Agregátor zdrojů

V určitém smyslu jsem byla jako člověk, kterému svážou ruce

Věnovat někomu chvíli času příliš nestojí, ale pro člověka, který je sám, to může být vítaná pomoc. S touto myšlenkou se Viera Halčinová zapojila do programu Dobrovolník na telefonu, jehož smyslem je přispět k psychické pohodě seniorů, kteří se v době epidemie a souvisejících omezení cítí osamocení či ohrožení.

Vieru Halčinovou někteří znají spíše jako sestru Janu Pavlu. Členka Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul působila jako pracovník v sociálních službách ve Staré Boleslavi, před časem přesídlila do komunity v Mendryce u Litomyšle. V současnosti završuje studium Charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě UP a CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc. „Své závěrečné práce jsem v té době už měla ve finální podobě. Vnímala jsem, že toto je možnost, jak můžu alespoň nějak pomoci,“ prozrazuje, proč se rozhodla stát se dobrovolnicí na telefonu.

Pravidelně si tak po dobu dvou měsíců volala s jednou seniorkou. „Samozřejmě důvěra se po telefonu buduje hůře, ale když jsem paní sdělila, že jsem řádová sestra, byla celá bez sebe, že si může s někým takovým popovídat. Takže jsme se během hovorů od běžných denních starostí dostaly též ke vzpomínkám z mládí, často jsem i já byla dotazována, jak to chodí u nás v řádu a podobně,“ přibližuje svoji práci Viera Halčinová. Z rozhovorů ale bylo i patrné, jak jsou nejistota kolem epidemie a zavedená omezení běžného života zatěžující a stresující.

Jako dobrovolnice pracovala pod odborným dohledem s možností supervize, záznamy o proběhlých hovorech slouží i jako zdroj informací o aktuálních potřebách seniorů pro sociální pracovníky olomouckého magistrátu.

„Tato práce mi přiblížila život osamělých seniorů. Více si také uvědomuji, jakým darem je pro mě komunita a společenství sester, které na Mendryce máme. Pro mé studium to bylo výborné v tom, že jsem si mohla vyzkoušet, byť ne úplně doslova, jaké to je být k dispozici jen na telefonu. Není to nic lehkého. V určitém smyslu jsem byla jako člověk, kterému svážou ruce. Ve chvílích, kdy by bylo potřeba osobního kontaktu, jsem nemohla nijak zasáhnout. V této souvislosti si moc cením toho, že jsem měla k dispozici Zlaticu Dorkovou z katedry křesťanské sociální práce CMTF, kterou jsem mohla kontaktovat, když bylo potřeba,“ dodává řádová sestra, která své zapojení v programu právě ukončila, aby se mohla věnovat přípravě na státnice.

Program Dobrovolník na telefonu připravil pro seniory, kteří se v době epidemie cítí osamocení či ohrožení, olomoucký magistrát ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP, Dobrovolnickým centrem UP a CARITAS – vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Do aktivity se rozhodlo zapojit a pravidelně se seniory komunikovat přes třicet dobrovolníků, zájem seniorů ovšem tak velký nebyl.

V určitém smyslu jsem byla jako člověk, kterému svážou ruce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 05/14/2020 - 08:00

Věnovat někomu chvíli času příliš nestojí, ale pro člověka, který je sám, to může být vítaná pomoc. S touto myšlenkou se Viera Halčinová zapojila do programu Dobrovolník na telefonu, jehož smyslem je přispět k psychické pohodě seniorů, kteří se v době epidemie a souvisejících omezení cítí osamocení či ohrožení.

Vieru Halčinovou někteří znají spíše jako sestru Janu Pavlu. Členka Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul působila jako pracovník v sociálních službách ve Staré Boleslavi, před časem přesídlila do komunity v Mendryce u Litomyšle. V současnosti završuje studium Charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě UP a CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc. „Své závěrečné práce jsem v té době už měla ve finální podobě. Vnímala jsem, že toto je možnost, jak můžu alespoň nějak pomoci,“ prozrazuje, proč se rozhodla stát se dobrovolnicí na telefonu.

Pravidelně si tak po dobu dvou měsíců volala s jednou seniorkou. „Samozřejmě důvěra se po telefonu buduje hůře, ale když jsem paní sdělila, že jsem řádová sestra, byla celá bez sebe, že si může s někým takovým popovídat. Takže jsme se během hovorů od běžných denních starostí dostaly též ke vzpomínkám z mládí, často jsem i já byla dotazována, jak to chodí u nás v řádu a podobně,“ přibližuje svoji práci Viera Halčinová. Z rozhovorů ale bylo i patrné, jak jsou nejistota kolem epidemie a zavedená omezení běžného života zatěžující a stresující.

Jako dobrovolnice pracovala pod odborným dohledem s možností supervize, záznamy o proběhlých hovorech slouží i jako zdroj informací o aktuálních potřebách seniorů pro sociální pracovníky olomouckého magistrátu.

„Tato práce mi přiblížila život osamělých seniorů. Více si také uvědomuji, jakým darem je pro mě komunita a společenství sester, které na Mendryce máme. Pro mé studium to bylo výborné v tom, že jsem si mohla vyzkoušet, byť ne úplně doslova, jaké to je být k dispozici jen na telefonu. Není to nic lehkého. V určitém smyslu jsem byla jako člověk, kterému svážou ruce. Ve chvílích, kdy by bylo potřeba osobního kontaktu, jsem nemohla nijak zasáhnout. V této souvislosti si moc cením toho, že jsem měla k dispozici Zlaticu Dorkovou z katedry křesťanské sociální práce CMTF, kterou jsem mohla kontaktovat, když bylo potřeba,“ dodává řádová sestra, která své zapojení v programu právě ukončila, aby se mohla věnovat přípravě na státnice.

Program Dobrovolník na telefonu připravil pro seniory, kteří se v době epidemie cítí osamocení či ohrožení, olomoucký magistrát ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP, Dobrovolnickým centrem UP a CARITAS – vyšší odbornou školou sociální Olomouc. Do aktivity se rozhodlo zapojit a pravidelně se seniory komunikovat přes třicet dobrovolníků, zájem seniorů ovšem tak velký nebyl.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Cvičné volby do akademických senátů přinesly nové zkušenosti

Od pátku 8. do pondělí 11. května měla akademická obec Univerzity Palackého možnost si nanečisto vyzkoušet nový systém elektronického hlasování pro nadcházející volby do Akademického senátu UP a fakultních senátů na PřF, PdF a FTK. Zkušebních voleb se zúčastnilo téměř šest set voličů.

Elektronický systém voleb byl připraven ve spolupráci Centra výpočetní techniky UP, Akademického senátu UP a volebních komisí tak, aby měli všichni voliči možnost se zúčastnit hlasování i v době, kdy hygienická opatření v době nouzového stavu neumožňují provedení klasických „papírových“ voleb, na které byla akademická obec zvyklá. Volby do Akademického senátu UP se uskuteční online ve dnech 19.–25. května.

Díky volbě nanečisto měli voliči možnost si vyzkoušet elektronický volební systém, s nímž se studenti a akademici na většině fakult dosud nesetkali. „Hlavně však měly volební komise možnost se seznámit s technickým zabezpečením přesně tak, jak to bude nastaveno za týden při ostrých volbách. Vyzkoušely si tak vygenerování šifrovacích klíčů, správu voleb v aplikaci a jejich následné vyhodnocení. Uskutečnění cvičných voleb bylo jednoznačně dobrým krokem, který pomůže předejít případným problémům u voleb ostrých,“ komentoval poznatky z cvičných voleb předseda hlavní volební komise Jan Strojil z Lékařské fakulty UP.

Jak dodal, volební komise získaly zcela nové zkušenosti. „Musíme si uvědomit, že jejich členové byli nominováni za zcela jiné situace a elektronický systém voleb představuje zcela nový koncept, s nímž většina nemá praktickou zkušenost.“

Do cvičných voleb se zapojily všechny fakulty: CMTF (24 hlasů, účast 2,46 %), LF (125 hlasů, účast 4,36 %), FF (107 hlasů, účast 2,09 %), PřF (126 hlasů, účast 3,06 %), PdF (45 hlasů, účast 0,89 %), FTK (29 hlasů, účast 1,62 %), PF (84 hlasů, účast 5,55 %), FZV (41 hlasů, účast 4,25 %).

Poděkovaní podle Jana Strojila patří všem kolegyním a kolegům, kteří si našli čas volby nanečisto vyzkoušet, a obzvláště těm, kteří poslali CVT UP a volební komisi svou zpětnou vazbu. „I díky nim bude moci Univerzita Palackého příští týden poprvé v takovémto měřítku elektronicky volit své zástupce v akademické samosprávě,“ uvedl předseda hlavní volební komise UP.

Aktuální informace k volbám do AS UP ve dnech 19.–25. května včetně kandidátních listin a nejčastějších otázek a odpovědí naleznete na stránkách www.upol.cz/volby. Podrobnější informace k volbám do fakultních senátů na PřF, PdF a FTK najdete na stránkách konkrétní fakulty.

Cvičné volby do akademických senátů přinesly nové zkušenosti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 05/13/2020 - 14:40

Od pátku 8. do pondělí 11. května měla akademická obec Univerzity Palackého možnost si nanečisto vyzkoušet nový systém elektronického hlasování pro nadcházející volby do Akademického senátu UP a fakultních senátů na PřF, PdF a FTK. Zkušebních voleb se zúčastnilo téměř šest set voličů.

Elektronický systém voleb byl připraven ve spolupráci Centra výpočetní techniky UP, Akademického senátu UP a volebních komisí tak, aby měli všichni voliči možnost se zúčastnit hlasování i v době, kdy hygienická opatření v době nouzového stavu neumožňují provedení klasických „papírových“ voleb, na které byla akademická obec zvyklá. Volby do Akademického senátu UP se uskuteční online ve dnech 19.–25. května.

Díky volbě nanečisto měli voliči možnost si vyzkoušet elektronický volební systém, s nímž se studenti a akademici na většině fakult dosud nesetkali. „Hlavně však měly volební komise možnost se seznámit s technickým zabezpečením přesně tak, jak to bude nastaveno za týden při ostrých volbách. Vyzkoušely si tak vygenerování šifrovacích klíčů, správu voleb v aplikaci a jejich následné vyhodnocení. Uskutečnění cvičných voleb bylo jednoznačně dobrým krokem, který pomůže předejít případným problémům u voleb ostrých,“ komentoval poznatky z cvičných voleb předseda hlavní volební komise Jan Strojil z Lékařské fakulty UP.

Jak dodal, volební komise získaly zcela nové zkušenosti. „Musíme si uvědomit, že jejich členové byli nominováni za zcela jiné situace a elektronický systém voleb představuje zcela nový koncept, s nímž většina nemá praktickou zkušenost.“

Do cvičných voleb se zapojily všechny fakulty: CMTF (24 hlasů, účast 2,46 %), LF (125 hlasů, účast 4,36 %), FF (107 hlasů, účast 2,09 %), PřF (126 hlasů, účast 3,06 %), PdF (45 hlasů, účast 0,89 %), FTK (29 hlasů, účast 1,62 %), PF (84 hlasů, účast 5,55 %), FZV (41 hlasů, účast 4,25 %).

Poděkovaní podle Jana Strojila patří všem kolegyním a kolegům, kteří si našli čas volby nanečisto vyzkoušet, a obzvláště těm, kteří poslali CVT UP a volební komisi svou zpětnou vazbu. „I díky nim bude moci Univerzita Palackého příští týden poprvé v takovémto měřítku elektronicky volit své zástupce v akademické samosprávě,“ uvedl předseda hlavní volební komise UP.

Aktuální informace k volbám do AS UP ve dnech 19.–25. května včetně kandidátních listin a nejčastějších otázek a odpovědí naleznete na stránkách www.upol.cz/volby. Podrobnější informace k volbám do fakultních senátů na PřF, PdF a FTK najdete na stránkách konkrétní fakulty.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Filozofická fakulta má nový doktorský studijní program Andragogika

Proměny profesního vzdělávání, učení dospělých v biografické perspektivě, rozvoj talentu – talent management či rozvoj digitálních znalostí a dovedností: politika a praxe, to jsou jen některá z rámcových témat, kterým se budou věnovat studenti nového doktorského studijního programu Andragogika. První doktorandi zahájí studium už po letních prázdninách.

„Nově akreditovaný doktorský studijní program Andragogika, v anglické verzi Adult Education, umožňuje uchazečům se zaměřit při studiu na analýzu formálního, neformálního a informálního vzdělávání a učení dospělých jak v pracovním prostředí, tak v komunitním či osobním životě,“ uvedl garant programu Miroslav Dopita, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. 

Stejně jako jiné doktorské studijní programy i tento podporuje zapojení studentů do mezinárodního výzkumu a dá jim možnost získat zkušenosti na zahraničních stážích. Přijímací zkoušky se primárně zaměřují na analýzu projektu disertační práce uchazeče a jeho realizovatelnost v rámci doktorského studia. Absolventi tohoto programu pak najdou uplatnění zejména ve vědeckobadatelské a vzdělávací činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako například organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání a personální rozvoj dospělých.

Doktorský studijní program (DSP) Andragogika vznikl na základě realizace projektu s názvem Internacionalizace andragogiky. Cílem tohoto projektu je propojit DSP Andragogika více s empirií, konkrétně vzděláváním dospělých v organizacích a s personálním rozvojem pracovníků. DSP je podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaným z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt: Internacionalizace andragogiky, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002316. Více o projektu ZDE. 

Filozofická fakulta má nový doktorský studijní program Andragogika

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 05/13/2020 - 12:00

Proměny profesního vzdělávání, učení dospělých v biografické perspektivě, rozvoj talentu – talent management či rozvoj digitálních znalostí a dovedností: politika a praxe, to jsou jen některá z rámcových témat, kterým se budou věnovat studenti nového doktorského studijního programu Andragogika. První doktorandi zahájí studium už po letních prázdninách.

„Nově akreditovaný doktorský studijní program Andragogika, v anglické verzi Adult Education, umožňuje uchazečům se zaměřit při studiu na analýzu formálního, neformálního a informálního vzdělávání a učení dospělých jak v pracovním prostředí, tak v komunitním či osobním životě,“ uvedl garant programu Miroslav Dopita, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. 

Stejně jako jiné doktorské studijní programy i tento podporuje zapojení studentů do mezinárodního výzkumu a dá jim možnost získat zkušenosti na zahraničních stážích. Přijímací zkoušky se primárně zaměřují na analýzu projektu disertační práce uchazeče a jeho realizovatelnost v rámci doktorského studia. Absolventi tohoto programu pak najdou uplatnění zejména ve vědeckobadatelské a vzdělávací činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako například organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání a personální rozvoj dospělých.

Doktorský studijní program (DSP) Andragogika vznikl na základě realizace projektu s názvem Internacionalizace andragogiky. Cílem tohoto projektu je propojit DSP Andragogika více s empirií, konkrétně vzděláváním dospělých v organizacích a s personálním rozvojem pracovníků. DSP je podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaným z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt: Internacionalizace andragogiky, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002316. Více o projektu ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta nabídne databázi digitálních vzdělávacích zdrojů

Situace související s pandemií koronaviru a uzavřením škol výrazně poukázala na užitečnost digitálních vzdělávacích zdrojů. I proto se pedagogická fakulta, na níž vznikají četné metodické publikace a vzdělávací zdroje, rozhodla vytvořit fakultní rozcestník, který má pomoci v orientaci při hledání konkrétní příručky či například odborné publikace. Bude sloužit nejen učitelům v praxi a nejen v době distanční výuky.

Český jazyk a literatura, Komunikační výchova, Německý či Anglický jazyk, Matematika a její aplikace i například Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, výchova k občanství, Člověk a příroda, Umění a kultura, to jsou jen některé součásti nového rozcestníku, který na webu pedagogické fakulty odkazuje na různé vzdělávací zdroje. Některé z nich vznikly v těsné spolupráci s učiteli v praxi, a to doslova na míru právě v době uzavření škol.

„Rozcestník odkazuje na konkrétní výukové materiály, které vznikly na jednotlivých katedrách a ústavech pedagogické fakulty, ale také na ty, jež vytvořili a nabízejí k využití naši studenti a studentky. Shromáždili jsme materiály, které jsou dostupné v online v režimu open access. Jde tedy o výběr toho, co na fakultě vzniklo v posledních letech. Část materiálů je metodickou podporou pedagogické praxe v období nynějšího nouzového stavu. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří praxi a učitele podpořili,“ řekla Petra Šobáňová, proděkanka PdF UP. Zdůraznila přitom, že potřebu digitálních vzdělávacích zdrojů fakulta citelně zaznamenala právě s pandemií koronaviru a s ní souvisejícím nouzovým stavem. Poté odkazy na zdroje rozptýlené na různých úložištích začala shromažďovat do jedné webové stránky, jejíž obsah bude dále doplňovat a rozšiřovat.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín. Působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů. Jejím posláním je vychovávat nové generace učitelů. Působí v těsném kontaktu s praxí, odborně a metodicky podporuje oblast vzdělávání jako celek. PdF UP usiluje o podporu učitelů a pěstuje na svých pracovištích inovativní pojetí učitelství – koncepci, kterou nazvala Učitel21.

Více o digitálních zdrojích PdF UP  ZDE. 

Pedagogická fakulta nabídne databázi digitálních vzdělávacích zdrojů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 05/13/2020 - 08:00

Situace související s pandemií koronaviru a uzavřením škol výrazně poukázala na užitečnost digitálních vzdělávacích zdrojů. I proto se pedagogická fakulta, na níž vznikají četné metodické publikace a vzdělávací zdroje, rozhodla vytvořit fakultní rozcestník, který má pomoci v orientaci při hledání konkrétní příručky či například odborné publikace. Bude sloužit nejen učitelům v praxi a nejen v době distanční výuky.

Český jazyk a literatura, Komunikační výchova, Německý či Anglický jazyk, Matematika a její aplikace i například Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, výchova k občanství, Člověk a příroda, Umění a kultura, to jsou jen některé součásti nového rozcestníku, který na webu pedagogické fakulty odkazuje na různé vzdělávací zdroje. Některé z nich vznikly v těsné spolupráci s učiteli v praxi, a to doslova na míru právě v době uzavření škol.

„Rozcestník odkazuje na konkrétní výukové materiály, které vznikly na jednotlivých katedrách a ústavech pedagogické fakulty, ale také na ty, jež vytvořili a nabízejí k využití naši studenti a studentky. Shromáždili jsme materiály, které jsou dostupné v online v režimu open access. Jde tedy o výběr toho, co na fakultě vzniklo v posledních letech. Část materiálů je metodickou podporou pedagogické praxe v období nynějšího nouzového stavu. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří praxi a učitele podpořili,“ řekla Petra Šobáňová, proděkanka PdF UP. Zdůraznila přitom, že potřebu digitálních vzdělávacích zdrojů fakulta citelně zaznamenala právě s pandemií koronaviru a s ní souvisejícím nouzovým stavem. Poté odkazy na zdroje rozptýlené na různých úložištích začala shromažďovat do jedné webové stránky, jejíž obsah bude dále doplňovat a rozšiřovat.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého odborně rozvíjí celou řadu vědních disciplín. Působí jako významná vědecká instituce v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, oborových didaktik a dalších oborů. Jejím posláním je vychovávat nové generace učitelů. Působí v těsném kontaktu s praxí, odborně a metodicky podporuje oblast vzdělávání jako celek. PdF UP usiluje o podporu učitelů a pěstuje na svých pracovištích inovativní pojetí učitelství – koncepci, kterou nazvala Učitel21.

Více o digitálních zdrojích PdF UP  ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kreativní Olomouc. Stovky špičkových talentů naleznou zájemci v jedné pestré databázi

Databázi plnou kreativních talentů z Olomouce a okolí zpracoval tým Univerzity Palackého. Jedná se o další výstup z dlouhodobého projektu mapujícího oblast tzv. kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku. Zájemci mohou v pestré databázi čítající přes tisíc subjektů objevit vše – ať už hledají originální umělecké dílo, dárky pro své blízké, výjimečnou reklamní kampaň, nový design bytu či kulturní program na večer.

„Právě nyní, v období, kdy se řada firem, institucí i jednotlivců potýká s obtížemi, jsme se rozhodli tento adresář zveřejnit, propagovat, a zároveň tím poukázat na mimořádnou kvalitu a pestrost lokální kreativní produkce a napomoci její viditelnosti,“ řekl Rostislav Nétek, hlavní řešitel projektu. „Všechny tyto subjekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů se totiž podílejí na specifické atmosféře Olomouce a jsou významným činitelem ekonomiky města,“ doplnil Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy a jeden z členů výzkumného týmu.

Zveřejnění databáze, která by do budoucna měla mít podobu speciální webové aplikace, je zároveň výzvou pro nejširší veřejnost, státní správu, podniky i další potenciální zákazníky, aby objevovali kvalitu místních kreativců, objednávali z místních zdrojů a podporovali talenty, kteří pomáhají z Olomouce vytvořit unikátní místo.

V databázi je aktuálně 1094 subjektů všech odvětví, které výzkumný tým nastřádal během předchozího výzkumu. Nejedná se přitom o uzavřený seznam a je možné se do něj i nadále zdarma přihlásit. Právě doplnění ze strany jeho uživatelů mu totiž dodá na komplexnosti.

Databáze nyní zahrnuje celkem 14 různorodých odvětví: architekturu, design, film a video, hudbu, knihy a tisk, kulturní a umělecké vzdělávání, kulturní dědictví, oděvnictví, reklamu, řemesla, scénická umění, software, TV a rozhlas a výtvarná umění.

Projekt Univerzity Palackého v Olomouci navazuje na činnost pod záštitou Technologické agentury České republiky (ETA). Vzniká ve spolupráci se zapsaným spolkem Kreativní Olomouc a je konzultován se statutárním městem Olomouc, Okresní hospodářskou komorou Olomouc a agenturou Czech Invest.

Databázi a další podrobnosti o projektu naleznete na stránkách kkp.upol.cz.

 

 

Kreativní Olomouc. Stovky špičkových talentů naleznou zájemci v jedné pestré databázi

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 05/12/2020 - 12:00

Databázi plnou kreativních talentů z Olomouce a okolí zpracoval tým Univerzity Palackého. Jedná se o další výstup z dlouhodobého projektu mapujícího oblast tzv. kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku. Zájemci mohou v pestré databázi čítající přes tisíc subjektů objevit vše – ať už hledají originální umělecké dílo, dárky pro své blízké, výjimečnou reklamní kampaň, nový design bytu či kulturní program na večer.

„Právě nyní, v období, kdy se řada firem, institucí i jednotlivců potýká s obtížemi, jsme se rozhodli tento adresář zveřejnit, propagovat, a zároveň tím poukázat na mimořádnou kvalitu a pestrost lokální kreativní produkce a napomoci její viditelnosti,“ řekl Rostislav Nétek, hlavní řešitel projektu. „Všechny tyto subjekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů se totiž podílejí na specifické atmosféře Olomouce a jsou významným činitelem ekonomiky města,“ doplnil Petr Bilík, prorektor UP pro vnější vztahy a jeden z členů výzkumného týmu.

Zveřejnění databáze, která by do budoucna měla mít podobu speciální webové aplikace, je zároveň výzvou pro nejširší veřejnost, státní správu, podniky i další potenciální zákazníky, aby objevovali kvalitu místních kreativců, objednávali z místních zdrojů a podporovali talenty, kteří pomáhají z Olomouce vytvořit unikátní místo.

V databázi je aktuálně 1094 subjektů všech odvětví, které výzkumný tým nastřádal během předchozího výzkumu. Nejedná se přitom o uzavřený seznam a je možné se do něj i nadále zdarma přihlásit. Právě doplnění ze strany jeho uživatelů mu totiž dodá na komplexnosti.

Databáze nyní zahrnuje celkem 14 různorodých odvětví: architekturu, design, film a video, hudbu, knihy a tisk, kulturní a umělecké vzdělávání, kulturní dědictví, oděvnictví, reklamu, řemesla, scénická umění, software, TV a rozhlas a výtvarná umění.

Projekt Univerzity Palackého v Olomouci navazuje na činnost pod záštitou Technologické agentury České republiky (ETA). Vzniká ve spolupráci se zapsaným spolkem Kreativní Olomouc a je konzultován se statutárním městem Olomouc, Okresní hospodářskou komorou Olomouc a agenturou Czech Invest.

Databázi a další podrobnosti o projektu naleznete na stránkách kkp.upol.cz.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Aplikační centrum BALUO se otevře na přelomu května a června

Protikoronavirová opatření znamenala v uplynulých týdnech významný zásah do plánů také pro Aplikační centrum BALUO fakulty tělesné kultury, které je od 17. března uzavřené. S ohledem na aktuální situaci se ale již připravuje postupný návrat k běžnému provozu.

Ještě koncem února a začátkem března bylo v Aplikačním centru BALUO v některých časech živo jako v úlu. Po loňském roce, který byl po provozní stránce od otevření centra nejlepší, letos vedení plánovalo další růst.  Epidemie koronaviru ovšem plány narušila. „S tímto scénářem nikdo z nás nemohl počítat. Uzavření mělo dopad na úplně všechno a všechny. Ale bylo třeba k situaci přistoupit pragmaticky. Prakticky ihned po uzavření jsme začali pracovat na přípravách obnovení provozu. Bohužel jsme museli zrušit mnoho velkých a zajímavých akcí, některé se budou přesouvat na jiný termín,“ uvedl ředitel centra Martin Sigmund.

Aktuálně se připravuje postupný rozjezd aktivit podnikatelských subjektů, které mají v centru svá pracoviště, jako jsou Mobilní fyzioterapie nebo ReFit Clinic. „Co se týká široké veřejnosti, počítáme s možnými aktivitami na přelomu května a června, samozřejmě s ohledem na vývoj pandemické situace. Co ale určitě nebude v provozu, je testovací nádrž. Ohledně termínu zprovoznění vnitřních bazénových ploch čekáme na odpověď od příslušných autorit,“ dodal. V červnu by také mohlo dojít k obnovení některých pohybových kroužků pro vybrané cílové skupiny.

Zpřístupnění veřejnosti samozřejmě budou provázet bezpečnostní a hygienická opatření v souladu s platnými nařízeními a doporučeními vlády a ministerstva zdravotnictví, jako například umístění dezinfekce při vstupu do budovy. Upraven bude také režim vstupu klientů do centra a vydávání čipů a náramků.

Přestože se centrum v březnu uzavřelo pro veřejnost, jeho pracovníci ani chvíli nezaháleli. „Mimo jiné jsme podali na ministerstvo průmyslu a obchodu několik inovačních voucherů v oblasti průmyslové praxe, tři projekty již byly schváleny. Připravujeme také zahájení všech činností v úspěšně podaném grantu TA ČR. Vytváříme vlastní aplikaci pro hodnocení zdravého růstu a vývoje sportujících dětí a mládeže a aplikaci pro nábor a výběr sportovních talentů, v tomto případě pro Fotbalovou asociaci ČR a fotbalové akademie. Čeká nás také komplexní testování reprezentace lyžařů, extraligových hokejistů a dalších sportovních subjektů,“ vyjmenoval Martin Sigmund.  

Aplikační centrum BALUO se otevře na přelomu května a června

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 05/12/2020 - 08:30

Protikoronavirová opatření znamenala v uplynulých týdnech významný zásah do plánů také pro Aplikační centrum BALUO fakulty tělesné kultury, které je od 17. března uzavřené. S ohledem na aktuální situaci se ale již připravuje postupný návrat k běžnému provozu.

Ještě koncem února a začátkem března bylo v Aplikačním centru BALUO v některých časech živo jako v úlu. Po loňském roce, který byl po provozní stránce od otevření centra nejlepší, letos vedení plánovalo další růst.  Epidemie koronaviru ovšem plány narušila. „S tímto scénářem nikdo z nás nemohl počítat. Uzavření mělo dopad na úplně všechno a všechny. Ale bylo třeba k situaci přistoupit pragmaticky. Prakticky ihned po uzavření jsme začali pracovat na přípravách obnovení provozu. Bohužel jsme museli zrušit mnoho velkých a zajímavých akcí, některé se budou přesouvat na jiný termín,“ uvedl ředitel centra Martin Sigmund.

Aktuálně se připravuje postupný rozjezd aktivit podnikatelských subjektů, které mají v centru svá pracoviště, jako jsou Mobilní fyzioterapie nebo ReFit Clinic. „Co se týká široké veřejnosti, počítáme s možnými aktivitami na přelomu května a června, samozřejmě s ohledem na vývoj pandemické situace. Co ale určitě nebude v provozu, je testovací nádrž. Ohledně termínu zprovoznění vnitřních bazénových ploch čekáme na odpověď od příslušných autorit,“ dodal. V červnu by také mohlo dojít k obnovení některých pohybových kroužků pro vybrané cílové skupiny.

Zpřístupnění veřejnosti samozřejmě budou provázet bezpečnostní a hygienická opatření v souladu s platnými nařízeními a doporučeními vlády a ministerstva zdravotnictví, jako například umístění dezinfekce při vstupu do budovy. Upraven bude také režim vstupu klientů do centra a vydávání čipů a náramků.

Přestože se centrum v březnu uzavřelo pro veřejnost, jeho pracovníci ani chvíli nezaháleli. „Mimo jiné jsme podali na ministerstvo průmyslu a obchodu několik inovačních voucherů v oblasti průmyslové praxe, tři projekty již byly schváleny. Připravujeme také zahájení všech činností v úspěšně podaném grantu TA ČR. Vytváříme vlastní aplikaci pro hodnocení zdravého růstu a vývoje sportujících dětí a mládeže a aplikaci pro nábor a výběr sportovních talentů, v tomto případě pro Fotbalovou asociaci ČR a fotbalové akademie. Čeká nás také komplexní testování reprezentace lyžařů, extraligových hokejistů a dalších sportovních subjektů,“ vyjmenoval Martin Sigmund.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP Rector Jaroslav Miller: The university has stood the test of hard times. Thank you.

News: Faculty of Science - Po, 05/11/2020 - 14:02

Dear Colleagues, Employees, Students,
It’s evident that the crisis brought on by the coronavirus epidemic is gradually ebbing, and our society, the Czech Republic, and all of Europe are slowly getting back to normal life.

For Palacký University Olomouc the last two months have represented a real stress test, which has subjected management of the university, faculties, central units, dormitories and dining halls to extreme organisational strain, and often to improvised and circumstance-forced emergency measures. This is also true of many rank-and-file employees who have had to safeguard the operations of their workplaces, for academics who have had to learn on the fly how to teach on-line, and for all our students, whose studies have been complicated in a real way, including for many their return home abroad. Despite all, it seems that we have managed the situation well (at least so far) and the university can begin to open its doors under a restricted regime for those students who need to fulfil their study requirements this semester. I beg you to please follow the strict hygienic measures and always remember that by doing so you are not only protecting yourself, but also your colleagues – many of whom fall into risk groups. We’re far from out of this yet, so it’s better to err on the side of caution. At the same time, we have to do everything we can to renew standard conditions and normal life. For example, in a matter of a few days we will have to resolve whether and under what conditions to open the university’s nursery school.

In several places, I’ve already thanked our student and academic volunteers from all faculties for their sacrifices, and also our scientists, who have significantly helped the country in testing the Czech populace. Here I would like to repeat my thanks to them once again. This crisis has proved without a doubt that the university and its research facilities are part of the fundamental and essential strategic infrastructure of the state – and recognised as such by the Government of the Czech Republic, the Ministry of Education, and the Government Council for Science, Research and Innovation. And of course, I must not fail to mention the workers at our dormitories and dining halls, who though not trained for this, have shown real sacrifice and drive during the course of the complicated situation of instituting a quarantine regime at the dormitories. And my admiration also goes out to the employees of the university library, who despite all restrictions have been able to maintain services to the utmost extent possible.

Exams, admissions, and graduation ceremonies this year will take place under quite unusual conditions, and for the most part on unusual dates. We have been able however to show adequate flexibility in a difficult situation. The main goal is to provide students in the given circumstances the most comfortable deadlines and conditions for taking exams, and this includes prospective students. A good measure of tolerance and benevolence will nevertheless be certainly required on the part of both sides.

Have we learned anything new during the last two months? Based on my personal feelings, I’d have to say that the best survey takes into consideration the high level of creativity, flexibility, solidarity and good will, which has assured me that despite occasional vexations, arguments and conflicts, the world remains in basically good shape. I am also convinced that the spirit of community and university comradery is something important for the majority of us. And this is the survey upon which we ought to build and which has the potential to carry us through whatever challenges the future may bring. In short: In the last two months, we have demonstrated excellent teamwork.

Once again, my thanks to all of you.

Jaroslav Miller

Kategorie: News from UP

Rektor UP Jaroslav Miller: Univerzita v těžkých chvílích obstála. Děkuji vám

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k normálnímu životu.

Pro Univerzitu Palackého v Olomouci představovaly minulé dva měsíce skutečnou zatěžkávací zkoušku, která donutila management univerzity, fakult, centrálních jednotek i kolejí a menz k extrémnímu organizačnímu vypětí a často k improvizovaným a okolnostmi vynuceným řešením. Totéž platilo pro mnoho řadových zaměstnanců, kteří museli zajišťovat chod svých pracovišť, pro akademiky, kteří se za pochodu učili učit v online režimu, i pro všechny studenty, kterým situace zásadním způsobem zkomplikovala studium a mnohým i návrat do jejich domovů v zahraničí. Přesto se zdá, že jsme (alespoň prozatím) situaci zvládli dobře a univerzita se může v omezeném režimu začít otevírat pro studenty, kteří potřebují dokončit své povinnosti v tomto semestru. Prosím, dodržujte všechna přísná hygienická opatření a pamatujte na to, že jimi chráníte nejen sebe, ale i své kolegy, z nichž mnozí patří k rizikovým skupinám obyvatel. Ještě zdaleka nemáme vyhráno, proto je opatrnost na místě. Zároveň ale musíme udělat vše pro obnovu standardních podmínek a normálního života. V příštích dnech budeme například řešit, zda a případně za jakých podmínek otevřít univerzitní mateřskou školku.

Již několikrát jsem na různých místech děkoval studentským i akademickým dobrovolníkům ze všech fakult za jejich obětavost a také našim vědcům, kteří významně pomohli České republice v testování obyvatelstva. Toto poděkování bych rád ještě jednou zopakoval. V této krizi se jasně ukázalo, že univerzity i jejich výzkumné zázemí patří k zásadní a nepostradatelné strategické infrastruktuře státu, což s uznáním potvrdila vláda České republiky, ministerstvo školství i Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Nechci ovšem zapomenout na pracovníky kolejí a menz, kteří, ač neškoleni, ukázali skutečnou obětavost a nasazení v průběhu složité situace karanténního režimu na kolejích. Stejně tak patří můj obdiv zaměstnancům univerzitní knihovny, kteří přes veškerá omezení dokázali v maximální možné míře zachovat své služby.

Zkoušky, přijímací řízení i promoce se letos odehrají za poněkud neobvyklých podmínek a většinou v neobvyklých termínech. Ukázali jsme ovšem dostatečnou flexibilitu a náročnou situaci zvládneme.  Hlavním cílem je poskytnout studentům v daných poměrech co nejkomfortnější lhůty a podmínky pro složení zkoušek, a totéž platí i pro uchazeče o vysokoškolské studium. Jistá dávka tolerance a velkorysosti bude nicméně nepochybně nutná na obou stranách.

Naučili jsme se něco nového za uplynulé dva měsíce? Mám-li vyjít z mých osobních pocitů, řekl bych, že nejlepším zjištěním je právě vysoká míra kreativity, flexibility, solidarity a dobré vůle, která mne ujišťuje, že přes občasné mrzutosti, hádky a konflikty zůstává svět v zásadě dobrý. Také jsem se přesvědčil o tom, že duch komunity a univerzitního společenství je důležitý pro většinu z nás. A to je zjištění, na němž se dá stavět a které má potenciál nás přenést přes jakékoliv výzvy budoucnosti. Budiž to řečeno stručně a jasně: V minulých dvou měsících jsme předvedli výborný teamwork.

Ještě jednou děkuji vám všem.

Jaroslav Miller

Rektor UP Jaroslav Miller: Univerzita v těžkých chvílích obstála. Děkuji vám

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 05/11/2020 - 14:02

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci univerzity, milé studentky, milí studenti, je zřejmé, že krize vyvolaná epidemií koronaviru postupně polevuje a společnost, Česká republika i celá Evropa se pozvolna vracejí k normálnímu životu.

