Novinky z UP a PřF

Heinrich Pompey: Víra a charitní moudrost zlomeného člověka vnitřně napřimuje

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Říjen 2017 - 14:00
Do historie Univerzity Palackého se dnes jako její čestný doktor zapsal jeden z nejvýznamnějších evropských představitelů teologie charity Heinrich Pompey. Při slavnostním aktu v olomouckém Arcibiskupském paláci obdržel titul doctor honoris causa za přínos v oblasti křesťanské sociální práce a budování odborného pracoviště na CMTF UP.  Emeritního ředitele Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Univerzitě Freiburg a prvního vedoucího katedry křesťanské sociální práce CMTF Heinricha Pompeye představil děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel. Připomněl celosvětový význam jeho role při rozvoji teologie charity a jeho zásluhy o vznik olomouckého pracoviště. „Díky jeho pomoci se zde podařilo sestavit pedagogický sbor a získat akreditace pro navazující magisterské studium. Ocenění čestným doktorátem odráží naše uznání za jeho ochotu spolu s námi posílit a inspirovat společně sdílenou křesťanskou sociální kulturu, pro kterou se angažoval v řadě dalších míst v Evropě,“ zdůraznil Peter Tavel.  Podle prorektora Víta Zouhara se Heinrich Pompey zasloužil o nový dialog mezi teologií a sociálními vědami, který na počátku devadesátých let znovu přinesl do akademického prostředí německých univerzit. Podle jejich vzoru začaly vznikat obdobné obory v dalších zemích včetně České republiky. „Univerzitě Palackého přinesl také nová badatelská témata, mobilitu a logické začlenění do mezinárodní komunity stejně jako nové ekumenické možnosti jak rozšiřovat sociální práci napříč vírami,“ uvedl Vít Zouhar. „Nebýt takových vůdčích a nadšených osobností, nemohli bychom docílit výsledků, kterých dosahujeme. A to nejen v oblastech, které tradičně pokládáme za nejdůležitější, ale i v roli, ve které je univerzita prostorem pro šíření humanity,“ doplnil prorektor. Ocenění olomoucké univerzity a její teologické fakulty převzal nový čestný doktor s radostí a vděčností. „Je mi potěšením, že jsem navzdory svým omezeným možnostem a kompetencím mohl svým angažmá zde v Olomouci přispět k inovaci starobylé a úctyhodné charitní kultury Česka,“ uvedl Heinrich Pompey.  Humanitas Christiana  Ztráta perspektivy a smyslu života, „existenciální infarkt“ – v takové situaci se podle Heinricha Pompeye ocitá člověk postižený nouzí a utrpením, které už nezvládá řešit vlastními silami a je odkázán na pomoc okolí. „Tuto životní odvahu a bazální životní důvěru je nutné znovu nastolit a vybudovat, zvláště tehdy, má-li být pomoc udržitelná a účinná. K této službě ´religia´, ve smyslu ´re-ligare´, tedy službě existenciálního ´znovu-napojení´, chce křesťanská sociální práce uschopňovat,“ zdůraznil Heinrich Pompey.  Pomoc osobám v mezních životních situacích, jako jsou bezdomovectví, nezaměstnanost, zdravotní postižení, migrace nebo chudoba se podle něj z teologického hlediska neváže pouze k ekonomické, psychologicko-pedagogické nebo sociálně-pracovní podpoře. „Budoucím charitním pracovníkům a těm, kteří osoby postižené nouzí a utrpením doprovázejí, je třeba také otevřít energii víry a charitní moudrosti, Humanitas Christiana, a zprostředkovávat tak kompetenci, která pomáhá i existenciálně. Zlomeného či sklíčeného člověka znovu vnitřně napřimuje a pozvedá,“ uvedl Heinrich Pompey.  Pocta padesátileté tradici  Čestný doktorát UP chápe Heinrich Pompey jako poctu, která uzavírá jeho více než padesátiletou tradici vědecké „spřízněnosti“ s teologií a humanitními vědami v České republice. Připomněl přitom dlouhou historii vědeckých kontaktů v oblasti Humanitas Christiana mezi Freiburgem a Olomoucí i své vlastní osobní kontakty v období Pražského jara, normalizace a po listopadu 1989.  „Udělení čestného doktorátu je tedy výrazem živé vědecké spolupráce ve službě charitní teologie a evropského humanismu, ale zároveň i duchovní i praktické spřízněnosti našeho kulturního a sociálního prostoru,“ zdůraznil Heinrich Pompey.  První čestný titul doctor honoris causa Univerzity Palackého obdržel v roce 1990 prezident Václav Havel. Od té doby jej převzalo na pět desítek laureátů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů.   Další informace najdete také ZDE.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nizozemští studenti přijeli na výměnný pobyt na přírodovědeckou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Říjen 2017 - 8:00
Město Olomouc, univerzitní prostředí a především přírodovědeckou fakultu a její výzkumné směry poznávají od úterý studenti z Hanze University of Applied Science z Groningenu. Na Hané budou do čtvrtku, v červnu se naopak vydají na cestu do Nizozemského království olomoučtí studenti oborů Biochemie a Biotechnologie a genové inženýrství. Nizozemští studenti se zaměřují především na biomedicínský výzkum, chemie, biologii a bioinformatiku. V úterý navštívili nejprve Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde prezentovali vlastní vědecké práce vzniklé v rámci školních projektů. Čeští studenti je naopak seznámili s výsledky svých bakalářských či diplomových prací. S prezentací vystoupila i studentka čtvrtého ročníku biochemie Anita Vašíčková. „Bakalářku jsem sice obhajovala loni, takže mám s prezentací zkušenosti. Ale tentokrát musím mluvit anglicky, takže je to složitější. Jsem ale ráda, že se mohu poznat s novými lidmi a také bych se chtěla podívat do Nizozemska. Zajímá mě tamní vzdělávací systém, údajně velmi odlišný od toho našeho, i jejich vědecká práce,“ doplnila studentka. Spolupráce mezi oběma školami trvá déle než deset let. Letos poprvé se do ní zapojila Petra Hloušková, doktorandka z katedry biochemie. „Cílem setkání je navázat nové kontakty a motivovat studenty k účasti na stážích v rámci projektu Erasmus,“ uvedla Hloušková. Například loni v Olomouci absolvovala díky Erasmu pětiměsíční stáž Femke Korstra, která v Groningenu studuje biomedicínský výzkum. Přiměl ji k tomu právě výměnný pobyt, který v Olomouci dva roky před tím absolvovala.   Studenti z Groningenu navštívili v úterý také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a katedru analytické chemie. Ve středu mají na programu prohlídku Ústavu molekulární a translační medicíny a Pevnosti poznání. Součástí programu je i prohlídka Olomouce.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nizozemští studenti přijeli na výměnný pobyt na přírodovědeckou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 25. Říjen 2017 - 8:00
