Agregátor zdrojů

Děkanské volby budou na právnické fakultě v říjnu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 06/19/2019 - 14:00

Nového děkana nebo děkanku právnické fakulty pro funkční období 2020–2024 zvolí senátoři v polovině října. O termínu voleb a složení volební komise rozhodli senátoři na svém pondělním zasedání, které bylo poslední v tomto akademickém roce. Během tříhodinového jednání stihli například i odsouhlasit podmínky přijímacího řízení pro rok 2020/2021 nebo změnu fakultního statutu.

Předseda akademického senátu Michal Bartoň doporučil kolegům kopírovat volební harmonogram z roku 2015 a pro volební zasedání senátu navrhl dva říjnové pondělky. Všichni přítomní senátoři se shodli na 14. říjnu a vzápětí ustavili tříčlennou volební komisi ve složení Kateřina Frumarová a Renáta Šínová, za akademiky, a student Jiří Stýblo. „Nyní si komise musí zvolit předsedu a vyzve členy akademické obce k podání návrhů kandidátů na děkana. Současně stanoví lhůtu k podávání návrhů,“ naznačil další předvolební kroky Michal Bartoň.

Na programu zasedání měli senátoři ještě dalších pět důležitých bodů. Schválili Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PF UP na rok 2020. Odsouhlasili podmínky přijímacího řízení do magisterských a bakalářského studijního programu i do doktorského studijního programu pro rok 2020/2021. „Systém současného přijímacího řízení se nám osvědčil a není potřeba jej měnit,“ řekl senátorům Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy.

Na základě výzvy Legislativní komise Akademického senátu UP vedení fakulty dále senátorům předložilo změnu fakultního statutu a Vnitřní předpis PF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na PF UP a k úpravě některých dalších otázek souvisejících se studiem na PF UP. Po schválení fakultním senátem se oběma normami bude ještě zabývat senát univerzitní. Vnitřní předpis by měl být účinný od září.

Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum, informovala senátory o stavu příprav koncepce hodnocení vědy na fakultě. „V tuto chvíli pětičlenná komise dospěla ke třem dílčím závěrům. Varianty ještě v rámci komise rozpracujeme a potom předložíme k širší diskuzi – kolegiu děkanky a akademické obci,“ vysvětlila Blanka Vítová.

Tajemník fakulty Petr Bačík zase senátorům předložil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2018. Podle ní fakulta vykázala kladný hospodářský výsledek přes 1,5 milionu korun. „Částku jsme převedli do Fondu provozních prostředků,“ uvedl tajemník. I tento bod jednání senátoři odsouhlasili.

Příští zasedání akademického senátu se uskuteční pravděpodobně v září, kdy se senátoři vrátí k věcnému záměru nového statutu a měli by také schvalovat Výroční zprávu o činnosti za rok 2018.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Experti z celého světa budou diskutovat o novinkách v genetice a šlechtění listové zeleniny

Stovka předních odborníků z 22 zemí světa bude od 24. do 28. června v Uměleckém centru UP diskutovat o nejnovějších trendech v genetice a šlechtění listové zeleniny, která má nezastupitelné místo v jídelníčku člověka. Součástí prestižní konference Eucarpia Leafy Vegetables 2019 bude bohatý vědecký program s novinkami z genetiky a šlechtění.

Pomocí těchto sofistikovaných metod se experti snaží zvýšit odolnost listové zeleniny vůči chorobám a škůdcům a zlepšit řadu dalších parametrů, aby dosáhli vyšších výnosů i kvality. „Mezinárodní konference bude zaměřena na teoretické, metodologické a heuristické otázky vztahující se ke genetice a šlechtění listových zelenin,“ uvedl Aleš Lebeda z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UP, hlavní organizátor této konference.

Na mezinárodním setkání odborníků zazní 28 přednášek o šlechtění listové zeleniny a k vidění bude 25 posterů, velkých plakátů používaných k prezentaci výsledků výzkumu. Vědecký program konference zahrnuje například genové zdroje rostlin a jejich botanickou charakteristiku, klasickou a molekulární genetiku, genomiku rostlin i aplikaci nejnovějších poznatků ve šlechtění rostlin, které mají zvýšit rezistenci listové zeleniny vůči chorobám a škůdcům. Hovořit se bude také o posklizňové kvalitě listové zeleniny či jejích nutričních a chemických parametrech.

Katedra botaniky byla požádána o organizaci mezinárodní konference díky svému dlouhodobému úspěšnému výzkumu zejména v oblasti genových zdrojů, fytopatologie a šlechtění na rezistenci k chorobám. Organizátoři olomoucké konference očekávají příjezd 100 vědců z Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Austrálie. Kromě většiny zemí Evropy budou na konferenci i účastníci z Alžírska, Austrálie, Číny, Egypta, Izraele, Indie, Japonska, Jihoafrické republiky, Kazachstánu, Ruska, Thajska, Tunisu a USA. „V podstatě se zde sejdou ti, kteří v současné době v této oblasti vědy pracují nejen vědecky, ale i prakticky, tedy šlechtitelé a zástupci významných světových šlechtitelských firem,“ podotkl Aleš Lebeda.

K nejvýznamnějším hostům mezinárodní konference a přednášejícím bude patřit ředitel Centra genomiky Kalifornské univerzity v Davisu (USA) prof. Richard W. Michelmore, který je významnou postavou v oboru genetického výzkumu salátu. Do Olomouce přijede také například dr. Daniel A. Jacobson z Oak Ridge National Laboratory v Knoxville (USA). Tento expert patří k předním integrativním biologům a světovým odborníkům v systémové biologii.

Kromě vědeckých pracovníků na konferenci do Olomouce přijedou i významní zástupci renomovaných šlechtitelských firem. „Toto zastoupení dokládá význam pořádané konference a mezinárodní prestiž, kterou v tomto oboru naše katedra botaniky má,“ dodal Lebeda. V Olomouci bude uspořádán v pořadí 9. ročník takto zaměřené mezinárodní konference, která se naposledy konala na jaře 2015 ve Španělsku. „V roce 1999 naše pracoviště organizovalo v Olomouci stejnou konferenci, která v podstatě obnovila čtyřletý cyklus jejich pořádání. Nabídku hostit tuto konferenci na půdě UP v Olomouci je třeba považovat nejen za výzvu, ale i za projev velkého uznání a mezinárodní prestiže naší práce v této oblasti,“ podotkl Lebeda.

Listová zelenina dostala název podle toho, že se konzumují její listy nebo stonky, a to většinou v syrovém stavu jako základ různých salátů. Mezi listovou zeleninu patří například hlávkový salát, špenát, rukola či čekanka. Méně obvyklými druhy listové zeleniny jsou šrucha zelná nebo kozlíček polní.

Experti z celého světa budou diskutovat o novinkách v genetice a šlechtění listové zeleniny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 06/19/2019 - 09:01

Stovka předních odborníků z 22 zemí světa bude od 24. do 28. června v Uměleckém centru UP diskutovat o nejnovějších trendech v genetice a šlechtění listové zeleniny, která má nezastupitelné místo v jídelníčku člověka. Součástí prestižní konference Eucarpia Leafy Vegetables 2019 bude bohatý vědecký program s novinkami z genetiky a šlechtění.

Pomocí těchto sofistikovaných metod se experti snaží zvýšit odolnost listové zeleniny vůči chorobám a škůdcům a zlepšit řadu dalších parametrů, aby dosáhli vyšších výnosů i kvality. „Mezinárodní konference bude zaměřena na teoretické, metodologické a heuristické otázky vztahující se ke genetice a šlechtění listových zelenin,“ uvedl Aleš Lebeda z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UP, hlavní organizátor této konference.

Na mezinárodním setkání odborníků zazní 28 přednášek o šlechtění listové zeleniny a k vidění bude 25 posterů, velkých plakátů používaných k prezentaci výsledků výzkumu. Vědecký program konference zahrnuje například genové zdroje rostlin a jejich botanickou charakteristiku, klasickou a molekulární genetiku, genomiku rostlin i aplikaci nejnovějších poznatků ve šlechtění rostlin, které mají zvýšit rezistenci listové zeleniny vůči chorobám a škůdcům. Hovořit se bude také o posklizňové kvalitě listové zeleniny či jejích nutričních a chemických parametrech.

Katedra botaniky byla požádána o organizaci mezinárodní konference díky svému dlouhodobému úspěšnému výzkumu zejména v oblasti genových zdrojů, fytopatologie a šlechtění na rezistenci k chorobám. Organizátoři olomoucké konference očekávají příjezd 100 vědců z Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Austrálie. Kromě většiny zemí Evropy budou na konferenci i účastníci z Alžírska, Austrálie, Číny, Egypta, Izraele, Indie, Japonska, Jihoafrické republiky, Kazachstánu, Ruska, Thajska, Tunisu a USA. „V podstatě se zde sejdou ti, kteří v současné době v této oblasti vědy pracují nejen vědecky, ale i prakticky, tedy šlechtitelé a zástupci významných světových šlechtitelských firem,“ podotkl Aleš Lebeda.

K nejvýznamnějším hostům mezinárodní konference a přednášejícím bude patřit ředitel Centra genomiky Kalifornské univerzity v Davisu (USA) prof. Richard W. Michelmore, který je významnou postavou v oboru genetického výzkumu salátu. Do Olomouce přijede také například dr. Daniel A. Jacobson z Oak Ridge National Laboratory v Knoxville (USA). Tento expert patří k předním integrativním biologům a světovým odborníkům v systémové biologii.

Kromě vědeckých pracovníků na konferenci do Olomouce přijedou i významní zástupci renomovaných šlechtitelských firem. „Toto zastoupení dokládá význam pořádané konference a mezinárodní prestiž, kterou v tomto oboru naše katedra botaniky má,“ dodal Lebeda. V Olomouci bude uspořádán v pořadí 9. ročník takto zaměřené mezinárodní konference, která se naposledy konala na jaře 2015 ve Španělsku. „V roce 1999 naše pracoviště organizovalo v Olomouci stejnou konferenci, která v podstatě obnovila čtyřletý cyklus jejich pořádání. Nabídku hostit tuto konferenci na půdě UP v Olomouci je třeba považovat nejen za výzvu, ale i za projev velkého uznání a mezinárodní prestiže naší práce v této oblasti,“ podotkl Lebeda.

Listová zelenina dostala název podle toho, že se konzumují její listy nebo stonky, a to většinou v syrovém stavu jako základ různých salátů. Mezi listovou zeleninu patří například hlávkový salát, špenát, rukola či čekanka. Méně obvyklými druhy listové zeleniny jsou šrucha zelná nebo kozlíček polní.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kraj podpoří nové technické obory na vysokých školách v regionu

Patnáct miliónů korun rozdělil Olomoucký kraj mezi vysoké školy v regionu na podporu profesně zaměřených studijních programů a přípravu nových vzdělávacích programů. Finance získala Univerzita Palackého, přerovská Vysoká škola logistiky a Moravská vysoká škola.

„Olomoucký kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu technických oborů už na středních školách a učilištích. Jejich studenti mohou pokračovat v polytechnickém vzdělávání i na vysokých školách, pro které hejtmanství připravilo hned dva dotační tituly,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Univerzita Palackého podpoří prostřednictvím dotace studijní programy zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání a vzdělávání v oblasti nových technologií. „Půjde o podporu rozvoje oborů v oblasti informatiky, průmyslového designu, environmentálních technologií a technologií pro udržitelný rozvoj. Dotace bude dále využita na spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů a na propagaci těchto oborů na středních školách,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. 

Kraj podpoří nové technické obory na vysokých školách v regionu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 06/18/2019 - 14:52

Patnáct miliónů korun rozdělil Olomoucký kraj mezi vysoké školy v regionu na podporu profesně zaměřených studijních programů a přípravu nových vzdělávacích programů. Finance získala Univerzita Palackého, přerovská Vysoká škola logistiky a Moravská vysoká škola.

„Olomoucký kraj se dlouhodobě zaměřuje na podporu technických oborů už na středních školách a učilištích. Jejich studenti mohou pokračovat v polytechnickém vzdělávání i na vysokých školách, pro které hejtmanství připravilo hned dva dotační tituly,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Univerzita Palackého podpoří prostřednictvím dotace studijní programy zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání a vzdělávání v oblasti nových technologií. „Půjde o podporu rozvoje oborů v oblasti informatiky, průmyslového designu, environmentálních technologií a technologií pro udržitelný rozvoj. Dotace bude dále využita na spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů a na propagaci těchto oborů na středních školách,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Katedra dějin umění poprvé uspořádala Uměleckohistorickou olympiádu

Richard Král, posluchač Střední školy řezbářské v Tovačově, zvítězil v Uměleckohistorické olympiádě pro středoškolské studenty. Vůbec poprvé ji uspořádala katedra dějin umění filozofické fakulty.

„Mám velkou radost. Vítězstvím jsem si potvrdil, že můj záměr věnovat se kunsthistorii a historii je správný. Chtěl bych tyto obory studovat a jednou se jim i profesně věnovat,“ řekl Richard Král. Mezi jeho nejoblíbenější koníčky patří řezba a studium umění a historie. „Nejtěžší pro mne bylo odpovědět na otázku, kdo byl oblíbeným portrétistou u britské královské rodiny v období baroka,“ dodal.

Prostřednictvím olympiády chtěla katedra dějin umění FF podpořit zájem středoškoláků o dějiny umění. „Uvědomujeme si důležitost takových popularizačních iniciativ. Mohou ovlivnit mladé lidi v jejich životních rozhodnutích. My chceme podpořit ty, kteří již na střední škole projevují zájem o dějiny umění. Rádi jim v rozvíjení a kultivaci tohoto zájmu pomůžeme. Sama jsem na střední škole vyhrála jedno z kol olympiády v latině a tento úspěch podnítil mou lásku ke starým jazykům natolik, že jsem následně vystudovala klasickou filologii,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP.

Na olympiádě studenti museli absolvovat test, v němž rozpoznávali obrázky, srovnávali jejich stáří, zakreslovali do mapy Evropy slavná muzea, dokreslovali části památek či určovali styly. Středoškolákům a jejich doprovodu se věnovali také akademičtí pracovníci katedry, kteří s různě zaměřenými skupinkami pak podle zájmu soutěžících prošli některé olomoucké památky.

„Olympiádu připravila Zuzana Macurová se čtyřmi studenty bakalářského a magisterského studia. Ideu, že studenti univerzity připravují olympiádu pro mladší studenty, pokládáme za velmi smysluplnou. Naši posluchači tak rozvíjejí své organizační i popularizační dovednosti a učí se profesionalitě a zodpovědnosti,“ doplnila Jana Zapletalová. 

Uměleckohistorická olympiáda KDU FF UP 2019: 1. Richard Král (Střední škola řezbářská v Tovačově), 2. Martin Krátký (Střední škola řezbářská v Tovačově), 3. Ludmila Bílá (Gymnázium města Konice), Jan Malý (ARTECON Prostějov), Klára Straková (ARTECON Prostějov), Ludmila Ullmanová (Gymnázium městaKonice).

Katedra dějin umění poprvé uspořádala Uměleckohistorickou olympiádu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 06/18/2019 - 12:07

Richard Král, posluchač Střední školy řezbářské v Tovačově, zvítězil v Uměleckohistorické olympiádě pro středoškolské studenty. Vůbec poprvé ji uspořádala katedra dějin umění filozofické fakulty.

„Mám velkou radost. Vítězstvím jsem si potvrdil, že můj záměr věnovat se kunsthistorii a historii je správný. Chtěl bych tyto obory studovat a jednou se jim i profesně věnovat,“ řekl Richard Král. Mezi jeho nejoblíbenější koníčky patří řezba a studium umění a historie. „Nejtěžší pro mne bylo odpovědět na otázku, kdo byl oblíbeným portrétistou u britské královské rodiny v období baroka,“ dodal.

Prostřednictvím olympiády chtěla katedra dějin umění FF podpořit zájem středoškoláků o dějiny umění. „Uvědomujeme si důležitost takových popularizačních iniciativ. Mohou ovlivnit mladé lidi v jejich životních rozhodnutích. My chceme podpořit ty, kteří již na střední škole projevují zájem o dějiny umění. Rádi jim v rozvíjení a kultivaci tohoto zájmu pomůžeme. Sama jsem na střední škole vyhrála jedno z kol olympiády v latině a tento úspěch podnítil mou lásku ke starým jazykům natolik, že jsem následně vystudovala klasickou filologii,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP.

Na olympiádě studenti museli absolvovat test, v němž rozpoznávali obrázky, srovnávali jejich stáří, zakreslovali do mapy Evropy slavná muzea, dokreslovali části památek či určovali styly. Středoškolákům a jejich doprovodu se věnovali také akademičtí pracovníci katedry, kteří s různě zaměřenými skupinkami pak podle zájmu soutěžících prošli některé olomoucké památky.

„Olympiádu připravila Zuzana Macurová se čtyřmi studenty bakalářského a magisterského studia. Ideu, že studenti univerzity připravují olympiádu pro mladší studenty, pokládáme za velmi smysluplnou. Naši posluchači tak rozvíjejí své organizační i popularizační dovednosti a učí se profesionalitě a zodpovědnosti,“ doplnila Jana Zapletalová. 

Uměleckohistorická olympiáda KDU FF UP 2019: 1. Richard Král (Střední škola řezbářská v Tovačově), 2. Martin Krátký (Střední škola řezbářská v Tovačově), 3. Ludmila Bílá (Gymnázium města Konice), Jan Malý (ARTECON Prostějov), Klára Straková (ARTECON Prostějov), Ludmila Ullmanová (Gymnázium městaKonice).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Polní kázání přiblíží poklady olomoucké genobanky

K čemu slouží genobanka a jak vědci o genetické zdroje zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin pečují? I to se dozví návštěvníci Polního kázání, které olomoucké pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. pořádá ve středu na svých pozemcích od 10:00 do 14:00. Vítáni jsou nejen akademici, ale i zájemci z řad široké veřejnosti.

Olomoucké pracoviště výzkumného ústavu, které je součástí Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, uchovává v několika kolekcích přes 11 tisíc genetických zdrojů zelenin a aromatických, kořeninových a léčivých rostlin z tuzemska i zahraničí. Rostliny pěstuje v areálu na ulici Šlechtitelů na ploše zhruba osmi hektarů. O jaké druhy se jedná a jaké polní pokusy výzkumníci v rámci různých projektů provádějí, prozradí i návštěvníkům Polního kázání, jež má dlouholetou tradici.

„Připraveny budou ukázky různých odrůd salátu, zájemci budou moci i ochutnat. Ukážeme jim také byliny pro včelí a čmeláčí pastvu a návštěvníci dostanou řadu praktických rad pro pěstování zeleniny a léčivek. Jako každoročně se mohou těšit například i na rozkvetlé záhony levandulí nebo pokusné porosty tymiánu, máty a dalších léčivých rostlin,“ uvedla Ivana Doležalová z pořádající instituce.

Odborníci z VÚRV se o genetické zdroje nejen starají, ale mohou je bezplatně poskytovat vysokým školám, vědeckým pracovištím či šlechtitelům, například za účelem výzkumu a dalšího šlechtění. Generativně množené položky genetických zdrojů se dlouhodobě uchovávají v centrálním skladu genové banky v Praze-Ruzyni a nejvýznamnější položky tvoří jakousi „železnou zásobu“ pro případ nepředvídatelných událostí a jsou uloženy v genové bance v Piešťanech a na Špicberkách.

Polní kázání přiblíží poklady olomoucké genobanky

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 06/18/2019 - 08:00

K čemu slouží genobanka a jak vědci o genetické zdroje zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin pečují? I to se dozví návštěvníci Polního kázání, které olomoucké pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. pořádá ve středu na svých pozemcích od 10:00 do 14:00. Vítáni jsou nejen akademici, ale i zájemci z řad široké veřejnosti.

Olomoucké pracoviště výzkumného ústavu, které je součástí Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum, uchovává v několika kolekcích přes 11 tisíc genetických zdrojů zelenin a aromatických, kořeninových a léčivých rostlin z tuzemska i zahraničí. Rostliny pěstuje v areálu na ulici Šlechtitelů na ploše zhruba osmi hektarů. O jaké druhy se jedná a jaké polní pokusy výzkumníci v rámci různých projektů provádějí, prozradí i návštěvníkům Polního kázání, jež má dlouholetou tradici.

„Připraveny budou ukázky různých odrůd salátu, zájemci budou moci i ochutnat. Ukážeme jim také byliny pro včelí a čmeláčí pastvu a návštěvníci dostanou řadu praktických rad pro pěstování zeleniny a léčivek. Jako každoročně se mohou těšit například i na rozkvetlé záhony levandulí nebo pokusné porosty tymiánu, máty a dalších léčivých rostlin,“ uvedla Ivana Doležalová z pořádající instituce.

Odborníci z VÚRV se o genetické zdroje nejen starají, ale mohou je bezplatně poskytovat vysokým školám, vědeckým pracovištím či šlechtitelům, například za účelem výzkumu a dalšího šlechtění. Generativně množené položky genetických zdrojů se dlouhodobě uchovávají v centrálním skladu genové banky v Praze-Ruzyni a nejvýznamnější položky tvoří jakousi „železnou zásobu“ pro případ nepředvídatelných událostí a jsou uloženy v genové bance v Piešťanech a na Špicberkách.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Zájemci o studium na UP se stále mohou hlásit na vybrané programy

Možnost studovat v dalším akademickém roce na Univerzitě Palackého mají ještě zájemci o některé bakalářské či navazující magisterské studijní programy přírodovědecké a cyrilometodějské teologické fakulty. Přihlásit se lze také ještě na některé cizojazyčné programy.

Na přírodovědeckou fakultu mohou zájemci posílat přihlášky do 12. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské programy zaměřené na matematiku, geologii, geografii, chemii, biologii, fyziku, informatiku či na jejich učitelství. Podrobný přehled programů a jejich kombinací je k dispozici na stránkách fakulty.

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 17. června do 31. července. „Zájemci se mohou hlásit na bakalářské programy Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce. Přijímací zkoušky se poté uskuteční 27. až 28. srpna,“ uvedla vedoucí studijního oddělení cyrilometodějské teologické fakulty Kristýna Hradilová s tím, že studium je realizováno ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, a elektronickou přihlášku je tedy nutné podat ve stejném termínu i na tuto školu.

Přihlásit se lze také na fakultu zdravotnických věd, konkrétně do čtyřletého bakalářského programu Physiotherapy, jehož studium v anglickém jazyce je zpoplatněno. „Tento studijní program otevíráme poprvé. Lhůta pro podávání přihlášek je do 15. srpna,“ informovala Alena Cholinská, vedoucí studijního oddělení fakulty zdravotnických věd.

Studijní programy, na které lze stále podat přihlášku, naleznete v katalogu zde. Přijímací řízení na většinu bakalářských a magisterských studijních programů na UP bylo uzavřeno v závěru února, kdy olomoucká univerzita přijala více než 27 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v minulých letech byl největší zájem o Všeobecné lékařství, Psychologii, Právo a Zubní lékařství.

Zájemci o studium na UP se stále mohou hlásit na vybrané programy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 06/17/2019 - 12:00

Možnost studovat v dalším akademickém roce na Univerzitě Palackého mají ještě zájemci o některé bakalářské či navazující magisterské studijní programy přírodovědecké a cyrilometodějské teologické fakulty. Přihlásit se lze také ještě na některé cizojazyčné programy.

Na přírodovědeckou fakultu mohou zájemci posílat přihlášky do 12. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské programy zaměřené na matematiku, geologii, geografii, chemii, biologii, fyziku, informatiku či na jejich učitelství. Podrobný přehled programů a jejich kombinací je k dispozici na stránkách fakulty.

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 17. června do 31. července. „Zájemci se mohou hlásit na bakalářské programy Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce. Přijímací zkoušky se poté uskuteční 27. až 28. srpna,“ uvedla vedoucí studijního oddělení cyrilometodějské teologické fakulty Kristýna Hradilová s tím, že studium je realizováno ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, a elektronickou přihlášku je tedy nutné podat ve stejném termínu i na tuto školu.

Přihlásit se lze také na fakultu zdravotnických věd, konkrétně do čtyřletého bakalářského programu Physiotherapy, jehož studium v anglickém jazyce je zpoplatněno. „Tento studijní program otevíráme poprvé. Lhůta pro podávání přihlášek je do 15. srpna,“ informovala Alena Cholinská, vedoucí studijního oddělení fakulty zdravotnických věd.

Studijní programy, na které lze stále podat přihlášku, naleznete v katalogu zde. Přijímací řízení na většinu bakalářských a magisterských studijních programů na UP bylo uzavřeno v závěru února, kdy olomoucká univerzita přijala více než 27 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v minulých letech byl největší zájem o Všeobecné lékařství, Psychologii, Právo a Zubní lékařství.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita potřetí ocení dobrovolníky, nominace jsou již otevřeny

Podzimní Dny dobrovolnictví, které se uskuteční v termínu 22. až 24. října, již potřetí vyvrcholí slavnostním vyhlášením laureátů Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Pořádající Dobrovolnické centrum UP přijímá nominace do 14. října.

„Navrhnout na cenu je možné dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří dobrovolnickou činnost vykonávali v uplynulém akademickém roce. Nominaci prostřednictvím online formuláře mohou podat neziskové organizace nebo třeba i vyučující, pokud mají na svých pracovištích šikovné studenty či kolegy,“ uvedl manažer Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek.

Komise, v níž zasednou zástupci Univerzity Palackého a neziskových organizací, obdržené návrhy posoudí na základě několika kritérií, jako je například pravidelnost či délka trvání dobrovolnické činnosti a zejména pak přínos takové činnosti pro dobrovolníka i subjekt, kterému pomáhá.

Ceny se budou předávat 24. října v Kapli Božího Těla, a to v sedmi kategoriích. Nově je zařazena rozvojová a humanitární pomoc, dále je to pak například dobrovolnictví pro děti a mládež, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních nebo aktivita v univerzitních akcích.

„Hlavním cílem je upozornit na to, že máme na Univerzitě Palackého šikovné lidi, kteří při studiu či zaměstnání vykonávají dobrovolnickou činnost a dělají to dobře. Dobrovolnictví přitom může být důležitou položkou v životopisu, například zahraniční univerzity se u svých uchazečů zajímají o to, jestli jsou v tomto směru nějak aktivní, jsou schopní a ochotní pomoci,“ dodal Vojtěch Vodseďálek.

Slavnostní vyhlášení letošních laureátů Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví bude vrcholem říjnových Dnů dobrovolnictví na UP. Věnovat se budou mimo jiné novým formám dobrovolnické činnosti, například online dobrovolnictví.

Nominovat dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP můžete ZDE

Univerzita potřetí ocení dobrovolníky, nominace jsou již otevřeny

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 06/17/2019 - 08:00

Podzimní Dny dobrovolnictví, které se uskuteční v termínu 22. až 24. října, již potřetí vyvrcholí slavnostním vyhlášením laureátů Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Pořádající Dobrovolnické centrum UP přijímá nominace do 14. října.

„Navrhnout na cenu je možné dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří dobrovolnickou činnost vykonávali v uplynulém akademickém roce. Nominaci prostřednictvím online formuláře mohou podat neziskové organizace nebo třeba i vyučující, pokud mají na svých pracovištích šikovné studenty či kolegy,“ uvedl manažer Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek.

Komise, v níž zasednou zástupci Univerzity Palackého a neziskových organizací, obdržené návrhy posoudí na základě několika kritérií, jako je například pravidelnost či délka trvání dobrovolnické činnosti a zejména pak přínos takové činnosti pro dobrovolníka i subjekt, kterému pomáhá.

Ceny se budou předávat 24. října v Kapli Božího Těla, a to v sedmi kategoriích. Nově je zařazena rozvojová a humanitární pomoc, dále je to pak například dobrovolnictví pro děti a mládež, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních nebo aktivita v univerzitních akcích.

„Hlavním cílem je upozornit na to, že máme na Univerzitě Palackého šikovné lidi, kteří při studiu či zaměstnání vykonávají dobrovolnickou činnost a dělají to dobře. Dobrovolnictví přitom může být důležitou položkou v životopisu, například zahraniční univerzity se u svých uchazečů zajímají o to, jestli jsou v tomto směru nějak aktivní, jsou schopní a ochotní pomoci,“ dodal Vojtěch Vodseďálek.

Slavnostní vyhlášení letošních laureátů Ceny rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví bude vrcholem říjnových Dnů dobrovolnictví na UP. Věnovat se budou mimo jiné novým formám dobrovolnické činnosti, například online dobrovolnictví.

Nominovat dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP můžete ZDE

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Biskup Karel: Jedna výstava ve dvou městech

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 06/15/2019 - 08:00

Vybudoval kroměřížskou Květnou zahradu, shromáždil bohaté sbírky, postavil rezidence po celé Moravě. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna svými idejemi i vlivem pozvedl po třicetileté válce Moravu na evropskou úroveň. Jeho osobnosti se věnoval čtyřletý výzkum odborníků z Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Výsledek je k vidění na výstavách v Olomouci a Kroměříži.

