Novinky z UP a PřF

Olomoucké stopy na letní univerziádě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Srpen 2017 - 12:21
Na Tchaj-wanu vypukly hry 29. letní světové univerziády, na níž ve 22 sportovních odvětvích poměří síly na dvanáct tisíc vysokoškoláků z celého světa. V české reprezentaci, která čítá 139 sportovců, nechybějí ani studenti Univerzity Palackého, o medaile zabojuje například tenistka Eva Rutarová, stolní tenistka Aneta Kučerová nebo sprinter Dominik Záleský. Jako členové realizačního týmu jsou na univerziádě také olomoučtí akademici, proděkani fakulty tělesné kultury Iva Dostálová jako masérka a Svatopluk Horák coby funkcionář České asociace univerzitního sportu. Průběh univerziády můžete sledovat ZDE. Foto: facebook.com/taipei2017
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomoucké stopy na letní univerziádě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. Srpen 2017 - 12:21
Na Tchaj-wanu vypukly hry 29. letní světové univerziády, na níž ve 22 sportovních odvětvích poměří síly na dvanáct tisíc vysokoškoláků z celého světa. V české reprezentaci, která čítá 139 sportovců, nechybějí ani studenti Univerzity Palackého, o medaile zabojuje například tenistka Eva Rutarová, stolní tenistka Aneta Kučerová nebo sprinter Dominik Záleský. Jako členové realizačního týmu jsou na univerziádě také olomoučtí akademici, proděkani fakulty tělesné kultury Iva Dostálová jako masérka a Svatopluk Horák coby funkcionář České asociace univerzitního sportu. Průběh univerziády můžete sledovat ZDE. Foto: facebook.com/taipei2017
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na Univerzitě Palackého začne první ročník Letní školy diplomacie pro středoškolské studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 21. Srpen 2017 - 7:58
Pětačtyřiceti středoškolákům se na konci srpna poprvé na Univerzitě Palackého otevře unikátní Letní škola diplomacie. S cílem zvýšit povědomí o mezinárodně-politickém dění a roli České republiky v mezinárodním kontextu mezi studenty vyšších ročníků středních škol pořádá školu katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Týdenní Letní škola diplomacie, jejímž stěžejním tématem je Česko a současné světové výzvy, je na Univerzitě Palackého koncipovaná jako interaktivní program.  V mladé generaci by měla posílit zájem o dění v českém i zahraničním prostředí. Každý její účastník obdrží v závěru týdne certifikát o absolvování. „Naše škola je ojedinělým projektem ve střední Evropě, ne-li v kontextu Evropy jako takové. Vedle Letní školy evropských studií v Telči pro diplomaty, kterou ministerstvo organizuje již od roku 1994, vznikla unikátní letní škola pro mladší generaci. V programu vystoupí mimo jiné přední experti ministerstva zahraničí a členové diplomatického sboru, kteří budou nejen přednášet, ale i povedou diskuzi o současných palčivých tématech regionů subsaharské Afriky a Latinské Ameriky, a to v kontextu české zahraniční politiky,“ řekl za pořadatele školy Daniel Marek z pořádající katedry politologie a evropských studií FF UP. Do programu školy se podle něj zapojí i většina vyučujících pořádající katedry. „Týden odstartuje děkan filozofické fakulty Jiří Lach, v prvním bloku se budeme věnovat české zahraniční politice, s přednáškami vystoupí politologové Tomáš Lebeda, Pavel Šaradín a Eva Lebedová,“ dodal Daniel Marek. Sám společně s kolegy z katedry Markétou Žídkovou a Hynkem Melicharem zaštítí následující blok s názvem Česko v kontextu mezinárodního dění  a významných světových aktérů. Pod vedením podplukovníka Milana Zvirinského se středoškoláci podívají během týdne i do vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se bude hovořit o Armádě ČR, o významu NATO a naší roli v něm. Účastníci letní školy si prohlédnou vojenskou techniku i ruční zbraně. Závěr týdne pak bude patřit už zkušeným diplomatům z ministerstva zahraničí. „Přístupu odborníků z tohoto ministerstva si velmi vážíme, konzultovali jsme s nimi celý program školy. Se středoškoláky budou diskutovat jako o ekonomické diplomacii a vnějších vztazích České republiky, tak o bezpečnostně-politických otázkách,“ doplnil Daniel Marek. Letní škola diplomacie začne 28. srpna, středoškoláci se do ní mohli přihlásit jednoduše vyplněním několika otázek v internetové přihlášce. „Zajímaly nás především dvě odpovědi:  S jakým významným politikem byste se nejraději setkali, pokud by to bylo možné, a proč? Druhá otázka zněla: Kdo podle vás v současnosti nejvíce ovlivňuje dění ve světě? Zajímal nás v odpovědích přístup, invence a kreativita. Během školy očekáváme bohatou diskuzi a zapojení studentů do všech aktivit, seminářů i workshopů,“ uvedl Daniel Marek. Letní škola diplomacie je bez poplatků, studenti si hradí pouze ubytování a stravu. Skončí 1. září předáním certifikátu o absolvování.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na Univerzitě Palackého začne první ročník Letní školy diplomacie pro středoškolské studenty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 21. Srpen 2017 - 7:58
Pětačtyřiceti středoškolákům se na konci srpna poprvé na Univerzitě Palackého otevře unikátní Letní škola diplomacie. S cílem zvýšit povědomí o mezinárodně-politickém dění a roli České republiky v mezinárodním kontextu mezi studenty vyšších ročníků středních škol pořádá školu katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Týdenní Letní škola diplomacie, jejímž stěžejním tématem je Česko a současné světové výzvy, je na Univerzitě Palackého koncipovaná jako interaktivní program.  V mladé generaci by měla posílit zájem o dění v českém i zahraničním prostředí. Každý její účastník obdrží v závěru týdne certifikát o absolvování. „Naše škola je ojedinělým projektem ve střední Evropě, ne-li v kontextu Evropy jako takové. Vedle Letní školy evropských studií v Telči pro diplomaty, kterou ministerstvo organizuje již od roku 1994, vznikla unikátní letní škola pro mladší generaci. V programu vystoupí mimo jiné přední experti ministerstva zahraničí a členové diplomatického sboru, kteří budou nejen přednášet, ale i povedou diskuzi o současných palčivých tématech regionů subsaharské Afriky a Latinské Ameriky, a to v kontextu české zahraniční politiky,“ řekl za pořadatele školy Daniel Marek z pořádající katedry politologie a evropských studií FF UP. Do programu školy se podle něj zapojí i většina vyučujících pořádající katedry. „Týden odstartuje děkan filozofické fakulty Jiří Lach, v prvním bloku se budeme věnovat české zahraniční politice, s přednáškami vystoupí politologové Tomáš Lebeda, Pavel Šaradín a Eva Lebedová,“ dodal Daniel Marek. Sám společně s kolegy z katedry Markétou Žídkovou a Hynkem Melicharem zaštítí následující blok s názvem Česko v kontextu mezinárodního dění  a významných světových aktérů. Pod vedením podplukovníka Milana Zvirinského se středoškoláci podívají během týdne i do vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se bude hovořit o Armádě ČR, o významu NATO a naší roli v něm. Účastníci letní školy si prohlédnou vojenskou techniku i ruční zbraně. Závěr týdne pak bude patřit už zkušeným diplomatům z ministerstva zahraničí. „Přístupu odborníků z tohoto ministerstva si velmi vážíme, konzultovali jsme s nimi celý program školy. Se středoškoláky budou diskutovat jako o ekonomické diplomacii a vnějších vztazích České republiky, tak o bezpečnostně-politických otázkách,“ doplnil Daniel Marek. Letní škola diplomacie začne 28. srpna, středoškoláci se do ní mohli přihlásit jednoduše vyplněním několika otázek v internetové přihlášce. „Zajímaly nás především dvě odpovědi:  S jakým významným politikem byste se nejraději setkali, pokud by to bylo možné, a proč? Druhá otázka zněla: Kdo podle vás v současnosti nejvíce ovlivňuje dění ve světě? Zajímal nás v odpovědích přístup, invence a kreativita. Během školy očekáváme bohatou diskuzi a zapojení studentů do všech aktivit, seminářů i workshopů,“ uvedl Daniel Marek. Letní škola diplomacie je bez poplatků, studenti si hradí pouze ubytování a stravu. Skončí 1. září předáním certifikátu o absolvování.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého umí přilákat i nejlepší „hráče“ ve vědě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 19. Srpen 2017 - 8:00
Vědci si vybírají působiště obdobně jako sportovci, jdou do vyhlášených týmů za nejlepšími podmínkami a osobnostmi. Takto s oblibou přirovnává svět vědy a sportu ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty Radek Zbořil. Současně tak de facto předkládá návod, jak vynikající osobnosti včetně těch nejvýznamnějších „mozků“ ze zahraničí získat. Právě jím vedené vědecké centrum je důkazem toho, že to jde. Vědci z ciziny ale působí i v dalších vědeckých centrech či na fakultách. Díky štědrým dotacím z evropských fondů se za poslední roky infrastruktura na vědeckých pracovištích univerzity výrazně zlepšila a je srovnatelná se zahraničím. Pokud jde o zastoupení zahraničních vědeckých a akademických pracovníků, univerzitními lídry jsou v tomto ohledu zejména zdejší vědecká centra, vedle RCPTM i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM), v nichž se podíl zahraničních pracovníků pohybuje kolem 20 procent. „Internacionalizaci musíme věnovat velkou pozornost. Vedle světových elit vyrostou i naši studenti a začínající vědci, tito lidé mohou přivést i další významné badatele ze zahraničí. Konkurence navíc plodí kvalitu,“ domnívá se Zbořil. Trojí zastoupení v seznamu nejcitovanějších vědců světa Pokud jde o angažování špičkových vědců ze zahraničí, neklade si RCPTM malé cíle. Mimo jiné v něm působí hned tři osobnosti, které figurují v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers. Vedle „domácího“ fyzikálního chemika Pavla Hobzy je to i chemik Rajender S. Varma, který současně pracuje i v Agentuře pro ochranu životního prostředí USA. „Je mi ctí být spojován s Regionálním centrem pokročilých technologií a mate­riálů. Vize jeho vedení vybudovat špičkové světové výzkumné centrum s vědci z různých oborů i zemí je mi blízká. Toto centrum za krátký čas urazilo velmi dlouhou cestu a jsem si jistý, že zanedlouho bude vzorem pro všechny,“ domnívá se Varma, který se v Olomouci věnuje využití široké škály nanomateriálů v katalýze a environmentálních technologiích. Trojici nejcitovanějších světových odborníků doplňuje Patrik Schmuki, který pracuje i na Univerzitě Alexandra Friedricha v německém Erlangenu. Je navíc klíčovou osobností projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do soutěže se v této výzvě přihlásilo 105 projektů, podporu jich získalo 32. Sedmiletý projekt RCPTM s dotací zhruba 130 milio­nů korun, který propojí elitní skupiny nanomateriálového výzkumu z celého světa, získal nejvyšší bodové ohodnocení. Sázka na kvalitní postdoktorandy Zhruba pětinové zastoupení mají zahraniční vědci v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Jeho ředitel a děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort klade důraz zejména na vytváření míst postdoků pro zahraniční vědce. „Získat renomované zahraniční vědce umíme, v nedávné době u nás pracovali například japonští profesoři Katsuyuki Tanizawa a Takashi R. Endo. Zapojili se do výzkumných projektů a bohaté zkušenosti předávali i mladým absolventům doktorského studia. Působení takto výrazných osobností ale bývá dočasné, obvykle souvisí s nějakým projektem. Za lepší řešení považuji získávání nadějných zahraničních vědců jako postdoků, kteří si zde mohou vytvořit zázemí a zůstat natrvalo,“ nabízí variantu Frébort. Obdobnou praxi uplatňuje i lékařská fakulta. Absolventi doktorských studií na zahraničních univerzitách využili šanci uplatnit se v biomedicínských oborech v rámci celouniverzitních projektů POST UP I a II. Po jejich ukončení se více než polovina z nich rozhodla ve své vědecko-výzkumné práci na lékařské fakultě pokračovat. „Některé přilákala jména špičkových odborníků, jako je Jiří Bártek nebo Marián Hajdúch. Nejsou to ale jen odborné faktory, které rozhodly o jejich setrvání v Olomouci. Řada z nich se mohla ucházet o místo na významných evropských pracovištích, ale nevyhovují jim velké aglomerace typu Londýna ani třeba obrovské laboratoře v Heidelbergu. Olomouc není neznámé místo a svou atmosférou univerzitního města je pro ně nesmírně přitažlivá,“ vysvětlil proděkan lékařské fakulty Marián Modrianský. Přinášejí nové podněty pro vědu i výuku Hlavní přínos zahraničních postdoků představují podle něj zejména nové podněty, s nimiž do vědy a výzkumu vstupují. „Tím, že absolvovali jiný vzdělávací systém a postgraduální vzdělání získali v zahraničí, přinášejí nové myšlenky a nápady, které se týkají nejen odborné práce, ale i výuky, do níž jsou zapojeni. V současné době zde máme zajímavou sestavu osmi talentovaných mladých vědců z Itálie, Velké Británie, Indie, Slovinska nebo Polska. Většina z nich se zaměřuje na výzkum v oblasti genetiky a proteomiky,“ uvedl Modrianský. V pozici postdoc fellow působí v Laboratoři experimentální medicíny ÚMTM už čtyři roky Viswanath Das, který pochází z Indie a titul Ph.D. získal na Viktoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. „V Olomouci se mi zalíbilo, je to příjemné studentské město, kde je vše na dosah. Ale především mne zaujal způsob, kterým se zde dělá věda. Cením si především míry nezávislosti myšlení a postupů, které mohu při svém výzkumu uplatnit,“ vysvětlil vědec, který se zaměřuje na 3D modely lidských tumorů a výzkum inhibitorů bílkovin, jež ovlivňují Alzheimerovu chorobu. Oceňuje, že v případě potřeby může svoji práci konzultovat s kolegy, kteří již mají ve vědě velké renomé. První německý nadační profesor v tuzemsku Germanista Jörg Krappmann bral před 25 lety cestu do Česka jako dobrodružství. Přijel na katedru germanistiky na filozofické fakultě na jeden semestr a zůstal natrvalo. „Osobně jsem mohl být u reforem, které přišly po Sametové revoluci. Bylo to něco, co by se mi v Německu nepoštěstilo. Nikdy dříve by mě například nenapadlo, že budu jedním z těch, kdo připraví zásadní studijní změny a že zde zůstanu další čtvrtstoletí,“ svěřil se Krappmann. V roce 1997 společně s kolegy založili Výzkumné centrum pro moravskou německou literaturu, kolem roku 2000 přišla navíc i nabídka z německého ministerstva kultury, aby byl v Česku zřízen institut nadačního profesora. Krappmann se jím stal v roce 2002 a Univerzita Palackého byla první zahraniční univerzitou, která nadačního profesora přijala. „Jsem tady velmi rád. Jako vědec se totiž v Česku mohu svobodněji rozhodnout, na čem budu pracovat. A možná to bude znít až překvapivě, ale v České republice se mi líbí i proto, že se zde mohu pohybovat mnohem svobodněji než v Německu. Společnost se mi tady zdá otevřenější, do jisté míry i tolerantnější,“ dodal germanista, který se v Česku habilitoval. V Olomouci se oženil a založil rodinu. Podobných příběhů zahraničních vědců by se dalo na univerzitě najít více. Svědčí o tom, že vědci jsou ochotni zamířit do ciziny za kvalitní vědou, nezanedbatelnou roli hraje i technické zázemí. K tomu je ale nutné přičíst fakt, že zahraničním vědcům se v Olomouci prostě líbí. Genius loci stále funguje...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého umí přilákat i nejlepší „hráče“ ve vědě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 19. Srpen 2017 - 8:00
Vědci si vybírají působiště obdobně jako sportovci, jdou do vyhlášených týmů za nejlepšími podmínkami a osobnostmi. Takto s oblibou přirovnává svět vědy a sportu ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty Radek Zbořil. Současně tak de facto předkládá návod, jak vynikající osobnosti včetně těch nejvýznamnějších „mozků“ ze zahraničí získat. Právě jím vedené vědecké centrum je důkazem toho, že to jde. Vědci z ciziny ale působí i v dalších vědeckých centrech či na fakultách. Díky štědrým dotacím z evropských fondů se za poslední roky infrastruktura na vědeckých pracovištích univerzity výrazně zlepšila a je srovnatelná se zahraničím. Pokud jde o zastoupení zahraničních vědeckých a akademických pracovníků, univerzitními lídry jsou v tomto ohledu zejména zdejší vědecká centra, vedle RCPTM i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM), v nichž se podíl zahraničních pracovníků pohybuje kolem 20 procent. „Internacionalizaci musíme věnovat velkou pozornost. Vedle světových elit vyrostou i naši studenti a začínající vědci, tito lidé mohou přivést i další významné badatele ze zahraničí. Konkurence navíc plodí kvalitu,“ domnívá se Zbořil. Trojí zastoupení v seznamu nejcitovanějších vědců světa Pokud jde o angažování špičkových vědců ze zahraničí, neklade si RCPTM malé cíle. Mimo jiné v něm působí hned tři osobnosti, které figurují v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers. Vedle „domácího“ fyzikálního chemika Pavla Hobzy je to i chemik Rajender S. Varma, který současně pracuje i v Agentuře pro ochranu životního prostředí USA. „Je mi ctí být spojován s Regionálním centrem pokročilých technologií a mate­riálů. Vize jeho vedení vybudovat špičkové světové výzkumné centrum s vědci z různých oborů i zemí je mi blízká. Toto centrum za krátký čas urazilo velmi dlouhou cestu a jsem si jistý, že zanedlouho bude vzorem pro všechny,“ domnívá se Varma, který se v Olomouci věnuje využití široké škály nanomateriálů v katalýze a environmentálních technologiích. Trojici nejcitovanějších světových odborníků doplňuje Patrik Schmuki, který pracuje i na Univerzitě Alexandra Friedricha v německém Erlangenu. Je navíc klíčovou osobností projektu Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do soutěže se v této výzvě přihlásilo 105 projektů, podporu jich získalo 32. Sedmiletý projekt RCPTM s dotací zhruba 130 milio­nů korun, který propojí elitní skupiny nanomateriálového výzkumu z celého světa, získal nejvyšší bodové ohodnocení. Sázka na kvalitní postdoktorandy Zhruba pětinové zastoupení mají zahraniční vědci v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Jeho ředitel a děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort klade důraz zejména na vytváření míst postdoků pro zahraniční vědce. „Získat renomované zahraniční vědce umíme, v nedávné době u nás pracovali například japonští profesoři Katsuyuki Tanizawa a Takashi R. Endo. Zapojili se do výzkumných projektů a bohaté zkušenosti předávali i mladým absolventům doktorského studia. Působení takto výrazných osobností ale bývá dočasné, obvykle souvisí s nějakým projektem. Za lepší řešení považuji získávání nadějných zahraničních vědců jako postdoků, kteří si zde mohou vytvořit zázemí a zůstat natrvalo,“ nabízí variantu Frébort. Obdobnou praxi uplatňuje i lékařská fakulta. Absolventi doktorských studií na zahraničních univerzitách využili šanci uplatnit se v biomedicínských oborech v rámci celouniverzitních projektů POST UP I a II. Po jejich ukončení se více než polovina z nich rozhodla ve své vědecko-výzkumné práci na lékařské fakultě pokračovat. „Některé přilákala jména špičkových odborníků, jako je Jiří Bártek nebo Marián Hajdúch. Nejsou to ale jen odborné faktory, které rozhodly o jejich setrvání v Olomouci. Řada z nich se mohla ucházet o místo na významných evropských pracovištích, ale nevyhovují jim velké aglomerace typu Londýna ani třeba obrovské laboratoře v Heidelbergu. Olomouc není neznámé místo a svou atmosférou univerzitního města je pro ně nesmírně přitažlivá,“ vysvětlil proděkan lékařské fakulty Marián Modrianský. Přinášejí nové podněty pro vědu i výuku Hlavní přínos zahraničních postdoků představují podle něj zejména nové podněty, s nimiž do vědy a výzkumu vstupují. „Tím, že absolvovali jiný vzdělávací systém a postgraduální vzdělání získali v zahraničí, přinášejí nové myšlenky a nápady, které se týkají nejen odborné práce, ale i výuky, do níž jsou zapojeni. V současné době zde máme zajímavou sestavu osmi talentovaných mladých vědců z Itálie, Velké Británie, Indie, Slovinska nebo Polska. Většina z nich se zaměřuje na výzkum v oblasti genetiky a proteomiky,“ uvedl Modrianský. V pozici postdoc fellow působí v Laboratoři experimentální medicíny ÚMTM už čtyři roky Viswanath Das, který pochází z Indie a titul Ph.D. získal na Viktoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandu. „V Olomouci se mi zalíbilo, je to příjemné studentské město, kde je vše na dosah. Ale především mne zaujal způsob, kterým se zde dělá věda. Cením si především míry nezávislosti myšlení a postupů, které mohu při svém výzkumu uplatnit,“ vysvětlil vědec, který se zaměřuje na 3D modely lidských tumorů a výzkum inhibitorů bílkovin, jež ovlivňují Alzheimerovu chorobu. Oceňuje, že v případě potřeby může svoji práci konzultovat s kolegy, kteří již mají ve vědě velké renomé. První německý nadační profesor v tuzemsku Germanista Jörg Krappmann bral před 25 lety cestu do Česka jako dobrodružství. Přijel na katedru germanistiky na filozofické fakultě na jeden semestr a zůstal natrvalo. „Osobně jsem mohl být u reforem, které přišly po Sametové revoluci. Bylo to něco, co by se mi v Německu nepoštěstilo. Nikdy dříve by mě například nenapadlo, že budu jedním z těch, kdo připraví zásadní studijní změny a že zde zůstanu další čtvrtstoletí,“ svěřil se Krappmann. V roce 1997 společně s kolegy založili Výzkumné centrum pro moravskou německou literaturu, kolem roku 2000 přišla navíc i nabídka z německého ministerstva kultury, aby byl v Česku zřízen institut nadačního profesora. Krappmann se jím stal v roce 2002 a Univerzita Palackého byla první zahraniční univerzitou, která nadačního profesora přijala. „Jsem tady velmi rád. Jako vědec se totiž v Česku mohu svobodněji rozhodnout, na čem budu pracovat. A možná to bude znít až překvapivě, ale v České republice se mi líbí i proto, že se zde mohu pohybovat mnohem svobodněji než v Německu. Společnost se mi tady zdá otevřenější, do jisté míry i tolerantnější,“ dodal germanista, který se v Česku habilitoval. V Olomouci se oženil a založil rodinu. Podobných příběhů zahraničních vědců by se dalo na univerzitě najít více. Svědčí o tom, že vědci jsou ochotni zamířit do ciziny za kvalitní vědou, nezanedbatelnou roli hraje i technické zázemí. K tomu je ale nutné přičíst fakt, že zahraničním vědcům se v Olomouci prostě líbí. Genius loci stále funguje...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stromboli na nádvoří Zbrojnice: erupce virtuózní muziky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Srpen 2017 - 14:30
Olomoučtí fanoušci legendární hudební skupiny Stromboli se po třech letech opět dočkali. Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Vendula Kašpárková a Jiří Veselý předvedli jeden z nejvydařenějších koncertů, které nádvoří Tereziánské zbrojnice zažilo. Koncert kapely, jejíž nezaměnitelný zvuk okouzluje hudební publikum už od poloviny osmdesátých let minulého století, si přišlo poslechnout několik stovek diváků. Na předposledním vystoupení letošního turné je přivítala Bára Basiková. „Kdo ví, jestli se takhle ještě někdy sejdeme, tak si to společně užijme,“ vyzvala členy kapely i publikum. Jedinečné prolnutí jazzrocku, nové vlny a metalových prvků posluchače uchvátilo stejně jako před třiceti lety. Výběr skladeb odměnili bouřlivými ovacemi, které gradovaly zejména při tónech pamětnických songů. „Všichni si je ještě kupodivu pamatujeme,“ ujistila za kapelu Bára Basiková. „A co vy?“ Jako jednoznačná odpověď se nádvořím nesl vícehlas doprovázející Veliké Lalulá, Ó hory ó hory nebo Košilelá. „Skvělé, úžasné, perfektní. Nejlepší koncert za poslední roky,“ konstatovali potěšení fanoušci, když po závěrečných přídavcích opouštěli nádvoří. To se nadšeným publikem zaplnilo i v srpnu loňského roku, kdy své příznivce rozezpíval Jarek Nohavica. Osobitým geniem loci lákají umělce také historické kulisy bývalého jezuitského konviktu – Uměleckého centra UP. Jeho Atrium v červenci tradičně hostilo Olomoucké barokní slavnosti a v Kapli Božího Těla se představil na začátku srpna soubor Musica Florea. Otevřený prostor parkánu bude na konci prázdnin premiérově patřit představením Olomouckého shakespearovského léta.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stromboli na nádvoří Zbrojnice: erupce virtuózní muziky

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 18. Srpen 2017 - 14:30
Olomoučtí fanoušci legendární hudební skupiny Stromboli se po třech letech opět dočkali. Michal Pavlíček, Bára Basiková, Klaudius Kryšpín, Vendula Kašpárková a Jiří Veselý předvedli jeden z nejvydařenějších koncertů, které nádvoří Tereziánské zbrojnice zažilo. Koncert kapely, jejíž nezaměnitelný zvuk okouzluje hudební publikum už od poloviny osmdesátých let minulého století, si přišlo poslechnout několik stovek diváků. Na předposledním vystoupení letošního turné je přivítala Bára Basiková. „Kdo ví, jestli se takhle ještě někdy sejdeme, tak si to společně užijme,“ vyzvala členy kapely i publikum. Jedinečné prolnutí jazzrocku, nové vlny a metalových prvků posluchače uchvátilo stejně jako před třiceti lety. Výběr skladeb odměnili bouřlivými ovacemi, které gradovaly zejména při tónech pamětnických songů. „Všichni si je ještě kupodivu pamatujeme,“ ujistila za kapelu Bára Basiková. „A co vy?“ Jako jednoznačná odpověď se nádvořím nesl vícehlas doprovázející Veliké Lalulá, Ó hory ó hory nebo Košilelá. „Skvělé, úžasné, perfektní. Nejlepší koncert za poslední roky,“ konstatovali potěšení fanoušci, když po závěrečných přídavcích opouštěli nádvoří. To se nadšeným publikem zaplnilo i v srpnu loňského roku, kdy své příznivce rozezpíval Jarek Nohavica. Osobitým geniem loci lákají umělce také historické kulisy bývalého jezuitského konviktu – Uměleckého centra UP. Jeho Atrium v červenci tradičně hostilo Olomoucké barokní slavnosti a v Kapli Božího Těla se představil na začátku srpna soubor Musica Florea. Otevřený prostor parkánu bude na konci prázdnin premiérově patřit představením Olomouckého shakespearovského léta.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… Olomoucké shakespearovské léto se letos odehraje na parkánu Konviktu?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Srpen 2017 - 10:37
Festival open air Divadla Tramtarie, jehož loňský první ročník sklidil u diváků velký úspěch, je připraven na 22. – 24. srpna. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

… Olomoucké shakespearovské léto se letos odehraje na parkánu Konviktu?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 18. Srpen 2017 - 10:37
Festival open air Divadla Tramtarie, jehož loňský první ročník sklidil u diváků velký úspěch, je připraven na 22. – 24. srpna. Více …
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita třetího věku otevírá ve Šternberku svou čtvrtou regionální pobočku

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 18. Srpen 2017 - 8:00
Od příštího akademického roku nabízí Univerzita třetího věku seniorům možnost dalšího vzdělávání i ve Šternberku. Do nové pobočky se mohou zájemci ještě stále přihlásit ke studiu v několika nejžádanějších kurzech. Na druhou polovinu srpna je pro nejstarší studenty připraven také pestrý program Letní školy U3V. Nová šternberská pobočka pro prezenční studium studentů-seniorů nalezla zázemí v opravené reprezentativní budově Expozice času v ulici ČSA. „Program výuky bude kopírovat naše nejúspěšnější kurzy z Olomouce, jako je psychologie, společenské vědy, historie nebo právo,“ uvedla Naděžda Špatenková, vedoucí referentka a metodička U3V.  Aktuálně je přihlášeno třicet posluchačů a volná místa jsou stále k dispozici. „Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení věkové hranice 50 let. Není třeba dělat přijímací zkoušky a není také důležité předchozí dosažené vzdělání,“ zdůraznila Naděžda Špatenková. Přihlášky najdou zájemci na webu U3V. Zápis čeká posluchače 7. září, slavnostní imatrikulace v aule právnické fakulty, na které se sejdou se studenty prvních ročníků ze všech poboček, bude připravena o týden později. „Pak už je čeká pohodlí studia v blízkosti jejich bydliště, s dobrou dostupností i z okolních obcí z Rýmařovska nebo Bruntálska,“ dodala Naděžda Špatenková. Kontakt se svými studenty neztrácí U3V ani v prázdninovém období. V termínu od 19. do 23. srpna pro ně otevírá Letní školu U3V s nabídkou nordic walking, výuky angličtiny a německé konverzace nebo besedy s tématem cestování a trénování paměti. Na zbývající volná místa se mohou zájemci ještě registrovat. „A protože další láskou a životní náplní našich seniorů jsou kromě školy i jejich vnuci, nabízíme pro ně aktivity příměstských letních táborů ve spolupráci s Centrem pohybu Olomouc a s naší skvělou lektorkou pohybových aktivit Lenkou Fasnerovou,“ doplnila Naděžda Špatenková. K novinkám nadcházejícího akademického roku patří také přechod na elektronické zápisy prostřednictvím Portálu CŽV, které mimo jiné prověří gramotnost a zdatnost posluchačů při využívání informačních a komunikačních technologií. „Je to opravdu velká výzva, protože naši posluchači například mnohdy nemají zřízený e-mailový účet, nejsou obvykle ani zvyklí platit bezhotovostně. Jsou ale velmi šikovní, věříme proto, že to s naší pomocí všechno zvládnout a že podpoříme jejich zájem o moderní technologie a vůbec o fungování v tomto moderním světě,“ přiblížila Naděžda Špatenková. Vedle rozšíření nabídky pohybových aktivit bude od příštího semestru pokračovat také výuka formou mezigeneračního dialogu, při které studenti-senioři studují společně se  studenty prezenčního studia. „Senioři měli dosud možnost navštěvovat vybrané přednášky v rámci řádného kvalifikačního studia. Tentokrát to bude ´naopak´ - studenti řádných denních kurzů Gerontagogiky na filozofické a Pedagogiky seniorů na teologické fakultě budou docházet na společnou výuku se seniory na U3V, aby viděli, zažili a vyzkoušeli si, jak se senioři vlastně ve skutečnosti vzdělávají, aby s nimi navázali kontakt a pomohli jeden druhému ve studiu,“ uvedla Naděžda Špatenková. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. V současné době působí kromě Olomouce také na svých pobočkách v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Vyškově. Celkově má nyní kolem 1 200 posluchačů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita třetího věku otevírá ve Šternberku svou čtvrtou regionální pobočku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. Srpen 2017 - 8:00
Od příštího akademického roku nabízí Univerzita třetího věku seniorům možnost dalšího vzdělávání i ve Šternberku. Do nové pobočky se mohou zájemci ještě stále přihlásit ke studiu v několika nejžádanějších kurzech. Na druhou polovinu srpna je pro nejstarší studenty připraven také pestrý program Letní školy U3V. Nová šternberská pobočka pro prezenční studium studentů-seniorů nalezla zázemí v opravené reprezentativní budově Expozice času v ulici ČSA. „Program výuky bude kopírovat naše nejúspěšnější kurzy z Olomouce, jako je psychologie, společenské vědy, historie nebo právo,“ uvedla Naděžda Špatenková, vedoucí referentka a metodička U3V.  Aktuálně je přihlášeno třicet posluchačů a volná místa jsou stále k dispozici. „Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení věkové hranice 50 let. Není třeba dělat přijímací zkoušky a není také důležité předchozí dosažené vzdělání,“ zdůraznila Naděžda Špatenková. Přihlášky najdou zájemci na webu U3V. Zápis čeká posluchače 7. září, slavnostní imatrikulace v aule právnické fakulty, na které se sejdou se studenty prvních ročníků ze všech poboček, bude připravena o týden později. „Pak už je čeká pohodlí studia v blízkosti jejich bydliště, s dobrou dostupností i z okolních obcí z Rýmařovska nebo Bruntálska,“ dodala Naděžda Špatenková. Kontakt se svými studenty neztrácí U3V ani v prázdninovém období. V termínu od 19. do 23. srpna pro ně otevírá Letní školu U3V s nabídkou nordic walking, výuky angličtiny a německé konverzace nebo besedy s tématem cestování a trénování paměti. Na zbývající volná místa se mohou zájemci ještě registrovat. „A protože další láskou a životní náplní našich seniorů jsou kromě školy i jejich vnuci, nabízíme pro ně aktivity příměstských letních táborů ve spolupráci s Centrem pohybu Olomouc a s naší skvělou lektorkou pohybových aktivit Lenkou Fasnerovou,“ doplnila Naděžda Špatenková. K novinkám nadcházejícího akademického roku patří také přechod na elektronické zápisy prostřednictvím Portálu CŽV, které mimo jiné prověří gramotnost a zdatnost posluchačů při využívání informačních a komunikačních technologií. „Je to opravdu velká výzva, protože naši posluchači například mnohdy nemají zřízený e-mailový účet, nejsou obvykle ani zvyklí platit bezhotovostně. Jsou ale velmi šikovní, věříme proto, že to s naší pomocí všechno zvládnout a že podpoříme jejich zájem o moderní technologie a vůbec o fungování v tomto moderním světě,“ přiblížila Naděžda Špatenková. Vedle rozšíření nabídky pohybových aktivit bude od příštího semestru pokračovat také výuka formou mezigeneračního dialogu, při které studenti-senioři studují společně se  studenty prezenčního studia. „Senioři měli dosud možnost navštěvovat vybrané přednášky v rámci řádného kvalifikačního studia. Tentokrát to bude ´naopak´ - studenti řádných denních kurzů Gerontagogiky na filozofické a Pedagogiky seniorů na teologické fakultě budou docházet na společnou výuku se seniory na U3V, aby viděli, zažili a vyzkoušeli si, jak se senioři vlastně ve skutečnosti vzdělávají, aby s nimi navázali kontakt a pomohli jeden druhému ve studiu,“ uvedla Naděžda Špatenková. Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého vznikla již v roce 1986 jako první v tehdejším Československu. V současné době působí kromě Olomouce také na svých pobočkách v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a ve Vyškově. Celkově má nyní kolem 1 200 posluchačů.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zástupci Kunmingu na univerzitě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Srpen 2017 - 14:49
Univerzitu Palackého navštívila delegace z čínského Kunmingu. Reprezentaci tohoto města přijala Ivana Oborná, prorektorka UP i Huang Xiaoming, čínský ředitel Konfuciova institutu UP. Město Kunming, které leží v jihozápadní části ČLR, je významným vzdělávacím a kulturním centrem s několika univerzitami, vysokými školami a 300 vědecko-výzkumnými ústavy. Některé z těchto vysokých škol a univerzit už s UP spolupracují. Během návštěvy podepsali reprezentanti obou měst partnerskou smlouvu. Foto: Milada Hronová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zástupci Kunmingu na univerzitě

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 17. Srpen 2017 - 14:49
Univerzitu Palackého navštívila delegace z čínského Kunmingu. Reprezentaci tohoto města přijala Ivana Oborná, prorektorka UP i Huang Xiaoming, čínský ředitel Konfuciova institutu UP. Město Kunming, které leží v jihozápadní části ČLR, je významným vzdělávacím a kulturním centrem s několika univerzitami, vysokými školami a 300 vědecko-výzkumnými ústavy. Některé z těchto vysokých škol a univerzit už s UP spolupracují. Během návštěvy podepsali reprezentanti obou měst partnerskou smlouvu. Foto: Milada Hronová
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se na výstavě Flora Olomouc mohou návštěvníci poprvé seznámit s jedinečným vědeckým pracovištěm pro české šlechtitele?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Srpen 2017 - 9:03
Vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky AV představují novou Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum. V pavilonu A pro návštěvníky připravili atraktivní podívanou, například rostliny, které vznikly namnožením buněk, speciálně vyšlechtěné trávy nebo staré odrůdy obilí. Aplikační laboratoř provozuje Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB, které je součástí CRH. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

... se na výstavě Flora Olomouc mohou návštěvníci poprvé seznámit s jedinečným vědeckým pracovištěm pro české šlechtitele?

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 17. Srpen 2017 - 9:03
Vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky AV představují novou Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum. V pavilonu A pro návštěvníky připravili atraktivní podívanou, například rostliny, které vznikly namnožením buněk, speciálně vyšlechtěné trávy nebo staré odrůdy obilí. Aplikační laboratoř provozuje Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB, které je součástí CRH. Více...
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouc omládla už před začátkem akademického roku. Zaplavily ji tisícovky mladých křesťanů

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 17. Srpen 2017 - 8:00
Vlaky plné mladých lidí s batohy a karimatkami, zaplněné nádraží a ulice města. Takové byly úvodní okamžiky Celostátního setkání mládeže, na které se do Olomouce sjelo několik tisíc účastníků ze všech koutů republiky. Do přípravy a organizace programu se zapojili i studenti a pedagogové Univerzity Palackého, která zároveň poskytla své ubytovací a přednáškové prostory. Mladí lidé si až do neděle budou moci vybrat z nabídky pestrého programu, ve kterém nebudou chybět přednášky, setkání v diskusních skupinách, workshopy, tvůrčí dílny, mše či otevřené olomoucké kláštery. V sobotu bude na Horním náměstí připravena akce Expo povolání s prezentací řeholí a prorodinných organizací, při které se představí i i cyrilometodějská teologická fakulta s nabídkou svých studijních oborů a s pozvánkou na oslavy 300 let od počátku stavby její hlavní budovy v Univerzitní ulici. Pamatováno je i na sport, hudbu, výstavy nebo dobrovolnické aktivity. „Těším se hlavně na setkání a společenství, které tady vytvoříme. A také na některé přednášky, koncerty a pouť na Svatý Kopeček,“ prozradil Jakub Kolomazník, který do Olomouce přijel z Hluku. Většina účastníků využila zázemí kolejí a menz. Venkovní areál na Envelopě se na čas proměnil ve venkovní jídelnu pod širým nebem, pro přednáškový program se uvolnily i kolejní studovny a tělocvičny stejně jako některé učebny a sály na vybraných fakultách. „Mám velkou radost, že se tady cítím univerzitou přijatý. Cítím se zde moc dobře a chtěl bych poděkovat za ubytování a prostory, které můžeme využívat, i za servis, který poskytuje menza. V Olomouci jsem prožil tři roky na studiích a mám ji rád,“ uvedl brněnský římskokatolický kněz Jiří Jeniš, který jako jeden z členů pořadatelského týmu účastníky vítal na olomouckém nádraží. Někteří z mladých křesťanů už mají za sebou zkušenosti z řady podobných akcí a mohou srovnávat. „Ubytování je moc pěkné, jsme rádi, že nám to vyšlo a můžeme spát v posteli,“ pochvalovala si účastnice loňských Světových dnů mládeže v Krakově Tereza Zahradníčková z Vyškova. „Většinou jsme zvyklí na zem a karimatky, takže je to pohodlí a příjemná změna,“ dodala. Letošní setkání má motto „Nebojte se!“, které v každodenních obměnách provází přednáškový a diskuzní program. Jako hosté v něm vystoupí například pražský i olomoucký arcibiskup Dominik Duka a Jan Graubner, jezuita a někdejší studentský olomoucký kněz Miroslav Herold, historik Jaroslav Šebek nebo režisér Jiří Strach. Přednášky k jednotlivým rámcovým tématům si připravili také někteří z akademiků teologické fakulty.   Setkání pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. „Univerzita Palackého je poctěna možností být partnerem 6. celostátního setkání mládeže v Olomouci. Jako vzdělávací a výzkumná instituce s 23 000 studenty se každý den přesvědčujeme o zjevné skutečnosti, že systematická práce s mladými lidmi je investicí do budoucnosti České republiky. Naším cílem je pozitivně motivovat mladé lidi nejenom v profesní oblasti, ale také směrem k uvědomělému občanství a k aktivnímu přístupu k otázkám veřejného zájmu,“ uvedl Jaroslav Miller v pozdravu k letošním účastníkům.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Olomouc omládla už před začátkem akademického roku. Zaplavily ji tisícovky mladých křesťanů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 17. Srpen 2017 - 8:00
Vlaky plné mladých lidí s batohy a karimatkami, zaplněné nádraží a ulice města. Takové byly úvodní okamžiky Celostátního setkání mládeže, na které se do Olomouce sjelo několik tisíc účastníků ze všech koutů republiky. Do přípravy a organizace programu se zapojili i studenti a pedagogové Univerzity Palackého, která zároveň poskytla své ubytovací a přednáškové prostory. Mladí lidé si až do neděle budou moci vybrat z nabídky pestrého programu, ve kterém nebudou chybět přednášky, setkání v diskusních skupinách, workshopy, tvůrčí dílny, mše či otevřené olomoucké kláštery. V sobotu bude na Horním náměstí připravena akce Expo povolání s prezentací řeholí a prorodinných organizací, při které se představí i i cyrilometodějská teologická fakulta s nabídkou svých studijních oborů a s pozvánkou na oslavy 300 let od počátku stavby její hlavní budovy v Univerzitní ulici. Pamatováno je i na sport, hudbu, výstavy nebo dobrovolnické aktivity. „Těším se hlavně na setkání a společenství, které tady vytvoříme. A také na některé přednášky, koncerty a pouť na Svatý Kopeček,“ prozradil Jakub Kolomazník, který do Olomouce přijel z Hluku. Většina účastníků využila zázemí kolejí a menz. Venkovní areál na Envelopě se na čas proměnil ve venkovní jídelnu pod širým nebem, pro přednáškový program se uvolnily i kolejní studovny a tělocvičny stejně jako některé učebny a sály na vybraných fakultách. „Mám velkou radost, že se tady cítím univerzitou přijatý. Cítím se zde moc dobře a chtěl bych poděkovat za ubytování a prostory, které můžeme využívat, i za servis, který poskytuje menza. V Olomouci jsem prožil tři roky na studiích a mám ji rád,“ uvedl brněnský římskokatolický kněz Jiří Jeniš, který jako jeden z členů pořadatelského týmu účastníky vítal na olomouckém nádraží. Někteří z mladých křesťanů už mají za sebou zkušenosti z řady podobných akcí a mohou srovnávat. „Ubytování je moc pěkné, jsme rádi, že nám to vyšlo a můžeme spát v posteli,“ pochvalovala si účastnice loňských Světových dnů mládeže v Krakově Tereza Zahradníčková z Vyškova. „Většinou jsme zvyklí na zem a karimatky, takže je to pohodlí a příjemná změna,“ dodala. Letošní setkání má motto „Nebojte se!“, které v každodenních obměnách provází přednáškový a diskuzní program. Jako hosté v něm vystoupí například pražský i olomoucký arcibiskup Dominik Duka a Jan Graubner, jezuita a někdejší studentský olomoucký kněz Miroslav Herold, historik Jaroslav Šebek nebo režisér Jiří Strach. Přednášky k jednotlivým rámcovým tématům si připravili také někteří z akademiků teologické fakulty.   Setkání pořádá Sekce pro mládež České biskupské konference ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže a diecézními centry mládeže v ČR. V Olomouci nad ním převzali záštitu primátor Antonín Staněk, olomoucký arcibiskup a Velký kancléř CMTF UP Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. „Univerzita Palackého je poctěna možností být partnerem 6. celostátního setkání mládeže v Olomouci. Jako vzdělávací a výzkumná instituce s 23 000 studenty se každý den přesvědčujeme o zjevné skutečnosti, že systematická práce s mladými lidmi je investicí do budoucnosti České republiky. Naším cílem je pozitivně motivovat mladé lidi nejenom v profesní oblasti, ale také směrem k uvědomělému občanství a k aktivnímu přístupu k otázkám veřejného zájmu,“ uvedl Jaroslav Miller v pozdravu k letošním účastníkům.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti z Olomouce poznali v Sarajevu způsob, jak se vypořádat s konflikty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 16. Srpen 2017 - 8:00
Válku, probíhající na území dnešní Bosny a Hercegoviny, ukončila po čtyřech letech krvavých střetů v roce 1995 Daytonská mírová dohoda. Laicky bychom se tak mohli domnívat, že více než dvacet let poté je situace v této krásnou přírodou oplývající balkánské zemi přinejmenším politicky a hospodářsky stabilizovaná. Přítomnost mezinárodních institucí a potřeba existence místní organizace Nansen Dialogue Centre však naznačují něco jiné. Ačkoli od války z let 1993-95 Bosna a Hercegovina (BiH) urazila kus cesty k dosažení demokracie, etnické rozložení obyvatelstva představuje i dnes pro bosenskou společnost hrozbu. Hrozba spočívá v provázanosti proměnných etnicity a politických stran. Během celého poválečného období se nedokázala prosadit výraznějším způsobem k moci žádná politická strana, která by svou rétorikou a svým založením nepodporovala jedno ze tří etnik. Ukončení válečného konfliktu totiž nepřineslo výrazný posun ve vyřešení otázky geografického rozmístění tří etnik, jelikož i v současnosti jsou bosenští Srbové, muslimové a Chorvaté nadále promíseni, což má za následek, že i dnešní BiH je ve velice zjednodušeném schématu vnitropoliticky rozdělena na Republiku srbskou a Federaci Bosny a Hercegoviny. To však neimplikuje, že by v Republice srbské žili jen bosenští Srbové. Spíše to znamená, že na území Republiky srbské představují bosenští Srbové dominantní entitu a na celém území BiH tak i dnes existuje mnoho multietnických obcí. Důležitá láska k sousedům, vzájemnost, vstřícnost a důvěra Vystudovaná lékařka Ljuljjeta Goranci Brkić velkou část svého profesně-osobního života zasvětila snaze o vypořádání se s válečnými stigmaty ve své rodné zemi. Formou osvětových seminářů seznamuje širší veřejnost i za hranicemi země o způsobu, jakým se snaží docílit společenského posunu. Svůj způsob práce a myšlení představila i studentům Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Palackého Univerzity v Olomouci během jejich červnové návštěvy BiH v rámci projektu „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“. V současnosti je dr. Goranci Brkić spolu se svým kolegou Nebojsou Šavijou-Valhou vůdčí osobností organizace Nansen Dialogue Centre (NDC) v Sarajevu, jež přijala za své myšlenky norského polárního průzkumníka, vědce, diplomata a laureáta Nobelovy ceny za mír Fridtjofa Nansena (1861-1930). Ten kupříkladu ve svém díle „Nestekjærlighet“ z roku 1922 uvedl, že „žádná realistická politika v civilizované společnosti není představitelná, pokud není založena na lásce k sousedům, vzájemnosti, vstřícnosti a důvěře. Toto je kámen, na kterém musí být vybudována veškerá lidská spolupráce.“ Pokud bychom měli tedy Nansenovy myšlenky přenést na současnou situaci na Balkáně, tak hlavním záměrem NDC je přispět k vyšší míře národního usmíření a tolerance v BiH a přispět k vyšší účasti občanů na demokratických procesech a institucích za pomoci seminářů o interetnickém dialogu, ale také školení, kurzů, konferencí, veřejných přednášek, vydávání brožur, knih, vědeckých výzkumů nebo kulturních projektů. Samotní studenti proti segregaci škol Projekty, které NDC realizuje, jsou zaměřeny na skupiny, které mají často zásadní vliv na situaci v místní komunitě, pokud jde o procesy demokratizace, dodržování lidských práv, tolerance a smíření. Jsou jimi místní orgány (komunální pracovníci, starostové, úředníci), učitelé, politické strany, navrátivší se obyvatelstvo, uprchlíci a v neposlední řadě mládež. Právě posledně zmíněná cílová skupina o sobě dala výrazněji slyšet vloni v létě ve městě Jajce, kde NDC zahájila své aktivity v roce 2009. Místní středoškolští studenti bez ohledu na etnickou příslušnost nesouhlasně reagovali na rozhodnutí zastupitelů Středobosenského kantonu: segregovat školu na muslimskou část (Bosňáci) a chorvatskou část. Jejich počínání je podporováno ze strany NDC a může být právem považováno za příklad tzv. „success story“. Nezbývá než věřit, že je to nastolení trendu, kterým se bude zejména mladá generace ubírat. Trendu, který dá časem zcela zapomenout válečným hrůzám, jichž se na sobě všechna tři etnika napáchala. NDC v Sarajevu bylo od svého uvedení do života v roce 2000 financováno norskou vládou. V současnosti se na jeho financování podílí více donorů, nicméně dle slov dr. Goranci Brkić je jen málo dveří, na které nezaklepala ve snaze udržet tento projekt životaschopný. Ačkoliv má BiH před sebou ještě dlouhou cestu, z pohledu přispěvatelů rozvojové pomoci se pomalu posouvá na okraj zájmu. Dárci BiH pomalu opouštějí a přesouvají se na místa nových palčivých konfliktů, například do Sýrie. Za dobrou zprávu může být považována skutečnost, že NDC v Sarajevu není jediným centrem konajícím v souladu se zásadami a metodikami sítě Nansen Dialogue Network. Hnacím motorem aktivních členů NDC zůstává vnitřní přesvědčení o smysluplnosti a potřebnosti takovéhoto přístupu k rozvoji bosenské společnosti, čili přístup zdola nahoru (z angl. „bottom-up approach“). Výsledky se pochopitelně nemohou dostavit hned, neboť mentální přenastavení jedince, potažmo celé společnosti, by se dalo přirovnat k ultramaratonu mezi běhy na dlouhé vzdálenosti. Michal Blaško
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti z Olomouce poznali v Sarajevu způsob, jak se vypořádat s konflikty

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 16. Srpen 2017 - 8:00
Válku, probíhající na území dnešní Bosny a Hercegoviny, ukončila po čtyřech letech krvavých střetů v roce 1995 Daytonská mírová dohoda. Laicky bychom se tak mohli domnívat, že více než dvacet let poté je situace v této krásnou přírodou oplývající balkánské zemi přinejmenším politicky a hospodářsky stabilizovaná. Přítomnost mezinárodních institucí a potřeba existence místní organizace Nansen Dialogue Centre však naznačují něco jiné. Ačkoli od války z let 1993-95 Bosna a Hercegovina (BiH) urazila kus cesty k dosažení demokracie, etnické rozložení obyvatelstva představuje i dnes pro bosenskou společnost hrozbu. Hrozba spočívá v provázanosti proměnných etnicity a politických stran. Během celého poválečného období se nedokázala prosadit výraznějším způsobem k moci žádná politická strana, která by svou rétorikou a svým založením nepodporovala jedno ze tří etnik. Ukončení válečného konfliktu totiž nepřineslo výrazný posun ve vyřešení otázky geografického rozmístění tří etnik, jelikož i v současnosti jsou bosenští Srbové, muslimové a Chorvaté nadále promíseni, což má za následek, že i dnešní BiH je ve velice zjednodušeném schématu vnitropoliticky rozdělena na Republiku srbskou a Federaci Bosny a Hercegoviny. To však neimplikuje, že by v Republice srbské žili jen bosenští Srbové. Spíše to znamená, že na území Republiky srbské představují bosenští Srbové dominantní entitu a na celém území BiH tak i dnes existuje mnoho multietnických obcí. Důležitá láska k sousedům, vzájemnost, vstřícnost a důvěra Vystudovaná lékařka Ljuljjeta Goranci Brkić velkou část svého profesně-osobního života zasvětila snaze o vypořádání se s válečnými stigmaty ve své rodné zemi. Formou osvětových seminářů seznamuje širší veřejnost i za hranicemi země o způsobu, jakým se snaží docílit společenského posunu. Svůj způsob práce a myšlení představila i studentům Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Palackého Univerzity v Olomouci během jejich červnové návštěvy BiH v rámci projektu „Rozvojová spolupráce na vlastní oči“. V současnosti je dr. Goranci Brkić spolu se svým kolegou Nebojsou Šavijou-Valhou vůdčí osobností organizace Nansen Dialogue Centre (NDC) v Sarajevu, jež přijala za své myšlenky norského polárního průzkumníka, vědce, diplomata a laureáta Nobelovy ceny za mír Fridtjofa Nansena (1861-1930). Ten kupříkladu ve svém díle „Nestekjærlighet“ z roku 1922 uvedl, že „žádná realistická politika v civilizované společnosti není představitelná, pokud není založena na lásce k sousedům, vzájemnosti, vstřícnosti a důvěře. Toto je kámen, na kterém musí být vybudována veškerá lidská spolupráce.“ Pokud bychom měli tedy Nansenovy myšlenky přenést na současnou situaci na Balkáně, tak hlavním záměrem NDC je přispět k vyšší míře národního usmíření a tolerance v BiH a přispět k vyšší účasti občanů na demokratických procesech a institucích za pomoci seminářů o interetnickém dialogu, ale také školení, kurzů, konferencí, veřejných přednášek, vydávání brožur, knih, vědeckých výzkumů nebo kulturních projektů. Samotní studenti proti segregaci škol Projekty, které NDC realizuje, jsou zaměřeny na skupiny, které mají často zásadní vliv na situaci v místní komunitě, pokud jde o procesy demokratizace, dodržování lidských práv, tolerance a smíření. Jsou jimi místní orgány (komunální pracovníci, starostové, úředníci), učitelé, politické strany, navrátivší se obyvatelstvo, uprchlíci a v neposlední řadě mládež. Právě posledně zmíněná cílová skupina o sobě dala výrazněji slyšet vloni v létě ve městě Jajce, kde NDC zahájila své aktivity v roce 2009. Místní středoškolští studenti bez ohledu na etnickou příslušnost nesouhlasně reagovali na rozhodnutí zastupitelů Středobosenského kantonu: segregovat školu na muslimskou část (Bosňáci) a chorvatskou část. Jejich počínání je podporováno ze strany NDC a může být právem považováno za příklad tzv. „success story“. Nezbývá než věřit, že je to nastolení trendu, kterým se bude zejména mladá generace ubírat. Trendu, který dá časem zcela zapomenout válečným hrůzám, jichž se na sobě všechna tři etnika napáchala. NDC v Sarajevu bylo od svého uvedení do života v roce 2000 financováno norskou vládou. V současnosti se na jeho financování podílí více donorů, nicméně dle slov dr. Goranci Brkić je jen málo dveří, na které nezaklepala ve snaze udržet tento projekt životaschopný. Ačkoliv má BiH před sebou ještě dlouhou cestu, z pohledu přispěvatelů rozvojové pomoci se pomalu posouvá na okraj zájmu. Dárci BiH pomalu opouštějí a přesouvají se na místa nových palčivých konfliktů, například do Sýrie. Za dobrou zprávu může být považována skutečnost, že NDC v Sarajevu není jediným centrem konajícím v souladu se zásadami a metodikami sítě Nansen Dialogue Network. Hnacím motorem aktivních členů NDC zůstává vnitřní přesvědčení o smysluplnosti a potřebnosti takovéhoto přístupu k rozvoji bosenské společnosti, čili přístup zdola nahoru (z angl. „bottom-up approach“). Výsledky se pochopitelně nemohou dostavit hned, neboť mentální přenastavení jedince, potažmo celé společnosti, by se dalo přirovnat k ultramaratonu mezi běhy na dlouhé vzdálenosti. Michal Blaško
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky

Přihlásit se k odběru Společná laboratoř optiky agregátor - Novinky z UP a PřF