Agregátor zdrojů

Omezení provozu budovy AV ČR

Novinky: Fyzikální ústav - St, 03/04/2020 - 09:28

Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci související s výskytem nového typu koronaviru a z důvodu aktivní zdravotní prevence je po projednání s vedením AV ČR uzavřena budova AV ČR na Národní 1009/3 pro odbornou i laickou veřejnost včetně prostor studovny Knihovny AV ČR, Galerie Věda a umění a Gastronomických služeb Národní, a to s účinností od 4. března 2020 do odvolání.

Současně je zrušeno konání popularizačních akcí, přednášek a konferencí.

Účastníci pracovních jednání a pracovních školení se ohlásí v recepci, kde budou informováni o pravidlech vstupu do budovy.

JUDr. Jiří Malý, zástupce ředitele SSČ AV ČR, v. v. i.

03. 03. 2020

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Uprostřed Koruny české – velká výstava, na níž se podíleli i odborníci z UP

Vzácná umělecká díla z regionu východních Čech jsou k vidění na velké výstavě Uprostřed Koruny české – Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550, kterou připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Autorkou výstavy je Helena Dáňová z Ústavu dějin umění AV ČR. Expozici následně doplní vydání velkého třísvazkového výstavního katalogu, hlavního vědeckého výstupu projektu, na jehož vypracování se podílely více než čtyři desítky vědeckých pracovníků a specialistů řady historických a uměleckých oborů a jehož odpovědným řešitelem je Ivo Hlobil katedry dějin umění FF UP.

Výstava skýtá ucelený pohled na bohatství historického regionu východních Čech, k němuž patřilo až do doby Marie Terezie Kladsko, v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu ukazuje v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout přes 400 uměleckých předmětů zahrnujících sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka. „Je to vůbec poprvé v historii muzea v Hradci Králové, kdy je takto komplexně ukázána kultura regionu východních Čech od doby posledních Přemyslovců až do konce období vlády jagellonské dynastie,“ uvedla kurátorka výstavy Markéta Pražáková z Muzea východních Čech.

Vystaveny jsou například dochované pozdně středověké chrudimské oltáře, patřící ke skvostům výtvarného umění 16. století. Výjimečně je tak k vidění například nově zrestaurovaný oltář svaté Kateřiny z kostela svaté Kateřiny v Chrudimi. Jedním z největších exponátů, který zapůjčila Moravská galerie v Brně, je epitaf Markéty, manželky Jana Ratolda, datovaný rokem 1431, který patří nejen k největším dochovaným středověkým epitafům v Čechách, ale i k největším dochovaným středověkým obrazům.

Početný soubor dřevěných polychromovaných soch pak doplňuje celkový obraz výtvarné kultury regionu. Autorům výstavy se podařilo shromáždit i velké množství zlatnických prací z východních Čech. Mezi nimi vynikají velké procesní monstrance z počátku 16. století či bohatě zdobené kalichy.

Výstava sleduje také proměnlivé vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi a seznamuje příchozí i se zapůjčenými díly z Polska, Německa a Rakouska, mezi které patří například cestovní oltářík litomyšlského biskupa Albrechta ze Šternberka nebo iluminovaný kodex dalšího litomyšlského biskupa Jana Železného.

Výstava je k vidění do 28. června.

Výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003). Projekt je řešen ve spolupráci Univerzity Palackého, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Uprostřed Koruny české – velká výstava, na níž se podíleli i odborníci z UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 03/04/2020 - 08:00

Vzácná umělecká díla z regionu východních Čech jsou k vidění na velké výstavě Uprostřed Koruny české – Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550, kterou připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Autorkou výstavy je Helena Dáňová z Ústavu dějin umění AV ČR. Expozici následně doplní vydání velkého třísvazkového výstavního katalogu, hlavního vědeckého výstupu projektu, na jehož vypracování se podílely více než čtyři desítky vědeckých pracovníků a specialistů řady historických a uměleckých oborů a jehož odpovědným řešitelem je Ivo Hlobil katedry dějin umění FF UP.

Výstava skýtá ucelený pohled na bohatství historického regionu východních Čech, k němuž patřilo až do doby Marie Terezie Kladsko, v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu ukazuje v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Návštěvníci si mohou prohlédnout přes 400 uměleckých předmětů zahrnujících sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka. „Je to vůbec poprvé v historii muzea v Hradci Králové, kdy je takto komplexně ukázána kultura regionu východních Čech od doby posledních Přemyslovců až do konce období vlády jagellonské dynastie,“ uvedla kurátorka výstavy Markéta Pražáková z Muzea východních Čech.

Vystaveny jsou například dochované pozdně středověké chrudimské oltáře, patřící ke skvostům výtvarného umění 16. století. Výjimečně je tak k vidění například nově zrestaurovaný oltář svaté Kateřiny z kostela svaté Kateřiny v Chrudimi. Jedním z největších exponátů, který zapůjčila Moravská galerie v Brně, je epitaf Markéty, manželky Jana Ratolda, datovaný rokem 1431, který patří nejen k největším dochovaným středověkým epitafům v Čechách, ale i k největším dochovaným středověkým obrazům.

Početný soubor dřevěných polychromovaných soch pak doplňuje celkový obraz výtvarné kultury regionu. Autorům výstavy se podařilo shromáždit i velké množství zlatnických prací z východních Čech. Mezi nimi vynikají velké procesní monstrance z počátku 16. století či bohatě zdobené kalichy.

Výstava sleduje také proměnlivé vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi a seznamuje příchozí i se zapůjčenými díly z Polska, Německa a Rakouska, mezi které patří například cestovní oltářík litomyšlského biskupa Albrechta ze Šternberka nebo iluminovaný kodex dalšího litomyšlského biskupa Jana Železného.

Výstava je k vidění do 28. června.

Výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003). Projekt je řešen ve spolupráci Univerzity Palackého, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Emergency measures and recommendations regarding the spread of the new coronavirus

News: Faculty of Science - Út, 03/03/2020 - 15:01

The Rector of Palacký University Olomouc recommends that university employees and students who are returning from areas determined risky due to the presence of the SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus epidemic, or those who have been in direct contact with infected persons, stay home for a period of two weeks and not attend classes nor work at the university, even if there are currently no visible symptoms of the disease.

We are thus hereby recommending all faculty deans, directors of other university divisions and institutions, and employee supervisors during this crucial time to allow:

 1. Students, to whom the above applies, to be excused from classes, and
 2. Employees, to whom the above applies, to be allowed to work at home, if possible. In critical cases, to arrange work furloughs, to be considered as an impediment to work on behalf of the Employer, as established according to §208 of the Czech Labour Code.

In conjunction, the Rector of Palacký University is announcing a ban on work and study trips to risk areas (e.g. the People’s Republic of China, South Korea, Northern Italy). Workers and students who are returning from these areas must count on the necessity of being tested for this coronavirus and also on a 14-day home-quarantine.

The Rector of Palacký University furthermore does not recommend any students or employees to travel to countries affected by the virus, nor to those to which the Czech Ministry of Health or other ministries do not recommend travelling.

The Rector of Palacký University Olomouc recommends all faculty deans, directors of other university divisions and institutions, and employee supervisors not to recommend student study stays nor employee work stays in countries where there is an incidence of coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

In situations where employees have already planned trips abroad and have incurred deposits or fees, it is necessary to contact insurance agencies and individually resolve return of funds for trips not taken.

For reasons of prevention, the Rector of Palacký University Olomouc is hereby cancelling all classes of the University of the Third Age until further notice. All students and teachers of U3A courses will be informed of this via telephone or email.

The above measures and recommendations come into effect as of 3 March 2020 and will remain in effect until further notice.

 

Recommended webpages:

If travelling to the affected country is absolutely inevitable for you, or if you have visited one of the affected regions in the past three weeks, we kindly ask you to inform the International Relations Office promptly by filling up the following questionnaire and via e-mail iro@upol.cz as well.

In case you are feeling sick with fever or cough or/and have severe respiratory problems after visiting the affected regions, do not visit any hospital or medical center, call the emergency line 112 directly.

Please find more information regarding prevention by clicking on the links provided below.

How is the new coronavirus transmitted?

Like other coronaviruses – such as the common cold – the COVID-19 is spread via droplets when a person coughs or sneezes.

It can also be spread when someone touches a contaminated surface such as a door handle or when people touch their mouth, nose or eyes with infected hands.

How can I protect myself from catching the new coronavirus?

Hand hygiene is the first and most effective way to protect yourself and others against COVID-19.

Wash your hands regularly for at least 20 seconds, especially after using the bathroom and before eating

Other tips include:

Avoid close contact with people who are sick, recommended distance is at least 1 meter.

 • Stay home when you are sick.
 • Carry an alcohol-based hand sanitizer with you to make frequent cleaning of hands easy.
 • Carry disposable tissues with you and always cover your nose and mouth when you cough or sneeze before disposing of the tissue carefully (catch it, bin it, kill it) cover your cough with the bend of elbow or tissue, not your hands!
 • Be especially careful in busy airports and other public transport systems about touching things and then touching your face.
 • Avoid shaking hands or cheek kissing if you suspect viruses are circulating, maintain a distance of at least 1 meter (3 feet) from people who are coughing or sneezing.
 • Regularly clean, not just your hands, but commonly used surfaces and devices you touch or handle (mobile phone).

Prevention Steps for Close Contacts

If you have had close contact with someone who is confirmed to have, or being evaluated for, 2019-nCoV infection, you should:

 • Monitor your health starting from the day you first had close contact with the person and continue for 14 days after you last had close contact with the person. Watch for these signs and symptoms:
  • Fever. Take your temperature twice a day.
  • Coughing.
  • Shortness of breath or difficulty in breathing.
  • Other early symptoms to watch for are chills, body aches, sore throat, headache, diarrhea, nausea/vomiting, and runny nose.
 • If you develop fever or any of these symptoms, call your healthcare provider right away.
 • Before going to your medical appointment, be sure to tell your healthcare provider about your close contact with someone who is confirmed to have, or being evaluated for, 2019-nCoV infection. This will help the healthcare provider’s office take steps to keep other people from getting infected. If you do not have any symptoms, you can continue with your daily activities, such as going to work, school, or other public areas.

Wear a facemask

You should wear a facemask if you discover any of the symptoms, when you visit a healthcare provider. If you cannot wear a facemask, the people who live with you should wear one while they are in the same room with you.

 • If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with suspected 2019-nCoV infection.
 • Masks are effective only when used in combination with frequent hand-cleaning with alcohol-based hand rub or soap and water.
 • If you wear a mask, then you must know how to use it and dispose of it properly.
Kategorie: News from UP

Opatření a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje zaměstnancům univerzity a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě, a to i v případě, že se u nich aktuálně příznaky onemocnění neprojevují.

V této souvislosti doporučujeme všem děkanům fakult, ředitelům univerzitních zařízení a vedoucím zaměstnancům, aby po tuto nezbytnou dobu:

 1. studentům, kterých se uvedené opatření může týkat, udělili studijní volno;
 2. zaměstnancům, kterých se uvedené opatření může týkat, umožnili práci z domova v případě, že to povaha vykonávané práce umožňuje, anebo v nezbytných případech nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele dle §208 zákoníku práce.

V této souvislosti rektor Univerzity Palackého v Olomouci taktéž vyhlašuje zákaz pracovních a studijních cest do rizikových oblastí (např. ČLR, Jižní Korea, oblast severní Itálie). Pracovníci a studenti, kteří se z uvedených oblastí vrátí, musí počítat s nutností testování na koronavirus a 14denní domácí karanténou.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci dále nedoporučuje všem studentům a zaměstnancům vycestovávat do zemí, které jsou zasaženy tímto virem a do nichž ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje všem děkanům fakult, ředitelům univerzitních zařízení a vedoucím zaměstnancům, aby studentům nedoporučovali studijní pobyty a zaměstnancům nenařizovali pracovní cesty do zemí s výskytem koronaviru.

V případě, že je již u zaměstnanců pracovní cesta do zahraničí naplánována a vznikly by s jejím zrušením náklady, je nutné se obrátit na pojišťovnu a individuálně řešit storno poplatky z neuskutečněné pracovní cesty.

Z preventivních důvodů rektor Univerzity Palackého v Olomouci ruší veškerou výuku Univerzity třetího věku. Všichni účastníci a lektoři těchto kurzů budou postupně informováni telefonicky nebo e-mailem.

Veškerá výše uvedená opatření a doporučení jsou platná od 3. 3. 2020 do odvolání.

 

Doporučené webové odkazy:

V případě, že se po návštěvě diskutovaných regionů cítíte nemocní a máte horečky nebo kašel a vážnější respirační problémy, nenavštěvujte žádnou nemocnici nebo zdravotnické zařízení, ale kontaktujte telefonicky vašeho ošetřujícího lékaře nebo speciální infolinku na čísle 585 719 719, kterou zřídila Krajská hygienická stanice pro obyvatele Olomouckého kraje. V provozu bude každý den od 9:00 do 19:00 až do odvolání.

 

Opatření a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 03/03/2020 - 15:01

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje zaměstnancům univerzity a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě, a to i v případě, že se u nich aktuálně příznaky onemocnění neprojevují.

V této souvislosti doporučujeme všem děkanům fakult, ředitelům univerzitních zařízení a vedoucím zaměstnancům, aby po tuto nezbytnou dobu:

 1. studentům, kterých se uvedené opatření může týkat, udělili studijní volno;
 2. zaměstnancům, kterých se uvedené opatření může týkat, umožnili práci z domova v případě, že to povaha vykonávané práce umožňuje, anebo v nezbytných případech nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele dle §208 zákoníku práce.

V této souvislosti rektor Univerzity Palackého v Olomouci taktéž vyhlašuje zákaz pracovních a studijních cest do rizikových oblastí (např. ČLR, Jižní Korea, oblast severní Itálie). Pracovníci a studenti, kteří se z uvedených oblastí vrátí, musí počítat s nutností testování na koronavirus a 14denní domácí karanténou.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci dále nedoporučuje všem studentům a zaměstnancům vycestovávat do zemí, které jsou zasaženy tímto virem a do nichž ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat.

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje všem děkanům fakult, ředitelům univerzitních zařízení a vedoucím zaměstnancům, aby studentům nedoporučovali studijní pobyty a zaměstnancům nenařizovali pracovní cesty do zemí s výskytem koronaviru.

V případě, že je již u zaměstnanců pracovní cesta do zahraničí naplánována a vznikly by s jejím zrušením náklady, je nutné se obrátit na pojišťovnu a individuálně řešit storno poplatky z neuskutečněné pracovní cesty.

Z preventivních důvodů rektor Univerzity Palackého v Olomouci ruší veškerou výuku Univerzity třetího věku. Všichni účastníci a lektoři těchto kurzů budou postupně informováni telefonicky nebo e-mailem.

Veškerá výše uvedená opatření a doporučení jsou platná od 3. 3. 2020 do odvolání.

 

Doporučené webové odkazy:

V případě, že se po návštěvě diskutovaných regionů cítíte nemocní a máte horečky nebo kašel a vážnější respirační problémy, nenavštěvujte žádnou nemocnici nebo zdravotnické zařízení, ale kontaktujte telefonicky vašeho ošetřujícího lékaře nebo speciální infolinku na čísle 585 719 719, kterou zřídila Krajská hygienická stanice pro obyvatele Olomouckého kraje. V provozu bude každý den od 9:00 do 19:00 až do odvolání.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Sportovní klub UP se chystá na velkolepou oslavu narozenin

Oslavu svých sedmdesátých narozenin připravuje Sportovní klub Univerzity Palackého. Uskuteční se 7. března v Regionálním centru Olomouc. Během bohatého programu moderovaného olympijským vítězem Alešem Valentou budou oceněni i nejúspěšnější sportovci klubu a osobnosti jednotlivých oddílů. Galavečer slibuje také výbornou hudbu k tanci i poslechu včetně bohaté tomboly.

Sportovní klub Univerzity Palackého je největším klubem v Olomouckém kraji. Jako registrovaný zapsaný spolek je součástí České asociace univerzitního sportu a České unie sportu s celkovou členskou základnou 2670 členů, z níž 1915 členů je zařazeno v kategorii děti a mládež do 18 let, 755 sportovců jsou členy kategorie dospělí. V současné době má klub 20 činných oddílů, z nichž největším je oddíl školního, univerzitního a rekreačního sportu. Jeho základnu tvoří 755 členů, z níž 335 je studenty Univerzity Palackého.

„Z průběžného sledování a obdržených zpráv je zřejmé, že naší největší chloubou je stále oddíl kanoistiky, který je v současné době i nejlepším oddílem České republiky. Členové Sportovního centra mládeže Olomouc a současně nejúspěšnější závodníci oddílu kanoistiky SK UP Olomouc získali v sezoně 2019 množství medailových umístění na mistrovství Evropy i světa. Na mistrovství světa získali osm zlatých, 13 stříbrných a sedm bronzových medailí. Určitě musím zmínit Terezu Kneblovou, která zvítězila i na mistrovství světa v individuálním závodě – canoe mix,“ uvádí prezident Sportovního klubu UP Petr Reich z katedry sportu FTK. Dodává, že výborně si vede také oddíl synchronizovaného plavání a oddíl plaveckých sportů, a to nejen v mládežnických kategoriích, ale i mezi seniory. „Máme řadu medailistů, přeborníků a reprezentantů ČR, z mistrovských soutěží ČR, mistrovství Evropy i mistrovství světa. Aktuálně mě napadá Vojtěch Maťátko, který získal v kategorii dospělých titul Mistra ČR na trati 100 metrů prsa. Zaplaval v čase 0:59,88 své nové osobní maximum, které je také naším novým oddílovým rekordem,“ doplňuje prezident Sportovního klubu UP.

Jeho slova potvrzuje i emeritní prezident klubu Ladislav Bank, který SK UP vedl předchozích třicet let. „Dodal bych ještě, že si zaslouží vyzdvihnout i herní oddíly, například vodního póla, který je stále účastníkem 1. ligy a má i dobrou mládežnickou základnu. Výborně si v uplynulém období vedl i oddíl basketbalu a házené. A přestože už volejbalisté nejsou součástí SK UP, určitě bychom na ně také neměli zapomenout. Jejich dřívější trenér Jiří Teplý nově získal čestnou cenu v anketě Sportovec Olomouckého kraje,“ vypočítává Ladislav Bank.   

Sportovní klub UP se zabývá vysokoškolskými sportovními aktivitami a reprezentuje olomouckou univerzitu v soutěžích doma i v zahraničí. Patnáct trenérů a funkcionářů klubu je zároveň pedagogy na Univerzitě Palackého. Vedle trenérů lze v klubu vidět i studenty, kteří si zde plní své praxe.

Oddíly SK UP jsou pořadateli řady sportovních akcí celostátního i mezinárodního charakteru, k nimž patří například Vyhlášení kanoisty roku, Velká cena města Olomouce v plavání, Hanácký pohár ve vodním slalomu, soutěže v synchronizovaném plavání, tradiční vánoční vystoupení v synchronizovaném plavání, Pohár rektora v basketbale i spolupráce při pořádání vysokoškolských přeborů.

Některé oddíly v uplynulé době zanikly, jiné vznikají. Nováčkem SK UP je například oddíl futsalu složený ze studentů UP. Hned v prvním roce své činnosti se stal účastníkem druhé nejvyšší soutěže, kterou dokonce vyhrál. V SK UP nově vznikl i oddíl akademického veslování a oddíl in-line hokeje. I tyto oddíly tvoří pouze studenti olomoucké univerzity.

„Narozeninovou akcí se chceme více představit veřejnosti a zahájit tak i těsnější spolupráci mezi oddíly. Přijměte proto srdečné pozvání na Galavečer všichni ti, kteří se chcete se Sportovním klubem Univerzity Palackého seznámit a zároveň se i dobře pobavit. V Regionálním centru Olomouc vám New Street Band připravil večer plný hudby a věřím, že hodně radosti přinese i bohatá tombola,“ uzavírá prezident Petr Reich. Záštitu nad Galavečerem SK UP převzal primátor Olomouce Miroslav Žbánek a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Více o SK UP ZDE. Vstupenky na Galavečer jsou k dispozici ZDE. 

Ladislav Bank, emeritní prezident SK UP: „Přeji Sportovnímu klubu UP hodně štěstí i medailových úspěchů. Ze srdce mu přeji, aby se organizačně mohl zařadit přímo pod Fakultu tělesné kultury UP a podporoval především tradiční univerzitní sporty."

Petr Reich, prezident SK UP:  "Ve Sportovním klubu UP pracujeme jak s dětmi v přípravkách, tak s mistry světa. Pracujeme se studenty, stejně tak zde i trénují pedagogové UP. I já přeji klubu kromě sportovních úspěchů užší a efektivnější organizační propojení a spolupráci jak s Fakultou tělesné kultury UP, tak s celou Univerzitou Palackého."  

Sportovní klub UP se chystá na velkolepou oslavu narozenin

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 03/03/2020 - 11:30

Oslavu svých sedmdesátých narozenin připravuje Sportovní klub Univerzity Palackého. Uskuteční se 7. března v Regionálním centru Olomouc. Během bohatého programu moderovaného olympijským vítězem Alešem Valentou budou oceněni i nejúspěšnější sportovci klubu a osobnosti jednotlivých oddílů. Galavečer slibuje také výbornou hudbu k tanci i poslechu včetně bohaté tomboly.

Sportovní klub Univerzity Palackého je největším klubem v Olomouckém kraji. Jako registrovaný zapsaný spolek je součástí České asociace univerzitního sportu a České unie sportu s celkovou členskou základnou 2670 členů, z níž 1915 členů je zařazeno v kategorii děti a mládež do 18 let, 755 sportovců jsou členy kategorie dospělí. V současné době má klub 20 činných oddílů, z nichž největším je oddíl školního, univerzitního a rekreačního sportu. Jeho základnu tvoří 755 členů, z níž 335 je studenty Univerzity Palackého.

„Z průběžného sledování a obdržených zpráv je zřejmé, že naší největší chloubou je stále oddíl kanoistiky, který je v současné době i nejlepším oddílem České republiky. Členové Sportovního centra mládeže Olomouc a současně nejúspěšnější závodníci oddílu kanoistiky SK UP Olomouc získali v sezoně 2019 množství medailových umístění na mistrovství Evropy i světa. Na mistrovství světa získali osm zlatých, 13 stříbrných a sedm bronzových medailí. Určitě musím zmínit Terezu Kneblovou, která zvítězila i na mistrovství světa v individuálním závodě – canoe mix,“ uvádí prezident Sportovního klubu UP Petr Reich z katedry sportu FTK. Dodává, že výborně si vede také oddíl synchronizovaného plavání a oddíl plaveckých sportů, a to nejen v mládežnických kategoriích, ale i mezi seniory. „Máme řadu medailistů, přeborníků a reprezentantů ČR, z mistrovských soutěží ČR, mistrovství Evropy i mistrovství světa. Aktuálně mě napadá Vojtěch Maťátko, který získal v kategorii dospělých titul Mistra ČR na trati 100 metrů prsa. Zaplaval v čase 0:59,88 své nové osobní maximum, které je také naším novým oddílovým rekordem,“ doplňuje prezident Sportovního klubu UP.

Jeho slova potvrzuje i emeritní prezident klubu Ladislav Bank, který SK UP vedl předchozích třicet let. „Dodal bych ještě, že si zaslouží vyzdvihnout i herní oddíly, například vodního póla, který je stále účastníkem 1. ligy a má i dobrou mládežnickou základnu. Výborně si v uplynulém období vedl i oddíl basketbalu a házené. A přestože už volejbalisté nejsou součástí SK UP, určitě bychom na ně také neměli zapomenout. Jejich dřívější trenér Jiří Teplý nově získal čestnou cenu v anketě Sportovec Olomouckého kraje,“ vypočítává Ladislav Bank.   

Sportovní klub UP se zabývá vysokoškolskými sportovními aktivitami a reprezentuje olomouckou univerzitu v soutěžích doma i v zahraničí. Patnáct trenérů a funkcionářů klubu je zároveň pedagogy na Univerzitě Palackého. Vedle trenérů lze v klubu vidět i studenty, kteří si zde plní své praxe.

Oddíly SK UP jsou pořadateli řady sportovních akcí celostátního i mezinárodního charakteru, k nimž patří například Vyhlášení kanoisty roku, Velká cena města Olomouce v plavání, Hanácký pohár ve vodním slalomu, soutěže v synchronizovaném plavání, tradiční vánoční vystoupení v synchronizovaném plavání, Pohár rektora v basketbale i spolupráce při pořádání vysokoškolských přeborů.

Některé oddíly v uplynulé době zanikly, jiné vznikají. Nováčkem SK UP je například oddíl futsalu složený ze studentů UP. Hned v prvním roce své činnosti se stal účastníkem druhé nejvyšší soutěže, kterou dokonce vyhrál. V SK UP nově vznikl i oddíl akademického veslování a oddíl in-line hokeje. I tyto oddíly tvoří pouze studenti olomoucké univerzity.

„Narozeninovou akcí se chceme více představit veřejnosti a zahájit tak i těsnější spolupráci mezi oddíly. Přijměte proto srdečné pozvání na Galavečer všichni ti, kteří se chcete se Sportovním klubem Univerzity Palackého seznámit a zároveň se i dobře pobavit. V Regionálním centru Olomouc vám New Street Band připravil večer plný hudby a věřím, že hodně radosti přinese i bohatá tombola,“ uzavírá prezident Petr Reich. Záštitu nad Galavečerem SK UP převzal primátor Olomouce Miroslav Žbánek a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. Více o SK UP ZDE. Vstupenky na Galavečer jsou k dispozici ZDE. 

Ladislav Bank, emeritní prezident SK UP: „Přeji Sportovnímu klubu UP hodně štěstí i medailových úspěchů. Ze srdce mu přeji, aby se organizačně mohl zařadit přímo pod Fakultu tělesné kultury UP a podporoval především tradiční univerzitní sporty."

Petr Reich, prezident SK UP:  "Ve Sportovním klubu UP pracujeme jak s dětmi v přípravkách, tak s mistry světa. Pracujeme se studenty, stejně tak zde i trénují pedagogové UP. I já přeji klubu kromě sportovních úspěchů užší a efektivnější organizační propojení a spolupráci jak s Fakultou tělesné kultury UP, tak s celou Univerzitou Palackého."  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nová kniha mapuje život profesora Václava Vejdovského

Profesní i osobní život proslulého očního lékaře a prvního děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Václava Vejdovského přibližuje nová kniha, jejíž autorkou je Renáta Klvačová z Archivu UP. Publikace vyšla v edici Nadace profesora Vejdovského, jedním z jejích kmotrů se stal současný děkan olomoucké medicíny Josef Zadražil.

Renáta Klvačová strávila prací na knize o legendě československého očního lékařství tři roky. „Jsem ráda, že jsem mohla z podnětu Nadace profesora Vejdovského tento částečně zapomenutý příběh významného oftalmologa a prvního pověřeného děkana Lékařské fakulty UP připomenout i veřejnosti. Překvapilo mě, v kolika archivech jsem stopy Václava Vejdovského nalezla. Prameny k jeho vědecké a pedagogické činnosti jsem čerpala především v jeho osobním fondu uloženém v univerzitním archivu. Ale jeho osobní život, který čtenáře také zajímá, jsme neznali. Profesor Vejdovský neměl přímé potomky a i o hledání osudů jeho tří bratrů by se mohla napsat samostatná kapitola,“ uvedla autorka. Zjistila mimo jiné, že rodina Václava Vejdovského žila několik století v Kouřimi nebo že jeho pradědeček byl kožešník a toto řemeslo bylo v rodině rozšířené.

 „V Zemském archivu v Opavě jsem nalezla fondy Bratři  Sigmundové Lutín a Chema, a.s. Lutín. Vejdovský totiž od roku 1935 působil vedle své funkce primáře zemských ústavů také v lékařském vědeckém týmu firmy Chema vyvíjející válečný obranný program. To mohlo být také důvodem, proč byl v roce 1940 nacisty internován. Potvrdila se mi také domněnka, že Vejdovský musel být sledován Státní bezpečností. Bylo to především pro jeho předválečné aktivity v Rotary Clubu a vztahy s Viktorem Stoupalem, významným cukrovarníkem a politikem. Další informace ze záznamů Archivu bezpečnostních složek také dokládají, že Vejdovský operoval manželku prezidenta Hanu Benešovou. Důležitým pramenem byly také rozhovory s pamětníky,“ dodala archivářka, kterou zaujala profesorova profesionalita a lidskost.

Charakterové rysy osobnosti prvního děkana lékařské fakulty vyzdvihli během olomouckého křtu knihy i její kmotři. „V současnosti je vzácné najít člověka, který by byl tak pevný ve svých zásadách, jako byl on. Byl členem protinacistického odboje, byl vězněn gestapem, v roce 1968 pak podepsal manifest 2000 slov a ani přes pohrůžky tehdejšího ministra školství svůj podpis neodvolal. Můžeme být právem hrdí na to, že prvním děkanem fakulty byl člověk jeho charakteru a vlastností,“ řekl současný děkan lékařské fakulty Josef Zadražil.

„Naše sestry na něj vzpomínají ne jako na génia očního lékařství, ale především na člověka s velkým srdcem. Do ambulance jednou přišla chudá žena a profesor Vejdovský si všiml, že ji kromě problému se zrakem trápí i něco jiného. Odpověděla mu, že jí chcípla koza a že nemá peníze na novou. On vytáhl peníze a zaplatil jí nejen cestu domů, ale přispěl jí na novou kozu,“ přidala další z trojice olomouckých kmotrů sestra Cecílie z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Sestry tohoto řádu sloužily po boku profesora Vejdovského na oční klinice i v době, kdy na jiných klinikách již byla jejich přítomnost režimem zakázána.

Třetím kmotrem se stal předseda olomoucké odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Jan Příborský. Spolu s kmotry biografickou publikaci na Teoretických ústavech pokřtila šampaňským i předsedkyně správní rady Nadace profesora Vejdovského Olga Sýkorová. „Když jsem si knihu přečetla, byla jsem hrdá, že takový člověk žil. A říkala jsem si, že kdyby dnes medici skládali slib a pracovali podle zásad pana profesora, jejich pacienti by byli nejšťastnější na světě,“ uvedla s tím, že autorce patří za odvedenou titěrnou práci na životopisu obrovské poděkování. Během křtu zaznělo také několik úryvků z knihy, které přednesl herec a moderátor Vladimír Hrabal.

Publikace mapující život Václava Vejdovského přitom byla pokřtěna nadvakrát. První křest se konal v den 124. výročí profesorova narození v pražském Činoherním klubu. Knihu, kterou v limitovaném nákladu vydala Nadace prof. Vejdovského (více o nadaci ZDE), uvítali na světě oční lékařka Blanka Brůnová, fotograf Jindřich Štreit a prasynovec prvního děkana olomoucké lékařské fakulty Martin Vejdovský.

Václav Vejdovský
(* 15. 2. 1896 v Praze, + 28. 9. 1977 v Olomouci)

Jedna z nejvýznamnějších osobností očního lékařství u nás, dlouholetý přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL, pedagog, vědec. Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval dvouleté studium očního lékařství v Paříži, poté nastoupil v roce 1921 na oční kliniku v Brně. V roce 1928 byl jmenován primářem očního oddělení tehdejších Zemských ústavů v Olomouci, oddělení, později kliniku vedl 42 let. Provedl téměř 18 tisíc operací, mimo jiné 251 transplantací rohovky. Jako první na světě provedl rekonstrukci slzného kanálku sliznicí dutiny ústní a jako první v Československu jako první aplikoval tak zvanou Denigovu plastiku při poleptání oka. Za celoživotní práci o pacienty obdržel v roce 1967 Řád práce. Vedle zásluh v oblasti očního lékařství má i podíl na obnovení olomoucké univerzity po druhé světové válce. V letech 1948 a 1954–1958 byl děkanem Lékařské fakulty UP. Založil mimo jiné Spolek českých lékařů v Olomouci, jemuž dlouhou dobu předsedal, a inicioval vznik základní školy pro slabozraké děti v Litovli, dnešní SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci. Byl vášnivý turista, milovník přírody, zajímal se také o historii a umění.

Nová kniha mapuje život profesora Václava Vejdovského

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 03/03/2020 - 08:15

Profesní i osobní život proslulého očního lékaře a prvního děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého Václava Vejdovského přibližuje nová kniha, jejíž autorkou je Renáta Klvačová z Archivu UP. Publikace vyšla v edici Nadace profesora Vejdovského, jedním z jejích kmotrů se stal současný děkan olomoucké medicíny Josef Zadražil.

Renáta Klvačová strávila prací na knize o legendě československého očního lékařství tři roky. „Jsem ráda, že jsem mohla z podnětu Nadace profesora Vejdovského tento částečně zapomenutý příběh významného oftalmologa a prvního pověřeného děkana Lékařské fakulty UP připomenout i veřejnosti. Překvapilo mě, v kolika archivech jsem stopy Václava Vejdovského nalezla. Prameny k jeho vědecké a pedagogické činnosti jsem čerpala především v jeho osobním fondu uloženém v univerzitním archivu. Ale jeho osobní život, který čtenáře také zajímá, jsme neznali. Profesor Vejdovský neměl přímé potomky a i o hledání osudů jeho tří bratrů by se mohla napsat samostatná kapitola,“ uvedla autorka. Zjistila mimo jiné, že rodina Václava Vejdovského žila několik století v Kouřimi nebo že jeho pradědeček byl kožešník a toto řemeslo bylo v rodině rozšířené.

 „V Zemském archivu v Opavě jsem nalezla fondy Bratři  Sigmundové Lutín a Chema, a.s. Lutín. Vejdovský totiž od roku 1935 působil vedle své funkce primáře zemských ústavů také v lékařském vědeckém týmu firmy Chema vyvíjející válečný obranný program. To mohlo být také důvodem, proč byl v roce 1940 nacisty internován. Potvrdila se mi také domněnka, že Vejdovský musel být sledován Státní bezpečností. Bylo to především pro jeho předválečné aktivity v Rotary Clubu a vztahy s Viktorem Stoupalem, významným cukrovarníkem a politikem. Další informace ze záznamů Archivu bezpečnostních složek také dokládají, že Vejdovský operoval manželku prezidenta Hanu Benešovou. Důležitým pramenem byly také rozhovory s pamětníky,“ dodala archivářka, kterou zaujala profesorova profesionalita a lidskost.

Charakterové rysy osobnosti prvního děkana lékařské fakulty vyzdvihli během olomouckého křtu knihy i její kmotři. „V současnosti je vzácné najít člověka, který by byl tak pevný ve svých zásadách, jako byl on. Byl členem protinacistického odboje, byl vězněn gestapem, v roce 1968 pak podepsal manifest 2000 slov a ani přes pohrůžky tehdejšího ministra školství svůj podpis neodvolal. Můžeme být právem hrdí na to, že prvním děkanem fakulty byl člověk jeho charakteru a vlastností,“ řekl současný děkan lékařské fakulty Josef Zadražil.

„Naše sestry na něj vzpomínají ne jako na génia očního lékařství, ale především na člověka s velkým srdcem. Do ambulance jednou přišla chudá žena a profesor Vejdovský si všiml, že ji kromě problému se zrakem trápí i něco jiného. Odpověděla mu, že jí chcípla koza a že nemá peníze na novou. On vytáhl peníze a zaplatil jí nejen cestu domů, ale přispěl jí na novou kozu,“ přidala další z trojice olomouckých kmotrů sestra Cecílie z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Sestry tohoto řádu sloužily po boku profesora Vejdovského na oční klinice i v době, kdy na jiných klinikách již byla jejich přítomnost režimem zakázána.

Třetím kmotrem se stal předseda olomoucké odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Jan Příborský. Spolu s kmotry biografickou publikaci na Teoretických ústavech pokřtila šampaňským i předsedkyně správní rady Nadace profesora Vejdovského Olga Sýkorová. „Když jsem si knihu přečetla, byla jsem hrdá, že takový člověk žil. A říkala jsem si, že kdyby dnes medici skládali slib a pracovali podle zásad pana profesora, jejich pacienti by byli nejšťastnější na světě,“ uvedla s tím, že autorce patří za odvedenou titěrnou práci na životopisu obrovské poděkování. Během křtu zaznělo také několik úryvků z knihy, které přednesl herec a moderátor Vladimír Hrabal.

Publikace mapující život Václava Vejdovského přitom byla pokřtěna nadvakrát. První křest se konal v den 124. výročí profesorova narození v pražském Činoherním klubu. Knihu, kterou v limitovaném nákladu vydala Nadace prof. Vejdovského (více o nadaci ZDE), uvítali na světě oční lékařka Blanka Brůnová, fotograf Jindřich Štreit a prasynovec prvního děkana olomoucké lékařské fakulty Martin Vejdovský.

Václav Vejdovský
(* 15. 2. 1896 v Praze, + 28. 9. 1977 v Olomouci)

Jedna z nejvýznamnějších osobností očního lékařství u nás, dlouholetý přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL, pedagog, vědec. Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval dvouleté studium očního lékařství v Paříži, poté nastoupil v roce 1921 na oční kliniku v Brně. V roce 1928 byl jmenován primářem očního oddělení tehdejších Zemských ústavů v Olomouci, oddělení, později kliniku vedl 42 let. Provedl téměř 18 tisíc operací, mimo jiné 251 transplantací rohovky. Jako první na světě provedl rekonstrukci slzného kanálku sliznicí dutiny ústní a jako první v Československu jako první aplikoval tak zvanou Denigovu plastiku při poleptání oka. Za celoživotní práci o pacienty obdržel v roce 1967 Řád práce. Vedle zásluh v oblasti očního lékařství má i podíl na obnovení olomoucké univerzity po druhé světové válce. V letech 1948 a 1954–1958 byl děkanem Lékařské fakulty UP. Založil mimo jiné Spolek českých lékařů v Olomouci, jemuž dlouhou dobu předsedal, a inicioval vznik základní školy pro slabozraké děti v Litovli, dnešní SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Olomouci. Byl vášnivý turista, milovník přírody, zajímal se také o historii a umění.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Úspěšná spolupráce bude pokračovat, přibudou i nové směry

Dohoda o pokračování dosavadní úspěšné spolupráce zejména v oblasti využití grafenových derivátů v nanobioelektrokatalýze byla výsledkem pátečního setkání zástupců RCPTM s předním fyzikálním a materiálovým chemikem Niyazi Serdarem Sariciftcim z Univerzity Johanna Keplera v rakouském Linci. Zcela nové možnosti spolupráce pak vyplynuly z rozhovorů s profesorkou Ayse Turak z kanadské McMaster University.

Výzkum profesora Sariciftciho vedl k mnoha významným vědeckým výsledkům v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fulereny. Tyto objevy odstartovaly výzkumy v nové oblasti polymerních fotodetektorů a organických solárních článků. V současné době se věnuje celé řadě dalších témat, jako jsou například elektrochemické redukce oxidu uhličitého a bioorganická elektronika, a to i ve spolupráci s RCPTM.

„Pokud jde o naše další partnerství, máme na čem stavět. Například v nedávné společné publikaci jsme ukázali, jak grafenová kyselina zlepšuje enzymovou elektrokatalýzu redukce oxidu uhličitého na methanol. Chtěli bychom však zlepšit vodivost elektrod upravených nanobiokatalyzátorem, který jsme v RCPTM vyvinuli, a zvýšit účinnost přeměny. Pokračujeme v hledání cest, díky nimž bude možné účinně přeměnit odpadní a skleníkový plyn na methanol, jenž může sloužit jako surovina či palivo,“ uvedl zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka.

Výsledkem setkání, jehož se zúčastnili zaměstnanci RCPTM i doktorandi, jsou ale i návrhy nových směrů pro spolupráci. „S profesorem Sariciftcim chceme společně postupovat také ve výzkumu biokompatibility a toxicity nanomaneriálů. Tuto spolupráci bychom rádi podpořili společným grantem. Zcela nové možnost kooperace pak před námi otevřelo setkání s profesorkou Turak, a to zejména v oblasti kompozitních nanomateriálů,“ doplnil zastupující ředitel.

Jako velmi inspirativní označila setkání doktorandka Veronika Šedajová. „Mohli jsme našim hostům ve velmi přátelské atmosféře představit svůj výzkum a dostali jsme od nich zpětnou vazbu. Pomohli nám podívat se na naši práci z jiného úhlu. Následný brainstorming, nabídka spoluprací a celková diskuze pro mne byla skvělá zkušenost. Jsem moc ráda, že jsem se mohla setkání zúčastnit,“ uvedla. 

Profesor Sariciftci navštívil RCPTM opakovaně. Před dvěma lety také přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series.

Úspěšná spolupráce bude pokračovat, přibudou i nové směry

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 03/02/2020 - 13:00

Dohoda o pokračování dosavadní úspěšné spolupráce zejména v oblasti využití grafenových derivátů v nanobioelektrokatalýze byla výsledkem pátečního setkání zástupců RCPTM s předním fyzikálním a materiálovým chemikem Niyazi Serdarem Sariciftcim z Univerzity Johanna Keplera v rakouském Linci. Zcela nové možnosti spolupráce pak vyplynuly z rozhovorů s profesorkou Ayse Turak z kanadské McMaster University.

Výzkum profesora Sariciftciho vedl k mnoha významným vědeckým výsledkům v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fulereny. Tyto objevy odstartovaly výzkumy v nové oblasti polymerních fotodetektorů a organických solárních článků. V současné době se věnuje celé řadě dalších témat, jako jsou například elektrochemické redukce oxidu uhličitého a bioorganická elektronika, a to i ve spolupráci s RCPTM.

„Pokud jde o naše další partnerství, máme na čem stavět. Například v nedávné společné publikaci jsme ukázali, jak grafenová kyselina zlepšuje enzymovou elektrokatalýzu redukce oxidu uhličitého na methanol. Chtěli bychom však zlepšit vodivost elektrod upravených nanobiokatalyzátorem, který jsme v RCPTM vyvinuli, a zvýšit účinnost přeměny. Pokračujeme v hledání cest, díky nimž bude možné účinně přeměnit odpadní a skleníkový plyn na methanol, jenž může sloužit jako surovina či palivo,“ uvedl zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka.

Výsledkem setkání, jehož se zúčastnili zaměstnanci RCPTM i doktorandi, jsou ale i návrhy nových směrů pro spolupráci. „S profesorem Sariciftcim chceme společně postupovat také ve výzkumu biokompatibility a toxicity nanomaneriálů. Tuto spolupráci bychom rádi podpořili společným grantem. Zcela nové možnost kooperace pak před námi otevřelo setkání s profesorkou Turak, a to zejména v oblasti kompozitních nanomateriálů,“ doplnil zastupující ředitel.

Jako velmi inspirativní označila setkání doktorandka Veronika Šedajová. „Mohli jsme našim hostům ve velmi přátelské atmosféře představit svůj výzkum a dostali jsme od nich zpětnou vazbu. Pomohli nám podívat se na naši práci z jiného úhlu. Následný brainstorming, nabídka spoluprací a celková diskuze pro mne byla skvělá zkušenost. Jsem moc ráda, že jsem se mohla setkání zúčastnit,“ uvedla. 

Profesor Sariciftci navštívil RCPTM opakovaně. Před dvěma lety také přednášel v rámci Rudolf Zahradník Lecture Series.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP participates in EU project supporting the elderly

News: Faculty of Science - Po, 03/02/2020 - 08:00

Creating an integrated IT platform to connect a broad range of digital solutions dedicated to improving the health, well-being, and independence of ageing people – this is the aim of the SHAPES (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems) innovation project of fourteen European countries. The Czech Republic is represented in the project by Palacký University Olomouc and University Hospital Olomouc.

The four-year project, with the budget of €21 million and supported by the European Union’s Horizon 2020 programme, also includes the development and improvement of fifteen technological and social solutions focussed on providing support to elderly people. These solutions will be tested on more than 2,000 seniors in the participating countries to ensure that they are meaningful and suitable for users from different countries and cultures.

Experts from almost forty participating organisations, led by the Assisting Living & Learning Institute of Maynooth University, Ireland, will investigate the participants’ health, environmental, and lifestyle factors; a subsequent analysis will enable them to identify their needs and provide personalised solutions in a way that respects the requirements for protection of personal data and ensures that the citizens will have trust in digital innovations. The project will also have an impact on the long-term sustainability of healthcare and social care systems in Europe, where, according to the UN, elderly people make up a quarter of the population.

The guarantor of the segment of the project focussed on understanding the lifestyle of the elderly is the Olomouc University Social Health Institute (OUSHI) of the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology (CMFT) of Palacký University Olomouc. “Our main task is to design categories of people, called ‘personas’, which should describe typical users, especially in terms of their abilities, and then define the individual needs of various people who can benefit the most from digital technologies. We will use qualitative methods, in-depth interviews with seniors based on the DIPEx methodology, which we obtained from the University of Oxford. The collected information will serve as the ethos of the project, and its results will benefit not only senior citizens, but also their families and service providers,” said Zdeněk Meier, the project manager for OUSHI.

“For CMFT, this involvement in an international project funded by Horizon 2020 is a highly prestigious affair. We will benefit from the cooperation in the international DIPEx International network under the auspices of the CMFT Dean and the OUSHI team leader, Peter Tavel, when we recently created a thematic module Ageing for the Health Talks portal, based on interviews with seniors. Participation in the project was made possible on the basis of several years of cooperation between OUSHI and Malcolm MacLachlan from Maynooth University, the main coordinator of the project, at whose workplace I completed a several-month internship,” added Zdeněk Meier.

Olomouc University Hospital is represented in the SHAPES project by the National Telemedicine Centre, whose task is to verify new technologies in the field of Smart Homes using the latest digital solutions for data collection, such as a patient’s movement around their apartment, monitoring their environment, but also changes in behaviour connected with fall detection etc. The Centre is also involved in a pilot campaign related to the use of telemedicine services in order to improve its own system according to the latest approaches currently available in Europe. It will also verify the available methods for monitoring the use of drugs in the elderly person’s home environment. All of these activities are carried out in tandem with the Department of Social Affairs of the City of Olomouc.

Kategorie: News from UP

Univerzita se podílí na evropském projektu zaměřeném na život stárnoucí populace

Vytvořit integrovanou IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdraví, pohody a nezávislosti lidí, je cílem inovačního projektu čtrnácti evropských zemí SHAPES – Chytré a zdravé stárnutí zapojením lidí do systémů pro podporu zdraví. Česká republika je v projektu zastoupena Univerzitou Palackého a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Čtyřletý projekt rozpočtovaný na 21 milionů eur a podpořený programem Evropské unie Horizont 2020 zahrnuje také vývoj a zdokonalení patnácti technologických a sociálních řešení soustředících se na podporu starších lidí. Ta budou testována na více než dvou tisících starších dospělých v zapojených zemích, aby byla zajištěna jejich smysluplnost a vhodnost pro uživatele z různých zemí a kultur.

Odborníci z bezmála čtyřiceti zapojených organizací, jejichž lídrem je Assisting Living & Learning Institute irské University of Maynooth, se budou zajímat o zdravotní, environmentální a životní styly účastníků, jejich analýza umožní identifikovat potřeby a následně poskytovat personalizovaná řešení, a to způsobem, který respektuje požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťuje důvěru občanů k digitálním novinkám. Projekt bude mít i dopad na dlouhodobou udržitelnost systémů zdravotnictví a péče v Evropě, kde podle OSN tvoří starší lidé čtvrtinu populace.

Garantem části projektu zaměřené na porozumění životnímu stylu starších osob je Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. „Naším hlavním úkolem je návrh kategorií osob, tak zvaných personas, které by měly popsat typické uživatele především z pohledu jejich schopností, a následně definice individuálních potřeb různých osob, které mohou z digitálních technologií těžit nejvíce. Využívat budeme kvalitativní metody, hloubkové rozhovory se seniory na základě metodologie DIPEx, kterou jsme získali od oxfordské univerzity. Získané informace budou sloužit jako étos projektu, jeho výsledky pak budou mít přínos nejen pro starší občany, ale i jejich rodiny a poskytovatele služeb,“ uvedl Zdeněk Meier, manažer projektu za OUSHI.

„Pro CMTF je zapojení do mezinárodního projektu financovaného programem výzkumu a vývoje Horizont 2020 vysoce prestižní záležitostí. Těžíme ze spolupráce v mezinárodní síti DIPEx International zaštítěné děkanem CMTF a vedoucím OUSHI Peterem Tavelem, kdy jsme před časem na základě rozhovorů se seniory vytvořili pro portál Hovory o zdraví tematický modul Stárnutí. K účasti na projektu pak došlo na základě několikaleté spolupráce institutu s Malcolmem MacLachlanem z Maynooth University, hlavním koordinátorem projektu, na jehož pracovišti jsem absolvoval několikaměsíční vědeckou stáž,“ dodal Zdeněk Meier.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu SHAPES zastoupená Národním telemedicínským centrem, jehož úlohou je ověřování nových technologií v oblasti Smart homes s využitím nejnovějších digitálních řešení pro sběr dat, jako je například pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu a podobně. Centrum se také zapojuje do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicínských služeb s cílem zdokonalit vlastní systém podle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Ověřovat také bude dostupné metody monitorování užívání léků v domácím prostředí seniora. Všechny tyto aktivity jsou realizovány společně s odborem sociálních věcí magistrátu města Olomouce. 

Univerzita se podílí na evropském projektu zaměřeném na život stárnoucí populace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 03/02/2020 - 08:00

Vytvořit integrovanou IT platformu, která spojí širokou škálu digitálních řešení zaměřených na zlepšení zdraví, pohody a nezávislosti lidí, je cílem inovačního projektu čtrnácti evropských zemí SHAPES – Chytré a zdravé stárnutí zapojením lidí do systémů pro podporu zdraví. Česká republika je v projektu zastoupena Univerzitou Palackého a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Čtyřletý projekt rozpočtovaný na 21 milionů eur a podpořený programem Evropské unie Horizont 2020 zahrnuje také vývoj a zdokonalení patnácti technologických a sociálních řešení soustředících se na podporu starších lidí. Ta budou testována na více než dvou tisících starších dospělých v zapojených zemích, aby byla zajištěna jejich smysluplnost a vhodnost pro uživatele z různých zemí a kultur.

Odborníci z bezmála čtyřiceti zapojených organizací, jejichž lídrem je Assisting Living & Learning Institute irské University of Maynooth, se budou zajímat o zdravotní, environmentální a životní styly účastníků, jejich analýza umožní identifikovat potřeby a následně poskytovat personalizovaná řešení, a to způsobem, který respektuje požadavky na ochranu osobních údajů a zajišťuje důvěru občanů k digitálním novinkám. Projekt bude mít i dopad na dlouhodobou udržitelnost systémů zdravotnictví a péče v Evropě, kde podle OSN tvoří starší lidé čtvrtinu populace.

Garantem části projektu zaměřené na porozumění životnímu stylu starších osob je Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. „Naším hlavním úkolem je návrh kategorií osob, tak zvaných personas, které by měly popsat typické uživatele především z pohledu jejich schopností, a následně definice individuálních potřeb různých osob, které mohou z digitálních technologií těžit nejvíce. Využívat budeme kvalitativní metody, hloubkové rozhovory se seniory na základě metodologie DIPEx, kterou jsme získali od oxfordské univerzity. Získané informace budou sloužit jako étos projektu, jeho výsledky pak budou mít přínos nejen pro starší občany, ale i jejich rodiny a poskytovatele služeb,“ uvedl Zdeněk Meier, manažer projektu za OUSHI.

„Pro CMTF je zapojení do mezinárodního projektu financovaného programem výzkumu a vývoje Horizont 2020 vysoce prestižní záležitostí. Těžíme ze spolupráce v mezinárodní síti DIPEx International zaštítěné děkanem CMTF a vedoucím OUSHI Peterem Tavelem, kdy jsme před časem na základě rozhovorů se seniory vytvořili pro portál Hovory o zdraví tematický modul Stárnutí. K účasti na projektu pak došlo na základě několikaleté spolupráce institutu s Malcolmem MacLachlanem z Maynooth University, hlavním koordinátorem projektu, na jehož pracovišti jsem absolvoval několikaměsíční vědeckou stáž,“ dodal Zdeněk Meier.

Fakultní nemocnice Olomouc je v projektu SHAPES zastoupená Národním telemedicínským centrem, jehož úlohou je ověřování nových technologií v oblasti Smart homes s využitím nejnovějších digitálních řešení pro sběr dat, jako je například pohyb pacienta po bytě, monitoring jeho prostředí, ale i změny v chování související s detekcí pádu a podobně. Centrum se také zapojuje do pilotní kampaně v oblasti využití telemedicínských služeb s cílem zdokonalit vlastní systém podle nejnovějších přístupů, které jsou momentálně v Evropě dostupné. Ověřovat také bude dostupné metody monitorování užívání léků v domácím prostředí seniora. Všechny tyto aktivity jsou realizovány společně s odborem sociálních věcí magistrátu města Olomouce. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Studentky a studenti, deadline literární soutěže se blíží

Píšete rádi a nehnete se bez bločku plného spisovatelských nápadů? Zkuste štěstí v literární soutěži pro studentky a studenty olomoucké univerzity, kterou vyhlásil rektor Jaroslav Miller. Přihlásit se lze ještě do 18. března a účastnit se je tentokrát možné ve třech kategoriích: poezie, povídka a komiks.

Zapojit se mohou studenti všech fakult UP s texty v češtině nebo slovenštině. Autoři oceněných prací získají finanční odměnu. Všechny potřebné informace o soutěži najdete ZDE

„Každý ročník se v soutěži sejde celá řada kvalitních textů od autorů s nezpochybnitelným talentem. Oceněné texty pak se svolením zveřejníme, ať jsou inspirací pro ostatní,“ uvedl k literární soutěži Tomáš Krejčiřík z oddělení komunikace.

O výsledcích soutěže rozhodne odborná komise, ve které zasednou dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý, spisovatel a autor detektivek Michal Sýkora, literární expertka Jana Vrajová a odborník na vizuální kulturu a koordinátor Centra pro studia komiksu FF UP Martin Foret. Nejlepší autoři budou oceněni v květnu na slavnostním předání cen.

Studentky a studenti, deadline literární soutěže se blíží

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 03/01/2020 - 08:00

Píšete rádi a nehnete se bez bločku plného spisovatelských nápadů? Zkuste štěstí v literární soutěži pro studentky a studenty olomoucké univerzity, kterou vyhlásil rektor Jaroslav Miller. Přihlásit se lze ještě do 18. března a účastnit se je tentokrát možné ve třech kategoriích: poezie, povídka a komiks.

Zapojit se mohou studenti všech fakult UP s texty v češtině nebo slovenštině. Autoři oceněných prací získají finanční odměnu. Všechny potřebné informace o soutěži najdete ZDE

„Každý ročník se v soutěži sejde celá řada kvalitních textů od autorů s nezpochybnitelným talentem. Oceněné texty pak se svolením zveřejníme, ať jsou inspirací pro ostatní,“ uvedl k literární soutěži Tomáš Krejčiřík z oddělení komunikace.

O výsledcích soutěže rozhodne odborná komise, ve které zasednou dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Radek Malý, spisovatel a autor detektivek Michal Sýkora, literární expertka Jana Vrajová a odborník na vizuální kulturu a koordinátor Centra pro studia komiksu FF UP Martin Foret. Nejlepší autoři budou oceněni v květnu na slavnostním předání cen.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Odborníci z PdF přispěli ke vzniku nového filmu V síti

V kinech měl premiéru film Víta Klusáka a Barbory Chalupové  V síti. Na jeho vzniku se v roli odborného poradce podílel Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace  pedagogické fakulty. Snímek o zneužívání dětí na internetu doprovází data z výzkumů univerzitního projektu E-bezpečí.

Tři herečky, které se proměnily ve dvanáctileté dívky, komunikovaly s muži na základě nově zřízeného profilu na sociálních sítích a sledovaly, co se bude dít. Vše tak činily pro potřeby filmu, jehož cílem je informovat veřejnost o zneužívání dětí na internetu.

„Dokument otevírá tabu, které se odehrává za dveřmi dětského pokojíku. Za deset dní se herečkám ozvalo 2458 mužů a žen. Z našich výzkumů vyplývá, že přes 30 procent dětí jejich internetoví známí vyzývají k osobní schůzce a víc než pětina dětí na ni přijde,“ řekl Kamil Kopecký. Doplnil, že výzkumy E-bezpečí uvádějí, že více než 40 procent dětí tvrdí, že dostalo na internetu erotickou nebo pornografickou fotografii a pouze 38 procent dětí se svěří rodičům v situaci, kdy byl jejich intimní materiál zneužit.

„Je tu velký prostor pro edukaci. Dokument V síti dnes existuje proto ve dvou verzích. Jedna je určena pro dospělé publikum, její kratší, šedesátiminutová varianta bude využita základními školami. Má jiný typ zpracování. Dětem představuje pravidla, která je potřeba v prostředí online dodržovat. Verze pro školy je pozitivní, protože i internet je veskrze pozitivní nástroj. Je jen potřeba zdůraznit, že v online prostředí existují služby, které pro děti nejsou vhodné,“ dodal vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP. Připravil i speciální metodiku pro učitele, jak s filmem pracovat, jak vést diskuzi, jaké otázky dětem klást a nachystal zároveň podklady pro web, který cílí na rodiče a učitele. Podle Kamila Kopeckého je potřebné před veřejností zdůraznit základní bezpečnostní pravidla a apelovat na rodiče, aby se zajímali o svět online svého dítěte, aby víc sledovali,  a zajímali se o to, s kým jejich potomek komunikuje a jak si hraje.

„To, co film V síti ukazuje, je jen špička ledovce. V současném světě se jedná o velký problém, z něhož vyplývá úkol nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale také pro vzdělávací instituce i jednotlivé rodiny,“ zdůraznil odborník na kybernetickou bezpečnost. Připomněl přitom výsledky výzkumu E-bezpečí, z nichž vyplývá, že v roce 2018 zažilo některou z forem kybernetické agrese 41 procent žáků.

„S Vítem Klusákem a Bárou Chalupovou jsme se seznámili před natáčením tohoto filmu a strávili jsme více než tři hodiny v laboratořích projektu E-Bezpečí. Oba filmaře jsem seznámil s tím, jak vlastně rizikové fenomény fungují a s čím se budou v průběhu natáčení setkávat. Následně jsem od režisérů dostal nabídku podílet se na filmu samém jako odborný poradce. Snímek tak doprovází naše data z výzkumů České děti v kybersvětě a Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru,“ vysvětlil pedagog z UP a dodal, že přípravy a postprodukce filmu trvaly několik měsíců a na filmovém projektu strávili filmaři tři roky. Více ZDE.  O dokumentu další info ZDE a ZDE.  Možnost stáhnout metodiku ZDE.  Rozhovor s Kamilem Kopeckým ZDE.  

 

Odborníci z PdF přispěli ke vzniku nového filmu V síti

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 02/29/2020 - 08:00

V kinech měl premiéru film Víta Klusáka a Barbory Chalupové  V síti. Na jeho vzniku se v roli odborného poradce podílel Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace  pedagogické fakulty. Snímek o zneužívání dětí na internetu doprovází data z výzkumů univerzitního projektu E-bezpečí.

Tři herečky, které se proměnily ve dvanáctileté dívky, komunikovaly s muži na základě nově zřízeného profilu na sociálních sítích a sledovaly, co se bude dít. Vše tak činily pro potřeby filmu, jehož cílem je informovat veřejnost o zneužívání dětí na internetu.

„Dokument otevírá tabu, které se odehrává za dveřmi dětského pokojíku. Za deset dní se herečkám ozvalo 2458 mužů a žen. Z našich výzkumů vyplývá, že přes 30 procent dětí jejich internetoví známí vyzývají k osobní schůzce a víc než pětina dětí na ni přijde,“ řekl Kamil Kopecký. Doplnil, že výzkumy E-bezpečí uvádějí, že více než 40 procent dětí tvrdí, že dostalo na internetu erotickou nebo pornografickou fotografii a pouze 38 procent dětí se svěří rodičům v situaci, kdy byl jejich intimní materiál zneužit.

„Je tu velký prostor pro edukaci. Dokument V síti dnes existuje proto ve dvou verzích. Jedna je určena pro dospělé publikum, její kratší, šedesátiminutová varianta bude využita základními školami. Má jiný typ zpracování. Dětem představuje pravidla, která je potřeba v prostředí online dodržovat. Verze pro školy je pozitivní, protože i internet je veskrze pozitivní nástroj. Je jen potřeba zdůraznit, že v online prostředí existují služby, které pro děti nejsou vhodné,“ dodal vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP. Připravil i speciální metodiku pro učitele, jak s filmem pracovat, jak vést diskuzi, jaké otázky dětem klást a nachystal zároveň podklady pro web, který cílí na rodiče a učitele. Podle Kamila Kopeckého je potřebné před veřejností zdůraznit základní bezpečnostní pravidla a apelovat na rodiče, aby se zajímali o svět online svého dítěte, aby víc sledovali,  a zajímali se o to, s kým jejich potomek komunikuje a jak si hraje.

„To, co film V síti ukazuje, je jen špička ledovce. V současném světě se jedná o velký problém, z něhož vyplývá úkol nejen pro orgány činné v trestním řízení, ale také pro vzdělávací instituce i jednotlivé rodiny,“ zdůraznil odborník na kybernetickou bezpečnost. Připomněl přitom výsledky výzkumu E-bezpečí, z nichž vyplývá, že v roce 2018 zažilo některou z forem kybernetické agrese 41 procent žáků.

„S Vítem Klusákem a Bárou Chalupovou jsme se seznámili před natáčením tohoto filmu a strávili jsme více než tři hodiny v laboratořích projektu E-Bezpečí. Oba filmaře jsem seznámil s tím, jak vlastně rizikové fenomény fungují a s čím se budou v průběhu natáčení setkávat. Následně jsem od režisérů dostal nabídku podílet se na filmu samém jako odborný poradce. Snímek tak doprovází naše data z výzkumů České děti v kybersvětě a Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru,“ vysvětlil pedagog z UP a dodal, že přípravy a postprodukce filmu trvaly několik měsíců a na filmovém projektu strávili filmaři tři roky. Více ZDE.  O dokumentu další info ZDE a ZDE.  Možnost stáhnout metodiku ZDE.  Rozhovor s Kamilem Kopeckým ZDE.  

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Centrum APA upozorňuje na postavení mimo hru v tělocviku

Problematice uvolňování žáků se zdravotním znevýhodněním z hodin tělesné výchovy se věnuje nové video, na němž se podíleli pracovníci Centra APA (aplikovaných pohybových aktivit) fakulty tělesné kultury. Vzniklo pod hlavičkou projektu Olomouckého kraje Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce.

„Smyslem videa je upozornit na neustále využívaný postup při uvolňování žáků z tělesné výchovy často na základě iniciativy školy, nikoliv rodičů, jak předepisuje zákon. Proto název Postaveni mimo hru. Stěžejní částí je rozhovor s doktorandem FTK Jakubem Řičicou, který trpí kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny, o jeho zkušenostech s uvolněním z tělesné výchovy nebo o jeho sportovním vyžití,“ uvedl Ondřej Ješina, vedoucí Centra APA.

„Pokud školský systém a jednotlivé školy umožní začlenění žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním do pohybových programů, vytvoří tak možnost adekvátního rozvoje osobnosti těchto žáků a zvýšení kvality jejich života,“ dodal průvodce videem.

Rozhovor doplňují záběry z dříve na FTK vydaných metodických DVD Vstupte prosím aneb Společně v pohybu a Už to také dokážu. Nechybějí také zmínky o Expedici přes bar, kterou pro osoby se zdravotním postižením pořádají studenti FTK, nebo o Aplikačním centru BALUO, které nabízí možnost zacvičit si v inkluzivním fitness centru či pohybové lekce pro děti se Svišti v pohybu.

Pětadvacetiminutový klip je jedním z výsledků spolupráce fakulty tělesné kultury a Olomouckého kraje. Díky iniciativě odborníků z Centra APA se podařilo v rámci projektu implementace Krajského akčního plánu, jehož cílem je mimo jiné snižování nerovností ve vzdělávání, zřídit Regionální centrum APA pro Olomoucký kraj, jako první svého druhu v České republice. Regionální centrum svými aktivitami doplňuje činnost fakultního pracoviště, které se již přes deset let zaměřuje zejména na metodické materiály a vzdělávání, provozuje ale také půjčovnu sportovně-kompenzačních pomůcek a organizuje osvětové akce pro veřejnost.

Video Postaveni mimo hru můžete zhlédnout na YouTube kanálu Centra APA ZDE. Kromě toho tu najdete i diskuzní videa o uvolňování žáků z tělesné výchovy a o psychosociálních aspektech inkluzivní tělesné výchovy a další videomateriály.

Stránky