Feed aggregator

Senátoři schválili rozpočet právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Tue, 11/06/2024 - 08:00

Právnická fakulta bude letos hospodařit s částkou přes 104 miliony korun, oproti loňskému roku je to o 4,7 milionu korun více. K tomu bude možné přičíst mimořádně 3,25 milionu korun z úrokových fondů a ve hře je i další mimořádný zdroj – fond Koheze ministerstva školství – z něhož by fakulta mohla získat více než 6 milionů korun. Díky tomu rozpočet mohl být navržen vedením fakulty jako vyrovnaný a mohl být schválen Akademickým senátem PF UP.

Schvalování rozpočtu bylo jedním z bodů červnového zasedání fakultního senátu. Ekonomická data a výhledy pro další roky senátorům představil děkan fakulty Václav Stehlík spolu s tajemníkem Petrem Bačíkem. „Pouze díky letošním jednorázovým mimořádným zdrojům, kdy rektor spolu s děkany rozhodl o dělení částky z úrokových fondů univerzity, a připravovanému ministerskému fondu Koheze, tento zdroj ale zatím není potvrzený, se nám podaří pokrýt rámcový deficit deset milionů korun,“ řekl senátorům děkan Václav Stehlík. Současně připomněl problematiku podfinancování vysokých škol a iniciativy, do kterých se fakulta v této souvislosti zapojuje, a také snahu vedení fakulty o úpravu metodiky dělení příspěvků a dotací směrem dovnitř univerzity. „Pro následující roky se chystá univerzitní rozvojový fond DKRVO, ale ne na provoz, pouze na nové, prorůstově orientované aktivity. Na přidělení prostředků z fondu nebude nárok a fakulta bude muset uspět v rámci posuzování záměrů ostatních fakult,“ naznačil děkan.

V předloženém rozpočtu nejvyšší nárůst zaznamenala položka mzdové náklady. Z loňských reálně utracených 84,9 milionu korun je plán letos čerpat 95,2 milionu. Předpokládaný dopad do letošního rozpočtu je tak 10,3 milionu korun. Nárůst mzdových nákladů je dán především zvýšením tarifů akademických i neakademických pracovníků v průběhu loňského roku. V současné době má univerzita jednotný mzdový tarif pro všechny součásti. Pro schválení předloženého rozpočtu zvedlo ruku všech 9 přítomných senátorů.

Senátoři dále schválili zpracovanou Výroční zprávu o činnosti a o hospodaření PF UP za rok 2023, podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 a složení fakultní disciplinární komise. Spolu se třemi stávajícími akademiky Zdeňkem Červínkem z ústavního práva, Filipem Ščerbou z katedry trestního práva a Renátou Šínovou z katedry soukromého práva a civilního procesu nově v komisi zasednou tři studenti: Jan Šafář, student doktorského programu, Daniela Uramová a Jakub Záhora, posluchači magisterského programu Právo a právní věda.

Zápis ze zasedání, které se uskutečnilo 3. června, bude zveřejněn na webu Akademického senátu PF UP.

Categories: Novinky z PřF a UP

Soutěž Podnikavá hlava zná svého vítěze. Vyhrála aplikace pro vyšívání

Nejlepší podnikatelské nápady přihlášené do letošního ročníku Podnikavé hlavy se během jejího finále představily odborné porotě. Vítězným projektem se stala aplikace StitchItOn, která za pomoci umělé inteligence vytváří vzory pro vyšívání, druhé místo získal tým projektu Pozemkov s online vyhledávačem pozemků v České republice a třetí příčku obsadila webová aplikace Atocks.cz pro prodej limitovaných edic investičního alkoholu. Soutěž pořádaná Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého (VTP UP) už patnáctým rokem pomáhá začínajícím i zkušeným podnikatelům nastartovat vlastní byznys.

Letos se do soutěže Podnikavá hlava přihlásilo přes třicet podnikatelských nápadů z celého Olomouckého kraje, což opět potvrdilo potřebu podporovat začínající podnikatele nejen v kraji, ale také v rámci Univerzity Palackého. Více než třetinu z celkového počtu přihlášených soutěžících totiž představovali studenti a studentky olomoucké univerzity. „Soutěží Podnikavá hlava přispíváme k rozvoji podnikavosti a podnikání v Olomouckém kraji a ke vzniku infrastruktury příznivé pro sturtupy a začínající firmy. Letošní ročník opět překvapil kvalitou přihlášených podnikatelských nápadů, z nichž opravdu každý má potenciál dříve nebo později uspět,“ okomentoval finále Podnikavé hlavy ředitel VTP UP Petr Kubečka.

Do finále soutěže se probojovalo několik podnikatelských nápadů studentů UP a jedním z nich byl právě vítězný projekt StitchItOn Anny Chesnokové, studentky Experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě UP. Speciální ocenění Podnikatel UP si odnesl Vít Bareš z Fakulty tělesné kultury UP se svým projektem CAPTURESS, který nabízí vizualizační řešení nemovitostí pro developery s přesahem do moderních technologií. Dalším studentským příspěvkem ve finále byl projekt ADHD Academy studentky FTK UP Karolíny Tomáškové zaměřující se na osvětu a podporu dospělých s ADHD nebo nápad na inovativní cvičební pás Core Rehab Supporter studentky Fakulty zdravotnických věd UP Lucie Orlové. Autorky obou projektů, stejně jako vítězka Anna Chesnokova, absolvovaly předmět Úvod do podnikání pravidelně pořádaný VTP UP ve spolupráci s katedrou ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty UP.

Slavnostní finále soutěže zahájil prorektor pro strategii a vnější vztahy Univerzity Palackého Michal Malacka, který vyzdvihl důležitost akcí na podporu podnikavosti pořádaných Vědeckotechnickým parkem UP. Následovaly krátké prezentace jednotlivých projektů před odbornou porotou tvořenou ředitelem VTP UP Petrem Kubečkou, regionální manažerkou agentury CzechInvest pro Olomoucký kraj Pavlínou Slepičkovou, mentorkou Vladislavou Závrskou z Inovačního centra Olomouckého kraje, inovační manažerkou ČSOB Janou Aubrechtovou a Patrikem Hužvou, CEO ve společnosti T.S.Bohemia.

Vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen proběhlo za přítomnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka a náměstka primátora statutárního města Olomouce Miloslava Tichého. Vítězný projekt získal finanční odměnu 50 000 Kč, roční pronájem místa v Element Coworkingu, možnost konzultací a mentoringu a také ceny od partnerů soutěže T.S.Bohemia a univerzitního obchodu UPoint.

Na soutěž Podnikavá hlava budou v průběhu celého roku navazovat další akce Vědeckotechnického parku UP, které podpoří podnikatelského ducha mezi studenty i ve společnosti. Jednou z nich je také každoroční konference UP Business Camp, jejíž 12. ročník se uskuteční 22. listopadu 2024.

Soutěž Podnikavá hlava proběhla v tomto roce pod záštitou rektora UP Martina Procházky, primátora statutárního města Olomouce Miroslava Žbánka a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka. Finanční podporu poskytli hlavní partneři Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Inovační centrum Olomouckého kraje. Online marketingovou propagaci soutěže zajistila Marketingová agentura Arrow Marketing. Soutěž byla realizována v rámci projektu č. 2422000002, Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU – Nástroje pro oživení a odolnost.

Soutěž Podnikavá hlava zná svého vítěze. Vyhrála aplikace pro vyšívání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 10/06/2024 - 13:00

Nejlepší podnikatelské nápady přihlášené do letošního ročníku Podnikavé hlavy se během jejího finále představily odborné porotě. Vítězným projektem se stala aplikace StitchItOn, která za pomoci umělé inteligence vytváří vzory pro vyšívání, druhé místo získal tým projektu Pozemkov s online vyhledávačem pozemků v České republice a třetí příčku obsadila webová aplikace Atocks.cz pro prodej limitovaných edic investičního alkoholu. Soutěž pořádaná Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého (VTP UP) už patnáctým rokem pomáhá začínajícím i zkušeným podnikatelům nastartovat vlastní byznys.

Letos se do soutěže Podnikavá hlava přihlásilo přes třicet podnikatelských nápadů z celého Olomouckého kraje, což opět potvrdilo potřebu podporovat začínající podnikatele nejen v kraji, ale také v rámci Univerzity Palackého. Více než třetinu z celkového počtu přihlášených soutěžících totiž představovali studenti a studentky olomoucké univerzity. „Soutěží Podnikavá hlava přispíváme k rozvoji podnikavosti a podnikání v Olomouckém kraji a ke vzniku infrastruktury příznivé pro sturtupy a začínající firmy. Letošní ročník opět překvapil kvalitou přihlášených podnikatelských nápadů, z nichž opravdu každý má potenciál dříve nebo později uspět,“ okomentoval finále Podnikavé hlavy ředitel VTP UP Petr Kubečka.

Do finále soutěže se probojovalo několik podnikatelských nápadů studentů UP a jedním z nich byl právě vítězný projekt StitchItOn Anny Chesnokové, studentky Experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě UP. Speciální ocenění Podnikatel UP si odnesl Vít Bareš z Fakulty tělesné kultury UP se svým projektem CAPTURESS, který nabízí vizualizační řešení nemovitostí pro developery s přesahem do moderních technologií. Dalším studentským příspěvkem ve finále byl projekt ADHD Academy studentky FTK UP Karolíny Tomáškové zaměřující se na osvětu a podporu dospělých s ADHD nebo nápad na inovativní cvičební pás Core Rehab Supporter studentky Fakulty zdravotnických věd UP Lucie Orlové. Autorky obou projektů, stejně jako vítězka Anna Chesnokova, absolvovaly předmět Úvod do podnikání pravidelně pořádaný VTP UP ve spolupráci s katedrou ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty UP.

Slavnostní finále soutěže zahájil prorektor pro strategii a vnější vztahy Univerzity Palackého Michal Malacka, který vyzdvihl důležitost akcí na podporu podnikavosti pořádaných Vědeckotechnickým parkem UP. Následovaly krátké prezentace jednotlivých projektů před odbornou porotou tvořenou ředitelem VTP UP Petrem Kubečkou, regionální manažerkou agentury CzechInvest pro Olomoucký kraj Pavlínou Slepičkovou, mentorkou Vladislavou Závrskou z Inovačního centra Olomouckého kraje, inovační manažerkou ČSOB Janou Aubrechtovou a Patrikem Hužvou, CEO ve společnosti T.S.Bohemia.

Vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen proběhlo za přítomnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka a náměstka primátora statutárního města Olomouce Miloslava Tichého. Vítězný projekt získal finanční odměnu 50 000 Kč, roční pronájem místa v Element Coworkingu, možnost konzultací a mentoringu a také ceny od partnerů soutěže T.S.Bohemia a univerzitního obchodu UPoint.

Na soutěž Podnikavá hlava budou v průběhu celého roku navazovat další akce Vědeckotechnického parku UP, které podpoří podnikatelského ducha mezi studenty i ve společnosti. Jednou z nich je také každoroční konference UP Business Camp, jejíž 12. ročník se uskuteční 22. listopadu 2024.

Soutěž Podnikavá hlava proběhla v tomto roce pod záštitou rektora UP Martina Procházky, primátora statutárního města Olomouce Miroslava Žbánka a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Jana Šafaříka. Finanční podporu poskytli hlavní partneři Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Inovační centrum Olomouckého kraje. Online marketingovou propagaci soutěže zajistila Marketingová agentura Arrow Marketing. Soutěž byla realizována v rámci projektu č. 2422000002, Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU – Nástroje pro oživení a odolnost.

Categories: Novinky z PřF a UP

Handicapovaní vyrazí se studenty za zážitky i sebevědomím do Alp

Směr rakouské a italské Alpy již za několik dní pod hlavičkou Expedice PřesBar naberou studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP a spolu s nimi i devítka lidí s postižením, pro které je připraven program plný sportovních a cestovatelských zážitků.

Itinerář expedice, jejímž organizováním studenti získávají praktické zkušenosti pro své budoucí uplatnění, počítá s ubytováním v kempech, cyklovýlety, turistikou, sjížděním řeky nebo zdoláváním ferrat v okolí rakouského Villachu a Schladmingu a italského Toblachu. „Konkrétní místa jsme vybírali s ohledem na plánované aktivity a po konzultaci s našimi vyučujícími, navíc naše programová vedoucí má také leccos procestované, takže vycházíme i z jejích zkušeností. Pro naše hosty máme připravené i překvapení, které nebudeme dopředu prozrazovat,“ uvedl jeden z organizátorů Lukáš Zmeškal.

Hostů, tedy členů výpravy s postižením, kterým budou studenti na expedici průvodci a asistenty, bude devět. Je mezi nimi například účastnice na vozíku se vzácným autoimunitním onemocněním Myasthenia gravis, které se projevuje slabostí a rychlou únavou svalů. Dále se cesty za zážitky v tzv. alpském trojúhelníku zúčastní lidé s mentálním, zrakovým a sluchovým postižením. „Oproti expedicím v předchozích letech s námi jedou vesměs hosté mladší, mezi účastníky jsou i letošní maturanti,“ dodal Lukáš Zmeškal s tím, že ze zájemců o účast vybírali především ty, kteří dosud na Expedici PřesBar nebyli.

V rámci příprav na cestu se studenti již s některými svými spolucestovateli měli možnost seznámit, a sice během předexpedičního programu v Litovelském Pomoraví. „Myslím, že i díky věku vybraných účastníků jsme si sedli a máme podobné zájmy. V Pomoraví jsme společně absolvovali cyklovyjížďky a pluli na vodě,“ doplnila Jana Hrubá, další členka pořadatelského týmu, která již dříve expedici zažila. Ovšem z druhé strany – sama je totiž na vozíku.

„Vzpomínám na to v dobrém, byla to skvělá zkušenost. Nyní je to něco jiného, když prožívám expedici z té organizační stránky a vidím všechno to, co je potřeba zařídit předtím, než se spolužáky vůbec vyjedeme na cestu. I přes svůj handicap se budu snažit, aby si naši hosté expedici co nejvíc užili,“ uvedla Jana Hrubá.

Přípravy na odjezd nyní vrcholí, plánují se jídelníčky a kdo s kým bude spát ve stanu, dolaďují se detaily chystaných aktivit a kontrolují se kola, handbiky a další pomůcky, které budou na expedici potřeba. Autobus s více než čtyřicítkou účastníků včetně pedagogického vedení odjede z areálu FTK UP v Neředíně v sobotu 15. června, zpět se vrátí za týden v neděli.

„Chceme, aby Expedice PřesBar byla pro naše hosty jakýmsi odrazem do života. Chceme, aby si začali věřit, že mohou překonat překážky, které jim jejich okolí připraví, že to zvládnou,“ uzavřeli organizátoři cesty do Alp.

Expedice PřesBar je vzdělávací projekt katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP, jehož prostřednictvím studenti navazujícího magisterského studia pomáhají osobám s postižením překonávat bariéry a posouvat své vlastní hranice. Zároveň tak pro výkon svého budoucího povolání získávají praktické zkušenosti z realizace akcí pro osoby se zdravotním postižením. V minulosti již studenti uspořádali expedice ve Skandinávii nebo v Dolomitech, zavítali také do Švýcarska, Lichtenštejnska, na Slovensko nebo na Korsiku. Více o expedici na Facebooku zde.

Handicapovaní vyrazí se studenty za zážitky i sebevědomím do Alp

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 10/06/2024 - 11:00

Směr rakouské a italské Alpy již za několik dní pod hlavičkou Expedice PřesBar naberou studenti katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP a spolu s nimi i devítka lidí s postižením, pro které je připraven program plný sportovních a cestovatelských zážitků.

Itinerář expedice, jejímž organizováním studenti získávají praktické zkušenosti pro své budoucí uplatnění, počítá s ubytováním v kempech, cyklovýlety, turistikou, sjížděním řeky nebo zdoláváním ferrat v okolí rakouského Villachu a Schladmingu a italského Toblachu. „Konkrétní místa jsme vybírali s ohledem na plánované aktivity a po konzultaci s našimi vyučujícími, navíc naše programová vedoucí má také leccos procestované, takže vycházíme i z jejích zkušeností. Pro naše hosty máme připravené i překvapení, které nebudeme dopředu prozrazovat,“ uvedl jeden z organizátorů Lukáš Zmeškal.

Hostů, tedy členů výpravy s postižením, kterým budou studenti na expedici průvodci a asistenty, bude devět. Je mezi nimi například účastnice na vozíku se vzácným autoimunitním onemocněním Myasthenia gravis, které se projevuje slabostí a rychlou únavou svalů. Dále se cesty za zážitky v tzv. alpském trojúhelníku zúčastní lidé s mentálním, zrakovým a sluchovým postižením. „Oproti expedicím v předchozích letech s námi jedou vesměs hosté mladší, mezi účastníky jsou i letošní maturanti,“ dodal Lukáš Zmeškal s tím, že ze zájemců o účast vybírali především ty, kteří dosud na Expedici PřesBar nebyli.

V rámci příprav na cestu se studenti již s některými svými spolucestovateli měli možnost seznámit, a sice během předexpedičního programu v Litovelském Pomoraví. „Myslím, že i díky věku vybraných účastníků jsme si sedli a máme podobné zájmy. V Pomoraví jsme společně absolvovali cyklovyjížďky a pluli na vodě,“ doplnila Jana Hrubá, další členka pořadatelského týmu, která již dříve expedici zažila. Ovšem z druhé strany – sama je totiž na vozíku.

„Vzpomínám na to v dobrém, byla to skvělá zkušenost. Nyní je to něco jiného, když prožívám expedici z té organizační stránky a vidím všechno to, co je potřeba zařídit předtím, než se spolužáky vůbec vyjedeme na cestu. I přes svůj handicap se budu snažit, aby si naši hosté expedici co nejvíc užili,“ uvedla Jana Hrubá.

Přípravy na odjezd nyní vrcholí, plánují se jídelníčky a kdo s kým bude spát ve stanu, dolaďují se detaily chystaných aktivit a kontrolují se kola, handbiky a další pomůcky, které budou na expedici potřeba. Autobus s více než čtyřicítkou účastníků včetně pedagogického vedení odjede z areálu FTK UP v Neředíně v sobotu 15. června, zpět se vrátí za týden v neděli.

„Chceme, aby Expedice PřesBar byla pro naše hosty jakýmsi odrazem do života. Chceme, aby si začali věřit, že mohou překonat překážky, které jim jejich okolí připraví, že to zvládnou,“ uzavřeli organizátoři cesty do Alp.

Expedice PřesBar je vzdělávací projekt katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP, jehož prostřednictvím studenti navazujícího magisterského studia pomáhají osobám s postižením překonávat bariéry a posouvat své vlastní hranice. Zároveň tak pro výkon svého budoucího povolání získávají praktické zkušenosti z realizace akcí pro osoby se zdravotním postižením. V minulosti již studenti uspořádali expedice ve Skandinávii nebo v Dolomitech, zavítali také do Švýcarska, Lichtenštejnska, na Slovensko nebo na Korsiku. Více o expedici na Facebooku zde.

Categories: Novinky z PřF a UP

Pedagogická fakulta začne v listopadu s rekonstrukcí budovy na Žižkově náměstí

Akademický senát Pedagogické fakulty UP se během svého červnového jednání věnoval nominaci kandidáta do Etické komise UP, reflexi písemného přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok i podmínkám příjímacího řízení PdF UP pro akademický rok 2025/2026. Seznámil se se stavem příprav chystané rekonstrukce budovy na Žižkově náměstí a s tím související organizací nového akademického roku.  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se připravuje na komplikovaný život, který jejím zaměstnancům i studentům přinese chystaná rekonstrukce objektu na Žižkově náměstí. Stavět se začne už zkraje listopadu. S důležitými termíny, které se dotknou již nadcházejícího zimního semestru, seznámil senátory Ondřej Kolář, tajemník fakulty, i Jan Michalík, proděkan pro legislativu, organizaci a rozvoj PdF UP.

„Půjde o velmi náročný zásah do života fakulty. Se zásadními termíny, které mimo jiné souvisejí i se stěhováním pracovišť do náhradních prostor, jsou v tuto chvíli již seznámeni vedoucí kateder i rozvrháři fakulty, nyní informace obdrží zaměstnanci. Všechny na fakultě prosíme o maximální součinnost a pochopení,“ uvedl proděkan Jan Michalík který před senátory zdůraznil, že půjde o stavebně velmi náročnou akci. Její termín ukončení je stanoven na 26. září 2025. Akademický senát PdF UP vzal informace o přípravě stavebního projektu na vědomí. Včetně toho, že řada termínů závisí na průběhu výběrového řízení a stavby samé, tj. nejsou přímo ovlivnitelné ze strany fakulty. Poté přijal i harmonogram akademického roku 2024/2025 a harmonogram zápisu předmětů na PdF UP do IS STAG v akademickém roce 2024/2025, které již plánovanou rekonstrukci zohledňují.

Během jednání se senátoři věnovali také nominaci fakultního zástupce do Etické komise Univerzity Palackého. Shodli se na tom, že do konce funkčního období rektora UP, tedy do 30. dubna, bude tuto pozici zastávat profesor Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií.

AS PdF UP přijal i usnesení, kterým schválil novelu č. 5 Statutu PdF UP, změnil tak organizační zařazení Centra celoživotního vzdělávání, které nově bude působit jako fakultní účelové zařízení. Přijal i novelu č. 3 Organizačního řádu PdF UP. V ní jde o úpravu řídicí struktury děkanátu fakulty, přičemž se ve většině de facto jedná o formální a jazykové změny, nově je zřizováno oddělení projektové podpory. Ve znění pozměňovacího návrhu pak schválil i dokument s názvem Podmínky přijímacího řízení PdF UP pro akademický rok 2025/2026.

Jedním z diskutovaných témat červnového jednání bylo i písemné přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025, v němž fakulta nově spolupracovala se společností SCIO. Děkan fakulty Vojtech Regec i proděkanka pro studium Radka Dofková v této souvislosti představili analýzu dostupných informací a dat. Ta obsahuje zmínku o silných i slabých stránkách proběhlého řízení. Dostupné údaje potvrdily adekvátnost tohoto modelu přijímacího řízení. Počítá se ovšem s jeho dalším sledováním – je potřeba delšího časového úseku. Po krátké debatě vzal AS PdF UP předloženou reflexi na vědomí.

Pedagogická fakulta začne v listopadu s rekonstrukcí budovy na Žižkově náměstí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Mon, 10/06/2024 - 08:00

Akademický senát Pedagogické fakulty UP se během svého červnového jednání věnoval nominaci kandidáta do Etické komise UP, reflexi písemného přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok i podmínkám příjímacího řízení PdF UP pro akademický rok 2025/2026. Seznámil se se stavem příprav chystané rekonstrukce budovy na Žižkově náměstí a s tím související organizací nového akademického roku.  

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se připravuje na komplikovaný život, který jejím zaměstnancům i studentům přinese chystaná rekonstrukce objektu na Žižkově náměstí. Stavět se začne už zkraje listopadu. S důležitými termíny, které se dotknou již nadcházejícího zimního semestru, seznámil senátory Ondřej Kolář, tajemník fakulty, i Jan Michalík, proděkan pro legislativu, organizaci a rozvoj PdF UP.

„Půjde o velmi náročný zásah do života fakulty. Se zásadními termíny, které mimo jiné souvisejí i se stěhováním pracovišť do náhradních prostor, jsou v tuto chvíli již seznámeni vedoucí kateder i rozvrháři fakulty, nyní informace obdrží zaměstnanci. Všechny na fakultě prosíme o maximální součinnost a pochopení,“ uvedl proděkan Jan Michalík který před senátory zdůraznil, že půjde o stavebně velmi náročnou akci. Její termín ukončení je stanoven na 26. září 2025. Akademický senát PdF UP vzal informace o přípravě stavebního projektu na vědomí. Včetně toho, že řada termínů závisí na průběhu výběrového řízení a stavby samé, tj. nejsou přímo ovlivnitelné ze strany fakulty. Poté přijal i harmonogram akademického roku 2024/2025 a harmonogram zápisu předmětů na PdF UP do IS STAG v akademickém roce 2024/2025, které již plánovanou rekonstrukci zohledňují.

Během jednání se senátoři věnovali také nominaci fakultního zástupce do Etické komise Univerzity Palackého. Shodli se na tom, že do konce funkčního období rektora UP, tedy do 30. dubna, bude tuto pozici zastávat profesor Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií.

AS PdF UP přijal i usnesení, kterým schválil novelu č. 5 Statutu PdF UP, změnil tak organizační zařazení Centra celoživotního vzdělávání, které nově bude působit jako fakultní účelové zařízení. Přijal i novelu č. 3 Organizačního řádu PdF UP. V ní jde o úpravu řídicí struktury děkanátu fakulty, přičemž se ve většině de facto jedná o formální a jazykové změny, nově je zřizováno oddělení projektové podpory. Ve znění pozměňovacího návrhu pak schválil i dokument s názvem Podmínky přijímacího řízení PdF UP pro akademický rok 2025/2026.

Jedním z diskutovaných témat červnového jednání bylo i písemné přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025, v němž fakulta nově spolupracovala se společností SCIO. Děkan fakulty Vojtech Regec i proděkanka pro studium Radka Dofková v této souvislosti představili analýzu dostupných informací a dat. Ta obsahuje zmínku o silných i slabých stránkách proběhlého řízení. Dostupné údaje potvrdily adekvátnost tohoto modelu přijímacího řízení. Počítá se ovšem s jeho dalším sledováním – je potřeba delšího časového úseku. Po krátké debatě vzal AS PdF UP předloženou reflexi na vědomí.

Categories: Novinky z PřF a UP

Výstava fotografií připomíná Baltskou cestu, politickou demonstraci z roku 1989

Psal se 23. srpen 1989, když se přibližně dva miliony lidí ze tří pobaltských států okupovaných Sovětským svazem spojily, a to doslova. Vytvořily lidský řetěz dlouhý 675,5 kilometru s cílem ukázat soudržnost pobaltských národů a podtrhnout jejich snahu o obnovení suverenity. Tento protest nyní připomíná výstava fotografií v Knihovně UP ve Zbrojnici.

Výstava pěti desítek černobílých fotografií je umístěná v časopisecké studovně a potrvá po celý červen. Je součástí projektu Remember Bacha, který na právnické fakultě realizuje Ondrej Hamuľák z katedry mezinárodního a evropského práva. „Členství v projektovém konsorciu, které připomíná takzvanou Baltskou cestu, považuji za součást poslání a genetického kódu naší fakulty. Obnovení fakulty bylo jedním z výsledků demokratizačního procesu po listopadu 1989. Hodnoty jako je demokracie, právní stát, občanská společnost a základní práva fakulta propaguje, podporuje a rozvíjí v mnoha ze svých aktivit. Aktivní postoj a podpora Ukrajiny a ukrajinských kolegů a studentů po zahájení ruské agrese je příkladem, že je fakulta věrna svému poslání a ctí hodnoty, které symbolizuje i fenomén Baltské cesty,“ řekl Ondrej Hamuľák s tím, že věří, že si studenti a pracovníci univerzity, stejně jako hosté, najdou chvilku zastavit se u výstavy a připomenou si zmiňované hodnoty.

Do projektu je zapojeno osm dalších partnerů: Tallinská technická univerzita, Univerzita ve Vigu, Univerzita v Boloni, nezisková organizace EESTI Poliitiliste Liit MTU, litevská Univerzita Vytautas Magnus, Universita v Bialystoku, nevládní organizace Creative Ideas a Univerzita Komenského v Bratislavě.

Lidský řetěz spojil 23. srpna 1989 hlavní města pobaltských republik — Vilnius, Rigu a Tallinn. Z Vilniusu vedl po dálnicích a hlavních silnicích přes Ukmergė, Panevėžys, Pasvalys a Bausku do Rigy a dále přes Ainaži a Pärnu do Tallinnu. V 19 hodin místního času rozmístění účastníci na čtvrt hodiny spojili ruce a vytvořili tak nepřerušený řetěz po celé délce. Po rozpuštění řetězu se na mnoha místech konala lidová shromáždění, na nichž si lidé připomínali minulé události a vyjadřovali vůli po obnovení národní suverenity.

Výstava The Baltic Way se uskutečnila již vloni na podzim na právnické fakultě. V plánu je letos ještě jedna její zastávka, místo je zatím v jednání.

Projekt Remember Bacha má svou webovou stránku.

Výstava fotografií připomíná Baltskou cestu, politickou demonstraci z roku 1989

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Sat, 08/06/2024 - 08:00

Psal se 23. srpen 1989, když se přibližně dva miliony lidí ze tří pobaltských států okupovaných Sovětským svazem spojily, a to doslova. Vytvořily lidský řetěz dlouhý 675,5 kilometru s cílem ukázat soudržnost pobaltských národů a podtrhnout jejich snahu o obnovení suverenity. Tento protest nyní připomíná výstava fotografií v Knihovně UP ve Zbrojnici.

Výstava pěti desítek černobílých fotografií je umístěná v časopisecké studovně a potrvá po celý červen. Je součástí projektu Remember Bacha, který na právnické fakultě realizuje Ondrej Hamuľák z katedry mezinárodního a evropského práva. „Členství v projektovém konsorciu, které připomíná takzvanou Baltskou cestu, považuji za součást poslání a genetického kódu naší fakulty. Obnovení fakulty bylo jedním z výsledků demokratizačního procesu po listopadu 1989. Hodnoty jako je demokracie, právní stát, občanská společnost a základní práva fakulta propaguje, podporuje a rozvíjí v mnoha ze svých aktivit. Aktivní postoj a podpora Ukrajiny a ukrajinských kolegů a studentů po zahájení ruské agrese je příkladem, že je fakulta věrna svému poslání a ctí hodnoty, které symbolizuje i fenomén Baltské cesty,“ řekl Ondrej Hamuľák s tím, že věří, že si studenti a pracovníci univerzity, stejně jako hosté, najdou chvilku zastavit se u výstavy a připomenou si zmiňované hodnoty.

Do projektu je zapojeno osm dalších partnerů: Tallinská technická univerzita, Univerzita ve Vigu, Univerzita v Boloni, nezisková organizace EESTI Poliitiliste Liit MTU, litevská Univerzita Vytautas Magnus, Universita v Bialystoku, nevládní organizace Creative Ideas a Univerzita Komenského v Bratislavě.

Lidský řetěz spojil 23. srpna 1989 hlavní města pobaltských republik — Vilnius, Rigu a Tallinn. Z Vilniusu vedl po dálnicích a hlavních silnicích přes Ukmergė, Panevėžys, Pasvalys a Bausku do Rigy a dále přes Ainaži a Pärnu do Tallinnu. V 19 hodin místního času rozmístění účastníci na čtvrt hodiny spojili ruce a vytvořili tak nepřerušený řetěz po celé délce. Po rozpuštění řetězu se na mnoha místech konala lidová shromáždění, na nichž si lidé připomínali minulé události a vyjadřovali vůli po obnovení národní suverenity.

Výstava The Baltic Way se uskutečnila již vloni na podzim na právnické fakultě. V plánu je letos ještě jedna její zastávka, místo je zatím v jednání.

Projekt Remember Bacha má svou webovou stránku.

Categories: Novinky z PřF a UP

Frankofonní televize TV5 Monde natáčela ve Francouzském centru Univerzity Palackého

Jak žije francouzština a frankofonní kultura napříč světadíly v různých částech světa? Právě o tom se snaží informovat oblíbený pořad Destination Francophonie frankofonní televize TV5 Monde. Její moderátor a tvůrce uvedeného pořadu Ivan Kabacoff  natáčel zkraje června také na Univerzitě Palackého. 

Úsporný televizní štáb, který kromě Ivana Kabacoffa tvořil už jen kameraman a zručný navigátor dronu Cédric Fouré, strávil v České republice týden. Natáčel v Praze, Brně a Olomouci, přičemž do Olomouce se TV5 vydala na výslovné doporučení nového atašé pro jazykovou spolupráci Bruna Girardeaua. Ten do města zavítal v březnu na festival francouzské kultury Bonjour Olomouc a okouzlil jej jak jeho bohatý program, tak atmosféra města. 

„Jako jinde ve světě i v České republice televizi zajímaly zejména frankofonní stopy jednotlivých destinací. V Olomouci se natáčelo v hlavních centrech frankofonie, v česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia a ve Francouzském centru Univerzity Palackého, kde francouzští filmaři zachytili atmosféru motivačního workshopu pro středoškoláky," uvedl Jan Zatloukal, ředitel Francouzského centra UP, jehož domovským pracovištěm je katedra romanistiky FF UP.

I když natáčení exteriéru značně komplikovalo deštivé počasí, podle něj se filmařům nakonec podařilo zachytit četné francouzské stopy v centru Olomouce: přítomnost nejslavnějšího Francouze v Olomouci generála La Fayetta; Arionovu kašnu vytvořenou sochařem Ivanem Theimerem, dlouhodobě žijícím v Paříži; radnici s orlojem Karla Svolinského spolu s připomínkou více než třicetiletého partnerství s francouzským městem Antony; Denisovu ulici nesoucí jméno jednoho z prvních významných čechofilů, historika Ernesta Denise; Ostružnickou ulici, v níž se koncentruje řada ‚francouzských‘ podniků, jako jsou vinotéka Galský kohout, paštikárna u p. Ragueneaua či kavárnička Café La Fée atd.

Tvůrce pořadu zaujal i osud Jana Čepa, českého spisovatele a překladatele zejména z francouzštiny, který po únorových událostech roku 1948 emigroval do Francie, kde působil až do své smrti, a který tak svým životem i dílem výstižně propojuje Hanou a Francii. Natáčelo se v jeho rodných Myslechovicích i na poutním místě v sousední Cholině.

Příjemným zakončením náročného prvního natáčecího dne byl večer francouzského šansonu v klubu Variace, kde zazpívala Jarmila Beková se svou formací Baguette Bohème, kterou už frankofilní olomoucké publikum dobře zná z letošního zahájení festivalu Bonjour Olomouc.

„Za natáčením v Olomouci stojí činnost Francouzského centra UP, díky jehož aktivitám na francouzském velvyslanectví dobře vědí, že frankofonie v Olomouci a celém regionu žije a vyvíjí bohatou činnost. Vnímám to tedy také jako ocenění naší práce. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se na aktivitách Francouzského centra podílejí a s nadšením vynakládají velké množství energie daleko nad rámec běžných pracovních povinností, včetně mateřské katedry romanistiky. Především to však znamená úžasnou reklamu pro město Olomouc, s jehož krásami se nyní bude moci seznámit celý frankofonní svět,“ uzavřel Jan Zatloukal, který s natáčecím štábem strávil dva dny. Do vysílání půjde pořad v prosinci, již v listopadu se však chystá jeho předpremiéra v Praze, Brně i Olomouci.

Frankofonní televize TV5 Monde natáčela ve Francouzském centru Univerzity Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Fri, 07/06/2024 - 12:00

Jak žije francouzština a frankofonní kultura napříč světadíly v různých částech světa? Právě o tom se snaží informovat oblíbený pořad Destination Francophonie frankofonní televize TV5 Monde. Její moderátor a tvůrce uvedeného pořadu Ivan Kabacoff  natáčel zkraje června také na Univerzitě Palackého. 

Úsporný televizní štáb, který kromě Ivana Kabacoffa tvořil už jen kameraman a zručný navigátor dronu Cédric Fouré, strávil v České republice týden. Natáčel v Praze, Brně a Olomouci, přičemž do Olomouce se TV5 vydala na výslovné doporučení nového atašé pro jazykovou spolupráci Bruna Girardeaua. Ten do města zavítal v březnu na festival francouzské kultury Bonjour Olomouc a okouzlil jej jak jeho bohatý program, tak atmosféra města. 

„Jako jinde ve světě i v České republice televizi zajímaly zejména frankofonní stopy jednotlivých destinací. V Olomouci se natáčelo v hlavních centrech frankofonie, v česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia a ve Francouzském centru Univerzity Palackého, kde francouzští filmaři zachytili atmosféru motivačního workshopu pro středoškoláky," uvedl Jan Zatloukal, ředitel Francouzského centra UP, jehož domovským pracovištěm je katedra romanistiky FF UP.

I když natáčení exteriéru značně komplikovalo deštivé počasí, podle něj se filmařům nakonec podařilo zachytit četné francouzské stopy v centru Olomouce: přítomnost nejslavnějšího Francouze v Olomouci generála La Fayetta; Arionovu kašnu vytvořenou sochařem Ivanem Theimerem, dlouhodobě žijícím v Paříži; radnici s orlojem Karla Svolinského spolu s připomínkou více než třicetiletého partnerství s francouzským městem Antony; Denisovu ulici nesoucí jméno jednoho z prvních významných čechofilů, historika Ernesta Denise; Ostružnickou ulici, v níž se koncentruje řada ‚francouzských‘ podniků, jako jsou vinotéka Galský kohout, paštikárna u p. Ragueneaua či kavárnička Café La Fée atd.

Tvůrce pořadu zaujal i osud Jana Čepa, českého spisovatele a překladatele zejména z francouzštiny, který po únorových událostech roku 1948 emigroval do Francie, kde působil až do své smrti, a který tak svým životem i dílem výstižně propojuje Hanou a Francii. Natáčelo se v jeho rodných Myslechovicích i na poutním místě v sousední Cholině.

Příjemným zakončením náročného prvního natáčecího dne byl večer francouzského šansonu v klubu Variace, kde zazpívala Jarmila Beková se svou formací Baguette Bohème, kterou už frankofilní olomoucké publikum dobře zná z letošního zahájení festivalu Bonjour Olomouc.

„Za natáčením v Olomouci stojí činnost Francouzského centra UP, díky jehož aktivitám na francouzském velvyslanectví dobře vědí, že frankofonie v Olomouci a celém regionu žije a vyvíjí bohatou činnost. Vnímám to tedy také jako ocenění naší práce. Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se na aktivitách Francouzského centra podílejí a s nadšením vynakládají velké množství energie daleko nad rámec běžných pracovních povinností, včetně mateřské katedry romanistiky. Především to však znamená úžasnou reklamu pro město Olomouc, s jehož krásami se nyní bude moci seznámit celý frankofonní svět,“ uzavřel Jan Zatloukal, který s natáčecím štábem strávil dva dny. Do vysílání půjde pořad v prosinci, již v listopadu se však chystá jeho předpremiéra v Praze, Brně i Olomouci.

Categories: Novinky z PřF a UP

Usnesení ze zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 176. zasedání následující usnesení:

1. ČKR podporuje požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na navýšení výdajů státního rozpočtu na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol pro rok 2025 o 6 miliard Kč. Navržené finanční prostředky považuje za nepodkročitelné minimum pro udržení kvality a rozsahu aktuálně realizované vzdělávací činnosti. ČKR konstatuje, že tato částka pouze kompenzuje inflační vývoj a pouze částečně reflektuje podíl financování veřejného vysokého školství obvyklý v zemích EU. Připomíná zároveň nutnost udržitelného prorůstového rozpočtu vysokého školství ve střednědobém i dlouhodobém horizontu, bez kterého veřejné a státní vysoké školy nebudou schopny efektivně plánovat a zabezpečit kvalitní vzdělávání, které je klíčové pro jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

2. ČKR vyzývá MŠMT k pokračování v diskusi o ministerstvem avizovaném komplexním řešení ukazatele A a K. Základem další diskuse musí být konkrétně formulované priority pro následující období jak v oblasti společenské poptávky, tak v dalších navrhovaných ukazatelích/oblastech. Případná úprava parametrů financování je možná jen v případě prorůstového rozpočtu.

3. ČKR je připravena vést dialog v úzké spolupráci s MŠMT a Radou vysokých škol o vhodných úpravách zákona o vysokých školách směřujících k nastavení vyváženého rozdělení pravomocí a odpovědností vedení vysokých škol a dalších samosprávných vysokoškolských orgánů.

V Brně dne 6. června 2024

Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

předsedkyně

Usnesení ze zasedání Pléna České konference rektorů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Fri, 07/06/2024 - 10:40

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 176. zasedání následující usnesení:

1. ČKR podporuje požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na navýšení výdajů státního rozpočtu na vzdělávací činnost pro oblast vysokých škol pro rok 2025 o 6 miliard Kč. Navržené finanční prostředky považuje za nepodkročitelné minimum pro udržení kvality a rozsahu aktuálně realizované vzdělávací činnosti. ČKR konstatuje, že tato částka pouze kompenzuje inflační vývoj a pouze částečně reflektuje podíl financování veřejného vysokého školství obvyklý v zemích EU. Připomíná zároveň nutnost udržitelného prorůstového rozpočtu vysokého školství ve střednědobém i dlouhodobém horizontu, bez kterého veřejné a státní vysoké školy nebudou schopny efektivně plánovat a zabezpečit kvalitní vzdělávání, které je klíčové pro jejich konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu.

2. ČKR vyzývá MŠMT k pokračování v diskusi o ministerstvem avizovaném komplexním řešení ukazatele A a K. Základem další diskuse musí být konkrétně formulované priority pro následující období jak v oblasti společenské poptávky, tak v dalších navrhovaných ukazatelích/oblastech. Případná úprava parametrů financování je možná jen v případě prorůstového rozpočtu.

3. ČKR je připravena vést dialog v úzké spolupráci s MŠMT a Radou vysokých škol o vhodných úpravách zákona o vysokých školách směřujících k nastavení vyváženého rozdělení pravomocí a odpovědností vedení vysokých škol a dalších samosprávných vysokoškolských orgánů.

V Brně dne 6. června 2024

Za Českou konferenci rektorů

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

předsedkyně

Categories: Novinky z PřF a UP

Sciencefest

News: Institute of Physics - Fri, 07/06/2024 - 09:27
Categories: News from FZU

Vědafest

Novinky: Fyzikální ústav - Fri, 07/06/2024 - 09:15
Categories: Novinky z FZÚ AV ČR

Senát LF projednal zásadní akreditaci a schválil letošní rozpočet

Stěžejním bodem posledního zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP v letním semestru bylo projednání akreditace studijních programů Všeobecné lékařství a General Medicine. Kromě toho si senátoři zvolili nového studentského místopředsedu a schválili rozpočet fakulty a dělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště pro letošní rok.

V úvodu jednání předseda senátu Tomáš Papajík představil přítomným tři nové senátory, náhradníky za čerstvé absolventy, kterým s úspěšným zakončením studia skončil i senátorský mandát. Zároveň bylo nutné zvolit nového studentského místopředsedu, kterým se stal Michal Kropáček ze 3. ročníku Všeobecného lékařství.

Předseda Tomáš Papajík také připomněl, že děkan Milan Kolář obdržel Cenu města Olomouce (psali jsme zde), a jménem senátu mu pogratuloval. Děkan se pak ujal slova a představil senátorům předloženou Výroční zprávu LF UP za rok 2023 i návrh rozpočtu fakulty pro letošní rok a dělení finančních prostředků na pracoviště. Co se týče přidělených prostředků, fakulta si oproti loňsku o 13 milionů polepšila, a jak děkan podotkl, mezi jednotlivá pracoviště se letos rozdělí nejvíce peněz od roku 2020. Rozpočet fakulty pak počítá s náklady ve výši 489 milionů korun.

Návrh rozpočtu, dělení prostředků a výroční zprávu senátoři schválili. Stejně tak i podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 a akreditaci doktorského programu Bioinformatika a výpočetní biologie.

K další akreditaci, která je pro fakultu zásadní, neboť se týká stěžejního programu Všeobecné lékařství a anglického programu General Medicine, se během zasedání dlouze diskutovalo. Svůj názor vyjádřili nejen akademici, ale i studenti a přítomní čerství absolventi. Už v předchozích týdnech přitom měli členové akademické obce fakulty i zástupci Fakultní nemocnice Olomouc příležitost se k chystané akreditaci vyjádřit na několika setkáních. Stávající akreditace končí v květnu příštího roku.

Hlavním cílem nové akreditace a nutných změn ve studijních plánech je zabezpečení dostatečného rozsahu klinické výuky v souladu s vyhláškou 280/2018 Sb., stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. „Myslím si, že to bude opravdu moderní kurikulum odpovídající současným požadavkům na výuku na lékařské fakultě,“ uvedl děkan Milan Kolář s tím, že při přípravě vzali v potaz i doporučení z nedávného hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Světové federace pro lékařské vzdělávání (psali jsme zde).

Po více než hodinovém projednávání senátoři doporučili předložení akreditačních spisů Vědecké radě LF UP.

Odhlasovali také, že se budou zabývat možnými změnami Jednacího řádu a Volebního řádu AS LF UP. Na závěr zasedání vyslechli ještě další stručné informace z vedení fakulty, mimo jiné že byla zkolaudována hrubá stavba nové budovy. V ní bude celé jedno patro vyhrazeno simulátorovému centru, které je nezbytné pro výše zmíněnou rozšířenou praktickou výuku budoucích lékařů.

K příštímu jednání se AS LF UP sejde 1. října.  

Senát LF projednal zásadní akreditaci a schválil letošní rozpočet

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Fri, 07/06/2024 - 08:00

Stěžejním bodem posledního zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP v letním semestru bylo projednání akreditace studijních programů Všeobecné lékařství a General Medicine. Kromě toho si senátoři zvolili nového studentského místopředsedu a schválili rozpočet fakulty a dělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště pro letošní rok.

V úvodu jednání předseda senátu Tomáš Papajík představil přítomným tři nové senátory, náhradníky za čerstvé absolventy, kterým s úspěšným zakončením studia skončil i senátorský mandát. Zároveň bylo nutné zvolit nového studentského místopředsedu, kterým se stal Michal Kropáček ze 3. ročníku Všeobecného lékařství.

Předseda Tomáš Papajík také připomněl, že děkan Milan Kolář obdržel Cenu města Olomouce (psali jsme zde), a jménem senátu mu pogratuloval. Děkan se pak ujal slova a představil senátorům předloženou Výroční zprávu LF UP za rok 2023 i návrh rozpočtu fakulty pro letošní rok a dělení finančních prostředků na pracoviště. Co se týče přidělených prostředků, fakulta si oproti loňsku o 13 milionů polepšila, a jak děkan podotkl, mezi jednotlivá pracoviště se letos rozdělí nejvíce peněz od roku 2020. Rozpočet fakulty pak počítá s náklady ve výši 489 milionů korun.

Návrh rozpočtu, dělení prostředků a výroční zprávu senátoři schválili. Stejně tak i podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 a akreditaci doktorského programu Bioinformatika a výpočetní biologie.

K další akreditaci, která je pro fakultu zásadní, neboť se týká stěžejního programu Všeobecné lékařství a anglického programu General Medicine, se během zasedání dlouze diskutovalo. Svůj názor vyjádřili nejen akademici, ale i studenti a přítomní čerství absolventi. Už v předchozích týdnech přitom měli členové akademické obce fakulty i zástupci Fakultní nemocnice Olomouc příležitost se k chystané akreditaci vyjádřit na několika setkáních. Stávající akreditace končí v květnu příštího roku.

Hlavním cílem nové akreditace a nutných změn ve studijních plánech je zabezpečení dostatečného rozsahu klinické výuky v souladu s vyhláškou 280/2018 Sb., stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. „Myslím si, že to bude opravdu moderní kurikulum odpovídající současným požadavkům na výuku na lékařské fakultě,“ uvedl děkan Milan Kolář s tím, že při přípravě vzali v potaz i doporučení z nedávného hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Světové federace pro lékařské vzdělávání (psali jsme zde).

Po více než hodinovém projednávání senátoři doporučili předložení akreditačních spisů Vědecké radě LF UP.

Odhlasovali také, že se budou zabývat možnými změnami Jednacího řádu a Volebního řádu AS LF UP. Na závěr zasedání vyslechli ještě další stručné informace z vedení fakulty, mimo jiné že byla zkolaudována hrubá stavba nové budovy. V ní bude celé jedno patro vyhrazeno simulátorovému centru, které je nezbytné pro výše zmíněnou rozšířenou praktickou výuku budoucích lékařů.

K příštímu jednání se AS LF UP sejde 1. října.  

Categories: Novinky z PřF a UP

Cyklisté z UP jsou akademickými mistry světa

Nejúspěšnější výpravou na letošním akademickém mistrovství světa v cyklistice, které se konalo v Kostarice, se stala s celkovým počtem sedmi medailí ta česká. Zásluhu na tom mají i dva studenti Univerzity Palackého – Daniel Mráz z přírodovědecké fakulty a Jakub Ťoupalík z fakulty tělesné kultury, oba oblékající závodní dres týmu Elkov Kasper.

Daniel Mráz, který na PřF UP studuje Ekologii a ochranu životního prostředí, si vyjel titul akademického mistra světa v deštivém silničním závodě na 112 km. Jakub Ťoupalík, student programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců na FTK UP, měl ve stejném závodě poněkud smůlu, když musel měnit kolo. V dalších závodech ale štěstí stálo při něm, když v kritériu na 45 km obsadil stříbrnou pozici a o den později vyhrál časovku na 20 km.

„Jsme spokojení, povedlo se nám vyhrát tři medaile, s tím jsme sem jeli. Sice nebyla až tak vysoká konkurence, ale výsledek se počítá,“ uvedl Jakub Ťoupalík pro web roadcycling.cz s tím, že účast na mistrovství i přes náročnější aklimatizaci byla příjemným zpestřením sezony.

Kromě silničních závodů bodovala česká výprava na akademickém mistrovství i v krosu. Dvě zlaté medaile získala Patricie Srnská z České zemědělské univerzity, bronz přidala Aneta Novotná ze stejné školy. Titul akademického mistra světa si vyjel také Jan Zatloukal z Moravské vysoké školy Olomouc.

Akademické mistrovství světa v cyklistice se konalo na přelomu května a června v Kostarice. Zúčastnili se jej studentky a studenti z dvacítky zemí, přičemž medailovému žebříčku dominují evropské výpravy. První místo obsadila Česká republika, druhé skončilo se čtyřmi medailemi Maďarsko a třetí Německo. Více o mistrovství zde.

Cyklisté z UP jsou akademickými mistry světa

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Thu, 06/06/2024 - 12:00

Nejúspěšnější výpravou na letošním akademickém mistrovství světa v cyklistice, které se konalo v Kostarice, se stala s celkovým počtem sedmi medailí ta česká. Zásluhu na tom mají i dva studenti Univerzity Palackého – Daniel Mráz z přírodovědecké fakulty a Jakub Ťoupalík z fakulty tělesné kultury, oba oblékající závodní dres týmu Elkov Kasper.

Daniel Mráz, který na PřF UP studuje Ekologii a ochranu životního prostředí, si vyjel titul akademického mistra světa v deštivém silničním závodě na 112 km. Jakub Ťoupalík, student programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců na FTK UP, měl ve stejném závodě poněkud smůlu, když musel měnit kolo. V dalších závodech ale štěstí stálo při něm, když v kritériu na 45 km obsadil stříbrnou pozici a o den později vyhrál časovku na 20 km.

„Jsme spokojení, povedlo se nám vyhrát tři medaile, s tím jsme sem jeli. Sice nebyla až tak vysoká konkurence, ale výsledek se počítá,“ uvedl Jakub Ťoupalík pro web roadcycling.cz s tím, že účast na mistrovství i přes náročnější aklimatizaci byla příjemným zpestřením sezony.

Kromě silničních závodů bodovala česká výprava na akademickém mistrovství i v krosu. Dvě zlaté medaile získala Patricie Srnská z České zemědělské univerzity, bronz přidala Aneta Novotná ze stejné školy. Titul akademického mistra světa si vyjel také Jan Zatloukal z Moravské vysoké školy Olomouc.

Akademické mistrovství světa v cyklistice se konalo na přelomu května a června v Kostarice. Zúčastnili se jej studentky a studenti z dvacítky zemí, přičemž medailovému žebříčku dominují evropské výpravy. První místo obsadila Česká republika, druhé skončilo se čtyřmi medailemi Maďarsko a třetí Německo. Více o mistrovství zde.

Categories: Novinky z PřF a UP

Setkání členů sítě Aurora: Aktuální proměny vysokého školství v Evropě

Jak bude vypadat evropská společnost i vzdělávání v budoucnu? Bude možné bez komplikací studovat na více univerzitách současně, sdílet své jedinečné odborné znalosti, navzájem využívat výzkumná pracoviště či navazovat spolupráci s komerční sférou, která bude mít pozitivní dopad na společnost? Ano, a právě teď se nacházíme uprostřed těchto změn – takové bylo poselství setkání členů evropské univerzitní sítě Aurora, které proběhlo na konci května v Neapoli. Co ještě – kromě zvolení Martina Procházky do funkce jejího prezidenta – toto setkání přineslo?

Setkání Aurora Spring Biannual Naples 2024 hostila Neapolská univerzita Fridricha II., která v letošním roce slaví 800 let od založení. Mezi dalšími členy Aurory je – vedle Univerzity Palackého – zároveň hned několik univerzit, které začaly psát své dějiny až ve druhé polovině 20. století. Vzájemná spolupráce díky tomu umožňuje kombinovat tradici evropského školství s aktuálními trendy a inovacemi, rozšiřováním digitálních kompetencí a využíváním možností online prostoru.

Každá z institucí v síti Aurora nabízí ostatním inspiraci v tom, na co se zaměřuje a v čem je nejlepší. Studující si už nyní například mohou zapsat online či hybridní kurzy z nabídky jiných univerzit či kontaktovat zahraničního školitele pro vedení disertační práce. K bezproblémové spolupráci je nutné propojit vzdělávací systémy a navzájem uznávat obdržené kredity či mikrocertifikáty – a právě na tuto problematiku se zaměřil jeden z hlavních diskuzních bloků proběhlého setkání. Příkladem úspěšné spolupráce je projekt Euridice, jehož výstupem bude i díky zapojení UP nový mezinárodní studijní program. „Aurora se již dlouho věnuje digitální společnosti. Původně začínala s obecným vzdělávacím modulem, projekt se následně rozvinul v přípravu komplexního společného magisterského studijního programu. Využili jsme zde program Digitální Evropa Evropské komise k získání financí na projekt, přípravu i realizaci studijního programu,“ řekl prorektor UP pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka, který je řešitelem projektu za UP.

Činnost univerzit se neobejde bez převodu výsledků výzkumu do praxe a spolupráce s komerční i veřejnou sférou či samosprávami. Michal Malacka byl proto coby garant strategie hostem kulatého stolu Stakeholder Engagement and Social Entrepreneurship in European Alliances: „Univerzity v alianci budou vytvářet strategický rámec spolupráce se samosprávami měst a regionů, zástupci průmyslu, zdravotnictví, obchodními komorami, nevládními organizacemi a s inkubátory sociálních změn, zejména na aktivitách souvisejících s udržitelností, změnou klimatu, digitální společností, zdravím a kulturou.“ Peter Fenici ze společnosti AstraZeneca dále v případové studii ukázal, jak funguje jejich partnerství s neapolskou univerzitou, s níž společně připravují vzdělávací program o genové terapii.

Jednou z priorit Aurory je už od jejího počátku udržitelnost a řešení klimatické změny. Několikaletá práce pracovního balíčku Udržitelný kampus, který vede Univerzita Palackého a Innsbrucká univerzita, vyvrcholila vznikem Společného plánu snižování ekologické stopy (Common footprint reduction plan). Během biannualu jej koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková a její kolega Lorenzo Rieg krátce představili, načež jej rektoři a rektorky univerzit Aurory slavnostně podepsali. „Dokument, jehož vznik provázelo mnoho diskuzí a kompromisů, byl také jedním ze závazků směrem k Evropské komisi. Věřím, že se nám společně podaří cíle naplnit – přestože jednotliví členové Aurory mají často dost odlišné podmínky a výchozí pozici – a svým příkladem na poli udržitelnosti inspirovat ostatní instituce i veřejnost,“ uvedla Zuzana Huňková.

Vrcholným okamžikem dne byl slavnostní ceremoniál předání prezidenství sítě Aurora. Jen chvíli předtím totiž Aurora General Council zvolil novým prezidentem rektora UP Martina Procházku (psali jsme podrobněji zde). Od září tak nahradí současného prezidenta, rektora Islandské univerzity Jóna Atliho Benediktssona, kterému jako poděkování za jeho působení věnoval vázu z českého křišťálu. „S Martinem Procházkou mám tu čest spolupracovat už několik let, a tak můžu s jistotou říct, že Aurora bude v dobrých rukou,“ uvedl končící prezident.

Středeční program byl potom věnován jednáním prorektorů, výkonných výborů a jednotlivých pracovních skupin. Proběhl také kulatý stůl členů Aurora Student Council, jemuž předsedal jeho prezident Hanuš Patera, student psychologie na FF UP. Během něj představili svou dlouhodobou strategii a cíle, kterých by chtěli v dlouhodobém horizontu dosáhnout. Důraz kladou například na diverzitu a inkluzi na jednotlivých univerzitách a na silnou roli studujících při prosazování těchto principů. V plenární diskuzi pak otevřeli otázku intenzivnějšího a aktivnějšího zapojování studentek a studentů do činnosti Aurory a jednotlivých pracovních balíčků nebo odměňování za jejich práci.

Podrobnější program Aurora Spring Biannual Naples 2024 je k dispozici na webu Aurory spolu s videozáznamy jeho průběhu. Příští fyzické setkání Aurora Biannual se bude odehrávat v květnu 2025 v Paříži, kde ostatní členy sítě přivítá její nejmladší člen – Université Paris-Est Créteil (UPEC).

Pages