Novinky z PřF a UP

Nadační fond UP podpoří jedenáct talentovaných studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 05/07/2024 - 08:00

Přes 1,1 milionu korun rozdělí Nadační fond UP svým letošním stipendistkám a stipendistům na podporu jejich vědecké práce. Podpoření studenti se budou věnovat mimo jiné vývoji nových léků na tuberkulózu, designu ergonomických kompenzačních pomůcek pro hudebníky, vytvoření popularizačního modelu srdce nebo studiu mezináboženských vztahů v západní společnosti.

Jedenáctku stipendistů vybrala Správní rada NF UP na základě posouzení žádostí došlých v letošní, již deváté výzvě, vyhlášené zkraje roku. Úspěšní žadatelé se nyní setkali s rektorem UP Martinem Procházkou a zástupci fondu Jiřím Rudolfem a Katrin Stark na rektorátu, kde se navzájem seznámili a především podepsali smlouvy o podpoře.

„Jsem z vybraných projektů nadšený. Jsou ambiciózní a velmi dobře připravené, těším se na jejich výsledky. Aktivita a záměry stipendistů jsou velkou nadějí nejen pro univerzitu,“ uvedl rektor Martin Procházka, který je zároveň předsedou Správní rady NF UP.

Podobně hovořil i ředitel fondu Jiří Rudolf, který podpořeným studentům popřál, aby jim jejich činorodost vydržela co nejdéle a byli v tomto ohledu pro své okolí „ostrůvky pozitivní deviace“. Jak také připomněl, bez ochoty a štědrosti dárců by podpora NF UP, která je letos v historii fondu dosud nejvyšší, nebyla možná. „Máme dva hlavní partnery, kterými jsou Komerční banka a druhým rokem také společnost Sigma Group. Podařilo se nám ale oslovit i další nové dárce, jako například společnost Veolia Czech Republic nebo Redstone Real Estate,“ dodal Jiří Rudolf.

V rámci roční podpory stipendistky a stipendisté obdrží nejen finanční příspěvek na své vědecké projekty, jejichž součástí jsou také zahraniční stáže nebo účasti na mezinárodních konferencích. „Získají také průběžnou podporu platformy Talentovaný Palacký, která zahrnuje individuální poradenství, koučink nebo možnost absolvovat různé vzdělávací a rozvojové akce. Mimo to studenty školíme v prezentačních dovednostech a popularizaci vědy, připravujeme je například na soutěže typu FameLab nebo Falling Walls. Na jaře se také poprvé v rámci konceptu studenti studentům konal workshop, na němž jeden ze stipendistů sdílel své zkušenosti s dalšími studenty,“ přiblížila koordinátorka NF UP a Kariérního centra UP Katrin Stark.

Univerzita Palackého podporuje talentované studentky a studenty prostřednictvím Nadačního fondu UP od roku 2015. Za tu dobu mezi šedesátku úspěšných žadatelů napříč celou univerzitou, z nichž někteří byli vybráni i opakovaně, rozdělil téměř 6 milionů korun. Více o NF UP zde.

Nadační fond UP podpoří tyto studentky a studenty:

Nina Kadášová, LF, PřF – 150 000 Kč

Aneta Ottová, FZV – 68 800 Kč

Marie Pražáková, PřF – 25 000 Kč

Barbora Štefková, PřF – 150 000 Kč

Jan Chasák, PřF – 94 500 Kč

Jozef Kristek, PřF – 119 600 Kč

Markéta Fuksová, PřF – 100 000 Kč

Oleksandr Pristopiuk, PřF – 150 000 Kč

Sára Filipová, PřF – 124 000 Kč

Petr Mocek, CMTF, FTK – 50 000 Kč

Nika Tótová, CMTF – 69 000 Kč

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Petra Čechová koordinuje FemCOSY na podporu žen ve vědě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 04/07/2024 - 12:00

Koordinátorkou FemCOSY – iniciativy v rámci COSY COST, která se zaměřuje na ženy ve vědě, zejména v oborech, kde jsou nedostatečně zastoupeny – se stala Petra Čechová z CATRIN Univerzity Palackého. Cílem iniciativy je definovat překážky, které ženám brání ve vědecké kariéře.

„Tato pozice je pro mě výzva, ale věřím tomu, že má smysl dávat prostor ženám ve vědě. Zejména v oborech, kde příliš zastoupeny nejsou, jako je chemie a fyzika. Je potřeba, aby sdílely své zkušenosti a ukazovaly nejen studentkám a studentům, ale i kolegům v oboru, že jsme tady a nejsme v tom samy,“ uvedla Čechová, která se v CATRIN věnuje molekulárně dynamickým simulacím lipidových membrán.

V rámci FemCOSY se konají webináře, na nichž účastnice hovoří o překážkách, jimž čelí zejména vědecké pracovnice. Diskuze se zaměřují rovněž na kroky potřebné k dalšímu rozvoji žen ve vědě i na poradenství mladým ženám, které mají zájem o vědeckou kariéru.

COST (European Cooperation in Science and Technology) je agentura pro financování výzkumných a inovačních sítí. Pomáhá propojovat výzkumné iniciativy v celé Evropě a umožňuje vědcům rozvíjet jejich nápady tím, že je sdílejí se svými kolegy. To podporuje jejich výzkum, kariéru a inovace.

Cílem akce COST COSY je poskytnout výpočetní a experimentální stavební kameny pro základní pochopení omezených molekulárních systémů, aby bylo možné je řídit. Platforma již sdružuje více než 320 účastníků ze 45 zemí (32 plnoprávných nebo spolupracujících členských zemí COST Evropské unie). Je rozdělena do pěti úzce provázaných pracovních skupin, jejichž cíle sahají od popisu interakce mezi molekulou a jejím prostředím až po syntézu nových materiálů s teranostickými aplikacemi, pro přeměnu energie a fotokatalýzu.

V rámci akce COSY je Petra Kührová Young Research co-Coordinator, zaměřuje se na podporu mladých vědců a například spoluorganizovala akci Listen to my presentation.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Maxim Tomoszek z právnické fakulty usedne v Etickém panelu České televize

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 04/07/2024 - 08:00

Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva, proděkan pro studijní záležitosti PF UP, je členem Etického panelu České televize (ČT). S ním do pětičlenného poradního orgánu usednou novinářka Alžběta Bajgartová, mluvčí České lékařské komory Michal Sojka, emeritní ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a dokumentarista a kněz Jan Hanák. Složení panelu navržené generálním ředitelem ČT schválila Rada ČT.

„Etický panel vnímám jako nepostradatelný poradní orgán při výkonu své činnosti. Jeho základním posláním je posuzování otázek, které vyplývají z uplatňování Kodexu ČT. Má posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. Věřím, že nominovaní odborníci mi pomohou právě ve složitých otázkách a posílí důvěru v Českou televizi,“ řekl Jan Souček, generální ředitel ČT. Etický panel jedná výhradně na základě zadání, která obdrží od generálního ředitele. Projednávání každého případu uzavírá jednomyslně přijatým usnesením.

Pozvání k účasti v panelu Maxima Tomoszka překvapilo. „Nominaci jsem si ‚vysloužil‘ nejspíše dlouhletou odbornou prací v oblasti profesní etiky, ale důležitou roli hrálo i to, že jsem odborností právník, což se v dosavadní praxi etického panelu ukázalo jako potřebné. Částečně hrála roli i geografická pestrost, v mém případě zakotvení v Olomouci,“ domníval se Maxim Tomoszek.

Členství v panelu vnímá jako velkou výzvu a odpovědnost. „Dlouhodobě si nesmírně vážím role, kterou veřejnoprávní média hrají ve veřejném prostoru, ovšem schopnost tuto roli plnit není žádnou samozřejmostí. Klíčovým aspektem je nezávislost. A právě k její ochraně, ve smyslu omezení vnějších vlivů vyvolaných potenciálně sporným chováním zaměstnanců televize, může významně přispívat etický panel,“ řekl proděkan s tím, že pokud bude panel svou práci vykonávat dobře, transparentně, srozumitelně pro veřejnost, může to významně posílit veřejné vnímání objektivity a nezávislosti ČT. „V situaci, kdy Česká televize denně čelí nevybíravým snahám o diskreditaci, je důležité dát jasný signál, že opodstatněná kritika je brána vážně, příslušné orgány se jí do hloubky a kvalitně zabývají a jsou přijímána odpovídající opatření.“

V rámci své činnosti v Etickém panelu ČT by rád nabídl svou expertizu v oblasti profesní etiky, řešení etických dilemat, etického usuzování, respektive argumentace. „Věřím, že tím přispěji k vysoké kvalitě stanovisek etického panelu, tak aby mohl plnit svou roli nejen zpětně v navržení odpovídajícího řešení, ale také do budoucna ve smyslu vodítka, jak v obdobných situacích postupovat. Neméně důležitá bude schopnost eticky problematické situace a jejich řešení srozumitelně a přesvědčivě komunikovat navenek. Rozhodně budu těžit i ze své odbornosti v oblasti ústavního práva, protože postavení veřejnoprávních médií je klíčové pro zdravé a kvalitní fungování demokracie a právního státu, ale také z hlediska bezpečnosti, kvality veřejného diskurzu a podobně,“ dodal Maxim Tomoszek.

Předchozí Etický panel ČT pracoval ve složení Nikolaj Savický, Petr Holubec, Richard Hindls, Václav Pačes a Petr Brod. Všichni členové na své funkce rezignovali k 31. březnu 2024.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Lékařské kongresy se zaměřily na onemocnění slinivky břišní

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 03/07/2024 - 12:00

Diagnostika a léčba onemocnění a zejména karcinomu pankreatu (slinivky břišní) byly stěžejním tématem 22. Pankreatologického dne a 19. ročníku kongresu Olomouc Live Endoscopy, které se konaly v olomouckém Clarion Congress Hotelu. Propojených odborných akcí se zúčastnilo více než 400 lékařů a vědců nejen z Česka.

Po dva dny si zkušenosti a nové poznatky vyměňovali odborníci na gastroenterologii, chirurgii, onkologii, radiologii, patologii a další specialisté, také vědci podílející se na základním i aplikovaném výzkumu zaměřujícím se na problematiku pankreatu. Záštitu tomuto multidisciplinárnímu setkání poskytl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík a děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář.

Program Pankreatologického dne, který pořádá Český pankreatologický klub vedený primářem I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL Martinem Lovečkem, pokryl celé spektrum problematiky moderní pankreatologie. „Vzhledem k narůstající incidenci karcinomu pankreatu byla vůbec poprvé vyčleněna samostatná onkologická sekce, v níž se sešla sestava předních českých onkologů, jako je přednosta onkologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michal Vočka, Milan Vošmik z Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo přednosta naší kliniky Bohuslav Melichar,“ uvedla členka organizačního výboru akce a taktéž specialistka na problematiku rakoviny slinivky Beatrice Mohelníková Duchoňová z Onkologické kliniky LF UP a FNOL.

Hovořilo se mimo jiné o specifickém profilu lipidů v krvi pacientů s karcinomem pankreatu, který lze nalézt již v časných stádiích onemocnění, a mohl by tedy být využit pro časnou diagnostiku a screening. Řeč byla také o možnostech robotické miniinvazivní chirurgie v léčbě rakoviny slinivky či o výsledcích cílené terapie v klinické praxi.

Zahraničním hostem byl Santhi Swaroop Vege z Mayo Clinic v Rochestru, přední americký pankreatolog, který se podílí na tvorbě mezinárodních doporučených postupů. „Měl velmi motivační přednášku a večer měli mladí začínající lékaři možnost s ním diskutovat u společné večeře a získat mnoho zajímavých poznatků,“ doplnila profesorka olomoucké onkologie s tím, že reakce na připravený program jsou nadšené. „Tato multidisciplinární setkání jsou cestou, jak zlepšit dosud velmi špatné výsledky s diagnostikou a léčbou karcinomu pankreatu,“ dodala.

Na Pankreatologický den navázal workshopově pojatý kongres Olomouc Live Endoscopy, během kterého odborníci provedli dvanáct výkonů nejobtížnější terapeutické endoskopie. Hostem byl mimo jiné německý endoskopista Alanna Ebigbo působící v Univerzitní nemocnici v Augsburgu.

„Workshop podtrhl význam mezioborové spolupráce v gastroenterologii, jeden z výkonů byl proveden intervenčním radiologem, na jiný ihned plánovaně navázal chirurgický výkon. Dále bylo provedeno telecytologické vyšetření, které je na našem pracovišti díky spolupráci s patology běžné. Průběh dalšího výkonu byl modifikován po konzultaci s radiačním onkologem. Workshop ukázal českou digestivní endoskopii v tom nejlepším světle,“ přiblížil odborný garant akce, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL Ondřej Urban.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Představujeme partnery v Auroře: Vrije Universiteit Amsterdam

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 03/07/2024 - 08:00

Co má společného Olomouc s Reykjavíkem, Kodaní nebo Neapolí? Pojítek bychom našli určitě hodně, ale pro akademickou obec UP je důležité, že tamní vysoké školy patří do evropské univerzitní sítě Aurora. Jejím prezidentem je rektor Martin Procházka a spolu s UP ji tvoří dalších osm členů. V prázdninovém průvodci vám je každý týden postupně představíme. Můžete je navštívit nejen při studijních a pracovních cestách, ale třeba se na nich zastavit jen tak na výletě. V prvním díle zamíříme na Vrije Universiteit Amsterdam.

Historie Vrije Universiteit Amsterdam (VU, v překladu Svobodná univerzita) sahá do roku 1880, kdy byla založena jako první soukromá univerzita nezávislá na státu i na Holandské protestantské církvi. I když dnes již funguje jako veřejná vysoká škola financovaná státem, je stále hrdá na svou tradici svobody a osobní odpovědnosti.


Panna v zahradě
Univerzitní pečeť zobrazuje pannu, která svobodně žije v zahradě a ukazuje k Bohu.

S více než 30 000 studenty, z nichž necelých 6 000 pochází ze zahraničí, představuje živou a pestrou komunitu. Univerzita je domovem pro deset fakult, které pokrývají disciplíny od humanitních věd až po přírodní vědy. VU je známá svým interdisciplinárním výzkumem a společenským zapojením, zejména v oblastech jako genderová rovnost či umělá inteligence. Ve vědě a výzkumu se orientuje také na lidské zdraví, dopady globalizace nebo výzkum veřejné správy. Důraz klade na udržitelný rozvoj a řešení globálních problémů, jako jsou klimatické změny a ochrana životního prostředí.

Všechny fakulty VU jsou součástí jednoho kampusu, který se nachází ve čtvrti Buitenveldert. Ta přiléhá k moderní a dynamické obchodní čtvrti Zuidas, inspirované například slavnou pařížskou La Défense. Amsterdam je také známý svou sítí vodních kanálů – a jinak tomu není ani v okolí univerzitního kampusu. Nejen po nich, ale i na kole či veřejnou dopravou se dá za chvíli dojet do jednoho z rozlehlých parků, slavného Rijksmusea nebo centra města.

Různé příležitosti, které VU Amsterdam svým partnerům nabízí, najdete na centrálním webu Aurory nebo na stránce aurora.upol.cz, kde se pravidelně objevují pozvánky na kurzy, konference či výjezdy. Zkuste se podívat také na společnou mapu zdrojů pro vědu a výzkum, kde má VU Amsterdam 62 pracovišť, která jsou otevřená ke spolupráci v nejrůznějších oborech.

Univerzity v Auroře mají dohromady přes 260 000 studentů a 30 000 zaměstnanců. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden velký kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výukové materiály, výzkumné zdroje i pracoviště, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Přednášky i science show. Univerzita se představí na festivalu Colours of Ostrava

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 02/07/2024 - 12:00

Dech, evropská bezpečnost nebo alternativní pravda – to jsou témata, se kterými vystoupí vědkyně a vědci z Univerzity Palackého na multioborovém diskuzním fóru Meltingpot, které je součástí jednoho z největších a nejrozmanitějších festivalů v Česku Colours of Ostrava. Ten vypukne v Dolní oblasti Vítkovice již za dva týdny a návštěvníci po celou dobu budou moci zavítat do info & relax zóny UP. V sobotu 20. července pak bude patřit Envision stage pětici olomouckých řečníků.

Během sobotního odpoledne v bývalém velíně koksovny ve vítkovickém areálu vystoupí Petra Gaul Aláčová z fakulty zdravotnických věd, která promluví o dechu coby klíči ke zdraví, vystřídá ji politolog z filozofické fakulty Hynek Melichar věnující se evropské bezpečnosti. Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty upozorní, že za vše mohou neurony, Petr Baďura z cyrilometodějské teologické fakulty pak bude hovořit o životním stylu českých teenagerů. Pětici řečníků z UP uzavře příspěvkem o alternativní pravdě z pohledu práva Michael Kohajda z právnické fakulty. Přednášky o přestávkách doplní science show v režii Pevnosti poznání.

„V loňském roce jsme si na jednom z největších tuzemských festivalů odbyli velice úspěšnou premiéru, kdy se všichni naši speakeři setkali s perfektními ohlasy. Nepochybuji, že tomu bude stejně i letos s pěticí řečníků, kteří návštěvníkům přinesou velice atraktivní témata,“ uvedl Ondřej Martínek, vedoucí oddělení marketingu UP.

Univerzita Palackého však nebude v Ostravě vidět jen na scéně Meltingpot fóra. „Po celé čtyři dny festivalu budou moci návštěvníci zavítat v těsné blízkosti multifunkční haly Gong do naší info & relax zóny Poznej Olomouc – univerzitní město, kde si mohou odpočinout od nabitého festivalového programu, dozvědět se něco o Univerzitě Palackého a Olomouci, ale také si třeba vyzkoušet laickou resuscitaci s našimi medičkami, 3D tisk s katedrou geoinformatiky nebo zábavné pokusy se spolkem UP Crowd,“ dodal Ondřej Martínek.

Letošní ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava, který patří k největším a nejoblíbenějším kulturním akcím v České republice, se uskuteční ve dnech 17.–20. července, jako tradičně v průmyslovém prostředí Dolní oblasti Vítkovice. Kromě koncertů, divadel nebo filmových projekcí je součástí festivalu i multioborové diskuzní fórum Meltingpot, na kterém je možné se setkat se zajímavými osobnostmi z celého světa. Hlavními tématy letošního fóra jsou zdraví, dlouhověkost a biohacking, zaměří se ale také třeba na mezilidské vztahy, technologické novinky nebo vzdělávání. Více zde.

Univerzita Palackého se na festivalu Colours of Ostrava a fóru Meltingpot představila poprvé vloni, v rámci oslav 450. výročí založení vysokého učení v Olomouci. 

UP na Meltingpot fóru 2024

sobota 20. července, Envision stage

12:00–13:00 Petra Gaul Aláčová (FZV)

Dech jako klíč k našemu zdraví

13:45–14:45 Hynek Melichar (FF)

Evropská bezpečnost v nebezpečném světě

15:30–16:30 Ivana Fellnerová (PřF)

Paměť, emoce, antidepresiva a drogy: za vším hledej neuron

17:15–18:15 Petr Baďura (CMTF)

Životní styl českých teenagerů v datech od (A)lkoholu po (Zzz)pánek

19:00–20:00 Michael Kohajda (PF)

Pravda a alternativní pravda pohledem práva

V časech 16:45–17:15 a 18:30–19:00 se mohou návštěvníci těšit na science show Pevnosti poznání.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Budova právnické fakulty se proměnila ve výstavní plochu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 02/07/2024 - 08:00

Po Horním náměstí, náměstí Národních hrdinů a Fakultní nemocnici Olomouc zamířilo Trienále SEFO 2024 také na právnickou fakultu, přesněji na fasádu budovy A. Zdobí ji dílo Monument AI – Spravedlnost, které je výsledkem „hry“ Vladimíra Havlíka, olomouckého performera, malíře, kreslíře a vysokoškolského pedagoga, s umělou inteligencí.

„Vladimír Havlík se v rámci Trienále SEFO pouští na území jen málo známá a nebezpečná – obrací se k AI a testuje její kreativní možnosti, ambice i vlastní imaginaci. Vyzývá ji k rekonstrukci původních realizací, performancí a happeningů svých a svých kolegů, přičemž dává prostor je znovu interpretovat a revokovat zcela po svém,“ vysvětlila kurátorka Barbora Kundračíková z Muzea umění Olomouc.

Dílu tentokrát nepředcházela žádná performance. „Akce proběhla virtuálně, vytvořený monument jako by ji zdokumentoval. Což samozřejmě není pravda. Všímavý divák to určitě pozná, umělá inteligence naštěstí není dokonalá,“ řekl Vladimír Havlík, který působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. AI zadal prompt: Marina Abramović, slavná srbská umělkyně, zpodobňovala spravedlnost s využitím symbolů – vah, meče a šátku přes oči. „Měl jsem několik výsledků, společně s kurátorkou jsme vybrali takový, aby korespondoval s prostorem mezi budovami právnické fakulty,“ dodal umělec s tím, že by byl rád, kdyby vystavený dokument vyvolal diskuzi nejen mezi studenty práv.

O propojení umění a veřejného prostoru se právnická fakulta nesnaží poprvé. Od konce roku 2022 veřejně přístupné prostory v budově B zdobí velkoformátové abstraktní obrazy Michala Ožibka. „Naším cílem není pouze oživit prostory naší fakulty, ale nechat na naše studenty působit moderní umění, které k mladým lidem patří. V této snaze a spolupráci s kulturními institucemi našeho regionu budeme i v budoucnu pokračovat,“ řekl Michael Kohajda, proděkan pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční podporu PF UP.

Výstava Trienále SEFO 2024 byla zahájena v Muzeu umění Olomouc 27. června a potrvá do konce roku.Součást výstavy Trienále SEFO je k vidění i v areálu Fakultní nemocnice Olomouc před Teoretickými ústavy Lékařské fakulty UP. Jde o rozměrné, větrem rozpohybovávané dílo Automatizace Ludditů od maďarské dvojice Randomroutines, jehož tématem je postavení práce v životě lidí. Na fotce pouze detail konstrukce s několika tematickými výjevy. (vim)

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Univerzita Palackého skončila osmá na Českých akademických hrách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/07/2024 - 15:00

Dělené osmé místo společně s Univerzitou J. E. Purkyně obsadila Univerzita Palackého na letošních Českých akademických hrách. Ty hostila v uplynulých dnech Technická univerzita v Liberci. Olomoučtí reprezentanti excelovali především v bazénu – v závodech v plavání a plavání s ploutvemi získali valnou většinu medailí a bodů.

Univerzitu Palackého na hrách na severu Čech reprezentovalo 68 studentek a studentů, obhájit loňské první místo mezi školami se jim nepodařilo. „Poděkování patří především plavcům a ploutvovým plavcům, kteří drželi prapor sportovní reprezentace naší univerzity. Smutné je, že v týmových sportech jsme získali pouze jeden bod, což je oproti loňsku poměrně markantní sešup dolů. Přesto chci poděkovat všem garantům sportů a především těm, kteří tým pro hry sestavili,“ uvedl koordinátor sportovní reprezentace UP Vítězslav Prukner z katedry sportu FTK UP.

Za letošní nižší účastí olomouckých sportovců, kdy UP mimo jiné neměla kromě ženského volejbalu zástupce v kolektivních sportech, podle něj může být vzdálenost místa konání a termín her ve zkouškovém období, zároveň ale také třeba nejasné propojení s univerzitními ligami, které v některých sportech v posledních letech vznikly.

Žně v bazénu

Olomoučtí závodníci získali na libereckých akademických hrách celkově 43 medailí, z toho 15 zlatých. Většinu medailové sbírky mají na svědomí plavci a ploutvoví plavci, kteří bodovali hned 35krát. Šest medailí, z toho dvě zlaté, vybojovala Kateřina Burianová studující na filozofické fakultě, pětici kovů brala Barbora Němčanská z FTK, čtyři medaile získala Adéla Kneifelová z lékařské fakulty nebo Andrea Vojtalová z FTK.

„Čtyři starty, dohromady 400 metrů naplno, jsem měla zaplavané během zhruba hodiny, což nebylo úplně nejlehčí, ale i tak se mi plavalo dobře. Na padesátce se mi dokonce podařil můj nejrychlejší čas v životě, to mě potěšilo a je to pro mě velké nakopnutí před mistrovstvím světa, která mám za dva týdny,“ řekla vůbec nejúspěšnější ploutvová plavkyně UP Zuzana Hrašková, která vybojovala, podobně jako Barbora Janíčková v plavání, čtyři zlaté medaile. „Jsem ráda, že jsem mohla pomoci naší univerzitě v celkovém umístění. Mezi ženami jsme byly na prvním místě, víc už udělat nešlo. Byli jsme super parta, a když máte kolem sebe dobré lidi, jde všechno jednodušeji,“ dodala studentka FTK.

Kladně hodnotil hry i nejúspěšnější plavec Filip Látal z FTK, taktéž se čtyřmi zlatými medailemi na kontě. „Ploutvařské závody se konaly ve velmi svižném tempu, což bylo velmi příjemné. Zbylo tak víc času na oslavu všech bazénových úspěchů naší univerzity. Osobně mám akademické hry velmi rád, takže jsem se na závody těšil a jsem šťastný, že jsem mohl přispět svou trochou do mlýna,“ prozradil. „Asi nejvíce si cením vítězství ve štafetě, což byla poslední disciplína a na zástupcích všech univerzit byla vidět nervozita a vůle získat toto prvenství. Ve velmi těsném souboji jsme ale dokázali vybojovat zlato a navíc spolužáci v druhé nasazené štafetě naší univerzity ukořistili bronzovou příčku,“ doplnil.

Medailisté i mimo vodu

V bazénu se blýskl také třeba Lukáš Andráši z FTK s jednou zlatou a dvěma bronzovými medailemi. Mimo vodu se jediným zlatým medailistou z UP stal Štěpán Štefko z lékařské fakulty, který zvítězil v běhu na 110 metrů překážek. Cenné kovy a body do celkového žebříčku ale vybojoval také Jonáš Pospíšil z FTK v trojskoku nebo Blanka Tomášková z FF v hodu kladivem, Jan Stehlík (PřF) v šermu nebo Matěj Ehm (LF) v badmintonu. Medailisté se mohou těšit na odměnu v podobě jednorázového sportovního stipendia. 

Pořadí škol na letošních Českých akademických hrách ovládla Univerzita Karlova, následovaná Masarykovou univerzitou a Českým vysokým učením technickým. Pořádající Technická univerzita v Liberci skončila pátá. Hry se pod Ještědem konaly po deseti letech, během pěti dnů studenti a studentky z 38 zúčastněných škol poměřili síly v 21 sportech.

České akademické hry jsou největší sportovní událostí zaměřenou na studenty vysokých, případně vyšších odborných škol u nás. Pořádá je Česká asociace univerzitního sportu ve spolupráci s vybranou hostitelskou školou. Příští, již 23. ročník se bude konat koncem června 2025 v Ostravě.  

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Nebojte se říct ostatním, co vás štve. Nikdy nevíte, zda se z toho nevyklube zajímavý byznys

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/07/2024 - 12:00

Experimentální biologie je její vášní. Baví ji syntetizovat neobjevené látky a zkoušet stále něco nového. A to nejen v laboratoři, ale i ve volném čase, kdy ráda vyšívá. Anna Chesnokova, absolventka přírodovědecké fakulty, se v červnu stala vítězkou letošního ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, a sice s projektem aplikace StitchItOn, která za pomoci umělé inteligence vytváří vzory pro vyšívání.

Aplikace nabídne uživateli klasické přihlášení prostřednictvím e-mailu nebo jako host (pro rychlé vyzkoušení). Poté si lze vybrat jednu ze tří dostupných funkcí.

Co konkrétně funkce nabízí?

První je možnost ručního malování vzorů v kostkovaném poli, což je analogie malování do sešitu, ale bez omezení v barvách a umístění. Každá kostka znázorňuje vyšívací křížek, korálek nebo sloupek pro háčkování, a to podle zvolené techniky.

Druhou funkcí je přeměna jakékoliv fotografie do vzoru, kde si uživatel může nastavit rozměry v počtu křížků a také konkrétní množství barev, které budou použity pro vytvoření vzoru. Tímto způsobem můžete zvěčnit své vzpomínky nebo mazlíčky!

Třetí a unikátní funkcí je tvorba vzorů pomocí AI. Funguje na základě pouhého popisu vašich myšlenek, pomocí které AI vygeneruje obrázek. Lze je generovat tak dlouho, dokud se uživateli jeden nezalíbí a vybere si ho. Po výběru konkrétního obrázku ho náš algoritmus přemění do vzoru, u kterého lze nastavit personalizované charakteristiky, jako je velikost a počet barev.

Funkce ručního malování je přístupná zdarma, další funkce budou zpoplatněny podle počtu vzorů.

Vím, že ráda vyšíváš. Jak tě napadlo propojit starou techniku s novým nástrojem využívajícím umělou inteligenci?

Nápad na vytvoření této aplikace vznikl tak, že jsem nemohla najít aplikaci, která by umožňovala funkci alespoň základního ručního malování. Ty, které tuto funkci měly, byly přehnaně drahé. Například jedno z předplatných stálo 300 Kč za měsíc jen za tuto jedinou funkci. Tak jsem si postěžovala svému kamarádovi, který je programátorem. On poté aplikaci s požadovanou základní funkcí vytvořil. V té době, tedy zhruba před osmi měsíci, nikdo nepřemýšlel o tom, že by z toho mohl být i byznys. Na této základní podobě aplikace jsem se nechtěla zastavit, a tak vznikla druhá funkce přeměny fotografií do vzorů. Oproti konkurenci využíváme nejnovější algoritmus přeměny, který byl vytvořen od nuly mým vývojářem a spoluzakladatelem Mgr. Denysem Sylenkem.

Nápad propojit AI s konvenčními funkcemi vznikl tak, že i po dokončení dvou funkcí jsem stále cítila určitá omezení. Vadilo mi, že stále nemůžu vyšít všechno, co chci. Stále jsem musela hledat hotové vzory na internetu nebo něčí fotografie. A pak mě napadlo: „Co když půjdeme dál a toto poslední omezení úplně zrušíme? Co když teď máš nápad na vyšívací vzor a již za minutu ho máš hotový ve svém mobilu?“ Doposud tohle nebylo možné, nikdo před námi to nedělal. Výběr vzoru je pokaždé dlouhý a těžký proces. Při myšlence mít personalizovaný vzor za minutu ve své kapse jsem měla husí kůži a pocit umělecké revoluce.

Jaké vzory vyšívání máš nejraději?

Často dělám náhrdelníky (anglicky choker). V tomto případě jde o malý vzor, ve kterém je možné napsat nějaké souvětí, vyšít logo nebo malé obrázky. V podstatě tedy cokoliv, jen v malém měřítku. Pokud jde o větší vzory, například obrazy, tak vyšívám jen krajiny. Se sestrou jsme založily online obchod na Instagramu s hotovými výrobky, tak se můžete podívat, co všechno umíme (@creativity.prism). Aplikace StitchItOn má taky svůj Instagram @stitch_it_on, kde budou zveřejňovány všechny aktuální nabídky a sdíleny hotové vzory. Také už máme hotové webové stránky. Všichni, kteří mají zájem o aplikaci, mohou zaregistrovat svůj e-mail u nás na webu. Přijde jim upozornění, že aplikace bude publikována. Deseti uživatelům věnujeme účet zdarma, pokud klient aplikaci otestuje a poskytne zpětnou vazbu.

Z čeho jsi vzory doposud čerpala?

Celý život od svých deseti let jsem malé vzory malovala ručně v sešitě. Po třinácti letech se bohužel nic nezměnilo (obrázek 1). Pokud jsem potřebovala větší vzor, tak jsem hledala hotové varianty hlavně na Pinterestu, Etsy a Craftsy. Další variantou čerpání vzorů jsou stále kamenné obchody, což bohužel je nejpopulárnější varianta u starších lidí. Tam ten výběr je omezen celkově na 10–20 vyšívacích sad.

Jak je v aplikaci využívána umělá inteligence a k čemu?

Umělá inteligence je využívána k tvorbě obrázků různých druhů, a to v realistickém nebo animovaném módu. Aplikace StitchItOn je poté přeměňuje do vzorů. Zatím používáme umělou inteligenci zprostředkovanou DALL-E. Každopádně se spoluzakladatelem nemáme rádi omezení, proto nás napadla další, docela šílená věc. Co kdybychom vytvořili vlastní AI, která by byla unikátní tím, že by neměla ten mezikrok generování obrázku, ale rovnou by generovala nabídky vzorů v kostkovaném poli? Takovým způsobem bychom nebyli vázáni na cizí AI a zároveň by to ušetřilo čas klientům. Aktuálně na tomto nápadu aktivně pracujeme.

V čem spočívá výhoda Al při tvorbě vzorů – vyšší kreativita, větší množství variant, vzory, které by člověka nenapadly?

Představte si, že kupujete auto. Strašně dlouho vybíráte technické charakteristiky, aby vám vyhovovaly a zároveň aby se vešly do vaší cenové kategorie. I když všechno spočítáte, vždycky je něco, co nesedí a co by se dalo vylepšit. A pak přijdu já s technologií, která vám umožní to auto sestavit podle všech vašich požadavků, a to za poloviční cenu od té původní, s bonusem personalizované barvy interiéru. Přibližně takové pocity přináší AI při tvorbě vzorů. AI bourá všechny bariéry, které předtím existovaly. Umožňuje vytvořit doslova cokoliv. To v kamenném obchodě nikdy nenajdete.

Na závěr bych chtěla čtenářům poradit jednu věc – stěžujte si. Nebojte se říct ostatním, co vás štve. Nikdy totiž nevíte, jestli se z toho nakonec nevyklube zajímavý byznys!

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Lékařská fakulta se rozloučila se svými absolventy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/07/2024 - 08:00

Převzetím diplomů ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska završily své studium na Lékařské fakultě UP desítky mladých lékařek a lékařů z různých koutů Česka, Slovenska, ale i dalších zemí. Kromě promocí však letní semestr na fakultě vyvrcholil také tradičním méně formálním rozloučením na Teoretických ústavech, kde byli vyhlášeni nejlepší pedagogové, které v hlasování vybrali právě čerství absolventi.

Během série promocí v historických prostorách Vojenské nemocnice Olomouc složili promoční slib a převzali diplomy stvrzující úspěšné zakončení studia absolventi a absolventky studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, jejich anglických obdob General Medicine a Dentistry a také programu Veřejné zdravotnictví.

„Přeji vám na vaší profesní dráze pevné zdraví, dobrá rozhodnutí a štěstí na dělné a spolehlivé týmy, jichž budete součástí a možná brzy i hlavou. Myslete ale prosím i na rovnováhu ve svém osobním životě, udržujte si duševní svěžest, radost a vyrovnanost,“ uvedla prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti Andrea Hanáčková ve své krátké řeči k čerstvým zubním lékařkám a lékařům během jedné z prvních promocí. Připomněla také, že díky registraci do Klubu absolventů UP mohou i nadále zůstat s univerzitou v kontaktu.

Když později toho dne mluvil k absolventům ve foyer Teoretických ústavů děkan LF UP Milan Kolář,  neubránil se emocím. „Je mi smutno, že odcházíte. Abych byl upřímný, byl bych nejradši, kdybyste tu zůstali, protože na řadu z vás jsem zvyklý, spolupracujeme například v rámci akademického senátu a podobně. Ale držet vás tu nemohu. Na druhou stranu vaším odchodem fakulta dává našemu zdravotnictví to, co potřebuje – vynikající absolventy do praxe. Přeji vám, ať se vám daří v profesním i osobním životě, a budu rád, když se budete na svou alma mater vracet a budeme se tu potkávat. Naše fakulta je vám vždy otevřena,“ řekl při přípitku.

Během neformálního setkání na fakultě byli také vyhlášeni nejlepší pedagogové, o nichž rozhodovali absolventi v hlasování. Ocenění děkan s nadsázkou označil za medicínského Oscara. V kategorii Všeobecné lékařství – teoretické a preklinické obory diplom a pohár převzal Martin Sněhota ze simulátorového centra CENTESIMO. Jak poznamenal, je to pro něj největší ocenění, kterého se mu dosud dostalo.

V klinických oborech byla nejlepší pedagožkou zvolena Marie Turková z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, která při poděkování za cenu přítomné i krátce rozezpívala. Nejlepší pedagog Zubního lékařství Matej Rosa si na zpěv netroufal. „Doufám, že to, co jsem se vám snažil v posledních dvou ročnících dát, využijete ve vaší praxi a že to pro vás bude takový odrazový můstek k dalšímu profesnímu rozvoji. Přeji hodně zdaru do vaší práce a děkuji,“ uvedl vyučující z Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

Oceněni byli i někteří absolventi. Předseda Spolku mediků Josef Kořenek se totiž rozhodl vyzdvihnout podíl šestice dosavadních členů na aktivitách spolku. Poté již nadešel okamžik tradičního vypouštění balonků – z ekologického, rozložitelného materiálu – před fakultou coby symbolického „vyletění“ do praxe a další životní etapy.

V závěru promočního týdne se konalo i rozlučkové setkání s absolventy anglických studijních programů a jejich blízkými. Také zahraniční lékařky a lékaři, kterým při promocích blahopřála mimo jiné prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová, volili před završením svého studia v Olomouci nejlepší pedagogy, se kterými měli tu čest se potkat. Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine Milan Raška předal pohár a diplom pro nejlepšího vyučujícího v preklinických oborech Milanu Kolářovi, v klinických oborech zahraniční absolventi zvolili Martina Staška z I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL a v kategorii Zubní lékařství pak Yulii Morozovou z Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

Nejlepší pedagogové LF UP podle absolventských ročníků:

Všeobecné lékařství – teoretické a preklinické obory:

Martin Sněhota, CENTESIMO

Všeobecné lékařství – klinické obory:

Marie Turková, Porodnicko-gynekologická klinika

Zubní lékařství:

Matej Rosa, Klinika zubního lékařství

General Medicine – Preclinical Courses:

Milan Kolář, Ústav mikrobiologie

General Medicine – Clinical Courses:

Martin Stašek, I. chirurgická klinika

Dentistry:

Yulia Morozova, Klinika zubního lékařství

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Jak přežít prázdniny aneb pár dobrých rad záchranářky Marinelly Danosové

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 29/06/2024 - 08:00

Těšíme se celý rok, stříháme metr a odpočítáváme dny do okamžiku, kdy konečně vyrazíme na letní dovolenou. Užíváme si pasivní odpočinek u moře nebo aktivní relax na horské túře či cyklistickém výšlapu. Mezi trávením prázdnin na plážovém lehátku a nemocničním lehátku je jen tenká linie. Čeho se během letního volna vyvarovat a jak si poradit u vody, na horách či na hudebním festivalu, radí Marinella Danosová, přednostka Ústavu zdravotnického záchranářství a intenzivní péče Fakulty zdravotnických věd UP.

Tohoto rádce jsme připravili pro aktuální vydání univerzitního magazínu Žurnál UP a nyní ho přetiskujeme.

NA CHALUPĚ

I drobný hmyz může ublížit

Na výletě v přírodě nebo během dovolené na chalupě bývá tradičním nepřítelem hmyz. Pokud jde při poštípání či bodnutí jen o lokální reakci, jako je zarudnutí či otok, je ideální chladit postižené místo, případně použít gel, který je přímo určený k aplikaci po bodnutí hmyzem. Pokud je reakce většího rozsahu a je provázena výrazným svěděním, doporučuji užít antihistaminika, která jsou běžně dostupná. Jedná se o léky, které blokují alergickou reakci. Pokud vás napadne vosa či včela, může dojít k anafylaktické reakci, která je spojená s dušností a otokem dýchacích cest. Tady je na místě okamžitě volat záchrannou službu. Pokud dotyčný už podobnou reakci měl, pak by v jeho povinné výbavě neměl chybět epipen, což je autoinjektor, který se aplikuje do svalů a do těla se tak dostává epinefrin zabraňující rozvoji anafylaktické reakce.

U MOŘE I RYBNÍKA

Na pláž jen s krémem

Nechcete-li z pláže odcházet s popáleninami prvního stupně, používejte opalovací krémy s dostatečným ochranným faktorem, tedy alespoň 30. Natírejte se po každém koupání, aby došlo k obnovení ochranné vrstvy. A to i u krémů, u nichž výrobci uvádějí, že jsou vodě­odolné. Když už nastane nepříjemná situace, že se člověk na sluníčku spálí – má zarudlou kůži, nebo dokonce puchýře, pak je nutné kůži ošetřit panthenolem nebo hojivým gelem po opalování. Při dlouhém pobytu na slunci hrozí úžeh nebo úpal často spojený se zimnicí. Pomůže podání dostatečného množství tekutin a antipyretika snižující horečku.

Kde je dno?

Když už někdo u vody vymyslí zábavu v podobě skákání do vody, měl by si nejprve ověřit, jak vypadá dno a jak je hluboko od hladiny. Nekoordinovaný pád může znamenat poranění páteře. Pokud by toto nastalo a dotyčný skokan začne popisovat brnění končetin nebo bolesti v páteři, je třeba eliminovat pohyb zraněného a snažit se udržet jej v klidu do doby, než přijede záchranná služba.

Pozor na živou bójku

Neskákejme bezhlavě do vody ve snaze okamžitě pomoci topícímu se člověku. Když se tonoucí dostane do panické ataky, může si ze zachraňujícího udělat bójku a stáhnout jej pod vodu. Pokud mám po ruce něco, co plave a topícího udrží nad hladinou, hodím mu to. Když už k němu doplavu, budu se ho v první řadě snažit uklidnit. Pokud ale nejsem dobrý plavec, raději přivolám pomoc a vyčkám na ni, bez ohledu na to, že chci topícímu aktivně pomoct. Může se totiž stát, že místo jednoho tonoucího pak záchranáři vytahují z vody dva.

NA FESTIVALU

Hodně jezdíme k případům spojeným s užitím drog, například tekuté extáze. Je to téma, které bohužel k festivalové zábavě patří. Drogy jdou většinou ruku v ruce s alkoholem a tato kombinace vyvolává u člověka dva stavy – na jedné straně excitovanost a agresivitu, na straně druhé útlum a poruchu vědomí. Platí obecný postup – pokud na mě dotyčný nereaguje, ověřím si, zda dýchá, a nenechám ho ležet na zádech, ale otočím ho na bok, aby se neudusil zvratky.

Ležícího v davu nepřekračujeme

Když uvidím během koncertu v davu někoho ležícího, tak ho nebudu přehlížet, ale pokusím se ho z daného místa dostat co nejrychleji pryč. Je hlavně třeba jej okamžitě zvednout, aby ho dav neušlapal. Když nastane situace, že se dotyčný není schopen zvednout, snažím se kolem sebe zaujmout co nejvíce lidí, upozorním je na to, že se něco děje, abychom kolem dotyčného vytvořili ochranný kruh. Pokud se jedná o bezvědomí, ověřím si, zda dotyčný dýchá, položím jej na bok a zajistím mírný záklon hlavy, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků a dušení. V případě, že nedýchá, je nutné okamžitě zahájit resuscitaci. Při kontaktování záchranné služby je třeba přesně určit prostor, kde se nacházíme, a vytvořit uličku, cestu v davu tak, aby se záchranáři k postiženému dostali co nejrychleji.

V AUTĚ

Při dlouhých jízdách autem je třeba na prvním místě řešit únavu. Usnutí za volantem je bohužel v letních měsících jeden z nejčastějších důvodů nehod. Myslete na bezpečnostní přestávky, projděte se, odpočiňte. Při delší jízdě autem je dobré myslet na doplňování tekutin, a tím rozhodně nemyslím jen ty s obsahem kofeinu. Také je třeba si uvědomit, že když v autě nastavím klimatizaci na dvacet stupňů a pak z něj vystoupím do čtyřicetistupňového parna, vzniká teplotní šok, který pak často končí angínou nebo respiračními onemocněními.

NA KOL(OBĚŽC)E

Přilba není na okrasu

Dnes tak módní elektrokoloběžky jsou zrádné v tom, že při rychlé jízdě si člověk neuvědomuje terén. Záchranná služba vyjíždí často k úrazům ve městě, kdy jezdci neustáli změny povrchu a nerovnosti. Klasickým příkladem je přejezd tramvajových nebo vlakových kolejí. Pokud jde o pád, který není plně koordinovaný, hrozí v lepším případě poranění končetin a v horším případě hlavy. Pozor, přilbu nenosíme na okrasu, ale tak, aby byla funkční. Často se setkávám s tím, že cyklisté nebo bruslaři si přilbu prostě nasadí na hlavu bez toho, aby ji správně upevnili.

NA HORÁCH

Nejčastěji se i v létě podceňuje vybavenost. Pokud vyrážíte na celodenní výlet, je třeba si uvědomit, že na horách se počasí mění v řádu minut. Do batůžku si přidejte funkční oblečení, aby nedošlo k podchlazení. V létě může být pocitová teplota příjemná, ale pokud mám na sobě vlhké oblečení, ztrácím tělesné teplo a paradoxně tak může i za slunného letního dne dojít k podchlazení. Myslete také na to, že v horách nemusí být bufet a restaurace na každém rohu, takže v batohu by měl být dostatek tekutin, nějaká energetická tyčinka a k tomu plně nabitý telefon s aplikací Záchranka. Je v ní lokátor, který pomůže horské službě určit naši přesnou polohu, pokud se na výletě ztratíme.

Transport přenechme záchrance

Při chůzi horským terénem může, zvlášť u nevhodně zvolené obuvi, dojít ke sklouznutí a pádu. V takovém případě je důležité vyhodnotit závažnost zranění. Pokud se jedná o pád na hlavu s poruchou vědomí, může být poraněná páteř nebo mozek. V takovém případě okamžitě volám záchrannou službu. Pokud jde o zranění končetiny, zvážíme, jak daleko jsme od dopravního prostředku a zda máme na transport dostatek sil. Pokud je to horní končetina, pak ji improvizovaně znehybníme a pacienta doprovodíme. Pokud je to dolní končetina a nemáme dostatek sil, raději voláme horskou službu. Případně můžeme imobilizovat za pomoci větví, šátku, trika, nicméně potřebný komfort pacientovi stejně nedáme a nedostaneme ho tam, kam potřebujeme.

RADA NA ZÁVĚR – DOPLŇUJTE TEKUTINY!

Myslete prosím na to, že alkohol je sice tekutina, ale nikoliv rehydratační nápoj. Tím je obyčejná voda nebo minerálka. V létě se více potíme, takže doporučuji navýšit standardní příjem tekutin aspoň o litr. Pozor na energetické nápoje, které obsahují hodně kofeinu a cukru a nepůsobí dobře na kardiovaskulární systém.

Užijte si bezpečné prázdniny a dovolenou!

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Výuka i nové kontakty. Michal Botek strávil inspirativních sedm týdnů v Austrálii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 28/06/2024 - 14:00

Na sedm týdnů vyměnil Michal Botek svoji domovskou Fakultu tělesné kultury UP za australskou University of Canberra. Přijal pozvání tamního profesora Andrewa McKunea a zapojil se do výuky i vědecké práce. Podařilo se mu při tom navázat řadu nových kontaktů se světovými odborníky a také načerpat inspiraci pro vlastní přednášky.

S Andrewem McKunem spolupracuje Michal Botek na tématech z oblasti fyziologie tělesné zátěže už více než dvanáct let. Vedle odborných článků jsou spolu podepsáni například pod monografií Variabilita srdeční frekvence v tréninkovém procesu, profesor McKune byl hostem na FTK UP a stejně tak docent Botek již dvakrát cestoval do Austrálie. Letošní třetí pobyt byl však nejdelší a nejintenzivnější.

„Profesor McKune mi připravil nabitý program, jehož součástí byla i asistence jeho praktické výuky v laboratořích. Tím mě hnedka zkraje mého pobytu přinejmenším překvapil. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že budu mít příležitost předávat své vědomosti a zkušenosti z oblasti zátěžové fyziologie studentům na Canberrské univerzitě a zároveň si u ní i sám rozšířím obzory. Dosud jsem v Austrálii přednášel především na konferencích, u čehož není taková míra interakce, kdežto se studenty za těch sedm týdnů už člověk naváže nějaký vztah,“ uvedl Michal Botek.

Nahlédnout mohl i do lekcí dalších vyučujících, kde ho překvapila profesionalita, která na škole vládne, ale také daleko větší provázanost mezi teorií a praktickou částí výuky. „Zatímco například u nás v hodinách věnovaných praktikům ze zátěžové fyziologie pracujeme především s neinvazivními metodami hodnocení odezvy organismu na zatížení, protože s krví, byť i s tou kapilární, smí pracovat pouze způsobilý zdravotnický personál, v Austrálii si studenti na sobě zkoušejí i odběry kapilární krve k hodnocení ukazatelů, jako je laktát nebo glukóza, a zároveň se tím učí i základní pravidla, co naměřené hodnoty znamenají a jak se mohou tréninkem nebo řízenou pohybovou aktivitou změnit. Teoretické informace studenti ihned prakticky propojují,“ přiblížil.

„Inspirativní byla mimo jiné i informace o existenci pozice pohybový terapeut, který je respektovanou součástí sekundární prevence, kdy graduovaný specialista asistuje lékaři při preskripci pohybové aktivity např. u pacientů s neinfekčními civilizačními onemocněními. Studenti se ve výuce tematicky věnují například problematice nastavení vhodného pohybového režimu lidí s obezitou nebo diabetem mellitus 2. typu. Australané přitom velmi dbají na zdravý životní styl, jsou si dobře vědomi, že pohybem si mohou prodloužit a zkvalitnit život. Zůstával jsem v němém úžasu, kolik lidí všech generací brzy ráno vstává, aby si ještě před prací či školou zasportovali,“ dodal docent olomoucké katedry přírodních věd v kinantropologii. 

Během svého australského pobytu se věnoval i vědecké práci a navazování kontaktů s potenciálními výzkumnými partnery. Hlavním tématem bylo využívání molekulárního vodíku, jehož výzkumem především u sportovců se Michal Botek s kolegy na FTK UP již zhruba osm let zabývá. Výsledky dosavadní práce mohl představit mimo jiné na workshopu uspořádaném pro výzkumnou skupinu Functional Food and Nutrition Research, jejímiž členy jsou mladí vědci nejen z Austrálie, ale také USA, Indie nebo Číny, kteří se zabývají vlivem různých potravin a bioaktivních látek v nich na fungování organismu mimo jiné z pohledu zdravotních benefitů nebo urychlování zotavení. Výsledkem workshopu o benefitech molekulárního vodíku je společný záměr rozšíření zkoumání jeho účinků i na běžnou populaci v rámci podpory zdraví.

„Možnosti navázat vědeckou spolupráci s australskou skupinou si nesmírně vážíme. A jsem moc rád, že jsme jim mohli přivézt zajímavé téma, ukázat, že něco umíme, protože dosud jsme většinou na zahraniční university jezdili ‚jen‘ sbírat zkušenosti. Ihned po návratu jsem od kolegů z Austrálie obdržel zajímavou nabídku spolupráce s jejich partnery v Itálii, které účinky molekulárního vodíku v kontextu podpory zdraví přinejmenším zaujal natolik, že přišli s návrhem spolupráce, popřípadě i možnosti studentských stáží,“ prozradil Michal Botek s tím, že měl také příležitost potkat se s řadou osobností svého oboru.

„Pomoc s dalším směřováním výzkumu účinků molekulárního vodíku a publikačními výstupy nám nabídl mimo jiné profesor David Pyne, legenda zátěžové fyziologie a jeden z nejcitovanějších vědců v oboru, kterého zaujaly naše dosažené výsledky s vodíkem u elitních plavců s ploutvemi. Díky malé přímluvě prof. Tannerové, která je jednou z autorek knihy standardů pro testování v zátěžové fyziologii, jsem se zase mohl podívat do laboratoří Australian Institute of Sport, kam by se běžný člověk nedostal. Je to takové jejich rodinné stříbro.“

Intenzivních sedm týdnů v Austrálii Michal Botek bere jako zajímavou, inspirativní a motivující zkušenost do další práce. „Domnívám se, že se nám společně s profesorem McKunem podařilo udělat spoustu dobré práce. Od návratu se spolu pravidelně potkáváme v online prostoru a posouváme nápady a navázané kontakty dál,“ uzavřel.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

O úskalích umělé inteligence se senioři mohou dozvědět z nové příručky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 28/06/2024 - 11:00

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s CEDMO (Středoevropskou observatoří digitálních médií) při Univerzitě Karlově vydal příručku s názvem Rizika spojená s umělou inteligencí pro seniory. Publikace nabízí seniorům komplexní pohled na umělou inteligenci, její využití a potenciální rizika.

Umělá inteligence (Al) se stává sále větší součástí našeho každodenního života. Technologie, které využívají Al, se nacházejí v mobilních telefonech, počítačích, internetových vyhledávačích, sociálních sítích, a dokonce i v domácích spotřebičích. S produkty umělé inteligence, články, obrázky, fotografiemi či videi se lze stále častěji setkat i v prostředí internetu.

„Umělá inteligence však dokáže vytvářet i obsah, který může být nebezpečný. Příkladem jsou takzvané deepfake videa, která nás mohou zmást a přimět k ukvapené reakci, například k investování velkého množství peněz pod vidinou zázračného zbohatnutí. Jedinou obranou před těmito riziky je trvalé zvyšování mediální gramotnosti uživatelů internetu, a to jak mladé generace, tak i generace dříve narozených. Právě na tu jsme zaměřili nově vydanou příručku,“ uvedl její hlavní autor Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP.

Příručka čtenáři nabízí vysvětlení základních pojmů a principů fungování Al. Seznámí jej jak s pozitivy a praktickými přínosy v každodenním životě, například ve zdravotnictví, vzdělávání nebo zábavě, tak s možným nebezpečím, které spočívá v internetových podvodech, šíření dezinformací, deepfafe videí a narušení soukromí.

„Virtuální svět je v posledních letech prorostlý nebezpečným obsahem, k němuž patří například různé druhy podvodů zneužívajících umělou inteligenci. Tisíce lidí přicházejí o své úspory, protože investují do takzvaně zaručených fungujících investičních produktů, ve kterých k nim promlouvá prostřednictvím deepfake videí známá osobnost a slibuje jim snadné zbohatnutí. Jedinou cestou, jak se před těmito riziky stát odolnými je systematické vzdělávání,“ doplnil Kamil Kopecký k nově vydané příručce, jenž seniorům poskytuje i praktické rady a doporučení, jak se před zneužitím Al chránit a která jim přináší přehled užitečných aplikací a nástrojů pro bezpečné využívání této technologie.

Příručka Rizika spojená s umělou inteligencí pro seniory se věnuje i problematice deepnudes, tedy takzvaným svlékacím aplikacím, jež jsou vysoce nebezpečným trendem. Umělá inteligence je v tomto případě integrovaná do webových či mobilních aplikací a umožňuje komukoli vygenerovat z běžné fotografe fotografii obnaženou. Ta pak může být zneužita například k vydírání, vyhrožování apod.

V samém závěru publikace, kterou lze zdarma stáhnout na webech E-Bezpečí a CEDMO, nabízí její autoři i kontakty na organizace, které mohou poskytnout pomoc v případě potíží. V omezeném nákladu vychází uvedená publikace i v tištěné podobě, dostupná bude na fakultních akcích zaměřených na seniory. V brzké době se její autoři chystají vydat v online podobě i příručku pro učitele a veřejnost.

Z výsledků průzkumu CEDMO:

Anja Grabovac, projektová manažerka CEDMO: „Převážná většina české společnosti zatím nástroje generativní umělé inteligence nevyužívá. Z našeho výzkumu CEDMO Trend vyplývá, že tři čtvrtiny české populace starší šestnácti let nástroje generativní umělé inteligence nepoužívají vůbec. Zároveň víme, že existují velké rozdíly mezi věkovými skupinami. Zatímco v případě mladších ročníků deklaruje pouze třetina respondentů nulové využívání nástrojů generativní umělé inteligence, ve věkové skupině nad šedesát pět let se jedná až o devadesát čtyři procent respondentů. Obdobné rozdíly jsme zaznamenali i v případě zjišťování znalosti fenoménu deepfake videí, kdy pouze necelá třetina respondentů starší pětašedesáti let dokázala z nabízených odpovědí správně určit co je deepfake. Průzkum také ukázal na velké rozdíly mezi povědomím o tom, co je deepfake mezi ženami a muži, kdy polovina dotázaných mužů odpověděla správně, zatímco u žen to bylo třicet dva procent.“

 

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Kuchaři z UP poznávali pestrost studené rostlinné kuchyně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 28/06/2024 - 08:00

Veganský wrap Caesar, kešu parmezán nebo pesto ze sušených rajčat – to je jen malý výběr z pokrmů a přísad studené kuchyně, jejichž přípravu si vyzkoušeli kuchařky a kuchaři univerzitní menzy. Udržitelná univerzita ve spolupráci s organizací ProVeg totiž uspořádala pro Správu kolejí a menz UP už druhý workshop rostlinné stravy; zatímco na podzim se věnovali teplým jídlům, teď se učili využít možnosti, které nabízí rostlinná studená kuchyně. Vybrané novinky v budoucnu zpestří nabídku v bistrech FreshUP či na univerzitních akcích.

Kuchaři a kuchařky mají s přípravou rostlinné stravy již své zkušenosti – jednak díky předcházejícím školením, ale i proto, že vegetariánská a veganská jídla se v menzách a bistrech objevují každý den. V dopolední, téměř čtyřhodinové části školení proto rovnou prakticky zkoušeli nové receptury – ať už s využitím dobře známých surovin, tak těch, které zatím nejsou až tak obvyklé. V mnoha receptech se tak objevilo například lahůdkové sušené droždí, které je spolu s kešu ořechy důležitou součástí veganského parmezánu.

„Díky školení jsme získali praktické poznatky týkající se nákupu a zpracování rostlinných surovin a samozřejmě také nové receptury. Kolegyním obzvlášť chutnalo fazolové pesto s pečenou mrkví nebo veganské nugetky, zaujala je také sojanéza,“ řekl vedoucí úseku stravování SKM UP Miroslav Paszyc.

Udržitelná univerzita konáním workshopů o rostlinné stravě naplňuje jeden ze svých cílů, kterým je podpora zdravého a vyváženého jídelníčku studentů a zaměstnanců nejen ve stravovacích zařízeních UP, ale prostřednictvím osvěty také v osobním životě. „Rádi bychom vymýtili předsudky o tom, že rostlinná strava je mdlá a výživově nedostatečná. Její pestřejší nabídkou chceme návštěvníky FreshUPů zaujmout a ukázat jim, že rostlinné pokrmy mohou být naopak atraktivní, chutné a výživově vyvážené," uvedla referentka udržitelného rozvoje UP Miroslava Zavadil.

Navazující odpolední části se proto kromě zaměstnanců menz zúčastnili také noví ambasadoři udržitelnosti z fakult UP. Pavla Široká, výživová poradkyně a manažerka projektu Udržitelné menzy a jídelny z organizace ProVeg, během ní přiblížila pozitivní zdravotní, ekonomické i environmentální přínosy rostlinné stravy. Zdůraznila, že při zařazování rostlinných pokrmů do jídelníčku je potřeba nabídnout promyšlené recepty a věnovat pozornost jejich dochucení: „Častou chybou je, že podniky servírují jen saláty či grilovanou zeleninu. Důležité ale je, aby byla rostlinná strava pestrá, chutná, dostatečně sytá a především plnohodnotná. Nesmí chybět zdroj bílkovin, jako jsou například luštěninové či sójové produkty, které dodají všechny esenciální aminokyseliny.“

Nové receptury je teď potřeba nakalkulovat, najít vhodné dodavatele surovin a prověřit hygienická pravidla spojená s jejich přípravou a skladováním. „Vybrané pokrmy poté rozšíří veganskou nabídku v univerzitních bistrech FreshUP, objednat si je budou moci také organizátoři univerzitních akcí i zákazníci cateringu z kuchyně SKM UP,“ doplnil Miroslav Paszyc.

Organizace ProVeg Česko v projektu Udrzitelnemenzy.cz pomáhá zavádět menzám širší nabídku veganských jídel, která není cílená jen na vegansky se stravující, ale také na ty, kteří nechtějí jíst maso každý den anebo mají alergii na laktózu či vejce.

Recept: kešu parmezán
Stačí na sucho rozmixovat kešu ořechy a lahůdkové droždí v poměru 3:1 až 4:1 a dochutit trochou soli a granulovaného česneku. Doporučujeme přidat při mixování také 15 % lněných semínek, které dodají omega-3 mastné kyseliny.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Magister optimus 2024. Děkan Vojtech Regec ocenil nejlepší učitele pedagogické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 27/06/2024 - 11:00

Šest ze čtyřiadvaceti finalistů získalo v anketě o nejlepší učitelku či učitele cenu děkana Pedagogické fakulty UP Magister optimus 2024. Laureáti si ceny převzali během Zahradní slavnosti na parkánu Uměleckého centra Univerzity Palackého.

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Vojtech Regec vyzdvihl kvalitní práci vyučujících. Na základě studentských nominací předal nejlepším učitelkám a učitelům fakulty ocenění s názvem Magister optimus.

Cenu získala například speciální pedagožka, tyflopedka, zraková terapeutka a instruktorka prostorové orientace Veronika Růžičková z Ústavu speciálněpedagogických studií, která zdůraznila, že si váží už toho, že získala nominaci.

„Velmi za ni děkuji, děkuji tomu, kdo si s ní dal práci. Ceny si samozřejmě velmi vážím. Není to však jen o mně samotné. Mám úžasné kolegy a kolegyně, bez kterých by to nešlo. Mám jedinečné, zvídavé a motivující studenty a studentky a měla jsem čest mít skvělé učitele! Budu se i nadále snažit, aby moji studenti mohli za pár let říci to samé! Tato cena je pro mě vzpruhou a motivací do další pedagogické činnosti. Zároveň gratuluji všem nominovaným a spoluoceněným,“ řekla.

Ocenění je motivací do další pedagogické práce i pro laureátku ceny Magister optimus 2024 Janu Kořínkovou z Ústavu cizích jazyků.

„Mám velkou radost! S pokorou a vděčností si uvědomuji, že můžu dělat práci, která mě naplňuje, a že i okolí veřejně ocenilo, že ji dělám srdcem a s docela vysokým nasazením. V učitelování veřejných ocenění moc není, prostě nějak působíme na studenty a třeba až po letech se náhodou dozvídáme o něčem, co jsme z jejich pohledu udělali hodně dobře nebo třeba i špatně. Zahřálo mě u srdce, že to moje, už dvacetileté působení na fakultě je vnímáno natolik pozitivně, že jsem byla pro cenu vybrána. Vážím si studentské nominace, vážím si ceny a jsem si vědoma toho, že stejně jako já i dlouhá řada mých kolegů dělá to nejlepší, co umí, abychom vychovávali co nejkvalitnější budoucí kolegy – učitele,“ shrnula.

Pro svou budoucí pedagogickou práci vnímá tuto cenu jako důležitou také začínající učitelka Klára Gyüre z katedry českého jazyka a literatury. 

„Právě proto, že jsem na počátku své pedagogické praxe, mám často pochyby. Opravdu jsem schopná studenty něco naučit? Budou mě vzhledem k mému věku respektovat? Nemyslí si o mně, že jsem úplně mimo? A nemyslím si to náhodou já? I přesto, že je v mé pedagogické praxi co zlepšovat, cena Magister optimus je pro mě známkou toho, že jsem i přes množství svých vlastních pochyb a nejistot na dobré cestě.“

Ceny sí váží také Kamil Kopecký z katedry českého jazyka a literatury, zároveň vedoucí Centra prevence rizikové komunikace PdF UP. 

„Pevně věřím, že cena Magister optimus není pouze oceněním popularity jednotlivých pedagogů, ale především uznáním jejich dlouhodobé každodenní smysluplné práce ve prospěch studentů,“ uvedl s přesvědčením, že za kvalitním pedagogem musí stát jeho odbornost, pedagogické kompetence, schopnost jasně a srozumitelně vysvětlovat látku, uplatňovat adekvátní pedagogické metody, aktivně naslouchat studentům a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu. Za samozřejmost pak považuje i náročnost.

„Extrémně důležitá je pro mě také smysluplnost a cíle výuky. Pedagog a student by si měli jasně uvědomit, že to, co učí a co se učí, má smysl a je použitelné. Věřím, že cena Magister optimus se tyto aspekty kvality pedagogů snaží zohlednit, a také doufám, že se v dalších letech dostane třeba k těm pedagogům, kteří nejsou tak výrazní a viditelní ve veřejném prostoru, přesto svou práci dělají skvěle. Viva Magister optimus!“

Kandidáty na cenu Magister optimus 2024 nominovali studentky a studenti Pedagogické fakulty UP. Anketa, z níž vzešli nejlepší učitelé a učitelky fakulty, vzbudila velký zájem. Z pětatřiceti nominací vzešlo čtyřiadvacet finalistů a finalistek. O těch, kteří nakonec cenu získali, rozhodl děkan fakulty Vojtech Regec, jenž zvážil poradní hlas komise, obsah nominačních dopisů, pedagogickou reflexi nominovaných pedagogů i evaluace studujících. Důležitým poradním hlasem mu bylo i doporučení komise, složené jak ze zástupců vedení fakulty a Akademického senátu PdF UP, tak především ze zástupců studujících a studentských asociací a spolků.

Zahradní slavnost, při níž se sešli studenti, zaměstnanci, absolventi i přátele Pedagogické fakulty UP, se uskutečnila při příležitosti závěru akademického roku. Akci doprovázelo hudební uskupení New Street Band, jehož swingový repertoár tradičně zdobí olomouckou plesovou scénu.

Magister optimus 2024

Mgr. Klára Gyüre, Ph.D., katedra českého jazyka a literatury

Ing. Alena Opletalová, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií

Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D., katedra společenských věd

prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., katedra českého jazyka a literatury, vedoucí národního projektu E-Bezpečí, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Ústav cizích jazyků

Cena veřejnosti:

Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D., Ústav pedagogiky a sociálních studií

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Namasté. Mezinárodní kongres v Olomouci spojí různá pojetí jógy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 27/06/2024 - 08:00

Přednášky, workshopy, diskuze a především možnost setkání s představiteli různých směrů jógy nabídne Mezinárodní kongres jógy, který se ve dnech 24. a 25. srpna uskuteční v Olomouci. Akci spojující jógu, zdravý životní styl, fitness, funkční pohyb a fyzioterapii pořádá Fakulta tělesné kultury UP společně se školou jógy a meditace Kabir Yoga. Registrace účastníků je již otevřená.

Hostem kongresu bude mimo jiné spoluzakladatel power jógy v ČR Jakub Šamberger, zástupce náthské tradice jógy guru Yogi Suraj Náth Ji nebo lektor Oshových meditací Kábir Bharti z Indie. Mezi lektory nebudou chybět ani domácí zástupci spjatí s Univerzitou Palackého, například Simona Šafaříková, která působí na přírodovědecké fakultě a povede workshop kundalini jógy, Lucie Bezděková Lauermannová, absolventka FTK UP věnující se józe smíchu, nebo lékař I. interní kliniky – kardiologické Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc Jan Galuszka, který vystoupí s přednáškou o józe a oběhovém systému ve zdraví i v nemoci.

Na programu je kromě tematických lekcí, workshopů a přednášek i panelová diskuze, během které budou probírat své zkušenosti a poznatky učitelé a další zástupci jednotlivých jógových směrů. „Pokud půjdeme ke kořenům slova jóga, setkáme se s termíny ‚spojení‘ nebo ‚sjednocení‘. Význam tohoto kongresu spočívá právě ve spojování různých aspektů a přístupů k praxi jógy. Nabídneme propojení praktického a teoretického přístupu k józe, také tradičního a moderního a v neposlední řadě i indického a evropského,“ uvedl hlavní organizátor akce Martin Kudláček z katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP.

Jak dodal, Olomouc byla v minulosti významným centrem jógy v Československu, a sice díky osobě Josefa Tillicha, mj. někdejšího proděkana Přírodovědecké fakulty UP a prorektora UP pro studijní záležitosti, který před rokem 1989 jógu rozvíjel po praktické i teoretické stránce.

„V poslední době se jóga stává velmi populární díky uspěchané době a většímu zájmu o zdravý životní styl. V České republice se děje řada jógových festivalů a kongresů, v Olomouci však akce tohoto formátu dosud neproběhla. Na naší univerzitě přitom pracuje řada kolegů, kteří se józe pravidelně věnují, mnoho studentů ji vyhledává pro její zdravotní přínos a hledání rovnováhy ve stresujícím světě přednášek a zkoušek. Právě pro ně a praktikující jogíny z Olomouce a širokého okolí je tato akce určena. Věřím, že takto založíme novou tradici, která povede k rozvoji praxe a bádání v oblasti jógy na naší univerzitě,“ dodal Martin Kudláček.

Zájemci o účast se již nyní mohou hlásit, registrace je otevřená. Neměli by přitom příliš otálet, protože kapacita kongresu je omezená. Podrobnější informace o akci včetně registračního formuláře jsou k dispozici na webu www.jogakongres.cz.

Kongres se koná pod záštitou rektora UP Martina Procházky a ředitele Fakultní nemocnice Olomouc Romana Havlíka.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Prázdninové přání rektora

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 26/06/2024 - 13:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

máme za sebou další akademický rok a já věřím, že byl pro většinu z vás úspěšný. V uplynulých měsících jste odváděli skvělé výkony ve studiu, výuce, vědě a výzkumu a v řadě dalších činností, kterým se na Univerzitě Palackého věnujeme. Chci vám za veškerou vaši práci poděkovat a popřát vám, ať si s chutí a plnými doušky užíváte nadcházející období prázdnin a letních dovolených.

Asi nejradostnější je toto období pro ty z vás, jimž se podařilo úspěšně dokončit vysokoškolské studium. Právě odstartoval maraton slavnostních promocí a pro mě je opravdu osvěžující potkávat v prostorách univerzity naše čerstvé absolventky a absolventy. Je příjemné vidět jejich rozzářené a šťastné tváře, jak se ze svého úspěchu těší spolu se svými nejbližšími, kteří jsou na ně právem hrdí. Jsem přesvědčený, že jsme je během studia vybavili potřebnými vědomostmi, že vykročí do světa jistým krokem a že budou ve svých budoucích profesích úspěšní. To je koneckonců primární úloha univerzity a je dobré si to připomínat.

Všem členům naší široké univerzitní rodiny přeji, aby prožili období cestování a letních zážitků co nejlépe. Užijte si dny plné slunce a odpočinku, jistě si to za svou práci na univerzitě a pro univerzitu zasloužíte. A ať už vaše prázdninové cesty povedou kamkoliv, dávejte na sebe pozor, ať se tu opět nejpozději na začátku příštího akademického roku šťastně shledáme.

Přeji vám všem krásné léto!

Martin Procházka, rektor UP

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Senátoři schválili rozpočet PřF na rok 2024 a upozornili na podfinancování českého vysokého školství

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 26/06/2024 - 12:00

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého schválil v pondělí 24. června rozpočet fakulty na rok 2024 a požádal vedení přírodovědecké fakulty, aby na základě připomínek vzešlých z jednání všech vědecko-pedagogických rad a podnětů z jednotlivých kateder vhodně upravilo metodiku dělení finančních prostředků pro rok 2025 a další období.

Fakultní senát na svém pondělním zasedání posvětil novelu metodiky dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty, obecné zásady hospodaření PřF UP na rok 2024 i zprávu o hospodaření přírodovědecké fakulty za rok 2023 ve znění po projednání ekonomickou komisí senátu.

Senátoři také schválili výroční zprávu o činnosti Přf UP za rok 2023 a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025. Akademický senát vzal na vědomí záměry akreditace studijních programů Aplikovaná matematika (Bc.), Petroleum and Geoenergy Engineering (NMgr.) a Copernicus Master in Digital Earth (NMgr.).

Na závěr pondělního zasedání senátoři upozornili na dlouhodobé podfinancování českého vysokého školství a požádali vládu a parlament o urgentní řešení této nepříznivé situace.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

UP navštívil nový generální tajemník univerzitní sítě Aurora

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 26/06/2024 - 08:00

Evropská univerzitní síť Aurora nemá jen nového prezidenta. Od 1. května tohoto roku působí na pozici jejího generálního tajemníka Ramon Puras, dřívější děkan Pedagogické fakulty na Amsterdam University of Applied Sciences. Během dvoudenní návštěvy Univerzity Palackého se seznámil s prostředím univerzitního města i univerzity a setkal se s jejím vedením i týmem Aurory na UP. Postupně navštíví také další členy univerzitní sítě.

Ramon Puras přináší do sítě Aurora dlouhodobé zkušenosti z vysokoškolského prostředí. Během svého působení na několika vysokých školách v Nizozemsku stál u vzniku nových studijních programů zaměřených na meziuniverzitní spolupráci a zapojení zahraničních studentů. Dlouhodobě usiluje o propojování špičkového výzkumu a nových technologií se vzděláváním.

„Na Auroře zvláště oceňuji, že aktivně klade důraz na společenský dopad vědy, výzkumu a vzdělávání. Tento cíl je posláním mnoha univerzit a jeho společné vyjádření pod hlavičkou Aurory představuje jasný závazek vůči všem zainteresovaným stranám,“ řekl nový generální tajemník.

Pro Ramona Purase je vedle manažerských povinností nedílnou a nepostradatelnou aktivitou také výuka. V současnosti například na Amsterdam University College vyučuje mezioborový kurz Gastronomy: The Art and Science of Cooking.

„Výuka studentů mi přináší velkou radost a umožňuje mi v praxi používat nové pedagogické postupy a zkušenosti ze spolupráce s jinými univerzitami. Proto mě těší, že studentské iniciativy jsou nedílnou součástí sítě Aurora,“ uvedl Ramon Puras.

Při dvoudenní návštěvě Olomouce se seznámil s prostředím města i univerzity, jednal s rektorem UP Martinem Procházkou, který je zároveň novým prezidentem Aurory, i dalšími členy vedení. Zúčastnil se také pravidelného setkání týmu Aurory na UP, při němž ocenil jeho úzkou spolupráci s dalšími odděleními UP i aktivní zapojení studentů do jednání a rozhodovacích procesů. Závěr své návštěvy věnoval podrobnější diskuzi s vedoucími pracovních skupin Aurory.  

Dalšími zastávkami na jeho cestě po členských univerzitách sítě Aurora bude Duisbursko-Essenská univerzita či Université Paris-Est Créteil, která je jejím nejnovějším členem.

Univerzitní síť Aurora sdružuje 9 evropských univerzit včetně UP, které dohromady mají přes 260 tisíc studentů. Společně chtějí posunout evropské vysoké školství dál a fungovat jako jeden velký kampus, v němž je jednoduše možné studovat předměty na různých univerzitách, sdílet výzkumné a výukové materiály, jezdit na výměnné pobyty nebo využívat nabídku hybridních a online kurzů. Kladou velký důraz na současné globální výzvy a problémy, jakými jsou udržitelný rozvoj, kulturní diverzita nebo digitalizace. Jejím prezidentem byl v květnu zvolen rektor UP Martin Procházka.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Vědci z přírodovědecké fakulty se zapojí do monitoringu tepelných poměrů v Olomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 25/06/2024 - 12:00

Monitoring tepelných poměrů a dopravy v Olomouci pomocí otevřených dat ze sítě senzorů IoT je jedním z hlavních cílů mezinárodního projektu EnCLOD (Enhancing Governance Capacities of Local Authorities Using Open Data), do kterého se zapojí Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Společně s firmami CityOne, CITIQ a olomouckým magistrátem vědci získaná data analyzují a navrhnou opatření, pomocí kterých bude možné v městském prostředí předcházet vzniku tepelných ostrovů a regulovat houstnoucí automobilovou dopravu. Projekt EnCLOD je financován z programu Interreg Central Europe.

Projekt EnCLOD má za cíl zlepšit správu pěti regionů ve střední Evropě prostřednictvím využívání otevřených dat a senzorových sítí IoT (Internet of Things). Projekt posiluje víceúrovňové řízení, zapojuje občanskou společnost a podporuje spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, čímž podporuje inovace a ekonomickou prosperitu.

„Klíčem ke správným rozhodnutím při správě města jsou data a jejich správná interpretace. V rámci tohoto projektu proto ve spolupráci s partnery z komerčního sektoru vybudujeme senzorovou síť. Ta bude sbírat data o dvou významných faktorech ovlivňujících život ve městech, kterými jsou doprava a teplota. Tato data následně vyhodnotíme a vytvoříme nad nimi nástroj, který poslouží jako důležitý podklad pro rozhodování samosprávy o tom, jakými opatřeními bude na území města  předcházet vzniku nežádoucích tepelných ostrovů. V neposlední řadě budou tato data veřejně přístupná formou open dat,“ uvedl vedoucí olomouckého projektového týmu Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

Zástupci přírodovědecké fakulty se společně s ostatními devíti partnery projektu poprvé setkali na konci května v italské Vicenze, kde experti společně probrali pět pilotních oblastí projektu. Mezi nimi i část, za kterou budou zodpovědní také odborníci z katedry geoinformatiky. „V prezentaci jsme představili plánované aktivity. Přírodovědecká fakulta tak díky spolupráci s dalšími partnery přispěje nejen ke zlepšení kapacity správy místních úřadů, ale zejména ke zvýšení kvality života občanů v regionech, které se do projektu zapojí,“ doplnil Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

Projekt EnCLOD bude řešen ve spolupráci s dalšími devíti partnery z regionu střední Evropy, mezi které patří regionální samospráva italské provincie Vicenza, samospráva slovinského města Nova Gorica a univerzity v Benátkách, Lublani a Žilině. Do projektu se zapojí i partneři z firemního sektoru zaměřující se na práci a s datovými senzory CITIQ a CityOne a dopravní podnik města Debrecín.

Kategorie: Novinky z PřF a UP

Stránky