Feed aggregator

Představujeme ambasadory udržitelného rozvoje na fakultách UP

Šířit principy udržitelnosti na jednotlivých fakultách Univerzity Palackého pomáhá nově osm ambasadorů udržitelného rozvoje. Jsou nejen spojkou mezi centrálním referátem udržitelného rozvoje UP (čili Udržitelnou univerzitou), ale také kontaktními osobami pro studující a pracující na jednotlivých součástech.

Úkolem ambasadorů je předávat informace mezi referátem udržitelnosti Rektorátu UP a součástmi ve všech aspektech udržitelnosti tak, aby se univerzitě dařilo naplňovat cíle Strategie udržitelného rozvoje UP a jejích akčních plánů. „Hlavní motivací pro spuštění systému ambasadorů udržitelnosti byl pocit, že se naše strategie, akční plány a činnosti, které v otázkách udržitelného rozvoje na centrální úrovni děláme, dostatečně nepropisují také na další součásti univerzity,“ vysvětluje Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje UP.

Ambasadoři budou rovněž předávat informace uvnitř dané součásti UP, spolupracovat se všemi pracovišti a vedením na naplňování vytyčených cílů udržitelného rozvoje nebo se podílet na realizaci popularizačních akcí směrem k udržitelnému rozvoji. Dále se budou účastnit jednání vedení součásti či kateder/jednotek při řešení záležitostí spojených s udržitelným rozvojem a především pracovat na vytvoření akčního plánu udržitelného rozvoje, který bude po vzoru celouniverzitního plánu specifikován na několik cílů, které chce fakulta naplnit.

Tým ambasadorů a centrální Udržitelná univerzita se již pravidelně setkávají. „Věříme, že díky ambasadorům zdůrazníme důležitost udržitelného rozvoje na UP a podaří se nám naplnit více cílů na všech jednotkách UP. Zároveň máme ambici ještě lépe sbírat informace o akcích, přednáškách, ale i realizaci opatření týkajících se udržitelného rozvoje a informovat o nich na jednom místě, kterým je web udrzitelna.upol.cz. Doufáme, že navrhované změny a opatření v oblasti udržitelnosti budou v budoucnu na fakultách více rezonovat,“ dodává referentka udržitelného rozvoje UP Miroslava Zavadil.

Představujeme ambasadory udržitelného rozvoje na fakultách UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Wed, 19/06/2024 - 11:00

Šířit principy udržitelnosti na jednotlivých fakultách Univerzity Palackého pomáhá nově osm ambasadorů udržitelného rozvoje. Jsou nejen spojkou mezi centrálním referátem udržitelného rozvoje UP (čili Udržitelnou univerzitou), ale také kontaktními osobami pro studující a pracující na jednotlivých součástech.

Úkolem ambasadorů je předávat informace mezi referátem udržitelnosti Rektorátu UP a součástmi ve všech aspektech udržitelnosti tak, aby se univerzitě dařilo naplňovat cíle Strategie udržitelného rozvoje UP a jejích akčních plánů. „Hlavní motivací pro spuštění systému ambasadorů udržitelnosti byl pocit, že se naše strategie, akční plány a činnosti, které v otázkách udržitelného rozvoje na centrální úrovni děláme, dostatečně nepropisují také na další součásti univerzity,“ vysvětluje Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje UP.

Ambasadoři budou rovněž předávat informace uvnitř dané součásti UP, spolupracovat se všemi pracovišti a vedením na naplňování vytyčených cílů udržitelného rozvoje nebo se podílet na realizaci popularizačních akcí směrem k udržitelnému rozvoji. Dále se budou účastnit jednání vedení součásti či kateder/jednotek při řešení záležitostí spojených s udržitelným rozvojem a především pracovat na vytvoření akčního plánu udržitelného rozvoje, který bude po vzoru celouniverzitního plánu specifikován na několik cílů, které chce fakulta naplnit.

Tým ambasadorů a centrální Udržitelná univerzita se již pravidelně setkávají. „Věříme, že díky ambasadorům zdůrazníme důležitost udržitelného rozvoje na UP a podaří se nám naplnit více cílů na všech jednotkách UP. Zároveň máme ambici ještě lépe sbírat informace o akcích, přednáškách, ale i realizaci opatření týkajících se udržitelného rozvoje a informovat o nich na jednom místě, kterým je web udrzitelna.upol.cz. Doufáme, že navrhované změny a opatření v oblasti udržitelnosti budou v budoucnu na fakultách více rezonovat,“ dodává referentka udržitelného rozvoje UP Miroslava Zavadil.

Categories: Novinky z PřF a UP

HR Coffee & Talk Slovanka

Novinky: Fyzikální ústav - Wed, 19/06/2024 - 09:43
Zveme Vás na tradiční setkání HR Coffee & Talk na Slovance.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

HR Coffee and Talk Cukrovarnická

Novinky: Fyzikální ústav - Wed, 19/06/2024 - 09:27
Zveme Vás na tradiční setkání HR coffee & Talk na Cukrovarnické
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Eduard Fiedler z teologické fakulty se podílí na filmu o Komenském

Scenárista a režisér Václav Kadrnka připravuje v koprodukci se Slováky a Francouzi dílo, které v Česku nemá obdoby: záměrem tvůrců je ve vizuálně silném duchovním filmu představit málo známou, ale zásadní událost ze života mladého Jana Amose Komenského. Jedná se o jeho setkání se šestnáctiletou vizionářkou Kristinou Poniatowskou v době třicetileté války. Na scénáři snímku spolupracuje Eduard Fiedler z katedry filozofie a patrologie CMTF UP. Téma filmu, vizuály i interiéry představili autoři během 64. Zlín Film Festivalu. Nyní probíhá casting, natáčet se začne v roce 2025.

Před několika lety oslovil filmový režisér Václav Kadrnka akademika z CMTF UP Eduarda Fiedlera, že by chtěl natočit film o J. A. Komenském s duchovním přesahem. „Na filmu od počátku spolupracuji jako odborný konzultant a spolutvůrce námětu i scénáře. Svým tématem se film přímo týká mého filozofického a teologického výzkumu v oblasti trinitární ontologie a Komenského pansofické trinitární metafyziky, kterým se na olomoucké teologické fakultě v současnosti věnuji v rámci svého juniorského projektu Trinitarian Ontologies: A New Philosophical Investigation into Trinitarian Relationality,“ uvedl.

V podhůří Krkonoš se v roce 1627 uprostřed náboženských válek skrývá před pronásledováním kněz a pozdější biskup Jednoty bratrské J. A. Komenský. Právě připravuje blížící se odchod bratří do exilu. Jako kněz je ale náhle přivolán k nemocné dívce Kristině, která prožívá řadu po sobě jdoucích mystických vidění, aby ji duchovně doprovázel a posoudil teologický obsah a význam jejích vidění. Jan Amos si ke Kristině postupně najde cestu a dívčiny vize se stávají nečekaným zdrojem jeho vlastních úvah. Film se zabývá mystickými prameny Komenského teologického a filozofického myšlení. Kristininy vize ukazují cestu k moudrosti sjednocující protiklady malého a velkého, slabosti a síly či konečného a nekonečného, a svou paradoxní povahou tak tvoří kontrast k všudypřítomným obrazům násilí, války a rozdělení.

„Odborná spolupráce na filmu není pouze překvapující a atraktivní formou popularizace trinitární ontologie a Komenského myšlení, ale především přijetím duchovní umělecké tvorby jako součásti samotného procesu studia trinitární a vztahové racionality, která odpovídá na problematické dualistické a antagonisticky dialektické tendence některých proudů moderní či postmoderní filozofie. Zároveň se tímto způsobem ukazuje, že trinitární ontologie či křesťanské metafyzické myšlení nejsou nějakou životu a kultuře vzdálenou spekulací, nýbrž mohou představovat vnitřní moment tvůrčího procesu, kterým vznikají duchovní umělecká díla vyvádějící diváky z reduktivních forem racionality k plnějšímu chápání skutečnosti ve světle Boží moudrosti,“ dodal Eduard Fiedler.

Mezi díla filmového režiséra Václava Kadrnky patří např. Osmdesát dopisů (2011), Zpráva o záchraně mrtvého (2021) nebo Křižáček (2017), jenž vyhrál hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Státní fond kinematografie podpořil plánovaný snímek o J. A. Komenském částkou 12 milionů korun. Hlavními autory scénáře filmu Panna Sofia jsou Lenka Horňáková-Civade a Václav Kadrnka.

Eduard Fiedler z teologické fakulty se podílí na filmu o Komenském

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Wed, 19/06/2024 - 08:00

Scenárista a režisér Václav Kadrnka připravuje v koprodukci se Slováky a Francouzi dílo, které v Česku nemá obdoby: záměrem tvůrců je ve vizuálně silném duchovním filmu představit málo známou, ale zásadní událost ze života mladého Jana Amose Komenského. Jedná se o jeho setkání se šestnáctiletou vizionářkou Kristinou Poniatowskou v době třicetileté války. Na scénáři snímku spolupracuje Eduard Fiedler z katedry filozofie a patrologie CMTF UP. Téma filmu, vizuály i interiéry představili autoři během 64. Zlín Film Festivalu. Nyní probíhá casting, natáčet se začne v roce 2025.

Před několika lety oslovil filmový režisér Václav Kadrnka akademika z CMTF UP Eduarda Fiedlera, že by chtěl natočit film o J. A. Komenském s duchovním přesahem. „Na filmu od počátku spolupracuji jako odborný konzultant a spolutvůrce námětu i scénáře. Svým tématem se film přímo týká mého filozofického a teologického výzkumu v oblasti trinitární ontologie a Komenského pansofické trinitární metafyziky, kterým se na olomoucké teologické fakultě v současnosti věnuji v rámci svého juniorského projektu Trinitarian Ontologies: A New Philosophical Investigation into Trinitarian Relationality,“ uvedl.

V podhůří Krkonoš se v roce 1627 uprostřed náboženských válek skrývá před pronásledováním kněz a pozdější biskup Jednoty bratrské J. A. Komenský. Právě připravuje blížící se odchod bratří do exilu. Jako kněz je ale náhle přivolán k nemocné dívce Kristině, která prožívá řadu po sobě jdoucích mystických vidění, aby ji duchovně doprovázel a posoudil teologický obsah a význam jejích vidění. Jan Amos si ke Kristině postupně najde cestu a dívčiny vize se stávají nečekaným zdrojem jeho vlastních úvah. Film se zabývá mystickými prameny Komenského teologického a filozofického myšlení. Kristininy vize ukazují cestu k moudrosti sjednocující protiklady malého a velkého, slabosti a síly či konečného a nekonečného, a svou paradoxní povahou tak tvoří kontrast k všudypřítomným obrazům násilí, války a rozdělení.

„Odborná spolupráce na filmu není pouze překvapující a atraktivní formou popularizace trinitární ontologie a Komenského myšlení, ale především přijetím duchovní umělecké tvorby jako součásti samotného procesu studia trinitární a vztahové racionality, která odpovídá na problematické dualistické a antagonisticky dialektické tendence některých proudů moderní či postmoderní filozofie. Zároveň se tímto způsobem ukazuje, že trinitární ontologie či křesťanské metafyzické myšlení nejsou nějakou životu a kultuře vzdálenou spekulací, nýbrž mohou představovat vnitřní moment tvůrčího procesu, kterým vznikají duchovní umělecká díla vyvádějící diváky z reduktivních forem racionality k plnějšímu chápání skutečnosti ve světle Boží moudrosti,“ dodal Eduard Fiedler.

Mezi díla filmového režiséra Václava Kadrnky patří např. Osmdesát dopisů (2011), Zpráva o záchraně mrtvého (2021) nebo Křižáček (2017), jenž vyhrál hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Státní fond kinematografie podpořil plánovaný snímek o J. A. Komenském částkou 12 milionů korun. Hlavními autory scénáře filmu Panna Sofia jsou Lenka Horňáková-Civade a Václav Kadrnka.

Categories: Novinky z PřF a UP

Historie, umění i dobré rady. Vyšel nový Žurnál UP

Blíží se první letní den. Ale už dnes s předstihem vyšlo letní číslo univerzitního Žurnálu UP. Najdete v něm velkou porci čtení i pár velmi užitečných rad a doporučení k příjemnému a inspirativnímu prožití nadcházejících týdnů.

Pokud nevíte, co obnáší záchrana historické knihovny kláštera Želiv a co s ní má společného Univerzita Palackého, začtěte se hned do úvodního tématu. Zjistíte, že terénní praxe našich studentů může být i docela velká dřina. „Do želivského kláštera jezdíme od roku 2018 vždy se skupinkou patnácti až dvaceti studentů. Práce tady byla opravdu těžká. Knihovnu jsme za tu dobu museli dvakrát vystěhovat, každá z těch knih nám prošla rukama minimálně třikrát. Když vezmeme v potaz jejich váhu, je to, jako bychom přestěhovali tři a půl slona,“ říká mj. v textu Jana Oppeltová z katedry historie FF UP.

Umění a také historie (v různých podobách) jsou stěžejní témata tohoto čísla univerzitního magazínu. Víte například, že jeden z rektorů UP ani neměl vysokoškolské vzdělání? „Takový Eduard Manďák, to je pravděpodobně jediný rektor v dějinách českého vysokého školství, který neabsolvoval vysokou školu. On sice nedostudoval práva, ale za to byl celoživotní stranický a státní funkcionář… Vedl univerzitu v letech 1963 až 1966 a stal se rektorem v době, kdy na škole docházelo k velmi ostrým sporům a on to jako zkušený „bafuňář“ uklidnil,“ říká mimo jiné historik a ředitel Archivu UP Pavel Urbášek. V novém čísle magazínu s ním najdete velký rozhovor. Řeč je samozřejmě o univerzitě a o tom, k čemu je takové instituci paměť.

Umění jinak a znovu a znovu na stránkách Žurnálu UP. Třeba v podobě básní studentů z literární soutěže nebo v rubrice Portrét, kde představujeme zpěváka a doktoranda PdF UP Michala Horáka (kouká na vás už z titulní fotografie) či v textu o velmi špatných pohádkách z pera studentky CMTF UP Marty Sýkorové. To samozřejmě není vše. Dozvíte se, že Daniel Kunz z Audiovizuální produkce UP má koníčka nejen zajímavého, ale i hodně užitečného. Jako zdravotní klaun rozdává humor tam, kde je ho nejvíce třeba.

V Žurnále UP je toho na čtyřiceti stránkách mnohem, mnohem víc. Stejně tak, jak je pestrá univerzita a její osobnosti, je pestré i toto vydání.

A ještě malý tip na závěr, než sáhnete po papírovém vydání magazínu nebo po jeho elektronické podobě. Pokud chcete pár dobrých rad, jak ve zdraví přežít prázdniny, připravili jsme malého rádce. A není ledajaký. Odborné rady dává záchranářka Marinella Danosová z FZV UP. Takže si je určitě přečtěte.

Hezké léto s univerzitním magazínem přeje redakce.

Historie, umění i dobré rady. Vyšel nový Žurnál UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 18/06/2024 - 14:33

Blíží se první letní den. Ale už dnes s předstihem vyšlo letní číslo univerzitního Žurnálu UP. Najdete v něm velkou porci čtení i pár velmi užitečných rad a doporučení k příjemnému a inspirativnímu prožití nadcházejících týdnů.

Pokud nevíte, co obnáší záchrana historické knihovny kláštera Želiv a co s ní má společného Univerzita Palackého, začtěte se hned do úvodního tématu. Zjistíte, že terénní praxe našich studentů může být i docela velká dřina. „Do želivského kláštera jezdíme od roku 2018 vždy se skupinkou patnácti až dvaceti studentů. Práce tady byla opravdu těžká. Knihovnu jsme za tu dobu museli dvakrát vystěhovat, každá z těch knih nám prošla rukama minimálně třikrát. Když vezmeme v potaz jejich váhu, je to, jako bychom přestěhovali tři a půl slona,“ říká mj. v textu Jana Oppeltová z katedry historie FF UP.

Umění a také historie (v různých podobách) jsou stěžejní témata tohoto čísla univerzitního magazínu. Víte například, že jeden z rektorů UP ani neměl vysokoškolské vzdělání? „Takový Eduard Manďák, to je pravděpodobně jediný rektor v dějinách českého vysokého školství, který neabsolvoval vysokou školu. On sice nedostudoval práva, ale za to byl celoživotní stranický a státní funkcionář… Vedl univerzitu v letech 1963 až 1966 a stal se rektorem v době, kdy na škole docházelo k velmi ostrým sporům a on to jako zkušený „bafuňář“ uklidnil,“ říká mimo jiné historik a ředitel Archivu UP Pavel Urbášek. V novém čísle magazínu s ním najdete velký rozhovor. Řeč je samozřejmě o univerzitě a o tom, k čemu je takové instituci paměť.

Umění jinak a znovu a znovu na stránkách Žurnálu UP. Třeba v podobě básní studentů z literární soutěže nebo v rubrice Portrét, kde představujeme zpěváka a doktoranda PdF UP Michala Horáka (kouká na vás už z titulní fotografie) či v textu o velmi špatných pohádkách z pera studentky CMTF UP Marty Sýkorové. To samozřejmě není vše. Dozvíte se, že Daniel Kunz z Audiovizuální produkce UP má koníčka nejen zajímavého, ale i hodně užitečného. Jako zdravotní klaun rozdává humor tam, kde je ho nejvíce třeba.

V Žurnále UP je toho na čtyřiceti stránkách mnohem, mnohem víc. Stejně tak, jak je pestrá univerzita a její osobnosti, je pestré i toto vydání.

A ještě malý tip na závěr, než sáhnete po papírovém vydání magazínu nebo po jeho elektronické podobě. Pokud chcete pár dobrých rad, jak ve zdraví přežít prázdniny, připravili jsme malého rádce. A není ledajaký. Odborné rady dává záchranářka Marinella Danosová z FZV UP. Takže si je určitě přečtěte.

Hezké léto s univerzitním magazínem přeje redakce.

Categories: Novinky z PřF a UP

Absolventi Univerzity třetího věku promovali

Dojetí, radost a také patřičná dávka hrdosti na to, co člověk i ve zralém věku dokáže. Přesně taková směsice pocitů vládla v aule filozofické fakulty, kde se uskutečnila slavnostní promoce absolventů a absolventek Univerzity třetího věku.

Když zazní na univerzitní půdě první tóny skladby Gaudeamus igitur, je hned jasné, že jde o událost slavnostní a mimořádnou. Přesně tak tomu bylo i v případě absolventů dvouletých a tříletých specializovaných běhů Univerzity třetího věku, kteří svá studia dotáhli do úspěšného závěru a dočkali se slavnostního promočního aktu. Osvědčení o absolvování si přišlo převzít více než sedm desítek absolventů. Mnozí dorazili v doprovodu svých blízkých, kteří na ně byli patřičně pyšní. 

„Ačkoli byla aula FF plně zaplněna, zdaleka se nejednalo o všechny letošní absolventy  specializovaných běhů U3V – mnozí se slavnostního předávání nemohou zúčastnit ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů,“ uvedla Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP. 

V aule se setkali ti, kdo se během dvou či tří let vzdělávali například v oblasti ochrany práv jednotlivce, péče o zdraví, v psychosociálních studiích, archeologii regionu či v dějinách raného novověku. Do Olomouce dorazili i ti, kteří navštěvovali přednášky ve specializovaném běhu U3V na obchodní akademii v Uherském Hradišti.

„Nesmírně si vážím toho, že jste se navzdory celoživotním zkušenostem a všemu, co vás obklopuje, vrhli do dalšího studia, abyste rozšířili své poznání. Mám z toho opravdu radost. Zároveň tím, jak jste aktivní a máte zájem, dodáváte energii nám všem, kteří vás můžeme učit. Mnohokrát vám za to děkuji,“ poděkoval absolventům při slavnostním aktu prorektor pro studium Vít Zouhar. 

Osvědčení o absolvování U3V si převzala mimo jiné Zdenka Dominiková, která program navštěvovala v Uherském Hradišti. „Univerzita třetího věku nám v jistém smyslu slova umožnila návrat do bezstarostného mládí. Naskytla se nám možnost rozšířit si obzory, nenechat mozek zahálet, ověřit si svoje dosavadní znalosti a získat mnoho dalších poznatků. Rovněž se setkávat s řadou zajímavých osobností z řad přednášejících i spolužáků. Získali jsme nový náboj do života, šanci věnovat se svým zálibám a věcem, na které v době zaměstnání nezbýval čas. Je báječné udělat něco pro sebe a dokázat si, že ještě nepatříme do starého železa. Všem seniorům bych U3V doporučila,“ prozradila.

„Mám velkou radost, že mnozí čerství absolventi si již v průběhu dnešní promoce vyplňovali přihlášku na další semestr vzdělávání na naší U3V,“ dodala Klára Tesaříková Čermáková.

Univerzita třetího věku při UP je nejstarší univerzitou svého druhu v České republice, vznikla jako první v tehdejším Československu v roce 1986. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědecko-výzkumných a společensko-kulturních aktivit UP. Aktuální nabídku vzdělávacích programů a další informace o U3V najdete zde.

Absolventi Univerzity třetího věku promovali

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 18/06/2024 - 11:00

Dojetí, radost a také patřičná dávka hrdosti na to, co člověk i ve zralém věku dokáže. Přesně taková směsice pocitů vládla v aule filozofické fakulty, kde se uskutečnila slavnostní promoce absolventů a absolventek Univerzity třetího věku.

Když zazní na univerzitní půdě první tóny skladby Gaudeamus igitur, je hned jasné, že jde o událost slavnostní a mimořádnou. Přesně tak tomu bylo i v případě absolventů dvouletých a tříletých specializovaných běhů Univerzity třetího věku, kteří svá studia dotáhli do úspěšného závěru a dočkali se slavnostního promočního aktu. Osvědčení o absolvování si přišlo převzít více než sedm desítek absolventů. Mnozí dorazili v doprovodu svých blízkých, kteří na ně byli patřičně pyšní. 

„Ačkoli byla aula FF plně zaplněna, zdaleka se nejednalo o všechny letošní absolventy  specializovaných běhů U3V – mnozí se slavnostního předávání nemohou zúčastnit ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů,“ uvedla Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP. 

V aule se setkali ti, kdo se během dvou či tří let vzdělávali například v oblasti ochrany práv jednotlivce, péče o zdraví, v psychosociálních studiích, archeologii regionu či v dějinách raného novověku. Do Olomouce dorazili i ti, kteří navštěvovali přednášky ve specializovaném běhu U3V na obchodní akademii v Uherském Hradišti.

„Nesmírně si vážím toho, že jste se navzdory celoživotním zkušenostem a všemu, co vás obklopuje, vrhli do dalšího studia, abyste rozšířili své poznání. Mám z toho opravdu radost. Zároveň tím, jak jste aktivní a máte zájem, dodáváte energii nám všem, kteří vás můžeme učit. Mnohokrát vám za to děkuji,“ poděkoval absolventům při slavnostním aktu prorektor pro studium Vít Zouhar. 

Osvědčení o absolvování U3V si převzala mimo jiné Zdenka Dominiková, která program navštěvovala v Uherském Hradišti. „Univerzita třetího věku nám v jistém smyslu slova umožnila návrat do bezstarostného mládí. Naskytla se nám možnost rozšířit si obzory, nenechat mozek zahálet, ověřit si svoje dosavadní znalosti a získat mnoho dalších poznatků. Rovněž se setkávat s řadou zajímavých osobností z řad přednášejících i spolužáků. Získali jsme nový náboj do života, šanci věnovat se svým zálibám a věcem, na které v době zaměstnání nezbýval čas. Je báječné udělat něco pro sebe a dokázat si, že ještě nepatříme do starého železa. Všem seniorům bych U3V doporučila,“ prozradila.

„Mám velkou radost, že mnozí čerství absolventi si již v průběhu dnešní promoce vyplňovali přihlášku na další semestr vzdělávání na naší U3V,“ dodala Klára Tesaříková Čermáková.

Univerzita třetího věku při UP je nejstarší univerzitou svého druhu v České republice, vznikla jako první v tehdejším Československu v roce 1986. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědecko-výzkumných a společensko-kulturních aktivit UP. Aktuální nabídku vzdělávacích programů a další informace o U3V najdete zde.

Categories: Novinky z PřF a UP

CATRIN jednala s možnými investory na veletrhu v Norimberku

Perspektivní materiál pro využití v zařízeních pro ukládání elektrické energie, takzvaných superkondenzátorech, představili zástupci CATRIN Univerzity Palackého Jiří Navrátil a Tomáš Zedníček na veletrhu PCIM v Norimberku s cílem posunout jej blíže ke komerčnímu využití.

Dusíkem dopovaný grafenový materiál vyvinuli vědci v Olomouci. Tento materiál se nyní testuje a připravují se z něj prototypy kondenzátorů v rámci prestižního projektu Evropské inovační rady Trans2DChem. Odborníci mohou již nyní potvrdit jeho unikátní vlastnosti a na veletrhu s nimi seznámili výrobce superkondenzátorů.

Zástupci CATRIN absolvovali během dvou dní 17 schůzek a zpět se vrátili s velmi pozitivním hodnocením mise. „Věnuju se valorizaci výstupů výzkumu už pěknou řádku let, ale tak skvělou zpětnou vazbu jako na tento projekt CATRIN jsem ještě neviděl,“ přiznal Navrátil.

Na projektu spolupracují vědci z CATRIN s kolegy z Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli a italské firmy ITELCOND. Cílem je vyvinout superkondenzátor, který bude v porovnání s bateriemi bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí, levnější a především bude mít vysokou kapacitu a dlouhou životnost.

PCIM Europe (Power Conversion and Intelligent Motion) je mezinárodní veletrh a konference zaměřená na výkonovou elektroniku, inteligentní pohony, obnovitelné energie a řízení energií. Je významným místem setkání odborníků z průmyslu, vědy a výzkumu, kteří se zde mohou seznámit s nejnovějšími technologiemi, produkty a inovacemi v oblasti výkonové elektroniky. V německém Norimberku se konal od 11. do 13. června.

CATRIN jednala s možnými investory na veletrhu v Norimberku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 18/06/2024 - 08:00

Perspektivní materiál pro využití v zařízeních pro ukládání elektrické energie, takzvaných superkondenzátorech, představili zástupci CATRIN Univerzity Palackého Jiří Navrátil a Tomáš Zedníček na veletrhu PCIM v Norimberku s cílem posunout jej blíže ke komerčnímu využití.

Dusíkem dopovaný grafenový materiál vyvinuli vědci v Olomouci. Tento materiál se nyní testuje a připravují se z něj prototypy kondenzátorů v rámci prestižního projektu Evropské inovační rady Trans2DChem. Odborníci mohou již nyní potvrdit jeho unikátní vlastnosti a na veletrhu s nimi seznámili výrobce superkondenzátorů.

Zástupci CATRIN absolvovali během dvou dní 17 schůzek a zpět se vrátili s velmi pozitivním hodnocením mise. „Věnuju se valorizaci výstupů výzkumu už pěknou řádku let, ale tak skvělou zpětnou vazbu jako na tento projekt CATRIN jsem ještě neviděl,“ přiznal Navrátil.

Na projektu spolupracují vědci z CATRIN s kolegy z Bar-Ilanovy univerzity v Izraeli a italské firmy ITELCOND. Cílem je vyvinout superkondenzátor, který bude v porovnání s bateriemi bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí, levnější a především bude mít vysokou kapacitu a dlouhou životnost.

PCIM Europe (Power Conversion and Intelligent Motion) je mezinárodní veletrh a konference zaměřená na výkonovou elektroniku, inteligentní pohony, obnovitelné energie a řízení energií. Je významným místem setkání odborníků z průmyslu, vědy a výzkumu, kteří se zde mohou seznámit s nejnovějšími technologiemi, produkty a inovacemi v oblasti výkonové elektroniky. V německém Norimberku se konal od 11. do 13. června.

Categories: Novinky z PřF a UP

Pohár rektora UP na půlmaratonu vyhráli Vávrů a Radek

Olomoucké ulice v sobotu již počtrnácté ovládl půlmaraton v rámci akce Mattoni Olomouc Running festival a mezi jeho účastníky na 21 km trati nechyběli ani běžci a běžkyně z Univerzity Palackého, kteří mohli poměřit síly v Běhu o pohár rektora UP.

Z rukou rektora Martina Procházky převzali cenu pro nejlepší Ivana Vávrů, která v ženské kategorii doběhla do cíle v čase 1:35:51, a nejrychlejší muž, student FTK Patrik Radek s časem 1:20:27. Oběma byly předány na zakázku vyrobené univerzitní poháry. Rektor UP absolvoval ve čtyřčlenném týmu štafetový běh, který obsadil 65. místo.

Univerzita měla na náměstí i relax zónu, kde si zájemci mohli odpočinout, dozvědět se třeba o možnostech studia na UP či si pořídit univerzitní merch. Do cíle závodu doběhlo 3590 běžců, vítězem se stal Ital Daniele D’Onforio s časem 1:04:56, nejrychlejší ženou byla Maďarka Nora Szabó (1:12:44).

Pohár rektora UP na půlmaratonu vyhráli Vávrů a Radek

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 17/06/2024 - 14:00

Olomoucké ulice v sobotu již počtrnácté ovládl půlmaraton v rámci akce Mattoni Olomouc Running festival a mezi jeho účastníky na 21 km trati nechyběli ani běžci a běžkyně z Univerzity Palackého, kteří mohli poměřit síly v Běhu o pohár rektora UP.

Z rukou rektora Martina Procházky převzali cenu pro nejlepší Ivana Vávrů, která v ženské kategorii doběhla do cíle v čase 1:35:51, a nejrychlejší muž, student FTK Patrik Radek s časem 1:20:27. Oběma byly předány na zakázku vyrobené univerzitní poháry. Rektor UP absolvoval ve čtyřčlenném týmu štafetový běh, který obsadil 65. místo.

Univerzita měla na náměstí i relax zónu, kde si zájemci mohli odpočinout, dozvědět se třeba o možnostech studia na UP či si pořídit univerzitní merch. Do cíle závodu doběhlo 3590 běžců, vítězem se stal Ital Daniele D’Onforio s časem 1:04:56, nejrychlejší ženou byla Maďarka Nora Szabó (1:12:44).

Categories: Novinky z PřF a UP

Teologická fakulta má schválený rozpočet, studijní agendu převezme Tomáš Parma

Rozpočet pro letošní rok schválil na svém posledním zasedání před létem Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Kromě toho se senátoři také zabývali záměrem děkana jmenovat vedoucí tří kateder a také změnou v jeho proděkanském týmu.

Podstatná část jednání se týkala hospodaření fakulty. Vedle návrhu letošního rozpočtu totiž děkan Vít Hušek předložil senátu ke schválení i výroční zprávu o hospodaření v roce 2023. Během obsáhlé diskuze senátory zajímaly především významnější odchylky reálných výsledků od původního plánu nákladů a výnosů, do nichž se promítlo mimo jiné zdražení energií, ale také zájem o fakultní nabídku celoživotního vzdělávání.

Výroční zpráva byla senátem schválena a stejně tak rozpočet pro letošní rok. Aktuální plán počítá s celkovými náklady a výnosy ve výši přes 114 milionů korun. Přidělený příspěvek a dotace ze státního rozpočtu činí téměř 101 milionů korun (o 3 miliony více než v roce předcházejícím), přičemž 12 miliony korun se fakulta bude podílet na celouniverzitních aktivitách.

Senátoři také schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 a bez připomínek projednali záměr děkana jmenovat staronové vedoucí kateder na nadcházející tři roky. Konkrétně jde o Jitku Jonovou jako vedoucí katedry církevních dějin a církevního umění, Petru Potměšilovou na katedře křesťanské výchovy a Jaroslava France jako vedoucího na katedře komunikace.

Zatímco na zmíněných katedrách tak nedojde k viditelné změně, proděkanský tým děkana Víta Huška se zúží. „Dosavadní proděkan pro studium a další vzdělávání Jiří Pospíšil se rozhodl ukončit své akademické působení na fakultě a na univerzitě. Pracoval tu dvacet let, udělal spoustu práce, kromě hladkého chodu studijního oddělení a zavádění některých novinek se zasloužil i o bezproblémovou spolupráci se studijním oddělením rektorátu. Za to všechno mu velmi děkuji,“ informoval senátory děkan Vít Hušek s tím, že od 1. července chce pověřit studijní agendou Tomáše Parmu, který již má jako proděkan na starost oblast strategie a kvality.

„Žádal o úpravu množství výuky, ale agendu strategie a kvality si chce zatím ponechat, orientuje se v ní a dělá ji s lehkostí,“ dodal děkan v souvislosti s dotazem na proděkanovu vytíženost. Změnu ve vedení fakulty jinak senátoři přijali bez připomínek.

Příště by se Akademický senát CMTF UP měl sejít 25. září.  

Teologická fakulta má schválený rozpočet, studijní agendu převezme Tomáš Parma

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 17/06/2024 - 11:00

Rozpočet pro letošní rok schválil na svém posledním zasedání před létem Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Kromě toho se senátoři také zabývali záměrem děkana jmenovat vedoucí tří kateder a také změnou v jeho proděkanském týmu.

Podstatná část jednání se týkala hospodaření fakulty. Vedle návrhu letošního rozpočtu totiž děkan Vít Hušek předložil senátu ke schválení i výroční zprávu o hospodaření v roce 2023. Během obsáhlé diskuze senátory zajímaly především významnější odchylky reálných výsledků od původního plánu nákladů a výnosů, do nichž se promítlo mimo jiné zdražení energií, ale také zájem o fakultní nabídku celoživotního vzdělávání.

Výroční zpráva byla senátem schválena a stejně tak rozpočet pro letošní rok. Aktuální plán počítá s celkovými náklady a výnosy ve výši přes 114 milionů korun. Přidělený příspěvek a dotace ze státního rozpočtu činí téměř 101 milionů korun (o 3 miliony více než v roce předcházejícím), přičemž 12 miliony korun se fakulta bude podílet na celouniverzitních aktivitách.

Senátoři také schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 a bez připomínek projednali záměr děkana jmenovat staronové vedoucí kateder na nadcházející tři roky. Konkrétně jde o Jitku Jonovou jako vedoucí katedry církevních dějin a církevního umění, Petru Potměšilovou na katedře křesťanské výchovy a Jaroslava France jako vedoucího na katedře komunikace.

Zatímco na zmíněných katedrách tak nedojde k viditelné změně, proděkanský tým děkana Víta Huška se zúží. „Dosavadní proděkan pro studium a další vzdělávání Jiří Pospíšil se rozhodl ukončit své akademické působení na fakultě a na univerzitě. Pracoval tu dvacet let, udělal spoustu práce, kromě hladkého chodu studijního oddělení a zavádění některých novinek se zasloužil i o bezproblémovou spolupráci se studijním oddělením rektorátu. Za to všechno mu velmi děkuji,“ informoval senátory děkan Vít Hušek s tím, že od 1. července chce pověřit studijní agendou Tomáše Parmu, který již má jako proděkan na starost oblast strategie a kvality.

„Žádal o úpravu množství výuky, ale agendu strategie a kvality si chce zatím ponechat, orientuje se v ní a dělá ji s lehkostí,“ dodal děkan v souvislosti s dotazem na proděkanovu vytíženost. Změnu ve vedení fakulty jinak senátoři přijali bez připomínek.

Příště by se Akademický senát CMTF UP měl sejít 25. září.  

Categories: Novinky z PřF a UP

Inspirativní pedagogové Filozofické fakulty UP převzali ocenění

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jan Stejskal předal Ceny za nejlepší pedagogický výkon roku 2023 inspirativním vyučujícím fakulty. Stalo se tak při tradičním Setkání v zahradách, jehož se zúčastnili zaměstnanci i studenti a studentky doktorských studijních programů. Program doprovázela živá hudba i charitativní prodej drobných dárkových předmětů.

Slavnostní fanfáry v podání vyučujících a žáků ZUŠ Žerotín Olomouc zahájily na Filozofické fakultě UP letošní program Setkání v zahradách. Na základě výsledku evaluací studentů této fakulty při něm děkan FF UP každoročně oceňuje inspirativní pedagogy. Letos obdrželo Ceny šest pedagogů.

„Cena mě samozřejmě potěšila, ale moc ji nepřeceňuji. Za rok může být vše jinak a určitě by se nemělo usínat na vavřínech. Přednášet na univerzitě jsem začal teprve před sedmi lety a velmi dobře si pamatuji, že začátky nebyly zrovna snadné. Hledání optimálního pojetí bylo docela dlouhé. Dnes vím, že každá přednáška je svým způsobem herecký výstup, divadelní představení, samozřejmě v dobrém slova smyslu. Pochopitelně ne vždy vše dopadne ideálně, ostatně přednášející zpravidla sám nejlépe zpětně ví, když se mu něco nepovede. Snad ale cesta, po níž jsem se vydal, není úplně nejhorší,“ uvedl jeden z oceněných pedagogů Miloš Hlava z katedry historie.

Společně s ním ji převzal také David Jirsa z katedry bohemistiky, Darina Hradilová z katedry bohemistiky, Pavel Hobza z katedry filozofie, Jana Spáčilová z katedry muzikologie a Šárka Dvořáková, doktorandka katedry anglistiky a amerikanistiky.

„Z ocenění mám obrovskou radost a bude pro mě motivací jak při další výuce, tak při dokončování doktorátu. Studující projevili ve mně osobně velkou důvěru a jsem jim za to vděčná. Nejdůležitější je ale pro mě to, aby své studium na anglistice hodnotili jako přínosné, v budoucnu z něj ve svém životě těžili a rádi na něj vzpomínali,“ uvedla. Ve svém doktorském výzkumu se věnuje anglofonní detektivní literatuře 21. století zasazené na skotské ostrovy. Zajímá se o zobrazení místa a kulturně-historického kontextu. „Ráda bych učila i v budoucnu. Doufám, že dokážu plně docenit, jak zodpovědná je to práce. Velmi mi záleží na vzdělávání jako takovém, domnívám se, že zejména citlivé a trpělivé vedení mladých lidí je dnes důležitější než kdy dřív, že jeho prostřednictvím budujeme lepší budoucnost,“ dodala.

Během Setkání v zahradách se s fakultou rozloučila Bronislava Macháčková, která řadu let pracovala pro její studijní oddělení. Všem zúčastněným pak Zahradní slavnost nabídla živý koncert kapely No Barriers i hudební improvizované překvapení čtyř fakultních akademiků. Během celé akce hrál v zahradách také DJ, akce nabídla také fotokoutek s rekvizitami, dětský koutek, jenž organizovali studenti Pedagogické fakulty UP i charitativní prodej drobných dárkových předmětů na podporu organizace Camino Vsetín.

Cenu za nejlepší pedagogický výkon převzali:

Mgr. Šárka Dvořáková, doktorandka z katedry anglistiky a amerikanistiky, Mgr. David Jirsa, Ph.D. z katedry bohemistiky, Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. z katedry bohemistiky, Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. z katedry historie, Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. z katedry filozofie a doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. z katedry muzikologie.

Inspirativní pedagogové Filozofické fakulty UP převzali ocenění

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 17/06/2024 - 08:00

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Jan Stejskal předal Ceny za nejlepší pedagogický výkon roku 2023 inspirativním vyučujícím fakulty. Stalo se tak při tradičním Setkání v zahradách, jehož se zúčastnili zaměstnanci i studenti a studentky doktorských studijních programů. Program doprovázela živá hudba i charitativní prodej drobných dárkových předmětů.

Slavnostní fanfáry v podání vyučujících a žáků ZUŠ Žerotín Olomouc zahájily na Filozofické fakultě UP letošní program Setkání v zahradách. Na základě výsledku evaluací studentů této fakulty při něm děkan FF UP každoročně oceňuje inspirativní pedagogy. Letos obdrželo Ceny šest pedagogů.

„Cena mě samozřejmě potěšila, ale moc ji nepřeceňuji. Za rok může být vše jinak a určitě by se nemělo usínat na vavřínech. Přednášet na univerzitě jsem začal teprve před sedmi lety a velmi dobře si pamatuji, že začátky nebyly zrovna snadné. Hledání optimálního pojetí bylo docela dlouhé. Dnes vím, že každá přednáška je svým způsobem herecký výstup, divadelní představení, samozřejmě v dobrém slova smyslu. Pochopitelně ne vždy vše dopadne ideálně, ostatně přednášející zpravidla sám nejlépe zpětně ví, když se mu něco nepovede. Snad ale cesta, po níž jsem se vydal, není úplně nejhorší,“ uvedl jeden z oceněných pedagogů Miloš Hlava z katedry historie.

Společně s ním ji převzal také David Jirsa z katedry bohemistiky, Darina Hradilová z katedry bohemistiky, Pavel Hobza z katedry filozofie, Jana Spáčilová z katedry muzikologie a Šárka Dvořáková, doktorandka katedry anglistiky a amerikanistiky.

„Z ocenění mám obrovskou radost a bude pro mě motivací jak při další výuce, tak při dokončování doktorátu. Studující projevili ve mně osobně velkou důvěru a jsem jim za to vděčná. Nejdůležitější je ale pro mě to, aby své studium na anglistice hodnotili jako přínosné, v budoucnu z něj ve svém životě těžili a rádi na něj vzpomínali,“ uvedla. Ve svém doktorském výzkumu se věnuje anglofonní detektivní literatuře 21. století zasazené na skotské ostrovy. Zajímá se o zobrazení místa a kulturně-historického kontextu. „Ráda bych učila i v budoucnu. Doufám, že dokážu plně docenit, jak zodpovědná je to práce. Velmi mi záleží na vzdělávání jako takovém, domnívám se, že zejména citlivé a trpělivé vedení mladých lidí je dnes důležitější než kdy dřív, že jeho prostřednictvím budujeme lepší budoucnost,“ dodala.

Během Setkání v zahradách se s fakultou rozloučila Bronislava Macháčková, která řadu let pracovala pro její studijní oddělení. Všem zúčastněným pak Zahradní slavnost nabídla živý koncert kapely No Barriers i hudební improvizované překvapení čtyř fakultních akademiků. Během celé akce hrál v zahradách také DJ, akce nabídla také fotokoutek s rekvizitami, dětský koutek, jenž organizovali studenti Pedagogické fakulty UP i charitativní prodej drobných dárkových předmětů na podporu organizace Camino Vsetín.

Cenu za nejlepší pedagogický výkon převzali:

Mgr. Šárka Dvořáková, doktorandka z katedry anglistiky a amerikanistiky, Mgr. David Jirsa, Ph.D. z katedry bohemistiky, Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. z katedry bohemistiky, Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. z katedry historie, Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. z katedry filozofie a doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. z katedry muzikologie.

Categories: Novinky z PřF a UP

Na mezinárodním kongresu v Karlových Varech měl své zastoupení Ústav porodní asistence FZV

Více než osm stovek odborníků z České republiky a Slovenska se setkalo v Karlových Varech na prestižním čtyřdenním kongresu České gynekologicko-porodnické společnosti a České společnosti porodních asistentek. Představili zde nejnovější poznatky a trendy v péči o ženské zdraví. Mezi stovkou porodních asistentek, které se akce zúčastnily, byly také zástupkyně Ústavu porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP Kateřina Janoušková, Daniela Javornická, Věra Dostalíková spolu s přednostkou ústavu Štěpánkou Bubeníkovou. Na kongresu vystoupil i rektor UP Martin Procházka.

Jeden z celodenních programových bloků byl vyhrazený pro porodní asistentky. „Workshopů a kazuistik z praxe se zúčastnily jak porodní asistentky z lůžkových zdravotnických zařízení, tak z gynekologických ambulancí a komunitní sféry. Po teoretické přednášce, která byla zaměřena na základní teorii kardiopulmonální resuscitace těhotné ženy a novorozence podle nejnovějších doporučení, následoval praktický nácvik na modelech pod dohledem instruktora. Účastníci si tak mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé kroky resuscitace těhotné ženy i novorozence, které jsou v jejich kompetencích,“ přiblížila zástupkyně přednostky Ústavu porodní asistence FZV UP Kateřina Janoušková.

V rámci společné sekce lékařů a porodních asistentek vystoupila na kongresu členka Ústavu porodní asistence Daniela Javornická s odborným příspěvkem na téma Problematika zavádění simulací na pracovišti. Hostem kongresu byl také někdejší děkan Fakulty zdravotnických věd UP a současný rektor univerzity Martin Procházka. „Tento kongres je odborně na velmi vysoké úrovni a mě moc potěšilo, že se tady velmi dobře prezentovaly právě kolegyně z našeho Ústavu porodní asistence. Já sám se celý svůj profesní život věnuji porodnictví a gynekologii, jako lékař tedy úzce spolupracuji s porodními asistentkami a vím, jak skvělou práci odvádějí. Mám radost, že právě v této prestižní sekci dostaly příležitost předvést, proč jsou nepostradatelnou součástí týmů, které o ženy a děti v porodnicích pečují,“ popsal rektor Martin Procházka.

Podle přednostky Ústavu porodní asistence Štěpánky Bubeníkové bylo hlavním cílem kongresu situovaného do hotelu Thermal kultivování vztahů mezi ambulantními specialisty, lékaři pracujícími u lůžka ve zdravotnických zařízeních a porodními asistentkami. „Organizace kongresu byla výborná. A věřím, že pro všechny přítomné byl workshop přínosný. Přece jen se porodní asistentka nesetkává s akutními stavy každý den, a je proto důležité zůstat v obraze a pravidelně se takového nácviku účastnit. Pro náš ústav znamená velkou prestiž, že se mohl této významné mezinárodní akce zúčastnit,“ shrnula Štěpánka Bubeníková.

Na mezinárodním kongresu v Karlových Varech měl své zastoupení Ústav porodní asistence FZV

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Sun, 16/06/2024 - 09:00

Více než osm stovek odborníků z České republiky a Slovenska se setkalo v Karlových Varech na prestižním čtyřdenním kongresu České gynekologicko-porodnické společnosti a České společnosti porodních asistentek. Představili zde nejnovější poznatky a trendy v péči o ženské zdraví. Mezi stovkou porodních asistentek, které se akce zúčastnily, byly také zástupkyně Ústavu porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP Kateřina Janoušková, Daniela Javornická, Věra Dostalíková spolu s přednostkou ústavu Štěpánkou Bubeníkovou. Na kongresu vystoupil i rektor UP Martin Procházka.

Jeden z celodenních programových bloků byl vyhrazený pro porodní asistentky. „Workshopů a kazuistik z praxe se zúčastnily jak porodní asistentky z lůžkových zdravotnických zařízení, tak z gynekologických ambulancí a komunitní sféry. Po teoretické přednášce, která byla zaměřena na základní teorii kardiopulmonální resuscitace těhotné ženy a novorozence podle nejnovějších doporučení, následoval praktický nácvik na modelech pod dohledem instruktora. Účastníci si tak mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé kroky resuscitace těhotné ženy i novorozence, které jsou v jejich kompetencích,“ přiblížila zástupkyně přednostky Ústavu porodní asistence FZV UP Kateřina Janoušková.

V rámci společné sekce lékařů a porodních asistentek vystoupila na kongresu členka Ústavu porodní asistence Daniela Javornická s odborným příspěvkem na téma Problematika zavádění simulací na pracovišti. Hostem kongresu byl také někdejší děkan Fakulty zdravotnických věd UP a současný rektor univerzity Martin Procházka. „Tento kongres je odborně na velmi vysoké úrovni a mě moc potěšilo, že se tady velmi dobře prezentovaly právě kolegyně z našeho Ústavu porodní asistence. Já sám se celý svůj profesní život věnuji porodnictví a gynekologii, jako lékař tedy úzce spolupracuji s porodními asistentkami a vím, jak skvělou práci odvádějí. Mám radost, že právě v této prestižní sekci dostaly příležitost předvést, proč jsou nepostradatelnou součástí týmů, které o ženy a děti v porodnicích pečují,“ popsal rektor Martin Procházka.

Podle přednostky Ústavu porodní asistence Štěpánky Bubeníkové bylo hlavním cílem kongresu situovaného do hotelu Thermal kultivování vztahů mezi ambulantními specialisty, lékaři pracujícími u lůžka ve zdravotnických zařízeních a porodními asistentkami. „Organizace kongresu byla výborná. A věřím, že pro všechny přítomné byl workshop přínosný. Přece jen se porodní asistentka nesetkává s akutními stavy každý den, a je proto důležité zůstat v obraze a pravidelně se takového nácviku účastnit. Pro náš ústav znamená velkou prestiž, že se mohl této významné mezinárodní akce zúčastnit,“ shrnula Štěpánka Bubeníková.

Categories: Novinky z PřF a UP

Pages