Výstavou nazvanou „Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži vyvrcholila několikaletá intenzivní práce desítek odborníků. „Jsme rádi, že jsme se na tak rozsáhlém výzkumu mohli podílet. Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna je osobnost s výrazným evropským přesahem, která svým vlivem zasáhla hned do několika oblastí. Nejen pro odborníky, ale i pro nejširší veřejnost je proto zajímavé se seznámit jak s jeho odkazem v podobě uměleckých sbírek, architektury a podobně, tak i s vlivy a dobou, které ho formovaly,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP.

Olomouc: poutník z jiných časů

Olomoucká část expozice představuje biskupa Karla, jeho mládí, studium, kariéru. Nechybí také informace o zlomových dějinných okamžicích druhé poloviny 17. století. „Zvolil jsme netradiční formu vyprávění. Hlavní postavou expozice je sám biskup Karel v roli poutníka z jiného času, který příchozí seznamuje se svým příběhem i dobou, v níž žil a která může být pro dnešního člověka nepochopitelná. Proto jsou popisky k jednotlivým panelům na výstavě v první osobě jednotného čísla,“ vysvětlil kurátor Miroslav Kindl.

Návštěvník tak může poznat umělce, kteří pro biskupa tvořili i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů, vzácných parfémů či alchymistických přípravků. „Vyzná se ale také z toho, proč nezarazil čarodějnické procesy a vydal inkvizici i jednoho ze svých lidí – děkana Kryštofa Aloise Lautnera,“ doplnil kurátor.

Kroměříž: budovatel a mecenáš

V kroměřížské Galerii Zámecké obrazárny i na dalších místech zámeckého areálu poznají návštěvníci biskupa Karla jako stavebníka a mecenáše. „Tato část výstavy se věnuje tomu, co vykonal na poli architektury. Nepředstavuje jen jednotlivé stavby, ukazuje také, co k nim biskupa inspirovalo. Jeho stavební činnost se opírala o plány významných architektů té doby, jejichž činnost a život dokumentují dopisy, faksimile architektonických plánů i poslední vůle,“ řekl kurátor Ondřej Zatloukal. Expozice nabídne také dobové vybavení rezidencí – nábytek, obrazy, zbroj a podobně.

K výstavě vyjdou v jejím průběhu dvě monografie, na kterých pracovaly tři desítky odborníků. První, jejímž editorem je Ondřej Jakubec, se zaměří na biskupovu osobnost a dobu. Editorem druhé publikace nazvané Místa biskupovy paměti je Rostislav Švácha z FF UP – bude to kontextuální vyprávění zaměřené na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla. Obě obsáhlé knihy vyjdou v češtině a v angličtině.

Součástí výstavy, která potrvá do 29. září, bude i celá řada edukačních programů a přednášek.

Dokumentární film 

K výjimečnému projektu patří také výjimečné doprovodné počiny. V tomto případě je to dokumentární film Barokní velmož, v němž hlavní roli biskupa Karla ztvárnil Jaroslav Plesl. „Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej úplně jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ říká scenárista a režisér Theodor Mojžíš. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Biskup Karel: Jedna výstava ve dvou městech

Vybudoval kroměřížskou Květnou zahradu, shromáždil bohaté sbírky, postavil rezidence po celé Moravě. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna svými idejemi i vlivem pozvedl po třicetileté válce Moravu na evropskou úroveň. Jeho osobnosti se věnoval čtyřletý výzkum odborníků z Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity. Výsledek je k vidění na výstavách v Olomouci a Kroměříži.

Výstavou nazvanou „Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy“ v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži vyvrcholila několikaletá intenzivní práce desítek odborníků. „Jsme rádi, že jsme se na tak rozsáhlém výzkumu mohli podílet. Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna je osobnost s výrazným evropským přesahem, která svým vlivem zasáhla hned do několika oblastí. Nejen pro odborníky, ale i pro nejširší veřejnost je proto zajímavé se seznámit jak s jeho odkazem v podobě uměleckých sbírek, architektury a podobně, tak i s vlivy a dobou, které ho formovaly,“ uvedla Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění FF UP.

Olomouc: poutník z jiných časů

Olomoucká část expozice představuje biskupa Karla, jeho mládí, studium, kariéru. Nechybí také informace o zlomových dějinných okamžicích druhé poloviny 17. století. „Zvolil jsme netradiční formu vyprávění. Hlavní postavou expozice je sám biskup Karel v roli poutníka z jiného času, který příchozí seznamuje se svým příběhem i dobou, v níž žil a která může být pro dnešního člověka nepochopitelná. Proto jsou popisky k jednotlivým panelům na výstavě v první osobě jednotného čísla,“ vysvětlil kurátor Miroslav Kindl.

Návštěvník tak může poznat umělce, kteří pro biskupa tvořili i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů, vzácných parfémů či alchymistických přípravků. „Vyzná se ale také z toho, proč nezarazil čarodějnické procesy a vydal inkvizici i jednoho ze svých lidí – děkana Kryštofa Aloise Lautnera,“ doplnil kurátor.

Kroměříž: budovatel a mecenáš

V kroměřížské Galerii Zámecké obrazárny i na dalších místech zámeckého areálu poznají návštěvníci biskupa Karla jako stavebníka a mecenáše. „Tato část výstavy se věnuje tomu, co vykonal na poli architektury. Nepředstavuje jen jednotlivé stavby, ukazuje také, co k nim biskupa inspirovalo. Jeho stavební činnost se opírala o plány významných architektů té doby, jejichž činnost a život dokumentují dopisy, faksimile architektonických plánů i poslední vůle,“ řekl kurátor Ondřej Zatloukal. Expozice nabídne také dobové vybavení rezidencí – nábytek, obrazy, zbroj a podobně.

K výstavě vyjdou v jejím průběhu dvě monografie, na kterých pracovaly tři desítky odborníků. První, jejímž editorem je Ondřej Jakubec, se zaměří na biskupovu osobnost a dobu. Editorem druhé publikace nazvané Místa biskupovy paměti je Rostislav Švácha z FF UP – bude to kontextuální vyprávění zaměřené na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla. Obě obsáhlé knihy vyjdou v češtině a v angličtině.

Součástí výstavy, která potrvá do 29. září, bude i celá řada edukačních programů a přednášek.

Dokumentární film 

K výjimečnému projektu patří také výjimečné doprovodné počiny. V tomto případě je to dokumentární film Barokní velmož, v němž hlavní roli biskupa Karla ztvárnil Jaroslav Plesl. „Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej úplně jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ říká scenárista a režisér Theodor Mojžíš. 

Senát filozofické fakulty se znovu věnoval volebnímu řádu

Na svém posledním jednání v tomto akademickém roce se senát filozofické fakulty zabýval návrhem studentského kandidáta do Rady vnitřního hodnocení UP a také podmínkami pro přijetí do studia v příštím akademickém roce. Velkou část z diskuze však věnoval Volebnímu řádu AS FF UP.

Senátoři filozofické fakulty se ještě jednou před letními prázdninami věnovali dokumentu Volební řád AS FF UP. Především proto, že Akademický senát UP, jemuž příslušný předpis předložili, jej na svém nedávném jednání neschválil a vrátil k dopracování zpět.

„Legislativní komise AS  UP nám vytkla, že náš řád neobsahuje Institut stížnosti na volby. Víte, že se nám zatím nepodařilo najít orgán, ke kterému by bylo vhodné si stěžovat na průběh voleb a který by pak o platnosti či neplatnosti voleb mohl rozhodovat. Proto jsme jej do předpisu nedali. Měl by být totiž nejen kompetentní, ale i nezávislý na volebních výsledcích. Vzhledem k tomu, že hledání takového orgánu zřejmě potřebuje více času, požádali jsme AS UP, aby dokument s tímto odůvodněním a se zapracováním všech ostatních změn, schválil. Bez Institutu stížnosti tak neučinil,“ řekl Tomáš Lebeda.

K dané situaci vystoupil na jednání i Jiří Langer, předseda AS UP, který posloupnost jednotlivých jednání komentoval. Zdůraznil přitom, že vhodnější by bylo, kdyby senát FF předložil dokument formou novely. „Věřím, že kdyby do AS UP přišel tento dokument formou novely a ne jako zcela nový předpis, bylo by vše jednodušší. Akademický senát UP by se věnoval především změněným částem. Nevyčítejte tedy senátu, že se v této situaci zabýval celým dokumentem a že jeho legislativní komise vnímá neexistenci Institutu stížnosti jako velké riziko. Z dokumentu vyplývá, že při volbách do vašeho senátu není možné podat stížnost na jejich průběh a řešit ji,“ řekl Jiří Langer. Je toho názoru, že legislativně a procesně je vhodnější schválit předpis až bude v pořádku.  Před senátory FF však potvrdil, že tento nedostatek mají i volební řády jiných fakult.

„Legislativní komise AS UP provedla důkladnou rešerši toho, jak zmiňovanou situaci řeší různé volební řády a 19. června předloží Akademickému senátu UP návrh optimálního řešení situace. I jiné fakulty UP totiž dostatečně neřeší ve svých předpisech Institut stížnosti na volby.  Pokud AS UP schválí modelové znění případného článku, měl by být pak implementován do řádů jednotlivých fakult,“ uvedl Jiří Langer. Dodal, že bude na každé fakultě, jestli model do řádu zapracuje v přesném nebo modifikovaném znění.

V závěru této diskuze pak senátoři filozofické fakulty přijali usnesení, v němž AS FF UP žádá děkana filozofické fakulty, aby Volební řád AS FF předložil znovu v jeho připravené verzi jako novelu.  AS FF UP zároveň přijal také usnesení, v němž se zavázal, že bude pokračovat v hledání orgánu, který by byl kompetentní a nezávislý v provádění přezkumu voleb.

V další části jednání schválili senátoři FF návrh studentů, aby Tereza Poláčková, posluchačka FF a PF, byla kandidátkou do Rady vnitřního hodnocení UP.  O tomto návrhu bude nyní jednat Akademický senát Univerzity Palackého. AS FF vzal na vědomí i dokument Podmínky pro přijetí do studia pro příští akademický rok. 

Senát filozofické fakulty se znovu věnoval volebnímu řádu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 06/14/2019 - 12:22

Na svém posledním jednání v tomto akademickém roce se senát filozofické fakulty zabýval návrhem studentského kandidáta do Rady vnitřního hodnocení UP a také podmínkami pro přijetí do studia v příštím akademickém roce. Velkou část z diskuze však věnoval Volebnímu řádu AS FF UP.

Senátoři filozofické fakulty se ještě jednou před letními prázdninami věnovali dokumentu Volební řád AS FF UP. Především proto, že Akademický senát UP, jemuž příslušný předpis předložili, jej na svém nedávném jednání neschválil a vrátil k dopracování zpět.

„Legislativní komise AS  UP nám vytkla, že náš řád neobsahuje Institut stížnosti na volby. Víte, že se nám zatím nepodařilo najít orgán, ke kterému by bylo vhodné si stěžovat na průběh voleb a který by pak o platnosti či neplatnosti voleb mohl rozhodovat. Proto jsme jej do předpisu nedali. Měl by být totiž nejen kompetentní, ale i nezávislý na volebních výsledcích. Vzhledem k tomu, že hledání takového orgánu zřejmě potřebuje více času, požádali jsme AS UP, aby dokument s tímto odůvodněním a se zapracováním všech ostatních změn, schválil. Bez Institutu stížnosti tak neučinil,“ řekl Tomáš Lebeda.

K dané situaci vystoupil na jednání i Jiří Langer, předseda AS UP, který posloupnost jednotlivých jednání komentoval. Zdůraznil přitom, že vhodnější by bylo, kdyby senát FF předložil dokument formou novely. „Věřím, že kdyby do AS UP přišel tento dokument formou novely a ne jako zcela nový předpis, bylo by vše jednodušší. Akademický senát UP by se věnoval především změněným částem. Nevyčítejte tedy senátu, že se v této situaci zabýval celým dokumentem a že jeho legislativní komise vnímá neexistenci Institutu stížnosti jako velké riziko. Z dokumentu vyplývá, že při volbách do vašeho senátu není možné podat stížnost na jejich průběh a řešit ji,“ řekl Jiří Langer. Je toho názoru, že legislativně a procesně je vhodnější schválit předpis až bude v pořádku.  Před senátory FF však potvrdil, že tento nedostatek mají i volební řády jiných fakult.

„Legislativní komise AS UP provedla důkladnou rešerši toho, jak zmiňovanou situaci řeší různé volební řády a 19. června předloží Akademickému senátu UP návrh optimálního řešení situace. I jiné fakulty UP totiž dostatečně neřeší ve svých předpisech Institut stížnosti na volby.  Pokud AS UP schválí modelové znění případného článku, měl by být pak implementován do řádů jednotlivých fakult,“ uvedl Jiří Langer. Dodal, že bude na každé fakultě, jestli model do řádu zapracuje v přesném nebo modifikovaném znění.

V závěru této diskuze pak senátoři filozofické fakulty přijali usnesení, v němž AS FF UP žádá děkana filozofické fakulty, aby Volební řád AS FF předložil znovu v jeho připravené verzi jako novelu.  AS FF UP zároveň přijal také usnesení, v němž se zavázal, že bude pokračovat v hledání orgánu, který by byl kompetentní a nezávislý v provádění přezkumu voleb.

V další části jednání schválili senátoři FF návrh studentů, aby Tereza Poláčková, posluchačka FF a PF, byla kandidátkou do Rady vnitřního hodnocení UP.  O tomto návrhu bude nyní jednat Akademický senát Univerzity Palackého. AS FF vzal na vědomí i dokument Podmínky pro přijetí do studia pro příští akademický rok. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita se podílela na výzkumu věnovaném chování dětí na internetu

Víc jak polovina dětí ve věku do 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňuje minimální věkový limit pro jejich používání. Velmi rychle roste i počet těch dětí, které využívají čínskou sociální aplikaci TikTok. Informace přinesl jeden z největších výzkumů v oblasti chování dětí na internetu. Jeho spoluautorem je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty UP.

Společnost O2 společně s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP provedla v uplynulém půlroce jeden z největších českých výzkumů v oblasti chování dětí na internetu. Zúčastnilo se ho 27 177 respondentů ve věku 7 až 17 let. Výzkum měl zmapovat, jak české děti tráví čas na internetu. Součástí výzkumu bylo i zmapovat největší aktuální rizika.

„Zjistili jsme, že děti tráví na internetu nejvíce času na sociálních sítích. Víc než polovina dotazovaných (52 %), mladších 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňuje minimální věkový limit pro jejich používání. Co se týká využívaných online nástrojů, socnetů a messengerů, dominuje u dětí  YouTube, následovaný Facebookem, Facebook Messengerem a Instagramem. Alarmující je však to, že velmi rychle roste počet dětských uživatelů čínské sociální sítě TikTok. Aktuálně ji využívá víc než čtvrtina českých dětí. Oslovuje především malé děti, často ve věku 10 – 12 let,“ řekl Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF.  Dodal, že ve srovnání s výzkumem uskutečněném v roce 2017, sledovalo musical.ly, tedy předchůdce TikToku, pouze 1 % dětí.