Město Olomouc, univerzitní prostředí a především přírodovědeckou fakultu a její výzkumné směry poznávají od úterý studenti z Hanze University of Applied Science z Groningenu. Na Hané budou do čtvrtku, v červnu se naopak vydají na cestu do Nizozemského království olomoučtí studenti oborů Biochemie a Biotechnologie a genové inženýrství. Nizozemští studenti se zaměřují především na biomedicínský výzkum, chemie, biologii a bioinformatiku. V úterý navštívili nejprve Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde prezentovali vlastní vědecké práce vzniklé v rámci školních projektů. Čeští studenti je naopak seznámili s výsledky svých bakalářských či diplomových prací. S prezentací vystoupila i studentka čtvrtého ročníku biochemie Anita Vašíčková. „Bakalářku jsem sice obhajovala loni, takže mám s prezentací zkušenosti. Ale tentokrát musím mluvit anglicky, takže je to složitější. Jsem ale ráda, že se mohu poznat s novými lidmi a také bych se chtěla podívat do Nizozemska. Zajímá mě tamní vzdělávací systém, údajně velmi odlišný od toho našeho, i jejich vědecká práce,“ doplnila studentka. Spolupráce mezi oběma školami trvá déle než deset let. Letos poprvé se do ní zapojila Petra Hloušková, doktorandka z katedry biochemie. „Cílem setkání je navázat nové kontakty a motivovat studenty k účasti na stážích v rámci projektu Erasmus,“ uvedla Hloušková. Například loni v Olomouci absolvovala díky Erasmu pětiměsíční stáž Femke Korstra, která v Groningenu studuje biomedicínský výzkum. Přiměl ji k tomu právě výměnný pobyt, který v Olomouci dva roky před tím absolvovala.   Studenti z Groningenu navštívili v úterý také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a katedru analytické chemie. Ve středu mají na programu prohlídku Ústavu molekulární a translační medicíny a Pevnosti poznání. Součástí programu je i prohlídka Olomouce.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nizozemští studenti přijeli na výměnný pobyt na přírodovědeckou fakultu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 25. Říjen 2017 - 8:00
Město Olomouc, univerzitní prostředí a především přírodovědeckou fakultu a její výzkumné směry poznávají od úterý studenti z Hanze University of Applied Science z Groningenu. Na Hané budou do čtvrtku, v červnu se naopak vydají na cestu do Nizozemského království olomoučtí studenti oborů Biochemie a Biotechnologie a genové inženýrství. Nizozemští studenti se zaměřují především na biomedicínský výzkum, chemie, biologii a bioinformatiku. V úterý navštívili nejprve Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kde prezentovali vlastní vědecké práce vzniklé v rámci školních projektů. Čeští studenti je naopak seznámili s výsledky svých bakalářských či diplomových prací. S prezentací vystoupila i studentka čtvrtého ročníku biochemie Anita Vašíčková. „Bakalářku jsem sice obhajovala loni, takže mám s prezentací zkušenosti. Ale tentokrát musím mluvit anglicky, takže je to složitější. Jsem ale ráda, že se mohu poznat s novými lidmi a také bych se chtěla podívat do Nizozemska. Zajímá mě tamní vzdělávací systém, údajně velmi odlišný od toho našeho, i jejich vědecká práce,“ doplnila studentka. Spolupráce mezi oběma školami trvá déle než deset let. Letos poprvé se do ní zapojila Petra Hloušková, doktorandka z katedry biochemie. „Cílem setkání je navázat nové kontakty a motivovat studenty k účasti na stážích v rámci projektu Erasmus,“ uvedla Hloušková. Například loni v Olomouci absolvovala díky Erasmu pětiměsíční stáž Femke Korstra, která v Groningenu studuje biomedicínský výzkum. Přiměl ji k tomu právě výměnný pobyt, který v Olomouci dva roky před tím absolvovala.   Studenti z Groningenu navštívili v úterý také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a katedru analytické chemie. Ve středu mají na programu prohlídku Ústavu molekulární a translační medicíny a Pevnosti poznání. Součástí programu je i prohlídka Olomouce.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student projel na kole Maroko i Írán, fotografie vystaví na přírodovědecké fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Říjen 2017 - 14:00
Fotografie z cest po Maroku a Íránu si budou moci od 7. listopadu prohlédnout zájemci na přírodovědecké fakultě. Autorem snímků je student pátého ročníku oboru Regionální geografie Marek Sova, který se do obou zemí vydal na kole, a to loni v létě a o letošních prázdninách. O zážitky z cest se podělí i během přednášky v rámci Cestovatelských úterků pořádaných katedrou geografie.  Cílem letošního putování, které trvalo 82 dní, byla nejvyšší sopka Asie a současně nejvyšší vrchol Íránu – Damávand. Na náročnou trasu se mladík vydal spolu se svým otcem, společně zdolali nejen 5500 kilometrů na kole, ale cestou vystoupali také na nejvyšší hory Rumunska či Turecka. Cestou poznávali přírodu, ale měli možnost blíže poznat i místní obyvatele. To vše se Marek Sova snažil zachytit i prostřednictvím fotoaparátu. Obdobně postupoval i při loňském putování do Maroka, které ale absolvoval sám. Tehdy si na své konto za 77 dní připsal 5600 kilometrů. „Na fotografiích převládají záběry krajiny, kterou jsem projížděl, ale také jsem zachycoval setkání s tamními obyvateli. Bylo to vždy nesmírně obohacující. Většinou to byli chudí lidé a toho, že se s námi podělili, si velmi vážím. Problémem byla samozřejmě jazyková bariéra, protože anglicky tam umí spíše jen mladí vzdělaní lidé. Často jsme se museli dorozumívat rukama nohama,“ vzpomíná student, jenž své zážitky zájemcům přiblíží na třech desítkách fotografií. Jízdu na kole považuje za vhodný kompromis mezi cestováním a sportem. „V autě bych krajinou jen profrčel, pěšky bych zase tak daleko neušel. Kolo je něco mezi tím. Jízda na kole mě baví, navíc mohu vše kolem sebe sledovat, cítím vůně, slyším hlasy,“ odůvodnil student, proč si vybral tento nemotorizovaný dopravní prostředek, u nějž naštěstí nemusel během cesty řešit žádný větší technický problém. Na kole ale jezdí i v Olomouci a cyklodopravou se zabývá rovněž profesně. „Cyklodoprava a její bezpečnost v Olomouci je předmětem mé diplomové práce,“ prozradil student. Výstava fotografií nazvaná Do Afriky a Asie na kole bude přístupná ve druhém patře přírodovědecké fakulty. Vernisáž se uskuteční v 18:30 a naváže na ni přednáška Na kole na Damávand. Zájemci si ji budou moci poslechnout také v lednu na festivalu Cyklocestování v Hradci Králové a Frýdku-Místku. Svůj projekt Marek Sova přihlásil do soutěže Hýčkejte svou Přírodu, jejímž cílem je mimo jiné zkrášlení prostředí fakulty i propagace studijních oborů. „Chtěl jsem, aby si fotky mohlo prohlédnout více lidí. Třeba je nějak zasáhnou a možná budou motivovat k tomu, aby tato místa sami navštívili,“ doplnil Sova, který již spřádá plány na další cesty. Ještě před tím ale hodlá úspěšné dokončit studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student projel na kole Maroko i Írán, fotografie vystaví na přírodovědecké fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Říjen 2017 - 14:00
Fotografie z cest po Maroku a Íránu si budou moci od 7. listopadu prohlédnout zájemci na přírodovědecké fakultě. Autorem snímků je student pátého ročníku oboru Regionální geografie Marek Sova, který se do obou zemí vydal na kole, a to loni v létě a o letošních prázdninách. O zážitky z cest se podělí i během přednášky v rámci Cestovatelských úterků pořádaných katedrou geografie.  Cílem letošního putování, které trvalo 82 dní, byla nejvyšší sopka Asie a současně nejvyšší vrchol Íránu – Damávand. Na náročnou trasu se mladík vydal spolu se svým otcem, společně zdolali nejen 5500 kilometrů na kole, ale cestou vystoupali také na nejvyšší hory Rumunska či Turecka. Cestou poznávali přírodu, ale měli možnost blíže poznat i místní obyvatele. To vše se Marek Sova snažil zachytit i prostřednictvím fotoaparátu. Obdobně postupoval i při loňském putování do Maroka, které ale absolvoval sám. Tehdy si na své konto za 77 dní připsal 5600 kilometrů. „Na fotografiích převládají záběry krajiny, kterou jsem projížděl, ale také jsem zachycoval setkání s tamními obyvateli. Bylo to vždy nesmírně obohacující. Většinou to byli chudí lidé a toho, že se s námi podělili, si velmi vážím. Problémem byla samozřejmě jazyková bariéra, protože anglicky tam umí spíše jen mladí vzdělaní lidé. Často jsme se museli dorozumívat rukama nohama,“ vzpomíná student, jenž své zážitky zájemcům přiblíží na třech desítkách fotografií. Jízdu na kole považuje za vhodný kompromis mezi cestováním a sportem. „V autě bych krajinou jen profrčel, pěšky bych zase tak daleko neušel. Kolo je něco mezi tím. Jízda na kole mě baví, navíc mohu vše kolem sebe sledovat, cítím vůně, slyším hlasy,“ odůvodnil student, proč si vybral tento nemotorizovaný dopravní prostředek, u nějž naštěstí nemusel během cesty řešit žádný větší technický problém. Na kole ale jezdí i v Olomouci a cyklodopravou se zabývá rovněž profesně. „Cyklodoprava a její bezpečnost v Olomouci je předmětem mé diplomové práce,“ prozradil student. Výstava fotografií nazvaná Do Afriky a Asie na kole bude přístupná ve druhém patře přírodovědecké fakulty. Vernisáž se uskuteční v 18:30 a naváže na ni přednáška Na kole na Damávand. Zájemci si ji budou moci poslechnout také v lednu na festivalu Cyklocestování v Hradci Králové a Frýdku-Místku. Svůj projekt Marek Sova přihlásil do soutěže Hýčkejte svou Přírodu, jejímž cílem je mimo jiné zkrášlení prostředí fakulty i propagace studijních oborů. „Chtěl jsem, aby si fotky mohlo prohlédnout více lidí. Třeba je nějak zasáhnou a možná budou motivovat k tomu, aby tato místa sami navštívili,“ doplnil Sova, který již spřádá plány na další cesty. Ještě před tím ale hodlá úspěšné dokončit studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Student projel na kole Maroko i Írán, fotografie vystaví na přírodovědecké fakultě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Říjen 2017 - 14:00
Fotografie z cest po Maroku a Íránu si budou moci od 7. listopadu prohlédnout zájemci na přírodovědecké fakultě. Autorem snímků je student pátého ročníku oboru Regionální geografie Marek Sova, který se do obou zemí vydal na kole, a to loni v létě a o letošních prázdninách. O zážitky z cest se podělí i během přednášky v rámci Cestovatelských úterků pořádaných katedrou geografie.  Cílem letošního putování, které trvalo 82 dní, byla nejvyšší sopka Asie a současně nejvyšší vrchol Íránu – Damávand. Na náročnou trasu se mladík vydal spolu se svým otcem, společně zdolali nejen 5500 kilometrů na kole, ale cestou vystoupali také na nejvyšší hory Rumunska či Turecka. Cestou poznávali přírodu, ale měli možnost blíže poznat i místní obyvatele. To vše se Marek Sova snažil zachytit i prostřednictvím fotoaparátu. Obdobně postupoval i při loňském putování do Maroka, které ale absolvoval sám. Tehdy si na své konto za 77 dní připsal 5600 kilometrů. „Na fotografiích převládají záběry krajiny, kterou jsem projížděl, ale také jsem zachycoval setkání s tamními obyvateli. Bylo to vždy nesmírně obohacující. Většinou to byli chudí lidé a toho, že se s námi podělili, si velmi vážím. Problémem byla samozřejmě jazyková bariéra, protože anglicky tam umí spíše jen mladí vzdělaní lidé. Často jsme se museli dorozumívat rukama nohama,“ vzpomíná student, jenž své zážitky zájemcům přiblíží na třech desítkách fotografií. Jízdu na kole považuje za vhodný kompromis mezi cestováním a sportem. „V autě bych krajinou jen profrčel, pěšky bych zase tak daleko neušel. Kolo je něco mezi tím. Jízda na kole mě baví, navíc mohu vše kolem sebe sledovat, cítím vůně, slyším hlasy,“ odůvodnil student, proč si vybral tento nemotorizovaný dopravní prostředek, u nějž naštěstí nemusel během cesty řešit žádný větší technický problém. Na kole ale jezdí i v Olomouci a cyklodopravou se zabývá rovněž profesně. „Cyklodoprava a její bezpečnost v Olomouci je předmětem mé diplomové práce,“ prozradil student. Výstava fotografií nazvaná Do Afriky a Asie na kole bude přístupná ve druhém patře přírodovědecké fakulty. Vernisáž se uskuteční v 18:30 a naváže na ni přednáška Na kole na Damávand. Zájemci si ji budou moci poslechnout také v lednu na festivalu Cyklocestování v Hradci Králové a Frýdku-Místku. Svůj projekt Marek Sova přihlásil do soutěže Hýčkejte svou Přírodu, jejímž cílem je mimo jiné zkrášlení prostředí fakulty i propagace studijních oborů. „Chtěl jsem, aby si fotky mohlo prohlédnout více lidí. Třeba je nějak zasáhnou a možná budou motivovat k tomu, aby tato místa sami navštívili,“ doplnil Sova, který již spřádá plány na další cesty. Ještě před tím ale hodlá úspěšné dokončit studia.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Hokejisté doma nevyhráli

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Říjen 2017 - 12:58
Svoji domácí premiéru mají za sebou hokejisté univerzitního týmu University Shields Olomouc. Na ledě uničovského zimního stadionu se utkali s několikanásobným mistrem Evropské hokejové ligy z Univerzity Karlovy. Zatímco v první třetině si vedli olomoučtí hokejisté lépe, v dalším průběhu utkání se projevily zkušenosti pražského výběru, který nakonec zvítězil 3:1. Úvodního buly zápasu se ujal proděkan fakulty tělesné kultury Svatopluk Horák. Foto: Alena Zapletalová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Hokejisté doma nevyhráli

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Říjen 2017 - 12:58
Svoji domácí premiéru mají za sebou hokejisté univerzitního týmu University Shields Olomouc. Na ledě uničovského zimního stadionu se utkali s několikanásobným mistrem Evropské hokejové ligy z Univerzity Karlovy. Zatímco v první třetině si vedli olomoučtí hokejisté lépe, v dalším průběhu utkání se projevily zkušenosti pražského výběru, který nakonec zvítězil 3:1. Úvodního buly zápasu se ujal proděkan fakulty tělesné kultury Svatopluk Horák. Foto: Alena Zapletalová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Říjnový Žurnál: Od Trumpa přes Papuu Novou Guineu až k pravdě a lži

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Říjen 2017 - 11:00
Co myslíte, přežije ve zdraví Amerika prezidentování Donalda Trumpa? Tipnete si, co je nejčastějším důvodem úmrtí antropologů, kteří se vydávají do terénu na výzkum? A víte, že pokud se dočkáme v obchodech ve stejném obalu i stejných potravin jako třeba v Německu, bude to také zásluha odborníků z UP? Na tyto tři, ale i na mnoho dalších otázek přinese odpovědi nový Žurnál Univerzity Palackého, který vyjde 26. října. Volným tématem, které v tomto čísle spojuje stěžejní texty, je, s mírnou nadsázkou, „mapování světa“, tedy, jak různé osobnosti z UP přemýšlejí o světě, jak ho vykládají, jak do něj vstupují a jak se ho snaží třeba i změnit. A to doslova. Například jako odborníci z právnické fakulty, kteří zjišťovali, zda lze při současných zákonech vůbec vymáhat stejnou kvalitu a složení zboží ve všech zemích EU. Výsledky své studie představili i v Bruselu a k čemu došli, to zjistíte v novém Žurnálu. O světě, o tom jaký je i o tom, jaký bude, když jednu z velmocí řídí Donald Trump, je zase řeč v rozhovoru s Josefem Jařabem. „Donald Trump jako americký prezident je šok. New York Times Book Review dokonce uveřejnil článek o tom, že se v Americe zrodil první bulvární prezident,“ říká uznávaný amerikanista a hned také v Žurnálu vysvětluje, v čem je Trump bulvární. Portrét Martina Soukupa, držitele ceny Neuron pro mladého nadějného vědce, zase ukazuje kolik podob a možností má disciplína zvaná kulturní antropologie. Martina Soukupa zavedla až na Papuu Novou Guineu. „Když se chcete socializovat s místními, žvýkáte s nimi arekové ořechy. Vždycky před cestou a po ní navštěvuji zubaře. Černají a kazí se po nich totiž zuby. A abych nezapomněl, je dobré si k tomu dát ještě trochu tabáku, když už si s nimi povídáte u ohně. Neustále přitom dýcháte kouř. Terénní výzkum se vám tak vepíše do těla jednou provždy.“ Předpokládá se, že lékaři léčí. To je určitě pravda. Někteří lékaři ale také vymýšlejí nové věci. Jako například neurochirurg Lumír Hrabálek, který je autorem unikátního implantátu. I pokud vás ještě nebolí záda, stojí článek psaný pro říjnový univerzitní Žurnál za přečtení. Pokud si myslíte, že existuje pouze pravda a lež, pak si určitě přečtěte článek o fuzzy logice a Radimu Bělohlávkovi z přírodovědecké fakulty. Dozvíte se, že existuje i „něco mezi tím.“ Zajímavé spojení dvou světů - lékařského a vojenského, pak nabídne rubrika Absolvent. Irena Škodová totiž k titulům MUDr. a primářka přidává ještě „podplukovnice.“ Nový Žurnál toho ale nabízí mnohem víc, třeba mapu olomouckých kaváren, kterou vymysleli studenti PřF, reportáž z absolventského setkání na Vltavě, vysvětlení Ondřeje Bláhy, proč se babímu létu říká „babí“ nebo naprostou grafickou krásu – text psaný sinhálsky. Žurnál UP vyjde 26. října a bude k dispozici zdarma v označených stojanech na fakultách, v hlavní menze, ve Zbrojnici, v Pevnosti poznání, v UPointu nebo v Konviktu.   
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Říjnový Žurnál: Od Trumpa přes Papuu Novou Guineu až k pravdě a lži

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Říjen 2017 - 11:00
Co myslíte, přežije ve zdraví Amerika prezidentování Donalda Trumpa? Tipnete si, co je nejčastějším důvodem úmrtí antropologů, kteří se vydávají do terénu na výzkum? A víte, že pokud se dočkáme v obchodech ve stejném obalu i stejných potravin jako třeba v Německu, bude to také zásluha odborníků z UP? Na tyto tři, ale i na mnoho dalších otázek přinese odpovědi nový Žurnál Univerzity Palackého, který vyjde 26. října. Volným tématem, které v tomto čísle spojuje stěžejní texty, je, s mírnou nadsázkou, „mapování světa“, tedy, jak různé osobnosti z UP přemýšlejí o světě, jak ho vykládají, jak do něj vstupují a jak se ho snaží třeba i změnit. A to doslova. Například jako odborníci z právnické fakulty, kteří zjišťovali, zda lze při současných zákonech vůbec vymáhat stejnou kvalitu a složení zboží ve všech zemích EU. Výsledky své studie představili i v Bruselu a k čemu došli, to zjistíte v novém Žurnálu. O světě, o tom jaký je i o tom, jaký bude, když jednu z velmocí řídí Donald Trump, je zase řeč v rozhovoru s Josefem Jařabem. „Donald Trump jako americký prezident je šok. New York Times Book Review dokonce uveřejnil článek o tom, že se v Americe zrodil první bulvární prezident,“ říká uznávaný amerikanista a hned také v Žurnálu vysvětluje, v čem je Trump bulvární. Portrét Martina Soukupa, držitele ceny Neuron pro mladého nadějného vědce, zase ukazuje kolik podob a možností má disciplína zvaná kulturní antropologie. Martina Soukupa zavedla až na Papuu Novou Guineu. „Když se chcete socializovat s místními, žvýkáte s nimi arekové ořechy. Vždycky před cestou a po ní navštěvuji zubaře. Černají a kazí se po nich totiž zuby. A abych nezapomněl, je dobré si k tomu dát ještě trochu tabáku, když už si s nimi povídáte u ohně. Neustále přitom dýcháte kouř. Terénní výzkum se vám tak vepíše do těla jednou provždy.“ Předpokládá se, že lékaři léčí. To je určitě pravda. Někteří lékaři ale také vymýšlejí nové věci. Jako například neurochirurg Lumír Hrabálek, který je autorem unikátního implantátu. I pokud vás ještě nebolí záda, stojí článek psaný pro říjnový univerzitní Žurnál za přečtení. Pokud si myslíte, že existuje pouze pravda a lež, pak si určitě přečtěte článek o fuzzy logice a Radimu Bělohlávkovi z přírodovědecké fakulty. Dozvíte se, že existuje i „něco mezi tím.“ Zajímavé spojení dvou světů - lékařského a vojenského, pak nabídne rubrika Absolvent. Irena Škodová totiž k titulům MUDr. a primářka přidává ještě „podplukovnice.“ Nový Žurnál toho ale nabízí mnohem víc, třeba mapu olomouckých kaváren, kterou vymysleli studenti PřF, reportáž z absolventského setkání na Vltavě, vysvětlení Ondřeje Bláhy, proč se babímu létu říká „babí“ nebo naprostou grafickou krásu – text psaný sinhálsky. Žurnál UP vyjde 26. října a bude k dispozici zdarma v označených stojanech na fakultách, v hlavní menze, ve Zbrojnici, v Pevnosti poznání, v UPointu nebo v Konviktu.   
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Originální diagnostická metoda zlepší přesnost záchytu infekce během operace

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 24. Říjen 2017 - 8:00
Určit infekci v okolí endoprotézy během operace umožňuje nová diagnostická metoda, kterou vyvinuli odborníci Ortopedické kliniky a Ústavu imunologie LF ve spolupráci s bioinformatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB -Technické univerzity Ostrava. Originální postup, který současně zpřesní a zrychlí diagnostiku infekce kloubní náhrady, zveřejnil jeden z předních světových odborných časopisů Journal of Clinical Microbiology. Infekce stále patří k hlavním komplikacím, které ohrožují výsledek implantace kloubních náhrad. Její přítomnost zároveň ovlivňuje výběr konkrétního operačního postupu. Nová metoda by měla usnadnit rozhodování ortopedům na sále nejen díky přesnosti, ale také rychlosti, s jakou potřebnou informaci získají. „Celý diagnostický postup trvá přibližně čtyřicet minut od odběru tkáně ke sdělení výsledku. Operatér tak rychle získá kvalitní informaci o tom, jak velká je pravděpodobnost, že se jedná o infekci. Imunologická metoda je navázaná na speciální rozhodovací algoritmus, výsledná informace je ve formátu, který usnadňuje rozhodování. Jestliže je kloub infikován, musí se postupovat jiným způsobem v porovnání s tzv. čistou operací,“ vysvětlil přednosta Ortopedické kliniky Jiří Gallo. Princip nové metody, využívaný primárně při reoperacích totální endoprotézy, vznikl díky úspěšnému propojení imunologie a ortopedie se specializovanými bioinformatickými metodami pro analýzu rozsáhlých souborů molekulárně-biologických dat. „Tkáň reaguje na přítomnost patogenních mikroorganismů tím, že produkuje antimikrobiální proteiny a další signální molekuly, které jsme schopni identifikovat genovým profilováním. Originální postup, který z jednotlivých profilů genů a velkého objemu dat dokáže rozeznat ´infekční profil´ a zakomponovat jej do rozhodovacího algoritmu, vyvinuli naši kolegové z ostravské VŠB - TUO,“ objasnila Eva Kriegová, která na Ústavu imunologie vede molekulární laboratoř. K vytvoření aplikace využil výzkumný tým aktuálně nejrychlejší model přístroje pro polymerázovou řetězovou reakci – tzv. thermocykler. „Konkrétně jde o Xxpress thermocycler, který umožňuje tak rychlou amplifikaci, tedy zmnožení úseku DNA, že výsledek můžeme získat během několika desítek minut od odběru tkáně,“ doplnila Regina Fillerová, první autorka odborného sdělení. „Z pohledu klinika oceňuji kombinaci rychlosti při dodání výsledku a jeho specificitu ve vztahu k infekčnímu zánětu. Antibakteriální molekuly už v klinické praxi používáme, jde o test na alfa-defensin. Nicméně přístup, který nám nabídli imunologové a informatici, je odlišný v tom, že v odebraných tkáních hledá složitější obrazy, protože pracuje se skupinou molekul, a nikoliv s molekulou jednou. Výsledek se nám tedy jeví jako komplexnější a více odpovídající realitě. Zmiňovaných 40 minut umožní operatérovi změnit operační taktiku v případě, že výsledek vyjde pozitivně. Ještě však musíme provést další klinické studie, abychom váhu nového testu v praxi potvrdili,“ upřesnil Jiří Gallo. Spolupráce Ústavu imunologie, Ortopedické kliniky LF a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava úspěšně pokračuje v rámci projektu OLGEN, zahájeném v roce 2015. Jeho cílem je rozvoj biomedicíny a přístupů umožňujících připravit léčbu „na míru“ konkrétnímu pacientovi při využití nejmodernějších inovativních technologií. Jejich aktuální vědecko-výzkumné aktivity se přitom zaměřují na význam imunitních rozdílů a změn u nemocí pohybového aparátu, revmatologických a plicních chorob nebo u hemato-onkologických onemocnění.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Originální diagnostická metoda zlepší přesnost záchytu infekce během operace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 24. Říjen 2017 - 8:00
Určit infekci v okolí endoprotézy během operace umožňuje nová diagnostická metoda, kterou vyvinuli odborníci Ortopedické kliniky a Ústavu imunologie LF ve spolupráci s bioinformatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB -Technické univerzity Ostrava. Originální postup, který současně zpřesní a zrychlí diagnostiku infekce kloubní náhrady, zveřejnil jeden z předních světových odborných časopisů Journal of Clinical Microbiology. Infekce stále patří k hlavním komplikacím, které ohrožují výsledek implantace kloubních náhrad. Její přítomnost zároveň ovlivňuje výběr konkrétního operačního postupu. Nová metoda by měla usnadnit rozhodování ortopedům na sále nejen díky přesnosti, ale také rychlosti, s jakou potřebnou informaci získají. „Celý diagnostický postup trvá přibližně čtyřicet minut od odběru tkáně ke sdělení výsledku. Operatér tak rychle získá kvalitní informaci o tom, jak velká je pravděpodobnost, že se jedná o infekci. Imunologická metoda je navázaná na speciální rozhodovací algoritmus, výsledná informace je ve formátu, který usnadňuje rozhodování. Jestliže je kloub infikován, musí se postupovat jiným způsobem v porovnání s tzv. čistou operací,“ vysvětlil přednosta Ortopedické kliniky Jiří Gallo. Princip nové metody, využívaný primárně při reoperacích totální endoprotézy, vznikl díky úspěšnému propojení imunologie a ortopedie se specializovanými bioinformatickými metodami pro analýzu rozsáhlých souborů molekulárně-biologických dat. „Tkáň reaguje na přítomnost patogenních mikroorganismů tím, že produkuje antimikrobiální proteiny a další signální molekuly, které jsme schopni identifikovat genovým profilováním. Originální postup, který z jednotlivých profilů genů a velkého objemu dat dokáže rozeznat ´infekční profil´ a zakomponovat jej do rozhodovacího algoritmu, vyvinuli naši kolegové z ostravské VŠB - TUO,“ objasnila Eva Kriegová, která na Ústavu imunologie vede molekulární laboratoř. K vytvoření aplikace využil výzkumný tým aktuálně nejrychlejší model přístroje pro polymerázovou řetězovou reakci – tzv. thermocykler. „Konkrétně jde o Xxpress thermocycler, který umožňuje tak rychlou amplifikaci, tedy zmnožení úseku DNA, že výsledek můžeme získat během několika desítek minut od odběru tkáně,“ doplnila Regina Fillerová, první autorka odborného sdělení. „Z pohledu klinika oceňuji kombinaci rychlosti při dodání výsledku a jeho specificitu ve vztahu k infekčnímu zánětu. Antibakteriální molekuly už v klinické praxi používáme, jde o test na alfa-defensin. Nicméně přístup, který nám nabídli imunologové a informatici, je odlišný v tom, že v odebraných tkáních hledá složitější obrazy, protože pracuje se skupinou molekul, a nikoliv s molekulou jednou. Výsledek se nám tedy jeví jako komplexnější a více odpovídající realitě. Zmiňovaných 40 minut umožní operatérovi změnit operační taktiku v případě, že výsledek vyjde pozitivně. Ještě však musíme provést další klinické studie, abychom váhu nového testu v praxi potvrdili,“ upřesnil Jiří Gallo. Spolupráce Ústavu imunologie, Ortopedické kliniky LF a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava úspěšně pokračuje v rámci projektu OLGEN, zahájeném v roce 2015. Jeho cílem je rozvoj biomedicíny a přístupů umožňujících připravit léčbu „na míru“ konkrétnímu pacientovi při využití nejmodernějších inovativních technologií. Jejich aktuální vědecko-výzkumné aktivity se přitom zaměřují na význam imunitních rozdílů a změn u nemocí pohybového aparátu, revmatologických a plicních chorob nebo u hemato-onkologických onemocnění.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita zve širokou veřejnost k diskusi o mobilitě v Olomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Říjen 2017 - 14:45
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého připravuje debatu o současné mobilitě v Olomouci. O tom, jak se v současné době lidem pohybuje v jejich městě, budou už ve čtvrtek 26. října hovořit v Uměleckém centru UP odborníci na dopravu i široká veřejnost.    „Zvu všechny, kterým není lhostejný veřejný prostor, zejména z pohledu dopravy. Budeme hovořit o tom, jestli je v Olomouci dostatek chodníků a přechodů. Také o tom, jestli jsou zde dostačující možnosti hromadné dopravy či plochy, určené pro parkoviště,“ řekl Matúš Šucha, vedoucí katedry psychologie FF UP.  Zdůraznil přitom, že rámci udržitelné mobility je podle něj nutné podporovat zejména ty varianty dopravy, které jsou alternativou k individuální automobilové dopravě, tj. zejména chůzi, jízdu na kole, případně využívání městské hromadné dopravy. „Jedno nás spojuje, chceme se po Olomouci pohybovat snadno a pohodlně. Pokud však zároveň chceme, aby lidé více chodili pěšky nebo jezdili na kole, tak pro ně musíme připravit atraktivní podmínky.  Z pohledu infrastruktury to znamená zabezpečit, aby pěší cesty a jízdy na kole byly bezpečné a příjemné,“ dodal Matúš Šucha. Olomoucká veřejnost má podle něj jedinečnou příležitost ovlivnit svým názorem veřejný prostor. Diskuze nazvaná Mobilita v Olomouci bude součástí dvoudenního workshopu mezinárodní organizace zabývající se bezpečností dopravy (ICTCT).  Během debaty, na kterou jsou pozvaní zastupitelé Olomouce i odborníci na dopravu, představí organizátoři akce i tři veřejné online portály, které se v současné době věnují zkvalitňování městské mobility – Chodím Olomoucí, Chodci sobě a Odkaz pre starostu. Debata se uskuteční v Auditoriu Uměleckého centra UP od 16.20 hodin a záštitu nad ní převzal rektor UP Jaroslav Miller a děkan FF UP Jiří Lach.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita zve širokou veřejnost k diskusi o mobilitě v Olomouci

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Říjen 2017 - 14:45
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého připravuje debatu o současné mobilitě v Olomouci. O tom, jak se v současné době lidem pohybuje v jejich městě, budou už ve čtvrtek 26. října hovořit v Uměleckém centru UP odborníci na dopravu i široká veřejnost.    „Zvu všechny, kterým není lhostejný veřejný prostor, zejména z pohledu dopravy. Budeme hovořit o tom, jestli je v Olomouci dostatek chodníků a přechodů. Také o tom, jestli jsou zde dostačující možnosti hromadné dopravy či plochy, určené pro parkoviště,“ řekl Matúš Šucha, vedoucí katedry psychologie FF UP.  Zdůraznil přitom, že rámci udržitelné mobility je podle něj nutné podporovat zejména ty varianty dopravy, které jsou alternativou k individuální automobilové dopravě, tj. zejména chůzi, jízdu na kole, případně využívání městské hromadné dopravy. „Jedno nás spojuje, chceme se po Olomouci pohybovat snadno a pohodlně. Pokud však zároveň chceme, aby lidé více chodili pěšky nebo jezdili na kole, tak pro ně musíme připravit atraktivní podmínky.  Z pohledu infrastruktury to znamená zabezpečit, aby pěší cesty a jízdy na kole byly bezpečné a příjemné,“ dodal Matúš Šucha. Olomoucká veřejnost má podle něj jedinečnou příležitost ovlivnit svým názorem veřejný prostor. Diskuze nazvaná Mobilita v Olomouci bude součástí dvoudenního workshopu mezinárodní organizace zabývající se bezpečností dopravy (ICTCT).  Během debaty, na kterou jsou pozvaní zastupitelé Olomouce i odborníci na dopravu, představí organizátoři akce i tři veřejné online portály, které se v současné době věnují zkvalitňování městské mobility – Chodím Olomoucí, Chodci sobě a Odkaz pre starostu. Debata se uskuteční v Auditoriu Uměleckého centra UP od 16.20 hodin a záštitu nad ní převzal rektor UP Jaroslav Miller a děkan FF UP Jiří Lach.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Téma: sociální práce ve vztahu k lidem se zdravotním postižením

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Říjen 2017 - 11:30
Na otázky neformální péče, poradenství, prorodinnou politiku a dobrovolnictví byla zaměřena konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, které se zúčastnilo na osm desítek odborníků z neziskových organizací a akademické sféry ČR. Uspořádala je pro ně katedra křesťanské sociální práce teologické fakulty ve spolupráci s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a serverem InternetPoradna.cz. Hlavním cílem organizátorů bylo otevřít prostor pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty. Při výběru hlavních témat se zaměřili zejména na otázky, kterým se odborníci pořádající katedry věnují ve své výzkumné a pedagogické práci. „Dobrovolnictví, poradenství a prorodinná politika jsou klíčová témata naší katedry. Otázky neformální péče ve vztahu k osobám se zdravotním postižením byly obsahem přednášek hlavních hostů. Reflektovaly podporu deinstitucionalizace, tedy to, aby zdravotně postižení žili především ve svém přirozeném a rodinném prostředí. Z pohledu sociální práce je to vítaný trend,“ objasnila vedoucí katedry křesťanské sociální práce Tatiana Matulayová. Konferenci uvedly hlavní přednášky dopoledního bloku, jejichž témata se stala předmětem dílčích příspěvků a diskuzí dvou následných paralelních sekcí. Program obohatila také aktivní vystoupení studentů, kteří prezentovali své bakalářské a diplomové práce, i seznámení s výsledky aktuálních výzkumů olomoucké katedry. „Jsme rádi, že jsme mohli naše výzkumná zjištění prezentovat lidem z neziskových organizací, kteří se zdravotně postiženým a jejich pečovatelům věnují. Pozvání přijali i studenti kombinované formy studia, kteří už v těchto zařízeních pracují a díky nim tady byli jejich zástupci a kolegové i samotní lidé se zdravotním postižením. Zcela v intencích působení katedry se tak vytvořil prostor pro propojení teorie, výzkumu a praxe,“ zdůraznila Tatiana Matulayová. Její slova potvrdil Libor Novosád, odborný asistent pořádající katedry a jeden z hlavních garantů konference. Připomněl zároveň, že byla jedním z výstupů projektu Interní grantové agentury Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce. „Cílem je vytvořit sociální práci rámec, který zahrnuje všechny cílové skupiny osob se zdravotním postižením a zároveň otevřít prostor i pro neprofesionální činnost a dobrovolnictví.  Snažíme se, aby sociální práce nebyla pojímaná jako nějaká akademická disciplína, ale aby byla úzce propojena s praxí,“ doplnil. Odborné jednodenní setkání, které proběhlo v Olomouci v závěru minulého týdne, úspěšně navázalo na svůj první ročník v loňském roce. Pozvání letos přijalo na osmdesát účastníků z univerzitních pracovišť a neziskových a poradenských organizací v Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Téma: sociální práce ve vztahu k lidem se zdravotním postižením

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Říjen 2017 - 11:30
Na otázky neformální péče, poradenství, prorodinnou politiku a dobrovolnictví byla zaměřena konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce, které se zúčastnilo na osm desítek odborníků z neziskových organizací a akademické sféry ČR. Uspořádala je pro ně katedra křesťanské sociální práce teologické fakulty ve spolupráci s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a serverem InternetPoradna.cz. Hlavním cílem organizátorů bylo otevřít prostor pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty. Při výběru hlavních témat se zaměřili zejména na otázky, kterým se odborníci pořádající katedry věnují ve své výzkumné a pedagogické práci. „Dobrovolnictví, poradenství a prorodinná politika jsou klíčová témata naší katedry. Otázky neformální péče ve vztahu k osobám se zdravotním postižením byly obsahem přednášek hlavních hostů. Reflektovaly podporu deinstitucionalizace, tedy to, aby zdravotně postižení žili především ve svém přirozeném a rodinném prostředí. Z pohledu sociální práce je to vítaný trend,“ objasnila vedoucí katedry křesťanské sociální práce Tatiana Matulayová. Konferenci uvedly hlavní přednášky dopoledního bloku, jejichž témata se stala předmětem dílčích příspěvků a diskuzí dvou následných paralelních sekcí. Program obohatila také aktivní vystoupení studentů, kteří prezentovali své bakalářské a diplomové práce, i seznámení s výsledky aktuálních výzkumů olomoucké katedry. „Jsme rádi, že jsme mohli naše výzkumná zjištění prezentovat lidem z neziskových organizací, kteří se zdravotně postiženým a jejich pečovatelům věnují. Pozvání přijali i studenti kombinované formy studia, kteří už v těchto zařízeních pracují a díky nim tady byli jejich zástupci a kolegové i samotní lidé se zdravotním postižením. Zcela v intencích působení katedry se tak vytvořil prostor pro propojení teorie, výzkumu a praxe,“ zdůraznila Tatiana Matulayová. Její slova potvrdil Libor Novosád, odborný asistent pořádající katedry a jeden z hlavních garantů konference. Připomněl zároveň, že byla jedním z výstupů projektu Interní grantové agentury Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce. „Cílem je vytvořit sociální práci rámec, který zahrnuje všechny cílové skupiny osob se zdravotním postižením a zároveň otevřít prostor i pro neprofesionální činnost a dobrovolnictví.  Snažíme se, aby sociální práce nebyla pojímaná jako nějaká akademická disciplína, ale aby byla úzce propojena s praxí,“ doplnil. Odborné jednodenní setkání, které proběhlo v Olomouci v závěru minulého týdne, úspěšně navázalo na svůj první ročník v loňském roce. Pozvání letos přijalo na osmdesát účastníků z univerzitních pracovišť a neziskových a poradenských organizací v Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Do Německa

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Říjen 2017 - 10:01
V Olomouci se 24. října zastaví tým, který na tuzemských vysokých školách představuje možnosti studia, práce a dobrovolnictví v Německu. Studentský projekt Do Německa na zkušenou už třináctým rokem přibližuje možnosti, které naši západní sousedé nabízejí mladým lidem. Setkání v Olomouci se uskuteční v úterý od 18:20 v učebně 1.16 na Katedře germanistiky, Kateřinská 17. Repro: Žurnál UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Do Německa

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 23. Říjen 2017 - 10:01
V Olomouci se 24. října zastaví tým, který na tuzemských vysokých školách představuje možnosti studia, práce a dobrovolnictví v Německu. Studentský projekt Do Německa na zkušenou už třináctým rokem přibližuje možnosti, které naši západní sousedé nabízejí mladým lidem. Setkání v Olomouci se uskuteční v úterý od 18:20 v učebně 1.16 na Katedře germanistiky, Kateřinská 17. Repro: Žurnál UP
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přední evropský teolog a psycholog Heinrich Pompey obdrží čestný doktorát Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 23. Říjen 2017 - 8:30
Jeden z nejvýznamnějších evropských představitelů teologie charity Heinrich Pompey převezme na Univerzitě Palackého čestný titul doctor honoris causa. Slavnostní akt se uskuteční ve středu 25. října 2017 v 10 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci.  Emeritní ředitel Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Univerzitě Freiburg Heinrich Pompey se zabývá vývojem sociální práce v Evropě a jejím teologicko-náboženským přesahem. V roce 2005 stál u založení katedry křesťanské sociální práce CMTF, kterou šest let vedl. Čestný titul doctor honoris causa mu Univerzita Palackého udělí za významný přínos pro rozvoj oboru v evropském měřítku a při budování odborného pracoviště křesťanské sociální práce na CMTF UP.  „Profesor Heinrich Pompey patří k celosvětově nejvýznamnějším protagonistům teologie charity - tzv. Caritaswissenschaft a jeho působení v tomto sektoru má mezinárodní dosah. Celé desetiletí věnoval budování nového pracoviště s obdobným zaměřením na CMTF, kdepomáhal implementovat a rozvíjet křesťansko-humánní inspirace sociální práce. Za svůj přínos byl opakovaně oceněn v Německu i ve Vatikánu,“ uvedl děkan CMTF Peter Tavel.  Čestný doktorát bude udělen na návrh Vědecké rady CMTF UP a z rozhodnutí Vědecké rady Univerzity Palackého. Pozvání na slavnostní akt přijali představitelé českých a zahraničních vysokých škol, zástupci českých a moravských diecézí, města Olomouce a Olomouckého kraje a další hosté.  Čestný titul doctor honoris causa uděluje Univerzita Palackého od roku 1990, kdy jej jako svůj první čestný doktorát obdržel prezident Václav Havel. Od té doby jej převzalo na pět desítek laureátů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů. Byli mezi nimi například světově uznávaný „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal, plastický chirurg Bohdan Pomahač, sochař a malíř Ivan Theimer, výrazná osobnost české kultury Jiří Suchý, mezinárodně respektovaný znalec spirituality křesťanského východu Tomáš Špidlík nebo špičkoví vědci v chemii, molekulární biologii a endokrinologii Antonín Holý, Jiří Bártek a Karel Pacák. Prof. Heinrich Pompey, Dr. theol., Dipl.-Psych. (*1936)
Teologii, psychologii a filozofii vystudoval na univerzitách v Münsteru a Würzburgu. Prací o Rozvoji lékařství a křesťanské humanitě získal habilitaci v oboru pastorální teologie v roce 1973 na Universitě ve Würzburgu, kde byl také v letech 1978 až 1988 profesorem. V období 1988 až 2004 zastával pozici ředitele Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Teologické fakultě Univerzity Freiburg. Působil také na Gustav Siewerth Akademie ve Weilheim-Bierbronnen, na Univerzitě Johanna Gutteberga v Mohuči, Univerzitě Karlově a dalších evropských vysokých školách. Je čestným profesorem na Katolické univerzitě di San Antonio ve španělské Murcii.
Na začátku druhého tisíciletí stál u zrodu olomoucké katedry křesťanské sociální práce, v jejímž čele stál do roku 2010. Jako zakládající člen Maltézské pomoci v Německu intenzivně spolupracoval s její českou a moravskou větví stejně jako s řadou dalších občanských a církevních institucí v Čechách a na Moravě. Pro pracovníky pomáhajících profesí přednášel na odborných seminářích po celém světě, např. v Jižní Koreji, Argentině, Indii, Francii, Španělsku, Rusku a dalších zemích.
Je autorem či spoluautorem téměř 350 vědeckých, výukových i populárně duchovních prací a členem řady církevních a sociálních grémií a vědeckých sdružení. Za mezinárodní vědecké i praktické působení v oblasti křesťanské sociální práce obdržel v roce 2006 Kříž zásluh Německé spolkové republiky. O dva roky později mu papež Benedikt XVI. udělil Řádovou hvězdu papežského řádu sv. Řehoře za více než dvacetileté angažmá v rozvoji charitní nauky a spirituality. Kromě bohaté vědecké dráhy působil také v pomáhající praxi terapeuta v rodinné a manželské poradně i jako dobrovolník návštěvní služby v místě svého bydliště.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF