Novinky z FZÚ AV ČR

Multi-wavelength study of the galactic PeVatron candidate LHAASO J2108+5157

Novinky: Fyzikální ústav - Thu, 16/03/2023 - 13:58
Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Sekce fyziky elementárních částic, který přednese Dr. Jakub Juryšek. Více informací naleznete v pozvánce.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Lékové poškození jater – odborníci na půdě FZU diskutovali o závažném problému

Novinky: Fyzikální ústav - Thu, 16/03/2023 - 11:40
Metabolismus účinných látek léčiv, ale i bylin a bylinných doplňků stravy probíhá v játrech, která ale mohou být během tohoto procesu nenávratně poškozena, což může vést i ke smrti pacienta. Proti takzvanému lékovému poškození jater (DILI – drug induced liver injury) zatím neexistuje účinná prevence ani jednoduchý systém testování léků v preklinických fázích vývoje, který by jednoznačně určil možnou hepatotoxicitu daného léku. Lépe porozumět této problematice má za cíl mezinárodní tým špičkových odborníků spolupracujících v rámci sítě Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network (PRO-EURO DILI Network), kteří se sešli 9. a 10. března na Fyzikálním ústavu AV ČR. 
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Vzpomínka na Vladimíra Chába

Novinky: Fyzikální ústav - Tue, 07/03/2023 - 15:02
Jsou zprávy, jejichž obsah se zdá být jen těžko uvěřitelný. Jednou z takových je ta o odchodu Vládi Chába, který byl znám svojí nezměrnou vitalitou a sportovním duchem. Bohužel jeho velké vědecké a sportovní srdce dotlouklo v noci 5. března 2023 při nedožitých 75 letech. Když jsem se asi před měsícem doslechl, že na tom není zdravotně příliš dobře, nevěnoval jsem té zprávě velkou pozornost. Přišlo mi, že není nemoci nebo překážek, co by Vláďův spirit nezvládl. Bohužel jsem se mýlil.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Čeští vědci významně přispívají k činnosti Evropské jižní observatoře

Novinky: Fyzikální ústav - Wed, 01/03/2023 - 10:10
Konference Senátu Parlamentu České republiky a Astronomické ústavu AV ČR připomněla 25. února loňské výročí 60 let existence Evropské jižní observatoře a zapojení České republiky jako první členské země ze střední a východní Evropy do této instituce. Setkání proběhlo za účasti generálního ředitele observatoře profesora Xaviera Barconse.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Požádejte o přístup do naší výzkumné infrastruktury právě teď

Novinky: Fyzikální ústav - Tue, 28/02/2023 - 20:00
V Centru HiLASE nabízíme naši vynikající výzkumnou infrastrukturu dalším uživatelům zcela zdarma. Chcete-li požádat o beamtime v našem zařízení, stačí zaslat svůj návrh prostřednictvím elektronického systému HiLASE Open Access Proposal Management System. Správný čas na podání žádosti je právě teď: výzva k předkládání návrhů je otevřena od 1.3. do 15.5.2023. 
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

LIDT Challenge 2023

Novinky: Fyzikální ústav - Tue, 28/02/2023 - 10:00
Centrum HiLASE vás zve k účasti na každoroční výzvě LIDT Challenge. V této soutěži budeme testovat vzorky Vašich laserových oken s protiodrazivým povlakem. Odměnou za účast v soutěži Vám budou kvalifikované poznatky o odolnosti Vašich komponent.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Naše ambice: přijet s kamionem vybaveným laserem a zpracovat části jaderného reaktoru

Novinky: Fyzikální ústav - Mon, 27/02/2023 - 13:09
V Centru HiLASE se dlouhodobě vyvíjí nové generace diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a vysokou opakovací frekvencí. S předním odborníkem z Centra HiLASE Janem Brajerem jsme hovořili o barvách laseru i úspěších v laserovém vyklepávání.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

ELI Beamlines: 15 let od zahájení přípravných prací

Novinky: Fyzikální ústav - Wed, 22/02/2023 - 11:11
V tomto roce si připomínáme 15 let od zahájení přípravných prací na projektu laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech. U příležitosti tohoto výročí se na půdě Fyzikálního ústavu AV uskutečnilo 21. února 2023 setkání osobností stojících u počátků tohoto ambiciózního projektu.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Fotovoltaický výzkum FZU na konferenci CZEDER

Novinky: Fyzikální ústav - Tue, 21/02/2023 - 07:50
Za účasti významných zahraničních a českých hostů se 14. února konal 20. ročník konference České dny pro evropský výzkum – CZEDER 2023. Letošní program rozšířila poprvé výstava výsledků projektů rámcových programů (Horizont 2020 a Horizont Evropa). Jeden z dvanácti stánků patřil FZU a prezentaci projektů NextBase a PILATUS Antonína Fejfara a Martina Ledinského.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Constant Plane Shift Model: Structure analysis of martensitic phases in Ni50Mn27Ga22Fe1 beyond non-modulated building blocks

Novinky: Fyzikální ústav - Mon, 20/02/2023 - 10:12
New method to obtain different martensitic phases in Ni-Mn-Ga-Fe alloy with simplified variant microstructures allows us to analyze the crystal structure of NM, 14M, and 10M martensites in greater detail. We found that the short crystallographic axes of different martensites at the same temperature have different lengths which suggests that the equilibrium NM structure building blocks cannot be used to build the crystal structures of 14M and 10M martensites. As a replacement for the NM building block model we introduce a constant plane shift model with identical shifting values of the nearest planes (110) along [ ] or [ ]. The work demonstrates that the value of plane shifting differs dramatically between martensites in agreement with ab initio calculations. The application of the constant plane shift and hard sphere models in modulated lattices for atomic-level twinning considerations will be discussed.  
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Novinky: Fyzikální ústav - Sat, 11/02/2023 - 06:44
V sobotu 11. února si celý svět připomíná Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. U této příležitosti jsme se rozhodli zjistit, jaké je postavení žen ve výzkumu. Dozvíte se fakta, ale kromě grafů nabízíme také rozhovory se vědkyněmi, které pracují ve Fyzikálním ústavu. Zajímalo nás, proč si vybraly fyziku a zda ve fyzice panují rovné příležitosti.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Eckhard Elsen: vizionář v oblasti energetiky a efektivity se zálibou v počítačových metodách

Novinky: Fyzikální ústav - Thu, 09/02/2023 - 09:50
Základní výzkum ve fyzice často spotřebovává velké množství energie, ale existují vizionáři, kteří již léta prosazují plány, jak ušetřit energii v největších experimentech. Jedním z nich je předseda Mezinárodního poradního sboru FZÚ, částicový fyzik Eckhard Elsen. Bývalý ředitel pro výzkum a výpočty v CERN je spoluautorem plánů na modernizaci urychlovače částic – Velkého hadronového urychlovače s vysokou luminozitou (HL-LHC).
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Odborný článek: A multi-MeV alpha particle source via protonboron fusion driven by a 10-GW tabletop laser

Novinky: Fyzikální ústav - Tue, 07/02/2023 - 12:00
S potěšením oznamujeme významný úspěch společného strategického partnerství mezi Centrem HiLASE (FZU AV ČR) a ELI Beamlines Facility. Tým vědců z obou laserových center nedávno publikoval článek v prestižním časopise Communications Physics (vydavatelství Nature). Článek je na téma A multi-MeV alpha particle source via protonboron fusion driven by a 10-GW tabletop laser.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Návrh struktury molekulárních spojů pro nanoelektronické obvody

Novinky: Fyzikální ústav - Mon, 06/02/2023 - 11:11
Jedno-molekulární obvody, kde jsou jednotlivé molekuly umístěny mezi dvěma nanoelektrodami, jsou ideálními systémy pro vytváření funkčních materiálů v molekulárním měřítku s požadovanými elektronickými vlastnostmi. V rámci projektu Návrh a řízení jedno-molekulárních spojů financovaného Evropskou zájmovou skupinou pro spolupráci s Japonskem bude studovat mezinárodní tým materiály při pokojové teplotě. To je pravděpodobná podmínka pro případné technologické aplikace v nanoelektronice.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Karel Závěta, fyzik gentleman

Novinky: Fyzikální ústav - Fri, 03/02/2023 - 12:30
Karel Závěta byl významnou osobností fyziky kondenzovaných látek. Před 67 lety, prvního února 1956, nastoupil do tehdejšího Ústavu technické fyziky ČSAV, dnešního Fyzikálního ústavu AV ČR. Svou vědeckou dráhu započal v oddělení magnetismu vedeném J. Brožem. Zapojil se do studia feritů a v této problematice pokračoval ve spolupráci se S. Krupičkou. Tématem jeho kandidátské práce bylo využití elektrické vodivosti k měření magnetokalorického jevu. Několik let pak zastával funkci vědeckého tajemníka ústavu.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Celoústavní seminář: Nuclear fusion with lasers and related science

Novinky: Fyzikální ústav - Wed, 01/02/2023 - 21:10
Luca Volpe - Nuclear fusion with lasers and related science “From the recent breakthrough at the National Ignition Facility (NIF) to a new European Pathway for Laser-Fusion in EU”
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Pages