Rizikové chování v online prostředí

Výzkum, který se zaměřil i na rizikové chování dětí na internetu, přinesl výsledky týkající se kybernetické agrese. Sesbíraná data ukázala, že polovina respondentů přiznala vlastní zkušenost s kybernetickou agresí prostřednictvím Facebooku, 43 % pak prostřednictvím Facebook Messenger. Děti zažily kyberagresi i skrze Instagram, SMS nebo MMS. Dominantní je podle předpokladu klasická verbální agrese, jejímž cílem se stalo 27 % českých dětí.

„Součástí rizikového chování na internetu je i seznamování. Zjistili jsme, že více než čtvrtina dotazovaných potvrdila, že prostřednictvím internetu dostala od neznámého člověka nabídku k setkání a téměř 70 % dětí ji využilo a na schůzku dorazilo,“ dodal Kamil Kopecký. Apeluje proto na rodiče, aby se o online svět dětí zajímali.

„U dětí ve věku do 13 let musí především rodič aktivně regulovat a zajistit, aby se dítě nedostalo do rizikových situací, které mu mohou vážně uškodit. Zdůrazňujeme, aby se rodiče snažili v online světě svých dětí alespoň částečně zorientovat. Se svým dítětem tak budují důvěrný vztah, ve kterém se na ně obrátí pak i v situacích, v nichž je v online prostředí ohroženo,“ vysvětlil Kamil Kopecký.

Škola a mobily

V samostatné části výzkumu se odborníci věnovali i dětem a mobilním telefonům. Zjistili, že více než polovina oslovených dětí (59 %) má ve svém mobilním telefonu trvalý přístup na internet, a není tak závislá na Wi-Fi. Zároveň je z výzkumu zřejmé, že děti nejčastěji používají mobil k telefonování, psaní a odesílání zpráv, sledování YouTube videí, fotografování, hraní her a poslechu hudby.

„Samostatným tématem byly přestávky. Zkoumali jsme, jak zákaz či povolení používání mobilu o přestávce ovlivňuje aktivity. Nadpoloviční většina dětí z našeho souboru (53 %) má ve škole o přestávce používání mobilních telefonů povoleno a ve výuce zakázáno. Pokud mají mobilní telefon povolený, jejich dominantní aktivitou je hraní her (41 %), používání sociálních sítí (38,9 %) a nudění se v lavici (33,70 %). Je zajímavé, že přibližně stejný počet nudících se dětí nalezneme i ve skupině, v níž je mobilní telefon o přestávce zakázán (34,75 %). Ty děti, které mají mobilní telefon o přestávce zakázaný, se většinou procházejí po škole (38,66 %), nudí se v lavici (34,75 %) nebo čtou knihy (14,89 %). Další příčky obsazují sportovní aktivity a hraní karetních her,“ vypočetl Kamil Kopecký.

Zákaz používání mobilních telefonů o přestávce má podle něj i vliv na celou řadu „nemobilních“ aktivit.  Kopecký zdůraznil, že výsledky výzkumu ukázaly, že ve školách, kde je mobil o přestávce zakázán, čte o přestávce časopisy o téměř 60 % více dětí, než ve školách, kde jsou mobilní telefony povoleny. Nárůst je vidět také u čtení knih, hraní deskových her, hraní karetních her a sportovních aktivit.

I když jsou digitální technologie a online obsahy dnes už neoddělitelnou součástí i dětského života a skýtají mnoho pozitiv, je důležité s nimi pracovat optimálním způsobem. K tomu jsou nutné kompetence a osvěta. Eliminace rizik spojených s využíváním digitálních technologií proto spočívá v důsledné edukaci a prevenci. A na tomto místě má nejen podle odborníků z Centra prevence rizikové virtuální komunikace, ale i ze společnosti O2 svou nezastupitelnou roli poučený rodič.

„Věřím, že nové poznatky nám pomůžou se dětem přiblížit a lépe je ochránit. Jejich bezpečnost je pro nás prioritou,“ uvedla Marie Mališková, manažerka O2 Czech Republik. Dodala, že Společnost O2 se na aktuální největší rizika zaměří i v rámci svého dlouhodobého programu O2 Chytrá škola. Více o výzkumu ZDE. 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP je certifikované univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostředí internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, sociální inženýrství v online prostředí, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí, problematiku dezinformací a fake news ve veřejném prostoru a další nebezpečné komunikační jevy. Více ZDE.  Stream z tiskové konference ZDE.  

Univerzita se podílela na výzkumu věnovaném chování dětí na internetu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 06/14/2019 - 07:30

Víc jak polovina dětí ve věku do 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňuje minimální věkový limit pro jejich používání. Velmi rychle roste i počet těch dětí, které využívají čínskou sociální aplikaci TikTok. Informace přinesl jeden z největších výzkumů v oblasti chování dětí na internetu. Jeho spoluautorem je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty UP.

Společnost O2 společně s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP provedla v uplynulém půlroce jeden z největších českých výzkumů v oblasti chování dětí na internetu. Zúčastnilo se ho 27 177 respondentů ve věku 7 až 17 let. Výzkum měl zmapovat, jak české děti tráví čas na internetu. Součástí výzkumu bylo i zmapovat největší aktuální rizika.

„Zjistili jsme, že děti tráví na internetu nejvíce času na sociálních sítích. Víc než polovina dotazovaných (52 %), mladších 13 let navštěvuje sociální sítě, přestože nesplňuje minimální věkový limit pro jejich používání. Co se týká využívaných online nástrojů, socnetů a messengerů, dominuje u dětí  YouTube, následovaný Facebookem, Facebook Messengerem a Instagramem. Alarmující je však to, že velmi rychle roste počet dětských uživatelů čínské sociální sítě TikTok. Aktuálně ji využívá víc než čtvrtina českých dětí. Oslovuje především malé děti, často ve věku 10 – 12 let,“ řekl Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF.  Dodal, že ve srovnání s výzkumem uskutečněném v roce 2017, sledovalo musical.ly, tedy předchůdce TikToku, pouze 1 % dětí.

Rizikové chování v online prostředí

Výzkum, který se zaměřil i na rizikové chování dětí na internetu, přinesl výsledky týkající se kybernetické agrese. Sesbíraná data ukázala, že polovina respondentů přiznala vlastní zkušenost s kybernetickou agresí prostřednictvím Facebooku, 43 % pak prostřednictvím Facebook Messenger. Děti zažily kyberagresi i skrze Instagram, SMS nebo MMS. Dominantní je podle předpokladu klasická verbální agrese, jejímž cílem se stalo 27 % českých dětí.

„Součástí rizikového chování na internetu je i seznamování. Zjistili jsme, že více než čtvrtina dotazovaných potvrdila, že prostřednictvím internetu dostala od neznámého člověka nabídku k setkání a téměř 70 % dětí ji využilo a na schůzku dorazilo,“ dodal Kamil Kopecký. Apeluje proto na rodiče, aby se o online svět dětí zajímali.

„U dětí ve věku do 13 let musí především rodič aktivně regulovat a zajistit, aby se dítě nedostalo do rizikových situací, které mu mohou vážně uškodit. Zdůrazňujeme, aby se rodiče snažili v online světě svých dětí alespoň částečně zorientovat. Se svým dítětem tak budují důvěrný vztah, ve kterém se na ně obrátí pak i v situacích, v nichž je v online prostředí ohroženo,“ vysvětlil Kamil Kopecký.

Škola a mobily

V samostatné části výzkumu se odborníci věnovali i dětem a mobilním telefonům. Zjistili, že více než polovina oslovených dětí (59 %) má ve svém mobilním telefonu trvalý přístup na internet, a není tak závislá na Wi-Fi. Zároveň je z výzkumu zřejmé, že děti nejčastěji používají mobil k telefonování, psaní a odesílání zpráv, sledování YouTube videí, fotografování, hraní her a poslechu hudby.

„Samostatným tématem byly přestávky. Zkoumali jsme, jak zákaz či povolení používání mobilu o přestávce ovlivňuje aktivity. Nadpoloviční většina dětí z našeho souboru (53 %) má ve škole o přestávce používání mobilních telefonů povoleno a ve výuce zakázáno. Pokud mají mobilní telefon povolený, jejich dominantní aktivitou je hraní her (41 %), používání sociálních sítí (38,9 %) a nudění se v lavici (33,70 %). Je zajímavé, že přibližně stejný počet nudících se dětí nalezneme i ve skupině, v níž je mobilní telefon o přestávce zakázán (34,75 %). Ty děti, které mají mobilní telefon o přestávce zakázaný, se většinou procházejí po škole (38,66 %), nudí se v lavici (34,75 %) nebo čtou knihy (14,89 %). Další příčky obsazují sportovní aktivity a hraní karetních her,“ vypočetl Kamil Kopecký.

Zákaz používání mobilních telefonů o přestávce má podle něj i vliv na celou řadu „nemobilních“ aktivit.  Kopecký zdůraznil, že výsledky výzkumu ukázaly, že ve školách, kde je mobil o přestávce zakázán, čte o přestávce časopisy o téměř 60 % více dětí, než ve školách, kde jsou mobilní telefony povoleny. Nárůst je vidět také u čtení knih, hraní deskových her, hraní karetních her a sportovních aktivit.

I když jsou digitální technologie a online obsahy dnes už neoddělitelnou součástí i dětského života a skýtají mnoho pozitiv, je důležité s nimi pracovat optimálním způsobem. K tomu jsou nutné kompetence a osvěta. Eliminace rizik spojených s využíváním digitálních technologií proto spočívá v důsledné edukaci a prevenci. A na tomto místě má nejen podle odborníků z Centra prevence rizikové virtuální komunikace, ale i ze společnosti O2 svou nezastupitelnou roli poučený rodič.

„Věřím, že nové poznatky nám pomůžou se dětem přiblížit a lépe je ochránit. Jejich bezpečnost je pro nás prioritou,“ uvedla Marie Mališková, manažerka O2 Czech Republik. Dodala, že Společnost O2 se na aktuální největší rizika zaměří i v rámci svého dlouhodobého programu O2 Chytrá škola. Více o výzkumu ZDE. 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP je certifikované univerzitní pracoviště orientované na rizikové formy komunikace dětí a dospělých v prostředí internetu. Zaměřuje se především na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming, hoax a spam, sexting, sociální inženýrství v online prostředí, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí, problematiku dezinformací a fake news ve veřejném prostoru a další nebezpečné komunikační jevy. Více ZDE.  Stream z tiskové konference ZDE.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Záchranáři z Univerzity Palackého uspěli na Dni první pomoci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 06/13/2019 - 12:00

Nehoda autobusu, oběšení nebo život ohrožující alergická reakce na ořechy. S těmito modelovými situacemi se museli vypořádat studenti oboru Zdravotnický záchranář během letošního ročníku soutěže Den první pomoci. Soutěžní tým UPs z fakulty zdravotnických věd si vedl velmi dobře, v celkovém hodnocení obsadil třetí místo.

„Je to úžasný úspěch studentů druhého ročníku. Vloni byli jedenáctí ze třinácti družstev, letos se umístili na třetím místě. Udělali neuvěřitelný pokrok,“ komentovala bronzovou příčku týmu proděkanka Zdeňka Mikšová.

Podle Jaroslava Zavadila, který úspěšný tým tvoří se spolužáky Michaelou Králíkovou a Tomášem Večeřou, bylo lepší umístění jejich morální povinností. „Říkali jsme si, že by páté místo bylo fajn, i vzhledem k tomu, že tam byla opravdu velká konkurence. Při vyhlašování jsme byli překvapení, nečekali jsme to. Je to velké zadostiučinění za ty hodiny učení a tréninku,“ uvedl.

Nejtěžší byla pro olomouckou trojici hned úvodní situace, nehoda autobusu. „První úkoly na soutěžích jsou podle mě vždy zakleté, vždy je pokazíme. Dorazili jsme k havarovanému autobusu, začali jsme to okamžitě řešit v režimu mimořádné události, který se liší danými postupy od běžných situací. Rozhodčí nás ale zastavil, že máme postupovat podle pravidel urgentní medicíny, byli tam jen tři vážně a dva lehce zranění. Protože jsme se ale již stihli rozdělit, u jednoho pacienta byli lidi ze tří různých týmů,“ popsal Jaroslav Zavadil

„Dostala jsem se do situace, kdy bylo třeba provést u pacientky kardiopulmonální resuscitaci, ale byla jsem na to sama a chvíli trvalo, než mi přišel na pomoc člen pražského týmu. Vyzkoušeli jsme si tedy i mezitýmovou spolupráci, která v reálu může nastat. Ale tím, že se rozdělil náš tým, jsme přišli v hodnocení o body,“ dodala Michaela Králíková.

Během třídenní soutěže museli záchranáři dále řešit například oběšení, dopátrat se příčiny dušení muže, který jedl štrúdl, nebo byli povolání do nelegální chirurgické ordinace, kde docházelo k transplantaci orgánů. Po cestě k další situaci trojice v terénu nad Karlovou Studánkou stihla i pořídit fotku, se kterou vyhrála doprovodnou fotosoutěž.

Hodnotitelé u řešení modelových situací posuzují úplně všechno, nejen jestli záchranáři vyšetřují podle daných postupů a dokážou stabilizovat pacienta. Hodnotí i přístup soutěžících k pacientovi, komunikaci s ním, také vzájemnou spolupráci v týmu. „Je dobré, že figuranty jsou záchranáři nebo učitelé za zdravotnických fakult, takže když jim podáme nějaký lék, vědí, jak na odpovídající dávku reagovat. I figuranti přidělují body na základě toho, jak se v naší péči cítili,“ doplnil Jaroslav Zavadil, který patří k pravidelným účastníkům záchranářských soutěží a má zkušenosti z činnosti z Českého červeného kříže.

Jeho týmový kolega Tomáš Večeřa se zase hlásí k Horské službě v Beskydech, Michaela Králíková kromě Zdravotnického záchranáře na FZV studuje ještě Všeobecnou sestru v Ostravě. Záchranářských soutěží během roku společně absolvují několik, přičemž příprava na ně je často i dobrou přípravou na zkoušky ve škole a samotná účast v soutěžích pak cvičením pro praxi.

Soutěž Den první pomoci, v níž prověřují své znalosti a dovednosti studenti denní formy oboru Zdravotnický záchranář, pořádá od roku 2007 katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Ostravské univerzity. Letošního ročníku se v Jeseníkách zúčastnilo patnáct studentských týmů z České republiky a Slovenska. Fakulta zdravotnických věd byla zastoupena ještě jednou trojicí, UPOLáky. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky