Agregátor zdrojů

Pedagogická fakulta přivítala zástupce partnerských zahraničních škol

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/02/2019 - 12:20

Reprezentanti třinácti zahraničních univerzit jedenácti zemí se na pedagogické fakultě potkali při příležitosti pravidelného International Week. I letos má tato akce mimo jiné pomoci studentům PdF se rozhodnout, kam vyjet na studijní pobyt. Zahraniční hosté naopak poznávají místo, kam své posluchače posílají.   

„International Week je pravidelným setkáním kolegů našich zahraničních partnerských škol. Náplní již pátého ročníku jsou prezentace jednotlivých vysokých škol. Zveme na ně samozřejmě i studenty naší fakulty, kteří tak mají jedinečnou možnost lépe poznat danou instituci a třeba se tak i rozhodnout, kam vyjet na studijní pobyt,“ řekla Dagmar Zdráhalová z fakultního zahraničního oddělení.

Letos přijeli na fakultu účastníci z Lotyšska, Litvy, Španělska, Číny, Bulharska, Ukrajiny, USA, Kazachstánu, Polska, Maďarska a Nizozemí. Program týdne jim vedle prezentací nabízí i odborné přednášky a semináře. Vedou je zástupci jednotlivých škol se zastřešením pracovišť PdF UP. Zahraniční hosté mají možnost propagovat svou instituci, zároveň se snaží poznat kulturu i systém vzdělávání České republiky, mohou navštívit i školská zařízení. „Všem zainteresovaným jde především o sdílení zkušeností a osobních kontaktů, které umožňují dále rozšiřovat spolupráci mezi jednotlivými institucemi,“ dodala Dagmar Zdráhalová.

Akademici pedagogické fakulty podle ní jezdí všude po Evropě s výjimkou Francie, s níž fakulta zatím partnerské vztahy uzavřeny nemá. „Studenty nejvíce přitahují skandinávské země. Populární jsou univerzity v Norsku, například Queen Maud University College of Early Childhood Education v Trondheimu nebo Nord University v Levangeru. Ve Švédsku je to Uppsala University, která patří k nejstarším a nejspolehlivějším partnerům. Studentská mobilita mezi Olomoucí a Uppsalou proudí pravidelně a v podstatě nepřetržitě oběma směry již drahnou řádku let. Určitě musím vzpomenout i studentský zájem o finskou University of Tampere, University of Jyväskylä, University of Eastern Finland a University of Lapland. Z opačné strany kompasu si naši posluchači pak vybírají hlavně španělské univerzity v Madridu, Coruni, Granadě, Seville a samozřejmě University of Las Palmas de Gran Canaria na Kanárských ostrovech. Platí to i v opačném směru: PdF je pro španělské - a zejména kanárské - studenty velmi populární,“ vypočetla Dagmar Zdráhalová.

K dlouholetým partnerům zařadila i Paedagogische Hochschule Heidelberg. V souvislosti s výjezdy studentů do zahraničí vzpomněla i na možnosti měsíčních stáží, které fakulta organizuje s partnerskými univerzitami v Číně, USA a Indonésii. „Tyto stáže jsou mezi studenty pochopitelně velmi atraktivní, už kvůli své destinaci, délce pobytu i nepochybně faktu, že vyjíždějí jako skupina. Dělá nám radost, když se absolvent takové stáže poté odhodlá i k delšímu erasmovskému pobytu,“ dodala.  

Kromě prezentací vysokých škol nabízí pětidenní International Week i přednášky a různě zaměřené workshopy. Zahraniční partneři mají možnost absolvovat také komentovanou prohlídku Olomouce, mohou navštívit univerzitní mateřskou školu a International School. Čeká je i řada neformálních setkání včetně exkurze do Luhačovic a Zlína.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senátoři vyberou děkana práv ze dvou kandidátů

Dva kandidáti vzešli z návrhů na funkci děkana právnické fakulty, které podala do konce září její akademická obec. Senátoři budou volit mezi Zdenkou Papouškovou, současnou děkankou, a Václavem Stehlíkem, vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva. Volby se uskuteční 14. října.

Samotnému hlasování bude předcházet zveřejnění programů a prezentace kandidátů. Programy mají oba navržení odevzdat 4. října do 12:00 hodin. Zveřejněny budou na fakultním webu a na vyhrazených nástěnkách na fakultě. Na shromáždění akademické obce, které předseda Akademického senátu PF UP svolal na 7. října na 15 hodin do auly fakulty, pak představí kandidáti své programové vize pro funkční období 2020–2024. „Dle dohody s oběma kandidáty bude mít nejprve každý z nich dvacet minut na vlastní prezentaci a poté budou následovat dotazy ze strany členů akademické obce,“ dovysvětlil Michal Bartoň, předseda senátu. Děkanka PF UP na dobu shromáždění akademické obce vyhlásila děkanské volno.

Kandidáta na děkana bude patnáct senátorů, devět akademických pracovníků a šest studentů, volit na svém zasedání o týden později. Minulý týden požádal Václav Stehlík z důvodů své kandidatury o pozastavení senátorského mandátu, nahradí jej Ondřej Svaček. Hlasování senátorů je tajné, může být až tříkolové, a ke zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Volbu senátorů pak ještě potvrzuje rektor univerzity. V případě, že senátoři nevyberou žádného z uchazečů ani ve třetím kole, vyhlásí se nové volby.

Děkance Zdence Papouškové skončí první čtyřleté funkční období na konci ledna příštího roku. Od znovuobnovení právnické fakulty v roce 1991 je v pořadí pátou děkankou. Před ní stáli v čele fakulty Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka a Milana Hrušáková.

 

Harmonogram

4. října – kandidáti zveřejnění programy
7. října | 15:00–18:00 | aula – shromáždění akademické obce PF UP, děkanské volno
14. října | čas a místo budou upřesněny – zasedání AS PF UP, volba děkana

Senátoři vyberou děkana práv ze dvou kandidátů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/02/2019 - 08:00

Dva kandidáti vzešli z návrhů na funkci děkana právnické fakulty, které podala do konce září její akademická obec. Senátoři budou volit mezi Zdenkou Papouškovou, současnou děkankou, a Václavem Stehlíkem, vedoucím katedry mezinárodního a evropského práva. Volby se uskuteční 14. října.

Samotnému hlasování bude předcházet zveřejnění programů a prezentace kandidátů. Programy mají oba navržení odevzdat 4. října do 12:00 hodin. Zveřejněny budou na fakultním webu a na vyhrazených nástěnkách na fakultě. Na shromáždění akademické obce, které předseda Akademického senátu PF UP svolal na 7. října na 15 hodin do auly fakulty, pak představí kandidáti své programové vize pro funkční období 2020–2024. „Dle dohody s oběma kandidáty bude mít nejprve každý z nich dvacet minut na vlastní prezentaci a poté budou následovat dotazy ze strany členů akademické obce,“ dovysvětlil Michal Bartoň, předseda senátu. Děkanka PF UP na dobu shromáždění akademické obce vyhlásila děkanské volno.

Kandidáta na děkana bude patnáct senátorů, devět akademických pracovníků a šest studentů, volit na svém zasedání o týden později. Minulý týden požádal Václav Stehlík z důvodů své kandidatury o pozastavení senátorského mandátu, nahradí jej Ondřej Svaček. Hlasování senátorů je tajné, může být až tříkolové, a ke zvolení je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu (tedy 8 z 15). Volbu senátorů pak ještě potvrzuje rektor univerzity. V případě, že senátoři nevyberou žádného z uchazečů ani ve třetím kole, vyhlásí se nové volby.

Děkance Zdence Papouškové skončí první čtyřleté funkční období na konci ledna příštího roku. Od znovuobnovení právnické fakulty v roce 1991 je v pořadí pátou děkankou. Před ní stáli v čele fakulty Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka a Milana Hrušáková.

 

Harmonogram

4. října – kandidáti zveřejnění programy
7. října | 15:00–18:00 | aula – shromáždění akademické obce PF UP, děkanské volno
14. října | čas a místo budou upřesněny – zasedání AS PF UP, volba děkana

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Kandidátem na děkana FZV je Martin Procházka

Na fakultě zdravotnických věd se v příštím týdnu uskuteční volba nového děkana. Jediným navrženým kandidátem je přednosta Ústavu porodní asistence Martin Procházka. Své vize budoucnosti fakulty i složení proděkanského týmu představil na setkání akademické obce fakulty.

„Být kandidátem na děkana FZV považuji za nesmírnou čest a poctu. V případě zvolení se budu ze všech sil snažit o její rozvoj a prosperitu. Mou vizí je sebevědomá a plnohodnotná fakulta v rámci Univerzity Palackého, která splňuje všechny požadavky kladené na výuku, vědu a výzkum v moderní době,“ uvádí ve svých tezích (dostupných ZDE) Martin Procházka.

S FZV je kandidát spjat po celou dobu její existence, na výuce porodních asistentek, všeobecných sester nebo fyzioterapeutů se podílel už před vyčleněním z lékařské fakulty. V současnosti působí na obou fakultách – na FZV vede Ústav porodní asistence, na LF je přednostou Ústavu lékařské genetiky. Pokud bude zvolen, vedoucí funkci na Ústavu porodní asistence opustí.

Cílem Martina Procházky je rozvíjet fakultu směrem k moderní instituci nadnárodního významu s důrazem na kvalitu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a ve spolupráci s lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Olomouc. „Kdybych měl ze svých vizí vybrat prioritu filozoficky, byly by to záležitosti týkající se mezilidských vztahů a komunikace na fakultě. Čistě přízemně je to pak tvorba kariérního řádu, úprava mezd akademických pracovníků a jako svůj hlavní úkol vnímám přípravu a realizaci nové společné budovy s lékařskou fakultou. Za významnou součást také považuji mezinárodní spolupráci, ať už je to vyjíždění studentů na stáže, společné projekty nebo třeba pořádání zimních škol. To jsou věci, které zvyšují prestiž fakulty,“ vyjmenoval kandidát na děkana FZV.

Na setkání akademické obce představil Martin Procházka i tým proděkanů, se kterým by chtěl stanovených cílů dosáhnout. Studijní, pedagogické a sociální záležitosti by měla nadále na starosti Zdeňka Mikšová, proděkanem pro vědu a výzkum by byl Jiří Vévoda, který fakultu v současnosti zastupuje v Akademickém senátu UP a je předsedou jeho ekonomické komise. O vnější vztahy a zahraniční spolupráci by se staral Jiří Stavovčík, který působil na zahraničním oddělení rektorátu UP, a proděkankou pro praktickou výuku a celoživotní vzdělávání by se stala Andrea Drobiličová, hlavní sestra fakultní nemocnice.     

Kandidátovi vyjádřil před zaměstnanci a studenty FZV podporu děkan lékařské fakulty Josef Zadražil. „Martin Procházka má obrovské množství zkušeností a málokterý profesor u nás se může pochlubit takovým excelentním profesním životopisem. Jeho teze jsou dobře propracované a vytvářejí takový komplex kroků, který určitě bude pro fakultu zdravotnických věd, i pro všechny naše tři spolupracující instituce, obrovským přínosem,“ řekl Josef Zadražil.

O tom, zda bude Martin Procházka zvolen děkanem FZV pro funkční období 2019–2023, rozhodne tajné hlasování Akademického senátu FZV UP ve čtvrtek 10. října po 13. hodině.

Volba nového děkana byla vyhlášena poté, co Jaroslav Vomáčka v červnu oznámil, že z děkanské pozice odejde. Začátkem září pak na funkci rezignoval a vedením fakulty byla pověřena jeho statutární zástupkyně Zdeňka Mikšová. V čele fakulty byl Jaroslav Vomáčka od roku 2013. „Za těch šest let se mu podařilo fakultu postavit na pevné základy. Bylo otevřeno několik nových studijních programů, narostl počet studentů, vybudovalo se slušné výukové i vědecké zázemí. Rád bych tímto docentu Vomáčkovi za čas a energii, které vedení fakulty věnoval, poděkoval a popřál mu pevné zdraví pro jeho zdejší další působení,“ vzkázal bývalému děkanovi předseda Akademického senátu FZV UP Lukáš Merz. 

Kandidátem na děkana FZV je Martin Procházka

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 14:30

Na fakultě zdravotnických věd se v příštím týdnu uskuteční volba nového děkana. Jediným navrženým kandidátem je přednosta Ústavu porodní asistence Martin Procházka. Své vize budoucnosti fakulty i složení proděkanského týmu představil na setkání akademické obce fakulty.

„Být kandidátem na děkana FZV považuji za nesmírnou čest a poctu. V případě zvolení se budu ze všech sil snažit o její rozvoj a prosperitu. Mou vizí je sebevědomá a plnohodnotná fakulta v rámci Univerzity Palackého, která splňuje všechny požadavky kladené na výuku, vědu a výzkum v moderní době,“ uvádí ve svých tezích (dostupných ZDE) Martin Procházka.

S FZV je kandidát spjat po celou dobu její existence, na výuce porodních asistentek, všeobecných sester nebo fyzioterapeutů se podílel už před vyčleněním z lékařské fakulty. V současnosti působí na obou fakultách – na FZV vede Ústav porodní asistence, na LF je přednostou Ústavu lékařské genetiky. Pokud bude zvolen, vedoucí funkci na Ústavu porodní asistence opustí.

Cílem Martina Procházky je rozvíjet fakultu směrem k moderní instituci nadnárodního významu s důrazem na kvalitu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a ve spolupráci s lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Olomouc. „Kdybych měl ze svých vizí vybrat prioritu filozoficky, byly by to záležitosti týkající se mezilidských vztahů a komunikace na fakultě. Čistě přízemně je to pak tvorba kariérního řádu, úprava mezd akademických pracovníků a jako svůj hlavní úkol vnímám přípravu a realizaci nové společné budovy s lékařskou fakultou. Za významnou součást také považuji mezinárodní spolupráci, ať už je to vyjíždění studentů na stáže, společné projekty nebo třeba pořádání zimních škol. To jsou věci, které zvyšují prestiž fakulty,“ vyjmenoval kandidát na děkana FZV.

Na setkání akademické obce představil Martin Procházka i tým proděkanů, se kterým by chtěl stanovených cílů dosáhnout. Studijní, pedagogické a sociální záležitosti by měla nadále na starosti Zdeňka Mikšová, proděkanem pro vědu a výzkum by byl Jiří Vévoda, který fakultu v současnosti zastupuje v Akademickém senátu UP a je předsedou jeho ekonomické komise. O vnější vztahy a zahraniční spolupráci by se staral Jiří Stavovčík, který působil na zahraničním oddělení rektorátu UP, a proděkankou pro praktickou výuku a celoživotní vzdělávání by se stala Andrea Drobiličová, hlavní sestra fakultní nemocnice.     

Kandidátovi vyjádřil před zaměstnanci a studenty FZV podporu děkan lékařské fakulty Josef Zadražil. „Martin Procházka má obrovské množství zkušeností a málokterý profesor u nás se může pochlubit takovým excelentním profesním životopisem. Jeho teze jsou dobře propracované a vytvářejí takový komplex kroků, který určitě bude pro fakultu zdravotnických věd, i pro všechny naše tři spolupracující instituce, obrovským přínosem,“ řekl Josef Zadražil.

O tom, zda bude Martin Procházka zvolen děkanem FZV pro funkční období 2019–2023, rozhodne tajné hlasování Akademického senátu FZV UP ve čtvrtek 10. října po 13. hodině.

Volba nového děkana byla vyhlášena poté, co Jaroslav Vomáčka v červnu oznámil, že z děkanské pozice odejde. Začátkem září pak na funkci rezignoval a vedením fakulty byla pověřena jeho statutární zástupkyně Zdeňka Mikšová. V čele fakulty byl Jaroslav Vomáčka od roku 2013. „Za těch šest let se mu podařilo fakultu postavit na pevné základy. Bylo otevřeno několik nových studijních programů, narostl počet studentů, vybudovalo se slušné výukové i vědecké zázemí. Rád bych tímto docentu Vomáčkovi za čas a energii, které vedení fakulty věnoval, poděkoval a popřál mu pevné zdraví pro jeho zdejší další působení,“ vzkázal bývalému děkanovi předseda Akademického senátu FZV UP Lukáš Merz. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Tomáš Pluháček z přírodovědecké fakulty získal prestižní Cenu Shimadzu

Hledání pachatelů závažných trestných činů, při kterých byla použita střelná zbraň, by v budoucnu mohla usnadnit unikátní metoda detekce a klasifikace povýstřelových zplodin na otiscích prstů, za kterou její autor Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty získal prestižní Cenu Shimadzu pro mladé vědecké pracovníky do 35 let.

Policejní vyšetřovatelé nyní dokážou zjistit povýstřelové zplodiny například na šatech či lidské kůži, avšak nejprve musí podezřelou osobu vypátrat, což zpravidla není lehký úkol. Díky nově vyvinuté metodě analýzy chemického složení povýstřelových zplodin na otiscích prstů, které kriminalisté zajistí na místě činu, lze v laboratoři a poté v daktyloskopické databázi přesně a poměrně rychle zjistit, kdo zmáčkl spoušť střelné zbraně, s níž byl trestný čin spáchán.

Povýstřelové zplodiny mají podobu kulovitých částic a svým chemickým složením odpovídají střelné zbrani, projektilu a nábojnici. „Bohužel žádná z doposud používaných metod nebyla schopná určit vzájemný vztah mezi biometrickými informacemi a corpus delicti, tedy předmětem doličným, což je v našem případě přítomnost povýstřelových zplodin,“ podotkl Tomáš Pluháček.

Výsledkem výzkumu, na kterém spolupracovali také Martin Švidrnoch, Vítězslav Maier, Vladimír Havlíček a Karel Lemr, je LA-ICP-MS zobrazovací metoda umožňující detekci a klasifikaci povýstřelových zplodin na otiscích prstu či jejich fragmentu a současně korelaci těchto výsledků s průběhem papilárních linií.

„Je to ocenění, kterého si velice vážím. Je nejen mým, ale i mých kolegů, kteří se na tomto výzkumu podíleli. Prezentovaná práce byla součástí disertační práce zaměřené na využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v klinické a forenzní analýze. Na zářijovém sjezdu chemiků jsem prezentoval téma, které bylo zaměřeno na analýzu povýstřelových zplodin na otiscích prstů s cílem tuto techniku využít pro přímou identifikaci střelce,“ uvedl Tomáš Pluháček.

Tomáš Pluháček ocenění za práci s názvem Forenzní identifikace střelce - LA-ICP-MS zobrazování povýstřelových zplodin převzal na zářijovém 71. sjezdu chemiků v Horním Smokovci. Cena Shimadzu se letos udělovala podevatenácté. Deset vybraných kandidátů z České republiky a Slovenska prezentovalo své práce, ve kterých byly použity některé z analytických instrumentálních technik. Cílem soutěže je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci akademické obce s průmyslem.

Tomáš Pluháček z přírodovědecké fakulty získal prestižní Cenu Shimadzu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 13:00

Hledání pachatelů závažných trestných činů, při kterých byla použita střelná zbraň, by v budoucnu mohla usnadnit unikátní metoda detekce a klasifikace povýstřelových zplodin na otiscích prstů, za kterou její autor Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty získal prestižní Cenu Shimadzu pro mladé vědecké pracovníky do 35 let.

Policejní vyšetřovatelé nyní dokážou zjistit povýstřelové zplodiny například na šatech či lidské kůži, avšak nejprve musí podezřelou osobu vypátrat, což zpravidla není lehký úkol. Díky nově vyvinuté metodě analýzy chemického složení povýstřelových zplodin na otiscích prstů, které kriminalisté zajistí na místě činu, lze v laboratoři a poté v daktyloskopické databázi přesně a poměrně rychle zjistit, kdo zmáčkl spoušť střelné zbraně, s níž byl trestný čin spáchán.

Povýstřelové zplodiny mají podobu kulovitých částic a svým chemickým složením odpovídají střelné zbrani, projektilu a nábojnici. „Bohužel žádná z doposud používaných metod nebyla schopná určit vzájemný vztah mezi biometrickými informacemi a corpus delicti, tedy předmětem doličným, což je v našem případě přítomnost povýstřelových zplodin,“ podotkl Tomáš Pluháček.

Výsledkem výzkumu, na kterém spolupracovali také Martin Švidrnoch, Vítězslav Maier, Vladimír Havlíček a Karel Lemr, je LA-ICP-MS zobrazovací metoda umožňující detekci a klasifikaci povýstřelových zplodin na otiscích prstu či jejich fragmentu a současně korelaci těchto výsledků s průběhem papilárních linií.

„Je to ocenění, kterého si velice vážím. Je nejen mým, ale i mých kolegů, kteří se na tomto výzkumu podíleli. Prezentovaná práce byla součástí disertační práce zaměřené na využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v klinické a forenzní analýze. Na zářijovém sjezdu chemiků jsem prezentoval téma, které bylo zaměřeno na analýzu povýstřelových zplodin na otiscích prstů s cílem tuto techniku využít pro přímou identifikaci střelce,“ uvedl Tomáš Pluháček.

Tomáš Pluháček ocenění za práci s názvem Forenzní identifikace střelce - LA-ICP-MS zobrazování povýstřelových zplodin převzal na zářijovém 71. sjezdu chemiků v Horním Smokovci. Cena Shimadzu se letos udělovala podevatenácté. Deset vybraných kandidátů z České republiky a Slovenska prezentovalo své práce, ve kterých byly použity některé z analytických instrumentálních technik. Cílem soutěže je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci akademické obce s průmyslem.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nanodiamanty pomáhají rozkládat nervově paralytické látky

Novinky: Fyzikální ústav - Út, 10/01/2019 - 11:24

Nebezpečné bojové chemické látky jako novičok nebo sarin by mohl několikanásobně účinněji rozložit nový nanokompozit. Na jeho vývoji se podíleli i vědci Akademie věd ČR, Štěpán Stehlík z Fyzikálního ústavu a Jiří Henych z Ústavu anorganické chemie, spolu s kolegy z dalších českých institucí i Uppsalské univerzity.

Rychlé a účinné odbourávání nebezpečných látek je klíčové pro dekontaminaci zasaženého území, ochranu obyvatelstva i životního prostředí. Použití podobných nanokompozitů by mohlo zachránit životy při zamoření prostoru, jaká známe z britského Salisbury po útoku novičokem na ruského zpravodajce Sergeje Skripala a jeho dceru nebo po použití zakázaného sarinu v Sýrii. Obdobně by je bylo možno využít i při kontaminaci insekticidy.

Mezinárodní tým vědců jednoduchou a průmyslově využitelnou metodou připravil nanokompozit, který umí rozkládat neblaze proslulou bojovou látku soman s vyšší účinností než používané komerčně dostupné materiály. Soman, zařazený rezolucí OSN mezi zbraně hromadného ničení, patří spolu se sarinem a tabunem mezi nervově paralytické látky třídy organofosfátů.

„Nanostrukturní oxid titaničitý (TiO2) dokáže rozkládat škodliviny typu bojových látek díky svým unikátním povrchovým vlastnostem a ještě účinněji za přítomnosti světla. Jeho vlastnosti jsme při výzkumu vylepšili kombinací s nanodiamanty. Ty pomohly zvýšit rychlost rozkladu somanu zhruba třikrát. Výhoda použitých nanodiamantů v nanokompozitu totiž spočívá v jejich vhodné povrchové chemii,“ vysvětluje Štěpán Stehlík, který se ve Fyzikálním ústavu AV ČR věnuje přípravě a studiu diamantových nanočástic.

Vlevo: Snímek z elektronového mikroskopu s vizualizací nanodiamantů (oranžová) rozprostřených na povrchu oxidu titaničitého (modrá) v připraveném nanokompozitu.
Vpravo: Rozklad bojové chemické látky somanu pomocí čistého oxidu titaničitého, nanodiamantů a jejich společného nanokompozitu, který byl nejúčinnější.

Nápad použít v nanokompozitu právě nanodiamanty se zrodil díky jeho úzké spolupráci s Ústavem anorganické chemie, s nímž vyvíjí metody jejich efektivnějšího zpracování.

„Nanodiamanty se ukázaly jako velmi vhodný materiál, protože jsou relativně levné a lze velmi jednoduše upravovat jejich povrchové chemické vlastnosti, a tak i vlastnosti výsledného kompozitu,“ potvrzuje Jiří Henych, hlavní autor studie.

Dosažené výsledky představují slibný základ pro další výzkum nanokompozitů na bázi oxidů kovů a nanodiamantů. „K významnému zlepšení účinnosti přitom stačilo pouze jedno až dvě procenta hmotnosti nanodiamantů,“ dodává Stehlík.

Dalšími institucemi, které se podílely na výzkumu, jsou České vysoké učení technické v Praze, Univerzita J. E. Purkyně a Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

V Konviktu se bude debatovat o EU i s ministrem zahraničí

Co nám EU přinesla a jaká je její budoucnost? Na toto téma budou 8. října od 14 hodin debatovat v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP eurokomisařka Elzbieta Bienkowska, ministr zahraničí Tomáš Petříček a olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Moderovat bude Václav Stehlík z Právnické fakulty UP.

Beseda, jejímiž hosty budou šéf české diplomacie, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky a olomoucký primátor, se koná při příležitosti 15 let našeho členství v EU. „Připravovaná debata je zajímavá v prvé řadě tematicky. Jejím cílem je reflektovat 15 let našeho členství v Evropské unii, a to jak retrospektivně, tedy zhodnocení toho, co nám členství dalo, případně i vzalo, dále pak perspektivně, tedy kam má Unie spolu s Českou republikou směřovat. Setkání umožní debatovat například o nejbližších či vzdálenějších programových cílech v rámci nově se rodící Evropské komise, která je hlavním motorem integrace. Současně se ale nevyhne ani otázkám vysoce aktuálním, jako je Brexit a s ním spojené nové výzvy na společném vnitřním trhu, ve vnějších ekonomických vztazích EU,“ uvedl Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF. Jak dodal, mluvit se bude i o problematice, která se bezprostředně dotýká vysokých škol. „Budeme diskutovat o otázce pro univerzitní prostředí zásadní – o podpoře vědy a výzkumu. Konečně debata je unikátní i svým obsazením, má ambici propojit pohledy nejvyšší evropské politiky s vnímáním národním, včetně regionálního, a to vše v česko-polské perspektivě,“ připomenul Václav Stehlík.

Beseda, kterou pořádá UP ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Evropskou komisí a Eurocentrem Olomouc, se koná 8. října, od 14 do 15.30 hodin v Kapli Božího Těla, bude vedena v anglickém jazyce. Místo je možné si rezervovat přes Konferenční servis UP: konferencniservis@upol.cz.

V Konviktu se bude debatovat o EU i s ministrem zahraničí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 10:30

Co nám EU přinesla a jaká je její budoucnost? Na toto téma budou 8. října od 14 hodin debatovat v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP eurokomisařka Elzbieta Bienkowska, ministr zahraničí Tomáš Petříček a olomoucký primátor Miroslav Žbánek. Moderovat bude Václav Stehlík z Právnické fakulty UP.

Beseda, jejímiž hosty budou šéf české diplomacie, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky a olomoucký primátor, se koná při příležitosti 15 let našeho členství v EU. „Připravovaná debata je zajímavá v prvé řadě tematicky. Jejím cílem je reflektovat 15 let našeho členství v Evropské unii, a to jak retrospektivně, tedy zhodnocení toho, co nám členství dalo, případně i vzalo, dále pak perspektivně, tedy kam má Unie spolu s Českou republikou směřovat. Setkání umožní debatovat například o nejbližších či vzdálenějších programových cílech v rámci nově se rodící Evropské komise, která je hlavním motorem integrace. Současně se ale nevyhne ani otázkám vysoce aktuálním, jako je Brexit a s ním spojené nové výzvy na společném vnitřním trhu, ve vnějších ekonomických vztazích EU,“ uvedl Václav Stehlík, vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva PF. Jak dodal, mluvit se bude i o problematice, která se bezprostředně dotýká vysokých škol. „Budeme diskutovat o otázce pro univerzitní prostředí zásadní – o podpoře vědy a výzkumu. Konečně debata je unikátní i svým obsazením, má ambici propojit pohledy nejvyšší evropské politiky s vnímáním národním, včetně regionálního, a to vše v česko-polské perspektivě,“ připomenul Václav Stehlík.

Beseda, kterou pořádá UP ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Evropskou komisí a Eurocentrem Olomouc, se koná 8. října, od 14 do 15.30 hodin v Kapli Božího Těla, bude vedena v anglickém jazyce. Místo je možné si rezervovat přes Konferenční servis UP: konferencniservis@upol.cz.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci rozšířili spektrum protinádorových látek o nové komplexy zlata

Novou skupinu komplexních sloučenin s výraznými protinádorovými účinky vyvinuli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Pracovníci Oddělení biologicky aktivních komplexů a molekulových magnetů se po letech znovu vydali „zlatou“ cestou a tento drahý kov opět využili k přípravě protinádorově aktivních organokovových sloučenin.

Nové látky, které již chrání národní patent, jsou výrazně účinnější než v současné době nejužívanější komplexní léčivo cisplatina. Zároveň nevykazují podstatné negativní účinky na zdravé lidské jaterní buňky.

„Jedním z obecných vědeckých cílů našeho týmu je rozšířit spektrum dosud známých protinádorových látek o takové, které budou účinnější než současná léčiva založená hlavně na bázi komplexů platiny a navíc budou mít nižší nežádoucí vedlejší účinky. Naším nejnovějším příspěvkem k deklarovanému cíli jsou koordinační sloučeniny zlata. Od již dříve prezentovaných látek obsahujících zlato, jež získaly patentovou ochranu v roce 2016, se výrazně liší složením a strukturou. Jde o tzv. organokovové sloučeniny vyznačující se přítomností pevné kovalentní vazby mezi atomy zlata a uhlíku z jednoho z koordinovaných ligandů,“ objasnil vedoucí týmu Zdeněk Trávníček.

Využití vysoce účinných organokovových zlatných komplexů v protinádorové terapii, konkrétně při léčbě osteosarkomu (nádorové onemocnění kostí) a karcinomu vaječníků, včetně nádorů vaječníků odolných vůči cisplatině, chrání od července patent s názvem N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (CZ 307954 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z.).

„Co se týče spektra účinnosti na lidských nádorových buněčných liniích a současně míry účinnosti jsou tyto sloučeniny srovnatelné s našimi předcházejícími komplexy zlata. Jedná se o látky, které jsou až desetinásobně účinnější než dodnes nejužívanější komplexní léčivo cisplatina, přičemž jejich toxicita na zdravé lidské jaterní buňky se jeví jako zanedbatelná,“ uvedl další člen výzkumného týmu a další z autorů patentu Ján Vančo.

Na látky s protinádorovým účinkem se olomoučtí vědci zaměřují řadu let, letošní patent je v pořadí osmnáctý. V minulosti tým profesora Zdeňka Trávníčka získal patentovou ochranu pro sloučeniny na bázi zlata, mědi, železa, platiny či tantalu. Všechny mají výrazné protinádorové a některé z nich současně i protizánětlivé účinky. Původci patentu současně ale upozorňují, že cesta k použití připravených látek jako léčiv je ještě dlouhá a spletitá a k jejich možnému uplatnění je potřeba ještě mnohých experimentů a spolupráce se silnými partnery z oblasti biomedicíny i farmaceutického průmyslu.

Vědci rozšířili spektrum protinádorových látek o nové komplexy zlata

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 09:30

Novou skupinu komplexních sloučenin s výraznými protinádorovými účinky vyvinuli vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Pracovníci Oddělení biologicky aktivních komplexů a molekulových magnetů se po letech znovu vydali „zlatou“ cestou a tento drahý kov opět využili k přípravě protinádorově aktivních organokovových sloučenin.

Nové látky, které již chrání národní patent, jsou výrazně účinnější než v současné době nejužívanější komplexní léčivo cisplatina. Zároveň nevykazují podstatné negativní účinky na zdravé lidské jaterní buňky.

„Jedním z obecných vědeckých cílů našeho týmu je rozšířit spektrum dosud známých protinádorových látek o takové, které budou účinnější než současná léčiva založená hlavně na bázi komplexů platiny a navíc budou mít nižší nežádoucí vedlejší účinky. Naším nejnovějším příspěvkem k deklarovanému cíli jsou koordinační sloučeniny zlata. Od již dříve prezentovaných látek obsahujících zlato, jež získaly patentovou ochranu v roce 2016, se výrazně liší složením a strukturou. Jde o tzv. organokovové sloučeniny vyznačující se přítomností pevné kovalentní vazby mezi atomy zlata a uhlíku z jednoho z koordinovaných ligandů,“ objasnil vedoucí týmu Zdeněk Trávníček.

Využití vysoce účinných organokovových zlatných komplexů v protinádorové terapii, konkrétně při léčbě osteosarkomu (nádorové onemocnění kostí) a karcinomu vaječníků, včetně nádorů vaječníků odolných vůči cisplatině, chrání od července patent s názvem N-heterocyklické karbenové komplexy zlata s bicyklickými N-donorovými ligandy a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k protinádorové terapii (CZ 307954 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Dvořák, Z.).

„Co se týče spektra účinnosti na lidských nádorových buněčných liniích a současně míry účinnosti jsou tyto sloučeniny srovnatelné s našimi předcházejícími komplexy zlata. Jedná se o látky, které jsou až desetinásobně účinnější než dodnes nejužívanější komplexní léčivo cisplatina, přičemž jejich toxicita na zdravé lidské jaterní buňky se jeví jako zanedbatelná,“ uvedl další člen výzkumného týmu a další z autorů patentu Ján Vančo.

Na látky s protinádorovým účinkem se olomoučtí vědci zaměřují řadu let, letošní patent je v pořadí osmnáctý. V minulosti tým profesora Zdeňka Trávníčka získal patentovou ochranu pro sloučeniny na bázi zlata, mědi, železa, platiny či tantalu. Všechny mají výrazné protinádorové a některé z nich současně i protizánětlivé účinky. Původci patentu současně ale upozorňují, že cesta k použití připravených látek jako léčiv je ještě dlouhá a spletitá a k jejich možnému uplatnění je potřeba ještě mnohých experimentů a spolupráce se silnými partnery z oblasti biomedicíny i farmaceutického průmyslu.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Palacký University received prestigious prize for internalisation

News: Faculty of Science - Út, 10/01/2019 - 08:06

For excellence in internationalisation, Palacký University received the prestigious 2019 EAIE Institutional Award, granted by the European Association for International Education. The award was received at the conference in Helsinki by Rector Jaroslav Miller and Vice-Rector Martin Kudláček.

“It has been the teamwork of all our colleagues at the university for the past five years. I thank everyone for their work. The award is proof that our efforts are deeply meaningful,” said Rector Jaroslav Miller.

The European Association for International Education (EAIE) selects the university with the best internationalisation strategy and results once a year. The prize can be awarded to any European university.

“The award celebrates higher education institutions that have shown excellent results in internationalisation. The association acknowledges successfully developed and implemented internationalisation strategies and activities that include, reflect, or promote three or more EAIE values. These include collaboration, inspiration, inclusiveness, and excellence. As the prize is awarded once a year, we can say that we are the best in Europe in 2019,” said Martin Kudláček, Vice-Rector for International Relations, who received the prize together with Palacký University Rector Jaroslav Miller last week at Europe’s largest international higher education conference in Helsinki.

In recent years, the prize has gone to Ghent University, Belgium; the University of Porto, Portugal; Georg-August-Universität Göttingen, Germany; Coventry University, UK; the University of Helsinki, Finland; and Masaryk University in Brno, Czech Republic.

The European Association for International Education is an organisation aimed at developing internationalisation in the environment of European higher education. It is the European leader in the internationalisation of university education.

Kategorie: News from UP

Univerzita Palackého získala prestižní cenu za internacionalizaci

Za vynikající výsledky v internacionalizaci obdržela Univerzita Palackého prestižní cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019. V letošním roce je v dané oblasti mezi evropskými vysokými školami nejlepší. Ocenění převzali na konferenci v Helsinkách rektor Jaroslav Miller a prorektor Martin Kudláček.

„Je to týmová práce všech kolegů na univerzitě za posledních pět let. Všem za jejich práci děkuji. Ocenění je důkazem, že naše snažení má smysl,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

European Association for International Education (EAIE) vybírá univerzitu s nejlepší strategií a výsledky v oblasti internacionalizace jednou ročně. Cenu může získat jakákoliv evropská univerzita.

„Ocenění oslavuje vysokoškolské instituce, které prokázaly vynikající výsledky v oblasti internacionalizace. Asociace oceňuje úspěšně vyvinuté a implementované internacionalizační strategie a činnosti, které zahrnují, odrážejí nebo propagují tři nebo více hodnot EAIE. Patří mezi ně spolupráce, inspirace, inkluzivita i excelence. Protože se cena uděluje jednou ročně, můžeme říci, že za rok 2019 jsme v tomto žebříčku v Evropě nejlepší,“ řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí, který cenu převzal spolu rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem minulý týden na největší evropské konferenci mezinárodního vysokoškolského vzdělávání v Helsinkách.

V minulých letech cenu získala belgická Ghent University, portugalská University of Porto, německá Georg-August-Universität Göttingen, britská Coventry University, finská University of Helsinky i česká Masarykova univerzita v Brně.

European Association for International Education (EAIE) je organizace zaměřená na rozvoj internacionalizace v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru. Je evropským lídrem v internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání. 

Univerzita Palackého získala prestižní cenu za internacionalizaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 10/01/2019 - 08:06

Za vynikající výsledky v internacionalizaci obdržela Univerzita Palackého prestižní cenu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019. V letošním roce je v dané oblasti mezi evropskými vysokými školami nejlepší. Ocenění převzali na konferenci v Helsinkách rektor Jaroslav Miller a prorektor Martin Kudláček.

„Je to týmová práce všech kolegů na univerzitě za posledních pět let. Všem za jejich práci děkuji. Ocenění je důkazem, že naše snažení má smysl,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

European Association for International Education (EAIE) vybírá univerzitu s nejlepší strategií a výsledky v oblasti internacionalizace jednou ročně. Cenu může získat jakákoliv evropská univerzita.

„Ocenění oslavuje vysokoškolské instituce, které prokázaly vynikající výsledky v oblasti internacionalizace. Asociace oceňuje úspěšně vyvinuté a implementované internacionalizační strategie a činnosti, které zahrnují, odrážejí nebo propagují tři nebo více hodnot EAIE. Patří mezi ně spolupráce, inspirace, inkluzivita i excelence. Protože se cena uděluje jednou ročně, můžeme říci, že za rok 2019 jsme v tomto žebříčku v Evropě nejlepší,“ řekl Martin Kudláček, prorektor pro zahraničí, který cenu převzal spolu rektorem Univerzity Palackého Jaroslavem Millerem minulý týden na největší evropské konferenci mezinárodního vysokoškolského vzdělávání v Helsinkách.

V minulých letech cenu získala belgická Ghent University, portugalská University of Porto, německá Georg-August-Universität Göttingen, britská Coventry University, finská University of Helsinky i česká Masarykova univerzita v Brně.

European Association for International Education (EAIE) je organizace zaměřená na rozvoj internacionalizace v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru. Je evropským lídrem v internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Umělecké centrum vystaví Pestrošedý svět Dany Kyndrové

Katedra slavistiky FF pořádá výstavu Pestrošedý svět. Nabídne dvacet černobílých snímků ze života Rusů fotografky Dany Kyndrové. Akademická i neakademická veřejnost se tak může seznámit s tvorbou autorky, která získala několik ocenění v rámci soutěže Czech Press Photo a zároveň se pyšní titulem Osobnost české fotografie.

Katedru slavistiky inspirovala fotografická publikace Viděno devíti. Fotografie z Ruska. „ Rusko a Rusy představuje prizmatem předních českých fotografů, mimo jiné i právě Dany Kyndrové. Její oko přistupuje k tématu Rusů velmi citlivě – nesnaží se o reportážní hodnocení, ale pouze ´přihlíží ´. Ruského člověka navíc představuje z mnoha pohledů, díky čemuž vzniká velmi poctivá a rozsáhlá esej o podobách ruské mentality,“ uvedl René Andrejs, doktorand katedry slavistiky FF.

Podle organizátorů výstava ukazuje několik podob ruského člověka, které jsou do jisté míry utvářeny třemi světy – světem víry ztělesněného sílou ruské pravoslavné církve, ale také hlubokou křesťanskou tradicí často formující postoje Rusů vůči okolnímu světu. Svět moci je na výstavě představen jako vztah k oficiálním složkám státu – na straně jedné pompézní oslavy konce války a jiných výročí, na straně druhé vyjadřování postojů obdivných či nesouhlasných k politickému systému a reprezentaci státu. V pomyslném středu těchto složek je pak svět každodennosti, kterému je na výstavě věnována největší pozornost. Tento svět je moci a víře do jisté míry vzdálený, díky čemuž se také stává vnitřně svobodným. Ohromné teritorium, na kterém se Rusko nachází, dalo spolu s historickým vývojem vzniknout tzv. ´ruské duši´, a právě tyto tři podoby světa spoluutvářejí neuchopitelnou esenci, která se zrcadlí v mentalitě Rusů. „Kouzlo fotografií Dany Kyndrové spočívá především v přirozenosti, která nehodnotí, ale ´pouze´ zve k dialogu toho, kdo se nechce na Rusko jen dívat, ale chce ho také vidět. Pojďte se podívat do těchto tří světů s námi!“ pozval René Andrejs.

Tématu Rusové se Dana Kyndrová věnovala téměř čtyřicet let. Jejím záměrem je pokusit se o určitý esej o životě ruského národa, počínaje sedmdesátými léty minulého století až do současnosti. Zahrnuje pohled na národ, který má potřebu ikon, svatých či politických, ruský mesianismus i nacionalismus, patos i velikáštví. Renesance pravoslaví a touha po navrácení národního sebevědomí, které bylo sraženo po rozpadu Sovětského svazu. Její snahou je postihnout nejen určité změny v životě Rusů související s odvržením komunistické ideologie, ale zajímají ji, ostatně jako u všech jejích projektů, především obecně lidské hodnoty, které čas či prostředí ovlivňují jen minimálně.

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. října, v 18 hodin, v prvním patře UC UP. Její součástí bude i komentovaná prohlídka s autorkou. 

Dana Kyndrová (1955) vystudovala francouzštinu a ruštinu na FF UK v Praze. Fotit začala v osmnácti letech. Vždy se věnovala černobílé humanistické fotografii. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí, vydala osm autorských publikací.

Do Ruska, respektive tehdejšího Sovětského svazu, se vypravila poprvé v roce 1976 během vysokoškolského studia ruštiny. Počátkem devadesátých let fotila i odchod sovětských vojsk z Československa. K projektu Rusové se pak vrátila v roce 2000, kdy fotografovala v ženském pravoslavném klášteře na estonsko-ruském pomezí. Právě tato cesta zahájila její návrat k ´ruskému tématu´, kterému se intenzivně věnovala posledních patnáct let.

Dana Kyndrová je nositelkou řady ocenění ve fotografických soutěžích: 1995-1999 Czech Press Photo, 1998 – hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards, 2006 – Grant hlavního města Prahy (za soubor fotografií z ruské pravoslavné pouti), v rámci kterého zachytila život pražských bezdomovců. Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. 

 

 

Umělecké centrum vystaví Pestrošedý svět Dany Kyndrové

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 09/30/2019 - 14:45

Katedra slavistiky FF pořádá výstavu Pestrošedý svět. Nabídne dvacet černobílých snímků ze života Rusů fotografky Dany Kyndrové. Akademická i neakademická veřejnost se tak může seznámit s tvorbou autorky, která získala několik ocenění v rámci soutěže Czech Press Photo a zároveň se pyšní titulem Osobnost české fotografie.

Katedru slavistiky inspirovala fotografická publikace Viděno devíti. Fotografie z Ruska. „ Rusko a Rusy představuje prizmatem předních českých fotografů, mimo jiné i právě Dany Kyndrové. Její oko přistupuje k tématu Rusů velmi citlivě – nesnaží se o reportážní hodnocení, ale pouze ´přihlíží ´. Ruského člověka navíc představuje z mnoha pohledů, díky čemuž vzniká velmi poctivá a rozsáhlá esej o podobách ruské mentality,“ uvedl René Andrejs, doktorand katedry slavistiky FF.

Podle organizátorů výstava ukazuje několik podob ruského člověka, které jsou do jisté míry utvářeny třemi světy – světem víry ztělesněného sílou ruské pravoslavné církve, ale také hlubokou křesťanskou tradicí často formující postoje Rusů vůči okolnímu světu. Svět moci je na výstavě představen jako vztah k oficiálním složkám státu – na straně jedné pompézní oslavy konce války a jiných výročí, na straně druhé vyjadřování postojů obdivných či nesouhlasných k politickému systému a reprezentaci státu. V pomyslném středu těchto složek je pak svět každodennosti, kterému je na výstavě věnována největší pozornost. Tento svět je moci a víře do jisté míry vzdálený, díky čemuž se také stává vnitřně svobodným. Ohromné teritorium, na kterém se Rusko nachází, dalo spolu s historickým vývojem vzniknout tzv. ´ruské duši´, a právě tyto tři podoby světa spoluutvářejí neuchopitelnou esenci, která se zrcadlí v mentalitě Rusů. „Kouzlo fotografií Dany Kyndrové spočívá především v přirozenosti, která nehodnotí, ale ´pouze´ zve k dialogu toho, kdo se nechce na Rusko jen dívat, ale chce ho také vidět. Pojďte se podívat do těchto tří světů s námi!“ pozval René Andrejs.

Tématu Rusové se Dana Kyndrová věnovala téměř čtyřicet let. Jejím záměrem je pokusit se o určitý esej o životě ruského národa, počínaje sedmdesátými léty minulého století až do současnosti. Zahrnuje pohled na národ, který má potřebu ikon, svatých či politických, ruský mesianismus i nacionalismus, patos i velikáštví. Renesance pravoslaví a touha po navrácení národního sebevědomí, které bylo sraženo po rozpadu Sovětského svazu. Její snahou je postihnout nejen určité změny v životě Rusů související s odvržením komunistické ideologie, ale zajímají ji, ostatně jako u všech jejích projektů, především obecně lidské hodnoty, které čas či prostředí ovlivňují jen minimálně.

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. října, v 18 hodin, v prvním patře UC UP. Její součástí bude i komentovaná prohlídka s autorkou. 

Dana Kyndrová (1955) vystudovala francouzštinu a ruštinu na FF UK v Praze. Fotit začala v osmnácti letech. Vždy se věnovala černobílé humanistické fotografii. Od roku 1992 je volnou fotografkou. Uspořádala řadu výstav doma i v zahraničí, vydala osm autorských publikací.

Do Ruska, respektive tehdejšího Sovětského svazu, se vypravila poprvé v roce 1976 během vysokoškolského studia ruštiny. Počátkem devadesátých let fotila i odchod sovětských vojsk z Československa. K projektu Rusové se pak vrátila v roce 2000, kdy fotografovala v ženském pravoslavném klášteře na estonsko-ruském pomezí. Právě tato cesta zahájila její návrat k ´ruskému tématu´, kterému se intenzivně věnovala posledních patnáct let.

Dana Kyndrová je nositelkou řady ocenění ve fotografických soutěžích: 1995-1999 Czech Press Photo, 1998 – hlavní cena v národním kole Fujifilm Euro Press Photo Awards, 2006 – Grant hlavního města Prahy (za soubor fotografií z ruské pravoslavné pouti), v rámci kterého zachytila život pražských bezdomovců. Kromě své vlastní fotografické tvorby se začala v posledních letech věnovat i kurátorské a organizační činnosti v oblasti fotografie. 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

New method quickly detects how plants cope with stress

News: Faculty of Science - Po, 09/30/2019 - 13:00

A fast, gentle, and simple method for assessing the phenotype of plants, i.e. their properties and characteristics in relation to the environment, has been developed by scientists from the Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research (CRH). Using this method, scientists can map more effectively than ever how the plant is able to cope with stress, such as drought. The method can be useful for breeders and researchers, but also in the agrochemical industry for the development of anti-stress agents.

“We were looking for an effective tool for the comprehensive analysis of a larger number of genetically modified barley lines and for the assessment of their properties, including drought tolerance. It would take a very long time if we had to use the classical methods. Therefore, we tried to elaborate a new method, and we have managed to do so after a year of work,” said Cintia F. Marchetti from the UP Department of Molecular Biology, one of the authors of the study recently published by Frontiers in Plant Science.

Automated plant phenotyping systems allow rapid and non-invasive evaluation of plant properties. They can be used to select varieties with the best resistance to stress conditions. However, these methods are often based on an analysis of the growth of plants grown in individual pots, so the results are difficult to transfer into practice. The newly developed procedure by Olomouc researchers is different.

“Field plants do not grow in isolation, but in communities, they interact and affect one another. Our method therefore seeks to approach the real conditions more closely. It analyses not individual plants but whole populations of plants growing together in a small area. This allows us to test a large number of lines at once. This approach is very simple; as a matter of fact, it is based on analysing photographs over time,” said another author, Nuria De Diego, of the Department of Chemical Biology and Genetics. According to her, similar methods are used in field conditions, but with many limitations. Up to now, they have never been used by researchers under controlled conditions.

The method combines elements of mass screening, image analysis, and simple metabolite determination. The main monitored aspect is the height of the vegetation, which varies depending on stress and the adaptation of the plant to it. “This characteristic is also closely related to the content of some biologically active substances in plants, especially certain polyamines, which then serve as markers of stress response. This can be used both in research to compare large numbers of transgenic lines and in breeding when stress-resistant lines need to be selected quickly,” added Marchetti.

The method is the result of cooperation between several departments of the Centre of the Region Haná. “It is a follow-up to our previous work and an effort to use phenotyping not only in controlled conditions on the model plant Arabidopsis but also in field conditions. That should have bigger implications in practice,” said another co-author, Lukáš Spíchal. The research was part of the Science, Research and Education operational programme entitled “Plants as a Means of Sustainable Global Development”, which succeeded in the grant competition Excellence in Research. Scientists have verified the method on barley, but it can also be applied to other cash crops.

CRH associates research teams of the UP Faculty of Science and two Olomouc workplaces: the Institute of Experimental Botany at the Czech Academy of Sciences and the Crop Research Institute.

Kategorie: News from UP

Nová metoda umožňuje rychleji zjistit, jak rostliny čelí stresu

Rychlou, šetrnou a jednoduchou metodu pro hodnocení fenotypu rostlin, tedy jejich vlastností a znaků v závislosti na prostředí, vyvinuli vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Díky ní dokáží mnohem efektivněji než dosud zmapovat, jak se rostlina dokáže vyrovnat se stresem, například suchem. Metoda může pomoci šlechtitelům, výzkumníkům, ale například i v agrochemickém průmyslu při vývoji antistresových látek.

„Hledali jsme účinný nástroj pro komplexní analýzu většího počtu geneticky modifikovaných linií ječmene a posouzení jejich vlastností včetně tolerance vůči suchu. Pokud bychom využili klasické postupy, trvalo by to velice dlouho. Snažili jsme se proto vytvořit novou metodu, což se po roce práce povedlo,“ uvedla jedna z autorek studie, kterou nedávno publikoval časopis Frontiers in Plant Science, Cintia F. Marchetti z oddělení molekulární biologie.

Automatizované systémy pro fenotypizaci rostlin umožňují rychlé a neinvazivní vyhodnocování vlastností rostlin. S jejich pomocí lze následně vybrat odrůdy, které nejlépe odolávají stresovým podmínkám. Tyto metody jsou však často založeny na analýze růstu rostlin pěstovaných v jednotlivých květináčích, takže výsledky jsou následně těžko přenositelné do praxe. Nově vyvinutý postup olomouckých výzkumníků je odlišný.

„Rostliny na polích nerostou izolovaně, ale ve společenstvích, vzájemně se ovlivňují. Naše metoda se proto snaží více přiblížit reálným podmínkám a analyzuje nikoliv jednotlivé rostliny, ale celé populace rostlin společně rostoucích na malé ploše. Díky tomu jsme schopni testovat velké množství linií najednou. Přístup je velmi jednoduchý, v podstatě postavený na analýze fotografie v čase,“ uvedla další z autorek Nuria De Diego z oddělení chemické biologie a genetiky. Podle ní se podobné metody využívají spíše v polních podmínkách, ovšem s řadou limitů. Při výzkumu za kontrolovaných podmínek zatím chyběly.

Metoda kombinuje prvky velkokapacitního screeningu, obrazové analýzy a stanovení jednoduchých metabolitů. Stěžejní sledovanou vlastností je výška porostu, která se mění v závislosti na stres a adaptaci rostliny na něj. „Tato vlastnost současně úzce souvisí s obsahem některých biologicky aktivních látek v rostlinách, především určitých polyaminů, které pak slouží jako markery reakce na stres. Toto lze využít jak při výzkumu pro porovnání velkého množství transgenních linií, tak při šlechtění, kdy je potřeba rychle selektovat linie odolné vůči stresu,“ doplnila Marchetti.

Metoda je výsledkem spolupráce několika oddělení Centra regionu Haná. „Navazuje na naše předchozí práce a na snahu využít fenotypizaci nejen v kontrolovaných podmínkách na modelové rostlině huseníčku, ale i v polních podmínkách a mít tak větší přesah do praxe,“ uvedl další ze spoluautorů Lukáš Spíchal. Výzkum byl součástí projektu Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje, který uspěl v grantové soutěži Excelentní výzkum. Vědci metodu ověřili na ječmeni, ale lze ji uplatnit i u dalších hospodářsky významných plodin.

CRH sdružuje výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Stránky