Agregátor zdrojů

UP Faculty of Medicine and Dentistry granted European accreditation

News: Faculty of Science - Po, 10/21/2019 - 12:00

Palacký University Olomouc’s Faculty of Medicine and Dentistry is the first in the Czech Republic to pass the demanding external evaluation to receive accreditation from the Association of Medical Schools in Europe (AMSE), which confirms the high quality and European standards of medical studies in Olomouc.

UP FMD, together with five other medical schools in Europe, was subjected to the detailed evaluation of its General Medicine study programme as part of a pilot project launched by the association. AMSE accreditation guarantees the quality of education provided for medical applicants as well as hospitals and healthcare facilities as their future employers.

“This is an important success for us. The fact that our medical faculty has become the first in the Czech Republic and one of the first in Europe to receive the European certification is mainly due to the efforts by previous faculty management and to the long-term cultivation of the General Medicine curriculum during the era of my predecessors,” said Dean Josef Zadražil, who has been in charge of the faculty since June.

According to Dean Emeritus Milan Kolář, this is a confirmation that the Faculty of Medicine and Dentistry is a recognised educational and scientific research institution. “Among other things, this accreditation means that our diploma will be one of the most recognised and highly sought-after in the European Union, and many European hospitals will give preference to medical graduates with this. At the same time, it is necessary to realise that it is also a commitment to further development, i.e. maintaining this seal of European quality,” added Kolář, current Vice-Dean for External Relations, who feels that the entire academic community of the faculty deserves respect for their conscientious and outstanding work.

The Olomouc faculty underwent the demanding evaluation during the past two years. In addition to the assessment of documentation on the faculty and its study programme, this spring there was also a several-day inspection by the evaluation committee made up of German experts. The evaluators appreciated, among other things, the modern facilities used for education, the comprehensiveness of the curriculum and the continuity of individual subjects, the functional evaluation of the teachers, and the above-standard collaboration of the faculty with University Hospital Olomouc.

The conclusion of the evaluation also mentions some negatives and further recommendations, for example in the area of practical training, greater involvement of students in research projects, and further in-service training and teacher development.

The UP Faculty of Medicine has received the AMSE accreditation for one year. Once the before-mentioned objections have been resolved, the accreditation will be extended until 2024.

Kategorie: News from UP

Lékařská fakulta získala akreditaci stvrzující její evropskou úroveň

Lékařská fakulta jako vůbec první v České republice prošla náročným externím hodnocením a obdržela akreditaci Asociace lékařských fakult v Evropě (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE), která potvrzuje vysokou kvalitu a evropskou úroveň olomouckého studia medicíny.

Podrobné hodnocení studijního programu Všeobecné lékařství absolvovala lékařská fakulta v rámci pilotního projektu asociace společně s dalšími pěti lékařskými školami v Evropě. Akreditace AMSE má být garancí kvality poskytovaného vzdělání pro uchazeče o studium medicíny i pro nemocnice a zdravotnická zařízení coby jejich budoucí zaměstnavatele. 

„Je to pro nás významný úspěch. Zásluhu na tom, že jsme se stali jako první v republice a jedni z prvních v Evropě lékařskou fakultou s evropskou certifikací, má především předešlé vedení fakulty a dlouhodobá kultivace kurikula Všeobecného lékařství za mých předchůdců,“ uvedl děkan Josef Zadražil, který lékařskou fakultu vede od letošního června.

Podle emeritního děkana Milana Koláře jde o potvrzení toho, že Lékařská fakulta UP patří mezi uznávané výukové a vědeckovýzkumné instituce. „Mimo jiné tato akreditace znamená, že náš diplom bude v Evropské unii patřit k uznávaným a velmi vyhledávaným, řada evropských nemocnic bude chtít především absolventy lékařských fakult s tímto certifikátem. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že je to i závazek pro další vývoj, respektive pro udržení této pečeti evropské kvality,“ dodal současný proděkan pro vnější vztahy Milan Kolář, podle kterého si celá akademická obec fakulty zaslouží za svou svědomitou a vynikající práci úctu.

Náročným hodnocením olomoucká fakulta prošla v uplynulých dvou letech. Kromě posouzení dokumentů o fakultě a studijním programu byla součástí i několikadenní návštěva hodnoticí komise složené z německých odborníků, ke které došlo letos na jaře. Hodnotitelé mimo jiné ocenili moderní zázemí pro výuku, ucelenost kurikula a návaznost jednotlivých předmětů, fungující evaluaci výuky, také nadstandardní spolupráci fakulty s Fakultní nemocnicí Olomouc.

V závěrečném hodnocení jsou zmíněna také některá negativa a doporučení, například v oblasti praktické výuky, většího zapojení studentů do výzkumných projektů nebo dalšího vzdělávání a rozvoje vyučujících.

Akreditaci AMSE lékařská fakulta obdržela na dobu jednoho roku. Po vypořádání uvedených připomínek bude prodloužena do roku 2024.

Lékařská fakulta získala akreditaci stvrzující její evropskou úroveň

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/21/2019 - 12:00

Lékařská fakulta jako vůbec první v České republice prošla náročným externím hodnocením a obdržela akreditaci Asociace lékařských fakult v Evropě (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE), která potvrzuje vysokou kvalitu a evropskou úroveň olomouckého studia medicíny.

Podrobné hodnocení studijního programu Všeobecné lékařství absolvovala lékařská fakulta v rámci pilotního projektu asociace společně s dalšími pěti lékařskými školami v Evropě. Akreditace AMSE má být garancí kvality poskytovaného vzdělání pro uchazeče o studium medicíny i pro nemocnice a zdravotnická zařízení coby jejich budoucí zaměstnavatele. 

„Je to pro nás významný úspěch. Zásluhu na tom, že jsme se stali jako první v republice a jedni z prvních v Evropě lékařskou fakultou s evropskou certifikací, má především předešlé vedení fakulty a dlouhodobá kultivace kurikula Všeobecného lékařství za mých předchůdců,“ uvedl děkan Josef Zadražil, který lékařskou fakultu vede od letošního června.

Podle emeritního děkana Milana Koláře jde o potvrzení toho, že Lékařská fakulta UP patří mezi uznávané výukové a vědeckovýzkumné instituce. „Mimo jiné tato akreditace znamená, že náš diplom bude v Evropské unii patřit k uznávaným a velmi vyhledávaným, řada evropských nemocnic bude chtít především absolventy lékařských fakult s tímto certifikátem. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že je to i závazek pro další vývoj, respektive pro udržení této pečeti evropské kvality,“ dodal současný proděkan pro vnější vztahy Milan Kolář, podle kterého si celá akademická obec fakulty zaslouží za svou svědomitou a vynikající práci úctu.

Náročným hodnocením olomoucká fakulta prošla v uplynulých dvou letech. Kromě posouzení dokumentů o fakultě a studijním programu byla součástí i několikadenní návštěva hodnoticí komise složené z německých odborníků, ke které došlo letos na jaře. Hodnotitelé mimo jiné ocenili moderní zázemí pro výuku, ucelenost kurikula a návaznost jednotlivých předmětů, fungující evaluaci výuky, také nadstandardní spolupráci fakulty s Fakultní nemocnicí Olomouc.

V závěrečném hodnocení jsou zmíněna také některá negativa a doporučení, například v oblasti praktické výuky, většího zapojení studentů do výzkumných projektů nebo dalšího vzdělávání a rozvoje vyučujících.

Akreditaci AMSE lékařská fakulta obdržela na dobu jednoho roku. Po vypořádání uvedených připomínek bude prodloužena do roku 2024.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP Business Camp poradí, jak nastartovat podnikání

Mladí a úspěšní podnikatelé prozradí na UP Business Campu v Olomouci, jak vybudovat brand firmy, jak rozvíjet firemní kulturu ke spokojenosti všech zaměstnanců i jak překonat počáteční neúspěchy a posunout se díky nim dál. Příběhy úspěšných se mohou zájemci inspirovat v sobotu 23. listopadu. Vstupenky na akci, kterou pořádá Vědeckotechnický park UP, je možné koupit už nyní.

Sedmý ročník UP Business Campu má podtitul „Podnikání s rovnými příležitostmi“. „Celá konference se ponese ve znamení rovných příležitostí, a právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které na UP našim studentům poskytuje technický i odborný poradenský servis. Nasát atmosféru a inspirovat se k rozjetí vlastního businessu tak mohou přijít i neslyšící, pro které budou připraveni tlumočníci znakové řeči,“ objasňuje organizátorka Jitka Zmítková z Vědeckotechnického parku UP. 

Své zkušenosti z podnikání bude příchozím předávat řada osobností. Velkým lákadlem je účast Jannise Samarase, majitele jedné z nejúspěšnějších českých firem na výrobu nealkoholických nápojů Kofola. Mezi další řečníky patří například Eva Dlabalová, majitelka hostelu Long Story Short, který byl podle britského deníku The Guardian v únoru 2019 zařazen mezi nejlepší nové hostely na světě. Představí se i Jan Klusoň, jeden ze zakladatelů společnosti Proudly, která spojuje zaměstnavatele s nabídkou práce s těmi, kdo ji hledají. Od Michala Šrajera, spoluzakladatele firmy Happiness at work, se pak publikum dozví, jak být v práci šťastný. Barbora Malaníková bude prezentovat rozvíjející se společnost Miomove, která se zabývá výrobou chytré stélky s analýzou došlapu chodidla. V programu je i setkání se zástupci nově založené firmy Greptun – vítězi letošního ročníku Podnikavé hlavy.

Už podruhé budou mít na Campu mladí podnikatelé možnost soutěžit v rámci souboje startupů o nejlepší elevator pitch, kdy ve dvou minutách odprezentují svůj nápad před zkušenou porotou. Vítězové dostanou příležitost představit svůj projekt před investory, českými startupovými mentory a dalšími osobnostmi z podnikatelské sféry při třetím ročníku olomouckého Business plesu v rámci Startup Klubu, který se koná 24. ledna v NH Collection Olomouc Congress. Kromě toho mohou využít možnost networkingu s ostatními účastníky Startup Klubu.

Připravený je i doprovodný program, například ukázky 3D tisku či osobnostní testy. „Na sedmém ročníku UP Business Campu se můžete těšit i na interaktivní přednášky, které vám nedovolí nečinně sedět. Díky aplikaci ve vašem telefonu budete moci přímo ovlivnit vývoj přednášky a ptát se řečníků na to, co vás nejvíce zajímá, nebo se dokonce propojit s kýmkoliv v sále. Všichni účastníci dále zdarma obdrží roční prémiový účet do cestovatelské sítě worldee.com. Jde o moderní online cestovatelský deník, který umožňuje uchovávat zážitky, fotografie a zkušenosti z cest, sdílet je s ostatními nebo čerpat inspiraci pro další putování,“ dodává Jitka Zmítková.

Organizátoři se i letos rozhodli ponechat ceny vstupenek tak, aby byly pro studenty co nejdostupnější. Do 31. října tedy mohou studenti získat lístky na konferenci za zvýhodněnou cenu 490 Kč a veřejnost za 1090 Kč. Po tomto datu jsou vstupenky za 590 Kč a 1290 Kč.

Konferenci organizuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, generálním partnerem konference je Komerční banka.  Více informací najdete ZDE.

UP Business Camp poradí, jak nastartovat podnikání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 10/21/2019 - 08:00

Mladí a úspěšní podnikatelé prozradí na UP Business Campu v Olomouci, jak vybudovat brand firmy, jak rozvíjet firemní kulturu ke spokojenosti všech zaměstnanců i jak překonat počáteční neúspěchy a posunout se díky nim dál. Příběhy úspěšných se mohou zájemci inspirovat v sobotu 23. listopadu. Vstupenky na akci, kterou pořádá Vědeckotechnický park UP, je možné koupit už nyní.

Sedmý ročník UP Business Campu má podtitul „Podnikání s rovnými příležitostmi“. „Celá konference se ponese ve znamení rovných příležitostí, a právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, které na UP našim studentům poskytuje technický i odborný poradenský servis. Nasát atmosféru a inspirovat se k rozjetí vlastního businessu tak mohou přijít i neslyšící, pro které budou připraveni tlumočníci znakové řeči,“ objasňuje organizátorka Jitka Zmítková z Vědeckotechnického parku UP. 

Své zkušenosti z podnikání bude příchozím předávat řada osobností. Velkým lákadlem je účast Jannise Samarase, majitele jedné z nejúspěšnějších českých firem na výrobu nealkoholických nápojů Kofola. Mezi další řečníky patří například Eva Dlabalová, majitelka hostelu Long Story Short, který byl podle britského deníku The Guardian v únoru 2019 zařazen mezi nejlepší nové hostely na světě. Představí se i Jan Klusoň, jeden ze zakladatelů společnosti Proudly, která spojuje zaměstnavatele s nabídkou práce s těmi, kdo ji hledají. Od Michala Šrajera, spoluzakladatele firmy Happiness at work, se pak publikum dozví, jak být v práci šťastný. Barbora Malaníková bude prezentovat rozvíjející se společnost Miomove, která se zabývá výrobou chytré stélky s analýzou došlapu chodidla. V programu je i setkání se zástupci nově založené firmy Greptun – vítězi letošního ročníku Podnikavé hlavy.

Už podruhé budou mít na Campu mladí podnikatelé možnost soutěžit v rámci souboje startupů o nejlepší elevator pitch, kdy ve dvou minutách odprezentují svůj nápad před zkušenou porotou. Vítězové dostanou příležitost představit svůj projekt před investory, českými startupovými mentory a dalšími osobnostmi z podnikatelské sféry při třetím ročníku olomouckého Business plesu v rámci Startup Klubu, který se koná 24. ledna v NH Collection Olomouc Congress. Kromě toho mohou využít možnost networkingu s ostatními účastníky Startup Klubu.

Připravený je i doprovodný program, například ukázky 3D tisku či osobnostní testy. „Na sedmém ročníku UP Business Campu se můžete těšit i na interaktivní přednášky, které vám nedovolí nečinně sedět. Díky aplikaci ve vašem telefonu budete moci přímo ovlivnit vývoj přednášky a ptát se řečníků na to, co vás nejvíce zajímá, nebo se dokonce propojit s kýmkoliv v sále. Všichni účastníci dále zdarma obdrží roční prémiový účet do cestovatelské sítě worldee.com. Jde o moderní online cestovatelský deník, který umožňuje uchovávat zážitky, fotografie a zkušenosti z cest, sdílet je s ostatními nebo čerpat inspiraci pro další putování,“ dodává Jitka Zmítková.

Organizátoři se i letos rozhodli ponechat ceny vstupenek tak, aby byly pro studenty co nejdostupnější. Do 31. října tedy mohou studenti získat lístky na konferenci za zvýhodněnou cenu 490 Kč a veřejnost za 1090 Kč. Po tomto datu jsou vstupenky za 590 Kč a 1290 Kč.

Konferenci organizuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, generálním partnerem konference je Komerční banka.  Více informací najdete ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Debaty mladých právníků se zaměřily na výzvy demokracie

Dvoudenní s třiatřiceti přihlášenými příspěvky rozdělenými do čtyř jednacích bloků a průběžně na šedesát účastníků v publiku. Takový byl v číslech 13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké debaty mladých právníků. Právnická fakulta ji pořádala začátkem října v Pevnosti poznání.

Smyslem konference je již od jejího založení vytvořit platformu nejen pro prezentaci dílčích výsledků doktorandských výzkumů, ale také pro konstruktivní diskuzi doktorandů, s akademiky i právníky z praxe. Tématem letošního ročníku byly Výzvy demokracie. „Ve svých příspěvcích se účastníci věnovali dílčím tématům obecnějších problémů, které v současné společnosti rezonují. Sekce jsme se již druhým rokem snažili sestavovat ne striktně podle oborů, ale spíše tak, aby na sebe navazovaly tematicky. Ukazuje se, že to hodně přispívá k diskuzi, která je na akcích tohoto typu nejpřínosnější,“ řekla Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení.

Vedle čtyř jednacích sekcí bylo součástí konference také plenární zasedání. U mikrofonu se postupně vystřídali Jan Grinc, odborník na ústavní právo z Karlovy Univerzity v Praze, David Hejč, odborný asistent na brněnské katedře správní vědy a správního práva, a Marianna Novotná, expertka na občanské právo z univerzity v Trnavě.

Po loňské premiéře pořadatelé opět jednu sekci vyhradili příspěvkům a jednáním v anglickém jazyce. Svůj příspěvek v ní přednesl i Ayyoub Jamali, který studuje na PF UP doktorský program International and European Law. Stal se tak prvním aktivním účastníkem konference z tohoto nového programu.

Na konferenci se sešli mladí vědci z právnických fakult v Olomouci, Praze, Brně, Bratislavě, Trnavě nebo Krakově. „Jsem rád, že jsem se této akce mohl opět účastnit a prezentovat svůj příspěvek. Jsem tu už asi popáté. Pomalu se bohužel dostávám mimo cílovou skupinu tohoto sympózia, což je mi líto. Pokaždé si totiž odvážím cenné poznatky a hlavně kontakty na nové kolegy,“ zhodnotil setkání Miroslav Sedláček z pražské fakulty, který svůj letošní příspěvek nazval Spory projednávat, nebo vyšetřovat?.

Jan Hak, doktorand z olomoucké právnické fakulty, se na debaty přihlásil podruhé. „Vloni jsem stihl jen část programu, letos už celý. Myslím, že se tu sešly kvalitní příspěvky, které se navíc podařilo tematicky vhodně seřadit, takže bylo možné v několika případech slyšet vícero postojů k jedné problematice hned za sebou. Jediné, co je z mého pohledu škoda, že mohlo být více účastníků. Když se akce koná v bezprostřední blízkosti fakulty, mohli by ji využít i magisterští studenti,“ dodal Jan Hak.

Výstupem z konference, kterou fakulta pořádá nepřetržitě od roku 2007, bude recenzovaný sborník příspěvků v elektronické podobě.

Debaty mladých právníků se zaměřily na výzvy demokracie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 10/20/2019 - 08:00

Dvoudenní s třiatřiceti přihlášenými příspěvky rozdělenými do čtyř jednacích bloků a průběžně na šedesát účastníků v publiku. Takový byl v číslech 13. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké debaty mladých právníků. Právnická fakulta ji pořádala začátkem října v Pevnosti poznání.

Smyslem konference je již od jejího založení vytvořit platformu nejen pro prezentaci dílčích výsledků doktorandských výzkumů, ale také pro konstruktivní diskuzi doktorandů, s akademiky i právníky z praxe. Tématem letošního ročníku byly Výzvy demokracie. „Ve svých příspěvcích se účastníci věnovali dílčím tématům obecnějších problémů, které v současné společnosti rezonují. Sekce jsme se již druhým rokem snažili sestavovat ne striktně podle oborů, ale spíše tak, aby na sebe navazovaly tematicky. Ukazuje se, že to hodně přispívá k diskuzi, která je na akcích tohoto typu nejpřínosnější,“ řekla Olga Pouperová, proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení.

Vedle čtyř jednacích sekcí bylo součástí konference také plenární zasedání. U mikrofonu se postupně vystřídali Jan Grinc, odborník na ústavní právo z Karlovy Univerzity v Praze, David Hejč, odborný asistent na brněnské katedře správní vědy a správního práva, a Marianna Novotná, expertka na občanské právo z univerzity v Trnavě.

Po loňské premiéře pořadatelé opět jednu sekci vyhradili příspěvkům a jednáním v anglickém jazyce. Svůj příspěvek v ní přednesl i Ayyoub Jamali, který studuje na PF UP doktorský program International and European Law. Stal se tak prvním aktivním účastníkem konference z tohoto nového programu.

Na konferenci se sešli mladí vědci z právnických fakult v Olomouci, Praze, Brně, Bratislavě, Trnavě nebo Krakově. „Jsem rád, že jsem se této akce mohl opět účastnit a prezentovat svůj příspěvek. Jsem tu už asi popáté. Pomalu se bohužel dostávám mimo cílovou skupinu tohoto sympózia, což je mi líto. Pokaždé si totiž odvážím cenné poznatky a hlavně kontakty na nové kolegy,“ zhodnotil setkání Miroslav Sedláček z pražské fakulty, který svůj letošní příspěvek nazval Spory projednávat, nebo vyšetřovat?.

Jan Hak, doktorand z olomoucké právnické fakulty, se na debaty přihlásil podruhé. „Vloni jsem stihl jen část programu, letos už celý. Myslím, že se tu sešly kvalitní příspěvky, které se navíc podařilo tematicky vhodně seřadit, takže bylo možné v několika případech slyšet vícero postojů k jedné problematice hned za sebou. Jediné, co je z mého pohledu škoda, že mohlo být více účastníků. Když se akce koná v bezprostřední blízkosti fakulty, mohli by ji využít i magisterští studenti,“ dodal Jan Hak.

Výstupem z konference, kterou fakulta pořádá nepřetržitě od roku 2007, bude recenzovaný sborník příspěvků v elektronické podobě.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Muzeum vědy se promění na Pevnost demokracie

Demokracie, monarchie, diktatura, anarchie. Čím se liší? Jak se vytvářely a měnily v dějinách? Proč je pro národ důležité tato slova znát? Na tyto otázky odpoví od soboty 19. října do 17. listopadu program Pevnost demokracie! v Pevnosti poznání. Tým interaktivního centra UP připravil aktivity pro celou rodinu. Těšit se mohou na netradiční práci s historickými prameny, hraní deskových her i tematický workshop.

Návštěvníci se formou hry seznámí s nejvýznamnějšími dokumenty, které ve své době posouvaly zdánlivé hranice nemožného, tedy svobody. Budou se moci zapojit do stavby protestní zdi, organizace plakátové kampaně nebo si na psacím stroji vyzkouší roli estébáka a dají dohromady hodnocení disidenta z pohledu totalitní moci. Zájemci si mohou také zahrát deskové hry jako Fronta nebo Jak to tenkrát bylo?. V expozici Věda v pevnosti bude představen nový komiks Trikolora, který ukazuje události sametové revoluce očima mladých teenagerů. Autorem je Martin Šinkovský a výtvarník známý jako Ticho762.

„Lidé se seznámí s formami vlád a budou na mapě světa určovat, jaké je dnes rozložení těchto forem oproti historii. Načtou si známé i neznámé citáty týkající se politiky a sami si určí, se kterým se nejvíc ztotožňují,“ láká na program historik Tomáš Arnold.

Učitelé si mohou pro své žáky také objednat speciální výukový program nazvaný Demokracie nebo totalita?. Tento program se ve dnech 9., 10., 16. a 17. listopadu promění na workshop pro zájemce nad 15 let. „Workshop rozvine kritické myšlení a donutí zamyslet se nad událostmi minulého století poněkud jinou formou, než na jakou jsme zvyklí ze školních lavic. Hlavním cílem bude pochopit rozdíly mezi pojmy demokracie a totalita a porozumět principům, na kterých stojí. V průběhu jedné hodiny účastníci analyzují textové a filmové ukázky, které je provedou nejzásadnějšími okamžiky minulého století,“ řekl programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal. Jak dodal, svoboda není samozřejmostí. „Proto je důležité, zejména pro mladou generaci, konfrontovat se s přízraky totalitní doby. Sám jsem totalitu v naší zemi nezažil a o to těžší je představovat si zlo, které totalitní režim páchal. Právě proto přinášíme workshopy a výukové programy, které příchozí doslova vtáhnou do temného období, aby si následně uvědomili, jak cenná je naše svoboda.“

Tematickou akci doprovází originální vizuál, který vytvořil autor programu Pevnost demokracie! Tomáš Arnold. „Aktivity v expozici jsou cílené hlavně na mladší návštěvníky. Plakát je tedy spíše hravý než děsivý a o to víc i optimistický. Bílý deštník samozřejmě reprezentuje stěny naší pevnosti, pevnosti demokracie. Materiál, který nás takto kryje před deštěm tanků – totality, je tenký a křehký. Deštník demokracie chrání nás, ale i my ho musíme chránit a hlavně udržovat, jinak přestane správně plnit svou funkci,“ řekl  autor vizuálu, který působí v popularizačním centru jako hlavní koordinátor historické sekce.

Pevnost poznání se akcí Pevnost demokracie! připojuje k oslavám Svobodná Olomouc Univerzity Palackého. Psali jsme ZDE.

Muzeum vědy se promění na Pevnost demokracie

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 10/19/2019 - 07:00

Demokracie, monarchie, diktatura, anarchie. Čím se liší? Jak se vytvářely a měnily v dějinách? Proč je pro národ důležité tato slova znát? Na tyto otázky odpoví od soboty 19. října do 17. listopadu program Pevnost demokracie! v Pevnosti poznání. Tým interaktivního centra UP připravil aktivity pro celou rodinu. Těšit se mohou na netradiční práci s historickými prameny, hraní deskových her i tematický workshop.

Návštěvníci se formou hry seznámí s nejvýznamnějšími dokumenty, které ve své době posouvaly zdánlivé hranice nemožného, tedy svobody. Budou se moci zapojit do stavby protestní zdi, organizace plakátové kampaně nebo si na psacím stroji vyzkouší roli estébáka a dají dohromady hodnocení disidenta z pohledu totalitní moci. Zájemci si mohou také zahrát deskové hry jako Fronta nebo Jak to tenkrát bylo?. V expozici Věda v pevnosti bude představen nový komiks Trikolora, který ukazuje události sametové revoluce očima mladých teenagerů. Autorem je Martin Šinkovský a výtvarník známý jako Ticho762.

„Lidé se seznámí s formami vlád a budou na mapě světa určovat, jaké je dnes rozložení těchto forem oproti historii. Načtou si známé i neznámé citáty týkající se politiky a sami si určí, se kterým se nejvíc ztotožňují,“ láká na program historik Tomáš Arnold.

Učitelé si mohou pro své žáky také objednat speciální výukový program nazvaný Demokracie nebo totalita?. Tento program se ve dnech 9., 10., 16. a 17. listopadu promění na workshop pro zájemce nad 15 let. „Workshop rozvine kritické myšlení a donutí zamyslet se nad událostmi minulého století poněkud jinou formou, než na jakou jsme zvyklí ze školních lavic. Hlavním cílem bude pochopit rozdíly mezi pojmy demokracie a totalita a porozumět principům, na kterých stojí. V průběhu jedné hodiny účastníci analyzují textové a filmové ukázky, které je provedou nejzásadnějšími okamžiky minulého století,“ řekl programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal. Jak dodal, svoboda není samozřejmostí. „Proto je důležité, zejména pro mladou generaci, konfrontovat se s přízraky totalitní doby. Sám jsem totalitu v naší zemi nezažil a o to těžší je představovat si zlo, které totalitní režim páchal. Právě proto přinášíme workshopy a výukové programy, které příchozí doslova vtáhnou do temného období, aby si následně uvědomili, jak cenná je naše svoboda.“

Tematickou akci doprovází originální vizuál, který vytvořil autor programu Pevnost demokracie! Tomáš Arnold. „Aktivity v expozici jsou cílené hlavně na mladší návštěvníky. Plakát je tedy spíše hravý než děsivý a o to víc i optimistický. Bílý deštník samozřejmě reprezentuje stěny naší pevnosti, pevnosti demokracie. Materiál, který nás takto kryje před deštěm tanků – totality, je tenký a křehký. Deštník demokracie chrání nás, ale i my ho musíme chránit a hlavně udržovat, jinak přestane správně plnit svou funkci,“ řekl  autor vizuálu, který působí v popularizačním centru jako hlavní koordinátor historické sekce.

Pevnost poznání se akcí Pevnost demokracie! připojuje k oslavám Svobodná Olomouc Univerzity Palackého. Psali jsme ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Třídenní program vyzdvihne význam dobrovolnické práce

Slavnostním předáváním Cen rektora nejlepším dobrovolníkům vyvrcholí ve čtvrtek 24. října Dny dobrovolnictví UP. Ty již počtvrté poukážou na význam dobrovolnické práce a zájemce sérií dnů otevřených dveří či workshopů seznámí s činností univerzitních spolků a neziskových organizací nejen z Olomouce a jejich projekty, do kterých je možné se zapojit.

„Letošním ročníkem Dnů dobrovolnictví nás bude provázet motto Help us build better present, které poukazuje na to, že lze změnit nejen budoucnost, ale i současnost naší společnosti. Věříme, že cestou může být právě dobrovolnictví. Jsem rád, že se nám daří přesvědčovat neziskové organizace, aby na den otevřely své dveře studentům a pracovníkům Univerzity Palackého. Letos zájemci mimo jiné nahlédnou do činnosti Sdružení D, které v rámci workshopu představí specifické rozvojové a preventivní aktivity při práci s ohroženou mládeží,“ uvedl manažer Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek.

Dny dobrovolnictví UP odstartují v úterý 22. října v 17 hodin zahajovacím večerem ve Studentském klubu UP ve Zbrojnici. Připravena je přednáška tematicky se držící motta akce a účastníci se dozvědí o nejrůznějších možnostech dobrovolnické činnosti. Na následující den jsou nachystány prezentace dobrovolnických příležitostí, workshopy či besedy. Prostřednictvím povídání, fotografií a videí dobrovolníků, kteří pomáhali například v Ugandě, na Haiti nebo na Ukrajině, se zájemci přenesou do prostředí zahraničních misí nebo si vyzkoušejí kvízy či hry, které dobrovolníci vytvořili. Přihlašování na jednotlivé akce je možné prostřednictvím této aplikace.

Ve středu se také uskuteční diskuzní setkání učitelů, studentů a odborníků z praxe na téma Spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání. Představena na něm bude mimo jiné pedagogická metoda service learning. Setkání se uskuteční od 13:30 v učebně H3 v univerzitní budově Na Hradě 5. Účastníci se mohou registrovat ZDE

Třídenní program Dnů dobrovolnictví vyvrcholí ve čtvrtek 24. října v 18 hodin v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP, kde budou dobrovolníkům z řad studentů a zaměstnanců univerzity předány Ceny rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. „Ceny se budou předávat například v kategorii Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, Děti a mládež nebo Dobrovolnictví v nemocnicích. Celkem se sešlo dvacet nominací, nejvíce v kategorii Děti a mládež,“ podotkl Vojtěch Vodseďálek.

Dny dobrovolnictví organizuje již čtvrtým rokem Dobrovolnické centrum UP. To vzniklo jako součást nedávno završeného projektu cyrilometodějské teologické fakulty ROMSPIDO, který se zaměřil na odstraňování nerovností ve vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin. Dobrovolnické centrum UP se hlásí ke konceptu společensky odpovědné univerzity, která v rámci své třetí role dobrovolnictví a jeho význam pro společnost podporuje.

Další informace ke Dnům dobrovolnictví zájemci najdou na Facebooku Dobrovolnického centra UP.

Třídenní program vyzdvihne význam dobrovolnické práce

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/18/2019 - 11:00

Slavnostním předáváním Cen rektora nejlepším dobrovolníkům vyvrcholí ve čtvrtek 24. října Dny dobrovolnictví UP. Ty již počtvrté poukážou na význam dobrovolnické práce a zájemce sérií dnů otevřených dveří či workshopů seznámí s činností univerzitních spolků a neziskových organizací nejen z Olomouce a jejich projekty, do kterých je možné se zapojit.

„Letošním ročníkem Dnů dobrovolnictví nás bude provázet motto Help us build better present, které poukazuje na to, že lze změnit nejen budoucnost, ale i současnost naší společnosti. Věříme, že cestou může být právě dobrovolnictví. Jsem rád, že se nám daří přesvědčovat neziskové organizace, aby na den otevřely své dveře studentům a pracovníkům Univerzity Palackého. Letos zájemci mimo jiné nahlédnou do činnosti Sdružení D, které v rámci workshopu představí specifické rozvojové a preventivní aktivity při práci s ohroženou mládeží,“ uvedl manažer Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek.

Dny dobrovolnictví UP odstartují v úterý 22. října v 17 hodin zahajovacím večerem ve Studentském klubu UP ve Zbrojnici. Připravena je přednáška tematicky se držící motta akce a účastníci se dozvědí o nejrůznějších možnostech dobrovolnické činnosti. Na následující den jsou nachystány prezentace dobrovolnických příležitostí, workshopy či besedy. Prostřednictvím povídání, fotografií a videí dobrovolníků, kteří pomáhali například v Ugandě, na Haiti nebo na Ukrajině, se zájemci přenesou do prostředí zahraničních misí nebo si vyzkoušejí kvízy či hry, které dobrovolníci vytvořili. Přihlašování na jednotlivé akce je možné prostřednictvím této aplikace.

Ve středu se také uskuteční diskuzní setkání učitelů, studentů a odborníků z praxe na téma Spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání. Představena na něm bude mimo jiné pedagogická metoda service learning. Setkání se uskuteční od 13:30 v učebně H3 v univerzitní budově Na Hradě 5. Účastníci se mohou registrovat ZDE

Třídenní program Dnů dobrovolnictví vyvrcholí ve čtvrtek 24. října v 18 hodin v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP, kde budou dobrovolníkům z řad studentů a zaměstnanců univerzity předány Ceny rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. „Ceny se budou předávat například v kategorii Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, Děti a mládež nebo Dobrovolnictví v nemocnicích. Celkem se sešlo dvacet nominací, nejvíce v kategorii Děti a mládež,“ podotkl Vojtěch Vodseďálek.

Dny dobrovolnictví organizuje již čtvrtým rokem Dobrovolnické centrum UP. To vzniklo jako součást nedávno završeného projektu cyrilometodějské teologické fakulty ROMSPIDO, který se zaměřil na odstraňování nerovností ve vzdělávání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin. Dobrovolnické centrum UP se hlásí ke konceptu společensky odpovědné univerzity, která v rámci své třetí role dobrovolnictví a jeho význam pro společnost podporuje.

Další informace ke Dnům dobrovolnictví zájemci najdou na Facebooku Dobrovolnického centra UP.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita se v žebříčku QS EECA stále zlepšuje, boduje v citacích a internacionalizaci

Univerzita Palackého si vylepšila svoji pozici v mezinárodním hodnocení vysokých škol QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA). Mezi 350 hodnocenými institucemi se umístila na 44. příčce, meziročně si polepšila o dvě místa a nachází se v TOP 12 procentech. Výborně si vede zejména v citacích a internacionalizaci

„Od roku 2016 se Univerzita Palackého, jako jediná z TOP5 českých vysokých škol dle tohoto rankingu, kontinuálně zlepšuje. Výsledky tak korespondují s vývojem našeho umístění v jiných světových žebříčcích a dokazují, že měřitelný kvalitativní vzestup olomoucké univerzity je ve většině sledovaných kritérií. Naším střednědobým cílem by mělo být proniknout mezi desítku nejlepších univerzit v regionu střední Evropy a střední Asie a mezi pětistovku nejlepších univerzit světa v nejprestižnějších globálních žebříčcích,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Žebříček pro rok 2020 vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS). Výsledný žebříček zahrnuje 350 institucí, z toho 53 nových. Hodnoceno bylo i 18 vysokých škol z České republiky, pět se jich umístilo v TOP50. V porovnání s ostatními tuzemskými univerzitami je UP nejlepší v i indikátorech Citation per paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání s celkovým počtem akademiků a vědců).

„Zlepšení jsme letos zaznamenali u sedmi parametrů z deseti, přičemž v některých parametrech jsme dosáhli nejlepších výsledků mezi českými vysokými školami. Potěšující je zejména první pozice v ČR v citovanosti našich akademických pracovníků či poměrně velký odstup od ostatních vysokých škol v parametru internacionalizace, kdy jsme dosáhli téměř čtrnáctibodového rozdílu. Za to patří poděkování našim pracovníkům a zároveň nás zavazuje k udržení nastaveného trendu do budoucna,“ doplnila prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová.

V indikátoru internacionalizace dosáhla UP skóre 90,5, v tuzemském srovnání druhá Masarykova univerzita 76,8. Z tuzemských univerzit olomoucká nejlépe uspěla také v indikátoru u nejcitovanějších prací v nejvyšších pěti procentech v daném oboru, kde její skóre činí 98,8. Nejstarší moravská univerzita si oproti předchozímu roku polepšila i v indikátorech akademická reputace, reputace zaměstnavatelů, počet studentů na akademického pracovníka či web impakt. Více informací je zde

 

Univerzita se v žebříčku QS EECA stále zlepšuje, boduje v citacích a internacionalizaci

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 10/18/2019 - 08:00

Univerzita Palackého si vylepšila svoji pozici v mezinárodním hodnocení vysokých škol QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA). Mezi 350 hodnocenými institucemi se umístila na 44. příčce, meziročně si polepšila o dvě místa a nachází se v TOP 12 procentech. Výborně si vede zejména v citacích a internacionalizaci

„Od roku 2016 se Univerzita Palackého, jako jediná z TOP5 českých vysokých škol dle tohoto rankingu, kontinuálně zlepšuje. Výsledky tak korespondují s vývojem našeho umístění v jiných světových žebříčcích a dokazují, že měřitelný kvalitativní vzestup olomoucké univerzity je ve většině sledovaných kritérií. Naším střednědobým cílem by mělo být proniknout mezi desítku nejlepších univerzit v regionu střední Evropy a střední Asie a mezi pětistovku nejlepších univerzit světa v nejprestižnějších globálních žebříčcích,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Žebříček pro rok 2020 vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS). Výsledný žebříček zahrnuje 350 institucí, z toho 53 nových. Hodnoceno bylo i 18 vysokých škol z České republiky, pět se jich umístilo v TOP50. V porovnání s ostatními tuzemskými univerzitami je UP nejlepší v i indikátorech Citation per paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání s celkovým počtem akademiků a vědců).

„Zlepšení jsme letos zaznamenali u sedmi parametrů z deseti, přičemž v některých parametrech jsme dosáhli nejlepších výsledků mezi českými vysokými školami. Potěšující je zejména první pozice v ČR v citovanosti našich akademických pracovníků či poměrně velký odstup od ostatních vysokých škol v parametru internacionalizace, kdy jsme dosáhli téměř čtrnáctibodového rozdílu. Za to patří poděkování našim pracovníkům a zároveň nás zavazuje k udržení nastaveného trendu do budoucna,“ doplnila prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP Hana Marešová.

V indikátoru internacionalizace dosáhla UP skóre 90,5, v tuzemském srovnání druhá Masarykova univerzita 76,8. Z tuzemských univerzit olomoucká nejlépe uspěla také v indikátoru u nejcitovanějších prací v nejvyšších pěti procentech v daném oboru, kde její skóre činí 98,8. Nejstarší moravská univerzita si oproti předchozímu roku polepšila i v indikátorech akademická reputace, reputace zaměstnavatelů, počet studentů na akademického pracovníka či web impakt. Více informací je zde

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přespolní běh ovládli Tereza Janošíková a Pavel Hladík

Podvaačtyřicáté se nejen studenti utkali o medaile na Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu. Trasu Bezručovými sady v kategorii žen nejrychleji zdolala studentka rekreologie Tereza Janošíková, mezi muži si čtvrté vítězství v řadě vyběhl experimentální biolog Pavel Hladík.

„Nijak zvlášť jsem se nepřipravovala. Popravdě jsem se ani po předešlé noci, kdy jsme pasovali prváky, moc na závod necítila. Ale běželo se hezky, bylo to rychlé a krásné,“ smála se se zlatou medailí v ruce Tereza Janošíková, která patří k současným největším nadějím českého orientačního běhu. „Na závody v jiných disciplínách ale jinak nemám příliš prostoru, sezona v orientačním běhu je opravdu nabitá. Zrovna se chystám na odlet do Číny na Světový pohár,“ dodala.

V těsném závěsu za Terezou Janošíkovou doběhla do cíle zhruba tříkilometrové trasy budoucí fyzioterapeutka Julie Rampírová. Také další dvě místa obsadily studentky fakulty tělesné kultury, bronzová Pavla Závodná a „bramborová“ Kateřina Zajončková. Pětici nejrychlejších žen uzavřela Marie Králiková z lékařské fakulty.

V mužské kategorii se již dá mluvit o tradičním vítězi, do cíle doběhl opět jako první Pavel Hladík z přírodovědecké fakulty. Už počtvrté. „Letos bylo po dešti, trochu bláto, na to jsem si nevzal boty, ale dobře to dopadlo. Překvapila mě i konkurence. Na startu jsem nikoho známého z jiných závodů neviděl, ale při běhu za mnou pořád někdo byl,“ řekl k letošnímu vítězství.

Zatímco první místo bylo bez překvapení, stříbro si mezi muži vyběhl Silvan Ullmann, švýcarský orientační běžec, který je zrovna v České republice na tréninkovém soustředění. Jako třetí nejrychlejší zvládl téměř pětikilometrovou trať parkem Pavel Hradil z FTK, už bez nároku na medaili pak doběhli medik Jan Berger a Martin Bráblík z FTK.

Letošního univerzitního přeboru se zúčastnilo 270 běžců, z toho 126 žen. Jako tradičně převládali studenti pořádající fakulty tělesné kultury, zejména z prvního ročníku, kde je účast na přeboru jedním ze zápočtových požadavků. Na vítěze kromě diplomů, medailí a věcných cen čekala i cena děkana v podobě jednorázového sportovního stipendia. Závodům studentů předcházel dětský běh. „Můžu říci, že se 42. ročník přeboru povedl. Jsem především ráda, že nám nakonec vyšlo počasí. Ještě v poledne pršelo, na přebor se ale vyčasilo,“ dodala ředitelka závodu Liběna Kováčová z katedry sportu.

 

Výsledky:

ženy

1. Tereza Janošíková (FTK) – 7:17

2. Julie Rampírová (FTK) – 7:19

3. Pavla Závodná (FTK)  – 7:56

4. Kateřina Zajončková (FTK) – 8:29

5. Marie Králiková (LF) – 8:32

muži

1. Pavel Hladík (PřF) – 9:16

2. Silvan Ullmann (mimo UP) – 9:20

3. Pavel Hradil (FTK) – 9:22

4. Jan Berger (LF) – 9:26

5. Martin Bráblík (FTK) – 9:29

Přespolní běh ovládli Tereza Janošíková a Pavel Hladík

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/17/2019 - 15:53

Podvaačtyřicáté se nejen studenti utkali o medaile na Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu. Trasu Bezručovými sady v kategorii žen nejrychleji zdolala studentka rekreologie Tereza Janošíková, mezi muži si čtvrté vítězství v řadě vyběhl experimentální biolog Pavel Hladík.

„Nijak zvlášť jsem se nepřipravovala. Popravdě jsem se ani po předešlé noci, kdy jsme pasovali prváky, moc na závod necítila. Ale běželo se hezky, bylo to rychlé a krásné,“ smála se se zlatou medailí v ruce Tereza Janošíková, která patří k současným největším nadějím českého orientačního běhu. „Na závody v jiných disciplínách ale jinak nemám příliš prostoru, sezona v orientačním běhu je opravdu nabitá. Zrovna se chystám na odlet do Číny na Světový pohár,“ dodala.

V těsném závěsu za Terezou Janošíkovou doběhla do cíle zhruba tříkilometrové trasy budoucí fyzioterapeutka Julie Rampírová. Také další dvě místa obsadily studentky fakulty tělesné kultury, bronzová Pavla Závodná a „bramborová“ Kateřina Zajončková. Pětici nejrychlejších žen uzavřela Marie Králiková z lékařské fakulty.

V mužské kategorii se již dá mluvit o tradičním vítězi, do cíle doběhl opět jako první Pavel Hladík z přírodovědecké fakulty. Už počtvrté. „Letos bylo po dešti, trochu bláto, na to jsem si nevzal boty, ale dobře to dopadlo. Překvapila mě i konkurence. Na startu jsem nikoho známého z jiných závodů neviděl, ale při běhu za mnou pořád někdo byl,“ řekl k letošnímu vítězství.

Zatímco první místo bylo bez překvapení, stříbro si mezi muži vyběhl Silvan Ullmann, švýcarský orientační běžec, který je zrovna v České republice na tréninkovém soustředění. Jako třetí nejrychlejší zvládl téměř pětikilometrovou trať parkem Pavel Hradil z FTK, už bez nároku na medaili pak doběhli medik Jan Berger a Martin Bráblík z FTK.

Letošního univerzitního přeboru se zúčastnilo 270 běžců, z toho 126 žen. Jako tradičně převládali studenti pořádající fakulty tělesné kultury, zejména z prvního ročníku, kde je účast na přeboru jedním ze zápočtových požadavků. Na vítěze kromě diplomů, medailí a věcných cen čekala i cena děkana v podobě jednorázového sportovního stipendia. Závodům studentů předcházel dětský běh. „Můžu říci, že se 42. ročník přeboru povedl. Jsem především ráda, že nám nakonec vyšlo počasí. Ještě v poledne pršelo, na přebor se ale vyčasilo,“ dodala ředitelka závodu Liběna Kováčová z katedry sportu.

 

Výsledky:

ženy

1. Tereza Janošíková (FTK) – 7:17

2. Julie Rampírová (FTK) – 7:19

3. Pavla Závodná (FTK)  – 7:56

4. Kateřina Zajončková (FTK) – 8:29

5. Marie Králiková (LF) – 8:32

muži

1. Pavel Hladík (PřF) – 9:16

2. Silvan Ullmann (mimo UP) – 9:20

3. Pavel Hradil (FTK) – 9:22

4. Jan Berger (LF) – 9:26

5. Martin Bráblík (FTK) – 9:29

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita učinila další významný krok směřující ke vzniku vysokoškolského ústavu

Akademický senát UP posunul svým včerejším rozhodnutím jednání, která směřují ke vzniku vysokoškolského ústavu UP (VŠÚ). Ten by měl zastřešit tři vědecká centra UP. Na svém jednání osmnácti hlasy schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů.

Osmnáct hlasů pro, tři senátoři se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. Takový je výsledek včerejšího hlasování Akademického senátu Univerzity Palackého (AS UP) ve věci týkající se vzniku nového vysokoškolského ústavu na UP nazvaného CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute). AS UP schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů a podle Jiřího Langera, předsedy Akademického senátu UP, tak učinil významný krok ke schválení návrhu na zřízení nového VŠÚ. „Vyžádal si však dořešení sporných bodů v dohodách mezi zainteresovanými fakultami, dotčenými vědeckými centry i vedením UP,“ řekl Jiří Langer.

S informací o dosavadním jednání vystoupili před hlasováním senátu rektor UP Jaroslav Miller i děkani zainteresovaných fakult, Martin Kubala, děkan PřF, a Josef Zadražil, děkan LF. Oba informovali o situaci na svých fakultách. Děkan LF potvrdil, že fakulta dospěla k dohodě s Ústavem molekulární a translační medicíny, děkan PřF opětovně vyjádřil obavy, aby vznik vysokoškolského ústavu nepoškodil fakultu, a řekl, že dohody mezi fakultou a vědeckými centry uzavřeny zatím nebyly.

Poté před senátory UP hovořili i ředitelé center, Marián Hajdúch za Ústav molekulární a translační medicíny, Michal Otyepka za Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Ivo Frébort za Centrum regionu Haná. Po téměř dvouhodinové diskuzi všech zúčastněných AS UP schválil věcné záměry souvisejících předpisů.

„Jsem velice rád, že Akademický senát Univerzity Palackého tím, že schválil věcné záměry těch nejdůležitějších norem, posunul do nějaké, řekněme, předfinální fáze dlouhý a náročný proces diskuze o vysokoškolském ústavu. Nyní je před námi poslední disciplína, a to dosažení konsenzu v případě technické dohody s přírodovědeckou fakultou, RCPTM a CRH. Pokud nebude dosaženo konsenzu úplně ve všech bodech, senát si vyhradil právo posoudit relevanci toho nesouhlasu a rozhodnout,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller, který je předkladatelem návrhu.

Poprvé se AS UP setkal s návrhem na zřízení nového vysokoškolského ústavu na podzim 2018. Rektor UP Jaroslav Miller tehdy kromě vize vzniku vysokoškolského ústavu před senátem zdůraznil šanci UP zvýšit jeho prostřednictvím vědeckou kapacitu univerzity i její prestiž. V únoru 2019 AS UP rozhodl o tom, že bude potřeba předložit věcný záměr. Závažnost celého procesu poté potvrdil obsáhlý připomínkovací proces.

V prosinci by Akademický senát UP měl jednat o s vysokoškolským ústavem související změně Statutu UP a novém Statutu VŠÚ. Schválení těchto dvou dokumentů a organizační změny by vedlo ke zřízení VŠÚ.

Usnesení AS UP:

AS UP schvaluje věcný záměr novely Statutu UP a věcný záměr Statutu VŠÚ ve znění doporučení LK AS UP.

AS UP schvaluje realizaci organizační změny zřízení VŠ ústavu, podmíněnou nabytím účinnosti novely Statutu UP a účinnosti Statutu VŠÚ po předchozím schválení těchto vnitřních předpisů UP a realizaci dalších s věcným záměrem souvisejících vnitřních norem UP Akademickým senátem UP; a to v souladu s řádem normotvorby na UP. 

Současně AS UP žádá o předložení vypořádání technických dohod a související opatření ze strany předmětných fakult a vedení UP, spolu s vypořádáním prohlášení děkanů fakult UP ve vztahu k realizaci plánované organizační změny. 

 

 

Univerzita učinila další významný krok směřující ke vzniku vysokoškolského ústavu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/17/2019 - 11:06

Akademický senát UP posunul svým včerejším rozhodnutím jednání, která směřují ke vzniku vysokoškolského ústavu UP (VŠÚ). Ten by měl zastřešit tři vědecká centra UP. Na svém jednání osmnácti hlasy schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů.

Osmnáct hlasů pro, tři senátoři se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. Takový je výsledek včerejšího hlasování Akademického senátu Univerzity Palackého (AS UP) ve věci týkající se vzniku nového vysokoškolského ústavu na UP nazvaného CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute). AS UP schválil věcné záměry souvisejících vnitřních předpisů a podle Jiřího Langera, předsedy Akademického senátu UP, tak učinil významný krok ke schválení návrhu na zřízení nového VŠÚ. „Vyžádal si však dořešení sporných bodů v dohodách mezi zainteresovanými fakultami, dotčenými vědeckými centry i vedením UP,“ řekl Jiří Langer.

S informací o dosavadním jednání vystoupili před hlasováním senátu rektor UP Jaroslav Miller i děkani zainteresovaných fakult, Martin Kubala, děkan PřF, a Josef Zadražil, děkan LF. Oba informovali o situaci na svých fakultách. Děkan LF potvrdil, že fakulta dospěla k dohodě s Ústavem molekulární a translační medicíny, děkan PřF opětovně vyjádřil obavy, aby vznik vysokoškolského ústavu nepoškodil fakultu, a řekl, že dohody mezi fakultou a vědeckými centry uzavřeny zatím nebyly.

Poté před senátory UP hovořili i ředitelé center, Marián Hajdúch za Ústav molekulární a translační medicíny, Michal Otyepka za Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů a Ivo Frébort za Centrum regionu Haná. Po téměř dvouhodinové diskuzi všech zúčastněných AS UP schválil věcné záměry souvisejících předpisů.

„Jsem velice rád, že Akademický senát Univerzity Palackého tím, že schválil věcné záměry těch nejdůležitějších norem, posunul do nějaké, řekněme, předfinální fáze dlouhý a náročný proces diskuze o vysokoškolském ústavu. Nyní je před námi poslední disciplína, a to dosažení konsenzu v případě technické dohody s přírodovědeckou fakultou, RCPTM a CRH. Pokud nebude dosaženo konsenzu úplně ve všech bodech, senát si vyhradil právo posoudit relevanci toho nesouhlasu a rozhodnout,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller, který je předkladatelem návrhu.

Poprvé se AS UP setkal s návrhem na zřízení nového vysokoškolského ústavu na podzim 2018. Rektor UP Jaroslav Miller tehdy kromě vize vzniku vysokoškolského ústavu před senátem zdůraznil šanci UP zvýšit jeho prostřednictvím vědeckou kapacitu univerzity i její prestiž. V únoru 2019 AS UP rozhodl o tom, že bude potřeba předložit věcný záměr. Závažnost celého procesu poté potvrdil obsáhlý připomínkovací proces.

V prosinci by Akademický senát UP měl jednat o s vysokoškolským ústavem související změně Statutu UP a novém Statutu VŠÚ. Schválení těchto dvou dokumentů a organizační změny by vedlo ke zřízení VŠÚ.

Usnesení AS UP:

AS UP schvaluje věcný záměr novely Statutu UP a věcný záměr Statutu VŠÚ ve znění doporučení LK AS UP.

AS UP schvaluje realizaci organizační změny zřízení VŠ ústavu, podmíněnou nabytím účinnosti novely Statutu UP a účinnosti Statutu VŠÚ po předchozím schválení těchto vnitřních předpisů UP a realizaci dalších s věcným záměrem souvisejících vnitřních norem UP Akademickým senátem UP; a to v souladu s řádem normotvorby na UP. 

Současně AS UP žádá o předložení vypořádání technických dohod a související opatření ze strany předmětných fakult a vedení UP, spolu s vypořádáním prohlášení děkanů fakult UP ve vztahu k realizaci plánované organizační změny. 

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Příští stanice Fyzikální ústav. Urychlete nástup, dveře se otvírají

Novinky: Fyzikální ústav - Čt, 10/17/2019 - 08:24

Nepromarněte jedinečnou šanci prozkoumat, co se děje za dveřmi Fyzikálního ústavu v Ládví, Střešovicích a Dolních Břežanech. Přijďte se ve dnech 12.–16. listopadu 2019 podívat na nejsilnější laser na světě, pozorujte s námi atomy nebo navštivte laboratoře, kde vědci zkouší tvarovou paměť slitin. To vše během Dnů otevřených dveří Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU).

Laserová centra FZU lákají na nevšední zážitky také prostřednictvím virtuální reality.

Jak se připravují nanovrstvy pro displeje a solární články, kde se vylepšují přístroje pro skenování kufrů na letišti a jak vypadají vzorky minerálů pod elektronovým mikroskopem? To vše se dozvíte v Ládví, kde je pro vás připraveno pět tematických okruhů špičkovými laboratořemi.

Do nanosvěta s elektronovým mikroskopem se můžete vydat i v areálu ve Střešovicích. Uvidíte detaily obyčejných předmětů, ale také obtížně pozorovatelné krystalky nanodiamantů. Zažijete pokusy s dusíkem a poučíte se, jak se zkoumá fyzika pevných látek. Pro veřejnost je určena sobotní prohlídka budov, postavených ve stylu art deco.

Pokusy s tekutým dusíkem patří mezi návštěvníky k nejoblíbenějším.

V Dolních Břežanech pro vás otevřeme experimentální haly laserových center ELI Beamlines a HiLASE, kde si ulovíte světelný meč pomocí tzv. difrakce světla, otestujete logické myšlení ve hře Laser Maze nebo uvidíte základní stavební prvky každého laseru přímo v akci.

Nezapomeňte si rezervovat místa, kapacita prohlídek je omezena! Vstup zdarma. Akce jsou součástí Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR.

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

Profesor Jiří Ehrmann obdržel Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně

Nejvyšší možné ocenění od České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) se dostalo profesoru Jiřímu Ehrmannovi z II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc. Emeritní přednosta kliniky obdržel v Senátu Parlamentu ČR z rukou předsedy horní komory a rektora Univerzity Karlovy Zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno Česká lékařská společnost nese.

„Předávací ceremoniál byl velice důstojný a zároveň milý. Obdrženou cenu považuji za nejvyšší odborné vyznamenání, jakého jsem mohl dosáhnout, a zároveň za vrchol své pracovní a vědecké kariéry. Měl jsem v těch chvílích pocit hrdosti za město Olomouc, naši kliniku, celou fakultní nemocnici a Lékařskou fakultu Univerzity Palackého,“ vyznal se profesor Jiří Ehrmann, jenž už dříve obdržel od ČLS JEP čestnou medaili a cenu za publikované práce.

Uznávaného odborníka na onemocnění jater nominovala na Zlatou medaili ČLS JEP Česká gastroenterologická společnost. „Profesor Ehrmann je v celé lékařské komunitě naší země považován za mimořádného lékaře, vědce a učitele, silnou osobnost s velkou morální integritou. Je stále odborně činný, v současné době především ve výuce na Lékařské fakultě UP v Olomouci a jako recenzent. V neposlední řadě zůstává cenným členem týmu II. interní kliniky FN Olomouc, jehož odborný nadhled a zkušenosti přispívají k vysoké úrovni pracoviště,“ stojí ve zdůvodnění návrhu.

Profesor Jiří Ehrmann je předním českým internistou, gastroenterologem a hepatologem. Jeho odborná kariéra je spojena s II. interní klinikou – gastroenterologickou a geriatrickou, kde pracuje od roku 1968. V letech 1998–2005 zastával funkci přednosty tohoto pracoviště, které se pod jeho vedením rozvinulo do předního moravského gastroenterologického a hepatologického centra. Vědecky se zabýval především problematikou onemocnění jater. Je autorem 9 monografií a 231 časopiseckých publikací, z toho 47 zahraničních.

Stránky