Pro Univerzitu Palackého v Olomouci představovaly minulé dva měsíce skutečnou zatěžkávací zkoušku, která donutila management univerzity, fakult, centrálních jednotek i kolejí a menz k extrémnímu organizačnímu vypětí a často k improvizovaným a okolnostmi vynuceným řešením. Totéž platilo pro mnoho řadových zaměstnanců, kteří museli zajišťovat chod svých pracovišť, pro akademiky, kteří se za pochodu učili učit v online režimu, i pro všechny studenty, kterým situace zásadním způsobem zkomplikovala studium a mnohým i návrat do jejich domovů v zahraničí. Přesto se zdá, že jsme (alespoň prozatím) situaci zvládli dobře a univerzita se může v omezeném režimu začít otevírat pro studenty, kteří potřebují dokončit své povinnosti v tomto semestru. Prosím, dodržujte všechna přísná hygienická opatření a pamatujte na to, že jimi chráníte nejen sebe, ale i své kolegy, z nichž mnozí patří k rizikovým skupinám obyvatel. Ještě zdaleka nemáme vyhráno, proto je opatrnost na místě. Zároveň ale musíme udělat vše pro obnovu standardních podmínek a normálního života. V příštích dnech budeme například řešit, zda a případně za jakých podmínek otevřít univerzitní mateřskou školku.

Již několikrát jsem na různých místech děkoval studentským i akademickým dobrovolníkům ze všech fakult za jejich obětavost a také našim vědcům, kteří významně pomohli České republice v testování obyvatelstva. Toto poděkování bych rád ještě jednou zopakoval. V této krizi se jasně ukázalo, že univerzity i jejich výzkumné zázemí patří k zásadní a nepostradatelné strategické infrastruktuře státu, což s uznáním potvrdila vláda České republiky, ministerstvo školství i Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace. Nechci ovšem zapomenout na pracovníky kolejí a menz, kteří, ač neškoleni, ukázali skutečnou obětavost a nasazení v průběhu složité situace karanténního režimu na kolejích. Stejně tak patří můj obdiv zaměstnancům univerzitní knihovny, kteří přes veškerá omezení dokázali v maximální možné míře zachovat své služby.

Zkoušky, přijímací řízení i promoce se letos odehrají za poněkud neobvyklých podmínek a většinou v neobvyklých termínech. Ukázali jsme ovšem dostatečnou flexibilitu a náročnou situaci zvládneme.  Hlavním cílem je poskytnout studentům v daných poměrech co nejkomfortnější lhůty a podmínky pro složení zkoušek, a totéž platí i pro uchazeče o vysokoškolské studium. Jistá dávka tolerance a velkorysosti bude nicméně nepochybně nutná na obou stranách.

Naučili jsme se něco nového za uplynulé dva měsíce? Mám-li vyjít z mých osobních pocitů, řekl bych, že nejlepším zjištěním je právě vysoká míra kreativity, flexibility, solidarity a dobré vůle, která mne ujišťuje, že přes občasné mrzutosti, hádky a konflikty zůstává svět v zásadě dobrý. Také jsem se přesvědčil o tom, že duch komunity a univerzitního společenství je důležitý pro většinu z nás. A to je zjištění, na němž se dá stavět a které má potenciál nás přenést přes jakékoliv výzvy budoucnosti. Budiž to řečeno stručně a jasně: V minulých dvou měsících jsme předvedli výborný teamwork.

Ještě jednou děkuji vám všem.

Jaroslav Miller

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Martin Rulík: The impact of drought on surface and groundwater will be enormous this year

News: Faculty of Science - Po, 05/11/2020 - 12:00

Another significant decline in groundwater levels and flow in rivers and streams in the Czech Republic this year will be caused by a drought that struck in the spring – much earlier than in previous years, due to poor snow cover and a lack of rainfall. Drought reduction cannot be expected in the coming months, when, on the contrary, the precipitation deficit should widen further. This has been brought to our attention by Martin Rulík from the Department of Ecology and Environmental Sciences of the UP Faculty of Science.

“Meteorological forecasts for the coming months do not anticipate more rain, so the impact of drought on surface and groundwater will be enormous this year. There will be significantly below-average flow in watercourses,” warned Rulík.

In terms of the lack of moisture in the soil and flow in rivers and streams, this spring is worse than the previous two years. “The drought in mid-April this year was comparable to the situation we observed last year at the end of April or the beginning of May. It follows that the drought has shifted more to spring, bringing with it all the negative effects,” said Rulík.

Compared to 2018 and 2019, the water supply in the snow in the mountains was up to three times lower. In addition, the snow began to melt in February, relatively soon. “This was followed by a period without significant precipitation. Although there was increased flow in watercourses at the time of melting, groundwater was not significantly affected by this. At present, the levels are significantly below normal,” added the hydrobiologist.

 

The summer months should be above average in temperature

According to Rulík, meteorologists’ forecasts for the next part of this year are not optimistic. “Precipitation is expected to be less frequent, very dry weather is expected with extreme heat in the summer, when temperatures are expected to reach 40°C,” he warned. However, due to the mild winter, groundwater reserves have not been replenished and their levels are below average. “Therefore, it can be expected that the flow in watercourses will be much below average, or even none at all,” he warned.

Very low flows are already visible on larger watercourses, such as the Morava River and the Elbe. “Heavier precipitation, for example during storms, can occasionally raise flows for a shorter period of time, but otherwise very low flows will prevail,” he said. The Czech Republic has been struggling with drought for a long time. For example, in South Moravia, there is already such a precipitation deficit as if it had not rained there at all for a year, according to Rulík.

 

Groundwater status will be saved only by heavier rains and winters richer in snow

Rulík assumes that the average total rainfall in the Czech Republic will continue to be approximately the same as in previous years. “However, their distribution will change significantly during the year. Extremes will be more frequent, i.e. torrential rains, when in a short time it rains as much as it once did in one month,” he said.

Due to the rising temperature, the evaporation of water from the landscape and the output of water through plant surfaces will also increase. According to Rulík, the hydrological situation could be improved only by heavier rains and winters richer in snow, which is not realistic. “It now rains an average of 680 mm annually. In order to improve the state of groundwater for next year in particular, it would have to rain at least twice as much, and in the winter it would have to snow and last at least until March 2021 and then gradually thaw. But that is, of course, just a theoretical calculation and wishful thinking,” he said.

It is therefore necessary to introduce measures to increase the amount of water retained in the landscape. “The only source of water for the Czech Republic is precipitation. So the more water we capture in the landscape, the more we will have. So that the water that rains stays at the point of impact and soaks into the soil and then into the groundwater depends on the condition of the landscape,” he said.

 

Restart the landscape

However, the Czech landscape has been considerably devastated over the last 60 years and lacks sufficient retention structures to slow water runoff. “It is necessary to ‘restart’ the ‘small’ water cycle in the landscape. Primarily, a change in management in our landscape is necessary, i.e. above all a change in management on agricultural land and in forests,” mentioned Rulík.

Retention structures that would slow down the outflow of water and the removal of soil from the fields include, for example, small woods, seepage meadow belts or alleyways of trees between the fields. “Forest management should also be improved and the revitalization of our regulated streams is needed in order to slow the outflow of water away from the landscape. It would also help to increase water areas in the landscape, which would strengthen the small water cycle. During evaporation and plant transpiration, water vapor removes heat from the environment, thus cooling it. Therefore, in a landscape with plenty of water, the climate and temperature are more amiable than in a landscape without water,” he explained.

Kategorie: News from UP

Martin Rulík: Dopad sucha na povrchové i podzemní vody bude letos enormní

Další výrazný pokles hladiny podzemních vod i průtoků v řekách a potocích bude letos v Česku způsoben suchem, které na jaře kvůli slabé sněhové pokrývce i nedostatku dešťových srážek udeřilo mnohem dříve než v předchozích letech. Zmírnění sucha nelze očekávat ani v příštích měsících, kdy se naopak bude dál prohlubovat srážkový deficit. Upozornil na to Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

„Meteorologické předpovědi pro příští měsíce nepočítají s četnějšími dešti, takže dopad sucha na povrchové i podzemní vody bude letos enormní. Ve vodních tocích budou výrazně podprůměrné průtoky," upozornil Martin Rulík.

Letošní jaro je ve srovnání s předchozími dvěma roky z pohledu nedostatku vláhy v půdě i průtoků v řekách a potocích nejhorší. „Sucho v půlce letošního dubna bylo srovnatelné se stavem, který jsme loni pozorovali až koncem dubna či začátkem května. Z toho vyplývá, že sucho se posunulo více do jara, a to včetně všech negativních dopadů," uvedl Rulík.

V porovnání s roky 2018 a 2019 byla na horách zásoba vody ve sněhu až třikrát nižší. Sníh navíc začal tát už v únoru, tedy relativně brzy. Poté již následovalo období bez výraznějších srážek. V době tání byly sice ve vodních tocích zvýšené průtoky, ale na podzemní vodě se to nijak výrazně nepodepsalo. V současné době jsou hladiny výrazně pod normálem," doplnil hydrobiolog.

Letní měsíce mají být teplotně nadprůměrné

Prognózy meteorologů pro další část letošního roku nejsou podle Rulíka optimistické. „Srážky mají být méně četné, očekává se spíše velmi suché počasí s extrémními vedry v letním období, kdy teploty mají atakovat 40 stupňů Celsia," upozornil. Kvůli mírné zimě se však nedoplnily zásoby podzemních vod a jejich hladiny jsou podprůměrné. „Lze proto očekávat, že i průtoky ve vodních tocích budou silně podprůměrné, respektive často nulové," varoval.  

Velmi nízké průtoky jsou už nyní patrné i na větších vodních tocích, jako jsou například Morava či Labe. Vydatnější srážky například při bouřkách mohou ojediněle zvednout průtoky na kratší dobu, ale jinak budou převládat opravdu velmi nízké průtoky," podotkl. Česko se se suchem potýká delší dobu. Například na jižní Moravě je už podle Rulíka takový srážkový deficit, jako kdyby tam rok vůbec nepršelo.

Stav podzemních vod zachrání pouze vydatnější deště a zimy bohatší na sníh

Rulík předpokládá, že průměrný úhrn dešťových srážek bude v Česku nadále přibližně stejný jako v předešlých letech. „Bude se však výrazně měnit jejich rozložení během roku. Častější budou extrémy, tedy přívalové deště, kdy během krátké chvíle naprší tolik jako kdysi za jeden měsíc," řekl.

Kvůli rostoucí teplotě se zároveň bude zvyšovat odpařování vody z krajiny i výdej vody povrchem rostlin. Hydrologickou situaci by podle Rulíka mohly zlepšit jen výrazně vydatnější deště a zimy bohatší na sníh, což ale není reálné. „Nyní ročně naprší v průměru 680 mm srážek. Aby se příští rok zlepšil zejména stav podzemních vod, tak by muselo napršet alespoň dvakrát tolik a v zimě by musel napadnout sníh, který by vydržel alespoň do března 2021 a poté postupně odtál. To je ale samozřejmě jen teoretický výpočet a zbožné přání," podotkl.

Je proto nutné zavést opatření, která zvýší množství vody zadržené v krajině. „Jediným zdrojem vody pro ČR jsou dešťové srážky. Takže čím více vody v krajině zachytíme, tím více jí budeme mít. Aby voda, která naprší, zůstala na místě dopadu a vsákla se do půdy a poté do podzemních vod, záleží na stavu krajiny," řekl.

Restart v krajině

Česká krajina je ale za posledních 60 let značně zdevastovaná a chybí v ní dostatečné retenční struktury pro zpomalení odtoku vody. „Je třeba ‚restartovat‘ takzvaný malý koloběh vody v krajině. Primárně je nutná změna hospodaření v naší krajině, tedy především změna hospodaření na zemědělské půdě a v lesích" zmínil Rulík.

Mezi retenční struktury, které by zpomalily odtok vody a odnos půdy z polí patří například remízky, zasakovací luční pásy či aleje stromů mezi lány polí. „Zlepšit by se mělo i hospodaření v lesích a nutná je revitalizace našich zregulovaných toků s cílem zpomalit odtok vody z krajiny. Pomohlo by také zvýšení vodních ploch v krajině, což by posílilo malý vodní koloběh. Při výparu a transpiraci rostlin vodní pára odnímá z okolí teplo, čímž ho ochlazuje. Proto je v krajině s dostatkem vody klima a teplota přívětivější než v krajině bez vody," dodal.

Martin Rulík: Dopad sucha na povrchové i podzemní vody bude letos enormní

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 05/11/2020 - 12:00

Další výrazný pokles hladiny podzemních vod i průtoků v řekách a potocích bude letos v Česku způsoben suchem, které na jaře kvůli slabé sněhové pokrývce i nedostatku dešťových srážek udeřilo mnohem dříve než v předchozích letech. Zmírnění sucha nelze očekávat ani v příštích měsících, kdy se naopak bude dál prohlubovat srážkový deficit. Upozornil na to Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

„Meteorologické předpovědi pro příští měsíce nepočítají s četnějšími dešti, takže dopad sucha na povrchové i podzemní vody bude letos enormní. Ve vodních tocích budou výrazně podprůměrné průtoky," upozornil Martin Rulík.

Letošní jaro je ve srovnání s předchozími dvěma roky z pohledu nedostatku vláhy v půdě i průtoků v řekách a potocích nejhorší. „Sucho v půlce letošního dubna bylo srovnatelné se stavem, který jsme loni pozorovali až koncem dubna či začátkem května. Z toho vyplývá, že sucho se posunulo více do jara, a to včetně všech negativních dopadů," uvedl Rulík.

V porovnání s roky 2018 a 2019 byla na horách zásoba vody ve sněhu až třikrát nižší. Sníh navíc začal tát už v únoru, tedy relativně brzy. Poté již následovalo období bez výraznějších srážek. V době tání byly sice ve vodních tocích zvýšené průtoky, ale na podzemní vodě se to nijak výrazně nepodepsalo. V současné době jsou hladiny výrazně pod normálem," doplnil hydrobiolog.

Letní měsíce mají být teplotně nadprůměrné

Prognózy meteorologů pro další část letošního roku nejsou podle Rulíka optimistické. „Srážky mají být méně četné, očekává se spíše velmi suché počasí s extrémními vedry v letním období, kdy teploty mají atakovat 40 stupňů Celsia," upozornil. Kvůli mírné zimě se však nedoplnily zásoby podzemních vod a jejich hladiny jsou podprůměrné. „Lze proto očekávat, že i průtoky ve vodních tocích budou silně podprůměrné, respektive často nulové," varoval.  

Velmi nízké průtoky jsou už nyní patrné i na větších vodních tocích, jako jsou například Morava či Labe. Vydatnější srážky například při bouřkách mohou ojediněle zvednout průtoky na kratší dobu, ale jinak budou převládat opravdu velmi nízké průtoky," podotkl. Česko se se suchem potýká delší dobu. Například na jižní Moravě je už podle Rulíka takový srážkový deficit, jako kdyby tam rok vůbec nepršelo.

Stav podzemních vod zachrání pouze vydatnější deště a zimy bohatší na sníh

Rulík předpokládá, že průměrný úhrn dešťových srážek bude v Česku nadále přibližně stejný jako v předešlých letech. „Bude se však výrazně měnit jejich rozložení během roku. Častější budou extrémy, tedy přívalové deště, kdy během krátké chvíle naprší tolik jako kdysi za jeden měsíc," řekl.

Kvůli rostoucí teplotě se zároveň bude zvyšovat odpařování vody z krajiny i výdej vody povrchem rostlin. Hydrologickou situaci by podle Rulíka mohly zlepšit jen výrazně vydatnější deště a zimy bohatší na sníh, což ale není reálné. „Nyní ročně naprší v průměru 680 mm srážek. Aby se příští rok zlepšil zejména stav podzemních vod, tak by muselo napršet alespoň dvakrát tolik a v zimě by musel napadnout sníh, který by vydržel alespoň do března 2021 a poté postupně odtál. To je ale samozřejmě jen teoretický výpočet a zbožné přání," podotkl.

Je proto nutné zavést opatření, která zvýší množství vody zadržené v krajině. „Jediným zdrojem vody pro ČR jsou dešťové srážky. Takže čím více vody v krajině zachytíme, tím více jí budeme mít. Aby voda, která naprší, zůstala na místě dopadu a vsákla se do půdy a poté do podzemních vod, záleží na stavu krajiny," řekl.

Restart v krajině

Česká krajina je ale za posledních 60 let značně zdevastovaná a chybí v ní dostatečné retenční struktury pro zpomalení odtoku vody. „Je třeba ‚restartovat‘ takzvaný malý koloběh vody v krajině. Primárně je nutná změna hospodaření v naší krajině, tedy především změna hospodaření na zemědělské půdě a v lesích" zmínil Rulík.

Mezi retenční struktury, které by zpomalily odtok vody a odnos půdy z polí patří například remízky, zasakovací luční pásy či aleje stromů mezi lány polí. „Zlepšit by se mělo i hospodaření v lesích a nutná je revitalizace našich zregulovaných toků s cílem zpomalit odtok vody z krajiny. Pomohlo by také zvýšení vodních ploch v krajině, což by posílilo malý vodní koloběh. Při výparu a transpiraci rostlin vodní pára odnímá z okolí teplo, čímž ho ochlazuje. Proto je v krajině s dostatkem vody klima a teplota přívětivější než v krajině bez vody," dodal.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Novým generálním partnerem Nadačního fondu UP je Komerční banka

Nadační fond UP získal nového generálního partnera. Po České spořitelně, která byla historicky prvním velkým donátorem, se rozhodl nyní aktivity talentovaných mladých vědců a umělců podpořit další významný peněžní ústav – Komerční banka.

„Jsem velice rád, že se našemu Nadačnímu fondu UP podařilo získat nového generálního partnera. Vedení Komerční banky bylo nadšeno filozofií fondu a ztotožňuje se s jeho hlavním cílem – podporou inovativního mezinárodního výzkumu juniorních vědců. NF UP a Komerční banka se shodují na tom, že uzavřené partnerství je ve prospěch veřejného zájmu. Chtěl bych vyjádřit současně vděčnost České spořitelně, že umožnila rozjezd NF UP a celých pět let byla jeho spolehlivým partnerem,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

Důvody, proč se rozhodla Komerční banka spolupracovat s NF UP, vysvětluje v rozhovoru David Formánek, člen představenstva, vrchní ředitel Corporate and Investment Banking (CIB).

Čeho chce Komerční banka dosáhnout partnerstvím s Nadačním fondem UP?

Komerční banka chce společně s Nadačním fondem UP pomáhat naplňovat poslání univerzity a podporovat potenciál talentovaných mladých vědců, kteří své vědecké projekty uvádějí do praxe a přispívají tak nejen k popularizaci vědy, ale i k rozvoji společnosti. Snahou Komerční banky je tedy kromě její základní role v makroekonomickém prostředí také společenská zodpovědnost, kterou bychom rádi partnerstvím s Nadačním fondem UP naplnili v praxi.

Co se vám na Nadačním fondu UP nejvíce líbí?

Je mi velmi sympatické, že díky Nadačnímu fondu UP získávají mladí nadaní vědci kromě finanční podpory především jedinečnou příležitost pracovat v mezinárodních týmech, kde si mohou vyzkoušet své znalosti a zároveň reprezentovat svou univerzitu ve světě. Získané zkušenosti pak mohou dále využít ve své kariéře a posouvat tak hranice oboru, který je baví. Nadační fond UP realizuje své cíle, podle mého názoru, velmi unikátní, ale také velmi logickou cestou, která představuje ve výsledku velký přínos pro vědu a výzkum.

Co Nadačnímu fondu UP přejete?

Fondu přeji, ať se mu i v dalších letech daří naplňovat jeho motto „Palacký dává příležitost“. Přeji mu hodně mladých nadaných studentů, kterým se bude dařit přibližovat akademický svět realitě a kteří budou mít dost nadšení a motivace přinášet aktuální a nosná témata. Fandím mladým lidem a věřím, že naším partnerstvím s fondem dokážeme pozitivně ovlivnit rozvoj společnosti, která právě v tuto nelehkou dobu hledá odpovědi na principiální společenské otázky.

Novým generálním partnerem Nadačního fondu UP je Komerční banka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 05/11/2020 - 07:30

Nadační fond UP získal nového generálního partnera. Po České spořitelně, která byla historicky prvním velkým donátorem, se rozhodl nyní aktivity talentovaných mladých vědců a umělců podpořit další významný peněžní ústav – Komerční banka.

„Jsem velice rád, že se našemu Nadačnímu fondu UP podařilo získat nového generálního partnera. Vedení Komerční banky bylo nadšeno filozofií fondu a ztotožňuje se s jeho hlavním cílem – podporou inovativního mezinárodního výzkumu juniorních vědců. NF UP a Komerční banka se shodují na tom, že uzavřené partnerství je ve prospěch veřejného zájmu. Chtěl bych vyjádřit současně vděčnost České spořitelně, že umožnila rozjezd NF UP a celých pět let byla jeho spolehlivým partnerem,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

Důvody, proč se rozhodla Komerční banka spolupracovat s NF UP, vysvětluje v rozhovoru David Formánek, člen představenstva, vrchní ředitel Corporate and Investment Banking (CIB).

Čeho chce Komerční banka dosáhnout partnerstvím s Nadačním fondem UP?

Komerční banka chce společně s Nadačním fondem UP pomáhat naplňovat poslání univerzity a podporovat potenciál talentovaných mladých vědců, kteří své vědecké projekty uvádějí do praxe a přispívají tak nejen k popularizaci vědy, ale i k rozvoji společnosti. Snahou Komerční banky je tedy kromě její základní role v makroekonomickém prostředí také společenská zodpovědnost, kterou bychom rádi partnerstvím s Nadačním fondem UP naplnili v praxi.

Co se vám na Nadačním fondu UP nejvíce líbí?

Je mi velmi sympatické, že díky Nadačnímu fondu UP získávají mladí nadaní vědci kromě finanční podpory především jedinečnou příležitost pracovat v mezinárodních týmech, kde si mohou vyzkoušet své znalosti a zároveň reprezentovat svou univerzitu ve světě. Získané zkušenosti pak mohou dále využít ve své kariéře a posouvat tak hranice oboru, který je baví. Nadační fond UP realizuje své cíle, podle mého názoru, velmi unikátní, ale také velmi logickou cestou, která představuje ve výsledku velký přínos pro vědu a výzkum.

Co Nadačnímu fondu UP přejete?

Fondu přeji, ať se mu i v dalších letech daří naplňovat jeho motto „Palacký dává příležitost“. Přeji mu hodně mladých nadaných studentů, kterým se bude dařit přibližovat akademický svět realitě a kteří budou mít dost nadšení a motivace přinášet aktuální a nosná témata. Fandím mladým lidem a věřím, že naším partnerstvím s fondem dokážeme pozitivně ovlivnit rozvoj společnosti, která právě v tuto nelehkou dobu hledá odpovědi na principiální společenské otázky.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky