Agregátor zdrojů

Izraelský expert školil budoucí záchranáře

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/11/2019 - 08:00

Studenti fakulty zdravotnických věd, především budoucí zdravotničtí záchranáři, měli možnost setkat se s Garym Grosmanem, špičkovým izraelským odborníkem na krizové řízení. Dvoudenní program nabídl přednášku o fungování záchranné zdravotnické služby v Izraeli a tři odborné workshopy.

„Gary Grosman má mnoho zkušeností s řešením následků teroristických útoků. Díky tomu studenti získali validní informace, jak se zachovat v pozici civilní osoby či v pozici záchranáře v místě teroristického útoku. Dále si mohli prakticky vyzkoušet obtížné zajištění dýchacích cest a komplexní zajištění pacienta v kritickém stavu. Ve spolupráci s Luďkem Prudkým pak proběhla instruktáž jednoduchých prvků sebeobrany pro usměrnění agresivního pacienta,“ uvedla přednostka Ústavu ošetřovatelství Zdeňka Mikšová s tím, že workshopy byly určené výhradně studentům druhého ročníku oboru Zdravotnický záchranář.

Dlouholetý člen elitního útvaru izraelského vojenského letectva a účastník řady zdravotnických a záchranných misí po teroristických útocích či katastrofách Gary Grosman přitom nebyl na fakultě zdravotnických věd poprvé. O své zkušenosti se se studenty i akademiky podělil již před rokem. Spolupráci se podařilo navázat díky aktivitě tehdejší proděkanky pro zahraniční spolupráci Radky Filipčíkové.

Kromě ní se na zajištění nynější návštěvy izraelského experta podílel současný proděkan Jiří Stavovčík, referát pro zahraniční spolupráci FZV a především Lenka Mazalová a Marinella Danosová z Ústavu ošetřovatelství.  

Kategorie: Novinky z UP a PřF

První testovací centrum Oxford test of English v ČR má filozofická fakulta UP

Centrum jazykového vzdělávání FF (CJV FF) se nově stalo testovacím centrem Oxford test of English. Jeho úspěšní uchazeči budou v České republice první, kteří se budou moci pochlubit razítkem University of Oxford.

Centrum se rozhodlo požádat o možnost stát se schváleným testovacím centrem s odůvodněním, že nový test z angličtiny svou podobou a obsahem více odpovídá současným potřebám a požadavkům studentů.

„Jsme hrdí, že se to podařilo. Tímto krokem jsme se dostali na mapu kvalitních pracovišť, která jazyky nejen učí, ale mohou svým studentům nabídnout do života i mezinárodně platný certifikát dokládající dosaženou úroveň angličtiny. V Evropě i mimo ni je takových center více, jsou například ve Španělsku, Německu, Itálii, také v Mexiku či Argentině. V České republice jsme však zatím jediní, kdo takový doklad může poskytnout,“ řekla Silvie Válková, garantka testování z CJV.

Získat status schváleného zkušebního centra podle ní nebylo úplně jednoduché. „Věřili jsme však, že jsme natolik profesionálně i organizačně schopní, že celý proces zvládneme. Museli jsme nejdříve projít školením, a to jak lektoři, tak i IT podpora. Bez ní by testování totiž nebylo možné, protože celý test probíhá online. Poté se uskutečnil zkušební test, kterého se zúčastnili dobrovolníci v roli studentů,“ vysvětlila Silvie Válková a doplnila, že průběh testu přijela do Olomouce vyhodnotit i kontrola z Oxford University Press. 

Test je určený nejen studentům a zaměstnancům UP, ale i široké veřejnosti. Během jedné zkoušky lze ve dvou hodinách získat doklad o znalostech jedné ze tří úrovní angličtiny (A2 B1,B2). První zájemci mohou složit test už 10. ledna 2020, přičemž přihlášku je nutné podat do 17. prosince 2019. Více o průběhu testu i možných termínech ZDE.

První testovací centrum Oxford test of English v ČR má filozofická fakulta UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/10/2019 - 11:42

Centrum jazykového vzdělávání FF (CJV FF) se nově stalo testovacím centrem Oxford test of English. Jeho úspěšní uchazeči budou v České republice první, kteří se budou moci pochlubit razítkem University of Oxford.

Centrum se rozhodlo požádat o možnost stát se schváleným testovacím centrem s odůvodněním, že nový test z angličtiny svou podobou a obsahem více odpovídá současným potřebám a požadavkům studentů.

„Jsme hrdí, že se to podařilo. Tímto krokem jsme se dostali na mapu kvalitních pracovišť, která jazyky nejen učí, ale mohou svým studentům nabídnout do života i mezinárodně platný certifikát dokládající dosaženou úroveň angličtiny. V Evropě i mimo ni je takových center více, jsou například ve Španělsku, Německu, Itálii, také v Mexiku či Argentině. V České republice jsme však zatím jediní, kdo takový doklad může poskytnout,“ řekla Silvie Válková, garantka testování z CJV.

Získat status schváleného zkušebního centra podle ní nebylo úplně jednoduché. „Věřili jsme však, že jsme natolik profesionálně i organizačně schopní, že celý proces zvládneme. Museli jsme nejdříve projít školením, a to jak lektoři, tak i IT podpora. Bez ní by testování totiž nebylo možné, protože celý test probíhá online. Poté se uskutečnil zkušební test, kterého se zúčastnili dobrovolníci v roli studentů,“ vysvětlila Silvie Válková a doplnila, že průběh testu přijela do Olomouce vyhodnotit i kontrola z Oxford University Press. 

Test je určený nejen studentům a zaměstnancům UP, ale i široké veřejnosti. Během jedné zkoušky lze ve dvou hodinách získat doklad o znalostech jedné ze tří úrovní angličtiny (A2 B1,B2). První zájemci mohou složit test už 10. ledna 2020, přičemž přihlášku je nutné podat do 17. prosince 2019. Více o průběhu testu i možných termínech ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pevnost poznání otevírá pro školáky kurz rozpoznávání mediální manipulace

Jak rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace, ukazují nové výukové programy v Pevnosti poznání. Kurzy jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Vznikly pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP).

S nápadem přišla Barbora Vrbová, která vystudovala kulturní antropologii a sociologii na FF UP. Právě toto studium jí pomohlo uvědomit si, že schopnost kritického myšlení může být také jednou z cest ke vzájemnému porozumění.

„Žijeme ve společnosti, ve které se informační a komunikační technologie staly běžnou součástí života. Sociální sítě, on-line zpravodajství, lifestyle magazíny i e-shopy, to vše je za obrazovkami nejrůznějších zařízení k dispozici 24 hodin denně. Jak se ale máme rozhodnout, kterým informacím můžeme věřit? Existuje způsob, jak se ubránit skryté manipulaci? Jedinou cestou je umět ji rozpoznat! Ve vzdělávacích programech děti poznávají, jakými způsoby nás mohou autoři mediálních sdělení ovlivňovat,“ vysvětlila Barbora Vrbová.

Autoři programů chtějí docílit toho, aby účastníci dokázali rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace a uvědomili si, že jednotlivá mediální sdělení vykazují různou pravdivostní hodnotu. Na závěr kurzů by měli reflektovat skutečnost, že autor vždy tvoří text s určitým záměrem. „Workshopy zpracovávají primárně tematické okruhy ‚Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení‘ a ‚Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality‘, které jsou součástí průřezového tématu Mediální výchova ve školách. V programu pro žáky prvního stupně ZŠ se zaměřujeme na působení reklamy, na druhém stupni se s dětmi zabýváme propagandou a šířením fake-news,“ doplnila Vrbová, která společně s Michalem Prokešem a Jaroslavem Šotolou založila Centrum kritického myšlení.

„V rámci třetí role univerzity, jejímž cílem je oslovovat širokou veřejnost, chceme prostřednictvím neformálních kurzů doplnit školní kurikulum v oblasti, kde můžeme garantovat odbornost a kde předpokládáme ohnisko budoucích celospolečenských problémů,” doplnil proděkan FF UP Ondřej Molnár.  

Programy probíhají vždy od 9:00 do 12:00 v Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky. Objednat se dají přes objednávkový systém na webových stránkách popularizačního centra. Více ZDE. 

Pevnost poznání otevírá pro školáky kurz rozpoznávání mediální manipulace

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 12/10/2019 - 07:50

Jak rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace, ukazují nové výukové programy v Pevnosti poznání. Kurzy jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Vznikly pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP).

S nápadem přišla Barbora Vrbová, která vystudovala kulturní antropologii a sociologii na FF UP. Právě toto studium jí pomohlo uvědomit si, že schopnost kritického myšlení může být také jednou z cest ke vzájemnému porozumění.

„Žijeme ve společnosti, ve které se informační a komunikační technologie staly běžnou součástí života. Sociální sítě, on-line zpravodajství, lifestyle magazíny i e-shopy, to vše je za obrazovkami nejrůznějších zařízení k dispozici 24 hodin denně. Jak se ale máme rozhodnout, kterým informacím můžeme věřit? Existuje způsob, jak se ubránit skryté manipulaci? Jedinou cestou je umět ji rozpoznat! Ve vzdělávacích programech děti poznávají, jakými způsoby nás mohou autoři mediálních sdělení ovlivňovat,“ vysvětlila Barbora Vrbová.

Autoři programů chtějí docílit toho, aby účastníci dokázali rozpoznat nejčastější formy mediální manipulace a uvědomili si, že jednotlivá mediální sdělení vykazují různou pravdivostní hodnotu. Na závěr kurzů by měli reflektovat skutečnost, že autor vždy tvoří text s určitým záměrem. „Workshopy zpracovávají primárně tematické okruhy ‚Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení‘ a ‚Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality‘, které jsou součástí průřezového tématu Mediální výchova ve školách. V programu pro žáky prvního stupně ZŠ se zaměřujeme na působení reklamy, na druhém stupni se s dětmi zabýváme propagandou a šířením fake-news,“ doplnila Vrbová, která společně s Michalem Prokešem a Jaroslavem Šotolou založila Centrum kritického myšlení.

„V rámci třetí role univerzity, jejímž cílem je oslovovat širokou veřejnost, chceme prostřednictvím neformálních kurzů doplnit školní kurikulum v oblasti, kde můžeme garantovat odbornost a kde předpokládáme ohnisko budoucích celospolečenských problémů,” doplnil proděkan FF UP Ondřej Molnár.  

Programy probíhají vždy od 9:00 do 12:00 v Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky. Objednat se dají přes objednávkový systém na webových stránkách popularizačního centra. Více ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Scientists study the impacts of the European Digital Single Market on the Czech audio-visual industry

News: Faculty of Science - Po, 12/09/2019 - 10:31

There is no single digital market in the European Union, and Czech customers are discriminated in their access to some online services. The European Commission has failed to ensure that the new legal reform guarantees the free movement of services, including online streaming. Thus, Czech consumers cannot purchase and use the service offered to customers in another member country. The impact of the Digital Single Market Strategy on the Czech audio-visual industry is being studied by scientists from Palacký University Olomouc and Masaryk University in Brno (MUNI).

In the several-year project supported by the Technology Agency of the Czech Republic, researchers deal with the impact of European legislation on Czech consumers, authors, directors, producers, and distributors. “We are also interested in which problems have not been solved by the European Commission’s legal reform despite its original intention, and what the likely consequences will be in the future," said Pavel Zahrádka from the Department of Theatre and Film Studies at the UP Faculty of Arts. A multidisciplinary team of sociologists, film industry analysts, and legal experts from UP and MUNI is, among other things, involved in mapping the disputes between copyright holders with online content sharing platforms such as Uloz.to. The team also deals with what attitudes Czech consumers have regarding the use of illegally distributed Internet content as well as the conditions under which domestic customers would be willing to pay, for example, for selected films or TV series.

Discrimination toward customers, fears of film producers and distributors

According to the experts, the fundamental principle of the European Union, i.e. the free movement of services, is denied in the digital market. “Although the Czech consumer is now allowed to use a pre-paid audio-visual online service abroad even during their temporary stays such as on holiday, which was previously not possible due to geo-blocking, they can no longer subscribe to a streaming service intended for citizens in another member country. This means they are discriminated on the basis of the place where they connect to the Internet,” points out the Olomouc scientist. Certain films or series are thus unavailable for domestic viewers, even if they wanted to pay for their viewing. According to the research team, these restrictions have specific commercial reasons. “The main reason is that the producer obtains the necessary funding to make a film by selling or having booked the exclusive rights for the film’s distribution in an EU member state to a future distributor. However, many films do not have foreign distribution and their local distributors are not interested in buying licenses for foreign distribution because they operate exclusively on a local national market,” explains Zahrádka.

According to the research results, Czech film producers and distributors are afraid of creating a digital single market, which would make the purchase of foreign films, serials, or sports broadcasts more expensive and which would jeopardise international co-productions especially for producers from two countries with the same or a similar official language as in the case of Czechia and Slovakia, where distribution is not synchronised. “There could be a situation when a Slovak viewer watches a film via the offer of a Czech distributor on the Internet before the film is broadcast by a Slovak distributor, which would result in lost profit from the perspective of the Slovak distributor/investor,” Zahrádka said, in giving an example.

Restrictions are not a solution

The researchers also describe the current state of exploitation of illegally distributed content on the Internet. One of the outcomes of their work is mapping disputes between copyright holders and platforms such as Uloz.to. “We are proposing ways of providing copyright holders with fair compensation for losses caused by illegal distribution of their films through these platforms. Our conclusion is that restrictions and draconian sanctions are not good for a creative economy; on the other hand, we argue that if someone profits from a film distribution, it should be the ones who own the copyright,” says Radim Polčák from the Institute of Law and Technology at MUNI. The purpose of the proposed procedure for calculating an adequate compensation is to closely assess the compensation of actually lost profit on the part of the distribution channel.

According to researchers, there are several reasons why Czechs do not pay or do not want to pay for movies or TV series on the Internet. One of them is that it is difficult to understand what is actually legal and what is beyond the law. “However, they are able to distinguish official quality content providers from fake distributors. At the same time, we know that Czech viewers tend to download and stream from unofficial sources when they simply cannot get to what they want to watch via official channels. And this applies even to situations when this or that film or series is available, for example, on Netflix, but it lacks Czech subtitles or dubbing,” says Jakub Macek from the Department of Media Studies and Journalism at MUNI.

Increased awareness, rules, and changes in the law should help

According to the research team, the Czech market would benefit firstly from greater legal awareness as to what is allowed and what is already illegal, and secondly from clearly defined rules. “What would also be helpful is a higher quality of care from the content providers themselves. However, it needs to be said that currently the approach of providers to Czech content viewers is visibly improving, although we’ll have to wait for more evident consequences,” Macek expects.

UP and MUNI researchers however warn that the tension between consumers’ demand for open access to films offered by foreign streaming services and the existing business models of the audio-visual industry will escalate. “The linguistic and cultural boundaries in a globalising world increasingly in motion do not correspond to national borders. The solution of the tension may be either in legislative changes or a change in the existing business models. Our project also deals with possible legal solutions to this persistent problem,” the research team concludes. So far, they have published five research reports for the state administration (the Ministry of Culture and the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Czech Film Fund), which are making use of them to evaluate the impact of regulation.

Kategorie: News from UP

Vědci zkoumají dopady jednotného evropského digitálního trhu na český audiovizuální průmysl

V Evropské unii nefunguje jednotný digitální trh a český zákazník je v přístupu k některým online službám diskriminován. Evropské komisi se totiž nepodařilo zajistit, aby nová právní reforma garantovala volný pohyb služeb i v oblasti online streamování. Český spotřebitel si tak nemůže zaplatit a využívat službu nabízenou zákazníkům v jiné členské zemi. Dopadem strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu na český audiovizuální průmysl se zabývají vědci z Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity.

Výzkumníci se v několikaletém projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR zabývají dopadem evropské legislativy na české spotřebitele, tvůrce, producenty a distributory. „Zajímá nás také, jaké problémy Evropská komise právní reformou nevyřešila, ačkoliv to byl její původní záměr, a jaké to bude mít pravděpodobné následky v budoucnosti,“ uvedl Pavel Zahrádka z katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty UP, který je hlavním řešitelem projektu. Multidisciplinární tým složený ze sociologů, analytiků filmového průmyslu a právních odborníků z UP a MUNI se zabývá mimo jiné i mapováním sporů mezi držiteli práv k dílům s platformami pro sdílení online obsahu typu Ulož.to. Věnuje se také postoji Čechů k využívání nelegálně šířeného obsahu internetu a podmínkám, za kterých by tuzemští zákazníci byli ochotni platit například za zvolené filmy či seriály.

Diskriminace zákazníků, obavy filmových producentů a distributorů

Podle vědců v případě digitálního trhu dochází k popření základního principu fungování Evropské unie, a to volného pohybu služeb. „Ačkoliv český spotřebitel nově může užívat předplacenou audiovizuální online službu i v zahraničí během svého dočasného pobytu například na dovolené, což dříve nebylo kvůli geoblockingu možné, nadále si nemůže předplatit streamovací službu určenou občanům v jiné členské zemi. To vlastně znamená, že je diskriminován na základě místa, kde se připojuje k internetu,“ připomíná olomoucký vědec. Některé filmy či seriály tak jsou pro tuzemské diváky nedostupné, i když by si jejich zhlédnutí chtěli zaplatit. Podle zjištění výzkumného týmu mají tato omezení konkrétní obchodní důvody. „Tím hlavním je, že producent získává potřebné finanční prostředky na natočení filmu na základě toho, že (před)prodá budoucímu distributorovi výlučná práva na distribuci filmu v určitém členském státě EU. Řada filmů ovšem nemá zahraniční distribuci a jejich lokální distributoři nemají zájem o nákup licencí pro zahraniční distribuci, protože působí výhradně na lokálním národním trhu,“ dodává Zahrádka.

Čeští filmoví producenti a distributoři se podle výsledků výzkumu obávají vytvoření sjednoceného digitálního trhu, který by zdražil nákup zahraničních filmů, seriálů či sportovních přenosů a ohrozil by mezinárodní koprodukce především v případě producentů ze dvou států se stejným či podobným oficiálním jazykem jako v případě Česka a Slovenska, kde distribuce není synchronizována. „Mohlo by totiž dojít k situaci, kdy se slovenský divák podívá na film prostřednictvím nabídky českého distributora na internetu dříve, než film uvede do televizního vysílání slovenský distributor, čímž by došlo z perspektivy slovenského distributora/investora k ušlému zisku,“ uvádí možný příklad Pavel Zahrádka.

Restrikce nejsou řešením

Vědci v projektu popisují i současný stav využívání nelegálně šířeného obsahu na internetu a jedním z výsledků práce je mapování sporů mezi nositeli práv k dílům a platformám typu Ulož.to. „Přinášíme návrh, jak zajistit nositelům práv férovou kompenzaci za ztráty působené protiprávním šířením jejich filmů prostřednictvím těchto platforem. Docházíme sice k tomu, že restrikce a drakonické sankce nepřinášejí kreativní ekonomice nic dobrého, na druhou stranu ale tvrdíme, že pokud někdo na šíření filmů vydělává, měl by to být především ten, kdo k nim má příslušná práva,“ připomíná Radim Polčák z Ústavu práva a technologií MUNI. Cílem navrženého postupu pro výpočet adekvátní náhrady je pokud možno co nejvíce se přiblížit náhradě skutečně ušlého zisku z příslušného distribučního kanálu.

Podle výzkumníků existuje několik důvodů, proč Češi neplatí nebo nechtějí platit za filmy či seriály na internetu. Jedním z nich je, že se obtížně orientují v tom, co je vlastně legální a co už překračuje hranici zákona. „Dokáží ale odlišovat oficiální a kvalitní poskytovatele obsahů od takříkajíc distribučních šmejdů. Zároveň víme, že se čeští diváci ke stahování a streamování z neoficiálních zdrojů přiklánějí tehdy, když se k tomu, co chtějí sledovat, prostě nemohou dostat oficiální cestou. A to se týká i těch situací, kdy ten či onen film nebo seriál k dispozici například na Netflixu je, ale není s českými titulky nebo dabingem,“ uvádí Jakub Macek z katedry žurnalistiky a mediálních studií MUNI.

Pomoci by mohla osvěta, pravidla i změna práva

Podle výzkumného týmu by českému trhu prospěla jednak větší právní osvěta o tom, co se smí a co už je nelegální, jednak jasně definovaná pravidla. „Pomohla by i větší péče ze strany samotných poskytovatelů obsahů. Nutno podotknout, že aktuálně se přístup poskytovatelů k českým divákům obsahů viditelně zlepšuje, ale na viditelnější důsledky toho si budeme muset chvíli počkat,“ předpokládá Macek.

Vědci z UP a MUNI ale varují, že napětí mezi požadavky spotřebitelů na volný přístup k filmům nabízených zahraničními streamovacími službami a stávajícími obchodními modely audiovizuálního průmyslu bude eskalovat. „Jazykové a kulturní hranice v globalizujícím se světě, který je ve stále větším pohybu, totiž nekorespondují s hranicemi národních států. Řešení napětí může přinést buď změna právních předpisů, nebo změna obchodních modelů. Projekt se kromě jiného zabývá i možnými právními řešeními tohoto přetrvávajícího problému,“ dochází k závěrům výzkumný tým. Ten doposud publikoval pět výzkumných zpráv pro státní správu (MK ČR, MPO ČR a Státní fond kinematografie), která je využívá pro vyhodnocení dopadu regulace.

 

Vědci zkoumají dopady jednotného evropského digitálního trhu na český audiovizuální průmysl

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/09/2019 - 10:31

V Evropské unii nefunguje jednotný digitální trh a český zákazník je v přístupu k některým online službám diskriminován. Evropské komisi se totiž nepodařilo zajistit, aby nová právní reforma garantovala volný pohyb služeb i v oblasti online streamování. Český spotřebitel si tak nemůže zaplatit a využívat službu nabízenou zákazníkům v jiné členské zemi. Dopadem strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu na český audiovizuální průmysl se zabývají vědci z Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity.

Výzkumníci se v několikaletém projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR zabývají dopadem evropské legislativy na české spotřebitele, tvůrce, producenty a distributory. „Zajímá nás také, jaké problémy Evropská komise právní reformou nevyřešila, ačkoliv to byl její původní záměr, a jaké to bude mít pravděpodobné následky v budoucnosti,“ uvedl Pavel Zahrádka z katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty UP, který je hlavním řešitelem projektu. Multidisciplinární tým složený ze sociologů, analytiků filmového průmyslu a právních odborníků z UP a MUNI se zabývá mimo jiné i mapováním sporů mezi držiteli práv k dílům s platformami pro sdílení online obsahu typu Ulož.to. Věnuje se také postoji Čechů k využívání nelegálně šířeného obsahu internetu a podmínkám, za kterých by tuzemští zákazníci byli ochotni platit například za zvolené filmy či seriály.

Diskriminace zákazníků, obavy filmových producentů a distributorů

Podle vědců v případě digitálního trhu dochází k popření základního principu fungování Evropské unie, a to volného pohybu služeb. „Ačkoliv český spotřebitel nově může užívat předplacenou audiovizuální online službu i v zahraničí během svého dočasného pobytu například na dovolené, což dříve nebylo kvůli geoblockingu možné, nadále si nemůže předplatit streamovací službu určenou občanům v jiné členské zemi. To vlastně znamená, že je diskriminován na základě místa, kde se připojuje k internetu,“ připomíná olomoucký vědec. Některé filmy či seriály tak jsou pro tuzemské diváky nedostupné, i když by si jejich zhlédnutí chtěli zaplatit. Podle zjištění výzkumného týmu mají tato omezení konkrétní obchodní důvody. „Tím hlavním je, že producent získává potřebné finanční prostředky na natočení filmu na základě toho, že (před)prodá budoucímu distributorovi výlučná práva na distribuci filmu v určitém členském státě EU. Řada filmů ovšem nemá zahraniční distribuci a jejich lokální distributoři nemají zájem o nákup licencí pro zahraniční distribuci, protože působí výhradně na lokálním národním trhu,“ dodává Zahrádka.

Čeští filmoví producenti a distributoři se podle výsledků výzkumu obávají vytvoření sjednoceného digitálního trhu, který by zdražil nákup zahraničních filmů, seriálů či sportovních přenosů a ohrozil by mezinárodní koprodukce především v případě producentů ze dvou států se stejným či podobným oficiálním jazykem jako v případě Česka a Slovenska, kde distribuce není synchronizována. „Mohlo by totiž dojít k situaci, kdy se slovenský divák podívá na film prostřednictvím nabídky českého distributora na internetu dříve, než film uvede do televizního vysílání slovenský distributor, čímž by došlo z perspektivy slovenského distributora/investora k ušlému zisku,“ uvádí možný příklad Pavel Zahrádka.

Restrikce nejsou řešením

Vědci v projektu popisují i současný stav využívání nelegálně šířeného obsahu na internetu a jedním z výsledků práce je mapování sporů mezi nositeli práv k dílům a platformám typu Ulož.to. „Přinášíme návrh, jak zajistit nositelům práv férovou kompenzaci za ztráty působené protiprávním šířením jejich filmů prostřednictvím těchto platforem. Docházíme sice k tomu, že restrikce a drakonické sankce nepřinášejí kreativní ekonomice nic dobrého, na druhou stranu ale tvrdíme, že pokud někdo na šíření filmů vydělává, měl by to být především ten, kdo k nim má příslušná práva,“ připomíná Radim Polčák z Ústavu práva a technologií MUNI. Cílem navrženého postupu pro výpočet adekvátní náhrady je pokud možno co nejvíce se přiblížit náhradě skutečně ušlého zisku z příslušného distribučního kanálu.

Podle výzkumníků existuje několik důvodů, proč Češi neplatí nebo nechtějí platit za filmy či seriály na internetu. Jedním z nich je, že se obtížně orientují v tom, co je vlastně legální a co už překračuje hranici zákona. „Dokáží ale odlišovat oficiální a kvalitní poskytovatele obsahů od takříkajíc distribučních šmejdů. Zároveň víme, že se čeští diváci ke stahování a streamování z neoficiálních zdrojů přiklánějí tehdy, když se k tomu, co chtějí sledovat, prostě nemohou dostat oficiální cestou. A to se týká i těch situací, kdy ten či onen film nebo seriál k dispozici například na Netflixu je, ale není s českými titulky nebo dabingem,“ uvádí Jakub Macek z katedry žurnalistiky a mediálních studií MUNI.

Pomoci by mohla osvěta, pravidla i změna práva

Podle výzkumného týmu by českému trhu prospěla jednak větší právní osvěta o tom, co se smí a co už je nelegální, jednak jasně definovaná pravidla. „Pomohla by i větší péče ze strany samotných poskytovatelů obsahů. Nutno podotknout, že aktuálně se přístup poskytovatelů k českým divákům obsahů viditelně zlepšuje, ale na viditelnější důsledky toho si budeme muset chvíli počkat,“ předpokládá Macek.

Vědci z UP a MUNI ale varují, že napětí mezi požadavky spotřebitelů na volný přístup k filmům nabízených zahraničními streamovacími službami a stávajícími obchodními modely audiovizuálního průmyslu bude eskalovat. „Jazykové a kulturní hranice v globalizujícím se světě, který je ve stále větším pohybu, totiž nekorespondují s hranicemi národních států. Řešení napětí může přinést buď změna právních předpisů, nebo změna obchodních modelů. Projekt se kromě jiného zabývá i možnými právními řešeními tohoto přetrvávajícího problému,“ dochází k závěrům výzkumný tým. Ten doposud publikoval pět výzkumných zpráv pro státní správu (MK ČR, MPO ČR a Státní fond kinematografie), která je využívá pro vyhodnocení dopadu regulace.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Pedagogická fakulta bude na jaře volit akademický senát fakulty i zástupce v senátu univerzity

Na PdF se ve dnech 27. března až 3. dubna 2020 uskuteční volby do Akademického senátu fakulty i Akademického senátu UP. Volby vyhlásil senát fakulty na svém posledním jednání v tomto kalendářním roce.

S odkazem na konec funkčního období AS PdF UP vyhlásili senátoři této fakulty volby. Uskuteční se v týdnu od 27. března do 3. dubna 2020 v budově pedagogické fakulty na Žižkově náměstí.

Kandidáty do AS PdF UP na funkční období od 13. května 2020 do 15. května 2023 může akademická obec fakulty navrhovat už od 24. února, poslední možnost návrhu pak má 5. března 2020. Návrhy je potřebné podávat v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře AS PdF předsedovi hlavní volební komise. Volební komise pak kandidátní listinu zveřejní. Učiní tak na úřední desce fakulty do 13. března 2020. Výsledky voleb se akademická obec dozví nejpozději v poledne 6. dubna. 

Volby se do AS PdF UP uskuteční paralelně s volbami do Akademického senátu UP. Návrhy na kandidáty do univerzitního senátu bude akademická obec fakulty podávat předsedovi dílčí volební komise pro volby do AS UP, a to také prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP.   

Během zasedání diskutovali senátoři pedagogické fakulty také o využití nedávno zřízené relaxační místnosti a místnosti pro matky, debatovali o třídění odpadu na PdF a s děkankou fakulty Libuší Ludíkovou mimo jiné také o budoucnosti profese učitele a s tím související potřebě jednotného republikového modelu DPS (Doplňující pedagogické studium).

Pedagogická fakulta bude na jaře volit akademický senát fakulty i zástupce v senátu univerzity

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/09/2019 - 07:48

Na PdF se ve dnech 27. března až 3. dubna 2020 uskuteční volby do Akademického senátu fakulty i Akademického senátu UP. Volby vyhlásil senát fakulty na svém posledním jednání v tomto kalendářním roce.

S odkazem na konec funkčního období AS PdF UP vyhlásili senátoři této fakulty volby. Uskuteční se v týdnu od 27. března do 3. dubna 2020 v budově pedagogické fakulty na Žižkově náměstí.

Kandidáty do AS PdF UP na funkční období od 13. května 2020 do 15. května 2023 může akademická obec fakulty navrhovat už od 24. února, poslední možnost návrhu pak má 5. března 2020. Návrhy je potřebné podávat v písemné podobě prostřednictvím Kanceláře AS PdF předsedovi hlavní volební komise. Volební komise pak kandidátní listinu zveřejní. Učiní tak na úřední desce fakulty do 13. března 2020. Výsledky voleb se akademická obec dozví nejpozději v poledne 6. dubna. 

Volby se do AS PdF UP uskuteční paralelně s volbami do Akademického senátu UP. Návrhy na kandidáty do univerzitního senátu bude akademická obec fakulty podávat předsedovi dílčí volební komise pro volby do AS UP, a to také prostřednictvím Kanceláře AS PdF UP.   

Během zasedání diskutovali senátoři pedagogické fakulty také o využití nedávno zřízené relaxační místnosti a místnosti pro matky, debatovali o třídění odpadu na PdF a s děkankou fakulty Libuší Ludíkovou mimo jiné také o budoucnosti profese učitele a s tím související potřebě jednotného republikového modelu DPS (Doplňující pedagogické studium).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého má tři nové emeritní profesory

Při příležitosti promocí absolventů doktorského studijního programu osmi fakult Univerzity Palackého a předání jmenovacích dekretů docentům, byli emeritními profesory jmenováni Jiří Rachůnek, Jan Peřina a Richard Pastorek z přírodovědecké fakulty. Toto ocenění jako výraz uznání odborných a lidských kvalit převzali v aule pedagogické fakulty.

 „Na přírodovědecké fakultě pracuji již padesát šest let a myslím, že je to ocenění mé dlouholeté práce. Jsem rád, že se mohu stýkat s kolegy, které jsem coby učitel pomáhal postupně vychovat. Jsem aktivní jako člen různých komisí, ať už habilitační nebo například jmenovací. Ve vědě, co si budeme nalhávat, jde vývoj velmi rychle dopředu, takže tam funguji už spíše jako rádce,“ uvedl Jiří Rachůnek.

Tento vědec spojil celý svůj profesní život s katedrou algebry a geometrie přírodovědecké fakulty, významným způsobem se podílel na jejím budování. V letech 1986–1991 byl jejím vedoucím. Svou vědeckou činnost zaměřil na výzkum v obecné algebře, zejména v oblasti matematických základů neklasických a vícehodnotových logik. Spolupracoval s řadou zahraničních odborníků z Francie, Ruska, Velké Británie, Rakouska. O svých výsledcích pravidelně přednášel na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.

Jan Peřina

Dalším emeritním profesorem se stal Jan Peřina, který se velmi významně se zasloužil o rozvoj Společné laboratoře optiky a Fyzikálního ústavu ČSAV, kde působil až do srpna 2019. Za dobu svého působení v Olomouci se stal světově uznávaným odborníkem v teorii koherence světla, spoluobjevitelem vlastností neklasického světla a autoritou v kvantové, statistické a nelineární optice vůbec. „Toto oceněnímě potěšilo, protože mohu po 55 letech vědecké činnosti pokračovat ve spolupráci s pracovníky na katedře optiky a Společné laboratoři optiky včetně mezinárodních spoluprací, které není možné ze dne na den přerušit. Jmenování mi také umožňuje využívat zařízení pracoviště, knihovnu, vědecké přístroje i udržovat mezinárodní kontakty,“ uvedl

Za odbornou činnost se Janu Peřinovi dostalo také řady prestižních vědeckých ocenění. V roce 1983 obdržel na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Rabiho cenu. V roce 2000 získal Cenu města Olomouce v oblasti přírodní věd a o dva roky později převzal medaili Za zásluhy 1. stupně udělenou tehdejším prezidentem Václavem Havlem. V roce 2011 obdržel Cenu Galileo Galilea Mezinárodní komise pro optiku a v roce 2016 pak Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika. .

Richard Pastorek

Práva emeritního profesora byla také přiznána Richardovi Pastorkovi, který patří k nestorům katedry organické chemie. Svůj výzkum zaměřil zejména na koordinační sloučeniny prvků vzácných zemin a prvků triády železa, v současné době se věnuje výzkumu dithiokarbamatových komplexů niklu s heterogenní koordinační sférou a jejich možného využití jako katalyzátorů oxidace uhlíkatých materiálů. Richard Pastorek stál 13 let v čele katedry anorganické a fyzikální chemie, další tři roky vedl katedru anorganické chemie, na jejímž vzniku a budování se významně podílel. 

Profesor Pastorek působil řadu let ve Vědecké radě PřF UP, byl členem vědecké rady na Univerzitě Karlově. Od roku 1978 je členem České společnosti chemické. Za dlouholetou úspěšnou činnost na UP v Olomouci získal v roce 1990 stříbrnou medaili, o deset let později medaili zlatou. V roce 2009 ocenila Česká společnost chemická práci pana profesora udělením Hanušovy medaile. Richard Pastorek se stále aktivně podílí na pedagogické i organizační činnosti katedry, své kolegy na katedře podporuje a motivuje k profesnímu růstu.

 

Univerzita Palackého má tři nové emeritní profesory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 12/08/2019 - 08:00

Při příležitosti promocí absolventů doktorského studijního programu osmi fakult Univerzity Palackého a předání jmenovacích dekretů docentům, byli emeritními profesory jmenováni Jiří Rachůnek, Jan Peřina a Richard Pastorek z přírodovědecké fakulty. Toto ocenění jako výraz uznání odborných a lidských kvalit převzali v aule pedagogické fakulty.

 „Na přírodovědecké fakultě pracuji již padesát šest let a myslím, že je to ocenění mé dlouholeté práce. Jsem rád, že se mohu stýkat s kolegy, které jsem coby učitel pomáhal postupně vychovat. Jsem aktivní jako člen různých komisí, ať už habilitační nebo například jmenovací. Ve vědě, co si budeme nalhávat, jde vývoj velmi rychle dopředu, takže tam funguji už spíše jako rádce,“ uvedl Jiří Rachůnek.

Tento vědec spojil celý svůj profesní život s katedrou algebry a geometrie přírodovědecké fakulty, významným způsobem se podílel na jejím budování. V letech 1986–1991 byl jejím vedoucím. Svou vědeckou činnost zaměřil na výzkum v obecné algebře, zejména v oblasti matematických základů neklasických a vícehodnotových logik. Spolupracoval s řadou zahraničních odborníků z Francie, Ruska, Velké Británie, Rakouska. O svých výsledcích pravidelně přednášel na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.

Jan Peřina

Dalším emeritním profesorem se stal Jan Peřina, který se velmi významně se zasloužil o rozvoj Společné laboratoře optiky a Fyzikálního ústavu ČSAV, kde působil až do srpna 2019. Za dobu svého působení v Olomouci se stal světově uznávaným odborníkem v teorii koherence světla, spoluobjevitelem vlastností neklasického světla a autoritou v kvantové, statistické a nelineární optice vůbec. „Toto oceněnímě potěšilo, protože mohu po 55 letech vědecké činnosti pokračovat ve spolupráci s pracovníky na katedře optiky a Společné laboratoři optiky včetně mezinárodních spoluprací, které není možné ze dne na den přerušit. Jmenování mi také umožňuje využívat zařízení pracoviště, knihovnu, vědecké přístroje i udržovat mezinárodní kontakty,“ uvedl

Za odbornou činnost se Janu Peřinovi dostalo také řady prestižních vědeckých ocenění. V roce 1983 obdržel na Kolumbijské univerzitě v New Yorku Rabiho cenu. V roce 2000 získal Cenu města Olomouce v oblasti přírodní věd a o dva roky později převzal medaili Za zásluhy 1. stupně udělenou tehdejším prezidentem Václavem Havlem. V roce 2011 obdržel Cenu Galileo Galilea Mezinárodní komise pro optiku a v roce 2016 pak Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika. .

Richard Pastorek

Práva emeritního profesora byla také přiznána Richardovi Pastorkovi, který patří k nestorům katedry organické chemie. Svůj výzkum zaměřil zejména na koordinační sloučeniny prvků vzácných zemin a prvků triády železa, v současné době se věnuje výzkumu dithiokarbamatových komplexů niklu s heterogenní koordinační sférou a jejich možného využití jako katalyzátorů oxidace uhlíkatých materiálů. Richard Pastorek stál 13 let v čele katedry anorganické a fyzikální chemie, další tři roky vedl katedru anorganické chemie, na jejímž vzniku a budování se významně podílel. 

Profesor Pastorek působil řadu let ve Vědecké radě PřF UP, byl členem vědecké rady na Univerzitě Karlově. Od roku 1978 je členem České společnosti chemické. Za dlouholetou úspěšnou činnost na UP v Olomouci získal v roce 1990 stříbrnou medaili, o deset let později medaili zlatou. V roce 2009 ocenila Česká společnost chemická práci pana profesora udělením Hanušovy medaile. Richard Pastorek se stále aktivně podílí na pedagogické i organizační činnosti katedry, své kolegy na katedře podporuje a motivuje k profesnímu růstu.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita přivítala rekordní počet zájemců o studium

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého navštívilo na sedm tisíc zájemců o studium. S mapkami v rukou nebo na displeji mobilu a s modrou složkou pod paží je v pátečním mrazu nebylo možné přehlédnout. Kromě fakult si mohli prohlédnout i univerzitní knihovny, koleje a hlavní menzu, kde mohli i poobědvat. Otevřeno měl i obchod UPoint a k návštěvě zvala Pevnost poznání. Mezi univerzitními areály uchazeče svezl speciální autobus.

Většina z pomyslných bran univerzitních budov se pro uchazeče otevřela už v osm hodin. Zájemci o studium na pedagogické fakultě se v mrazivém ránu mohli hned ve foyer občerstvit kávou s logem fakulty. Akademici jednotlivých kateder i studijní oddělení fakulty pak celý den poskytovali středoškolákům informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k příjímacím zkouškám či o uplatnění absolventů v praxi.

O studiu na pedagogické fakultě například uvažuje Petra Vališková, studentka střední pedagogické školy v Litomyšli, která by v Olomouci chtěla studovat speciální pedagogiku pro raný věk a učitelství pro mateřské školy. „Myslím, že tento obor má v ČR jen Pedagogická fakulta UP, a podle mého zjišťování je velmi kvalitní. Mně se na něm líbí i jeho široké možnosti uplatnění v praxi. V rámci střední školy jsem chvíli byla v mateřské škole i v jeslích. Mám jasno v tom, že bych chtěla pracovat s malými dětmi,“ řekla.

Na pedagogické fakultě se zastavovali i uchazeči, kteří mířili za obory na jiné fakulty. Zajímali se především o služby Centra podpory studentů se specifickými potřebami. „Mám Aspergerův syndrom, a tak jsem potřeboval zjistit, za jakých podmínek bych na UP mohl studovat informatiku. Jsem informacemi o službách univerzity pro zdravotně znevýhodněné studenty nadšený,“ zhodnotil Jakub Nevrlý, student šumperské střední průmyslovky.

Ani cyrilometodějská teologická fakulta nezůstala ve své nabídce nijak stranou. Stalo se už tradicí, že zájemce o studium vítá na „boží“ fakultě teplá palačinka v průchodu budovy. A nejen palačinka, ale i informace o možnostech studia byly velmi žádané. „Studujeme sociální činnost na Střední škole profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě a rády bychom v tomto oboru pokračovaly. Rády trávíme čas s lidmi a pomáháme. Tady nás velmi zaujala nabídka katedry křesťanské sociální práce a katedry křesťanské výchovy,“ uvedla Klára Osmančíková se svými spolužačkami. Všechny by jednou rády pracovaly v centrech denní péče nebo například dětských domovech.

Na fakultě se prezentoval i zcela nový obor Etika a kultura v mediální komunikaci. Teologické programy připravily tematická videa a zážitkové seznámení se základy řečtiny, latiny a hebrejštiny, nechybělo tradiční čtení bible pod vodou. Zájemci se také v tvůrčí dílně mohli zapojit do výroby vánočního překvapení pro klienty s mentálním postižením.

Plno uchazečů měla během dne i filozofická fakulta. Zaplnili aulu v obou informačních blocích a všechny katedry jim s informacemi byly k dispozici. Až z Náchoda přijela do Olomouce Kateřina Vernerová, která má zájem studovat tlumočnictví a překlad. „Jednou bych ráda pracovala s angličtinou. V tom mám jasno. Angličtinu učí můj strejda, já bych spíš chtěla překládat. Ráda bych se jednou naučila i francouzsky,“ řekla.

Před právnickou fakultou postávali první zájemci už před osmou hodinou ranní. Mnozí již měli za sebou i cestu dlouhou přes sto kilometrů. Jednou z takových zájemkyň byla Ivana Vroblová, která studuje třetí ročník gymnázia v Havířově. „Maturovat sice budu až v příštím školním roce, ale už teď jsem rozhodnutá kam na vysokou školu. Olomoucká práva mi doporučili na našem gymnáziu, volitelné semináře jsem si vybrala se zaměřením na humanitní předměty a navíc Olomouc je od nás dobře dostupná,“ vysvětlila Ivana Vroblová, která na Den otevřených dveří přijela se spolužačkou.

Na právnické fakultě nakonec strávily celé dopoledne. Stihly poslechnout hlavní informativní vstup, který byl v režii vedení fakulty a studentů, obejít stánky studijního a zahraničního oddělení nebo studentského spolku ELSA Olomouc a zapojit se do simulovaného soudního jednání. „Viděly a slyšely jsme toho dnes hodně. Asi nejvíc nám dala setkání se studenty. Brzké ranní cestování určitě stálo za to,“ zhodnotila středoškolačka, která odjížděla domů s modrou univerzitní složkou plnou informací.

O studijních programech, požadavcích pro přijetí i o uplatnění absolventů v praxi hovořili s účastníky Dne otevřených dveří zástupci jednotlivých kateder také na přírodovědecké fakultě. „Nejdříve jsem uvažoval o kombinaci biologie a chemie, ale pak mě zaujala bioinformatika, která spojuje vše, co mě baví,“ nastínil své plány Daniel Volf z Gymnázia Nový Jičín. Podobné zaměření hledala i jeho spolužačka Natálie Pobočková. „Chtěla bych také studovat bioinformatiku nebo biochemii, protože tyto obory jsou velmi žádané a studenti po studiu nemají problém najít si práci.“

Na uchazeče o studium čekali na přírodovědecké fakultě zástupci studijního oddělení, jednotlivých kateder i studentské spolky. Katedra geoinformatiky předvedla vytváření map, 3D tisk, drony i eye-tracking technologie. Katedry organické, fyzikální, analytické a anorganické chemie připravily hromadné exkurze. Zájemci o nanotechnologie si mohli prohlédnout laboratoř nanotechnologií a podívat se na ukázky nanostruktur pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Specializovaná pracoviště představila i katedra optiky nebo katedra buněčné biologie a genetiky. Geologové se v prezentaci zaměřili na geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie, katedra experimentální fyziky pak na digitální obrazové analýzy, číslicové měřicí přístroje nebo na atomovou a jadernou fyziku.

Svoji studijní nabídku představila uchazečům i fakulta tělesné kultury. Potřebné informace zájemci získali v prostorách Aplikačního centra BALUO, kde si zároveň mohli i zasportovat, například zdolat lezeckou stěnu. Otevřeny byly také některé laboratoře Centra kinantropologického výzkumu, kde se mohli dozvědět, jak funguje systém pro analýzu pohybu v 3D prostoru Vicon Vantage, nebo absolvovat test jemné motoriky.

Z Mohelnice se na FTK přijel podívat student tamní střední průmyslové školy Adam Navrátil. „Mám rád sport, hraji florbal za FBC Mohelnice, chtěl bych studovat nějaký obor se sportovním zaměřením. Byl jsem se tedy zeptat na další informace ke studiu. Jako střední školu jsem si sice nakonec zvolil průmyslovku, ale v technice nechci pokračovat. Neexceluji úplně v matematice a bojím se, že bych při dalším studiu v této oblasti nebyl úspěšný,“ vysvětlil mohelnický florbalista.

Stovky uchazečů zamířily během Dne otevřených dveří také na Teoretické ústavy. Jedním z nich byl Adam Titor z Ostravy, kterého na fakultě zdravotnických věd zajímal studijní program Fyzioterapie. „Přemýšlím o dost zásadní životní změně. Jsem vystudovaný restaurátor nástěnných maleb. Ta práce mě baví, ale není taková, jakou jsem si ji představoval. Také mi došlo, že kvůli práci nemám dost času na svůj koníček. Jsem totiž vášnivý horolezec a začalo mi to chybět, celkově pohyb mi dost chybí. Tak bych se mu chtěl pohybu přiblížit studiem fyzioterapie, přijde mi jako teoretické pozadí pro moji další činnost. Také jsem měl nějaké zranění a zkušenost s fyzioterapeutem jako pacient a dává mi to smysl,“ uvedl. Připustil však, že roli v této životní změně budou hrát i peníze, neboť za studium bude platit. 

Fakulta zdravotnických věd uchazečům poskytla nejen informace o studiu fyzioterapie a dalších programů, zájemci si mohli prohlédnout také některé odborné učebny a vyzkoušet si například záchranářské dovednosti. Lékařská fakulta nabídla možnost konzultací na studijním oddělení a návštěvy anatomického muzea.

Den otevřených dveří poskytl návštěvníkům kompletní informační servis. Někde si uchazeči mohli vyzkoušet i test studijních předpokladů. Uživatelé mobilních zařízení se systémem Android a nově i iOS si mohli stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, v níž našli kompletní časový rozpis programu, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov i aktuality. Této možnosti využilo přes tisíc účastníků Dne otevřených dveří.

Univerzita přivítala rekordní počet zájemců o studium

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 12/06/2019 - 15:45

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého navštívilo na sedm tisíc zájemců o studium. S mapkami v rukou nebo na displeji mobilu a s modrou složkou pod paží je v pátečním mrazu nebylo možné přehlédnout. Kromě fakult si mohli prohlédnout i univerzitní knihovny, koleje a hlavní menzu, kde mohli i poobědvat. Otevřeno měl i obchod UPoint a k návštěvě zvala Pevnost poznání. Mezi univerzitními areály uchazeče svezl speciální autobus.

Většina z pomyslných bran univerzitních budov se pro uchazeče otevřela už v osm hodin. Zájemci o studium na pedagogické fakultě se v mrazivém ránu mohli hned ve foyer občerstvit kávou s logem fakulty. Akademici jednotlivých kateder i studijní oddělení fakulty pak celý den poskytovali středoškolákům informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k příjímacím zkouškám či o uplatnění absolventů v praxi.

O studiu na pedagogické fakultě například uvažuje Petra Vališková, studentka střední pedagogické školy v Litomyšli, která by v Olomouci chtěla studovat speciální pedagogiku pro raný věk a učitelství pro mateřské školy. „Myslím, že tento obor má v ČR jen Pedagogická fakulta UP, a podle mého zjišťování je velmi kvalitní. Mně se na něm líbí i jeho široké možnosti uplatnění v praxi. V rámci střední školy jsem chvíli byla v mateřské škole i v jeslích. Mám jasno v tom, že bych chtěla pracovat s malými dětmi,“ řekla.

Na pedagogické fakultě se zastavovali i uchazeči, kteří mířili za obory na jiné fakulty. Zajímali se především o služby Centra podpory studentů se specifickými potřebami. „Mám Aspergerův syndrom, a tak jsem potřeboval zjistit, za jakých podmínek bych na UP mohl studovat informatiku. Jsem informacemi o službách univerzity pro zdravotně znevýhodněné studenty nadšený,“ zhodnotil Jakub Nevrlý, student šumperské střední průmyslovky.

Ani cyrilometodějská teologická fakulta nezůstala ve své nabídce nijak stranou. Stalo se už tradicí, že zájemce o studium vítá na „boží“ fakultě teplá palačinka v průchodu budovy. A nejen palačinka, ale i informace o možnostech studia byly velmi žádané. „Studujeme sociální činnost na Střední škole profesora Zdeňka Matějčka v Ostravě a rády bychom v tomto oboru pokračovaly. Rády trávíme čas s lidmi a pomáháme. Tady nás velmi zaujala nabídka katedry křesťanské sociální práce a katedry křesťanské výchovy,“ uvedla Klára Osmančíková se svými spolužačkami. Všechny by jednou rády pracovaly v centrech denní péče nebo například dětských domovech.

Na fakultě se prezentoval i zcela nový obor Etika a kultura v mediální komunikaci. Teologické programy připravily tematická videa a zážitkové seznámení se základy řečtiny, latiny a hebrejštiny, nechybělo tradiční čtení bible pod vodou. Zájemci se také v tvůrčí dílně mohli zapojit do výroby vánočního překvapení pro klienty s mentálním postižením.

Plno uchazečů měla během dne i filozofická fakulta. Zaplnili aulu v obou informačních blocích a všechny katedry jim s informacemi byly k dispozici. Až z Náchoda přijela do Olomouce Kateřina Vernerová, která má zájem studovat tlumočnictví a překlad. „Jednou bych ráda pracovala s angličtinou. V tom mám jasno. Angličtinu učí můj strejda, já bych spíš chtěla překládat. Ráda bych se jednou naučila i francouzsky,“ řekla.

Před právnickou fakultou postávali první zájemci už před osmou hodinou ranní. Mnozí již měli za sebou i cestu dlouhou přes sto kilometrů. Jednou z takových zájemkyň byla Ivana Vroblová, která studuje třetí ročník gymnázia v Havířově. „Maturovat sice budu až v příštím školním roce, ale už teď jsem rozhodnutá kam na vysokou školu. Olomoucká práva mi doporučili na našem gymnáziu, volitelné semináře jsem si vybrala se zaměřením na humanitní předměty a navíc Olomouc je od nás dobře dostupná,“ vysvětlila Ivana Vroblová, která na Den otevřených dveří přijela se spolužačkou.

Na právnické fakultě nakonec strávily celé dopoledne. Stihly poslechnout hlavní informativní vstup, který byl v režii vedení fakulty a studentů, obejít stánky studijního a zahraničního oddělení nebo studentského spolku ELSA Olomouc a zapojit se do simulovaného soudního jednání. „Viděly a slyšely jsme toho dnes hodně. Asi nejvíc nám dala setkání se studenty. Brzké ranní cestování určitě stálo za to,“ zhodnotila středoškolačka, která odjížděla domů s modrou univerzitní složkou plnou informací.

O studijních programech, požadavcích pro přijetí i o uplatnění absolventů v praxi hovořili s účastníky Dne otevřených dveří zástupci jednotlivých kateder také na přírodovědecké fakultě. „Nejdříve jsem uvažoval o kombinaci biologie a chemie, ale pak mě zaujala bioinformatika, která spojuje vše, co mě baví,“ nastínil své plány Daniel Volf z Gymnázia Nový Jičín. Podobné zaměření hledala i jeho spolužačka Natálie Pobočková. „Chtěla bych také studovat bioinformatiku nebo biochemii, protože tyto obory jsou velmi žádané a studenti po studiu nemají problém najít si práci.“

Na uchazeče o studium čekali na přírodovědecké fakultě zástupci studijního oddělení, jednotlivých kateder i studentské spolky. Katedra geoinformatiky předvedla vytváření map, 3D tisk, drony i eye-tracking technologie. Katedry organické, fyzikální, analytické a anorganické chemie připravily hromadné exkurze. Zájemci o nanotechnologie si mohli prohlédnout laboratoř nanotechnologií a podívat se na ukázky nanostruktur pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Specializovaná pracoviště představila i katedra optiky nebo katedra buněčné biologie a genetiky. Geologové se v prezentaci zaměřili na geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie, katedra experimentální fyziky pak na digitální obrazové analýzy, číslicové měřicí přístroje nebo na atomovou a jadernou fyziku.

Svoji studijní nabídku představila uchazečům i fakulta tělesné kultury. Potřebné informace zájemci získali v prostorách Aplikačního centra BALUO, kde si zároveň mohli i zasportovat, například zdolat lezeckou stěnu. Otevřeny byly také některé laboratoře Centra kinantropologického výzkumu, kde se mohli dozvědět, jak funguje systém pro analýzu pohybu v 3D prostoru Vicon Vantage, nebo absolvovat test jemné motoriky.

Z Mohelnice se na FTK přijel podívat student tamní střední průmyslové školy Adam Navrátil. „Mám rád sport, hraji florbal za FBC Mohelnice, chtěl bych studovat nějaký obor se sportovním zaměřením. Byl jsem se tedy zeptat na další informace ke studiu. Jako střední školu jsem si sice nakonec zvolil průmyslovku, ale v technice nechci pokračovat. Neexceluji úplně v matematice a bojím se, že bych při dalším studiu v této oblasti nebyl úspěšný,“ vysvětlil mohelnický florbalista.

Stovky uchazečů zamířily během Dne otevřených dveří také na Teoretické ústavy. Jedním z nich byl Adam Titor z Ostravy, kterého na fakultě zdravotnických věd zajímal studijní program Fyzioterapie. „Přemýšlím o dost zásadní životní změně. Jsem vystudovaný restaurátor nástěnných maleb. Ta práce mě baví, ale není taková, jakou jsem si ji představoval. Také mi došlo, že kvůli práci nemám dost času na svůj koníček. Jsem totiž vášnivý horolezec a začalo mi to chybět, celkově pohyb mi dost chybí. Tak bych se mu chtěl pohybu přiblížit studiem fyzioterapie, přijde mi jako teoretické pozadí pro moji další činnost. Také jsem měl nějaké zranění a zkušenost s fyzioterapeutem jako pacient a dává mi to smysl,“ uvedl. Připustil však, že roli v této životní změně budou hrát i peníze, neboť za studium bude platit. 

Fakulta zdravotnických věd uchazečům poskytla nejen informace o studiu fyzioterapie a dalších programů, zájemci si mohli prohlédnout také některé odborné učebny a vyzkoušet si například záchranářské dovednosti. Lékařská fakulta nabídla možnost konzultací na studijním oddělení a návštěvy anatomického muzea.

Den otevřených dveří poskytl návštěvníkům kompletní informační servis. Někde si uchazeči mohli vyzkoušet i test studijních předpokladů. Uživatelé mobilních zařízení se systémem Android a nově i iOS si mohli stáhnout v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, v níž našli kompletní časový rozpis programu, jízdní řád speciálního autobusu, interaktivní mapu univerzitních budov i aktuality. Této možnosti využilo přes tisíc účastníků Dne otevřených dveří.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Jedna celorepubliková soutěž a tři úspěchy pro olomoucká práva

Cenu za nejlepší písemné podání, titul nejlepšího řečníka a k tomu celkové druhé místo přivezli studenti olomoucké právnické fakulty z premiérového ročníku soutěže Spotřebitelskoprávní moot court. Do soutěže v simulovaném soudním sporu, ve které si studenti zkouší roli právních zástupců, se přihlásilo celkem 35 týmů ze všech právnických fakult v České republice. Moot court pořádala spotřebitelská organizace dTest.

Soutěžní soudní případ vycházel z reálných příběhů spotřebitelů, kteří se v minulosti obrátili na spotřebitelskou poradnu dTestu kvůli smluvním pokutám za údajné maření dodávek energií. „Na jedné straně soutěžního sporu proto stála seniorka a na druhé straně podomní prodejkyně energií. Studenti si v roli advokátů vyzkoušeli nanečisto zastupovat obě strany sporu,“ popsala vedoucí právní poradny dTestu Svatava Veverková.

V písemném kole musely všechny týmy vypracovat podání k fiktivnímu soudu jak za žalobkyni – spotřebitelku, tak za žalovanou společnost. Šestnáct nejlepších týmů postoupilo do ústního kola, které se konalo v Brně. Jejich výkony posuzovala porota tvořená odborníky z praxe i z právnických fakult. Do fiktivního soudu spolu usedly například soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy ministerstva průmyslu a obchodu Věra Knoblochová a dvě expertky na spotřebitelské právo z právnických fakult – Blanka Vítová z Olomouce a Markéta Selucká z Brna.

„Na všech soutěžících v ústním kole bylo vidět obrovské úsilí a zapálení pro fiktivní případ. Musím říct, že jsem byla opravdu hrdá na všechny tři týmy z olomoucké fakulty – všichni naši studenti byli perfektně připravení nejen po prezentační stránce, ale v mnoha ohledech převyšovali rovněž svými teoretickými znalostmi spotřebitelského a především obecného občanského práva, které uměli perfektně aplikovat, a to i ve vypjatých situacích simulovaného procesu,“ zhodnotila Blanka Vítová z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP.

Nejlepší písemné podání podle poroty odevzdal tým studentů z PF UP ve složení Juraj Kuzmík, Karolína Foukalová, Lucie Semelová a Diana Urbášková. Tento tým se navíc probojoval až do finále, kde těsně až v konečném součtu bodů podlehl vítězům z brněnské fakulty. „Zaujalo nás zaměření soutěže na spotřebitelské právo, které je v právní praxi velmi využitelné, proto jsme se přihlásili. Pořadatelé odvedli velmi dobrou práci, písemné i ústní kolo soutěže byly výborně připravené. Do soutěže jsme šli s tím, že se něco naučíme, zkusíme aplikovat teoretické znalosti z výuky na skutečný případ a dostaneme zpětnou vazbu od poroty. S úspěchem jsme rozhodně nepočítali, je to bonus, který nás ale samozřejmě velice těší,“ řekla Lucie Semelová, studentka 5. ročníku oboru Právo.

Olomoucká fakulta získala také cenu za nejlepšího řečníka, kterým se stala Tereza Tina Rašťáková, studentka 4. ročníku oboru Právo a 3. ročníku oboru Právo ve veřejné správě. „Vnímám ji jako příjemnou odměnu za kus práce, kterou jsme udělali nad rámec našich studijních povinností. Ta cena není jen o mně, ale o práci celého týmu. Porota velice kladně hodnotila naši právní argumentaci a také orientaci v dané problematice,“ uvedla Tereza Tina Rašťáková, se kterou v týmu spolupracovali Jiří Stýblo, Jaroslav Křepelka a Karel Urbášek.

Vedle dvou zmiňovaných týmů reprezentoval PF UP v ústním kole ještě třetí tým, a to ve složení Klára Dvorská, Aneta Grmelová, Renáta Lexmanová a Michaela Malátová.

Už teď je jasné, že po vydařeném premiérovém ročníku se pořadatelé pokusí soutěž uspořádat i za rok.

Jedna celorepubliková soutěž a tři úspěchy pro olomoucká práva

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 12/06/2019 - 11:00

Cenu za nejlepší písemné podání, titul nejlepšího řečníka a k tomu celkové druhé místo přivezli studenti olomoucké právnické fakulty z premiérového ročníku soutěže Spotřebitelskoprávní moot court. Do soutěže v simulovaném soudním sporu, ve které si studenti zkouší roli právních zástupců, se přihlásilo celkem 35 týmů ze všech právnických fakult v České republice. Moot court pořádala spotřebitelská organizace dTest.

Soutěžní soudní případ vycházel z reálných příběhů spotřebitelů, kteří se v minulosti obrátili na spotřebitelskou poradnu dTestu kvůli smluvním pokutám za údajné maření dodávek energií. „Na jedné straně soutěžního sporu proto stála seniorka a na druhé straně podomní prodejkyně energií. Studenti si v roli advokátů vyzkoušeli nanečisto zastupovat obě strany sporu,“ popsala vedoucí právní poradny dTestu Svatava Veverková.

V písemném kole musely všechny týmy vypracovat podání k fiktivnímu soudu jak za žalobkyni – spotřebitelku, tak za žalovanou společnost. Šestnáct nejlepších týmů postoupilo do ústního kola, které se konalo v Brně. Jejich výkony posuzovala porota tvořená odborníky z praxe i z právnických fakult. Do fiktivního soudu spolu usedly například soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy ministerstva průmyslu a obchodu Věra Knoblochová a dvě expertky na spotřebitelské právo z právnických fakult – Blanka Vítová z Olomouce a Markéta Selucká z Brna.

„Na všech soutěžících v ústním kole bylo vidět obrovské úsilí a zapálení pro fiktivní případ. Musím říct, že jsem byla opravdu hrdá na všechny tři týmy z olomoucké fakulty – všichni naši studenti byli perfektně připravení nejen po prezentační stránce, ale v mnoha ohledech převyšovali rovněž svými teoretickými znalostmi spotřebitelského a především obecného občanského práva, které uměli perfektně aplikovat, a to i ve vypjatých situacích simulovaného procesu,“ zhodnotila Blanka Vítová z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP.

Nejlepší písemné podání podle poroty odevzdal tým studentů z PF UP ve složení Juraj Kuzmík, Karolína Foukalová, Lucie Semelová a Diana Urbášková. Tento tým se navíc probojoval až do finále, kde těsně až v konečném součtu bodů podlehl vítězům z brněnské fakulty. „Zaujalo nás zaměření soutěže na spotřebitelské právo, které je v právní praxi velmi využitelné, proto jsme se přihlásili. Pořadatelé odvedli velmi dobrou práci, písemné i ústní kolo soutěže byly výborně připravené. Do soutěže jsme šli s tím, že se něco naučíme, zkusíme aplikovat teoretické znalosti z výuky na skutečný případ a dostaneme zpětnou vazbu od poroty. S úspěchem jsme rozhodně nepočítali, je to bonus, který nás ale samozřejmě velice těší,“ řekla Lucie Semelová, studentka 5. ročníku oboru Právo.

Olomoucká fakulta získala také cenu za nejlepšího řečníka, kterým se stala Tereza Tina Rašťáková, studentka 4. ročníku oboru Právo a 3. ročníku oboru Právo ve veřejné správě. „Vnímám ji jako příjemnou odměnu za kus práce, kterou jsme udělali nad rámec našich studijních povinností. Ta cena není jen o mně, ale o práci celého týmu. Porota velice kladně hodnotila naši právní argumentaci a také orientaci v dané problematice,“ uvedla Tereza Tina Rašťáková, se kterou v týmu spolupracovali Jiří Stýblo, Jaroslav Křepelka a Karel Urbášek.

Vedle dvou zmiňovaných týmů reprezentoval PF UP v ústním kole ještě třetí tým, a to ve složení Klára Dvorská, Aneta Grmelová, Renáta Lexmanová a Michaela Malátová.

Už teď je jasné, že po vydařeném premiérovém ročníku se pořadatelé pokusí soutěž uspořádat i za rok.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Gymnazistka po úspěchu v Badateli a SOČ zamíří na konferenci v USA

Účastí na mezinárodní soutěži mladých přírodovědných talentů ISEF v USA vyvrcholí spolupráce Natálie Rudolfové s Oddělením molekulární biologie Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Gymnazistka, která se svojí prací uspěla nejprve v projektu Badatel na přírodovědecké fakultě, následně zabodovala ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ).  Pod vedením Petry Hofmanové zkoumala reakci pšenice seté na stres v podobě sucha.

„Zjišťovali jsme reakci různých genotypů pšenice seté na stres suchem. Zkoumali jsme hlavně kořenový systém rostlin, jeho architekturu, jak se chovají antioxidační enzymy ve stresu a v kontrolních podmínkách, sledovali jsme i relativní obsah vody. Díky tomu jsme získali komplexní informace o tom, jak rostlina na stres suchem reaguje a co se v ní děje,“ popsala výzkum osmnáctiletá studentka.

V laboratořích CRH strávila o minulých prázdninách celý srpen, vyhodnocování výsledků pokračovalo v následujících měsících. „Do té doby jsem měla jedinou zkušenost s laboratorní prací, a to laboratorní praktika na střední škole. Velmi rychle jsem zjistila, že v tom je dost podstatný rozdíl. Bylo náročné si práci v laboratoři osahat a naučit se některé postupy, bylo to pro mě úplně nové prostředí,“ vzpomíná s úsměvem Natálie.

Spolupráce se středoškolačkou byla novou zkušeností i pro její školitelku. Petra Hofmanová sama prošla projektem Badatel i SOČ a přiznává, že tato zkušenost ji velmi motivovala k vědecké práci. Nyní se ocitla v odlišné roli. „Do té doby jsem vedla jen bakaláře a diplomanty. Spolupráce s Natálií byla samozřejmě jiná. Znamenalo to mnohem více vysvětlování základní terminologie, znalostí a technik. Na druhé straně to pro mě bylo přínosné tím, že jsem se učila učit a složité věci vysvětlovat jednoduchým způsobem. Natálie se zapojila do reálného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum, jehož cílem bylo selektovat vyšlechtěné odrůdy odolnější vůči suchu,“ uvedla Hofmanová.

Výsledky Natálie poprvé prezentovala na Konferenci mladých přírodovědců projektu Badatel letos v květnu pod názvem Wheat, roots and stress. V kategorie Chemie, biologie skončila na druhém místě. Následně s prací s pozměněným názvem Selekce genotypů pšenice seté (Triticum aestivum L.) odolných vůči stresu suchem pomocí zkoumání kořenového systému prošla okresním, krajským i celostátním kolem SOČ, kde díky 3. místu získala nominaci na zahraniční soutěž. V květnu ji tak mezi písemnou a ústní maturitní zkouškou čeká prezentace na konferenci ISEF (International Science and Engineering Fair). „Bude to asi trochu divoké, ale moc se těším,“ přiznala Natálie.

Spolupráce s molekulárními biology ji utvrdila v tom, že po maturitě zamíří patrně na některý z biologických či chemických oborů, zatím zvažuje především molekulární a buněčnou biologii. Vědecká práce jí nejen prohloubila znalosti, ale naučila ji i lépe si organizovat čas a prezentovat výsledky bádání. „Velmi oceňuji to, že jsem se zapojila do již řešeného projektu a výsledky jsou využitelné v praxi. To pro mě bylo možná i rozhodujícím faktorem, proč jsem se do toho zapojila,“ doplnila dívka, která si ve volném čase najde vedle vědy čas i na hru na klavír či saxofon. 

Gymnazistka po úspěchu v Badateli a SOČ zamíří na konferenci v USA

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 12/06/2019 - 08:00

Účastí na mezinárodní soutěži mladých přírodovědných talentů ISEF v USA vyvrcholí spolupráce Natálie Rudolfové s Oddělením molekulární biologie Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Gymnazistka, která se svojí prací uspěla nejprve v projektu Badatel na přírodovědecké fakultě, následně zabodovala ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ).  Pod vedením Petry Hofmanové zkoumala reakci pšenice seté na stres v podobě sucha.

„Zjišťovali jsme reakci různých genotypů pšenice seté na stres suchem. Zkoumali jsme hlavně kořenový systém rostlin, jeho architekturu, jak se chovají antioxidační enzymy ve stresu a v kontrolních podmínkách, sledovali jsme i relativní obsah vody. Díky tomu jsme získali komplexní informace o tom, jak rostlina na stres suchem reaguje a co se v ní děje,“ popsala výzkum osmnáctiletá studentka.

V laboratořích CRH strávila o minulých prázdninách celý srpen, vyhodnocování výsledků pokračovalo v následujících měsících. „Do té doby jsem měla jedinou zkušenost s laboratorní prací, a to laboratorní praktika na střední škole. Velmi rychle jsem zjistila, že v tom je dost podstatný rozdíl. Bylo náročné si práci v laboratoři osahat a naučit se některé postupy, bylo to pro mě úplně nové prostředí,“ vzpomíná s úsměvem Natálie.

Spolupráce se středoškolačkou byla novou zkušeností i pro její školitelku. Petra Hofmanová sama prošla projektem Badatel i SOČ a přiznává, že tato zkušenost ji velmi motivovala k vědecké práci. Nyní se ocitla v odlišné roli. „Do té doby jsem vedla jen bakaláře a diplomanty. Spolupráce s Natálií byla samozřejmě jiná. Znamenalo to mnohem více vysvětlování základní terminologie, znalostí a technik. Na druhé straně to pro mě bylo přínosné tím, že jsem se učila učit a složité věci vysvětlovat jednoduchým způsobem. Natálie se zapojila do reálného projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum, jehož cílem bylo selektovat vyšlechtěné odrůdy odolnější vůči suchu,“ uvedla Hofmanová.

Výsledky Natálie poprvé prezentovala na Konferenci mladých přírodovědců projektu Badatel letos v květnu pod názvem Wheat, roots and stress. V kategorie Chemie, biologie skončila na druhém místě. Následně s prací s pozměněným názvem Selekce genotypů pšenice seté (Triticum aestivum L.) odolných vůči stresu suchem pomocí zkoumání kořenového systému prošla okresním, krajským i celostátním kolem SOČ, kde díky 3. místu získala nominaci na zahraniční soutěž. V květnu ji tak mezi písemnou a ústní maturitní zkouškou čeká prezentace na konferenci ISEF (International Science and Engineering Fair). „Bude to asi trochu divoké, ale moc se těším,“ přiznala Natálie.

Spolupráce s molekulárními biology ji utvrdila v tom, že po maturitě zamíří patrně na některý z biologických či chemických oborů, zatím zvažuje především molekulární a buněčnou biologii. Vědecká práce jí nejen prohloubila znalosti, ale naučila ji i lépe si organizovat čas a prezentovat výsledky bádání. „Velmi oceňuji to, že jsem se zapojila do již řešeného projektu a výsledky jsou využitelné v praxi. To pro mě bylo možná i rozhodujícím faktorem, proč jsem se do toho zapojila,“ doplnila dívka, která si ve volném čase najde vedle vědy čas i na hru na klavír či saxofon. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Mikuláš zahájil adventní čas na Teoretických ústavech

Na Teoretických ústavech, kde sídlí lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd, již také svítí vánoční strom. Světýlka se na něm rozsvítila pod dohledem Mikuláše, anděla a čerta a za hudebního doprovodu Medické cimbálové muziky během tradičního setkání, které připravil Spolek mediků LF UP ve spolupráci s vedením obou fakult.

Mikulášskou trojici, jejíž příchod byl přítomnými ve foyer dostavby ústavů oceněn bouřlivým potleskem, ztvárnili statutární zástupce děkana LF Milan Kolář v kostýmu Mikuláše, proděkanka LF pro studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročníku Hana Kolářová jako anděl a role čerta se ujal Jiří Stavovčík, statutární zástupce děkana FZV.

„Přejeme vám krásný adventní čas a vánoční svátky a do nového roku z celého srdce všechno nejlepší. A jako svatý Mikuláš, patron studentů, vám slibuji, že se za vás přimluvím u vašich učitelů, aby na vás byli hodní a abyste zvládli všechny zkoušky,“ popřál pěkné svátky přítomným Milan Kolář, zatímco čert Jiří Stavovčík hrozil pytlem těm, kteří by zlobili. Jak ale podotkla Hana Kolářová, přímluvy u učitelů, ani pytel nejsou třeba.

To ostatně dokázal i dar studentů čtvrtého ročníku Všeobecného lékařství, kteří na Půlení mediků vybrali téměř 77 tisíc korun. Symbolický šek předali pod rozsvíceným vánočním stromem ředitelce společnosti Šance Olomouc Hertě Mihálové. „Váš dar pochází z půlení a my jsme teď také v půlce. Během loňského a letošního roku se nám podařilo zpříjemnit prostředí ve zhruba polovině kojeneckého oddělení v pátém patře Dětské kliniky. Věřím, že s vaším darem práci dokončíme. A až budete u nás na praxi, přijďte se na páté patro podívat, bude i vaše,“ uvedla při poděkování studentům Herta Mihálová.  

Studenti přitom nadělovali i o den dříve, kdy Spolek mediků LF UP uspořádal ve Fakultní nemocnici Olomouc Mikulášskou nadílku. Výměnou za básničku, koledu nebo vtip rozdávaly mikulášské trojice perníčky, které studenti sami napekli a nazdobili, a také plyšáky, které se podařilo nashromáždit v uskutečněné sbírce.

Mikuláš zahájil adventní čas na Teoretických ústavech

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 12/05/2019 - 15:00

Na Teoretických ústavech, kde sídlí lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd, již také svítí vánoční strom. Světýlka se na něm rozsvítila pod dohledem Mikuláše, anděla a čerta a za hudebního doprovodu Medické cimbálové muziky během tradičního setkání, které připravil Spolek mediků LF UP ve spolupráci s vedením obou fakult.

Mikulášskou trojici, jejíž příchod byl přítomnými ve foyer dostavby ústavů oceněn bouřlivým potleskem, ztvárnili statutární zástupce děkana LF Milan Kolář v kostýmu Mikuláše, proděkanka LF pro studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročníku Hana Kolářová jako anděl a role čerta se ujal Jiří Stavovčík, statutární zástupce děkana FZV.

„Přejeme vám krásný adventní čas a vánoční svátky a do nového roku z celého srdce všechno nejlepší. A jako svatý Mikuláš, patron studentů, vám slibuji, že se za vás přimluvím u vašich učitelů, aby na vás byli hodní a abyste zvládli všechny zkoušky,“ popřál pěkné svátky přítomným Milan Kolář, zatímco čert Jiří Stavovčík hrozil pytlem těm, kteří by zlobili. Jak ale podotkla Hana Kolářová, přímluvy u učitelů, ani pytel nejsou třeba.

To ostatně dokázal i dar studentů čtvrtého ročníku Všeobecného lékařství, kteří na Půlení mediků vybrali téměř 77 tisíc korun. Symbolický šek předali pod rozsvíceným vánočním stromem ředitelce společnosti Šance Olomouc Hertě Mihálové. „Váš dar pochází z půlení a my jsme teď také v půlce. Během loňského a letošního roku se nám podařilo zpříjemnit prostředí ve zhruba polovině kojeneckého oddělení v pátém patře Dětské kliniky. Věřím, že s vaším darem práci dokončíme. A až budete u nás na praxi, přijďte se na páté patro podívat, bude i vaše,“ uvedla při poděkování studentům Herta Mihálová.  

Studenti přitom nadělovali i o den dříve, kdy Spolek mediků LF UP uspořádal ve Fakultní nemocnici Olomouc Mikulášskou nadílku. Výměnou za básničku, koledu nebo vtip rozdávaly mikulášské trojice perníčky, které studenti sami napekli a nazdobili, a také plyšáky, které se podařilo nashromáždit v uskutečněné sbírce.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky