Studenti SLO ve v soutěži o cenu děkana neztratili

V letošním ročníku studentské vědecké soutěže O cenu děkana, který i přes netradiční termín zaznamenal rekordní zájem účastníků, uspěli také studenti školení ve SLO.

V kategorii doktorských studentů oboru Fyzika se vítězem stal Mgr. Vojtěch Trávníček s prací "Experimental Measurement of the Hilbert-Schmidt Distance between Two-Qubit States as a Means for Reducing the Complexity of Machine Learning", která byla nedávno uveřejněna v časopise Physical Review Letters. Školitelem Mgr. Trávníčka je doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

V kategorii bakalářských studentů oboru Fyzika se umístil Bc. Radek Přivara na druhém místě s prací "Simulace testovacích měření pro projekt ATLAS ITk strip na svazcích v laboratořích DESY a CERN", Školitelem Bc. Přívary je Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

Oběma oceněným i jejich školitelům gratulujeme.