Agregátor zdrojů

Postaveno. Stavební práce na novém centrálním křídle právnické fakulty skončily

Právnická fakulta je zase o krok blíž vytoužené dostavbě. Od generálního zhotovitele převzala stavbu. Fakultu teď čeká vypsání zakázek na vybavení interiérů. Pokud vše půjde hladce a podle plánu, nový trakt fakulty, jehož centrem bude knihovna a studovna, by mohl začít sloužit na začátku nového akademického roku.

Předání stavby se účastnili architekti, zástupci stavební firmy a investora – z pozice stavebního dozoru odborníci z rektorátu, za fakultu pak tajemník Petr Bačík a statutární zástupce děkana, proděkan Martin Faix. „Bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude i soupis případných nedostatků, vad a požadovaných úprav a také termín pro tyto práce,“ uvedl Martin Faix, který je společně s proděkankou Blankou Vítovou pověřen jako člen vedení fakulty dohledem nad dostavbou.

Hrubá stavba, která trvala rok a čtvrt a výrazně ovlivnila podobu budovy B, se teď bude postupně vybavovat. „Bude vypsaná zakázka na interiéry, vysoutěží se dodavatelé od nábytku po techniku. K tomu dodatečně řešíme například zastínění terasy, úpravy atria, plochy před fakultou a řadu dalších věcí,“ naznačil proděkan s tím, že do začátku akademického roku by mělo být vše zkompletováno.

Fakulta se pustila do dostavby díky dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je financován z fondů EU. Fakulta má přislíbenou podporu až 41,2 milionu korun. Na financování přestavby se podílí i ona sama. Povinná spoluúčast fakulty je pět procent. Hradit ale bude i další náklady nutně související s projektem. Peníze čerpá z Fondu provozních nákladů.

Podstatou projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ je dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdělávání. V dvoupodlažním křídle budou i dvě větší místnosti s multifunkčním využitím, zázemí pro zahraniční akademiky či doktorandy nebo například počítačová učebna. Budova B bude mít také novou recepci a nový bezbariérový vstup. Technické vybavení knihovny i nová recepce umožní flexibilitu provozu nového křídla, včetně možného nepřetržitého provozu.

Projekt je největší stavební investicí právnické fakulty v její moderní historii.

Postaveno. Stavební práce na novém centrálním křídle právnické fakulty skončily

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 04/20/2020 - 09:00

Právnická fakulta je zase o krok blíž vytoužené dostavbě. Od generálního zhotovitele převzala stavbu. Fakultu teď čeká vypsání zakázek na vybavení interiérů. Pokud vše půjde hladce a podle plánu, nový trakt fakulty, jehož centrem bude knihovna a studovna, by mohl začít sloužit na začátku nového akademického roku.

Předání stavby se účastnili architekti, zástupci stavební firmy a investora – z pozice stavebního dozoru odborníci z rektorátu, za fakultu pak tajemník Petr Bačík a statutární zástupce děkana, proděkan Martin Faix. „Bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude i soupis případných nedostatků, vad a požadovaných úprav a také termín pro tyto práce,“ uvedl Martin Faix, který je společně s proděkankou Blankou Vítovou pověřen jako člen vedení fakulty dohledem nad dostavbou.

Hrubá stavba, která trvala rok a čtvrt a výrazně ovlivnila podobu budovy B, se teď bude postupně vybavovat. „Bude vypsaná zakázka na interiéry, vysoutěží se dodavatelé od nábytku po techniku. K tomu dodatečně řešíme například zastínění terasy, úpravy atria, plochy před fakultou a řadu dalších věcí,“ naznačil proděkan s tím, že do začátku akademického roku by mělo být vše zkompletováno.

Fakulta se pustila do dostavby díky dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je financován z fondů EU. Fakulta má přislíbenou podporu až 41,2 milionu korun. Na financování přestavby se podílí i ona sama. Povinná spoluúčast fakulty je pět procent. Hradit ale bude i další náklady nutně související s projektem. Peníze čerpá z Fondu provozních nákladů.

Podstatou projektu „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“ je dostavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem a vybudování nového Centra pro klinické právní vzdělávání. V dvoupodlažním křídle budou i dvě větší místnosti s multifunkčním využitím, zázemí pro zahraniční akademiky či doktorandy nebo například počítačová učebna. Budova B bude mít také novou recepci a nový bezbariérový vstup. Technické vybavení knihovny i nová recepce umožní flexibilitu provozu nového křídla, včetně možného nepřetržitého provozu.

Projekt je největší stavební investicí právnické fakulty v její moderní historii.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nadační fond a Kariérní centrum UP učí zvládat stres i organizaci práce

Nemůžou se sice potkat osobně, ale to jim nebrání si sdělovat své zkušenosti, postřehy a navíc se i něco nového dozvědět a naučit. Řeč je o studentech, které podpořil Nadační fond UP. Pro ně i další zájemce připravil fond spolu s Kariérním centrem UP už několik online vzdělávacích kurzů.

Semináře tak nahradily webináře a změnila se i témata, kterých se mohou studenti zúčastnit. „Máme za sebou už tři webináře. S ohledem na aktuální situaci byly zaměřeny na zvládání stresu a změn, sebeřízení a time management. Byly určeny primárně pro podpořené studenty, ale přihlásit se mohli i další studenti univerzity,“ uvedla Katrin Stark z Nadačního fondu UP.

Webináře vedla formou skupinového koučování Dita Palaščáková. Studenti mohli požádat i o další individuální koučink a pomoc při vyřizování žádostí o podporu fondu v jeho aktuální výzvě (psali jsme zde). S obojím jim pomáhala Katrin Stark.

„Byla to moje první zkušenost se Zoomem. Chvilku mi trvalo, než jsem přišel na to, jak funguje a kde co zmáčknout. Výhodou je propojení velkého množství lidí z různých míst. Určitě máte moji podporu. Mockrát děkuji za takové sem/web-ináře. Člověk vypadne ze své každodenní reality,“ pochvaloval si Vladimír Skalický, jeden z účastníků a zároveň student PřF podpořený NF UP.

Jarmila Stanková, studentka lékařské fakulty, ocenila organizaci i přínos aktivit. „Celé online setkání proběhlo ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře, jako vždy, když mám příležitost jednat s lidmi z Nadačního fondu UP. Všichni účastníci díky tomu pracovali velmi otevřeně a sdíleli všechny své momentální myšlenky. Z webináře jsem si odnesla pozitivní energii a spoustu podnětů k zamyšlení. I proto jsem se rozhodla dále pokračovat a v rámci osobního koučinku pracovat na svém rozvoji.“

Poradci Kariérního centra UP v současné době poskytují pravidelně individuální konzultace a koučink online. Přihlásit se je možné přes facebookový profil Kariérního centra UP na konkrétní den nebo napsat některému z poradců a domluvit si s ním termín. „Brzy budou zveřejněny termíny dalších webinářů. Plánujeme témata z oblasti finanční gramotnosti, jako je plánování, vytváření finančních rezerv, hospodaření, hypotéky, zajištění a podobně. V nabídce nebude chybět ani tvorba životopisů a motivačních dopisů, práce s LinkedIn nebo příprava na přijímací pohovory. Všechny aktivity Kariérního centra UP jsou pro studenty univerzity zdarma,“ připomenula Katrin Stark.

Nadační fond UP také plánuje ve spolupráci s Pevností poznání v průběhu května webinář zaměřený na popularizaci vědy na sociálních sítích. Aktuality z Nadačního fondu UP můžete sledovat na Facebooku nebo Instagramu. Akce Kariérního centra UP sledujte zde.

 

Nadační fond a Kariérní centrum UP učí zvládat stres i organizaci práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 04/18/2020 - 07:00

Nemůžou se sice potkat osobně, ale to jim nebrání si sdělovat své zkušenosti, postřehy a navíc se i něco nového dozvědět a naučit. Řeč je o studentech, které podpořil Nadační fond UP. Pro ně i další zájemce připravil fond spolu s Kariérním centrem UP už několik online vzdělávacích kurzů.

Semináře tak nahradily webináře a změnila se i témata, kterých se mohou studenti zúčastnit. „Máme za sebou už tři webináře. S ohledem na aktuální situaci byly zaměřeny na zvládání stresu a změn, sebeřízení a time management. Byly určeny primárně pro podpořené studenty, ale přihlásit se mohli i další studenti univerzity,“ uvedla Katrin Stark z Nadačního fondu UP.

Webináře vedla formou skupinového koučování Dita Palaščáková. Studenti mohli požádat i o další individuální koučink a pomoc při vyřizování žádostí o podporu fondu v jeho aktuální výzvě (psali jsme zde). S obojím jim pomáhala Katrin Stark.

„Byla to moje první zkušenost se Zoomem. Chvilku mi trvalo, než jsem přišel na to, jak funguje a kde co zmáčknout. Výhodou je propojení velkého množství lidí z různých míst. Určitě máte moji podporu. Mockrát děkuji za takové sem/web-ináře. Člověk vypadne ze své každodenní reality,“ pochvaloval si Vladimír Skalický, jeden z účastníků a zároveň student PřF podpořený NF UP.

Jarmila Stanková, studentka lékařské fakulty, ocenila organizaci i přínos aktivit. „Celé online setkání proběhlo ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře, jako vždy, když mám příležitost jednat s lidmi z Nadačního fondu UP. Všichni účastníci díky tomu pracovali velmi otevřeně a sdíleli všechny své momentální myšlenky. Z webináře jsem si odnesla pozitivní energii a spoustu podnětů k zamyšlení. I proto jsem se rozhodla dále pokračovat a v rámci osobního koučinku pracovat na svém rozvoji.“

Poradci Kariérního centra UP v současné době poskytují pravidelně individuální konzultace a koučink online. Přihlásit se je možné přes facebookový profil Kariérního centra UP na konkrétní den nebo napsat některému z poradců a domluvit si s ním termín. „Brzy budou zveřejněny termíny dalších webinářů. Plánujeme témata z oblasti finanční gramotnosti, jako je plánování, vytváření finančních rezerv, hospodaření, hypotéky, zajištění a podobně. V nabídce nebude chybět ani tvorba životopisů a motivačních dopisů, práce s LinkedIn nebo příprava na přijímací pohovory. Všechny aktivity Kariérního centra UP jsou pro studenty univerzity zdarma,“ připomenula Katrin Stark.

Nadační fond UP také plánuje ve spolupráci s Pevností poznání v průběhu května webinář zaměřený na popularizaci vědy na sociálních sítích. Aktuality z Nadačního fondu UP můžete sledovat na Facebooku nebo Instagramu. Akce Kariérního centra UP sledujte zde.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Záznam: Rektor Jaroslav Miller promluvil k aktuální situaci

YouTube, Facebook, univerzitní stránky. Tam všude mohli studenti a zaměstnanci UP zhlédnout v pátek 17. dubna ve 13:00 živý videopřenos, v němž rektor UP Jaroslav Miller promluvil k aktuálnímu vývoji a opatřením na Univerzitě Palackého.

Ve svém proslovu se věnoval:

 • znovuotevření univerzity pro studenty absolventských ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia za účelem individuálních konzultací, prací v laboratořích, konání státních zkoušek aj.,
 • možnostem online formy státních zkoušek a přijímacích zkoušek,
 • situaci na olomouckých kolejích a studentů UP uvízlých v zahraničí na výměnných pobytech,
 • aktivitám a roli Ústavu molekulární a translační medicíny a Ústavu mikrobiologie LF UP v aktuálním boji proti koronaviru.

Poděkoval také zaměstnancům Správy kolejí a menz a dalším za jejich nasazení v současné situaci a ocenil všechny dobrovolníky za jejich ohromnou pomoc na různých místech. Záznam videopřenosu si můžete pustit níže.

Záznam: Rektor Jaroslav Miller promluvil k aktuální situaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 04/17/2020 - 13:50

YouTube, Facebook, univerzitní stránky. Tam všude mohli studenti a zaměstnanci UP zhlédnout v pátek 17. dubna ve 13:00 živý videopřenos, v němž rektor UP Jaroslav Miller promluvil k aktuálnímu vývoji a opatřením na Univerzitě Palackého.

Ve svém proslovu se věnoval:

 • znovuotevření univerzity pro studenty absolventských ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia za účelem individuálních konzultací, prací v laboratořích, konání státních zkoušek aj.,
 • možnostem online formy státních zkoušek a přijímacích zkoušek,
 • situaci na olomouckých kolejích a studentů UP uvízlých v zahraničí na výměnných pobytech,
 • aktivitám a roli Ústavu molekulární a translační medicíny a Ústavu mikrobiologie LF UP v aktuálním boji proti koronaviru.

Poděkoval také zaměstnancům Správy kolejí a menz a dalším za jejich nasazení v současné situaci a ocenil všechny dobrovolníky za jejich ohromnou pomoc na různých místech. Záznam videopřenosu si můžete pustit níže.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fyzikální ústav AV ČR zahajuje spolu s desítkou českých firem sériovou výrobu ochranných masek

Novinky: Fyzikální ústav - Pá, 04/17/2020 - 13:47

Společnost CARDAM, dceřiná společnost Fyzikálního ústavu AV ČR, společnosti Beneš a Lát, a. s., a České zbrojovky, a. s., spustí v příštím týdnu sériovou výrobu polomasek RP95-M určených pro nejvyšší stupeň ochrany. Maska vychází z původního modelu vyvinutého na ČVUT. Oproti prozatímní produkci na 3D tiskárnách se ale budou klíčové díly vyrábět ne desítky minut, ale desítky sekund. Zároveň se maska zkvalitní i zlevní.

Jedna z prvních dodávek z plánované týdenní produkce 50 000 kusů směřuje do ústavů Akademie věd ČR, kde vědci testují vzorky na přítomnost koronaviru. Koordinaci výroby zajišťuje CARDAM, s. r. o., dceřiná firma Fyzikálního ústavu AV ČR, společnosti Beneš a Lát, a. s., a České zbrojovky, a. s. „Maska umožňuje použití výměnných filtrů včetně filtrů P3 R, přesahujících úrovní ochrany třídu FFP3,“ vysvětluje Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, kde vědci vyvinuli speciální komoru na testování těsnosti masek.

Pro sériovou výrobu na vstřikovacích lisech bylo nutné upravit návrh prototypu masky vyvinuté na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Na základě výhradní licence poskytnuté start-up firmou ČVUT TRIX Connections, s. r. o. vznikl upravený model RP95-M, na jehož vývoji a konstrukčním řešení sériové podoby se podílely společnosti CARDAM, s. r. o., a Beneš a Lát, a. s.

Akademicko-průmyslový ping-pong

Spolupráce mezi vědci a výrobními společnostmi na inovaci prototypu a spuštění sériové výroby stála na zkušenostech z předchozích projektů v rámci Národního centra kompetence MATCA, ale i na osobním nasazení desítek lidí. „Byla to ukázka sehraného akademicko-průmyslového ping-pongu,“ říká Miloslav Klinger z Fyzikálního ústavu AV ČR a Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát, a. s., dodává: „Například z důvodu maximálního urychlení výroby forem byly práce na formách pro výrobu masek rozděleny mezi šest nástrojáren, které paralelně pracovaly na deseti formách pro výrobu masek.“

Klíčová pro bezpečnost masky je těsnost. "Každá maska bude podrobena podmínkám násobně náročnějším než při běžném provozu. Cílem je, aby se mezi pracovníky v první linii dostaly jen ty nejkvalitnější masky," vysvětluje Tomáš Jetmar, jehož tým má na starosti vývoj testovacího zařízení vyvinutého přímo ve Fyzikálním ústavu AV ČR.

Vyšší kvalita, nižší cena, delší životnost

Náklady spojené s používáním těchto masek jsou výrazně nižší dokonce i v porovnání s respirátory FFP2 poskytující navíc významně nižší ochranu. „V porovnání s běžně dostupnými respirátory FFP2 jsou náklady na měsíční provoz více než desetkrát nižší,“ říká Ondřej Kurkin, ředitel CARDAM, s. r. o.

Díky odolným materiálům je možné masku opakovaně sterilizovat a její životnost je stanovena minimálně na 100 sterilizačních cyklů v autoklávu a na neomezený počet dezinfekcí.

Použitý částicový kombinovaný filtr P3 R odpovídá maximálnímu stupni ochrany a dle výrobce filtrů AVEC CHEM, s. r. o., je v čistém prostředí nemocnice jeho životnost přibližně týden nepřetržitého provozu. Ve spolupráci Fyzikálního ústavu AV ČR a společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. probíhá navíc vývoj metody pro dezinfekci filtrů za účelem prodloužení jejich životnosti.

Fyzikální ústav AV ČR též koordinuje distribuci jedné z prvních objednávek, kdy 1200 kusů ochranných masek bude doručeno a používáno vědci v biologických a chemických ústavech AV ČR, kteří se podílejí na testování a dalších aktivitách v boji proti nemoci covid-19.

Na přípravě sériové výroby spolupracovaly spojenými silami mimo jiné tyto společnosti:

 JAN SVOBODA s.r.o.

 Šonka servis s.r.o. (Černošice)

 Jiří Češka. Nástrojárna Příbram (Příbram)

 FORMEX Koh-I-Noor machinery s.r.o. (Brno)

 Staform UH s.r.o. (Uherský Brod)

 KONFORM PLASTIC s.r.o. (Zlín)

 Peartec s.r.o. (Plzeň)

 Libeos s.r.o. (Liberec)

 TD-IS, s.r.o. (Plzeň)

 JSW Machines s.r.o. (Brno)

Praha, 17. dubna 2020

Foto: Beneš a Lát, a. s.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Olomoučtí medici pomáhají během epidemie i na Slovensku

Univerzitní nemocnice Martin, bratislavská klinika dětské hematologie a onkologie nebo Národní centrum zdravotních informací, i tady během epidemie koronaviru pomáhají studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Do provozů napříč Slovenskem jich je zapojených více než třicet a minimálně stejné množství je připraveno v případě potřeby také nastoupit.

Kristína Holotová by za normální situace postupně v Olomouci završovala pátý ročník studia Všeobecného lékařství. Po uzavření hranic se však doma na Slovensku přihlásila jako dobrovolník a už přes měsíc je posilou call centra Národního centra zdravotních informací.

„Pracuji z domu. Call centrum má přetížené linky, přepojují nám tak hovory na naše soukromá čísla. K nám medikům jsou většinou přepojováni lidé s dotazy medicínského charakteru anebo praktičtí lékaři, kteří si potřebují ověřit nějaké informace. Asi dvakrát týdně nám přitom chodí e-mail s nejnovějšími informacemi, nařízeními, vyhláškami a podobně, abychom uměli všem odpovědět. Národní centrum funguje také jako spojka s Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví, který má na starosti testování na COVID-19, takže musíme podle příznaků a cestovatelské anamnézy umět zvážit, zda volajícímu doporučit kontakt s tímto úřadem,“ uvádí medička s tím, že službu na telefonu má jednou týdně od šesté hodiny ranní do jedenácté večerní.

Kromě toho je členkou týmu třídicího stanu před nemocnicí ve Skalici. „Provádíme zde triáž příchozích. Po změření teploty a zjištění anamnézy rozhodujeme, zda pacient může vstoupit do nemocnice hlavním vchodem, přes urgentní příjem, anebo ho dovnitř nepustíme. Pracujeme na směny, většinou tří- až čtyřhodinové. Nemocnice nám zabezpečuje všechny ochranné pomůcky, což není všude na Slovensku běžné, a na lékařích a sestrách je vidět, že si váží naší pomoci. Jsou k nám velmi milí,“ dodává studentka.

Každý den se snaží také najít nějaký čas na učení, protože má před sebou státní rigorózní zkoušku, ne vždy to však vyjde. Na Olomouc, lékařskou fakultu či fakultní nemocnici ale myslí i jinak než při studiu či při kontaktu se spolužáky, kteří pomáhají ve slovenských nemocnicích a dalších zařízeních nebo na úřadech. „Velmi se mi stýská. Už se těším, až se budu moci vrátit,“ přiznává Kristína Holotová.

Jako dobrovolníci doma nabídli svou pomoc v nemocnicích, sociálních zařízeních či agenturám domácí péče také slovenští studenti fakulty zdravotnických věd. Podle vedoucí studijního oddělení FZV Aleny Cholinské jde zejména o studenty navazujících magisterských oborů, kteří již mají z předchozího bakalářského studia způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Olomoučtí medici pomáhají během epidemie i na Slovensku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 04/17/2020 - 07:32

Univerzitní nemocnice Martin, bratislavská klinika dětské hematologie a onkologie nebo Národní centrum zdravotních informací, i tady během epidemie koronaviru pomáhají studenti Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Do provozů napříč Slovenskem jich je zapojených více než třicet a minimálně stejné množství je připraveno v případě potřeby také nastoupit.

Kristína Holotová by za normální situace postupně v Olomouci završovala pátý ročník studia Všeobecného lékařství. Po uzavření hranic se však doma na Slovensku přihlásila jako dobrovolník a už přes měsíc je posilou call centra Národního centra zdravotních informací.

„Pracuji z domu. Call centrum má přetížené linky, přepojují nám tak hovory na naše soukromá čísla. K nám medikům jsou většinou přepojováni lidé s dotazy medicínského charakteru anebo praktičtí lékaři, kteří si potřebují ověřit nějaké informace. Asi dvakrát týdně nám přitom chodí e-mail s nejnovějšími informacemi, nařízeními, vyhláškami a podobně, abychom uměli všem odpovědět. Národní centrum funguje také jako spojka s Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví, který má na starosti testování na COVID-19, takže musíme podle příznaků a cestovatelské anamnézy umět zvážit, zda volajícímu doporučit kontakt s tímto úřadem,“ uvádí medička s tím, že službu na telefonu má jednou týdně od šesté hodiny ranní do jedenácté večerní.

Kromě toho je členkou týmu třídicího stanu před nemocnicí ve Skalici. „Provádíme zde triáž příchozích. Po změření teploty a zjištění anamnézy rozhodujeme, zda pacient může vstoupit do nemocnice hlavním vchodem, přes urgentní příjem, anebo ho dovnitř nepustíme. Pracujeme na směny, většinou tří- až čtyřhodinové. Nemocnice nám zabezpečuje všechny ochranné pomůcky, což není všude na Slovensku běžné, a na lékařích a sestrách je vidět, že si váží naší pomoci. Jsou k nám velmi milí,“ dodává studentka.

Každý den se snaží také najít nějaký čas na učení, protože má před sebou státní rigorózní zkoušku, ne vždy to však vyjde. Na Olomouc, lékařskou fakultu či fakultní nemocnici ale myslí i jinak než při studiu či při kontaktu se spolužáky, kteří pomáhají ve slovenských nemocnicích a dalších zařízeních nebo na úřadech. „Velmi se mi stýská. Už se těším, až se budu moci vrátit,“ přiznává Kristína Holotová.

Jako dobrovolníci doma nabídli svou pomoc v nemocnicích, sociálních zařízeních či agenturám domácí péče také slovenští studenti fakulty zdravotnických věd. Podle vedoucí studijního oddělení FZV Aleny Cholinské jde zejména o studenty navazujících magisterských oborů, kteří již mají z předchozího bakalářského studia způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Právnická fakulta šije roušky pro partnerské univerzity

Právnická fakulta, její zaměstnanci a studenti, začínají šít roušky pro své zahraniční kolegy z partnerských univerzit. Akci zaštiťuje a koordinuje zahraniční oddělení fakulty. První zásilka poputuje do Francie na právnickou fakultu Université Clermont Auvergne.

S nápadem přišla Leona Černá z katedry jazyků PF UP. „Každý večer šiju roušky a přitom poslouchám francouzské rádio. I tam mají nouzi o tyto ochranné pomůcky. Tak mě napadlo spojit se s kolegy z Clermontu, se kterými máme vynikající vztahy, a nabídnout jim pomoc. Český způsob boje s koronavirem v podobě nošení roušek samozřejmě svět nespasí, ale proč jej nešířit dál,“ vysvětlila Leona Černá. Reakce z druhé strany byla okamžitá. „Vaše solidarita nás dojala, tohoto přátelského gesta si nesmírně vážíme. Roušky určitě využijeme, ale myslete také na sebe. Děkujeme za nabídku a také všem, kteří se do akce zapojí,“ napsala Christine Bertrand, děkanka právnické fakulty Université Clermont Auvergne.

Zahraniční oddělení právnické fakulty nakoupilo látky a fakulta oslovila své zaměstnance a studenty, aby se k šití roušek přidali. Materiál stejně jako sběrná krabice pro hotové roušky jsou k dispozici u vrátnice budovy A. „První zásilku bychom chtěli do Francie poslat už příští týden,“ řekla Radana Kuncová ze zahraničního oddělení.

Spolupráce mezi olomouckou fakultou a Université Clermont Auvergne patří k nejdelším a současně nejužším. Vloni uplynulo od jejího zahájení dvacet let, a navíc společný projekt obou fakult Česko-francouzská letní škola práva oslavil deset let existence.

Fakulta dar v podobě roušek nabídne i dalším univerzitám. „Využijeme osobní kontakty na partnerských univerzitách a pomůžeme tam, kde bude zájem. První reakce jsou velice pozitivní. K rouškám přiložíme i návod, jak se o ně starat,“ doplnil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Právnická fakulta šije roušky pro partnerské univerzity

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 04/16/2020 - 14:00

Právnická fakulta, její zaměstnanci a studenti, začínají šít roušky pro své zahraniční kolegy z partnerských univerzit. Akci zaštiťuje a koordinuje zahraniční oddělení fakulty. První zásilka poputuje do Francie na právnickou fakultu Université Clermont Auvergne.

S nápadem přišla Leona Černá z katedry jazyků PF UP. „Každý večer šiju roušky a přitom poslouchám francouzské rádio. I tam mají nouzi o tyto ochranné pomůcky. Tak mě napadlo spojit se s kolegy z Clermontu, se kterými máme vynikající vztahy, a nabídnout jim pomoc. Český způsob boje s koronavirem v podobě nošení roušek samozřejmě svět nespasí, ale proč jej nešířit dál,“ vysvětlila Leona Černá. Reakce z druhé strany byla okamžitá. „Vaše solidarita nás dojala, tohoto přátelského gesta si nesmírně vážíme. Roušky určitě využijeme, ale myslete také na sebe. Děkujeme za nabídku a také všem, kteří se do akce zapojí,“ napsala Christine Bertrand, děkanka právnické fakulty Université Clermont Auvergne.

Zahraniční oddělení právnické fakulty nakoupilo látky a fakulta oslovila své zaměstnance a studenty, aby se k šití roušek přidali. Materiál stejně jako sběrná krabice pro hotové roušky jsou k dispozici u vrátnice budovy A. „První zásilku bychom chtěli do Francie poslat už příští týden,“ řekla Radana Kuncová ze zahraničního oddělení.

Spolupráce mezi olomouckou fakultou a Université Clermont Auvergne patří k nejdelším a současně nejužším. Vloni uplynulo od jejího zahájení dvacet let, a navíc společný projekt obou fakult Česko-francouzská letní škola práva oslavil deset let existence.

Fakulta dar v podobě roušek nabídne i dalším univerzitám. „Využijeme osobní kontakty na partnerských univerzitách a pomůžeme tam, kde bude zájem. První reakce jsou velice pozitivní. K rouškám přiložíme i návod, jak se o ně starat,“ doplnil Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát opět jednal ve formátu videokonference

Z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru se včerejší jednání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci již podruhé uskutečnilo ve specifickém modelu, a sice formou videokonference. Během zasedání AS UP přijal několik zásadních usnesení.

Program dubnového zasedání AS UP obsahoval dokumenty, které souvisejí jak s legislativní, tak s ekonomickou budoucností UP. V úvodu jednání si senátoři UP vyslechli informace o novém zákoně a zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a diskutovali o přípravě voleb do AS UP. Z diskuze o následných bodech pak vyplynula níže uvedená usnesení. V závěru příspěvku jsou uvedena také ta usnesení, která senátoři UP přijali dříve per rollam. Podrobnější informace budou k dispozici v zápisu ze zasedání AS UP, který bude v nejbližších dnech zveřejněn ZDE.

Usnesení přijatá AS UP dne 15. 4. 2020

- V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze v ČR, s ním souvisejícími mimořádnými opatřeními a s ohledem na skutečnost, že je tím znemožněna osobní přítomnost většiny senátorů na zasedání AS UP, bude se zasedání AS UP dne 15. 4. 2020 konat formou videokonference.

- AS UP schválil upravený program zasedání.

- AS UP schvaluje novelu č. 1 Volebního řádu AS UP ve znění po jednání LK AS UP.

- AS UP schvaluje novelu č. 1 Stipendijního řádu UP ve znění po jednání LK AS UP.

- AS UP vyzývá fakulty UP, aby ve svých fakultních vnitřních normách, které provádějí čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu UP ve znění novely č. 1, upravily systémově problematiku přiznávání doktorských stipendií dle tohoto ustanovení tak, aby přispěla ke zkvalitnění DSP na UP a nevedla ke snížení počtu studentů DSP.

-AS UP doporučuje již v průběhu roku 2020 vyhodnotit dopady nové metodiky a nového výpočtu dělení RVO a pro rok 2021 zvážit opatření, která by zmírnila její případný negativní dopad z hlediska nevyrovnaného rozpočtového růstu u jednotlivých součástí.

- AS UP žádá rektora UP a děkany fakult UP o realizaci opatření preventivních kroků souvisejících s případnými rozpočtovými opatřeními v rozpočtu ČR, kdy mohou být v důsledku COVID-19 výrazně kráceny původně plánované kapitoly rozpočtu pro úsek VŠ a VaV.

- AS UP žádá rektora o ověření a případné vyčíslení možných dopadů novely zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2019 na hospodaření UP v roce 2020 a letech následujících. Zákon zavedl některé nové definice a postupy, které významně změnily pohled na jeho výklad, a mohou mít tudíž dopad na hospodaření UP.

Usnesení schválená per rollam 26. 3. 2020

- AS UP schvaluje změnu ceníku kolejného na UP ve znění upraveném předkladatelem po projednání na zasedání AS UP 18. 3. 2020.

- AS UP schvaluje novelu Statutu PřF UP v předloženém znění.

- AS UP schvaluje novelu Volebního řádu AS PřF UP ve znění technického pozměňovacího návrhu LK AS UP.

Usnesení schválená per rollam 13. 4. 2020

- AS UP bere na vědomí zprávu o činnosti ad hoc „Komise AS UP k nastavení dohod v souvislosti se vznikem VŠÚ“. AS UP se ztotožňuje s návrhem Rámcové dohody mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci o podmínkách realizace organizační změny spočívající ve zřízení vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN) vypracovaným ad hoc komisí AS UP a vyzývá obě strany dohody, aby bez zbytečného odkladu podnikly kroky nezbytné k jejímu projednání na dotčených součástech a její následné realizaci.

 

Akademický senát opět jednal ve formátu videokonference

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 04/16/2020 - 11:13

Z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru se včerejší jednání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci již podruhé uskutečnilo ve specifickém modelu, a sice formou videokonference. Během zasedání AS UP přijal několik zásadních usnesení.

Program dubnového zasedání AS UP obsahoval dokumenty, které souvisejí jak s legislativní, tak s ekonomickou budoucností UP. V úvodu jednání si senátoři UP vyslechli informace o novém zákoně a zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a diskutovali o přípravě voleb do AS UP. Z diskuze o následných bodech pak vyplynula níže uvedená usnesení. V závěru příspěvku jsou uvedena také ta usnesení, která senátoři UP přijali dříve per rollam. Podrobnější informace budou k dispozici v zápisu ze zasedání AS UP, který bude v nejbližších dnech zveřejněn ZDE.

Usnesení přijatá AS UP dne 15. 4. 2020

- V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze v ČR, s ním souvisejícími mimořádnými opatřeními a s ohledem na skutečnost, že je tím znemožněna osobní přítomnost většiny senátorů na zasedání AS UP, bude se zasedání AS UP dne 15. 4. 2020 konat formou videokonference.

- AS UP schválil upravený program zasedání.

- AS UP schvaluje novelu č. 1 Volebního řádu AS UP ve znění po jednání LK AS UP.

- AS UP schvaluje novelu č. 1 Stipendijního řádu UP ve znění po jednání LK AS UP.

- AS UP vyzývá fakulty UP, aby ve svých fakultních vnitřních normách, které provádějí čl. 12 odst. 4 Stipendijního řádu UP ve znění novely č. 1, upravily systémově problematiku přiznávání doktorských stipendií dle tohoto ustanovení tak, aby přispěla ke zkvalitnění DSP na UP a nevedla ke snížení počtu studentů DSP.

-AS UP doporučuje již v průběhu roku 2020 vyhodnotit dopady nové metodiky a nového výpočtu dělení RVO a pro rok 2021 zvážit opatření, která by zmírnila její případný negativní dopad z hlediska nevyrovnaného rozpočtového růstu u jednotlivých součástí.

- AS UP žádá rektora UP a děkany fakult UP o realizaci opatření preventivních kroků souvisejících s případnými rozpočtovými opatřeními v rozpočtu ČR, kdy mohou být v důsledku COVID-19 výrazně kráceny původně plánované kapitoly rozpočtu pro úsek VŠ a VaV.

- AS UP žádá rektora o ověření a případné vyčíslení možných dopadů novely zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2019 na hospodaření UP v roce 2020 a letech následujících. Zákon zavedl některé nové definice a postupy, které významně změnily pohled na jeho výklad, a mohou mít tudíž dopad na hospodaření UP.

Usnesení schválená per rollam 26. 3. 2020

- AS UP schvaluje změnu ceníku kolejného na UP ve znění upraveném předkladatelem po projednání na zasedání AS UP 18. 3. 2020.

- AS UP schvaluje novelu Statutu PřF UP v předloženém znění.

- AS UP schvaluje novelu Volebního řádu AS PřF UP ve znění technického pozměňovacího návrhu LK AS UP.

Usnesení schválená per rollam 13. 4. 2020

- AS UP bere na vědomí zprávu o činnosti ad hoc „Komise AS UP k nastavení dohod v souvislosti se vznikem VŠÚ“. AS UP se ztotožňuje s návrhem Rámcové dohody mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci o podmínkách realizace organizační změny spočívající ve zřízení vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN) vypracovaným ad hoc komisí AS UP a vyzývá obě strany dohody, aby bez zbytečného odkladu podnikly kroky nezbytné k jejímu projednání na dotčených součástech a její následné realizaci.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UPoint slaví 5 let. Pro zákazníky má speciální narozeninovou akci

Pět let fungování si připomíná prodejna a informační centrum Univerzity Palackého UPoint. A protože tyto dny nepřejí bujarým veselicím, UPoint své výročí oslaví v duchu dnešní doby – online a se speciální narozeninovou nabídkou pro všechny zájemce.

UPoint v domě U Černého psa na Horním náměstí v Olomouci se během pěti let stal skutečným „pointem“ jak pro studenty a absolventy, tak pro Olomoučany a návštěvníky města. Není jen reprezentační prodejnou, v níž si může příchozí koupit oblečení, papírenské zboží a další propagační předměty vyvedené ve stylu UP, ale je i místem setkávání. Bývají v něm besedy, výstavy, lidé tam chodí jen tak posedět na kávu.

„Jsme rádi, že už patříme k zavedeným adresám, kam lidé chodí opakovaně. Například mnozí absolventi, kteří přijíždějí do Olomouce na návštěvu nebo na pracovní jednání, už mají zcela automaticky ve svém plánu zahrnutou i návštěvu UPointu,“ řekla Anna Jánská, která univerzitní obchod a centrum vede. K propagaci UPointu přispěly jak univerzitní absolventské srazy, spuštění e-shopu, tak například mezinárodní filmový festival Academia Film Olomouc. Právě u příležitosti konání jeho 50. ročníku byl UPoint 16. dubna 2015 slavnostně otevřen.

A jak tedy bude letošní oslava probíhat? „Z původních velkých plánů na celodenní narozeninovou oslavu na náměstí zůstala alespoň jedna krásná hudební gratulace od saxofonistky a studentky UP Nikol Naňákové (Burysax, Sunday Swing Orchestra), jež měla původně na oslavě koncertovat. Pro naše zákazníky jsme připravili narozeninový dárek: online slevu na nákup v e-shopu. Protože slavíme 5. narozeniny, nabízíme po pět dní, tedy od čtvrtka až do pondělí včetně, pětinovou slevu na veškerý nákup,“ dodává Anna Jánská.

UPoint

Informační centrum Univerzity Palackého, obchod, čítárna i komunitní místo – to vše zahrnuje UPoint. V historickém domě U Černého psa naleznete na dvou stech metrech čtverečních informace o Univerzitě Palackého, desítky univerzitních předmětů včetně autorské módní kolekce a knih, ale také výstavní prostor nebo klid na posezení u kávy. 

UPoint slaví 5 let. Pro zákazníky má speciální narozeninovou akci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 04/16/2020 - 08:00

Pět let fungování si připomíná prodejna a informační centrum Univerzity Palackého UPoint. A protože tyto dny nepřejí bujarým veselicím, UPoint své výročí oslaví v duchu dnešní doby – online a se speciální narozeninovou nabídkou pro všechny zájemce.

UPoint v domě U Černého psa na Horním náměstí v Olomouci se během pěti let stal skutečným „pointem“ jak pro studenty a absolventy, tak pro Olomoučany a návštěvníky města. Není jen reprezentační prodejnou, v níž si může příchozí koupit oblečení, papírenské zboží a další propagační předměty vyvedené ve stylu UP, ale je i místem setkávání. Bývají v něm besedy, výstavy, lidé tam chodí jen tak posedět na kávu.

„Jsme rádi, že už patříme k zavedeným adresám, kam lidé chodí opakovaně. Například mnozí absolventi, kteří přijíždějí do Olomouce na návštěvu nebo na pracovní jednání, už mají zcela automaticky ve svém plánu zahrnutou i návštěvu UPointu,“ řekla Anna Jánská, která univerzitní obchod a centrum vede. K propagaci UPointu přispěly jak univerzitní absolventské srazy, spuštění e-shopu, tak například mezinárodní filmový festival Academia Film Olomouc. Právě u příležitosti konání jeho 50. ročníku byl UPoint 16. dubna 2015 slavnostně otevřen.

A jak tedy bude letošní oslava probíhat? „Z původních velkých plánů na celodenní narozeninovou oslavu na náměstí zůstala alespoň jedna krásná hudební gratulace od saxofonistky a studentky UP Nikol Naňákové (Burysax, Sunday Swing Orchestra), jež měla původně na oslavě koncertovat. Pro naše zákazníky jsme připravili narozeninový dárek: online slevu na nákup v e-shopu. Protože slavíme 5. narozeniny, nabízíme po pět dní, tedy od čtvrtka až do pondělí včetně, pětinovou slevu na veškerý nákup,“ dodává Anna Jánská.

UPoint

Informační centrum Univerzity Palackého, obchod, čítárna i komunitní místo – to vše zahrnuje UPoint. V historickém domě U Černého psa naleznete na dvou stech metrech čtverečních informace o Univerzitě Palackého, desítky univerzitních předmětů včetně autorské módní kolekce a knih, ale také výstavní prostor nebo klid na posezení u kávy. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V pátek proběhne stream rektora Jaroslava Millera k aktuální situaci na UP

Situace kolem současné pandemie koronaviru se neustále vyvíjí a s tím se průběžně mění a aktualizuje také režim na Univerzitě Palackého. Pomalu činíme i jedny z prvních kroků k návratu do běžného akademického života v Olomouci a rektor UP Jaroslav Miller se při té příležitosti rozhodl promluvit k akademické obci prostřednictvím živého internetového přenosu.

Stream s rektorem se uskuteční v pátek 17. 4. ve 13:00 na YouTube, Facebooku a univerzitních stránkách (přímé odkazy budou uveřejněny nejpozději v den konání streamu). Rektor se během svého proslovu vyjádří jednak k aktuálním opatřením a momentálnímu režimu na UP, jednak zodpoví nejčastější dotazy, které mezi studenty a zaměstnanci stále kolují.

V pátek proběhne stream rektora Jaroslava Millera k aktuální situaci na UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 04/15/2020 - 16:35

Situace kolem současné pandemie koronaviru se neustále vyvíjí a s tím se průběžně mění a aktualizuje také režim na Univerzitě Palackého. Pomalu činíme i jedny z prvních kroků k návratu do běžného akademického života v Olomouci a rektor UP Jaroslav Miller se při té příležitosti rozhodl promluvit k akademické obci prostřednictvím živého internetového přenosu.

Stream s rektorem se uskuteční v pátek 17. 4. ve 13:00 na YouTube, Facebooku a univerzitních stránkách (přímé odkazy budou uveřejněny nejpozději v den konání streamu). Rektor se během svého proslovu vyjádří jednak k aktuálním opatřením a momentálnímu režimu na UP, jednak zodpoví nejčastější dotazy, které mezi studenty a zaměstnanci stále kolují.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Palacký University will reopen for graduating students

News: Faculty of Science - St, 04/15/2020 - 10:55

Based upon new shifts in strategy by the Government of the Czech Republic as of 14 April 2020 in conjunction with the declared State of Emergency and the measures to prevent the spread of the new type of coronavirus, as of 20 April 2020 the premises of Palacký University will be reopened to a limited extent, and solely for graduating students.

Students finishing their Bachelor’s and Master’s studies, despite the closing of classes, will thus be able to come for consultations with their teachers and thesis advisors, enter laboratories to finish their research, and also enter the library. They will also be able to attend state degree exams. Each of these activities is nevertheless limited to the presence of a maximum of five persons at the same time, while adhering to rules already in place (two metres’ distance from one another, covering breathing passages with a face mask, etc.). If it is not possible to keep within these limits and requirements, all teaching activities (lectures, exams, credit tests, etc.) will continue to take place only remotely and via on-line form until further notice.

The individual faculties and departments will make the decisions on the reopening of their doors regarding exams, lab work, etc. – all dependent upon prior agreement between the student and their teachers.

Nothing has changed regarding the status of students not in their final years of their degree programmes, including the ban on physical classes. Their presence at the university is still prohibited, and only on-line classes are permitted at this time, until further notice. In their cases tests, exams, credit tests and satisfying other study requirements will continue to take place on-line.

In conjunction with the partial reopening of the university, the possibilities for foreign students to finish their study requirements within their exchange programmes are being discussed by the Czech Ministries of Education and the Interior, as well as rectors of individual universities. More information will be forthcoming in the next few days.

Kategorie: News from UP

Univerzita Palackého se znovuotevře pro studenty absolventských ročníků

V návaznosti na nové posuny ve strategii Vlády ČR ze dne 14. dubna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nového typu koronaviru bude možné od 20. dubna v omezené míře znovu zpřístupnit prostory Univerzity Palackého, a to výhradně pro studenty posledních ročníků.

Posluchači absolventských ročníků bakalářského a magisterského studia tak budou moci před uzavřením svých studijních povinností docházet na konzultace s vyučujícími, do laboratoří za účelem dokončení vlastního výzkumu či do knihovny. Uskutečnit se také budou moci státní závěrečné zkoušky. Každá z těchto aktivit je nicméně omezena na přítomnost maximálně pěti osob naráz a dodržování platných pravidel (dvoumetrové rozestupy, zakrytí dýchacích cest pomocí roušky atp.). Pokud nebude možné tento počet a náležitosti dodržet, musejí všechny výukové aktivity (hromadná výuka, zkoušky, zápočty aj.) i nadále až do odvolání probíhat pouze distančně a online formou.

O případném zpřístupnění svých prostor si rozhodnou samy fakulty, případně katedry, a v případě zkoušek, práce v laboratořích aj. je také nutná předchozí domluva studenta s pedagogy.

Pro studenty neabsolventských ročníků se nic nemění a stále pro ně zůstávají v platnosti dosavadní opatření o zákazu kontaktní výuky. Jejich přítomnost na univerzitě tedy nadále není možná a týká se jich až do odvolání pouze online forma výuky. Stejně tak budou v jejich případě prozatím probíhat online i zápočty, zkoušky a plnění dalších studijních povinností.

V souvislosti s tímto částečným znovuotevřením univerzity se jedná také o možnostech zahraničních studentů a případného dokončení jejich studijních povinností v rámci výměnných pobytů. Jednají o tom ministerstvo školství, vnitra a rektoři jednotlivých univerzit. Bližší informace budou v tomto ohledu známy v nejbližších dnech.

Užitečné odkazy:

Podrobnosti o výpůjčce knih v Knihovně UP

Harmonogram uvolňování opatření Vlády ČR (včetně školství)

Doporučení vedení UP k opatřením Vlády ČR ze dne 14. dubna
 1. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací se konají od 20. dubna 2020:
  1. on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
  2. prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 5 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel doposud neúčinného Zvláštního zákona; organizace SZZ, obhajob, DSZ a konzultací probíhá na úrovni fakult a kateder.
 2. Individuální výuka studentů v posledním roce studia (tzv. absolventský ročník) v laboratořích (do počtu 5 osob) je možná od 20. dubna 2020.
 3. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (online), a to do odvolání.
 4. V ostatních ročnících, kromě absolventských, se zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností konají nadále pouze online.
 5. Přijímací zkoušky se uskuteční online na těch fakultách, jejichž specifika to umožňují.

Stránky