Agregátor zdrojů

Týden vědy a techniky bude bohatý na zážitky i poznání

Na přednášky odborníků, exkurze, výstavy či workshopy se mohou těšit návštěvníci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Devatenáctý ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se uskuteční od 11. do 17. listopadu také v Olomouci. K největšímu českému vědeckému festivalu se za Univerzitu Palackého připojují Pevnost poznání a vědecká centra.

Hlavním tématem Týdne vědy a techniky budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy a další. O víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

Křest vědeckých vymalovánek Ze Země do vesmíru

V muzeu vědy se v úterý 12. listopadu v 10 hodin uskuteční křest originálních vědeckých vymalovánek Ze Země do vesmíru od autorky Kateřiny Janošíkové. Kreativní publikaci vytvořila ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP. Součástí prezentace bude workshop, který ukáže extrakci DNA z jahod. Právě tento pokus najdou děti mimo jiné na stránkách vymalovánek. Návštěvníci, kteří se křtu zúčastní, dostanou výtisk publikace zdarma.

„V nabídce knihkupectví se vymalovánky určené pro vzdělávací účely objevují sporadicky. Autoři našli skulinu v této dostupné dětské aktivitě a připravili sérii obrázků z oblasti přírodovědy, které jsou určeny pestrému spektru uživatelů. Protože se nejedná o učebnici v klasickém slova smyslu, může být tento způsob neformálního vzdělávání určen malým dětem, u nichž by chtěli rodiče rozšířit zájem o přírodní a technické vědy, ale také učitelům, kteří mohou obrázky využít ve výuce,“ komentoval vznik publikace Roman Kubínek z katedry experimentální fyziky PřF UP.

Přednášky o nových technologiích

Stejně jako loni se festivalu vědy zúčastní Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Pro středoškoláky připraví dvě přednášky v Laudonově sále Pevnosti poznání. Vedoucí výzkumné skupiny environmentální nanotechnologie RCPTM Jan Filip ve středu 13. listopadu od 10 hodin připomene, že nedostatek vody je jedním z významných globálních problémů a s klimatickými změnami může být ještě palčivější. Současně ale vědec objasní možnosti, jak lze pomocí extrémně malých částic z podzemních, povrchových a odpadních vod odstranit znečištění. Představí i další (nano)technologie přínosné pro čištění životního prostředí.

Biochemik a ředitel CRH Ivo Frébort o den později nastíní možnosti, jak mohou rostlinné biotechnologie přispět k získání plodin s lepším výnosem, vyšší tolerancí k suchu a odolností proti škůdcům a chorobám bez dalšího zatěžování krajiny postřiky a hnojivy. „Vědci se ale snaží napomoci i k pěstování plodin s lepšími vlastnostmi pro konzumenty, například s delší trvanlivostí, vyšším obsahem vitamínů a zdraví prospěšných látek, nebo naopak s omezením látek, které zdraví neprospívají,“ uvedl profesor Frébort.

Další přednáška se koná ve spolupráci s British Council. Jmenuje se Pozor napětí! a zájemci ji mohou navštívit v pátek 15. listopadu v 10 hodin. Přednášet budou Jan Klusák (vítěz FameLab 2012) a Tereza Kuběnová z brněnského Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Vědci budou vyprávět například o tom, že vysoké napětí je příčinou kolapsů mostů, rozjíždí vlaky a zajišťuje tvarovou paměť materiálů.

Návštěvníci nahlédnou pod pokličku vědy přímo v laboratořích

Za návštěvu bude stát i vědecký areál na ulici Šlechtitelů. Vědecká centra RCPTM a CRH pořádají již tradičně rovněž exkurze do svých laboratoří, školní kolektivy i jednotlivci se ale musí předem registrovat. Vědci v RCPTM seznámí návštěvníky s hlavními směry tamního chemického, materiálového a optického výzkumu, zájemci si prohlédnou špičkově vybavené laboratoře a dojde i na experimenty. Zjistí, co jsou nanočástice nebo jak mohou nanotechnologie přispět ke zlepšení lidského zdraví, kvality životního prostředí či při využívání obnovitelných zdrojů energie.

V CRH se návštěvníci dozví, k čemu je důležitý výzkum hospodářsky významných rostlin, například ječmene a pšenice, a jak mohou moderní metody úprav genomu přispět k získání odrůd s lepšími vlastnostmi. Dozví se, jakou roli hrají rostlinné hormony a jak je lze využít v zemědělství, farmacii či kosmetickém průmyslu.

Na den otevřených dveří pak zve i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, jež je součástí CRH. Ve dnech 12.–14. 11. návštěvníkům představí celosvětový projekt luštění DNA pšenice, metody hledání úseků genetických informací či zachraňování genového bohatství banánovníků. Zájemci si budou moci prohlédnout také unikátní přístroje a technologie pro třídění chromozomů.

Pevnost poznání zve také na workshop Demokracie, nebo totalita?

O víkendu 16. a 17. listopadu se mohou příznivci vědy těšit na představení nového exponátu interaktivního centra. Ten je blíže seznámí s nanotechnologiemi. Součástí akce bude tvůrčí dílna a chemické pokusy. Chybět nebude ani připomenutí významného výročí sametové revoluce. „K výročí 17. listopadu toho lze říct mnoho. Dokáže ale moderní společnost rozlišit totalitu od demokracie? A rozumíme základním principům, na kterých obě ideologie stojí? Odpovědi na tyto otázky nalezneme skrze lekce, které nám poskytlo minulé století,“ řekl historik Tomáš Arnold. Na tento workshop je nutná registrace na emailu historie@pevnostpoznani.cz.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Podrobný program i kontakty nutné pro registraci na některé akce jsou dostupné na www.tydenvedy.cz

 

 

Týden vědy a techniky bude bohatý na zážitky i poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 11/05/2019 - 08:00

Na přednášky odborníků, exkurze, výstavy či workshopy se mohou těšit návštěvníci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Devatenáctý ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se uskuteční od 11. do 17. listopadu také v Olomouci. K největšímu českému vědeckému festivalu se za Univerzitu Palackého připojují Pevnost poznání a vědecká centra.

Hlavním tématem Týdne vědy a techniky budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny, přírodní katastrofy a další. O víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

Křest vědeckých vymalovánek Ze Země do vesmíru

V muzeu vědy se v úterý 12. listopadu v 10 hodin uskuteční křest originálních vědeckých vymalovánek Ze Země do vesmíru od autorky Kateřiny Janošíkové. Kreativní publikaci vytvořila ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP. Součástí prezentace bude workshop, který ukáže extrakci DNA z jahod. Právě tento pokus najdou děti mimo jiné na stránkách vymalovánek. Návštěvníci, kteří se křtu zúčastní, dostanou výtisk publikace zdarma.

„V nabídce knihkupectví se vymalovánky určené pro vzdělávací účely objevují sporadicky. Autoři našli skulinu v této dostupné dětské aktivitě a připravili sérii obrázků z oblasti přírodovědy, které jsou určeny pestrému spektru uživatelů. Protože se nejedná o učebnici v klasickém slova smyslu, může být tento způsob neformálního vzdělávání určen malým dětem, u nichž by chtěli rodiče rozšířit zájem o přírodní a technické vědy, ale také učitelům, kteří mohou obrázky využít ve výuce,“ komentoval vznik publikace Roman Kubínek z katedry experimentální fyziky PřF UP.

Přednášky o nových technologiích

Stejně jako loni se festivalu vědy zúčastní Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Pro středoškoláky připraví dvě přednášky v Laudonově sále Pevnosti poznání. Vedoucí výzkumné skupiny environmentální nanotechnologie RCPTM Jan Filip ve středu 13. listopadu od 10 hodin připomene, že nedostatek vody je jedním z významných globálních problémů a s klimatickými změnami může být ještě palčivější. Současně ale vědec objasní možnosti, jak lze pomocí extrémně malých částic z podzemních, povrchových a odpadních vod odstranit znečištění. Představí i další (nano)technologie přínosné pro čištění životního prostředí.

Biochemik a ředitel CRH Ivo Frébort o den později nastíní možnosti, jak mohou rostlinné biotechnologie přispět k získání plodin s lepším výnosem, vyšší tolerancí k suchu a odolností proti škůdcům a chorobám bez dalšího zatěžování krajiny postřiky a hnojivy. „Vědci se ale snaží napomoci i k pěstování plodin s lepšími vlastnostmi pro konzumenty, například s delší trvanlivostí, vyšším obsahem vitamínů a zdraví prospěšných látek, nebo naopak s omezením látek, které zdraví neprospívají,“ uvedl profesor Frébort.

Další přednáška se koná ve spolupráci s British Council. Jmenuje se Pozor napětí! a zájemci ji mohou navštívit v pátek 15. listopadu v 10 hodin. Přednášet budou Jan Klusák (vítěz FameLab 2012) a Tereza Kuběnová z brněnského Ústavu fyziky materiálů AV ČR. Vědci budou vyprávět například o tom, že vysoké napětí je příčinou kolapsů mostů, rozjíždí vlaky a zajišťuje tvarovou paměť materiálů.

Návštěvníci nahlédnou pod pokličku vědy přímo v laboratořích

Za návštěvu bude stát i vědecký areál na ulici Šlechtitelů. Vědecká centra RCPTM a CRH pořádají již tradičně rovněž exkurze do svých laboratoří, školní kolektivy i jednotlivci se ale musí předem registrovat. Vědci v RCPTM seznámí návštěvníky s hlavními směry tamního chemického, materiálového a optického výzkumu, zájemci si prohlédnou špičkově vybavené laboratoře a dojde i na experimenty. Zjistí, co jsou nanočástice nebo jak mohou nanotechnologie přispět ke zlepšení lidského zdraví, kvality životního prostředí či při využívání obnovitelných zdrojů energie.

V CRH se návštěvníci dozví, k čemu je důležitý výzkum hospodářsky významných rostlin, například ječmene a pšenice, a jak mohou moderní metody úprav genomu přispět k získání odrůd s lepšími vlastnostmi. Dozví se, jakou roli hrají rostlinné hormony a jak je lze využít v zemědělství, farmacii či kosmetickém průmyslu.

Na den otevřených dveří pak zve i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, jež je součástí CRH. Ve dnech 12.–14. 11. návštěvníkům představí celosvětový projekt luštění DNA pšenice, metody hledání úseků genetických informací či zachraňování genového bohatství banánovníků. Zájemci si budou moci prohlédnout také unikátní přístroje a technologie pro třídění chromozomů.

Pevnost poznání zve také na workshop Demokracie, nebo totalita?

O víkendu 16. a 17. listopadu se mohou příznivci vědy těšit na představení nového exponátu interaktivního centra. Ten je blíže seznámí s nanotechnologiemi. Součástí akce bude tvůrčí dílna a chemické pokusy. Chybět nebude ani připomenutí významného výročí sametové revoluce. „K výročí 17. listopadu toho lze říct mnoho. Dokáže ale moderní společnost rozlišit totalitu od demokracie? A rozumíme základním principům, na kterých obě ideologie stojí? Odpovědi na tyto otázky nalezneme skrze lekce, které nám poskytlo minulé století,“ řekl historik Tomáš Arnold. Na tento workshop je nutná registrace na emailu historie@pevnostpoznani.cz.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Podrobný program i kontakty nutné pro registraci na některé akce jsou dostupné na www.tydenvedy.cz

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Hackathon vyhrál projekt zaměřující se na sdílenou ekonomiku

Od pátku do neděle, celkem 48 hodin, pracovali na svých projektech účastníci pilotního ročníku univerzitního hackathonu s názvem HackItUP, který připravil Vědeckotechnický park UP ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Vrcholem soutěžního klání bylo představení zpracovaných projektů před porotou poskládanou ze zástupců akademické sféry, veřejných institucí, investorů a zástupců startupů.

Hlavní cenu si odnesl projekt „Pujčo“. Jedná se o aplikaci zprostředkovávající vypůjčení běžných praktických předmětů mezi jednotlivými uživateli, například mezi studenty na kolejích zejména v univerzitních městech. Cenu za společenský přínos získal projekt „Olobydlo“ propojující studenty a  majitele bytů. Tento projekt vnáší do jinak „tvrdého“ realitního byznysu osobní přístup a komfort pro obě tyto skupiny. Další tým s pracovním názvem „4 Elements“, který se zaměřil na zvelebování kanceláří, nemocnic a dalších ne příliš atraktivních prostor, byl oceněn za multioborový přístup. Poslední zúčastněný tým olomouckých studentů pracoval na vývoji aplikace „Purploo“ usnadňující vzájemné seznamování mladých lidí v klubech a na společenských akcích.

„Super strávený inspirativní víkend s lidmi, kteří mají společné zájmy s možností něco vytvořit a dostat zpětnou vazbu od profesionálů,“ byl spokojený jeden z vítězů. „Skvělé, miluju takový typ akcí a tohle pro mě byl víkend strávený na jedničku,“ doplnil soutěžící Kryštof Novotný.

Vzniklé projekty mají možnost se přihlásit na navazující konferenci UP Business Camp dne 23. 11. pořádanou Vědeckotechnickým parkem UP, kde proběhne casting startupů. Ty úspěšné dále postoupí na lednový Business ples v Olomouci, na kterém budou mít možnost v rámci platformy StartupKlub.cz prezentovat své projekty před významnými osobnostmi nejen z podnikatelského prostředí.

VTP UP podpořil vítězný projekt částkou 10 000 Kč a všechny zúčastněné týmy získaly sérii navazujících odborných konzultací ke svým podnikatelským záměrům. Další ceny věnovali partneři akce, společnost Busyman.cz a ESMEDIA Interactive s.r.o. „Cílem této akce bylo podpořit podnikavost studentů a mladých kreativních lidí zejména v těch oborech, které studují nebo kterým se věnují. Poskládaly se celkem čtyři týmy, které rozvíjely své nápady a pracovaly s obrovským zápalem po celou dobu akce. V rámci víkendu byly připraveny také workshopy zaměřené na různá témata, např. na tvorbu obchodního modelu nebo prezentační dovednosti. K dispozici byli na místě také zkušení mentoři, se kterými mohly týmy konzultovat své kroky,“ uvedla jedna z porotkyň soutěže Pavlína Slepičková z agentury CzechInvest.

Hackathon vyhrál projekt zaměřující se na sdílenou ekonomiku

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/04/2019 - 13:00

Od pátku do neděle, celkem 48 hodin, pracovali na svých projektech účastníci pilotního ročníku univerzitního hackathonu s názvem HackItUP, který připravil Vědeckotechnický park UP ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Vrcholem soutěžního klání bylo představení zpracovaných projektů před porotou poskládanou ze zástupců akademické sféry, veřejných institucí, investorů a zástupců startupů.

Hlavní cenu si odnesl projekt „Pujčo“. Jedná se o aplikaci zprostředkovávající vypůjčení běžných praktických předmětů mezi jednotlivými uživateli, například mezi studenty na kolejích zejména v univerzitních městech. Cenu za společenský přínos získal projekt „Olobydlo“ propojující studenty a  majitele bytů. Tento projekt vnáší do jinak „tvrdého“ realitního byznysu osobní přístup a komfort pro obě tyto skupiny. Další tým s pracovním názvem „4 Elements“, který se zaměřil na zvelebování kanceláří, nemocnic a dalších ne příliš atraktivních prostor, byl oceněn za multioborový přístup. Poslední zúčastněný tým olomouckých studentů pracoval na vývoji aplikace „Purploo“ usnadňující vzájemné seznamování mladých lidí v klubech a na společenských akcích.

„Super strávený inspirativní víkend s lidmi, kteří mají společné zájmy s možností něco vytvořit a dostat zpětnou vazbu od profesionálů,“ byl spokojený jeden z vítězů. „Skvělé, miluju takový typ akcí a tohle pro mě byl víkend strávený na jedničku,“ doplnil soutěžící Kryštof Novotný.

Vzniklé projekty mají možnost se přihlásit na navazující konferenci UP Business Camp dne 23. 11. pořádanou Vědeckotechnickým parkem UP, kde proběhne casting startupů. Ty úspěšné dále postoupí na lednový Business ples v Olomouci, na kterém budou mít možnost v rámci platformy StartupKlub.cz prezentovat své projekty před významnými osobnostmi nejen z podnikatelského prostředí.

VTP UP podpořil vítězný projekt částkou 10 000 Kč a všechny zúčastněné týmy získaly sérii navazujících odborných konzultací ke svým podnikatelským záměrům. Další ceny věnovali partneři akce, společnost Busyman.cz a ESMEDIA Interactive s.r.o. „Cílem této akce bylo podpořit podnikavost studentů a mladých kreativních lidí zejména v těch oborech, které studují nebo kterým se věnují. Poskládaly se celkem čtyři týmy, které rozvíjely své nápady a pracovaly s obrovským zápalem po celou dobu akce. V rámci víkendu byly připraveny také workshopy zaměřené na různá témata, např. na tvorbu obchodního modelu nebo prezentační dovednosti. K dispozici byli na místě také zkušení mentoři, se kterými mohly týmy konzultovat své kroky,“ uvedla jedna z porotkyň soutěže Pavlína Slepičková z agentury CzechInvest.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Výzkum dějin divadla na UP přinesl kolektivní monografii

Prvním výstupem výzkumu dějin regionální divadelní kritiky je monografie s názvem Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956 – 1970. Téměř dvou set stránkovou publikaci Tatjany Lazorčákové a studentského kolektivu katedry divadelních a filmových studií FF vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého.

„Knížka je dílčím krokem, který má přispět k postupnému zmapování regionální divadelní kritiky na Moravě a ve Slezsku. V první fázi nám šlo o zdokumentování kritické reflexe profesionální činoherní tvorby ve třech divadlech – v tehdejším Státním divadle v Ostravě, dnes jde o Národní divadlo moravskoslezské, v ostravském Divadle Petra Bezruče a v Divadle Oldřicha Stibora, dnešním Moravském divadle Olomouc. Věřím, že kromě kolegů divadelních historiků by si publikaci mohli přečíst nejen studenti, ale i ostravští a olomoučtí divadelníci a diváci,“ řekla Tatjana Lazorčáková, vedoucí autorského týmu. 

Autory publikace zajímalo především, zda se v době, která je z historického odstupu považována za dobu vzestupu českého divadla, vyvíjelo stejně intenzivně i kritické myšlení. Zjišťovali tedy, jestli zmíněná divadla měla své stálé kritiky, jaké možnosti publikování měla divadelní kritika v regionálních i centrálních časopisech, jak autoři recenzí formulovali své názory. „Základní výzkumnou hypotézou byla myšlenka, že se vzestupem divadelní tvorby byla neoddělitelně spojena i vzrůstající kvalita divadelní kritiky. Vždyť v Ostravě v 50. a 60. letech působili vynikající režiséři, například Radim Koval. Začínal tam v té době Jan Kačer a Evžen Němec, v Olomouci zase působili vynikající režiséři Karel Novák a po něm Jiří Svoboda.  Řada významných osobností se profilovala i v hereckých souborech,“ uvedla teatroložka Tatjana Lazorčáková, která při koncipování výzkumu vycházela především z vlastních badatelských a pedagogických zkušeností.

„Právě v seminářích divadelní kritiky, které vedu, jsem si musela se studenty odpovídat na otázky významu a kritérií divadelní kritiky. Často jsme se zabývali metakritikou a vyhodnocovali kritické texty s ohledem na jazyk a styl jednotlivých kritiků. Začala jsem už dávno přemýšlet nad tím, proč dosud nevznikly dějiny české divadelní kritiky. Jedním z důvodů je určitě svébytnost tohoto oboru, který je velmi problematickou disciplínou. Na jedné straně je divadelní kritika nepostradatelná pro reflektování živého umění  - je totiž dokladem, že divadelní dílo, tedy inscenace, vůbec existovalo. Na straně druhé je vnímána jako velmi subjektivní, teoreticky neukotvená disciplína. Ze strany divadelníků je spíš ´trpěná´, divadelními vědci je často vnímána jako ´neseriózní´ předmět výzkumu,“ uvedla teatroložka.   

V odborné literatuře ucelené dějiny české divadelní kritiky zatím neexistují. „V souvislosti s 20. stoletím je v nabídce pouze jediná publikace, která se zabývá divadelní kritikou v historickém přehledu – jedná se o sborník Počátky české marxistické divadelní kritiky z roku 1965. Už název ovšem napovídá, že se sborník zabývá neúplným a značně ideologicky zkresleným okruhem levicově orientovaných osobností divadelní kritiky, navíc zkoumá kritiky ve 20. a 30. letech 20. století a omezuje se pouze na pražský a brněnský okruh autorů,“ dodala Tatjana Lazorčáková.  

Monografie Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956 – 1970 byla součástí výzkumného projektu, na němž se velkou měrou podíleli i studenti. Právě díky nim je její součástí lexikon divadelních kritiků, který je současně zveřejněn jako otevřená databáze na studentském serveru divabaze.cz a umožňuje ve výzkumu pokračovat v dalších časových obdobích 20. století, databází doplňovat a upřesňovat.

Křest monografie se uskuteční během Noci divadel 16. listopadu. Celovečerní program pro tuto akci na UP připravují divadelní spolky katedry divadelních a filmových studií FF.

Tatjana Lazorčáková, Tereza Osmančíková a kol.: Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956 – 1970. Kolektivní monografie je regionální historiografickou sondou v prostoru české divadelní kritiky. Zachycuje kontext kritického reflektování profesionálního činoherního divadla ve dvou přirozených divadelních centrech – v Ostravě a v Olomouci – v období 1956 – 1970 a představuje tak první dílčí příspěvek k dějinám divadelní kritiky na Moravě. Publikace prezentuje výsledky dvouletého výzkumu. Jádrem je lexikon kritiků, kteří přispívali svými recenzemi v 50. a 60. letech pravidelně do denního i odborného tisku a současně byli profesně spojeni se sledovanými městy. Druhou část tvoří rámcová studie, která vymezuje divadelní kritiku jako specifickou teatrologickou disciplínu, definuje její funkce v prostoru divadelní kultury a zmiňuje i limity historického výzkumu divadelní kritiky. 

 

 

 

Výzkum dějin divadla na UP přinesl kolektivní monografii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 11/04/2019 - 07:55

Prvním výstupem výzkumu dějin regionální divadelní kritiky je monografie s názvem Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956 – 1970. Téměř dvou set stránkovou publikaci Tatjany Lazorčákové a studentského kolektivu katedry divadelních a filmových studií FF vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého.

„Knížka je dílčím krokem, který má přispět k postupnému zmapování regionální divadelní kritiky na Moravě a ve Slezsku. V první fázi nám šlo o zdokumentování kritické reflexe profesionální činoherní tvorby ve třech divadlech – v tehdejším Státním divadle v Ostravě, dnes jde o Národní divadlo moravskoslezské, v ostravském Divadle Petra Bezruče a v Divadle Oldřicha Stibora, dnešním Moravském divadle Olomouc. Věřím, že kromě kolegů divadelních historiků by si publikaci mohli přečíst nejen studenti, ale i ostravští a olomoučtí divadelníci a diváci,“ řekla Tatjana Lazorčáková, vedoucí autorského týmu. 

Autory publikace zajímalo především, zda se v době, která je z historického odstupu považována za dobu vzestupu českého divadla, vyvíjelo stejně intenzivně i kritické myšlení. Zjišťovali tedy, jestli zmíněná divadla měla své stálé kritiky, jaké možnosti publikování měla divadelní kritika v regionálních i centrálních časopisech, jak autoři recenzí formulovali své názory. „Základní výzkumnou hypotézou byla myšlenka, že se vzestupem divadelní tvorby byla neoddělitelně spojena i vzrůstající kvalita divadelní kritiky. Vždyť v Ostravě v 50. a 60. letech působili vynikající režiséři, například Radim Koval. Začínal tam v té době Jan Kačer a Evžen Němec, v Olomouci zase působili vynikající režiséři Karel Novák a po něm Jiří Svoboda.  Řada významných osobností se profilovala i v hereckých souborech,“ uvedla teatroložka Tatjana Lazorčáková, která při koncipování výzkumu vycházela především z vlastních badatelských a pedagogických zkušeností.

„Právě v seminářích divadelní kritiky, které vedu, jsem si musela se studenty odpovídat na otázky významu a kritérií divadelní kritiky. Často jsme se zabývali metakritikou a vyhodnocovali kritické texty s ohledem na jazyk a styl jednotlivých kritiků. Začala jsem už dávno přemýšlet nad tím, proč dosud nevznikly dějiny české divadelní kritiky. Jedním z důvodů je určitě svébytnost tohoto oboru, který je velmi problematickou disciplínou. Na jedné straně je divadelní kritika nepostradatelná pro reflektování živého umění  - je totiž dokladem, že divadelní dílo, tedy inscenace, vůbec existovalo. Na straně druhé je vnímána jako velmi subjektivní, teoreticky neukotvená disciplína. Ze strany divadelníků je spíš ´trpěná´, divadelními vědci je často vnímána jako ´neseriózní´ předmět výzkumu,“ uvedla teatroložka.   

V odborné literatuře ucelené dějiny české divadelní kritiky zatím neexistují. „V souvislosti s 20. stoletím je v nabídce pouze jediná publikace, která se zabývá divadelní kritikou v historickém přehledu – jedná se o sborník Počátky české marxistické divadelní kritiky z roku 1965. Už název ovšem napovídá, že se sborník zabývá neúplným a značně ideologicky zkresleným okruhem levicově orientovaných osobností divadelní kritiky, navíc zkoumá kritiky ve 20. a 30. letech 20. století a omezuje se pouze na pražský a brněnský okruh autorů,“ dodala Tatjana Lazorčáková.  

Monografie Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956 – 1970 byla součástí výzkumného projektu, na němž se velkou měrou podíleli i studenti. Právě díky nim je její součástí lexikon divadelních kritiků, který je současně zveřejněn jako otevřená databáze na studentském serveru divabaze.cz a umožňuje ve výzkumu pokračovat v dalších časových obdobích 20. století, databází doplňovat a upřesňovat.

Křest monografie se uskuteční během Noci divadel 16. listopadu. Celovečerní program pro tuto akci na UP připravují divadelní spolky katedry divadelních a filmových studií FF.

Tatjana Lazorčáková, Tereza Osmančíková a kol.: Osobnosti divadelní kritiky v Ostravě a v Olomouci 1956 – 1970. Kolektivní monografie je regionální historiografickou sondou v prostoru české divadelní kritiky. Zachycuje kontext kritického reflektování profesionálního činoherního divadla ve dvou přirozených divadelních centrech – v Ostravě a v Olomouci – v období 1956 – 1970 a představuje tak první dílčí příspěvek k dějinám divadelní kritiky na Moravě. Publikace prezentuje výsledky dvouletého výzkumu. Jádrem je lexikon kritiků, kteří přispívali svými recenzemi v 50. a 60. letech pravidelně do denního i odborného tisku a současně byli profesně spojeni se sledovanými městy. Druhou část tvoří rámcová studie, která vymezuje divadelní kritiku jako specifickou teatrologickou disciplínu, definuje její funkce v prostoru divadelní kultury a zmiňuje i limity historického výzkumu divadelní kritiky. 

 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Luděk Plachký: Díky Nadačnímu fondu UP jsem mohl uspořádat konferenci

Palacký dává příležitost – to je motto Nadačního fondu UP, který od roku 2015 podporuje mladé talentované vědce. Každým rokem přibývají další, kteří dostanou na rok šanci bez přehnané byrokracie pracovat na svém projektu, vyjet do světa, potkat se s uznávanými kapacitami svých oborů a učit se medializovat vědu. Má ale podpora skutečně smysl? Může mladým vědcům pomoci v kariéře? Pokud ano, jak? Na tyto i další otázky odpovídají v seriálu Žurnálu Online někteří z těch, kteří získali podporu v minulosti a s odstupem času už mohou práci fondu hodnotit.

„Chci vyvrátit představu některých kolegů, že Nadační fond UP není pro humanitní obory. Je tu pro každého studenta. Stačí mít dobrý nápad,“ tvrdí Luděk Plachký, student posledního ročníku magisterského oboru Právo na právnické fakultě, který získal podporu v roce 2017.

Jeho nápad se ale zrodil už v době studií na Slezském gymnáziu v Opavě. Svůj projekt nazval Emise a chtěl jím přispět ke zkvalitnění ovzduší. Se spolužáky například vytvořili informační brožuru pro domácnosti, které topí tuhými palivy. Na univerzitě projekt posunul na vyšší úroveň. „Záměr, který jsem předkládal fondu, propojil projekt Emise, Olomoucký kraj a UP a posílil spolupráci s naší fakultou,“ říká Luděk, který se díky podpoře mohl zúčastnit konferencí v Paříži a Newcastlu a jednu odbornou konferenci sám uspořádal. „Věnuji se právnímu rámci ochrany ovzduší v ČR a v EU. Hodně předpisů, které ochranu ovzduší upravují, má kořeny právě ve směrnicích EU, které státy implementují do národních právních řádů. Kvůli této provázanosti vznikají rozhodnutí Evropského soudního dvora, která dopadají na všechny členské státy. Já zkoumám, jak jednotlivá rozhodnutí soudů ovlivňují naše programy zlepšování kvality ovzduší. Následně se snažím zjistit, zdali jsou tyto programy efektivním nástrojem, nebo co by jejich realizaci mohlo zlepšit,“ vysvětluje student práv. Za svou práci také letos získal jednu z Cen Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí.

Měla podle vás podpora Nadačního fondu UP vliv na vaši vědeckou kariéru?

Podpora mi umožnila zaměřit se výhradně na obor práva, který mě baví a kde vidím potenciál ke zlepšení právní úpravy. Největší dopad na mou kariéru v oblasti vědy měla bezpochyby má vlastní konference o ochraně ovzduší, na které jsem se seznámil nejen s tajemníkem Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj Jiřím Bendlem. Díky jeho pozvání na jednání výboru mám dodnes možnost potkávat se s celou řadou odborníků z různých oborů, kteří přinášejí zajímavé impulsy pro mou další práci a zároveň poskytují zpětnou vazbu již v počátečních stádiích mé práce.

Jak vnímáte dopad vzdělávacích a doplňkových aktivit fondu na vaše schopnosti a motivaci pro vědu?

Společně s dalšími podpořenými studenty jsem se účastnil workshopů a akcí zaměřených na popularizaci vědy, která je v dnešním světě velmi důležitá. V nynějším množství informačních kanálů se lidé prvotně orientují podle titulků. Pokud neumíte závěr své mnohdy několikaleté vědecké práce shrnout do šesti až osmi slov, tak se o vašem sebelepším výzkumu veřejnost nikdy nedozví, a to by byla škoda. NF UP mi v tomto směru velmi pomohl a dnes si troufnu prezentovat svou práci i laikům, i když je to těžší, než se zdá. A samozřejmě je pořád co zlepšovat. Zároveň mě motivoval k vědecké práci zejména tím, že práce na projektu podpořeném NF UP není svázána zbytečnou administrativou a student má možnost soustředit se výhradně na svůj výzkum a jeho popularizaci.

Co by vám ještě pomohlo?

Nedokážu si představit větší pomoc, než mi poskytl NF UP. Jeho podpora neznamenala jen zisk financí, jejichž dostatek je zásadním atributem pro realizaci jakéhokoliv výzkumu, ale také podporu v oblasti dalšího vzdělávání, zejména v tzv. soft skills. Získané vědomosti, zkušenosti a schopnosti využiji ve své další kariéře, ať už mé kroky povedou kamkoliv.

Už víte, jakým vědcem se jednou chcete stát?

Vědcem, který není odtržený od reality, ale závěry své vědecké práce uvádí do praxe. Věda v právu je poměrně specifická. Říká se, že právník už nikdy nevymyslí nic nového. A opravdu, vymyslet nějaký nový a smysluplný právní institut, jako je např. promlčení, se už asi nikomu nepodaří. Na druhou stranu tak, jak jsou dnešní vztahy ve společnosti čím dál tím složitější, je složitější i jejich právní úprava. V právu životního prostředí je podle mého názoru zásadní najít takový mix pravidel (klidně již vymyšlených), aby systém jako celek zajistil, že společnost nebude zatěžovat životní prostředí více, než je nutné, a zároveň tento systém neudusí ekonomický potenciál společnosti nepřiměřeně tvrdou regulací. Chci tedy být takovým právníkem, jehož práce přispěje k nalezení výše zmíněného vyváženého systému.

Luděk Plachký: Díky Nadačnímu fondu UP jsem mohl uspořádat konferenci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 11/03/2019 - 08:00

Palacký dává příležitost – to je motto Nadačního fondu UP, který od roku 2015 podporuje mladé talentované vědce. Každým rokem přibývají další, kteří dostanou na rok šanci bez přehnané byrokracie pracovat na svém projektu, vyjet do světa, potkat se s uznávanými kapacitami svých oborů a učit se medializovat vědu. Má ale podpora skutečně smysl? Může mladým vědcům pomoci v kariéře? Pokud ano, jak? Na tyto i další otázky odpovídají v seriálu Žurnálu Online někteří z těch, kteří získali podporu v minulosti a s odstupem času už mohou práci fondu hodnotit.

„Chci vyvrátit představu některých kolegů, že Nadační fond UP není pro humanitní obory. Je tu pro každého studenta. Stačí mít dobrý nápad,“ tvrdí Luděk Plachký, student posledního ročníku magisterského oboru Právo na právnické fakultě, který získal podporu v roce 2017.

Jeho nápad se ale zrodil už v době studií na Slezském gymnáziu v Opavě. Svůj projekt nazval Emise a chtěl jím přispět ke zkvalitnění ovzduší. Se spolužáky například vytvořili informační brožuru pro domácnosti, které topí tuhými palivy. Na univerzitě projekt posunul na vyšší úroveň. „Záměr, který jsem předkládal fondu, propojil projekt Emise, Olomoucký kraj a UP a posílil spolupráci s naší fakultou,“ říká Luděk, který se díky podpoře mohl zúčastnit konferencí v Paříži a Newcastlu a jednu odbornou konferenci sám uspořádal. „Věnuji se právnímu rámci ochrany ovzduší v ČR a v EU. Hodně předpisů, které ochranu ovzduší upravují, má kořeny právě ve směrnicích EU, které státy implementují do národních právních řádů. Kvůli této provázanosti vznikají rozhodnutí Evropského soudního dvora, která dopadají na všechny členské státy. Já zkoumám, jak jednotlivá rozhodnutí soudů ovlivňují naše programy zlepšování kvality ovzduší. Následně se snažím zjistit, zdali jsou tyto programy efektivním nástrojem, nebo co by jejich realizaci mohlo zlepšit,“ vysvětluje student práv. Za svou práci také letos získal jednu z Cen Olomouckého kraje 2019 za přínos v oblasti životního prostředí.

Měla podle vás podpora Nadačního fondu UP vliv na vaši vědeckou kariéru?

Podpora mi umožnila zaměřit se výhradně na obor práva, který mě baví a kde vidím potenciál ke zlepšení právní úpravy. Největší dopad na mou kariéru v oblasti vědy měla bezpochyby má vlastní konference o ochraně ovzduší, na které jsem se seznámil nejen s tajemníkem Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj Jiřím Bendlem. Díky jeho pozvání na jednání výboru mám dodnes možnost potkávat se s celou řadou odborníků z různých oborů, kteří přinášejí zajímavé impulsy pro mou další práci a zároveň poskytují zpětnou vazbu již v počátečních stádiích mé práce.

Jak vnímáte dopad vzdělávacích a doplňkových aktivit fondu na vaše schopnosti a motivaci pro vědu?

Společně s dalšími podpořenými studenty jsem se účastnil workshopů a akcí zaměřených na popularizaci vědy, která je v dnešním světě velmi důležitá. V nynějším množství informačních kanálů se lidé prvotně orientují podle titulků. Pokud neumíte závěr své mnohdy několikaleté vědecké práce shrnout do šesti až osmi slov, tak se o vašem sebelepším výzkumu veřejnost nikdy nedozví, a to by byla škoda. NF UP mi v tomto směru velmi pomohl a dnes si troufnu prezentovat svou práci i laikům, i když je to těžší, než se zdá. A samozřejmě je pořád co zlepšovat. Zároveň mě motivoval k vědecké práci zejména tím, že práce na projektu podpořeném NF UP není svázána zbytečnou administrativou a student má možnost soustředit se výhradně na svůj výzkum a jeho popularizaci.

Co by vám ještě pomohlo?

Nedokážu si představit větší pomoc, než mi poskytl NF UP. Jeho podpora neznamenala jen zisk financí, jejichž dostatek je zásadním atributem pro realizaci jakéhokoliv výzkumu, ale také podporu v oblasti dalšího vzdělávání, zejména v tzv. soft skills. Získané vědomosti, zkušenosti a schopnosti využiji ve své další kariéře, ať už mé kroky povedou kamkoliv.

Už víte, jakým vědcem se jednou chcete stát?

Vědcem, který není odtržený od reality, ale závěry své vědecké práce uvádí do praxe. Věda v právu je poměrně specifická. Říká se, že právník už nikdy nevymyslí nic nového. A opravdu, vymyslet nějaký nový a smysluplný právní institut, jako je např. promlčení, se už asi nikomu nepodaří. Na druhou stranu tak, jak jsou dnešní vztahy ve společnosti čím dál tím složitější, je složitější i jejich právní úprava. V právu životního prostředí je podle mého názoru zásadní najít takový mix pravidel (klidně již vymyšlených), aby systém jako celek zajistil, že společnost nebude zatěžovat životní prostředí více, než je nutné, a zároveň tento systém neudusí ekonomický potenciál společnosti nepřiměřeně tvrdou regulací. Chci tedy být takovým právníkem, jehož práce přispěje k nalezení výše zmíněného vyváženého systému.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studenti „krváceli“ při cvičení integrovaného záchranného systému

Výuku náhle přeruší střelba, útočníci začnou pálit po účastnících semináře. Ve škole propuká panika, s dalšími výstřely se stále více ozývá nářek zraněných a volání o pomoc těch, co se pokoušejí schovat. Uvnitř jsou desítky studentů fakulty zdravotnických věd… O život jim ale ve skutečnosti nešlo, byli jen figuranty při taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Útok ve škole byl nasimulován v někdejší budově přírodovědecké fakulty v olomoucké Tomkově ulici, protější areál Gymnázia Hejčín využili záchranáři jako zázemí pro poskytnutí neodkladné péče zraněným před jejich převozem do Fakultní nemocnice Olomouc. Tam pak personál podle nemocničního traumatologického plánu poskytoval zraněným zdravotní péči podle závažnosti jejich stavu.

Zraněných či mrtvých figurantů bylo padesát. Všichni před cvičením prošli rukama zkušených maskérů, kteří vytvořili věrné napodobeniny střelných a různých dalších poranění. Například Jiří Stavovčík, jehož si nový děkan FZV Martin Procházka vybral jako proděkana pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy, „utrpěl“ devastující poranění obličeje. „Moje role byla ležet v kaluži krve a hrát člověka v bezvědomí s velkým průstřelem v obličeji. Zranění vypadalo hrozivě, ale nebylo smrtelné. Přístup všech mohu hodnotit pozitivně, snažili se na sto procent. Považuji za velmi důležité účastnit se těchto simulací, je to jediná cesta, jak zlepšovat připravenost všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl Jiří Stavovčík, který se podobného cvičení jen letos zúčastnil již počtvrté. Přiznal také, že se mu v průběhu cvičení vybavily vzpomínky na události z 11. září 2001 a zemětřesení v DC, které v USA zažil.

„Přestože jsme byli připravení na to, že se začne střílet, když opravdu střelba vypukla, bylo to nečekané. Začali jsme řvát, panikařit, někteří nevěděli, co mají dělat, spousta lidí se zavírala do místností a snažila se někde schovat, volali jsme o pomoc,“ popsal dění ve škole při útoku další z figurantů Oliver Dvořák. Při hledání úkrytu ho útočník střelil do pravé ruky. „V reálné situaci bych asi reagoval stejně, pokoušel bych se někam schovat, dostat se co nejdál od střelce, pokud by to bylo možné,“ přemýšlel student prvního ročníku programu Zdravotnický záchranář, pro kterého cvičení byla první podobná zkušenost.

Studenti FZV nebyli figuranty jen při samotném útoku ve škole, ale představovali také příbuzné zraněných v asistenčním centru pomoci. To záchranáři zřídili v budově olomouckého magistrátu s cílem nastavit metodiku pro zřizování podobných center při mimořádných situacích. Úkolem takového centra je zajistit kontakt mezi zasaženými mimořádnou událostí a příbuznými, případně jim poskytnout psychosociální nebo duchovní pomoc. Centrum přitom fungovalo již od simulovaného železničního neštěstí, které útoku ve škole v rámci cvičení předcházelo.

„Nejprve jsem hrála matku malého chlapce, který jel se svou babičkou vlakem, který havaroval, ve druhé části jsem pak byla příbuznou dvou studentů ze školy, kde se střílelo. Většina personálu se chovala velmi příjemně a s ochotou poskytovali potřebné informace. Ve druhé části to na mě ale trochu působilo, že komunikace mezi nemocnicí a centrem není ideální. Díky cvičení jsem blíže poznala, jak celá organizace při takových událostech probíhá, takže kdybych se někdy v podobné situaci sama ocitla, vím, co mohu čekat,“ řekla jedna z figurantek v asistenčním centru Radka Pilátová, studentka programu Všeobecná sestra.

Součástí dvoudenního cvičení složek integrovaného záchranného systému, které dostalo název Síť – Amok, byla vedle železničního neštěstí a útoku střelců ve škole také simulace rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Do cvičení se zapojilo na čtyřicet organizací, dvě stě policistů, záchranářů a členů zdravotnického personálu a krizového štábu a 120 figurantů, kromě studentů také třeba pracovníků magistrátu. Cílem cvičení bylo prohloubení spolupráce mezi všemi složkami integrovaného záchranného systému a krizového řízení. 

Studenti „krváceli“ při cvičení integrovaného záchranného systému

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 11/02/2019 - 07:00

Výuku náhle přeruší střelba, útočníci začnou pálit po účastnících semináře. Ve škole propuká panika, s dalšími výstřely se stále více ozývá nářek zraněných a volání o pomoc těch, co se pokoušejí schovat. Uvnitř jsou desítky studentů fakulty zdravotnických věd… O život jim ale ve skutečnosti nešlo, byli jen figuranty při taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému.

Útok ve škole byl nasimulován v někdejší budově přírodovědecké fakulty v olomoucké Tomkově ulici, protější areál Gymnázia Hejčín využili záchranáři jako zázemí pro poskytnutí neodkladné péče zraněným před jejich převozem do Fakultní nemocnice Olomouc. Tam pak personál podle nemocničního traumatologického plánu poskytoval zraněným zdravotní péči podle závažnosti jejich stavu.

Zraněných či mrtvých figurantů bylo padesát. Všichni před cvičením prošli rukama zkušených maskérů, kteří vytvořili věrné napodobeniny střelných a různých dalších poranění. Například Jiří Stavovčík, jehož si nový děkan FZV Martin Procházka vybral jako proděkana pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy, „utrpěl“ devastující poranění obličeje. „Moje role byla ležet v kaluži krve a hrát člověka v bezvědomí s velkým průstřelem v obličeji. Zranění vypadalo hrozivě, ale nebylo smrtelné. Přístup všech mohu hodnotit pozitivně, snažili se na sto procent. Považuji za velmi důležité účastnit se těchto simulací, je to jediná cesta, jak zlepšovat připravenost všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl Jiří Stavovčík, který se podobného cvičení jen letos zúčastnil již počtvrté. Přiznal také, že se mu v průběhu cvičení vybavily vzpomínky na události z 11. září 2001 a zemětřesení v DC, které v USA zažil.

„Přestože jsme byli připravení na to, že se začne střílet, když opravdu střelba vypukla, bylo to nečekané. Začali jsme řvát, panikařit, někteří nevěděli, co mají dělat, spousta lidí se zavírala do místností a snažila se někde schovat, volali jsme o pomoc,“ popsal dění ve škole při útoku další z figurantů Oliver Dvořák. Při hledání úkrytu ho útočník střelil do pravé ruky. „V reálné situaci bych asi reagoval stejně, pokoušel bych se někam schovat, dostat se co nejdál od střelce, pokud by to bylo možné,“ přemýšlel student prvního ročníku programu Zdravotnický záchranář, pro kterého cvičení byla první podobná zkušenost.

Studenti FZV nebyli figuranty jen při samotném útoku ve škole, ale představovali také příbuzné zraněných v asistenčním centru pomoci. To záchranáři zřídili v budově olomouckého magistrátu s cílem nastavit metodiku pro zřizování podobných center při mimořádných situacích. Úkolem takového centra je zajistit kontakt mezi zasaženými mimořádnou událostí a příbuznými, případně jim poskytnout psychosociální nebo duchovní pomoc. Centrum přitom fungovalo již od simulovaného železničního neštěstí, které útoku ve škole v rámci cvičení předcházelo.

„Nejprve jsem hrála matku malého chlapce, který jel se svou babičkou vlakem, který havaroval, ve druhé části jsem pak byla příbuznou dvou studentů ze školy, kde se střílelo. Většina personálu se chovala velmi příjemně a s ochotou poskytovali potřebné informace. Ve druhé části to na mě ale trochu působilo, že komunikace mezi nemocnicí a centrem není ideální. Díky cvičení jsem blíže poznala, jak celá organizace při takových událostech probíhá, takže kdybych se někdy v podobné situaci sama ocitla, vím, co mohu čekat,“ řekla jedna z figurantek v asistenčním centru Radka Pilátová, studentka programu Všeobecná sestra.

Součástí dvoudenního cvičení složek integrovaného záchranného systému, které dostalo název Síť – Amok, byla vedle železničního neštěstí a útoku střelců ve škole také simulace rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Do cvičení se zapojilo na čtyřicet organizací, dvě stě policistů, záchranářů a členů zdravotnického personálu a krizového štábu a 120 figurantů, kromě studentů také třeba pracovníků magistrátu. Cílem cvičení bylo prohloubení spolupráce mezi všemi složkami integrovaného záchranného systému a krizového řízení. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na konferenci se diskutovalo o sociální práci ve školách

Rozšířit povědomí o možnostech sociální práce ve školském prostředí, prezentovat dosažené výsledky v této oblasti v regionu a motivovat k zapojení nejen do diskuze další odborníky i studenty. Takové byly cíle konference Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Tatiana Matulayová v úvodu nastínila základní kontury současného stavu diskuze k tématu etablování pracovní pozice sociálního pracovníka ve škole. V návaznosti na to prezentovala výsledky výzkumného šetření o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice Jana Havlíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Pro srovnání nabídla Michaela Skyba z Prešovské univerzity výzkumné postřehy ze slovenských škol. Na úvodní příspěvky navázaly diskuze o roli školního sociálního pracovníka v oblasti primární prevence a o spolupráci škol, oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb.

 „Škola je velmi dobrým místem pro včasnou identifikaci i řešení problémů. Debatovali jsme tak o tom, co může sociální pracovník školskému prostředí přinést, čím je jeho činnost specifická. Často zaznívalo, že to specifikum je v tom, že sociální pracovník může navazovat a udržovat kvalitní spolupráci s rodinami žáků, rozšiřovat prostředí školy. Samozřejmě také zabezpečovat sociální prevenci, poskytovat sociální poradenství a případně navrhovat intervence v této oblasti,“ uvedla Tatiana Matulayová, vedoucí pořádající katedry křesťanské sociální práce. 

„Školská sociální práce je v České republice téměř neznámou profesí. Zájem o konferenci ale ukázal, že je to skutečně velké a aktuální téma. Původně jsme mysleli, že půjde o regionální setkání. Diskutovat ale dorazili pedagogové, sociální pracovníci nebo psychologové například i z Ústí nad Labem, Plzně nebo Zlína, dohromady na osmdesát účastníků. Uvidíme, jak se myšlenky z konference v dalších regionech ujmou,“ dodala Tatiana Matulayová.   

V Olomouckém kraji se o školské sociální práci daří diskutovat i díky snaze odborníků z cyrilometodějské teologické fakulty již třetím rokem. Pravidelně se konají kulaté stoly, na nichž se potkávají pracovníci z odborů sociálních věcí a školství olomouckého magistrátu a krajského úřadu, z CMTF či pedagogické fakulty. Pořádány jsou také nejrůznější workshopy pro metodiky prevence, výchovné poradce a další profese, kde se řeší aktuální otázky a nastavuje se spolupráce mezi školami a sociálními pracovníky.

Konference byla organizována pod hlavičkou projektu CMTF Inovace metod sociální práce s rodinou. 

Na konferenci se diskutovalo o sociální práci ve školách

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 11/01/2019 - 12:00

Rozšířit povědomí o možnostech sociální práce ve školském prostředí, prezentovat dosažené výsledky v této oblasti v regionu a motivovat k zapojení nejen do diskuze další odborníky i studenty. Takové byly cíle konference Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Tatiana Matulayová v úvodu nastínila základní kontury současného stavu diskuze k tématu etablování pracovní pozice sociálního pracovníka ve škole. V návaznosti na to prezentovala výsledky výzkumného šetření o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice Jana Havlíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Pro srovnání nabídla Michaela Skyba z Prešovské univerzity výzkumné postřehy ze slovenských škol. Na úvodní příspěvky navázaly diskuze o roli školního sociálního pracovníka v oblasti primární prevence a o spolupráci škol, oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb.

 „Škola je velmi dobrým místem pro včasnou identifikaci i řešení problémů. Debatovali jsme tak o tom, co může sociální pracovník školskému prostředí přinést, čím je jeho činnost specifická. Často zaznívalo, že to specifikum je v tom, že sociální pracovník může navazovat a udržovat kvalitní spolupráci s rodinami žáků, rozšiřovat prostředí školy. Samozřejmě také zabezpečovat sociální prevenci, poskytovat sociální poradenství a případně navrhovat intervence v této oblasti,“ uvedla Tatiana Matulayová, vedoucí pořádající katedry křesťanské sociální práce. 

„Školská sociální práce je v České republice téměř neznámou profesí. Zájem o konferenci ale ukázal, že je to skutečně velké a aktuální téma. Původně jsme mysleli, že půjde o regionální setkání. Diskutovat ale dorazili pedagogové, sociální pracovníci nebo psychologové například i z Ústí nad Labem, Plzně nebo Zlína, dohromady na osmdesát účastníků. Uvidíme, jak se myšlenky z konference v dalších regionech ujmou,“ dodala Tatiana Matulayová.   

V Olomouckém kraji se o školské sociální práci daří diskutovat i díky snaze odborníků z cyrilometodějské teologické fakulty již třetím rokem. Pravidelně se konají kulaté stoly, na nichž se potkávají pracovníci z odborů sociálních věcí a školství olomouckého magistrátu a krajského úřadu, z CMTF či pedagogické fakulty. Pořádány jsou také nejrůznější workshopy pro metodiky prevence, výchovné poradce a další profese, kde se řeší aktuální otázky a nastavuje se spolupráce mezi školami a sociálními pracovníky.

Konference byla organizována pod hlavičkou projektu CMTF Inovace metod sociální práce s rodinou. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Festival Opera Schrattenbach bude v Olomouci po patnácté

Patnáctý ročník přehlídky soudobé hudby Festival Opera Schrattenbach se zaměří na soudobé proměny komorní hudby. Přinese mnoho skladeb, které zazní v podání strhujících interpretů v Olomouci a ČR poprvé. Hudební novinky představí přední umělci z Mexika, Rakouska, Francie, Slovenska a Slovinska, společně s tradičními hosty z České republiky.

Festival soudobé hudby Opera Schrattenbach se uskuteční od 5. listopadu do 4. prosince v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Jeho program tvoří šest večerů. Posluchači si budou moci vyslechnout i dva sólové recitály vynikajících interpretů, francouzské violoncellistky Séverine Ballon a slovenského pianisty Ivana Šillera. Letošní přehlídka nabídne i experimentální duo Seppa Gruendlera & Josefa Klammera, a čtyři komorní soubory Ensemble Damian, MoENS, ISHA Trio a Ensemble Marijan. 

„Violoncellistka Séverin Ballon provede v Olomouci poprvé novinky skladatelek Lisy Lim, Kathariny Klement a Rebeccy Saunders, společně s díly Ivo Medka a Georgese Apergise. Pianista Ivan Šiller vytvoří svým recitálem oblouk uplynulých sta let ze skladeb Arnolda Schönberga a Albana Berga po Martina Burlase a Philipa Glasse. Rakouské experimentální duo Seppo Gruendler & Josef Klammer, kombinující elektronické a akustické nástroje, představí svůj nový projekt, který posluchači vyslechnou ze sluchátek. Díky nim se budou pohybovat ve virtuálním 360 stupňovém zvukovém prostoru,“ uvedl Vít Zouhar z katedry hudební výchovy, skladatel a zároveň prorektor UP.

V druhé polovině festivalu zazní skladby pro větší komorní obsazení. Ensemble Damian provede celovečerní velmi úspěšné Lamentationes Tomáše Hanzlíka. MoENS představí olomouckému publiku novinky Miroslava Pudláka, Hanuše Bartoně, Michala Nejtka a Kamila Doležala. Závěrečný koncert bude premiérou nového multimediáního projektu MarISHA mexické vokalistky a autorky Carminy Escobar, skladatelů Sáry Medkové, Ivo Medka, Víta Zouhara, vizuálního umělce Lukáše Medka a slovinského režiséra Rocca ve společné intepretaci s ISHA Trio a Ensemble Marijan. 

Podobně jako v předchozích letech, i letos zdůrazní Festival Opera Schrattenbach edukační aktivity. Už 5. listopadu zahájí v Kapli Božího Těla UC UP velmi úspěšnou improvizační dílnou pro pianisty pod vedením Tomáše Boroše a Ivana Šillera.

Festival pořádá Ensemble Damian ve spolupráci s katedrou hudební výchovy PdF UP za finanční podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Fondu na podporu umenia. Vstup je na všechny koncerty volný. Bližší informace ZDE. 

Festival Opera Schrattenbach bude v Olomouci po patnácté

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 11/01/2019 - 08:00

Patnáctý ročník přehlídky soudobé hudby Festival Opera Schrattenbach se zaměří na soudobé proměny komorní hudby. Přinese mnoho skladeb, které zazní v podání strhujících interpretů v Olomouci a ČR poprvé. Hudební novinky představí přední umělci z Mexika, Rakouska, Francie, Slovenska a Slovinska, společně s tradičními hosty z České republiky.

Festival soudobé hudby Opera Schrattenbach se uskuteční od 5. listopadu do 4. prosince v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Jeho program tvoří šest večerů. Posluchači si budou moci vyslechnout i dva sólové recitály vynikajících interpretů, francouzské violoncellistky Séverine Ballon a slovenského pianisty Ivana Šillera. Letošní přehlídka nabídne i experimentální duo Seppa Gruendlera & Josefa Klammera, a čtyři komorní soubory Ensemble Damian, MoENS, ISHA Trio a Ensemble Marijan. 

„Violoncellistka Séverin Ballon provede v Olomouci poprvé novinky skladatelek Lisy Lim, Kathariny Klement a Rebeccy Saunders, společně s díly Ivo Medka a Georgese Apergise. Pianista Ivan Šiller vytvoří svým recitálem oblouk uplynulých sta let ze skladeb Arnolda Schönberga a Albana Berga po Martina Burlase a Philipa Glasse. Rakouské experimentální duo Seppo Gruendler & Josef Klammer, kombinující elektronické a akustické nástroje, představí svůj nový projekt, který posluchači vyslechnou ze sluchátek. Díky nim se budou pohybovat ve virtuálním 360 stupňovém zvukovém prostoru,“ uvedl Vít Zouhar z katedry hudební výchovy, skladatel a zároveň prorektor UP.

V druhé polovině festivalu zazní skladby pro větší komorní obsazení. Ensemble Damian provede celovečerní velmi úspěšné Lamentationes Tomáše Hanzlíka. MoENS představí olomouckému publiku novinky Miroslava Pudláka, Hanuše Bartoně, Michala Nejtka a Kamila Doležala. Závěrečný koncert bude premiérou nového multimediáního projektu MarISHA mexické vokalistky a autorky Carminy Escobar, skladatelů Sáry Medkové, Ivo Medka, Víta Zouhara, vizuálního umělce Lukáše Medka a slovinského režiséra Rocca ve společné intepretaci s ISHA Trio a Ensemble Marijan. 

Podobně jako v předchozích letech, i letos zdůrazní Festival Opera Schrattenbach edukační aktivity. Už 5. listopadu zahájí v Kapli Božího Těla UC UP velmi úspěšnou improvizační dílnou pro pianisty pod vedením Tomáše Boroše a Ivana Šillera.

Festival pořádá Ensemble Damian ve spolupráci s katedrou hudební výchovy PdF UP za finanční podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Fondu na podporu umenia. Vstup je na všechny koncerty volný. Bližší informace ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci získávají data z CERNu rychlostí 100 Gbps

Novinky: Fyzikální ústav - Čt, 10/31/2019 - 17:41

Fyzikální ústav Akademie věd ČR zvýšil rychlost svého připojení do sítě LHCONE na 100 Gbps a usnadnil tak svým vědcům zpracovávání obrovského množství dat produkovaných největším urychlovačem částic na světě. V mezinárodní laboratoři CERN jsou čeští vědci zapojeni do dvou ze čtyř velkých experimentů prováděných v LHC: ALICE a ATLAS.

"Bez vysokorychlostního připojení bychom naše servery nemohli v LHC gridu provozovat, proto jsou spolehlivé síťové služby poskytované sdružením CESNET nezbytným základem pro naši účast na zpracování dat z LHC," dodává Jiří Chudoba, vedoucí Výpočetního střediska Fyzikálního ústavu (FZU).

Pro experimenty disponuje Fyzikální ústav 3 PB úložného prostoru a 5000 výpočetními jádry. Síťové připojení ústavu, zajišťované e-infrastrukturou CESNET, je pro vědecké účely dále směrováno jak do celosvětové sítě LHCONE, tak do evropské výzkumné infrastruktury GÉANT.

V letošním a příštím roce probíhá modernizace urychlovače LHC včetně detektorů, a přestože nyní nevznikají nová data, dochází neustále ke zpracování již zaznamenaných srážek částic. Současné povýšení kapacity síťového připojení umožní efektivní a bezproblémové přenosy dat a optimální využití úložných a výpočetních kapacit i během dalšího běhu urychlovače (tzv. Run 3), se kterým se počítá na léta 2021 až 2023.

„Poskytování špičkové e-infrastruktury a kvalitních služeb pro vědecké projekty, na kterých se podílejí čeští odborníci, je naší dlouholetou prioritou. Jsme rádi, že jsme přispěli k vytvoření vhodného prostředí pro zpracovávání ohromného množství dat pocházejících z významného evropského projektu LHC ve švýcarském CERNu,“ uvedl Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

Dosavadní připojení FZÚ rychlostí 4 x 10 Gbps bylo pro práci s velkými daty nedostatečné.


Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.
Více na: www.cesnet.cz

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

HBSC study: Young Czechs spend their leisure time actively with sports or hobbies

News: Faculty of Science - Čt, 10/31/2019 - 12:00

Czech children are active. According to a study conducted by researchers at Palacký University Olomouc, 86 percent of schoolchildren aged 11–15 are involved in organised activities. In other words, only one in seven children has no regular leisure activity. However, a significant proportion of the child population spends four or more hours a day on computers, televisions, and smartphones, thus facing increased health risks.

Recently published data from the study for HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) shows that most Czech young people aged 11–15 years spend their leisure time actively. They are involved in team and individual sports and in activities in arts clubs or youth organisations. Among the boys, team sports prevail (58 percent), while among girls it is artistic activity (60 percent). “We have found that children who spend their leisure time in an organised way show higher satisfaction with their lives and are more successful at school. In addition, there are smaller numbers of regular smokers and those with repeated drunkenness among them,” says the research team leader, Michal Kalman.

 

With family, actively

The research also focussed on the ways how leisure time is spent in families. One of the favourite activities in this case is sport. Almost 40 percent of adolescents do sports with their parents at least once a week. “In the long run, this is very good news, because it was only 30 percent 16 years ago. The family environment is essential for an active lifestyle,” says Petr Baďura from the UP Faculty of Physical Culture. He adds that the number of families who go for regular walks together has also increased. Active leisure is, according to him, more typical in better-off families. That includes sports as well as visits to restaurants or the cinema, regular walks, and time spent chatting.

Non-organised activities without a predetermined structure, deadline or regularity also play an important role in young people’s lives. These include reading, playing board and card games, visiting the cinema, spending “down” time with family at home or with peers in the park or housing estate, or just doing nothing.

Less than one third of Czech children read at least once a week, with girls heavily outnumbering boys (41 percent vs. 24 percent). Only about one fifth of children meet with their friends every day in the streets or in the park. By contrast, children often prefer to go to shopping centres. Three out of ten teenagers go there for entertainment or distraction several times a week; this involves more often children from poorer families.

Interestingly, the lack of activity – simple lying on the couch or in bed – also has its place among leisure time “activities”. This is how up to 40 percent of children spend time several times a week. “We should not see this only negatively. Some studies suggest that occasional boredom increases creativity and imagination, especially in younger children,” argues Baďura.

Risky four hours daily in front of a screen

A significant consumer of time are electronic devices. On weekdays, 19 percent of boys and 15 percent of girls spend four hours or more watching TV and videos; and one third of boys and 27 percent of girls on weekends. In addition, almost every fourth boy (23 percent) versus 9 percent of girls spend four or more hours on weekdays playing electronic games. Girls, on the other hand, are more often visiting social networks and browsing the internet. Note that the younger generation is able to combine several such activities simultaneously.

“Excessive time spent on the computer screen, television, or smartphone poses a significant risk to children, not only in terms of overweight and obesity; it also negatively affects sleep quality and is associated with the occurrence of depression,” concludes Srđan Matić, a representative of the World Health Organization (WHO) in the Czech Republic. The HBSC study has been conducted under the auspices of WHO internationally for many years; the study’s conclusions serve to develop strategic documents, policies, and practical recommendations.

The HBSC study is one of the largest data sources on children’s and adolescent lifestyles in the world. The current research in the Czech Republic involved 230 schools and 13,000 children. The team from the UP Faculty of Physical Culture has been long monitoring and commenting on factors influencing the health of Czech schoolchildren aged 11, 13, and 15 years.

Selected data including infographics can be viewed on the website www.zdravagenerace.cz.

Kategorie: News from UP

HBSC studie: Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní, sportují nebo chodí do kroužků

České děti jsou aktivní. Podle studie vědců z Univerzity Palackého se organizovaným aktivitám věnuje 86 procent školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Nezanedbatelná část dětské populace ale stráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů, a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. 

Nově zveřejněná data studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) ukazují, že většina mladých lidí ve věku 11–15 let tráví svůj volný čas aktivně. Plní ho týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. Mezi chlapci převažují týmové sporty (58 procent), u dívek umělecké aktivity (60 procent). „Zjistili jsme, že děti, které tráví svůj volný čas organizovaně, se těší vyšší životní spokojenosti a jsou úspěšnější ve škole. Najdeme mezi nimi také menší počet pravidelných kuřáků i těch, kteří mají zkušenost s opakovanou opilostí,“ říká vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman.

S rodinou a aktivně

Výzkum se zaměřil také na způsoby trávení volného času v rodinách. Mezi oblíbené činnosti patří i v tomto případě sport. Společně se svými rodiči sportuje alespoň jednou týdně skoro 40 procent dospívajících. „Z dlouhodobého pohledu je to velmi dobrá zpráva. Před 16 lety to bylo jen 30 procent a rodinné prostředí je z hlediska aktivního životního stylu zásadní,“ doplňuje Petr Baďura z fakulty tělesné kultury. Dodává, že zároveň narostl počet rodin, které chodí na pravidelné společné procházky. Aktivní trávení volného času je podle něj typičtější v lépe situovaných rodinách. Týká se to společného sportování i návštěv restaurací, kina, pravidelných procházek nebo času stráveného povídáním si.

Důležitou roli v životě mladých lidí hrají také neorganizované aktivity bez předem dané struktury, termínu či pravidelnosti. Patří mezi ně četba, hraní stolních nebo karetních her, návštěvy kina, čas strávený „jen tak“ s rodinou, s vrstevníky v parku, na sídlišti nebo obyčejné nicnedělání.

Do knížky se začte alespoň jedenkrát týdně necelá třetina dětí, přičemž výrazně převládají dívky nad chlapci (41 procent vs. 24 procent). Venku „před barákem“ nebo v parku se každodenně s kamarády potkává jen asi pětina dětí. Naopak děti často volí nákupní centra. Několikrát do týdne je pro zábavu nebo rozptýlení navštíví tři z deseti náctiletých, přičemž častěji se jedná o děti z chudších rodin.

Zajímavé místo mezi „aktivitami“ ve volném čase má také nicnedělání – povalování se na gauči či v posteli. Takto několikrát do týdne tráví čas až 40 procent dětí. „To ale nelze vnímat jen negativně. Některé studie naznačují, že příležitostné nudění zvyšuje zejména u mladších dětí kreativitu a představivost,“ upozorňuje Petr Baďura.

Rizikové čtyři hodiny denně u obrazovky

Významným konzumentem času jsou elektronická zařízení. Čtyři hodiny a více stráví sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 procent chlapců a 15 procent dívek, o víkendech je to pak celá třetina chlapců a 27 procent dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví čtyři a více hodin téměř každý čtvrtý chlapec (23 procent) oproti 9 procentům dívek. Dívky jsou naopak častěji na sociálních sítích nebo brouzdají na internetu. Mladá generace zároveň zvládá kombinovat několik takových aktivit souběžně.

„Nadměrný čas u obrazovky počítače, televize či chytrého telefonu představuje pro děti značné riziko nejenom z hlediska nadváhy a obezity, negativně ovlivňuje také kvalitu spánku a má vliv na výskyt depresí,“ uzavírá Srđan Matić, představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR. Právě WHO dlouhodobě zaštiťuje studii HBSC v mezinárodním měřítku a její závěry slouží k vypracování strategických dokumentů, politik či praktických doporučení.

Studie HBSC je jedním z nejrozsáhlejších zdrojů dat o životním stylu dětí a dospívajících na světě. Do aktuálního výzkumu se v ČR zapojilo 230 škol a v nich 13 tisíc dětí. Tým z Fakulty tělesné kultury UP dlouhodobě sleduje a komentuje faktory ovlivňující zdraví českých školáků ve věku 11, 13 a 15 let. 

Vybraná data včetně infografiky je možné si projít na webové prezentaci www.zdravagenerace.cz.

HBSC studie: Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní, sportují nebo chodí do kroužků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/31/2019 - 12:00

České děti jsou aktivní. Podle studie vědců z Univerzity Palackého se organizovaným aktivitám věnuje 86 procent školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Nezanedbatelná část dětské populace ale stráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů, a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. 

Nově zveřejněná data studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) ukazují, že většina mladých lidí ve věku 11–15 let tráví svůj volný čas aktivně. Plní ho týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. Mezi chlapci převažují týmové sporty (58 procent), u dívek umělecké aktivity (60 procent). „Zjistili jsme, že děti, které tráví svůj volný čas organizovaně, se těší vyšší životní spokojenosti a jsou úspěšnější ve škole. Najdeme mezi nimi také menší počet pravidelných kuřáků i těch, kteří mají zkušenost s opakovanou opilostí,“ říká vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman.

S rodinou a aktivně

Výzkum se zaměřil také na způsoby trávení volného času v rodinách. Mezi oblíbené činnosti patří i v tomto případě sport. Společně se svými rodiči sportuje alespoň jednou týdně skoro 40 procent dospívajících. „Z dlouhodobého pohledu je to velmi dobrá zpráva. Před 16 lety to bylo jen 30 procent a rodinné prostředí je z hlediska aktivního životního stylu zásadní,“ doplňuje Petr Baďura z fakulty tělesné kultury. Dodává, že zároveň narostl počet rodin, které chodí na pravidelné společné procházky. Aktivní trávení volného času je podle něj typičtější v lépe situovaných rodinách. Týká se to společného sportování i návštěv restaurací, kina, pravidelných procházek nebo času stráveného povídáním si.

Důležitou roli v životě mladých lidí hrají také neorganizované aktivity bez předem dané struktury, termínu či pravidelnosti. Patří mezi ně četba, hraní stolních nebo karetních her, návštěvy kina, čas strávený „jen tak“ s rodinou, s vrstevníky v parku, na sídlišti nebo obyčejné nicnedělání.

Do knížky se začte alespoň jedenkrát týdně necelá třetina dětí, přičemž výrazně převládají dívky nad chlapci (41 procent vs. 24 procent). Venku „před barákem“ nebo v parku se každodenně s kamarády potkává jen asi pětina dětí. Naopak děti často volí nákupní centra. Několikrát do týdne je pro zábavu nebo rozptýlení navštíví tři z deseti náctiletých, přičemž častěji se jedná o děti z chudších rodin.

Zajímavé místo mezi „aktivitami“ ve volném čase má také nicnedělání – povalování se na gauči či v posteli. Takto několikrát do týdne tráví čas až 40 procent dětí. „To ale nelze vnímat jen negativně. Některé studie naznačují, že příležitostné nudění zvyšuje zejména u mladších dětí kreativitu a představivost,“ upozorňuje Petr Baďura.

Rizikové čtyři hodiny denně u obrazovky

Významným konzumentem času jsou elektronická zařízení. Čtyři hodiny a více stráví sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 procent chlapců a 15 procent dívek, o víkendech je to pak celá třetina chlapců a 27 procent dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví čtyři a více hodin téměř každý čtvrtý chlapec (23 procent) oproti 9 procentům dívek. Dívky jsou naopak častěji na sociálních sítích nebo brouzdají na internetu. Mladá generace zároveň zvládá kombinovat několik takových aktivit souběžně.

„Nadměrný čas u obrazovky počítače, televize či chytrého telefonu představuje pro děti značné riziko nejenom z hlediska nadváhy a obezity, negativně ovlivňuje také kvalitu spánku a má vliv na výskyt depresí,“ uzavírá Srđan Matić, představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR. Právě WHO dlouhodobě zaštiťuje studii HBSC v mezinárodním měřítku a její závěry slouží k vypracování strategických dokumentů, politik či praktických doporučení.

Studie HBSC je jedním z nejrozsáhlejších zdrojů dat o životním stylu dětí a dospívajících na světě. Do aktuálního výzkumu se v ČR zapojilo 230 škol a v nich 13 tisíc dětí. Tým z Fakulty tělesné kultury UP dlouhodobě sleduje a komentuje faktory ovlivňující zdraví českých školáků ve věku 11, 13 a 15 let. 

Vybraná data včetně infografiky je možné si projít na webové prezentaci www.zdravagenerace.cz.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Abdikace předsedy Etické komise UP, vyjádření Etické komise a reakce rektora

Ke 14. říjnu 2019 odstoupil z čela Etické komise UP prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Ve svém rezignačním vyjádření, k jehož publikování jsme získali souhlas, formuluje, že se dlouhodobě cítil ve své roli pod tlakem, a vyjadřuje se kriticky k finálním krokům rektora UP, jimiž podle něj nebyly konkrétní kauzy dostatečně uzavřeny. V tomto smyslu se na rektora obrátilo i grémium etické komise ve svém přípisu, v němž jeho členové žádají aktivnější rektorův přístup ve vztahu ke zjištěním komise.

V reakci na oba dokumenty rektor UP prof. Jaroslav Miller navazuje na svůj blog a objasňuje jak svá stanoviska, tak způsob procesování jednotlivých zásahů, který je podmíněn mimo jiné omezenými personálními pravomocemi rektora plynoucími z vysokoškolského zákona a vnitřních univerzitních norem. Všechny tři texty jsou tematicky provázány a postupně na sebe fakticky a argumentačně reagují, navíc považujeme za žádoucí umožnit repliky aktérům i komentáře širší akademické obce. Proto oddělení komunikace nabídlo autorům platformu UP Reflexe, která byla právě k takovým tématům vytvořena. Všechny tři texty jsou dostupné po přihlášení do portálu, novináři je získají na vyžádání na adrese gabriela.sykorova@upol.cz.

 

 

Stránky