Dušan Mandát navštívil kandidátské místo observatoře SWGO v Peru

Dr. Dušan Mandát ze Společné laboratoře optiky navštívil v uplynulých dnech spolu s kolegy z FZÚ Dr. J. Víchou a Ing. A. Bakalovou kandidátské místo pro výstavbu budoucí observatoře projektu Southern Wide-field Gamma-ray Observatory (SWGO) Arequipa v Peru. Národní univerzita San Agustín de Arequipa (UNSA) je jednou z 54 institucí z 12 zemí, které se projektu SWGO účastní. Skupina výzkumníků z České republiky se v této fázi projektu věnuje zejména zhodnocení lokalit, kde by mohla být observatoř instalována. Rektor UNSA Dr. Hugo Rojas Flores a prorektor pro výzkum Dr. Henry Polanco Cornejo zdůraznili při této příležitosti důležitost toho, že Arequipa je zvažována pro tuto vědeckou spolupráci a garantovali potřebnou podporu. Navrhované pozemky se nacházejí v Imata a Yanque v provincii Caylloma a byly vybrány pro svou nadmořskou výšku nad 4000 metrů nad mořem, plochou geografii, dobrý dopravní systém a dostupnost zdrojů vody a elektřiny.

Plánovaná observatoř SWGO je aktivita vědců zkoumajících vysokoenergetické kosmické gama fotony. Observatoř je koncipována jako celooblohový detektor využívající interakce sekundárních částic vygenerovaných primárním gama fotonem v atmosféře pomocí vodních čerenkovských detektorů. Observatoř bude vybudována v Jižní Americe. Vědci ze Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR v Olomouci se podílejí na vývoji a instalaci zařízení pro charakterizaci kandidátských míst. Vedle zmíněných lokalit v Peru jsou dále zvažovány oblasti v Bolívii (La Paz), Chile (Atacama Astronomical Park), a Argentině (San Antonio de Los Cobres). Data pořízená stanicemi AEROSITE (Autonomous Environmental and Scientific SWGO site Characterization Instrument) budou sloužit k porovnání jednotlivých kandidátských míst a výběru optimální lokace budoucího experimentu. Ve městě Imata (jedno z kandidátských míst v Peru) byla instalována celooblohová kamera sloužící k měření kvality atmosféry a získání parametrů pro potenciální nasazení optických čerenkovských teleskopů pro energetickou kalibraci vodních čerenkovských detektorů. Experti ze SLO pracují na návrhu takového prototypu teleskopu a optimalizaci komponent teleskopu s cílem minimalizace systematických chyb rekonstrukce energie primárního gama fotonu.  

Projekt SWGO je tak vedle projektu CTA (Cherenkov Telescope Array) již druhým projektem zaměřeným na detekci vysokoenergetického kosmického gama záření, kterého se Společná laboratoř optiky účastní. "Oba projekty se přitom v několika rovinách vhodně doplňují. SWGO bude primárně sloužit jako detektor nových vysokoenergetickách zdrojů gama fotonů. Jižní observatoř CTA v Chile (Paranal) bude dále proměřovat tyto zdroje s podstatně vyšším úhlovým a energetických rozlišením," přiblížil roli obou observatoří Dušan Mandát. Vědci ze SLO jsou součástí týmů obou observatoří. Oba projekty, CTA i SWGO, tak mohou profitovat se zapojení těchto pracovníků a využít transferu jejich vědomostí a zkušeností.