Stereo pozorování pomocí SST-1M teleskopů

Čerenkovovy teleskopy typu SST-1M instalované na ondřejovské observatoři Astronomického ústavu Akademi věd pozorující vysokoenergetické gama fotony dosáhly dalšího technického milníku. V březnu 2023 byl zprovozněn systém White Rabbit umožnují přesné relativní i absolutní časové synchronizace systémů.

White Rabbit (WR) umožnuje synchronizaci interních hodin síťových komponent se subnanosekundovou přesností. Systém WR SST-1M teleskopů synchronizuje interní hodiny obou kamer čerenkovských teleskopů přes interní optickou síť. Vzdálenost obou teleskopů je 151 m a přesná časová synchronizace je nutná pro koincodenci měřených události a sloučení spršek generovaných jednou částicí u obou teleskopů. Princip výběru koincidenčních událostí pomocí programového nástroje CTA software array trigger - SWAT zásadně redukuje množství naměřených dat právě selekcí časové souslednosti dvou událostí s definovaných časovým offsetem (typicky stovky nanosekund). Dále tato metoda umožňuje upřesnit energetické kalibrace, úhlové rozlišení naměřených dat a redukovat světelné pozadí noční oblohy.

Na vývoji systému se významně podíleí pracovníci SLO UP a FZÚ AV ČR.

Stereo detekce koincidenční události ze zdroje Mrk 421 pomocí dvou SST-1M teleskopů a časový vývoj spršky v zorném poli obou teleskopů. Mrk 421 (Markarian 421) je aktivní galaxie (blazar) v souhvězdí Velké medvědice vzdálená 397 mil. světelných let a jeji galaktické jádro pravděpodobně obsahující supermasivní černou díru je silným zdrojem gama záření.

Tags: