Feed aggregator

Novou předsedkyní Akademického senátu UP se stala Irena Smolová

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Thu, 21/09/2023 - 12:51

Akademický senát Univerzity Palackého povede Irena Smolová (PřF), dosavadní místopředsedkyně tohoto vrcholného univerzitního grémia. Na ustavujícím jednání ji senátoři zvolili ve třetím kole volby třinácti hlasy. Prvním místopředsedou AS UP se stal jeho dosavadní předseda Jiří Langer (PdF), druhou, studentskou místopředsedkyní pak Jana Křižanová (FTK).

Až třetí volební kolo volby rozhodlo o tom, kdo povede Akademický senát Univerzity Palackého ve funkčním období 2023 –2026. V tajné volbě se o hlasy senátorů ucházeli dva navržení kandidáti, a to dosavadní místopředsedkyně univerzitního senátu Irena Smolová a jeho dosavadní předseda Jiří Langer.

Pro to, aby jeden z navržených kandidátů ve volbě uspěl, potřeboval získat nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů uvedeného grémia. Oba kandidáti senátorům nejprve představili své vize. Po následné debatě senátorů získala v prvním kole volby deset senátorských hlasů Irena Smolová, Jiří Langer o jeden víc. V druhém kole senátoři rozhodli o tom, že se uskuteční třetí kolo volby a že do něj s dvanácti hlasy postoupí Irena Smolová. V něm pak získala potřebných třináct hlasů.

„Děkuji vám za podporu, velmi si jí cením. Jsem si vědoma, že výsledky této volby byly velmi těsné a jsem si vědoma všeho, co v debatě před touto volbou zaznělo včetně pochyb o mé nestrannosti v problematice nedořešených sporů mezi VŠÚ CATRIN a PřF UP. Slibuji, že nestrannost budu zachovávat. Na všechna jednání, která se této problematiky budou týkat, pověřím vedením senátu místopředsedu. Není mým zájmem výsledky hlasování v této věci jakkoli ovlivňovat. Velmi děkuji za příležitost pracovat na Univerzitě Palackého a přijímám tuto pozici s velkou pokorou. Bude mi potěšením s vámi všemi spolupracovat,“ řekla nová předsedkyně AS UP Irena Smolová bezprostředně po svém zvolení.

Během ustavujícího jednání AS UP se senátoři věnovali také volbě prvního i druhého místopředsedy. Prvním místopředsedou AS UP se stal dosavadní předseda tohoto grémia Jiří Langer (PdF). Byl jediným navrženým kandidátem, jenž s kandidaturou souhlasil. Senátoři ho zvolili osmnácti hlasy, čtyři senátorské hlasy byly neplatné. Až z třetího kola voleb pak vzešla i studentská místopředsedkyně. Potřebnou nadpoloviční většinu, tedy třináct senátorských hlasů, získala Jana Křižanová (FTK), která se o tuto pozici ucházela s dosavadním studentským místopředsedou Michalem Nguyenem (FF).

Příští jednání AS UP se uskuteční 1. listopadu. Přehled usnesení zde. Více o AS UP zde.

Předsedkyně AS UP:

Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF UP, katedra geografie).

1. místopředseda AS UP:

Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (PdF UP, Ústav speciálněpedagogických studií).

2. místopředsedkyně AS UP:

Mgr. Jana Křižanová (FTK UP, posluchačka doktorského studia Kinantropologie).

Categories: Novinky z PřF a UP

Akademický rok na právnické fakultě odstartoval festivalově

Netradičně – hudebním festivalem – začal akademický rok na právnické fakultě. Welcome party si nenechalo ujít na čtyři sta studentů práv. Akce byla prvním společným projektem fakulty s renomovanou advokátní kanceláří AK Císař, Češka, Smutný. Jejím uspořádáním začala být naplňována Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci, kterou oba subjekty podepsaly na začátku září.

Na Welcome party s podtitulem „Don't be afraid of music and law“ vystoupili skupiny jako je Noisy Pots nebo členové projektu Operave, který se vyznačuje kombinací operního zpěvu s moderními hudebními prvky. Cílem festivalu bylo mimo jiné ukázat, že klasická hudba má své místo i v moderních žánrech. Vystoupení provedla diváka základy vážné hudby i jejím pojetím v současné populární muzice.

„Tímto festivalem chceme podpořit nadané mladé právníky v objevování kultury a také jim ukázat, že v naší kanceláři mohou po studiích začít budovat perspektivní budoucnost. Stejně jako dnešní vystupující hledají nové způsoby v propojování hudebních žánrů, tak i my v naší kanceláři klademe důraz na nové dimenze řešení v oboru práva,“ řekl Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře AK Císař, Češka, Smutný, který se festivalu osobně účastnil se svým asi dvacetičlenným týmem. „Je pro nás důležité spojovat se s mladými lidmi z oboru, kteří nad věcmi přemýšlejí otevřeně a ukázat jim, že v Praze je může čekat velmi zajímavá kariéra. Chtěli jsme také povzbudit posluchače práv do dalšího studia.“

Pozdravit studenty a setkat se se zástupci nového fakultního partnera přišel i Václav Stehlík, děkan PF UP. „Jsme velmi potěšeni úspěchem prvního ročníku akce, která se snad bude pravidelně opakovat. Festival přinesl studentům fakulty nejen kulturní zážitek, ale i příležitost k setkání se se spolužáky a s profesionály v oboru práva, což pro ně je zcela jistě v začátcích studia velmi inspirativní.“

Welcome party, která se konala na prostranství mezi budovami fakultami v neděli 17. září, přilákala například Pavlu Procházkovou, studentku 2. ročníku magisterského programu Právo a právní věda. „Přišla jsem hlavně ze zvědavosti. Vůbec jsem netušila, co od akce čekat. Velmi příjemně mě překvapila organizace a celý program. Dobře se tu bavím, díky za uspořádání,“ zhodnotila.

Právnická fakulta podepsala s AK Císař, Češka, Smutný Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci. Předmětem spolupráce budou například praxe a stáže, zapojení zaměstnanců partnera do výuky, studentských soutěží nebo podpora studentské projektové činnosti.

Akademický rok na právnické fakultě odstartoval festivalově

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Thu, 21/09/2023 - 08:00

Netradičně – hudebním festivalem – začal akademický rok na právnické fakultě. Welcome party si nenechalo ujít na čtyři sta studentů práv. Akce byla prvním společným projektem fakulty s renomovanou advokátní kanceláří AK Císař, Češka, Smutný. Jejím uspořádáním začala být naplňována Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci, kterou oba subjekty podepsaly na začátku září.

Na Welcome party s podtitulem „Don't be afraid of music and law“ vystoupili skupiny jako je Noisy Pots nebo členové projektu Operave, který se vyznačuje kombinací operního zpěvu s moderními hudebními prvky. Cílem festivalu bylo mimo jiné ukázat, že klasická hudba má své místo i v moderních žánrech. Vystoupení provedla diváka základy vážné hudby i jejím pojetím v současné populární muzice.

„Tímto festivalem chceme podpořit nadané mladé právníky v objevování kultury a také jim ukázat, že v naší kanceláři mohou po studiích začít budovat perspektivní budoucnost. Stejně jako dnešní vystupující hledají nové způsoby v propojování hudebních žánrů, tak i my v naší kanceláři klademe důraz na nové dimenze řešení v oboru práva,“ řekl Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře AK Císař, Češka, Smutný, který se festivalu osobně účastnil se svým asi dvacetičlenným týmem. „Je pro nás důležité spojovat se s mladými lidmi z oboru, kteří nad věcmi přemýšlejí otevřeně a ukázat jim, že v Praze je může čekat velmi zajímavá kariéra. Chtěli jsme také povzbudit posluchače práv do dalšího studia.“

Pozdravit studenty a setkat se se zástupci nového fakultního partnera přišel i Václav Stehlík, děkan PF UP. „Jsme velmi potěšeni úspěchem prvního ročníku akce, která se snad bude pravidelně opakovat. Festival přinesl studentům fakulty nejen kulturní zážitek, ale i příležitost k setkání se se spolužáky a s profesionály v oboru práva, což pro ně je zcela jistě v začátcích studia velmi inspirativní.“

Welcome party, která se konala na prostranství mezi budovami fakultami v neděli 17. září, přilákala například Pavlu Procházkovou, studentku 2. ročníku magisterského programu Právo a právní věda. „Přišla jsem hlavně ze zvědavosti. Vůbec jsem netušila, co od akce čekat. Velmi příjemně mě překvapila organizace a celý program. Dobře se tu bavím, díky za uspořádání,“ zhodnotila.

Právnická fakulta podepsala s AK Císař, Češka, Smutný Dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci. Předmětem spolupráce budou například praxe a stáže, zapojení zaměstnanců partnera do výuky, studentských soutěží nebo podpora studentské projektové činnosti.

Categories: Novinky z PřF a UP

Rektor ocenil dobrovolníky za jejich činnost pro své okolí

Asistence lidem se zdravotním postižením, záchrana památek či ohrožených zvířat nebo pomoc Ukrajině. Nejen těmto aktivitám se ve svém volném čase nezištně věnuje desítka studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří za svou činnost pro druhé a pro své okolí získali letošní Cenu rektora pro dobrovolníky. Slavnostní předání cen bylo součástí festivalu MEET UP, kterým u příležitosti zahájení nového akademického roku ožilo olomoucké nábřeží Josefa Jařaba. 

„Těší mě, že je mezi námi tak velké množství lidí s velkým srdcem a chutí nezištně pomáhat druhým, lidí jako vy. Předat cenu sice mohu jen některým, ale rád bych zdůraznil, že si stejným způsobem cením úsilí vás všech. Za vaši skvělou a obětavou práci vám patří velký dík nejen můj, ale celé akademické obce naší univerzity,“ uvedl rektor UP Martin Procházka, který se na náplavce společně s Dominikem Voráčem, studentským členem Akademického senátu UP, a za průvodního slova prorektorky pro komunikaci a studentské záležitosti Andrey Hanáčkové ujal ocenění desítky vybraných dobrovolníků.

Cenu si mimo jiné převzala Klára Hamuľáková z právnické fakulty, která se dlouhodobě věnuje záchraně ohrožených a nemocných zvířat, Zdeněk Špíšek z přírodovědecké fakulty, který stojí za projektem Stromy pro Moravský kras, Lenka Vyhlídalová studující na cyrilometodějské teologické fakultě, která se kromě zapojení do řady různorodých projektů zaměřuje především na práci se seniory, pro něž připravuje aktivity a programy rozvíjející kognitivní funkce, nebo studentka filozofické fakulty Andrea Nováková, která je aktivní ve studentské organizaci AIESEC Olomouc, usiluje o propojení zahraničních kultur s českým prostředím a mimo jiné se podílí na pořádání Orientation Days pro studenty.

„Cena mě zahřála u srdíčka. Dobrovolnictví je pro mě smysluplným využitím volného času a dává mi mimo jiné také další pohled na svět a rozšiřuje mi obzory. Lidé na vozíku, kterým se věnuji, totiž vnímají svět úplně jinak a i třeba cesta na nákup, která je pro nás něčím normálním, pro ně může být plná různých překážek,“ řekla oceněná studentka přírodovědecké fakulty Nicole Nováková, která spolupracuje s olomouckou Maltézskou pomocí.

„K práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním jsem se dostala vlastně omylem. Před časem mě zaujal program Maltézské pomoci Dopisování s vězni, ale měli tehdy již dost dobrovolníků. Nabídli mi tedy tuto oblast a já si řekla proč ne. To spektrum činností, které jako asistentka s klienty dělám, je poměrně široké, doprovázím je na nákupy, chodíme do kina, jezdíme na výlety, byli jsme i pod stanem,“ dodala dobrovolnice, která je i členkou studentského spolku UP Crowd, který popularizuje nejen přírodní vědy.

Mezi oceněnými byl také Vasyl Kapustej, student právnické fakulty, který od ruské invaze na Ukrajinu organizuje sbírky materiální pomoci pro civilní obyvatelstvo a jejich výtěžek také do své rodné země osobně několikrát zavezl. „Moc si ceny rektora vážím. Ale chtěl bych zdůraznit, že to není jen ocenění mě jako jednotlivce, ale celé naší fakulty, která mě v činnosti podporuje a podílí se na ní,“ řekl student s tím, že se více než cesty do válečné oblasti bojí blížících se státnic. „Nejblíže jsme byli asi 2,5 kilometru od Rusů, ale většinou nejezdíme takto blízko. Vždy mám doprovod ze strany ukrajinských vojáků, kteří vědí co a jak, takže se nebojím. Je to moje rodná země. Ukrajinu chci podporovat až do jejího vítězství,“ doplnil.

Na Cenu rektora pro dobrovolníky z řad studentů, zaměstnanců i absolventů univerzity, která se letos na univerzitě udělovala již posedmé, bylo nominováno celkem třicet osob. „Spektrum dobrovolnických činností, které se letos v nominacích objevily, bylo hodně široké. Těší nás, že dobrovolníci z Univerzity Palackého pomáhají v různých oblastech a využívají při tom i svou kvalifikaci a obor, kterému se na univerzitě věnují,“ podotkla Vladimíra Sedláčková, manažerka Dobrovolnického centra UP. To na univerzitě funguje již od roku 2016 a bylo prvním podobným centrem zřízeným při vysoké škole v České republice.

Dobrovolníci ceny převzali na pódiu festivalu MEET UP, který u příležitosti začátku nového akademického roku uspořádala Univerzita Palackého na olomoucké náplavce pojmenované po prvním polistopadovém rektorovi Josefu Jařabovi. Program během příjemného odpoledne nabídl prezentace studentských spolků a některých univerzitních pracovišť jako například Knihovny UP či Vydavatelství UP, projížďky na Ololodi či možnost vyzkoušení jízdy na paddleboardu, nechyběla hudební vystoupení, zájemci se také mohli vydat na prohlídku street artu v areálu kolejí. Vedle předávání dobrovolnických cen došlo i na další slavnostní okamžik – křest piva z Experimentálního pivovaru UP. Večer se pak program přesunul do blízkého hudebního klubu 15 Minut Music Club.

Laureáti Cen rektora pro dobrovolníky 2023:

Klára Hamuľáková, katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP, oblast životní prostředí

Martin Fröhlich, student PF UP, oblast kultura

Helena Lorenc, studentka FF UP, oblast děti a mládež

Mikuláš Kostan, student FF UP, oblast sociální služby

Vasyl Kapustej, student PF UP, oblast sociální služby

Andrea Nováková, studentka FF UP, oblast podpora komunity

Nicole Nováková, studentka PřF UP, oblast sociální služby

Zdeněk Špíšek, katedra chemické biologie PřF UP, oblast životní prostředí

Šárka Vévodová, Ústav společenských a humanitních věd FZV UP, oblast děti a mládež

Lenka Vyhlídalová, studentka CMTF UP, oblast sociální služby

Rektor ocenil dobrovolníky za jejich činnost pro své okolí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Wed, 20/09/2023 - 14:30

Asistence lidem se zdravotním postižením, záchrana památek či ohrožených zvířat nebo pomoc Ukrajině. Nejen těmto aktivitám se ve svém volném čase nezištně věnuje desítka studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří za svou činnost pro druhé a pro své okolí získali letošní Cenu rektora pro dobrovolníky. Slavnostní předání cen bylo součástí festivalu MEET UP, kterým u příležitosti zahájení nového akademického roku ožilo olomoucké nábřeží Josefa Jařaba. 

„Těší mě, že je mezi námi tak velké množství lidí s velkým srdcem a chutí nezištně pomáhat druhým, lidí jako vy. Předat cenu sice mohu jen některým, ale rád bych zdůraznil, že si stejným způsobem cením úsilí vás všech. Za vaši skvělou a obětavou práci vám patří velký dík nejen můj, ale celé akademické obce naší univerzity,“ uvedl rektor UP Martin Procházka, který se na náplavce společně s Dominikem Voráčem, studentským členem Akademického senátu UP, a za průvodního slova prorektorky pro komunikaci a studentské záležitosti Andrey Hanáčkové ujal ocenění desítky vybraných dobrovolníků.

Cenu si mimo jiné převzala Klára Hamuľáková z právnické fakulty, která se dlouhodobě věnuje záchraně ohrožených a nemocných zvířat, Zdeněk Špíšek z přírodovědecké fakulty, který stojí za projektem Stromy pro Moravský kras, Lenka Vyhlídalová studující na cyrilometodějské teologické fakultě, která se kromě zapojení do řady různorodých projektů zaměřuje především na práci se seniory, pro něž připravuje aktivity a programy rozvíjející kognitivní funkce, nebo studentka filozofické fakulty Andrea Nováková, která je aktivní ve studentské organizaci AIESEC Olomouc, usiluje o propojení zahraničních kultur s českým prostředím a mimo jiné se podílí na pořádání Orientation Days pro studenty.

„Cena mě zahřála u srdíčka. Dobrovolnictví je pro mě smysluplným využitím volného času a dává mi mimo jiné také další pohled na svět a rozšiřuje mi obzory. Lidé na vozíku, kterým se věnuji, totiž vnímají svět úplně jinak a i třeba cesta na nákup, která je pro nás něčím normálním, pro ně může být plná různých překážek,“ řekla oceněná studentka přírodovědecké fakulty Nicole Nováková, která spolupracuje s olomouckou Maltézskou pomocí.

„K práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním jsem se dostala vlastně omylem. Před časem mě zaujal program Maltézské pomoci Dopisování s vězni, ale měli tehdy již dost dobrovolníků. Nabídli mi tedy tuto oblast a já si řekla proč ne. To spektrum činností, které jako asistentka s klienty dělám, je poměrně široké, doprovázím je na nákupy, chodíme do kina, jezdíme na výlety, byli jsme i pod stanem,“ dodala dobrovolnice, která je i členkou studentského spolku UP Crowd, který popularizuje nejen přírodní vědy.

Mezi oceněnými byl také Vasyl Kapustej, student právnické fakulty, který od ruské invaze na Ukrajinu organizuje sbírky materiální pomoci pro civilní obyvatelstvo a jejich výtěžek také do své rodné země osobně několikrát zavezl. „Moc si ceny rektora vážím. Ale chtěl bych zdůraznit, že to není jen ocenění mě jako jednotlivce, ale celé naší fakulty, která mě v činnosti podporuje a podílí se na ní,“ řekl student s tím, že se více než cesty do válečné oblasti bojí blížících se státnic. „Nejblíže jsme byli asi 2,5 kilometru od Rusů, ale většinou nejezdíme takto blízko. Vždy mám doprovod ze strany ukrajinských vojáků, kteří vědí co a jak, takže se nebojím. Je to moje rodná země. Ukrajinu chci podporovat až do jejího vítězství,“ doplnil.

Na Cenu rektora pro dobrovolníky z řad studentů, zaměstnanců i absolventů univerzity, která se letos na univerzitě udělovala již posedmé, bylo nominováno celkem třicet osob. „Spektrum dobrovolnických činností, které se letos v nominacích objevily, bylo hodně široké. Těší nás, že dobrovolníci z Univerzity Palackého pomáhají v různých oblastech a využívají při tom i svou kvalifikaci a obor, kterému se na univerzitě věnují,“ podotkla Vladimíra Sedláčková, manažerka Dobrovolnického centra UP. To na univerzitě funguje již od roku 2016 a bylo prvním podobným centrem zřízeným při vysoké škole v České republice.

Dobrovolníci ceny převzali na pódiu festivalu MEET UP, který u příležitosti začátku nového akademického roku uspořádala Univerzita Palackého na olomoucké náplavce pojmenované po prvním polistopadovém rektorovi Josefu Jařabovi. Program během příjemného odpoledne nabídl prezentace studentských spolků a některých univerzitních pracovišť jako například Knihovny UP či Vydavatelství UP, projížďky na Ololodi či možnost vyzkoušení jízdy na paddleboardu, nechyběla hudební vystoupení, zájemci se také mohli vydat na prohlídku street artu v areálu kolejí. Vedle předávání dobrovolnických cen došlo i na další slavnostní okamžik – křest piva z Experimentálního pivovaru UP. Večer se pak program přesunul do blízkého hudebního klubu 15 Minut Music Club.

Laureáti Cen rektora pro dobrovolníky 2023:

Klára Hamuľáková, katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP, oblast životní prostředí

Martin Fröhlich, student PF UP, oblast kultura

Helena Lorenc, studentka FF UP, oblast děti a mládež

Mikuláš Kostan, student FF UP, oblast sociální služby

Vasyl Kapustej, student PF UP, oblast sociální služby

Andrea Nováková, studentka FF UP, oblast podpora komunity

Nicole Nováková, studentka PřF UP, oblast sociální služby

Zdeněk Špíšek, katedra chemické biologie PřF UP, oblast životní prostředí

Šárka Vévodová, Ústav společenských a humanitních věd FZV UP, oblast děti a mládež

Lenka Vyhlídalová, studentka CMTF UP, oblast sociální služby

Categories: Novinky z PřF a UP

Připojte se s univerzitou k mezinárodnímu dni bez aut

Univerzita Palackého se v pátek 22. září připojí k mezinárodnímu dni bez aut. Po úspěchu loňského prvního ročníku letos akce proběhne ve větším rozsahu. Na zaměstnance i studenty, kteří se v tento den dopraví na univerzitu pěšky, na kole nebo MHD, čekají soutěže, občerstvení nebo bezplatný cykloservis. Zastavit se mohou u stánků v parčíku za hlavní budovou PřF a na náměstí Republiky, kde UP spolupracuje s městem na celodenním programu.

Do dne, který má přimět k zamyšlení nad udržitelností dopravy a jejími dopady na zdraví a okolí, se aktivně zapojí i vedení univerzity. Na obou stáncích bude v době od 7 do 12 hodin pro všechny, kteří nechají auto doma, připraveno drobné občerstvení a káva. Kdo přijede na kole, bude moci využít bezplatný cykloservis. Účastníci se také budou moci zapojit do soutěží o balíčky kávy od Café Gape, slevové vouchery do Endorphin Republic či poukaz na 200 Kč do kavárny Pikola.

K udržitelné dopravě je možné využít i zvýhodněných služeb našich partnerů Nextbike a Eagle Scoots. V aplikaci Nextbike můžete v tento den využít kód DNESBEZAUT, který přinese 30 minut zdarma na každou jízdu (max. 20). Zároveň lze při registraci s e-mailem @upol.cz získat bonusový kredit 100 Kč.

Na náměstí Republiky spolupracuje UP s městem Olomouc na celodenním programu, který zahrnuje přednášky, koncerty či ukázku cargo kol. Podrobný program je k dispozici na webu města.

Mezinárodní den bez aut probíhá v rámci Evropského týdne mobility v Olomouci a Evropského týdne udržitelného rozvoje na UP.

Připojte se s univerzitou k mezinárodnímu dni bez aut

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Wed, 20/09/2023 - 12:00

Univerzita Palackého se v pátek 22. září připojí k mezinárodnímu dni bez aut. Po úspěchu loňského prvního ročníku letos akce proběhne ve větším rozsahu. Na zaměstnance i studenty, kteří se v tento den dopraví na univerzitu pěšky, na kole nebo MHD, čekají soutěže, občerstvení nebo bezplatný cykloservis. Zastavit se mohou u stánků v parčíku za hlavní budovou PřF a na náměstí Republiky, kde UP spolupracuje s městem na celodenním programu.

Do dne, který má přimět k zamyšlení nad udržitelností dopravy a jejími dopady na zdraví a okolí, se aktivně zapojí i vedení univerzity. Na obou stáncích bude v době od 7 do 12 hodin pro všechny, kteří nechají auto doma, připraveno drobné občerstvení a káva. Kdo přijede na kole, bude moci využít bezplatný cykloservis. Účastníci se také budou moci zapojit do soutěží o balíčky kávy od Café Gape, slevové vouchery do Endorphin Republic či poukaz na 200 Kč do kavárny Pikola.

K udržitelné dopravě je možné využít i zvýhodněných služeb našich partnerů Nextbike a Eagle Scoots. V aplikaci Nextbike můžete v tento den využít kód DNESBEZAUT, který přinese 30 minut zdarma na každou jízdu (max. 20). Zároveň lze při registraci s e-mailem @upol.cz získat bonusový kredit 100 Kč.

Na náměstí Republiky spolupracuje UP s městem Olomouc na celodenním programu, který zahrnuje přednášky, koncerty či ukázku cargo kol. Podrobný program je k dispozici na webu města.

Mezinárodní den bez aut probíhá v rámci Evropského týdne mobility v Olomouci a Evropského týdne udržitelného rozvoje na UP.

Categories: Novinky z PřF a UP

Ministr Bek udělil medaili MŠMT našemu kolegovi Maksymovi Buryimu

Novinky: Fyzikální ústav - Wed, 20/09/2023 - 10:19
V prostorách Senátu České republiky byly slavnostně uděleny Medailí MŠMT, prestižní ocenění v oblasti vzdělávání a výchovy. Medaile předal významným osobnostem vzdělávání a výchovy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. Mezi laureáty patřil i Maksym Buryi, fyzik působící na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky.
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Představte své projekty na Hackathonu! Mohou zlepšit život ve městě

Máte zajímavé nápady a chuť pracovat na nových projektech? Zapojte se do třídenního Hackathonu, který od 20. do 22. října pořádá katedra geoinformatiky  Přírodovědecké fakulty UP, Olomoucký kraj, město Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje. Registrace probíhá prostřednictvím webových stránek do 6. října. Vítěze soutěže čekají finanční odměny, vzdělávací a mentorské vouchery i věcné ceny.

Soutěžící si mohou vybrat ze čtyř témat: Energetická spotřeba Univerzity Palackého v Olomouci, Optimalizace cyklotras města Olomouc, Obce Olomouckého kraje – kde žít, kde investovat?, Atraktivita Olomouckého kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

„Organizací tohoto projektu si z pohledu univerzity slibujeme především propojení studentů s praxí, kde uplatní hlavně své nabyté znalosti z výuky. Kromě toho jim odborní mentoři a tematicky zaměřené přednášky mohou pomoci překonat prvotní úskalí rozbíhajících se projektů,“ uvedl jeden z organizátorů Hackathonu Jakub Koníček z katedry geoinformatiky.

Hackathon je 48hodinová akce, během které jednotliví účastníci nebo týmy navrhnou, vytvoří a následně prezentují vlastní řešení. „Originální nápady a inovativní řešení. Právě tyto výstupy můžeme následně využít jako podněty pro zlepšení života ve městě. Ať už to bude aplikace, projekt, model, analýza nebo mapa. V našem případě poskytneme rámci Hackathonu účastníkům přístup k unikátním datovým sadám, které mohou využít při práci na inovačním projektu pro optimalizaci cyklotras ve městě,“ potvrdil za město Olomouc náměstek primátora pro oblast informatiky a Smart City Tomáš Pejpek.

Součástí akce bude série přednášek, které mají inspirovat všechny účastníky. „Vystoupí například Jakub Havlín, Petr Kubečka, Radim Drgáč s přednáškou Business, Udržitelnost v praxi představí Zuzana Huňková a Start up Tomáš Dostál s Martinem Markem,“ doplnil Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

Představte své projekty na Hackathonu! Mohou zlepšit život ve městě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Wed, 20/09/2023 - 08:00

Máte zajímavé nápady a chuť pracovat na nových projektech? Zapojte se do třídenního Hackathonu, který od 20. do 22. října pořádá katedra geoinformatiky  Přírodovědecké fakulty UP, Olomoucký kraj, město Olomouc a Inovační centrum Olomouckého kraje. Registrace probíhá prostřednictvím webových stránek do 6. října. Vítěze soutěže čekají finanční odměny, vzdělávací a mentorské vouchery i věcné ceny.

Soutěžící si mohou vybrat ze čtyř témat: Energetická spotřeba Univerzity Palackého v Olomouci, Optimalizace cyklotras města Olomouc, Obce Olomouckého kraje – kde žít, kde investovat?, Atraktivita Olomouckého kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

„Organizací tohoto projektu si z pohledu univerzity slibujeme především propojení studentů s praxí, kde uplatní hlavně své nabyté znalosti z výuky. Kromě toho jim odborní mentoři a tematicky zaměřené přednášky mohou pomoci překonat prvotní úskalí rozbíhajících se projektů,“ uvedl jeden z organizátorů Hackathonu Jakub Koníček z katedry geoinformatiky.

Hackathon je 48hodinová akce, během které jednotliví účastníci nebo týmy navrhnou, vytvoří a následně prezentují vlastní řešení. „Originální nápady a inovativní řešení. Právě tyto výstupy můžeme následně využít jako podněty pro zlepšení života ve městě. Ať už to bude aplikace, projekt, model, analýza nebo mapa. V našem případě poskytneme rámci Hackathonu účastníkům přístup k unikátním datovým sadám, které mohou využít při práci na inovačním projektu pro optimalizaci cyklotras ve městě,“ potvrdil za město Olomouc náměstek primátora pro oblast informatiky a Smart City Tomáš Pejpek.

Součástí akce bude série přednášek, které mají inspirovat všechny účastníky. „Vystoupí například Jakub Havlín, Petr Kubečka, Radim Drgáč s přednáškou Business, Udržitelnost v praxi představí Zuzana Huňková a Start up Tomáš Dostál s Martinem Markem,“ doplnil Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky.

Categories: Novinky z PřF a UP

Knižní veletrh LITR ve znamení fauny a flóry

Devátý ročník knižního veletrhu LITR, zaměřeného na autorské a umělecké publikace, se koná o víkendu 22.–24. září 2023 poprvé v prostorách Výstaviště Flora Olomouc. Představí na čtyři desítky malých nakladatelství, vydavatelství a tuzemských tvůrců z oblasti ilustrace, grafického designu a výtvarného umění. Veletrh bude otevřený v sobotu od 11 do 20 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin v Pavilonu G na okraji Smetanových sadů.

Víkend plný tvůrčích workshopů, výstav, autorských čtení a hudebního programu bude probíhat především v šapitó před pavilonem a ve sbírkových sklenících Flory. Tematicky tak veletrh proběhne ve znamení fauny & flóry. 

Zahájení v palmovém skleníku

Slavnostní zahájení knižního festivalu se uskuteční v pátek 22. září v 17:00 uprostřed palmového skleníku, kde se kromě otevření LITRu odehraje zvuková performance Pušum umělce Ondřeje Merty. Otevře také výstava umělkyně Pamely s názvem Stíny klidu, která bude k vidění po celý víkend v kaktusovém skleníku. V palmovém skleníku mohou návštěvníci v průběhu LITRu zhlédnout videoinstalaci krátkých animovaných filmů na téma fauna & flóra, AniPromítačku nebo videa na vítězné knihy ze soutěží Magnesia Litera a ceny Muriel.

Po zahájení pokračuje program procházkou po galeriích v centru města, kde proběhnou vernisáže výstav, a skončí na nádvoří Konviktu, kde večer zahájí performativní workshop nazvaný book’n’grill inspirovaný Sorokinovým románem Manaraga, který bude testovat, zda jde na knihách grilovat. Večer završí hudební program, pořádaný ve spolupráci s tvůrčím kolektivem HLUBINA. 

Sobota s Říčanovou a Napeča koláča

Víkendové dny budou patřit maratonu tvůrčích dílen a autorských čtení, zaměřených především na rodiny s dětmi. V sobotu LITR bude hostit ilustrátorku Terezu Říčanovou, která vystoupí hned se třemi programy – s divadelním představením Vlk šedivák, čtením autorských knih Kráva a Les a s workshopem výroby másla. Odpoledne bude patřit výtvarnému workshopu animátorky a ilustrátorky Dity Stuchlíkové ke knize Pejskové a knihařsko kreslířskému workshopu Markéty Šenkyříkové. Sobotní večer pak zahájíme s prezentací Napeča koláča, svéráznou hanáckou variantou známého formátu Pecha Kucha Night, kde vystoupí například grafička a spoluautorka letošního vizuálu Veronika Zacharová nebo tvůrci spojení s olomouckým prostředím Lukáš Bureš a Michał Patycki. Den zakončí hudební program na SF MINI, kde vystoupí mimo jiné audiovizuální performerské legendární duo I Love 69 Popgejů. 

Neděle o dětském čtenářství

V neděli se návštěvníci naučí, jak vyrábět papír nebo jak vyrobit šikmou knihu. Se spisovatelkou Bárou Dočkalovou se malí návštěvníci mohou zúčastnit workshopu s prvky dramatické výchovy ke knize Bitva o diamant. V šapitó se pak uskuteční seminář s Petrou Schwarzovou Žallmannovou (alias Opičí matka), určený pro rodiče a pedagogy, o tom, jak a podle čeho vybírat knihy pro děti. Více zde.

Knižní veletrh LITR ve znamení fauny a flóry

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 19/09/2023 - 16:00

Devátý ročník knižního veletrhu LITR, zaměřeného na autorské a umělecké publikace, se koná o víkendu 22.–24. září 2023 poprvé v prostorách Výstaviště Flora Olomouc. Představí na čtyři desítky malých nakladatelství, vydavatelství a tuzemských tvůrců z oblasti ilustrace, grafického designu a výtvarného umění. Veletrh bude otevřený v sobotu od 11 do 20 hodin a v neděli od 11 do 17 hodin v Pavilonu G na okraji Smetanových sadů.

Víkend plný tvůrčích workshopů, výstav, autorských čtení a hudebního programu bude probíhat především v šapitó před pavilonem a ve sbírkových sklenících Flory. Tematicky tak veletrh proběhne ve znamení fauny & flóry. 

Zahájení v palmovém skleníku

Slavnostní zahájení knižního festivalu se uskuteční v pátek 22. září v 17:00 uprostřed palmového skleníku, kde se kromě otevření LITRu odehraje zvuková performance Pušum umělce Ondřeje Merty. Otevře také výstava umělkyně Pamely s názvem Stíny klidu, která bude k vidění po celý víkend v kaktusovém skleníku. V palmovém skleníku mohou návštěvníci v průběhu LITRu zhlédnout videoinstalaci krátkých animovaných filmů na téma fauna & flóra, AniPromítačku nebo videa na vítězné knihy ze soutěží Magnesia Litera a ceny Muriel.

Po zahájení pokračuje program procházkou po galeriích v centru města, kde proběhnou vernisáže výstav, a skončí na nádvoří Konviktu, kde večer zahájí performativní workshop nazvaný book’n’grill inspirovaný Sorokinovým románem Manaraga, který bude testovat, zda jde na knihách grilovat. Večer završí hudební program, pořádaný ve spolupráci s tvůrčím kolektivem HLUBINA. 

Sobota s Říčanovou a Napeča koláča

Víkendové dny budou patřit maratonu tvůrčích dílen a autorských čtení, zaměřených především na rodiny s dětmi. V sobotu LITR bude hostit ilustrátorku Terezu Říčanovou, která vystoupí hned se třemi programy – s divadelním představením Vlk šedivák, čtením autorských knih Kráva a Les a s workshopem výroby másla. Odpoledne bude patřit výtvarnému workshopu animátorky a ilustrátorky Dity Stuchlíkové ke knize Pejskové a knihařsko kreslířskému workshopu Markéty Šenkyříkové. Sobotní večer pak zahájíme s prezentací Napeča koláča, svéráznou hanáckou variantou známého formátu Pecha Kucha Night, kde vystoupí například grafička a spoluautorka letošního vizuálu Veronika Zacharová nebo tvůrci spojení s olomouckým prostředím Lukáš Bureš a Michał Patycki. Den zakončí hudební program na SF MINI, kde vystoupí mimo jiné audiovizuální performerské legendární duo I Love 69 Popgejů. 

Neděle o dětském čtenářství

V neděli se návštěvníci naučí, jak vyrábět papír nebo jak vyrobit šikmou knihu. Se spisovatelkou Bárou Dočkalovou se malí návštěvníci mohou zúčastnit workshopu s prvky dramatické výchovy ke knize Bitva o diamant. V šapitó se pak uskuteční seminář s Petrou Schwarzovou Žallmannovou (alias Opičí matka), určený pro rodiče a pedagogy, o tom, jak a podle čeho vybírat knihy pro děti. Více zde.

Categories: Novinky z PřF a UP

Projekt The Comparative Research Platform propojil sedm zemí, Česko zastupuje právnička Olga Pouperová

Odborníci ze sedmi středoevropských zemí spolupracují na projektu The Comparative Research Platform 2023, jehož výsledkem bude monografie a vědecká konference, které mají přinést rámcové i konkrétní náměty pro legislativní změny. Českou republiku ve výzkumném týmu zastupuje Olga Pouperová z katedry správního práva a finančního práva.

Hlavním řešitelem osmiměsíčního projektu, který bude končit letos v listopadu, je polský Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. „Jde o organizační složku státu podléhající ministerstvu spravedlnosti, která vykonává vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti tvorby, aplikace, axiologie a společenského fungování práva i jevů kriminality a sociální patologie,“ vysvětlila Olga Pouperová. Členy výzkumného týmu jsou spolu s ní odborníci z Gruzie, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Pracují ve čtyřech tematicky zaměřených skupinách. „Jedna zkoumá legislativní procesy při změnách ústavy, a to jak ve světle evropské integrace, tak i ústavní identity jednotlivých států. Druhá se zaměřuje na koncept právního státu mimo jiné v kontextu nadnárodního systému práva EU. Další skupina se věnuje tématům správního soudnictví, té jsem členkou. A čtvrtá se zabývá soudnictvím a efektivitou soudnictví,“ vyjmenovala Olga Pouperová s tím, že práce na projektu ji umožňuje propojit práci akademickou se zkušenostmi z Nejvyššího správního soudu. „Praktická práce na jednotlivých případech nutí více přemýšlet o dopadech a důsledcích do života lidí, akademický způsob myšlení zase umožňuje přemýšlet o věcech systémově. Synergicky se to propojuje,“ dodala.

Podle Marcina Wielece, ředitele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, by projektová spolupráce měla udávat tón vědeckému výzkumu v Evropě a výsledky výzkumu by měly být předvojem a spolehlivým vzorem i pro západoevropské země. Hlavními výsledky badatelské práce bude souhrnná odborná monografie na rámcová témata a mezinárodní konference, která se uskuteční v listopadu ve Varšavě. Ta má v souladu s hlavní myšlenkou projektu poskytnout platformu pro sdílení a komparaci.

Projekt The Comparative Research Platform 2023 navazuje na menší pilotní projekt realizovaný vloni.

Projekt The Comparative Research Platform propojil sedm zemí, Česko zastupuje právnička Olga Pouperová

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 19/09/2023 - 11:30

Odborníci ze sedmi středoevropských zemí spolupracují na projektu The Comparative Research Platform 2023, jehož výsledkem bude monografie a vědecká konference, které mají přinést rámcové i konkrétní náměty pro legislativní změny. Českou republiku ve výzkumném týmu zastupuje Olga Pouperová z katedry správního práva a finančního práva.

Hlavním řešitelem osmiměsíčního projektu, který bude končit letos v listopadu, je polský Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. „Jde o organizační složku státu podléhající ministerstvu spravedlnosti, která vykonává vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti tvorby, aplikace, axiologie a společenského fungování práva i jevů kriminality a sociální patologie,“ vysvětlila Olga Pouperová. Členy výzkumného týmu jsou spolu s ní odborníci z Gruzie, Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny.

Pracují ve čtyřech tematicky zaměřených skupinách. „Jedna zkoumá legislativní procesy při změnách ústavy, a to jak ve světle evropské integrace, tak i ústavní identity jednotlivých států. Druhá se zaměřuje na koncept právního státu mimo jiné v kontextu nadnárodního systému práva EU. Další skupina se věnuje tématům správního soudnictví, té jsem členkou. A čtvrtá se zabývá soudnictvím a efektivitou soudnictví,“ vyjmenovala Olga Pouperová s tím, že práce na projektu ji umožňuje propojit práci akademickou se zkušenostmi z Nejvyššího správního soudu. „Praktická práce na jednotlivých případech nutí více přemýšlet o dopadech a důsledcích do života lidí, akademický způsob myšlení zase umožňuje přemýšlet o věcech systémově. Synergicky se to propojuje,“ dodala.

Podle Marcina Wielece, ředitele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, by projektová spolupráce měla udávat tón vědeckému výzkumu v Evropě a výsledky výzkumu by měly být předvojem a spolehlivým vzorem i pro západoevropské země. Hlavními výsledky badatelské práce bude souhrnná odborná monografie na rámcová témata a mezinárodní konference, která se uskuteční v listopadu ve Varšavě. Ta má v souladu s hlavní myšlenkou projektu poskytnout platformu pro sdílení a komparaci.

Projekt The Comparative Research Platform 2023 navazuje na menší pilotní projekt realizovaný vloni.

Categories: Novinky z PřF a UP

Pedagogická fakulta přivítala své absolventy a přátele školy

Bohatý dvoudenní program plný informací, inspirace a přátelského setkávání připravila Pedagogická fakulta UP pro své absolventy i příznivce školy. Ti se navzájem potkávali při prohlídkách kateder, ústavů, při zajímavých workshopech, na výstavě diplomantů a diplomantek či při koncertě absolventů i studentů.

Tradiční setkání s absolventy a příznivci pedagogické fakulty zahájil v ateliéru kresby katedry výtvarné výchovy artefiletický workshop s názvem Na slunci i ve stínu. Zájemci si během něj vyzkoušeli, že vnitřní napětí lze uvolnit během sdílení prožitků, emocionálních zážitků a skupinové reflexe. Vytvářeli vlastní obrazy a literární texty díky postupům vycházejících z artefiletiky. Také během druhého dne hostil ateliér kresby workshop. Tentokrát při něm absolventi poznávali sami sebe prostřednictvím terapie využívající hlínu. 

„Dny pro absolventy mají u nás už dlouholetou tradici, kterou narušila pandemie covidu-19. Jde o malý festival katederních akcí, který pořádáme každoročně v září. Víme, že se naši absolventi zajímají o konkrétní edukativní akce typu workshopů, a proto jsme jich letos zařadili hned několik. Naši absolventi stojí o sdílení různých tipů do praxe nebo projektů, jejichž výstupy mohou využít ve své učitelské profesi. Přirozeně mají zájem o setkání se spolužáky a vyučujícími přímo na katedrách, pracovištích, kde kontakt s komunitou pěstujeme dlouhodobě,“ uvedla proděkanka pedagogické fakulty Petra Šobáňová. Své specifické publikum si podle ní letos našly i koncerty či komentované prohlídky fakultních prostor.

I letos si zájemci mohli prohlédnout například budovu na Žižkově náměstí a zjistit, jak se některé katedry a ústavy proměnily a jakým tématům se současní akademičtí pracovníci a pracovnice věnují. Prohlídku nabídlo i Umělecké centrum, kde se absolventům nabídl i koncert studentů a akademiků katedry hudební výchovy. Na katedře výtvarné výchovy se absolventi seznámili s novinkami, které mohou využít ve své pedagogické praxi. 

„Ukázali jsme našim absolventům a také jsme jim i poskytli naše metodické materiály k využití umělé inteligence nebo k historii Konviktu. Představili jsme jim i naše aktuální projekty – včetně výstav, chystaných workshopů a přehlídky digitální tvorby dětí a mládeže Be_on the Screen. Přátelské posezení absolventů doplnily prezentace soudobých studentských aktivit, také výstava diplomantů a diplomantek. Jsme velmi rádi, že s námi absolventi sdíleli prostřednictvím formátu pecha kucha i své vlastní zkušenosti,“ doplnila Petra Šobáňová, která vedla program právě na katedře výtvarné výchovy.

Do ateliérů této katedry se například přijela podívat Hana Čermáková, která učí výtvarku na základní umělecké škole v Uničově. „Mám to tady ráda. Byť jsem začínala studovat v době, kdy naše katedra byla ještě v prostorách dnešního Arcidiecézního muzea, tady v Konviktu, na chodbách i v ateliérech je zvláštní atmosféra, která mě neustále přitahuje. Jsem moc ráda, že se zase můžu potkat se spolužáky, pedagogy a sdílet a konzultovat s nimi svou činnost,“ řekla.

Setkání se stejně naladěnými lidmi každoročně vítá i Ludmila Vacová, která učí výtvarku na jedné ze základních škol ve Šternberku, a vzpomínky na krásné studentské chvíle pravidelně vedou na katedru i Roberta Janáka, který pracuje v pedagogickém nakladatelství Prodos. „Po promoci se všichni rozprchnou a člověk ztrácí kontakt. Tato setkání nabízejí navíc i mnoho inspirací, protože se bavíme o tom, co kdo dělá, čemu se věnuje,“ uvedl absolvent jednooborové výtvarky. Přiznává, že hodně spolužáků, kteří by se jako on věnovali počítačové grafice, nemá a že víc si při těchto setkáních sdělují zkušenosti učitelé a absolventi, kteří pracují v galeriích. „I tak se velmi rád se spolužáky potkávám, rád vzpomínám na dobu studií. Jsem rád, že si zase můžu projít všechny ateliéry a vyzkoušet si různé techniky.“

Jednotlivé akce dvoudenního programu Dnů absolventů navštěvují na Pedagogické fakultě UP desítky lidí, v úhrnu jde o stovky návštěvníků, které fakulta pravidelně i obdarovává drobnými dárky. Ty letošní, které se uskutečnily ve dnech 15.- 16. září, zpestřil například nově vydaný soubor edukačních karet Víra: disciplína: vzdělání. Představuje dějiny jezuitského konviktu v Olomouci.

Víra: disciplína: vzdělání. Editace: Petra Šobáňová, Námět: Vojtěch Češík, Grafická úprava: Alžběta Gregorová, vytisklo Vydavatelství UP. Soubor edukačních karet, které představují dějiny jezuitského konviktu v Olomouci a které při příležitosti výročí Univerzity Palackého připravila její pedagogická fakulta, mohli obdržet absolventi a absolventky při komentované prohlídce Uměleckého centra UP. Více zde. 

Pedagogická fakulta přivítala své absolventy a přátele školy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 19/09/2023 - 07:30

Bohatý dvoudenní program plný informací, inspirace a přátelského setkávání připravila Pedagogická fakulta UP pro své absolventy i příznivce školy. Ti se navzájem potkávali při prohlídkách kateder, ústavů, při zajímavých workshopech, na výstavě diplomantů a diplomantek či při koncertě absolventů i studentů.

Tradiční setkání s absolventy a příznivci pedagogické fakulty zahájil v ateliéru kresby katedry výtvarné výchovy artefiletický workshop s názvem Na slunci i ve stínu. Zájemci si během něj vyzkoušeli, že vnitřní napětí lze uvolnit během sdílení prožitků, emocionálních zážitků a skupinové reflexe. Vytvářeli vlastní obrazy a literární texty díky postupům vycházejících z artefiletiky. Také během druhého dne hostil ateliér kresby workshop. Tentokrát při něm absolventi poznávali sami sebe prostřednictvím terapie využívající hlínu. 

„Dny pro absolventy mají u nás už dlouholetou tradici, kterou narušila pandemie covidu-19. Jde o malý festival katederních akcí, který pořádáme každoročně v září. Víme, že se naši absolventi zajímají o konkrétní edukativní akce typu workshopů, a proto jsme jich letos zařadili hned několik. Naši absolventi stojí o sdílení různých tipů do praxe nebo projektů, jejichž výstupy mohou využít ve své učitelské profesi. Přirozeně mají zájem o setkání se spolužáky a vyučujícími přímo na katedrách, pracovištích, kde kontakt s komunitou pěstujeme dlouhodobě,“ uvedla proděkanka pedagogické fakulty Petra Šobáňová. Své specifické publikum si podle ní letos našly i koncerty či komentované prohlídky fakultních prostor.

I letos si zájemci mohli prohlédnout například budovu na Žižkově náměstí a zjistit, jak se některé katedry a ústavy proměnily a jakým tématům se současní akademičtí pracovníci a pracovnice věnují. Prohlídku nabídlo i Umělecké centrum, kde se absolventům nabídl i koncert studentů a akademiků katedry hudební výchovy. Na katedře výtvarné výchovy se absolventi seznámili s novinkami, které mohou využít ve své pedagogické praxi. 

„Ukázali jsme našim absolventům a také jsme jim i poskytli naše metodické materiály k využití umělé inteligence nebo k historii Konviktu. Představili jsme jim i naše aktuální projekty – včetně výstav, chystaných workshopů a přehlídky digitální tvorby dětí a mládeže Be_on the Screen. Přátelské posezení absolventů doplnily prezentace soudobých studentských aktivit, také výstava diplomantů a diplomantek. Jsme velmi rádi, že s námi absolventi sdíleli prostřednictvím formátu pecha kucha i své vlastní zkušenosti,“ doplnila Petra Šobáňová, která vedla program právě na katedře výtvarné výchovy.

Do ateliérů této katedry se například přijela podívat Hana Čermáková, která učí výtvarku na základní umělecké škole v Uničově. „Mám to tady ráda. Byť jsem začínala studovat v době, kdy naše katedra byla ještě v prostorách dnešního Arcidiecézního muzea, tady v Konviktu, na chodbách i v ateliérech je zvláštní atmosféra, která mě neustále přitahuje. Jsem moc ráda, že se zase můžu potkat se spolužáky, pedagogy a sdílet a konzultovat s nimi svou činnost,“ řekla.

Setkání se stejně naladěnými lidmi každoročně vítá i Ludmila Vacová, která učí výtvarku na jedné ze základních škol ve Šternberku, a vzpomínky na krásné studentské chvíle pravidelně vedou na katedru i Roberta Janáka, který pracuje v pedagogickém nakladatelství Prodos. „Po promoci se všichni rozprchnou a člověk ztrácí kontakt. Tato setkání nabízejí navíc i mnoho inspirací, protože se bavíme o tom, co kdo dělá, čemu se věnuje,“ uvedl absolvent jednooborové výtvarky. Přiznává, že hodně spolužáků, kteří by se jako on věnovali počítačové grafice, nemá a že víc si při těchto setkáních sdělují zkušenosti učitelé a absolventi, kteří pracují v galeriích. „I tak se velmi rád se spolužáky potkávám, rád vzpomínám na dobu studií. Jsem rád, že si zase můžu projít všechny ateliéry a vyzkoušet si různé techniky.“

Jednotlivé akce dvoudenního programu Dnů absolventů navštěvují na Pedagogické fakultě UP desítky lidí, v úhrnu jde o stovky návštěvníků, které fakulta pravidelně i obdarovává drobnými dárky. Ty letošní, které se uskutečnily ve dnech 15.- 16. září, zpestřil například nově vydaný soubor edukačních karet Víra: disciplína: vzdělání. Představuje dějiny jezuitského konviktu v Olomouci.

Víra: disciplína: vzdělání. Editace: Petra Šobáňová, Námět: Vojtěch Češík, Grafická úprava: Alžběta Gregorová, vytisklo Vydavatelství UP. Soubor edukačních karet, které představují dějiny jezuitského konviktu v Olomouci a které při příležitosti výročí Univerzity Palackého připravila její pedagogická fakulta, mohli obdržet absolventi a absolventky při komentované prohlídce Uměleckého centra UP. Více zde. 

Categories: Novinky z PřF a UP

Nová obří graffiti malba na univerzitních kolejích zobrazuje Františka Palackého

Sedmnáctimetrový mural připomínající Františka Palackého představí olomoucká univerzita už zítra na tradiční akci MEET UP k zahájení nového akademického roku. Velkoplošná graffiti malba vznikla v areálu vysokoškolských kolejí během letošního Street Art Festivalu a jejím autorem je renomovaný malíř Zbyněk Linhart. Pro milovníky moderního pouličního umění je právě na zítřek připravena komentovaná prohlídka všech sedmi velkoplošných maleb, které v průběhu posledních let ozdobily budovy univerzitních kolejí.

„Jméno Františka Palackého nese naše univerzita hrdě v názvu už téměř osmdesát let. Nejčastěji si jej asi představujeme jako důstojného, váženého a moudrého pána, jehož podobiznu všichni známe z učebnic či bankovek. Generaci současných studentů jsme chtěli tuto osobnost přiblížit způsobem, kterému lépe rozumějí a je pro ně přitažlivější. Proto jsme zvolili graffiti. Věříme, že se jim nový mural bude líbit, že jej využijí například i jako fotopoint a hrdě se tak přihlásí k naší univerzitě i k Palackého odkazu,“ popsala záměr Andrea Hanáčková, prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti UP.

Malíř a ilustrátor Zbyněk Linhart přenesl svůj výtvarný návrh na venkovní stěnu budovy kolejí o rozměrech 17 x 15 metrů v průběhu minulého týdne. „Nesnažil jsem se vyobrazit klasické fyzické prvky, jako jsou oči, pusa a nos, už z toho důvodu, že plocha je vertikálně rozdělena řadou oken a na detaily obličeje tak není prostor. Navíc podobiznu Františka Palackého asi každý z nás zná. Ve své volné tvorbě pracuji s geometrickou stylizací, využil jsem tedy typický prvek jeho licousů a prostor v obličeji jsem vyřešil jako otevřené dveře, které jsou jakoby vstupem do neznáma. Je to vlastně takový vzkaz v duchu hodnot, které Palacký vyznával, tedy že se nemáme bát neznámé budoucnosti a máme být stejně jako on otevření světu,“ popsal své dílo autor.

Univerzita Palackého pravidelně spolupracuje se Street Art Festivalem, v minulých ročnících na budovách studentských kolejí v ulici Šmeralova vznikla například známá malba plačícího T. G. Masaryka, za níž stojí umělec Chemis. Svou stopu zde zanechali také další tuzemští i zahraniční umělci. Univerzita plánuje výtvarný motiv letošního muralu s Františkem Palackým využít rovněž v limitované edici univerzitních propagačních předmětů. Představit by je chtěla ještě letos jako součást probíhajících oslav výročí 450 let vysokého učení v Olomouci.

Nová obří graffiti malba na univerzitních kolejích zobrazuje Františka Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 18/09/2023 - 15:40

Sedmnáctimetrový mural připomínající Františka Palackého představí olomoucká univerzita už zítra na tradiční akci MEET UP k zahájení nového akademického roku. Velkoplošná graffiti malba vznikla v areálu vysokoškolských kolejí během letošního Street Art Festivalu a jejím autorem je renomovaný malíř Zbyněk Linhart. Pro milovníky moderního pouličního umění je právě na zítřek připravena komentovaná prohlídka všech sedmi velkoplošných maleb, které v průběhu posledních let ozdobily budovy univerzitních kolejí.

„Jméno Františka Palackého nese naše univerzita hrdě v názvu už téměř osmdesát let. Nejčastěji si jej asi představujeme jako důstojného, váženého a moudrého pána, jehož podobiznu všichni známe z učebnic či bankovek. Generaci současných studentů jsme chtěli tuto osobnost přiblížit způsobem, kterému lépe rozumějí a je pro ně přitažlivější. Proto jsme zvolili graffiti. Věříme, že se jim nový mural bude líbit, že jej využijí například i jako fotopoint a hrdě se tak přihlásí k naší univerzitě i k Palackého odkazu,“ popsala záměr Andrea Hanáčková, prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti UP.

Malíř a ilustrátor Zbyněk Linhart přenesl svůj výtvarný návrh na venkovní stěnu budovy kolejí o rozměrech 17 x 15 metrů v průběhu minulého týdne. „Nesnažil jsem se vyobrazit klasické fyzické prvky, jako jsou oči, pusa a nos, už z toho důvodu, že plocha je vertikálně rozdělena řadou oken a na detaily obličeje tak není prostor. Navíc podobiznu Františka Palackého asi každý z nás zná. Ve své volné tvorbě pracuji s geometrickou stylizací, využil jsem tedy typický prvek jeho licousů a prostor v obličeji jsem vyřešil jako otevřené dveře, které jsou jakoby vstupem do neznáma. Je to vlastně takový vzkaz v duchu hodnot, které Palacký vyznával, tedy že se nemáme bát neznámé budoucnosti a máme být stejně jako on otevření světu,“ popsal své dílo autor.

Univerzita Palackého pravidelně spolupracuje se Street Art Festivalem, v minulých ročnících na budovách studentských kolejí v ulici Šmeralova vznikla například známá malba plačícího T. G. Masaryka, za níž stojí umělec Chemis. Svou stopu zde zanechali také další tuzemští i zahraniční umělci. Univerzita plánuje výtvarný motiv letošního muralu s Františkem Palackým využít rovněž v limitované edici univerzitních propagačních předmětů. Představit by je chtěla ještě letos jako součást probíhajících oslav výročí 450 let vysokého učení v Olomouci.

Categories: Novinky z PřF a UP

UP Rector Procházka: Welcome to the new academic year

News: Faculty of Science - Mon, 18/09/2023 - 12:15

Dear Students, Dear Colleagues,

It is a great pleasure for me to welcome you to the new academic year. On this opportunity, I would like to wish you every success in your studies and work, bountiful energy for all your daily duties, and a great deal of enthusiasm and desire to keep exploring, discovering, and learning new things. I wish you to experience the pleasure of interesting encounters with inspiring people at our university, which can make for the most enjoyable and meaningful moments there are.

I hope that you have had a happy summer, that you are well-rested and have gained new strength that can be put to good use in the coming months. After the summer holidays and vacations, Olomouc is once again alive with the bustle of a true university town, which it has been for 450 years. Since January, we have been commemorating the anniversary of our university with a series of events, and more are yet to come before the end of the calendar year.

The nearest one is the traditional MEET UP event, held on the new Olomouc embankment, and named after Prof Josef Jařab, our first post-communist rector. I look forward to meeting you there. It is also an opportunity to welcome the first-year students, whom I wish to get their footing soon, and get involved in university life.

I would also like to mention that the Opening Ceremony of academic year 2023/2024 for Czech universities will be held at UP at the beginning of October. It is a great honour and opportunity for our university, and I’m pleased that we’ll be able to welcome many distinguished guests on our campus, not only from the academic sphere.

I wish you all the best for the new academic year and look forward to all the meetings that await us in its course.

Martin Procházka

Rector of Palacký University Olomouc

Categories: News from UP

Rektor UP Martin Procházka: Vítejte v novém akademickém roce

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

je pro mě velkým potěšením přivítat vás v novém akademickém roce. Rád bych vám na jeho začátku popřál hodně úspěchů při studiu i práci, spoustu energie pro plnění všech každodenních povinností a také velkou dávku nadšení a chuti stále objevovat, poznávat a učit se novým věcem. Přeji vám, ať na naší univerzitě zažíváte především radost ze zajímavých setkání s inspirativními lidmi, s nimiž pro vás bude příjemné a smysluplné trávit svůj čas.

Doufám, že jste léto prožili šťastně, odpočinuli jste si a nabrali jste nové síly, které zúročíte během nadcházejících měsíců. Olomouc po letních prázdninách a dovolených znovu ožívá ruchem skutečného univerzitního města, kterým je už 450 let. Výročí naší univerzity si od ledna připomínáme celou řadou akcí a další nás do konce kalendářního roku ještě čekají.

Nejbližší z nich je tradiční MEET UP, který jsme pro vás připravili už zítra odpoledne na olomoucké náplavce pojmenované po profesoru Josefu Jařabovi, našem prvním polistopadovém rektorovi. Těším se, že se tam potkáme. Je to zároveň příležitost přivítat také studentky a studenty prvních ročníků, kterým přeji, aby se na Univerzitě Palackého cítili co nejlépe, brzy se rozkoukali a zapojili do univerzitního života.

Rád bych zároveň zmínil, že nás už na začátku října čeká Slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024 vysokých škol ČR. Je to pro naši univerzitu velká čest a příležitost, mám radost, že budeme na naší půdě moci přivítat řadu významných hostů nejen z akademické sféry.

Přeji vám, ať je váš vstup do nového akademického rok co nejlepší, a těším se na všechna setkání, která nás v jeho průběhu čekají.

Martin Procházka

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Pages