Agregátor zdrojů

Univerzita Palackého se znovuotevře pro studenty absolventských ročníků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 04/15/2020 - 10:55

V návaznosti na nové posuny ve strategii Vlády ČR ze dne 14. dubna v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními proti šíření nového typu koronaviru bude možné od 20. dubna v omezené míře znovu zpřístupnit prostory Univerzity Palackého, a to výhradně pro studenty posledních ročníků.

Posluchači absolventských ročníků bakalářského a magisterského studia tak budou moci před uzavřením svých studijních povinností docházet na konzultace s vyučujícími, do laboratoří za účelem dokončení vlastního výzkumu či do knihovny. Uskutečnit se také budou moci státní závěrečné zkoušky. Každá z těchto aktivit je nicméně omezena na přítomnost maximálně pěti osob naráz a dodržování platných pravidel (dvoumetrové rozestupy, zakrytí dýchacích cest pomocí roušky atp.). Pokud nebude možné tento počet a náležitosti dodržet, musejí všechny výukové aktivity (hromadná výuka, zkoušky, zápočty aj.) i nadále až do odvolání probíhat pouze distančně a online formou.

O případném zpřístupnění svých prostor si rozhodnou samy fakulty, případně katedry, a v případě zkoušek, práce v laboratořích aj. je také nutná předchozí domluva studenta s pedagogy.

Pro studenty neabsolventských ročníků se nic nemění a stále pro ně zůstávají v platnosti dosavadní opatření o zákazu kontaktní výuky. Jejich přítomnost na univerzitě tedy nadále není možná a týká se jich až do odvolání pouze online forma výuky. Stejně tak budou v jejich případě prozatím probíhat online i zápočty, zkoušky a plnění dalších studijních povinností.

V souvislosti s tímto částečným znovuotevřením univerzity se jedná také o možnostech zahraničních studentů a případného dokončení jejich studijních povinností v rámci výměnných pobytů. Jednají o tom ministerstvo školství, vnitra a rektoři jednotlivých univerzit. Bližší informace budou v tomto ohledu známy v nejbližších dnech.

Užitečné odkazy:

Podrobnosti o výpůjčce knih v Knihovně UP

Harmonogram uvolňování opatření Vlády ČR (včetně školství)

Doporučení vedení UP k opatřením Vlády ČR ze dne 14. dubna
  1. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací se konají od 20. dubna 2020:
    1. on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
    2. prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 5 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel doposud neúčinného Zvláštního zákona; organizace SZZ, obhajob, DSZ a konzultací probíhá na úrovni fakult a kateder.
  2. Individuální výuka studentů v posledním roce studia (tzv. absolventský ročník) v laboratořích (do počtu 5 osob) je možná od 20. dubna 2020.
  3. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (online), a to do odvolání.
  4. V ostatních ročnících, kromě absolventských, se zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností konají nadále pouze online.
  5. Přijímací zkoušky se uskuteční online na těch fakultách, jejichž specifika to umožňují.
Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mikrobiologové vyšetří denně dvě stovky vzorků, o výsledcích informují ihned

Někdy i více než dvě stě vzorků k vyšetření na přítomnost nového typu koronaviru SARS-CoV-2 projde za den pod rukama pracovníků Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Tamní laboratoře jsou pro Olomoucko klíčové, vzorky testují nepřetržitě již od poloviny března.

Na první pohled to na chodbě mikrobiologie v Dostavbě Teoretických ústavů LF UP vůbec nevypadá, že by okolo probíhala závažná epidemie ještě nedávno neznámého viru. „Celý náš tým k situaci přistupuje velice odpovědně a svědomitě a atmosféra je tu dobrá, optimistická, i když je práce opravdu dost a jsme tu hluboko do noci. Myslím, že se kolektiv ještě více stmelil. Jsem na všechny hrdý,“ uvedl Milan Kolář, přednosta ústavu, na jehož pracoviště během dne proudí ve speciálních bezpečnostních boxech vzorky od testovaných pacientů s podezřením na COVID-19.

Tyto boxy přináší pochůzková služba, nesmějí do nemocniční potrubní pošty a neprocházejí standardním příjmem materiálu. Jdou přímo do laboratoře s nejvyšším stupněm zabezpečení, kde se původně vyšetřovala jen tuberkulóza a přístup sem mají pouze určení pracovníci. Místnost je tlakově zajištěná, napojena na speciální odpady nebo opatřena vstupním filtrem, kde se laborant převléká a vybaví všemi dostupnými ochrannými prostředky. Ty se po odchodu z pracoviště musejí znehodnotit či dezinfikovat. 

Do testování vzorků s podezřením na koronavirus je zapojen od konce března také Ústav molekulární a translační medicíny LF UP. Olomoucké laboratoře tak hrají důležitou roli nejen v rámci Olomouckého kraje, ale v případě potřeby pomáhají s testováním i přetíženým testovacím místům v jiných regionech.

„V rámci diferenciální diagnostiky míváme i požadavky na další typy vyšetření, takže laborantka tu připraví vzorek i pro další úseky mikrobiologie tak, aby materiál podléhal nižšímu stupni zabezpečení, ve kterém standardně pracujeme. Co se týče přímo vyšetření COVID-19, provádí se pomocí metody RT-PCR, stejně jako například u atypických pneumonií nebo chřipky. Ze vzorku se izoluje nukleová kyselina viru a dochází k amplifikaci, tedy namnožení hledaných úseků nukleové kyseliny tak, abychom ji byli schopni na dalších přístrojích detekovat a vyhodnotit. Pokud v odebraném vzorku nukleová kyselina není, výsledek testu je negativní,“ přibližuje průběh vyšetření primářka Yvona Lovečková.

Výsledek v den odběru

Vyšetření jednoho vzorku zabere včetně všech administrativních náležitostí zhruba pět hodin. „Systém hlášení je poměrně složitý. Když se skončí v laboratoři, pracuje se ještě na statistice. Každý večer předáváme informace na krajskou hygienickou stanici, všechny pozitivní vzorky se hlásí do registru ministerstva zdravotnictví, kumulativní počty za den pak na Státní zdravotní ústav. Kromě toho ihned informujeme o pozitivních vzorcích oddělení fakultní nemocnice,“ vyjmenovává primářka. Vzorky bývají zpracované v den přijetí do laboratoře a vyšetřované osoby se tak výsledky dozvídají v den odběru, případně následující den, pokud jde o vzorky přijaté později odpoledne. Taková rychlost není u jiných laboratoří běžná. „Hlášení negativních výsledků máme zautomatizováno. V momentě uvolnění negativního výsledku ihned odchází pacientovi informace prostřednictvím sms. Připravili jsme také portál, který umožňuje praktickým lékařům nahlížet do výsledků jejich pacientů,“ dodává Yvona Lovečková.

Dvěma týmům pracovníků mikrobiologie, které se v laboratořích od 14. března po dni střídají, prošlo pod rukama již přes tři tisíce vzorků s podezřením na infekci koronavirem. Pocházely zejména z Fakultní nemocnice Olomouc a z odběrného místa u Teoretických ústavů LF UP, mikrobiologové pomohli také například se vzorky z Vojenské nemocnice Olomouc či Nemocnice Šumperk. Významnou pomoc personálu ústavu představovali studenti Lékařské fakulty UP, kteří hlásili negativní výsledky před zavedením automatického odesílání sms.

Kromě toho se na pracovištích ústavu zpracovávají i další vzorky z fakultní nemocnice. „K nejmarkantnější změně režimu a nárůstu práce však došlo právě na úseku molekulárně-biologických metod, kde vyšetřujeme COVID-19. Na ostatních úsecích je standardní pracovní doba, někdy prodloužená podle potřeby, a poloviční počet zaměstnanců z důvodu směnného provozu,“ popisuje Yvona Lovečková.

Vydržíme

Nejtěžší přitom bylo počáteční organizační nastavení nového režimu, s technickými problémy nebo třeba výpadky potřebného materiálu se mikrobiologové nemuseli potýkat. „Naší výhodou je, že využíváme dvou detekčních testovacích systémů, které máme zaběhlé a je na ně spoleh, a tedy i dvou dodavatelů. A kdyby jeden systém z nějakého důvodu vypadl, využijeme druhý. Pro nás je to rutina, denní chléb, jen v tuto chvíli pracujeme s jiným testem a metodikou,“ dodává přednosta ústavu Milan Kolář.

Věří, že epidemie bude kulminovat na přelomu dubna a května a pak se začne situace výrazněji zlepšovat. „Záleží ale na tom, jak se bude chovat populace, jak budou všichni dodržovat zavedená opatření, hygienu rukou, bezpečnou vzdálenost, jak se budou chovat odpovědně,“ říká s tím, že tým ústavu se bude podílet i na chystaném testování promořenosti populace. A že mikrobiologie vydrží, dokud to bude třeba. „Je nutné vyjádřit velké poděkování všem pracovníkům za obrovské nasazení a svědomitý i lidský přístup k naší mikrobiologické práci, kterou rádi děláme pro naše spoluobčany,“ uzavírá Milan Kolář.

Mikrobiologové vyšetří denně dvě stovky vzorků, o výsledcích informují ihned

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 04/15/2020 - 08:45

Někdy i více než dvě stě vzorků k vyšetření na přítomnost nového typu koronaviru SARS-CoV-2 projde za den pod rukama pracovníků Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Tamní laboratoře jsou pro Olomoucko klíčové, vzorky testují nepřetržitě již od poloviny března.

Na první pohled to na chodbě mikrobiologie v Dostavbě Teoretických ústavů LF UP vůbec nevypadá, že by okolo probíhala závažná epidemie ještě nedávno neznámého viru. „Celý náš tým k situaci přistupuje velice odpovědně a svědomitě a atmosféra je tu dobrá, optimistická, i když je práce opravdu dost a jsme tu hluboko do noci. Myslím, že se kolektiv ještě více stmelil. Jsem na všechny hrdý,“ uvedl Milan Kolář, přednosta ústavu, na jehož pracoviště během dne proudí ve speciálních bezpečnostních boxech vzorky od testovaných pacientů s podezřením na COVID-19.

Tyto boxy přináší pochůzková služba, nesmějí do nemocniční potrubní pošty a neprocházejí standardním příjmem materiálu. Jdou přímo do laboratoře s nejvyšším stupněm zabezpečení, kde se původně vyšetřovala jen tuberkulóza a přístup sem mají pouze určení pracovníci. Místnost je tlakově zajištěná, napojena na speciální odpady nebo opatřena vstupním filtrem, kde se laborant převléká a vybaví všemi dostupnými ochrannými prostředky. Ty se po odchodu z pracoviště musejí znehodnotit či dezinfikovat. 

Do testování vzorků s podezřením na koronavirus je zapojen od konce března také Ústav molekulární a translační medicíny LF UP. Olomoucké laboratoře tak hrají důležitou roli nejen v rámci Olomouckého kraje, ale v případě potřeby pomáhají s testováním i přetíženým testovacím místům v jiných regionech.

„V rámci diferenciální diagnostiky míváme i požadavky na další typy vyšetření, takže laborantka tu připraví vzorek i pro další úseky mikrobiologie tak, aby materiál podléhal nižšímu stupni zabezpečení, ve kterém standardně pracujeme. Co se týče přímo vyšetření COVID-19, provádí se pomocí metody RT-PCR, stejně jako například u atypických pneumonií nebo chřipky. Ze vzorku se izoluje nukleová kyselina viru a dochází k amplifikaci, tedy namnožení hledaných úseků nukleové kyseliny tak, abychom ji byli schopni na dalších přístrojích detekovat a vyhodnotit. Pokud v odebraném vzorku nukleová kyselina není, výsledek testu je negativní,“ přibližuje průběh vyšetření primářka Yvona Lovečková.

Výsledek v den odběru

Vyšetření jednoho vzorku zabere včetně všech administrativních náležitostí zhruba pět hodin. „Systém hlášení je poměrně složitý. Když se skončí v laboratoři, pracuje se ještě na statistice. Každý večer předáváme informace na krajskou hygienickou stanici, všechny pozitivní vzorky se hlásí do registru ministerstva zdravotnictví, kumulativní počty za den pak na Státní zdravotní ústav. Kromě toho ihned informujeme o pozitivních vzorcích oddělení fakultní nemocnice,“ vyjmenovává primářka. Vzorky bývají zpracované v den přijetí do laboratoře a vyšetřované osoby se tak výsledky dozvídají v den odběru, případně následující den, pokud jde o vzorky přijaté později odpoledne. Taková rychlost není u jiných laboratoří běžná. „Hlášení negativních výsledků máme zautomatizováno. V momentě uvolnění negativního výsledku ihned odchází pacientovi informace prostřednictvím sms. Připravili jsme také portál, který umožňuje praktickým lékařům nahlížet do výsledků jejich pacientů,“ dodává Yvona Lovečková.

Dvěma týmům pracovníků mikrobiologie, které se v laboratořích od 14. března po dni střídají, prošlo pod rukama již přes tři tisíce vzorků s podezřením na infekci koronavirem. Pocházely zejména z Fakultní nemocnice Olomouc a z odběrného místa u Teoretických ústavů LF UP, mikrobiologové pomohli také například se vzorky z Vojenské nemocnice Olomouc či Nemocnice Šumperk. Významnou pomoc personálu ústavu představovali studenti Lékařské fakulty UP, kteří hlásili negativní výsledky před zavedením automatického odesílání sms.

Kromě toho se na pracovištích ústavu zpracovávají i další vzorky z fakultní nemocnice. „K nejmarkantnější změně režimu a nárůstu práce však došlo právě na úseku molekulárně-biologických metod, kde vyšetřujeme COVID-19. Na ostatních úsecích je standardní pracovní doba, někdy prodloužená podle potřeby, a poloviční počet zaměstnanců z důvodu směnného provozu,“ popisuje Yvona Lovečková.

Vydržíme

Nejtěžší přitom bylo počáteční organizační nastavení nového režimu, s technickými problémy nebo třeba výpadky potřebného materiálu se mikrobiologové nemuseli potýkat. „Naší výhodou je, že využíváme dvou detekčních testovacích systémů, které máme zaběhlé a je na ně spoleh, a tedy i dvou dodavatelů. A kdyby jeden systém z nějakého důvodu vypadl, využijeme druhý. Pro nás je to rutina, denní chléb, jen v tuto chvíli pracujeme s jiným testem a metodikou,“ dodává přednosta ústavu Milan Kolář.

Věří, že epidemie bude kulminovat na přelomu dubna a května a pak se začne situace výrazněji zlepšovat. „Záleží ale na tom, jak se bude chovat populace, jak budou všichni dodržovat zavedená opatření, hygienu rukou, bezpečnou vzdálenost, jak se budou chovat odpovědně,“ říká s tím, že tým ústavu se bude podílet i na chystaném testování promořenosti populace. A že mikrobiologie vydrží, dokud to bude třeba. „Je nutné vyjádřit velké poděkování všem pracovníkům za obrovské nasazení a svědomitý i lidský přístup k naší mikrobiologické práci, kterou rádi děláme pro naše spoluobčany,“ uzavírá Milan Kolář.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Quarantine Music: Live concerts on Facebook to lighten up life for foreign students in confinement

News: Faculty of Science - Út, 04/14/2020 - 12:39

Banjo, tambourine, straw hat, and a repertoire of American folk music. An hour-long Facebook live stream on Saturday April 11th of songs by David Livingstone, UP Faculty of Arts, and his family kicked off a series of on-line performances which the UP International Relations Office has prepared for (not only) foreign students, who are at present in preventive isolation in Olomouc dormitories due to the current crisis. Four more performances are planned this April on Facebook.

“The idea of concerts for Erasmus students arose in connection with the current situation at the dormitories. We are in daily contact with the students and can only imagine how difficult it must be for them to be in quarantine, without the possibility to return home to family and friends, or even to go outside. Thus we wanted to lighten things up a bit, and show them not only that UP is thinking about them, but also to show them, at least on-line, how their stay in Olomouc might have been had the global pandemic not occurred,” said Tereza Kalousková from the UP International Relations Office. Her colleague Klára Henzlová is also taking part in organising the performances.

The Internet cultural gatherings will take place every Wednesday and Saturday evening over the next two weeks. Music and other performing arts will be presented by either UP personalities or well-known Olomouc artists. “We wanted the performers to be associated with the university and/or Olomouc,” explained Kalousková.

After the Livingstone living room entrée, on Wednesday April 15th an employee from the Rector’s Office, Salih Hadžiabdić, will play and sing songs including some from his native Bosnia and Herzegovina on Facebook. He will be live-streamed on the UP International Relations Department profile and in a Facebook group for foreign students at UP.

On Saturday, April 18th, those interested can watch a performance organised by Joanna Sio from the Departments of English & American Studies and Asian Studies. Joanna Sio is from Hong Kong, and when she is not teaching, she is performing and organising stand-up comedy and improv. This is the form of entertainment she will be offering via the stream on the Faculty of Arts Department of English Facebook page.

On Wednesday, April 22nd, there will be an on-line concert by Olomouc singer-songwriter and busker Terez Wrau, who can be seen performing regularly at university events and who also recently played a musical thank you for all UP volunteers. Terez Wrau’s live performance will be streamed on the UP International Relations Facebook page.

On Saturday, April 25th, Toby Wehle, a student at the Department of English and American Studies at the UP Faculty of Arts, will live-stream a musical performance. Details will be posted by UP Foreign Relations Office shortly.

Poster (PDF)

Kategorie: News from UP

Hudbou proti karanténě. Živé koncerty na Facebooku zpříjemní studentům izolaci

Banjo, tamburína, slamák a repertoár plný amerického folklóru. Téměř hodinový živý facebookový přenos písní v podání Davida Livingstona a jeho rodiny odstartoval v sobotu 11. dubna sérii online vystoupení, které připravilo zahraniční oddělení UP (nejen) pro zahraniční studenty, kteří musejí v rámci aktuální situace setrvávat v preventivní izolaci na olomouckých kolejích. Do konce dubna se na Facebooku odehrají ještě čtyři další přenosy.

„Myšlenka koncertů pro Erasmus studenty vznikla v návaznosti na momentální situaci na kolejích. Jsme se studenty v každodenním kontaktu a neumíme si představit, jak těžká pro ně musí být karanténa bez možnosti vrátit se domů k rodině a přátelům či vyjít ven. Chtěli jsme proto studentům zlepšit den, ukázat, že na ně univerzita myslí, a alespoň online formou jim přiblížit, jak by vypadal jejich pobyt v Olomouci, kdyby nenastala globální pandemie,“ přiblížila iniciativu Tereza Kalousková ze zahraničního oddělení UP. Na organizaci se podílí ještě s kolegyní Klárou Henzlovou.

Internetové kulturní dýchánky se budou po následující dva týdny konat vždy ve středu a v sobotu večer. Svůj hudební a jiný kulturní talent během nich představí buď lidé přímo z UP, nebo známé olomoucké umělecké tváře. „Chtěli jsme, aby byli vystupující spojeni s univerzitou či Olomoucí,“ vysvětlila Tereza Kalousková.

Po entrée v podání obývákového koncertu Davida Livingstona se ve středu 15. 4. představí zaměstnanec rektorátu Salih Hadžiabdić, který na Facebooku zahraje mimo jiné skladby z rodné Bosny a Hercegoviny. Vysílat se bude na profilu zahraničního oddělení UP a ve facebookové skupině pro zahraniční studenty.

V sobotu 18. 4. se mohou zájemci těšit na vystoupení Joanny Sio z katedry asijských studií. Joanna Sio pochází z Hong Kongu a pokud zrovna nevyučuje na katedře, věnuje se stand up comedy a improvizaci. Právě tento formát zábavy nabídne prostřednictvím streamu na Facebooku katedry anglistiky a amerikanistiky.

Ve středu 22. 4. odehraje online koncert olomoucká písničkářka a buskerka Terez Wrau, která se pravidelně objevuje i na akcích pořádaných univerzitou a v nedávné době například nahrála hudební poděkování všem dobrovolníkům z UP. Odkaz na živé vystoupení Terez Wrau v kulisách UP najdete v den konání na Facebooku zahraničního oddělení UP.

V sobotu 25. 4. pak další hudební session připraví Toby Wehle, student katedry anglistiky a amerikanistiky. Detaily k jeho vystoupení zveřejní zahraniční oddělení UP v nejbližších dnech.

 

Hudbou proti karanténě. Živé koncerty na Facebooku zpříjemní studentům izolaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 04/14/2020 - 12:39

Banjo, tamburína, slamák a repertoár plný amerického folklóru. Téměř hodinový živý facebookový přenos písní v podání Davida Livingstona a jeho rodiny odstartoval v sobotu 11. dubna sérii online vystoupení, které připravilo zahraniční oddělení UP (nejen) pro zahraniční studenty, kteří musejí v rámci aktuální situace setrvávat v preventivní izolaci na olomouckých kolejích. Do konce dubna se na Facebooku odehrají ještě čtyři další přenosy.

„Myšlenka koncertů pro Erasmus studenty vznikla v návaznosti na momentální situaci na kolejích. Jsme se studenty v každodenním kontaktu a neumíme si představit, jak těžká pro ně musí být karanténa bez možnosti vrátit se domů k rodině a přátelům či vyjít ven. Chtěli jsme proto studentům zlepšit den, ukázat, že na ně univerzita myslí, a alespoň online formou jim přiblížit, jak by vypadal jejich pobyt v Olomouci, kdyby nenastala globální pandemie,“ přiblížila iniciativu Tereza Kalousková ze zahraničního oddělení UP. Na organizaci se podílí ještě s kolegyní Klárou Henzlovou.

Internetové kulturní dýchánky se budou po následující dva týdny konat vždy ve středu a v sobotu večer. Svůj hudební a jiný kulturní talent během nich představí buď lidé přímo z UP, nebo známé olomoucké umělecké tváře. „Chtěli jsme, aby byli vystupující spojeni s univerzitou či Olomoucí,“ vysvětlila Tereza Kalousková.

Po entrée v podání obývákového koncertu Davida Livingstona se ve středu 15. 4. představí zaměstnanec rektorátu Salih Hadžiabdić, který na Facebooku zahraje mimo jiné skladby z rodné Bosny a Hercegoviny. Vysílat se bude na profilu zahraničního oddělení UP a ve facebookové skupině pro zahraniční studenty.

V sobotu 18. 4. se mohou zájemci těšit na vystoupení Joanny Sio z katedry asijských studií. Joanna Sio pochází z Hong Kongu a pokud zrovna nevyučuje na katedře, věnuje se stand up comedy a improvizaci. Právě tento formát zábavy nabídne prostřednictvím streamu na Facebooku katedry anglistiky a amerikanistiky.

Ve středu 22. 4. odehraje online koncert olomoucká písničkářka a buskerka Terez Wrau, která se pravidelně objevuje i na akcích pořádaných univerzitou a v nedávné době například nahrála hudební poděkování všem dobrovolníkům z UP. Odkaz na živé vystoupení Terez Wrau v kulisách UP najdete v den konání na Facebooku zahraničního oddělení UP.

V sobotu 25. 4. pak další hudební session připraví Toby Wehle, student katedry anglistiky a amerikanistiky. Detaily k jeho vystoupení zveřejní zahraniční oddělení UP v nejbližších dnech.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Researchers from the Faculty of Science helped find substances to improve the treatment of inflammatory bowel diseases

News: Faculty of Science - Út, 04/14/2020 - 09:04

In the future, the results of an international study on a special receptor within cells, which involved experts from the Department of Cell Biology and Genetics of the UP Faculty of Science, could be used in the effective treatment of inflammatory bowel diseases such as Crohn’s disease and ulcerative colitis.

Researchers have synthesized and characterized substances that correctly activate the pregnane X receptor and thanks to that have an anti-inflammatory effect. The results were published by the prestigious journal EMBO Molecular Medicine. Its front page was also dedicated to this international study. Other leading journals have treated this discovery in editorials.

The pregnane X receptor (PXR), discovered in the mid-1990s, has hitherto been considered as the steroid and xenobiotic-sensing nuclear receptor (XSR) and a key regulator of drug metabolism, whose activation is highly undesirable in terms of drug-drug interactions and interactions between food components and drugs.

However, experts have now demonstrated that correct endogenous activation of PXR by common metabolites is desirable for a variety of physiological processes within the organism. In contrast, insufficient endogenous PXR activation or its excessive activation by foreign compounds results in a number of pathological conditions such as inflammatory bowel disease, fatty liver disease, diabetes or Alzheimer’s disease. “It therefore follows that PXR is a potential target in the therapy of these diseases. In our work, we dealt with the role and therapeutic targeting of PXR in inflammatory bowel diseases such as Crohn’s disease and ulcerative colitis. We found inspiration in the microbial world, specifically in substances produced by the human intestinal microbiome,” said Zdeněk Dvořák from the Department of Cell Biology and Genetics.

The international team of researchers based the study on earlier observations of Prof Mani’s team from Albert Einstein College of Medicine in New York. “Their observations suggest that indole and indole-3-propionic acid (IPA), produced by the intestinal microflora, act in mice against intestinal inflammation through the PXR. If this signalling is insufficient, these pathological conditions start developing,” said Dvořák, describing the mechanism of PXR influence on inflammatory processes in the body.

Scientists have therefore prepared substances that mimic microbial indole catabolites and have the potential to correctly activate the PXR. “We have proven that our substances based on the concept of microbial metabolite mimicry, which contain indole and IPA in their structure, have a high ability to activate PXR. These substances show anti-inflammatory activity in the human intestinal lining, human intestinal organoids and in mice after experimentally induced colitis,” noted Dvořák.

In the United States, patent proceedings were already initiated in 2018 for the results of the international study on the effects of test substances on the functioning of PXR. “The subject of protection is the potential use of our substances in the treatment of inflammatory bowel diseases,” added Dvořák.

The study was the joint effort of scientists from 17 research institutions in the USA, Canada, Italy, India, Slovakia and the Czech Republic. “The Department of Cell Biology and Genetics played a major role in the study. Scientists from the UP Faculty of Science hold shared first authorship as well as the position of corresponding author. It is one result of long-term and profound scientific-pedagogical cooperation between the Department of Cell Biology and Genetics and the Albert Einstein College of Medicine in New York,” added Dvořák.

Kategorie: News from UP

Přírodovědci pomohli najít látky, které mohou zlepšit léčbu zánětlivých onemocnění střev

Při účinné léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida, by mohly být v budoucnu využity výsledky mezinárodní studie zaměřené na speciální receptor uvnitř buněk, na které se významně podíleli odborníci z katedry buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty UP.

Vědci totiž syntetizovali a charakterizovali látky, které správně aktivují pregnanový X receptor a mají díky tomu protizánětlivý efekt. Výsledky vědecké práce publikoval prestižní vědecký časopis EMBO Molecular Medicine. Mezinárodní studii věnoval i svoji titulní stránku. Další přední časopisy převzaly tento objev formou editoriálních textů.

Pregnanový X receptor (PXR), který byl objeven v polovině 90. let minulého století, byl dosud považovaný za tzv. xeno-sensor a klíčový regulátor metabolismu léčiv, jehož aktivace je velmi nežádoucí z pohledu mezilékových interakcí a vzájemného působení mezi složkami potravy a léčivy.

Nyní ale odborníci prokázali, že správná endogenní aktivace receptoru PXR prostřednictvím běžných metabolitů je žádoucí pro řadu fyziologických dějů uvnitř organismu. Naopak nedostatečná endogenní aktivace PXR anebo jeho nadměrná aktivace cizorodými sloučeninami má za následek řadu patologických stavů, jako jsou zánětlivá onemocnění střev, tučnění jater, diabetes či Alzheimerova choroba. „Z toho plyne, že PXR je potenciálním cílem v terapii těchto onemocnění. V naší práci jsme se zabývali úlohou a terapeutickým cílením PXR v zánětlivých střevních onemocněních, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Inspiraci jsme našli v mikrobiální říši, konkrétně pak v látkách produkovaných lidským střevním mikrobiomem, uvedl Zdeněk Dvořák z katedry buněčné biologie a genetiky.

Mezinárodní tým vědců při studii vycházel z dřívějšího pozorování týmu profesora Maniho z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. „Z něj vyplývá, že indol a kyselina indolyl-propionová IPA, produkované střevní mikroflorou, působí u myší proti střevním zánětům prostřednictvím receptoru PXR. Pokud je tato signalizace nedostatečná, dochází k rozvoji těchto patologických stavů," popsal Zdeněk Dvořák mechanismus vlivu receptoru PXR na zánětlivé procesy v těle.

Vědci proto v laboratořích připravili látky, které napodobují mikrobiální indolové katabolity a mají potenciál správně aktivovat receptor PXR. „Prokázali jsme, že naše látky na bázi konceptu microbial metabolite mimicry, které ve struktuře obsahují indol a IPA, mají vysokou schopnost aktivovat PXR. Tyto látky vykazují protizánětlivou aktivitu v lidských střevních liniích, lidských střevních organoidech a v živém organismu u myší poté, co byla experimentálně vyvolána kolitida," podotkl Zdeněk Dvořák.

Na výsledky mezinárodní studie vlivu zkoumaných látek na fungování receptoru PXR už bylo ve Spojených státech v roce 2018 zahájeno patentové řízení. „Předmětem ochrany je potenciální využití našich látek v léčbě střevních zánětlivých onemocnění," doplnil Zdeněk Dvořák.

Studie vznikla společným úsilím pracovníků ze 17 výzkumných institucí v USA, Kanadě, Itálii, Indii, Slovensku a České republice. „Katedra buněčné biologie a genetiky měla na studii zásadní podíl. Sdílené první autorství a současně sdílenou pozici korespondenčního autora zastávají lidé z Přírodovědecké fakulty UP. Jedná se o výsledek dlouhodobé a hluboké vědecko-pedagogické spolupráce mezi katedrou buněčné biologie a genetiky a Albert Einstein College of Medicine New York," dodal Dvořák.

Přírodovědci pomohli najít látky, které mohou zlepšit léčbu zánětlivých onemocnění střev

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 04/14/2020 - 09:04

Při účinné léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida, by mohly být v budoucnu využity výsledky mezinárodní studie zaměřené na speciální receptor uvnitř buněk, na které se významně podíleli odborníci z katedry buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty UP.

Vědci totiž syntetizovali a charakterizovali látky, které správně aktivují pregnanový X receptor a mají díky tomu protizánětlivý efekt. Výsledky vědecké práce publikoval prestižní vědecký časopis EMBO Molecular Medicine. Mezinárodní studii věnoval i svoji titulní stránku. Další přední časopisy převzaly tento objev formou editoriálních textů.

Pregnanový X receptor (PXR), který byl objeven v polovině 90. let minulého století, byl dosud považovaný za tzv. xeno-sensor a klíčový regulátor metabolismu léčiv, jehož aktivace je velmi nežádoucí z pohledu mezilékových interakcí a vzájemného působení mezi složkami potravy a léčivy.

Nyní ale odborníci prokázali, že správná endogenní aktivace receptoru PXR prostřednictvím běžných metabolitů je žádoucí pro řadu fyziologických dějů uvnitř organismu. Naopak nedostatečná endogenní aktivace PXR anebo jeho nadměrná aktivace cizorodými sloučeninami má za následek řadu patologických stavů, jako jsou zánětlivá onemocnění střev, tučnění jater, diabetes či Alzheimerova choroba. „Z toho plyne, že PXR je potenciálním cílem v terapii těchto onemocnění. V naší práci jsme se zabývali úlohou a terapeutickým cílením PXR v zánětlivých střevních onemocněních, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Inspiraci jsme našli v mikrobiální říši, konkrétně pak v látkách produkovaných lidským střevním mikrobiomem, uvedl Zdeněk Dvořák z katedry buněčné biologie a genetiky.

Mezinárodní tým vědců při studii vycházel z dřívějšího pozorování týmu profesora Maniho z Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. „Z něj vyplývá, že indol a kyselina indolyl-propionová IPA, produkované střevní mikroflorou, působí u myší proti střevním zánětům prostřednictvím receptoru PXR. Pokud je tato signalizace nedostatečná, dochází k rozvoji těchto patologických stavů," popsal Zdeněk Dvořák mechanismus vlivu receptoru PXR na zánětlivé procesy v těle.

Vědci proto v laboratořích připravili látky, které napodobují mikrobiální indolové katabolity a mají potenciál správně aktivovat receptor PXR. „Prokázali jsme, že naše látky na bázi konceptu microbial metabolite mimicry, které ve struktuře obsahují indol a IPA, mají vysokou schopnost aktivovat PXR. Tyto látky vykazují protizánětlivou aktivitu v lidských střevních liniích, lidských střevních organoidech a v živém organismu u myší poté, co byla experimentálně vyvolána kolitida," podotkl Zdeněk Dvořák.

Na výsledky mezinárodní studie vlivu zkoumaných látek na fungování receptoru PXR už bylo ve Spojených státech v roce 2018 zahájeno patentové řízení. „Předmětem ochrany je potenciální využití našich látek v léčbě střevních zánětlivých onemocnění," doplnil Zdeněk Dvořák.

Studie vznikla společným úsilím pracovníků ze 17 výzkumných institucí v USA, Kanadě, Itálii, Indii, Slovensku a České republice. „Katedra buněčné biologie a genetiky měla na studii zásadní podíl. Sdílené první autorství a současně sdílenou pozici korespondenčního autora zastávají lidé z Přírodovědecké fakulty UP. Jedná se o výsledek dlouhodobé a hluboké vědecko-pedagogické spolupráce mezi katedrou buněčné biologie a genetiky a Albert Einstein College of Medicine New York," dodal Dvořák.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Fotbal mi chybí, ale musí teď jít stranou, říká medička

Ač některým sportům v souvislosti s uvolňováním protikoronavirových opatření již svítí zelená, než znovu ožijí fotbalová hřiště, bude to ještě nějaký čas trvat. Své velké zálibě se tak stále nemůže věnovat studentka Všeobecného lékařství Natálie Čampišová, která jako rozhodčí píská první ligu žen a zápasy krajské 1.A třídy mužů.

Skloubit náročné studium a fotbal podle posluchačky prvního ročníku na olomoucké lékařské fakultě jde. „Někdy to vyžaduje hodně úsilí stíhat všechno naráz, ale při studiu medicíny je dobré mít něco, u čeho můžete vypnout. Na hřišti se mi to daří. Musím se tam koncentrovat pouze na zápas, abych udělala správná rozhodnutí, a k tomu si zaběhám,“ tvrdí. Zároveň ale zdůrazňuje, že škola je priorita a s přibývajícím učením musí jít rozhodování stranou.

A jak se v uplynulých týdnech ukázalo, nejen s učením. Kvůli epidemii a přijatým opatřením jarní fotbalová sezona v okrese ani v kraji nezačala. „Liga žen startovala o něco dříve, stihla jsem odpískat jeden zápas, hned v prvním kole. Během druhého kola jsem byla na semináři rozhodčích, to už platila první omezení. A před třetím kolem jarní části byla soutěž žen ukončena,“ uvádí Natálie Čampišová, které fotbal chybí. „Životy a zdraví lidí jsou na prvním místě, pokračování soutěží by celou situaci pouze zhoršilo. To za to nestojí.“  

V posledních týdnech se tak doma snaží trénovat individuálně, mimo jiné se prostřednictvím online testů procvičuje ve fotbalových pravidlech. A samozřejmě nezapomíná ani na školní povinnosti. „Není to snadné, ale vyučující se nám snaží v samostudiu pomoci. Máme možnost online přednášek z některých předmětů, píšeme testy přes internet, plníme zadané úkoly, abychom byli připuštěni k závěrečné zkoušce. Snažím se tento čas využít k tomu, abych dostudovala látku, kterou jsem v průběhu semestru nestihla. Myslím, že to půjde zvládnout,“ popisuje medička.

Jak dodává, mrzí ji, že nemá ještě dostatek zkušeností a praxe, aby se mohla podobně jako studenti vyšších ročníků zapojit do dobrovolné činnosti. „Vážím si všech studentů i vyučujících, kteří se nebáli do takové situace jít a pomáhat ostatním. Zároveň mám obrovský respekt nejen k lékařům, sestřičkám, hasičům a policistům, ale také k lidem, kteří chodí stále do práce. Každý den riskují zdraví vlastní a svých rodin, aby mohla společnost i nadále fungovat.“

Natálie Čampišová původně snila o kariéře profesionální fotbalistky. Fotbal hrála od malička, začínala ve čtyřech letech v bouzovské přípravce. Kvůli zdravotním problémům ovšem později oblékla dres rozhodčí. Fotbal je pro ni nyní zásadním koníčkem a chce se stát lékařkou.

Fotbal mi chybí, ale musí teď jít stranou, říká medička

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 04/13/2020 - 08:00

Ač některým sportům v souvislosti s uvolňováním protikoronavirových opatření již svítí zelená, než znovu ožijí fotbalová hřiště, bude to ještě nějaký čas trvat. Své velké zálibě se tak stále nemůže věnovat studentka Všeobecného lékařství Natálie Čampišová, která jako rozhodčí píská první ligu žen a zápasy krajské 1.A třídy mužů.

Skloubit náročné studium a fotbal podle posluchačky prvního ročníku na olomoucké lékařské fakultě jde. „Někdy to vyžaduje hodně úsilí stíhat všechno naráz, ale při studiu medicíny je dobré mít něco, u čeho můžete vypnout. Na hřišti se mi to daří. Musím se tam koncentrovat pouze na zápas, abych udělala správná rozhodnutí, a k tomu si zaběhám,“ tvrdí. Zároveň ale zdůrazňuje, že škola je priorita a s přibývajícím učením musí jít rozhodování stranou.

A jak se v uplynulých týdnech ukázalo, nejen s učením. Kvůli epidemii a přijatým opatřením jarní fotbalová sezona v okrese ani v kraji nezačala. „Liga žen startovala o něco dříve, stihla jsem odpískat jeden zápas, hned v prvním kole. Během druhého kola jsem byla na semináři rozhodčích, to už platila první omezení. A před třetím kolem jarní části byla soutěž žen ukončena,“ uvádí Natálie Čampišová, které fotbal chybí. „Životy a zdraví lidí jsou na prvním místě, pokračování soutěží by celou situaci pouze zhoršilo. To za to nestojí.“  

V posledních týdnech se tak doma snaží trénovat individuálně, mimo jiné se prostřednictvím online testů procvičuje ve fotbalových pravidlech. A samozřejmě nezapomíná ani na školní povinnosti. „Není to snadné, ale vyučující se nám snaží v samostudiu pomoci. Máme možnost online přednášek z některých předmětů, píšeme testy přes internet, plníme zadané úkoly, abychom byli připuštěni k závěrečné zkoušce. Snažím se tento čas využít k tomu, abych dostudovala látku, kterou jsem v průběhu semestru nestihla. Myslím, že to půjde zvládnout,“ popisuje medička.

Jak dodává, mrzí ji, že nemá ještě dostatek zkušeností a praxe, aby se mohla podobně jako studenti vyšších ročníků zapojit do dobrovolné činnosti. „Vážím si všech studentů i vyučujících, kteří se nebáli do takové situace jít a pomáhat ostatním. Zároveň mám obrovský respekt nejen k lékařům, sestřičkám, hasičům a policistům, ale také k lidem, kteří chodí stále do práce. Každý den riskují zdraví vlastní a svých rodin, aby mohla společnost i nadále fungovat.“

Natálie Čampišová původně snila o kariéře profesionální fotbalistky. Fotbal hrála od malička, začínala ve čtyřech letech v bouzovské přípravce. Kvůli zdravotním problémům ovšem později oblékla dres rozhodčí. Fotbal je pro ni nyní zásadním koníčkem a chce se stát lékařkou.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tipy na pokusy či trénink paměti. Pevnost poznání zabaví i v době karantény

Pevnost poznání připravila několik krátkých instruktážních videí, která ukazují návody na jednoduché chemické pokusy a výtvarné aktivity pro celou rodinu. Děti i jejich rodiče si mohou vyrobit loutková zvířátka, květinu, barevnou duhu nebo si vyzkoušet sopečnou erupci, originální stínohru a balancující plechovku. Tým popularizačního centra myslí také na seniory, pro které nachystal netradiční aktivitu na trénování paměti.

„Je nám líto, že se k nám aktuálně děti a jejich rodiče nepodívají. Proto jsme pro ně připravili sérii videí, která je mohou zabavit i doma v kuchyni. Jsou to bezpečné pokusy, které běžně děláme v naší pevnostní laboratoři. Materiál není složité sehnat, jsou to většinou věci, které se najdou v každé domácnosti, jako například jedlá soda, zavařovací sklenice nebo ocet,“ uvedla mluvčí popularizačního centra Martina Vysloužilová. Zvídavé děti si tak během kreativní činnosti zopakují nejen chemii a fyziku, ale také třeba biologii nebo zeměpis.

Videa zájemci najdou na YouTube kanálu Pevnosti poznání zde.

Další kratochvíle může pobavit zvídavé seniory. I když jsou jejich kurzy v Pevnosti poznání zastaveny, mohou si vyzkoušet jednu z aktivit interaktivního kurzu Blízká setkání třetího věku. Jedná se o vytvoření textu pouze ze slov, která začínají na jedno písmeno.

„Mozku prostě svědčí, když ho zaměstnáváme. Každá činnost, nový vjem, aktivita budují naše neuronové sítě. Stejnou měrou to platí nejen u dětí a dospělých, kteří tak získávají nové dovednosti, zkušenosti, ale také u lidí ve středním a pokročilejším věku. Zvláště u seniorů je cílená aktivita a stimulace mozkové činnosti dvojnásob důležitá,“ radí lektorka trénování paměti a vysokoškolská pedagožka Ivana Fellnerová, která pro inspiraci napsala povídku na písmeno „P“. Video ukázku můžete zhlédnout tady

Tipy na pokusy či trénink paměti. Pevnost poznání zabaví i v době karantény

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 04/11/2020 - 08:00

Pevnost poznání připravila několik krátkých instruktážních videí, která ukazují návody na jednoduché chemické pokusy a výtvarné aktivity pro celou rodinu. Děti i jejich rodiče si mohou vyrobit loutková zvířátka, květinu, barevnou duhu nebo si vyzkoušet sopečnou erupci, originální stínohru a balancující plechovku. Tým popularizačního centra myslí také na seniory, pro které nachystal netradiční aktivitu na trénování paměti.

„Je nám líto, že se k nám aktuálně děti a jejich rodiče nepodívají. Proto jsme pro ně připravili sérii videí, která je mohou zabavit i doma v kuchyni. Jsou to bezpečné pokusy, které běžně děláme v naší pevnostní laboratoři. Materiál není složité sehnat, jsou to většinou věci, které se najdou v každé domácnosti, jako například jedlá soda, zavařovací sklenice nebo ocet,“ uvedla mluvčí popularizačního centra Martina Vysloužilová. Zvídavé děti si tak během kreativní činnosti zopakují nejen chemii a fyziku, ale také třeba biologii nebo zeměpis.

Videa zájemci najdou na YouTube kanálu Pevnosti poznání zde.

Další kratochvíle může pobavit zvídavé seniory. I když jsou jejich kurzy v Pevnosti poznání zastaveny, mohou si vyzkoušet jednu z aktivit interaktivního kurzu Blízká setkání třetího věku. Jedná se o vytvoření textu pouze ze slov, která začínají na jedno písmeno.

„Mozku prostě svědčí, když ho zaměstnáváme. Každá činnost, nový vjem, aktivita budují naše neuronové sítě. Stejnou měrou to platí nejen u dětí a dospělých, kteří tak získávají nové dovednosti, zkušenosti, ale také u lidí ve středním a pokročilejším věku. Zvláště u seniorů je cílená aktivita a stimulace mozkové činnosti dvojnásob důležitá,“ radí lektorka trénování paměti a vysokoškolská pedagožka Ivana Fellnerová, která pro inspiraci napsala povídku na písmeno „P“. Video ukázku můžete zhlédnout tady

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouci pokračuje velkokapacitní testování na COVID-19

Už přes tři týdny probíhá v laboratořích Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (ÚMTM) a Ústavu mikrobiologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc velkokapacitní testování vzorků na přítomnost nového typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Olomoucká pracoviště přitom hrají nejen v rámci Olomouckého kraje důležitou roli a v případě potřeby pomáhají s testováním i přetíženým testovacím místům např. v pražských nemocnicích.

ÚMTM a Ústav mikrobiologie v dnešních dnech zvládají při maximálním využití kapacit dohromady otestovat až 800 vzorků denně. „Průměrně testujeme 300–400 vzorků na ÚMTM a 200 vzorků na Ústavu mikrobiologie za den. V případě, že s testováním pomáháme i jiným krajům, navyšujeme počet testovaných vzorků na ÚMTM až na 600 denně,“ řekl Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM.

Číslo otestovaných vzorků by přitom ještě mohlo narůst poté, co se podaří optimalizovat proces administrativního zpracování vzorků. To prozatím ve velké míře probíhá na základě papírových žádanek, což s sebou nese administrativní zátěž a snižuje výkonnost odběrových stanů a laboratoří. Na ÚMTM proto vyvinuli elektronický systém COVIT, který se nyní olomoucké výzkumné pracoviště snaží plošně prosadit minimálně na úrovni akademických výzkumných pracovišť. „Elektronizace celého systému by umožnila přehledně zpracovat průběh testování vzorků od jejich odběru přes příjem do laboratoře po zveřejnění výsledků a obecně mnohem lépe koordinovat práci testovacích laboratoří napříč Českou republikou. Plošnějším užíváním tohoto systému bychom zkrátili administrativu a ušetřili více času na testování samotné,“ vysvětlil Peter Vanek, vedoucí komunikace ÚMTM.

V Česku se v souvislosti s aktuálním vývojem kolem pandemie nového typu koronaviru mluví o zavádění systému tzv. chytré karantény, řízeném „promořování“ populace či problematice vydávání tzv. imunitních pasů lidem, kteří se úspěšně z nákazy COVID-19 vyléčili, a mohli by tedy opustit karanténu a vrátit se zpět do běžného pracovně-společenského života. Konkretizace plánů a finální rozhodování o tom, zdali a jak se bude v tomto ohledu na národní úrovni postupovat, by měly proběhnout po Velikonocích. Marián Hajdúch připomněl, že díky přísným opatřením přijatým v počátcích pandemie se teď Česká republika nachází v komfortnější situaci než jiné státy. „Plošnou karanténou jsme si koupili čas. Cena byla vysoká, ale měli jsme dostatek prostoru se připravit. Mnohé země by nyní daly cokoliv za to, aby mohly vrátit čas a provést podobná patřičná opatření,“ ocenil Hajdúch dosavadní postup.

V Olomouci pokračuje velkokapacitní testování na COVID-19

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 04/10/2020 - 12:15

Už přes tři týdny probíhá v laboratořích Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (ÚMTM) a Ústavu mikrobiologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc velkokapacitní testování vzorků na přítomnost nového typu koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Olomoucká pracoviště přitom hrají nejen v rámci Olomouckého kraje důležitou roli a v případě potřeby pomáhají s testováním i přetíženým testovacím místům např. v pražských nemocnicích.

ÚMTM a Ústav mikrobiologie v dnešních dnech zvládají při maximálním využití kapacit dohromady otestovat až 800 vzorků denně. „Průměrně testujeme 300–400 vzorků na ÚMTM a 200 vzorků na Ústavu mikrobiologie za den. V případě, že s testováním pomáháme i jiným krajům, navyšujeme počet testovaných vzorků na ÚMTM až na 600 denně,“ řekl Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM.

Číslo otestovaných vzorků by přitom ještě mohlo narůst poté, co se podaří optimalizovat proces administrativního zpracování vzorků. To prozatím ve velké míře probíhá na základě papírových žádanek, což s sebou nese administrativní zátěž a snižuje výkonnost odběrových stanů a laboratoří. Na ÚMTM proto vyvinuli elektronický systém COVIT, který se nyní olomoucké výzkumné pracoviště snaží plošně prosadit minimálně na úrovni akademických výzkumných pracovišť. „Elektronizace celého systému by umožnila přehledně zpracovat průběh testování vzorků od jejich odběru přes příjem do laboratoře po zveřejnění výsledků a obecně mnohem lépe koordinovat práci testovacích laboratoří napříč Českou republikou. Plošnějším užíváním tohoto systému bychom zkrátili administrativu a ušetřili více času na testování samotné,“ vysvětlil Peter Vanek, vedoucí komunikace ÚMTM.

V Česku se v souvislosti s aktuálním vývojem kolem pandemie nového typu koronaviru mluví o zavádění systému tzv. chytré karantény, řízeném „promořování“ populace či problematice vydávání tzv. imunitních pasů lidem, kteří se úspěšně z nákazy COVID-19 vyléčili, a mohli by tedy opustit karanténu a vrátit se zpět do běžného pracovně-společenského života. Konkretizace plánů a finální rozhodování o tom, zdali a jak se bude v tomto ohledu na národní úrovni postupovat, by měly proběhnout po Velikonocích. Marián Hajdúch připomněl, že díky přísným opatřením přijatým v počátcích pandemie se teď Česká republika nachází v komfortnější situaci než jiné státy. „Plošnou karanténou jsme si koupili čas. Cena byla vysoká, ale měli jsme dostatek prostoru se připravit. Mnohé země by nyní daly cokoliv za to, aby mohly vrátit čas a provést podobná patřičná opatření,“ ocenil Hajdúch dosavadní postup.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP Faculty of Law’s CIHOL acquires foreign partner

News: Faculty of Science - Pá, 04/10/2020 - 08:00

The Centre for International Humanitarian and Operational Law (CIHOL), which operates at the UP Faculty of Law under the auspices of the Department of International and European Law, has acquired an important international partner. A Memorandum on Cooperation was signed with Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità (MacroCrimes) at the University of Ferrara. The Memorandum will benefit not only the centres themselves but will also give students new opportunities.

The focus of the Italian centre is very close to that of CIHOL. “What is especially valuable for us is their orientation on International Law and the law of armed conflict, and their experience with the Italian army. For example, they participate in the training of military lawyers. In many ways, they can be an inspiration for us,” explained Martin Faix, Head of the CIHOL, for which the Memorandum is the first of its kind. The contract was signed on behalf of the Italian institute by its director, Serena Forlati.

For the Olomouc centre, the Memorandum expands the possibilities of its activities. “In science and research, we would like to, for example, apply for joint international projects with our Italian partners, publish, and organise conferences and workshops. We will also cooperate in the area of teaching. Next year we plan to hold a joint summer school on the law of armed conflict, which would be attended by our students and students from Ferrara,” said Faix.

CIHOL was established at the Department of International and European Law in early 2019. Its activities bring together experts in International Law from the Faculty of Law in Olomouc, the Czech Army, and several external experts from Czech universities, as well Hungary, Poland, and South Africa. The centre has its own website.

Kategorie: News from UP

Centrum právnické fakulty CIHOL získalo zahraničního partnera

Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (Centre for International Humanitarian and Operational Law – CIHOL), které funguje na právnické fakultě pod katedrou mezinárodního a evropského práva, získalo významného zahraničního partnera. Podepsalo memorandum o spolupráci s Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità (MacroCrimes) při Univerzitě ve Ferraře. Z memoranda budou těžit nejen centra jako taková, ale nové možnosti přinese také studentům.

Italské centrum je svým zaměřením velmi blízké tomu olomouckému. „Pro nás je cenná zejména jejich orientace na mezinárodní právo, právo ozbrojených konfliktů a jejich zkušenosti s italskou armádou. Podílejí se například na vzdělávání vojenských právníků. V mnohém pro nás mohou být inspirací,“ zdůvodnil výběr partnerského centra Martin Faix, vedoucí centra CIHOL, pro které je memorandum vůbec prvním svého druhu. Za italské pracoviště smlouvu podepsala jeho ředitelka Serena Forlati.

Memorandem se olomouckému centru rozšiřují možnosti jeho činnosti. „V oblasti vědy a výzkumu bychom chtěli s Italy například podávat společné mezinárodní projekty, publikovat, pořádat konference či workshopy. Spolupracovat budeme i v oblasti výuky. V plánu je příští rok také společná letní škola k problematice práva ozbrojených konfliktů, které by se účastnili studenti naší fakulty a studenti z Ferrary,“ naznačil Martin Faix.

Centrum CIHOL vzniklo při katedře mezinárodního a evropského práva na začátku loňského roku. Na jeho činnosti se podílejí odborníci na mezinárodní právo z olomoucké právnické fakulty, z Armády ČR a několik externích expertů z českých univerzit, ale také z Maďarska, Polska či Jihoafrické republiky. Centrum má svou webovou stránku.

Centrum právnické fakulty CIHOL získalo zahraničního partnera

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 04/10/2020 - 08:00

Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (Centre for International Humanitarian and Operational Law – CIHOL), které funguje na právnické fakultě pod katedrou mezinárodního a evropského práva, získalo významného zahraničního partnera. Podepsalo memorandum o spolupráci s Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità (MacroCrimes) při Univerzitě ve Ferraře. Z memoranda budou těžit nejen centra jako taková, ale nové možnosti přinese také studentům.

Italské centrum je svým zaměřením velmi blízké tomu olomouckému. „Pro nás je cenná zejména jejich orientace na mezinárodní právo, právo ozbrojených konfliktů a jejich zkušenosti s italskou armádou. Podílejí se například na vzdělávání vojenských právníků. V mnohém pro nás mohou být inspirací,“ zdůvodnil výběr partnerského centra Martin Faix, vedoucí centra CIHOL, pro které je memorandum vůbec prvním svého druhu. Za italské pracoviště smlouvu podepsala jeho ředitelka Serena Forlati.

Memorandem se olomouckému centru rozšiřují možnosti jeho činnosti. „V oblasti vědy a výzkumu bychom chtěli s Italy například podávat společné mezinárodní projekty, publikovat, pořádat konference či workshopy. Spolupracovat budeme i v oblasti výuky. V plánu je příští rok také společná letní škola k problematice práva ozbrojených konfliktů, které by se účastnili studenti naší fakulty a studenti z Ferrary,“ naznačil Martin Faix.

Centrum CIHOL vzniklo při katedře mezinárodního a evropského práva na začátku loňského roku. Na jeho činnosti se podílejí odborníci na mezinárodní právo z olomoucké právnické fakulty, z Armády ČR a několik externích expertů z českých univerzit, ale také z Maďarska, Polska či Jihoafrické republiky. Centrum má svou webovou stránku.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na 3D tiskárně pedagogické fakulty vznikají ochranné štíty pro nemocnice či policii

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP, respektive její 3D tiskárna zdarma tiskne ochranné štíty pro lékaře, nemocnice, sociální služby i policii. Do výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlášené v reakci na aktuální pandemii nového typu koronaviru, se zapojila bezprostředně po jejím oznámení.

Prototyp ochranných štítů na rychlou pomoc všem v první linii vyvinula firma Prusa Research. Štíty si nechala schválit ministerstvem zdravotnictví a bezprostředně poté vyzvala všechny 3D tiskaře, aby se do výroby štítů zapojili. Zájem byl tak velký, že se vytvořily skupiny podle krajů. Díky Davidovi Medkovi a jeho rodině je od prvopočátku do aktivity zapojena i 3D tiskárna katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

„Zapojili jsme se do organizování a shánění dalších komponentů a sponzorů. Podařilo se nám zkompletovat dvacet štítů pro dětskou diabetologii do Motola, třicet štítů pro 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a třicet štítů pro otrokovickou polikliniku. Nyní tiskneme pro sociální služby,“ řekl David Medek.

Dodal, že průběžně předávají tisky do montovny, která teď sídlí ve zlínské klubovně skautů. Odtud pak putují k potřebným, kteří si jejich činnosti velmi cenní. Dokazuje to například dopis, který Medkovi obdrželi od Jany Tejnické, zdravotnické zástupkyně přednosty Pediatrické kliniky FN Motol. Zmiňuje v něm, že dodané ochranné šíty už zdravotnické pracovníky chrání při vyšetřování pacientů v lůžkové i ambulantní části kliniky.

„Díky vám jsme v současné době těmito ochrannými pomůckami již dobře vybaveni. Za celou kliniku velmi děkuji,“ napsala Tejnická.

Na 3D tiskárně pedagogické fakulty vznikají ochranné štíty pro nemocnice či policii

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 04/09/2020 - 13:33

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP, respektive její 3D tiskárna zdarma tiskne ochranné štíty pro lékaře, nemocnice, sociální služby i policii. Do výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlášené v reakci na aktuální pandemii nového typu koronaviru, se zapojila bezprostředně po jejím oznámení.

Prototyp ochranných štítů na rychlou pomoc všem v první linii vyvinula firma Prusa Research. Štíty si nechala schválit ministerstvem zdravotnictví a bezprostředně poté vyzvala všechny 3D tiskaře, aby se do výroby štítů zapojili. Zájem byl tak velký, že se vytvořily skupiny podle krajů. Díky Davidovi Medkovi a jeho rodině je od prvopočátku do aktivity zapojena i 3D tiskárna katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

„Zapojili jsme se do organizování a shánění dalších komponentů a sponzorů. Podařilo se nám zkompletovat dvacet štítů pro dětskou diabetologii do Motola, třicet štítů pro 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a třicet štítů pro otrokovickou polikliniku. Nyní tiskneme pro sociální služby,“ řekl David Medek.

Dodal, že průběžně předávají tisky do montovny, která teď sídlí ve zlínské klubovně skautů. Odtud pak putují k potřebným, kteří si jejich činnosti velmi cenní. Dokazuje to například dopis, který Medkovi obdrželi od Jany Tejnické, zdravotnické zástupkyně přednosty Pediatrické kliniky FN Motol. Zmiňuje v něm, že dodané ochranné šíty už zdravotnické pracovníky chrání při vyšetřování pacientů v lůžkové i ambulantní části kliniky.

„Díky vám jsme v současné době těmito ochrannými pomůckami již dobře vybaveni. Za celou kliniku velmi děkuji,“ napsala Tejnická.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky