D.
CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/ 0002424 Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP MŠMT UP Olomouc 2017-07 2022-09 Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_015/ 0002337 Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce MŠMT UP Olomouc 2017-05 2021-04 Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc.
FRUP_2017_011 Optika vykládána názorně UP-FRUP UP Olomouc 2017-01 2017-12 RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
PrF_2017_005 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly VIII UP-IGA UP Olomouc 2017-03 2018-02 Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
PoC/GAMA_0403 Hlavice pro jadernou energetiku TA ČR UP Olomouc 2016-01 2017-06 Mgr. Gerogi Ivanov
VH20162017001 Zařízení umožňující bezhlučné řezání nehomogenních materiálů pomocí laserového paprsku MV ČR UP Olomouc 2016-03 2017-02 prof.RNDr.Miroslav Hrabovský, DrSc.
PrF_2016_002 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly VII UP-IGA UP Olomouc 2016-03 2017-02 Mgr. Josef Pácalt
PrF_2015_004 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly VI UP-IGA UP Olomouc 2015-03 2015-12 Mgr. Jan Tomáštík
PrF_2014_005 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly V UP-IGA UP Olomouc 2014-03 2015-02 Ing. L. Chytka
PrF_2013_006 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IV UP-IGA UP Olomouc 2013-03 2014-02 Ing. D. Javůrek
PrF_2012_003 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly III UP-IGA UP Olomouc 2012-03 2013-02 Mgr. R. Machulka
PrF_2011_009 Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly II UP-IGA UP Olomouc 2011-03 2011-12 Mgr. P. Hamal
CZ.1.05/2.1.00/19.0377 Rozvoj výzkumných kapacit RCPTM MŠMT - OP VaVpI UP Olomouc 2015-01 2015-12 doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
FRUP_2015_053 Rozvoj a inovace výuky částicové fyziky na PřF UP-FRUP UP Olomouc 2015-01 2015-12 Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Podpora udržitelnosti postdoktorandských pozic na PřF UP UP-RP UP Olomouc 2015-07 2015-12 Hyungkyu Han, Ph.D.
LO1305 Rozvoj Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů MŠMT UP Olomouc 2014-10 2019-09 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
CZ.1.05/2.1.00/03.0058 Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů MŠMT - OP VaVpI UP Olomouc 2010-10 2014-09 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
ELI Beamlines, ELI - CITT MŠMT - OP VaVpI FZÚ AV ČR 2011-01 2015-12 prof. Jan Řídký, CSc.
CZ.1.07/2.2.00/15.0147 Nanovědy pro elektroinženýry – inovace studijních programů MŠMT - OPVK UP Olomouc 2010-11 2013-10 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
CZ.1.07/2.3.00/20.0058 Zapojení Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu (RCPTMNET) MŠMT - OPVK UP Olomouc 2012-01 2014-12 doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/30.0004 Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci MŠMT - OPVK UP Olomouc 2012-07 2015-06 doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
CZ.1.07/2.3.00/30.0041 Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci, POSTDOK č. 2 MŠMT - OPVK UP Olomouc 2012-07 2015-09 doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
CZ.1.07.2.3.00/20.0017 RCPTM Team - Rozvoj výzkumného týmu RCPTM a jeho zapojení do mez. sítí a projektů MŠMT - OPVK UP Olomouc 2011-05 2014-04 Zbořil
CZ.1.07/2.4.00/17.0084 RCPTM-ATMNet: Síť na podporu terciárního vzděláv. a výzkumu v obl. nanotech. a opt. Věd MŠMT - OPVK UP Olomouc 2011-07 2014-06 Tuček
CZ.1.07/2.4.00/17.0014 AFnet - Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky MŠMT - OPVK UP Olomouc 2011-07 2014-06 Bartoněk
CZ.1.07/2.2.00/07.0018 Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky MŠMT - OPVK UP Olomouc 2009-04 2012-03 Kubínek
CZ.1.07/2.3.00/09.0042 Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů MŠMT - OPVK UP Olomouc 2009-07 2012-06 Mašláň
FRVŠ 1609/2012 Inovace předmětů Praktikum pozorovací astronomie FRVŠ UP Olomouc 2012-03 2012-12 doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
FRVŠ 741/2011 Vytvoření praktických úloh pro výuku kvantové a nelineární optiky FRVŠ UP Olomouc 2011-03 2011-12 Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Code Title Provider Institution Date_fr Date_to Investigator