Agregátor zdrojů

CMTF má nové senátory i zástupkyni v Etické komisi UP

Zhodnocení nedávných doplňovacích voleb, schválení nového člena Etické komise UP nebo diskuzi o budoucnosti Dobrovolnického centra UP měli na programu svého posledního jednání v letošním roce senátoři cyrilometodějské teologické fakulty.

Doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu CMTF proběhly v listopadu. Novými členy senátu byli zvoleni Ráchel Jiroutová, Barbora Nováková a Vojtěch Buchta, kteří se na zasedání představili svým kolegům. Zároveň došlo k volbě nového studentského místopředsedy senátu, tím se stala služebně nejstarší studentská senátorka Martina Igazová (v Žurnálu jste se již dříve mohli dočíst o jejích dobrovolnických aktivitách, viz zde). 

Volby do AS UP na CMTF 
Volby se uskuteční v tyto dny: 
23. až 25. března od 12 do 14 hodin
28. března od 10 do 14 hodin
30. března až 1. dubna opět od 12 do 14 hodin.

Volební téma otevřeli senátoři i v souvislosti s vyhlášením voleb do Akademického senátu UP, pro které schválili dílčí volební komisi a harmonogram.

Cyrilometodějská teologická fakulta bude mít také nového zástupce v Etické komisi UP. Pavel Černuška na své členství rezignoval. „Jednání komise jsem se opakovaně nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Moje rezignace nesouvisí s děním na univerzitě,“ připomněl senátor a člen katedry biblických věd. Děkan Peter Tavel nominoval jako novou zástupkyni fakulty v komisi emeritní děkanku Ivanu Vlkovou jako člověka, který má morální kredit a orientuje se v aktuálním dění. Senát s touto nominací souhlasil.

Děkan Peter Tavel společně s tajemníkem Ivanem Drábkem senátory seznámili s postupem rekonstrukce budovy Kateřinská 17, která se má stát výzkumným centrem fakulty a například i místem výuky nového studijního programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Hostem zasedání byla také vedoucí katedry křesťanské sociální práce Tatiana Matulayová, která promluvila o Dobrovolnickém centru UP. To vzniklo před časem pod hlavičkou již skončeného projektu Romspido. Na závěr diskuze o budoucnosti centra senát přijal usnesení, v němž vyzdvihává přínos činnosti Dobrovolnického centra UP, doporučuje jeho zařazení do strategických dokumentů fakulty a univerzity a apeluje na hledání možností financování centra.  

V příštím roce se Akademický senát CMTF poprvé sejde 11. března.

CMTF má nové senátory i zástupkyni v Etické komisi UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/16/2019 - 10:00

Zhodnocení nedávných doplňovacích voleb, schválení nového člena Etické komise UP nebo diskuzi o budoucnosti Dobrovolnického centra UP měli na programu svého posledního jednání v letošním roce senátoři cyrilometodějské teologické fakulty.

Doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu CMTF proběhly v listopadu. Novými členy senátu byli zvoleni Ráchel Jiroutová, Barbora Nováková a Vojtěch Buchta, kteří se na zasedání představili svým kolegům. Zároveň došlo k volbě nového studentského místopředsedy senátu, tím se stala služebně nejstarší studentská senátorka Martina Igazová (v Žurnálu jste se již dříve mohli dočíst o jejích dobrovolnických aktivitách, viz zde). 

Volby do AS UP na CMTF 
Volby se uskuteční v tyto dny: 
23. až 25. března od 12 do 14 hodin
28. března od 10 do 14 hodin
30. března až 1. dubna opět od 12 do 14 hodin.

Volební téma otevřeli senátoři i v souvislosti s vyhlášením voleb do Akademického senátu UP, pro které schválili dílčí volební komisi a harmonogram.

Cyrilometodějská teologická fakulta bude mít také nového zástupce v Etické komisi UP. Pavel Černuška na své členství rezignoval. „Jednání komise jsem se opakovaně nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Moje rezignace nesouvisí s děním na univerzitě,“ připomněl senátor a člen katedry biblických věd. Děkan Peter Tavel nominoval jako novou zástupkyni fakulty v komisi emeritní děkanku Ivanu Vlkovou jako člověka, který má morální kredit a orientuje se v aktuálním dění. Senát s touto nominací souhlasil.

Děkan Peter Tavel společně s tajemníkem Ivanem Drábkem senátory seznámili s postupem rekonstrukce budovy Kateřinská 17, která se má stát výzkumným centrem fakulty a například i místem výuky nového studijního programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Hostem zasedání byla také vedoucí katedry křesťanské sociální práce Tatiana Matulayová, která promluvila o Dobrovolnickém centru UP. To vzniklo před časem pod hlavičkou již skončeného projektu Romspido. Na závěr diskuze o budoucnosti centra senát přijal usnesení, v němž vyzdvihává přínos činnosti Dobrovolnického centra UP, doporučuje jeho zařazení do strategických dokumentů fakulty a univerzity a apeluje na hledání možností financování centra.  

V příštím roce se Akademický senát CMTF poprvé sejde 11. března.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rector Jaroslav Miller’s Christmas Greeting

News: Faculty of Science - Po, 12/16/2019 - 08:00

Dear Colleagues and Students,

It’s time to wish farewell to a year in which our society commemorated the 30th anniversary of the Velvet Revolution in 1989. It was an opportunity to not only take stock of all the good which came out of building our democratic country, but it was also the right time to deservedly thank those who often made personal sacrifices for the freedom we regained.

I’m pleased that we at Palacký University could also express this gratitude. And even if this year is ending, one in which more than ever people were voicing concerns about “freedom”, “democracy”, and “the state of law”, certainly our attempt at maintaining these very fundamental values cannot end.

Dear colleagues, I would like to thank you all for all the good work you have done for our alma mater this year. I value your efforts, and would like to wish you a lovely Christmas and a successful 2020.

Jaroslav Miller

UP Rector

 

 

Kategorie: News from UP

Přání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera k Vánocům

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

loučíme se s rokem, v němž si naše společnost připomenula 30. výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to příležitost k bilancování nejen všeho dobrého, co se nám při budování naší demokratické země podařilo, ale byl to i správný čas k poděkování těm, kteří se mnohdy za cenu osobních obětí o naši nově nabytou svobodu zasloužili.

Těší mne, že jsme tento vděk mohli projevit i my na Univerzitě Palackého. A i když rok, v němž více než kdy jindy zaznívala z mnoha úst slova jako svoboda, demokracie, právní stát končí, zcela jistě nesmí skončit naše snaha o uchování těchto zcela zásadních hodnot.

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji vám všem za práci pro naši alma mater, kterou jste vykonali v tomto roce. Vážím si vašeho úsilí a přeji vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

Jaroslav Miller

rektor UP

Přání rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera k Vánocům

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 12/16/2019 - 08:00

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

loučíme se s rokem, v němž si naše společnost připomenula 30. výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to příležitost k bilancování nejen všeho dobrého, co se nám při budování naší demokratické země podařilo, ale byl to i správný čas k poděkování těm, kteří se mnohdy za cenu osobních obětí o naši nově nabytou svobodu zasloužili.

Těší mne, že jsme tento vděk mohli projevit i my na Univerzitě Palackého. A i když rok, v němž více než kdy jindy zaznívala z mnoha úst slova jako svoboda, demokracie, právní stát končí, zcela jistě nesmí skončit naše snaha o uchování těchto zcela zásadních hodnot.

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji vám všem za práci pro naši alma mater, kterou jste vykonali v tomto roce. Vážím si vašeho úsilí a přeji vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

Jaroslav Miller

rektor UP

Kategorie: Novinky z UP a PřF

FF nově nabízí praktické magisterské studium tlumočnictví a překladatelství

Katedra romanistiky filozofické fakulty má nově ve své studijní nabídce španělskou a francouzskou filologii se zaměřením na tlumočnictví a překlad. Zájemci o uvedené studium si mohou podat přihlášku do půlky března. První studenti do nového magisterského programu nastoupí na podzim.

„Nový studijní program se liší od běžné filologie svým praktickým zaměřením. Obsah studia je skoro z poloviny tvořen předměty, které připravují posluchače na práci překladatele či tlumočníka. Nejde jen o kurzy, ve kterých se studenti učí překládat a tlumočit konkrétní texty, správný profesionál musí ovládat také základy práva či si dokonale osvojit právní a obchodní terminologii, a to v mateřském i cizím jazyce,“ řekl Radim Zámec z katedry romanistiky a zároveň jeden z hlavních tvůrců nového programu.

Kromě známých tváří přizvala katedra romanistiky k výuce i odborníky z praxe. Praktické kurzy budou učit například soudní překladatelé, úspěšná tlumočnice, či experti z právnické fakulty. „Jsme si vědomi toho, že dnešní svět neustále přetváří nové technologie, proto chceme studenty naučit využívat k práci IT nástroje, které se staly běžnou součástí práce překladatele,“ dodal Radim Zámec.

Vedoucí katedry romanistiky Daniel Nemrava doplnil, že si na své v novém studijním programu přijdou i milovnici literatury a lingvistiky. „Překladatel i tlumočník by měl mít všeobecný kulturní rozhled a vytříbený jazykový cit, k čemuž četba literatury a filologické studium obecně může významně napomoct,“ zdůraznil.

Španělská a francouzská filologie se zaměřením na tlumočnictví a překlad se uchazečům nabízí jako prezenční jednooborové studium. Hlásit se do něj mohou absolventi bakalářských filologických oborů se znalostí španělštiny nebo francouzštiny z České republiky i ze Slovenska. 

      

FF nově nabízí praktické magisterské studium tlumočnictví a překladatelství

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Ne, 12/15/2019 - 08:00

Katedra romanistiky filozofické fakulty má nově ve své studijní nabídce španělskou a francouzskou filologii se zaměřením na tlumočnictví a překlad. Zájemci o uvedené studium si mohou podat přihlášku do půlky března. První studenti do nového magisterského programu nastoupí na podzim.

„Nový studijní program se liší od běžné filologie svým praktickým zaměřením. Obsah studia je skoro z poloviny tvořen předměty, které připravují posluchače na práci překladatele či tlumočníka. Nejde jen o kurzy, ve kterých se studenti učí překládat a tlumočit konkrétní texty, správný profesionál musí ovládat také základy práva či si dokonale osvojit právní a obchodní terminologii, a to v mateřském i cizím jazyce,“ řekl Radim Zámec z katedry romanistiky a zároveň jeden z hlavních tvůrců nového programu.

Kromě známých tváří přizvala katedra romanistiky k výuce i odborníky z praxe. Praktické kurzy budou učit například soudní překladatelé, úspěšná tlumočnice, či experti z právnické fakulty. „Jsme si vědomi toho, že dnešní svět neustále přetváří nové technologie, proto chceme studenty naučit využívat k práci IT nástroje, které se staly běžnou součástí práce překladatele,“ dodal Radim Zámec.

Vedoucí katedry romanistiky Daniel Nemrava doplnil, že si na své v novém studijním programu přijdou i milovnici literatury a lingvistiky. „Překladatel i tlumočník by měl mít všeobecný kulturní rozhled a vytříbený jazykový cit, k čemuž četba literatury a filologické studium obecně může významně napomoct,“ zdůraznil.

Španělská a francouzská filologie se zaměřením na tlumočnictví a překlad se uchazečům nabízí jako prezenční jednooborové studium. Hlásit se do něj mohou absolventi bakalářských filologických oborů se znalostí španělštiny nebo francouzštiny z České republiky i ze Slovenska. 

      

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Absolventka FF Kamila Hladká si připsala autorství k Hornickým vdovám

Kamila Hladká, absolventka doktorského studia České filologie na FF UP, editorka a iniciátorka řady původních českých knižních projektů a majitelka nakladatelství Dcera sestry, obohatila nedávno knižní trh svou publikací Hornické vdovy. Jejím prostřednictvím se snaží poodkrýt fenomén hornictví a nabourat mnohaletá klišé, jež se k němu vážou.

Publikace Hornické vdovy s předmluvou Martina Jemelky, historika českého dělnictva, doprovázená dobovými dokumenty, obsahuje autentické autorizované příběhy hornických vdov na pozadí historických proměn Československa a České republiky.

„O tématu jsem začala přemýšlet poté, kdy jsem v rozhlase zaslechla jednu reportáž o hornictví. Asi to byla ta chvíle, kdy mě napadly hornické ženy jako téma. Později jsem navíc zjistila, že k tomuto tématu doposud nic nevyšlo a nenašla jsem ani novináře, kteří by se hornickým ženám kdy věnovali. Vypravila jsem se tak za Martou, první vdovou,“ řekla Kamila Hladká.  

Dodala, že na Ostravsku žijí desítky vdov po havířích, jejichž muže zabila šachta a nikdo jim zatím pozornost nevěnoval. Nejstarší vdově, s níž se potkala, je dnes osmdesát let a manžel jí zahynul v roce 1961 v dole Dukla. Při setkání s nejmladší, osmatřicetiletou vdovou, se mimo jiné hovořilo o neštěstí v roce 2013 v dole ČSM.

Ambicí knihy, na níž absolventka UP pracovala zhruba dva roky, nebylo jen zachytit tragické osudy žen, ale poodhalit hornictví v jiném světle než je dosud známé. „Za vdovami jsem nejela jen proto, abychom si povídaly, že jim zemřel manžel. K tomu jsme se vždy dostávaly plynule v rozhovorech, při nichž jsem také zjistila, že každá z těch žen je sice jiná, všechny jsou ale praktické, pokorné a schopné se radovat z každodenností,“ dodala absolventka UP, která před časem založila vlastní nakladatelství s názvem Dcera sestry.

Absolventka FF Kamila Hladká si připsala autorství k Hornickým vdovám

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 12/14/2019 - 08:00

Kamila Hladká, absolventka doktorského studia České filologie na FF UP, editorka a iniciátorka řady původních českých knižních projektů a majitelka nakladatelství Dcera sestry, obohatila nedávno knižní trh svou publikací Hornické vdovy. Jejím prostřednictvím se snaží poodkrýt fenomén hornictví a nabourat mnohaletá klišé, jež se k němu vážou.

Publikace Hornické vdovy s předmluvou Martina Jemelky, historika českého dělnictva, doprovázená dobovými dokumenty, obsahuje autentické autorizované příběhy hornických vdov na pozadí historických proměn Československa a České republiky.

„O tématu jsem začala přemýšlet poté, kdy jsem v rozhlase zaslechla jednu reportáž o hornictví. Asi to byla ta chvíle, kdy mě napadly hornické ženy jako téma. Později jsem navíc zjistila, že k tomuto tématu doposud nic nevyšlo a nenašla jsem ani novináře, kteří by se hornickým ženám kdy věnovali. Vypravila jsem se tak za Martou, první vdovou,“ řekla Kamila Hladká.  

Dodala, že na Ostravsku žijí desítky vdov po havířích, jejichž muže zabila šachta a nikdo jim zatím pozornost nevěnoval. Nejstarší vdově, s níž se potkala, je dnes osmdesát let a manžel jí zahynul v roce 1961 v dole Dukla. Při setkání s nejmladší, osmatřicetiletou vdovou, se mimo jiné hovořilo o neštěstí v roce 2013 v dole ČSM.

Ambicí knihy, na níž absolventka UP pracovala zhruba dva roky, nebylo jen zachytit tragické osudy žen, ale poodhalit hornictví v jiném světle než je dosud známé. „Za vdovami jsem nejela jen proto, abychom si povídaly, že jim zemřel manžel. K tomu jsme se vždy dostávaly plynule v rozhovorech, při nichž jsem také zjistila, že každá z těch žen je sice jiná, všechny jsou ale praktické, pokorné a schopné se radovat z každodenností,“ dodala absolventka UP, která před časem založila vlastní nakladatelství s názvem Dcera sestry.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nový Žurnál UP: Jiné dimenze akademiků a studentů

Z titulní stránky nového Žurnálu UP se na vás usmívá sympaťák z pedagogické fakulty. Pavel Kučera, tlumočník znakového jazyka, je vlastně symbolem celého čísla magazínu, které tentokrát ukazuje „jinou dimenzi“ akademiků i studentů UP a představuje šíři zájmů a aktivit, jimž se věnují. V Žurnále, který vyjde 18. prosince, se tak například dozvíte, kdo vedle své matematické práce řídí organizaci stejně velkou jako naše armáda, kdo láme rekordy v psaní a studuje práva nebo kdo je nová naděje české literatury.

Patří-li něco k dobrým tradicím univerzity, určitě je to literární tvorba. Psalo se kdysi a píše se i dnes. UP se může chlubit desítkami uznávaných literátů, kteří dokázali zaujmout svými romány, verši nebo třeba detektivkami spoustu čtenářů. Co píšou studenti, doktorandi a absolventi dnes? Napoví úvodní téma, které představí Borise Steinbauera, Kláru Goldstein a Lucii Faulerovou. „Píšu proto, že to je jediná věc, která je už od malička čistě jen moje. Píšu, protože cítím, že musím, dělám to hlavně pro sebe,“ svěřuje se posledně jmenovaná autorka. Takže pokud ještě nemáte všechny dárky, třeba vás náš úvodní text příjemně inspiruje.

Od doby, kdy jsem na přírodovědecké fakultě vedla rozhovor s mužem, který se mě snažil (přiznávám, že marně) zlákat do světa, v němž je podle něj „snadné se orientovat“, tedy do matematiky, mi stále nedá spát závěr našeho rozhovoru. Marek Jukl je totiž nejen matematik a docent PřF, ale také prezident organizace, která má zhruba tolik členů jako naše armáda. Šéfuje totiž Českému červenému kříži, a tudíž náš rozhovor nebyl tak moc o matematice, jako spíše o humanitě. A co mi nedá spát? Jeho odpověď na poslední otázku, kdy ubyde válek. „Říct, kdy nebo jestli vůbec bude někdy všude mír, je velmi těžké. Ale i kdyby se to nikdy nestalo, tak jen ta snaha Červeného kříže  –  byť to zní jako protimluv – ´zlidštit válku´ –  má smysl stále. O tom jsem přesvědčen,“ říká prezident Marek Jukl.

„Má šikovné ruce. Umí si ušít kalhoty a ruce ho živí i při tlumočení,“ tak začíná rubrika Portrét, v níž představujeme Pavla Kučeru. Možná ho znáte také, když někdy najedete třeba na facebook pedagogické fakulty a jen ze zájmu si pustíte znaková videa tohoto dynamického muže. V zajímavém Portrétu se dočtete nejen to, jak zvládl on sám svou poruchu sluchu, ale také co dělá dnes: třeba že vede kurzy pro celé rodiny, jezdí na tábory, tlumočí svatby.

Bojíme se jich a moc je nemáme rádi. Řeč je o zubařích. Ladislav Korotvička vás možná oněch obav v rubrice Absolvent zbaví. Koneckonců pryč jsou doby, kdy dětem lámal zubní kartáčky.

O tom, že má UP i šikovné studenty, asi není třeba pochybovat. Ale kdyby si přece jen někdo nebyl jistý, doporučuji se seznámit třeba s Karolínou Foukalovou z práv, která patří mezi světovou extratřídu v rychlopsaní, nebo s cestovatelskými zážitky Karolíny Novákové z FTK či se šikovným týmem z FZV, který boduje v záchranářských soutěžích.

V novém Žurnále, který mj. najdete ve stojanech na fakultách, v hlavní menze nebo třeba v UPointu, je toho ale vážně mnohem víc.

PS: A pokud se chystáte na punč, pak přesně pro vás napsal bohemista Ondřej Bláha své „punčovní“ jazykové okénko. Hezké čtení.

 

 

Nový Žurnál UP: Jiné dimenze akademiků a studentů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 12/13/2019 - 12:00

Z titulní stránky nového Žurnálu UP se na vás usmívá sympaťák z pedagogické fakulty. Pavel Kučera, tlumočník znakového jazyka, je vlastně symbolem celého čísla magazínu, které tentokrát ukazuje „jinou dimenzi“ akademiků i studentů UP a představuje šíři zájmů a aktivit, jimž se věnují. V Žurnále, který vyjde 18. prosince, se tak například dozvíte, kdo vedle své matematické práce řídí organizaci stejně velkou jako naše armáda, kdo láme rekordy v psaní a studuje práva nebo kdo je nová naděje české literatury.

Patří-li něco k dobrým tradicím univerzity, určitě je to literární tvorba. Psalo se kdysi a píše se i dnes. UP se může chlubit desítkami uznávaných literátů, kteří dokázali zaujmout svými romány, verši nebo třeba detektivkami spoustu čtenářů. Co píšou studenti, doktorandi a absolventi dnes? Napoví úvodní téma, které představí Borise Steinbauera, Kláru Goldstein a Lucii Faulerovou. „Píšu proto, že to je jediná věc, která je už od malička čistě jen moje. Píšu, protože cítím, že musím, dělám to hlavně pro sebe,“ svěřuje se posledně jmenovaná autorka. Takže pokud ještě nemáte všechny dárky, třeba vás náš úvodní text příjemně inspiruje.

Od doby, kdy jsem na přírodovědecké fakultě vedla rozhovor s mužem, který se mě snažil (přiznávám, že marně) zlákat do světa, v němž je podle něj „snadné se orientovat“, tedy do matematiky, mi stále nedá spát závěr našeho rozhovoru. Marek Jukl je totiž nejen matematik a docent PřF, ale také prezident organizace, která má zhruba tolik členů jako naše armáda. Šéfuje totiž Českému červenému kříži, a tudíž náš rozhovor nebyl tak moc o matematice, jako spíše o humanitě. A co mi nedá spát? Jeho odpověď na poslední otázku, kdy ubyde válek. „Říct, kdy nebo jestli vůbec bude někdy všude mír, je velmi těžké. Ale i kdyby se to nikdy nestalo, tak jen ta snaha Červeného kříže  –  byť to zní jako protimluv – ´zlidštit válku´ –  má smysl stále. O tom jsem přesvědčen,“ říká prezident Marek Jukl.

„Má šikovné ruce. Umí si ušít kalhoty a ruce ho živí i při tlumočení,“ tak začíná rubrika Portrét, v níž představujeme Pavla Kučeru. Možná ho znáte také, když někdy najedete třeba na facebook pedagogické fakulty a jen ze zájmu si pustíte znaková videa tohoto dynamického muže. V zajímavém Portrétu se dočtete nejen to, jak zvládl on sám svou poruchu sluchu, ale také co dělá dnes: třeba že vede kurzy pro celé rodiny, jezdí na tábory, tlumočí svatby.

Bojíme se jich a moc je nemáme rádi. Řeč je o zubařích. Ladislav Korotvička vás možná oněch obav v rubrice Absolvent zbaví. Koneckonců pryč jsou doby, kdy dětem lámal zubní kartáčky.

O tom, že má UP i šikovné studenty, asi není třeba pochybovat. Ale kdyby si přece jen někdo nebyl jistý, doporučuji se seznámit třeba s Karolínou Foukalovou z práv, která patří mezi světovou extratřídu v rychlopsaní, nebo s cestovatelskými zážitky Karolíny Novákové z FTK či se šikovným týmem z FZV, který boduje v záchranářských soutěžích.

V novém Žurnále, který mj. najdete ve stojanech na fakultách, v hlavní menze nebo třeba v UPointu, je toho ale vážně mnohem víc.

PS: A pokud se chystáte na punč, pak přesně pro vás napsal bohemista Ondřej Bláha své „punčovní“ jazykové okénko. Hezké čtení.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta pořídila špičkový vysokorozlišující hmotnostní spektrometr

Unikátní hmotnostní spektrometr Cyclic IMS pořídila katedra analytické chemie přírodovědecká fakulty, která díky tomuto špičkovému přístroji s vysokým rozlišením značně rozšíří své možnosti při identifikaci nových látek i v oblasti studia složitých materiálů. Spektrometr za 20 milionů korun vědcům výrazně pomůže také při analýze vzorků odebraných například z kulturních památek, materiálů používaných ve výtvarném umění či z archeologických nálezů. Laboratoř na katedře analytické chemie je celosvětově teprve třetím pracovištěm, na kterém je toto zařízení instalováno.

„Přístroj je určený pro detailní analýzu chemického složení vzorků v širokém rozmezí molekulových hmotností od malých metabolitů až po bílkoviny a polysacharidy. Zjištěné chemické složení studovaného materiálu přispěje následně k jeho bližší charakterizaci s ohledem na původ, stáří či technologické vlastnosti," popsal vlastnosti nového hmotnostního spektrometru Petr Bednář z katedry analytické chemie, podle kterého přístroj Cyclic IMS kombinuje revoluční a doposud nepoužitou technologii cyklické iontové mobility s vysokorozlišující tandemovou hmotnostní spektrometrií poslední generace.

Výsledky získané pomocí unikátního přístroje budou důležité nejen pro výzkum v oblasti přírodních věd a vývoj metod analytické chemie, ale budou rovněž významným zdrojem informací pro badatele zaměřující se na dějiny umění i experty z oblasti restaurátorství. V dlouhodobém horizontu pak přístroj vědcům pomůže například při mikroanalýze rostlinných materiálů i v oblastech archeologie, analýzy léčiv či kontroly potravin a životního prostředí.

„Informace o možnostech přístroje v kontextu moderní instrumentální chemické analýzy budou v rámci přednášek, seminářů a demonstračních laboratorních úloh předávány studentům chemického zaměření ve všech stupních studia. To jim umožní získat z první ruky povědomí o možnostech současné hmotnostní spektrometrie a jejího postavení v oboru analytické chemie," řekl Petr Bednář s tím, že spektrometr navíc rozšíří škálu spolupráce v rámci přírodovědecké fakulty i celé univerzity. „Dobrým příkladem je již probíhající mezifakultní spolupráce katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty s katedrou dějin umění na filozofické fakultě na platformě Arteca,“ upřesnil.

Vysokorozlišující tandemový hmotnostní spektrometr od společnosti Waters stál 20 milionů korun a byl pořízen z prostředků projektu Arteca, který je zaměřen na pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví.

Přírodovědecká fakulta pořídila špičkový vysokorozlišující hmotnostní spektrometr

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 12/13/2019 - 08:00

Unikátní hmotnostní spektrometr Cyclic IMS pořídila katedra analytické chemie přírodovědecká fakulty, která díky tomuto špičkovému přístroji s vysokým rozlišením značně rozšíří své možnosti při identifikaci nových látek i v oblasti studia složitých materiálů. Spektrometr za 20 milionů korun vědcům výrazně pomůže také při analýze vzorků odebraných například z kulturních památek, materiálů používaných ve výtvarném umění či z archeologických nálezů. Laboratoř na katedře analytické chemie je celosvětově teprve třetím pracovištěm, na kterém je toto zařízení instalováno.

„Přístroj je určený pro detailní analýzu chemického složení vzorků v širokém rozmezí molekulových hmotností od malých metabolitů až po bílkoviny a polysacharidy. Zjištěné chemické složení studovaného materiálu přispěje následně k jeho bližší charakterizaci s ohledem na původ, stáří či technologické vlastnosti," popsal vlastnosti nového hmotnostního spektrometru Petr Bednář z katedry analytické chemie, podle kterého přístroj Cyclic IMS kombinuje revoluční a doposud nepoužitou technologii cyklické iontové mobility s vysokorozlišující tandemovou hmotnostní spektrometrií poslední generace.

Výsledky získané pomocí unikátního přístroje budou důležité nejen pro výzkum v oblasti přírodních věd a vývoj metod analytické chemie, ale budou rovněž významným zdrojem informací pro badatele zaměřující se na dějiny umění i experty z oblasti restaurátorství. V dlouhodobém horizontu pak přístroj vědcům pomůže například při mikroanalýze rostlinných materiálů i v oblastech archeologie, analýzy léčiv či kontroly potravin a životního prostředí.

„Informace o možnostech přístroje v kontextu moderní instrumentální chemické analýzy budou v rámci přednášek, seminářů a demonstračních laboratorních úloh předávány studentům chemického zaměření ve všech stupních studia. To jim umožní získat z první ruky povědomí o možnostech současné hmotnostní spektrometrie a jejího postavení v oboru analytické chemie," řekl Petr Bednář s tím, že spektrometr navíc rozšíří škálu spolupráce v rámci přírodovědecké fakulty i celé univerzity. „Dobrým příkladem je již probíhající mezifakultní spolupráce katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty s katedrou dějin umění na filozofické fakultě na platformě Arteca,“ upřesnil.

Vysokorozlišující tandemový hmotnostní spektrometr od společnosti Waters stál 20 milionů korun a byl pořízen z prostředků projektu Arteca, který je zaměřen na pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát rozhodl o zřízení vysokoškolského ústavu UP

AS UP schválil zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Devatenácti hlasy přijal novelu Statutu UP, v níž je nově vysokoškolský ústav obsažen. Tímto rozhodnutím s účinností od 1. dubna 2020 završil podporu záměru integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu, který má spojit tři vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty v partnerství s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Na svém posledním jednání v tomto roce se Akademický senát Univerzity Palackého věnoval z velké části Návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP. Návrh, který senátorům předložil rektor UP Jaroslav Miller, obsahoval dva dokumenty, novelu Statutu UP a nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP/ Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN).

Před senátory postupně hovořili rektor UP Jaroslav Miller, děkan PřF Martin Kubala, proděkan LF Milan Kolář, ředitel CRH Ivo Frébort, Michal Otyepka, zastupující ředitel RCPTM a Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM. Se zřízením vysokoškolského ústavu v podobě, v jaké byl předložen, vyjádřil nesouhlas Martin Kubala, děkan přírodovědecké fakulty, jehož slova podpořil i předseda AS PřF UP Tomáš Opatrný, především s odkazem na nevypořádání podmínek fakulty v tzv. technické dohodě. Jednoznačnou podporu vzniku vysokoškolského ústavu naopak vyjádřila lékařská fakulta prostřednictvím proděkana Milana Koláře.

Po následné diskuzi, v níž zazněla řada příspěvků senátorů i hostů, AS UP schválil devatenácti hlasy novelu Statutu UP. „Akademický senát schválil novelu Statutu UP, která je se vznikem vysokoškolského ústavu nutně spojena, a to ve znění pozměňovacích návrhů. Zároveň rektora požádal, aby příslušnou novelu zaslal k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP,“ uvedl Jiří Langer, předseda AS UP.

Senátoři totiž neschválili Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP. „Návrh tohoto dokumentu AS UP vrátil k předkladateli k dopracování a upozornil přitom, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ,“ dodal předseda AS UP.  V této souvislosti se senát rozhodl aktivně vstoupit do vyjednání a zřídil speciální komisi, která by měla vést jednání směřující k vyřešení záležitostí v tzv. technické dohodě (viz výše). Svým usnesením pak senát vyzval rektora UP a vedení PřF, aby pro účely jednání této komise indentifikovali sporné body týkající se zřízení VŠÚ, připravili varianty jejich řešení a dodali je do 10. ledna 2020 předsedovi AS UP. „Komise bude hledat průniky řešení. Měla by se scházet za účasti rektora a vedení přírodovědecké fakulty nebo jejich pověřených zástupců. Budou zastupovat zájmy dané strany a hledat kompromis. V únoru 2020 by AS UP měl vyzvat obě strany k podpisu dohody v kompromisním znění,“ vysvětlil Jiří Langer.

Během jednání AS UP schválil také novelu Volebního řádu AS FTK UP. V programu jednání měl AS UP ještě bod vztahující se k Etické komisi UP. Vzhledem k rozsáhlosti tématu návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP senátoři pouze přijali usnesení, v němž požádali rektora UP o revizi aktuálně nastavených procesů posuzování porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a případnou novelizaci příslušných vnitřních norem UP. K tomuto bodu se AS UP hodlá vrátit na svém dalším zasedání.

Usnesení Akademického senátu UP

*AS UP schvaluje dle § 34 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dle čl. 13 JŘ AS UP zřízení Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci, s anglickým ekvivalentem názvu Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN), jako vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci, a to ke dni nabytí účinnosti novely č. 5 Statutu UP;

- schvaluje novelu č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

AS UP žádá rektora, aby zaslal novelu č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP.

*AS UP vrací předkladateli návrh Statutu VŠÚ k dopracování dle doporučení EK AS UP, LK AS UP a upozorňuje v této souvislosti na to, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ, zejména se jedná o:

- předložení finální verze metodiky dělení RVO mezi jednotlivé fakulty UP a VŠÚ UP, včetně modelového výpočtu, z něhož bude jasně patrný dopad navržené metodiky;

- předložení finální verze systému odvodů na RUP, ze které bude jasně patrný podíl VŠÚ na těchto odvodech;

- předložení návrhu opatření a finančních mechanismů pro případ, že se nenaplní avizované externí a projektové příjmy vysokoškolského ústavu;

- dosažení úplné dohody s vedením PřF UP na znění technické dohody o podmínkách realizace organizační změny na UP spočívající ve zřízení VŠÚ;

- dosažení shody na rozdělení nemovitého a movitého majetku UP, který je v současné době užíván a spravován PřF UP;

V ostatních bodech, které byly předmětem jednání k návrhu řešení technické dohody mezi RUP a PřF UP, AS UP konstatuje, že je považuje za vypořádané ve shodě, a proto je další budoucí jednání o nich bezpředmětné.

AS UP žádá rektora UP, aby výše uvedené požadavky vypořádal nejpozději s předložením dopracované verze návrhu Statutu VŠÚ a aby současně s dopracovanou verzí návrhu Statutu VŠÚ předložil AS UP přehled kompetencí a povinností jednotlivých orgánů VŠÚ a vzájemné vazby na orgány UP, ze kterého budou patrné mechanismy kontroly a dohledu nad řádným fungováním VŠÚ.

*AS UP zřizuje dle čl. 3 odst. 2 JŘ AS UP ad hoc komisi za účelem vytvoření platformy pro jednání směřující k vyřešení opatření předchozích usnesení ve složení doc. Jiří Langer (PdF), JUDr. Michal Malacka (PF), JUDr. Veronika Tomoszková (PF) Mgr. Michal Vorlíček (FTK), Marek Stratilík (PF), MUDr. Jan Strojil (LF), doc. Irena Smolová (PřF).

Akademický senát rozhodl o zřízení vysokoškolského ústavu UP

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 12/12/2019 - 12:39

AS UP schválil zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Devatenácti hlasy přijal novelu Statutu UP, v níž je nově vysokoškolský ústav obsažen. Tímto rozhodnutím s účinností od 1. dubna 2020 završil podporu záměru integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu, který má spojit tři vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty v partnerství s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Na svém posledním jednání v tomto roce se Akademický senát Univerzity Palackého věnoval z velké části Návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP. Návrh, který senátorům předložil rektor UP Jaroslav Miller, obsahoval dva dokumenty, novelu Statutu UP a nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP/ Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN).

Před senátory postupně hovořili rektor UP Jaroslav Miller, děkan PřF Martin Kubala, proděkan LF Milan Kolář, ředitel CRH Ivo Frébort, Michal Otyepka, zastupující ředitel RCPTM a Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM. Se zřízením vysokoškolského ústavu v podobě, v jaké byl předložen, vyjádřil nesouhlas Martin Kubala, děkan přírodovědecké fakulty, jehož slova podpořil i předseda AS PřF UP Tomáš Opatrný, především s odkazem na nevypořádání podmínek fakulty v tzv. technické dohodě. Jednoznačnou podporu vzniku vysokoškolského ústavu naopak vyjádřila lékařská fakulta prostřednictvím proděkana Milana Koláře.

Po následné diskuzi, v níž zazněla řada příspěvků senátorů i hostů, AS UP schválil devatenácti hlasy novelu Statutu UP. „Akademický senát schválil novelu Statutu UP, která je se vznikem vysokoškolského ústavu nutně spojena, a to ve znění pozměňovacích návrhů. Zároveň rektora požádal, aby příslušnou novelu zaslal k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP,“ uvedl Jiří Langer, předseda AS UP.

Senátoři totiž neschválili Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP. „Návrh tohoto dokumentu AS UP vrátil k předkladateli k dopracování a upozornil přitom, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ,“ dodal předseda AS UP.  V této souvislosti se senát rozhodl aktivně vstoupit do vyjednání a zřídil speciální komisi, která by měla vést jednání směřující k vyřešení záležitostí v tzv. technické dohodě (viz výše). Svým usnesením pak senát vyzval rektora UP a vedení PřF, aby pro účely jednání této komise indentifikovali sporné body týkající se zřízení VŠÚ, připravili varianty jejich řešení a dodali je do 10. ledna 2020 předsedovi AS UP. „Komise bude hledat průniky řešení. Měla by se scházet za účasti rektora a vedení přírodovědecké fakulty nebo jejich pověřených zástupců. Budou zastupovat zájmy dané strany a hledat kompromis. V únoru 2020 by AS UP měl vyzvat obě strany k podpisu dohody v kompromisním znění,“ vysvětlil Jiří Langer.

Během jednání AS UP schválil také novelu Volebního řádu AS FTK UP. V programu jednání měl AS UP ještě bod vztahující se k Etické komisi UP. Vzhledem k rozsáhlosti tématu návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP senátoři pouze přijali usnesení, v němž požádali rektora UP o revizi aktuálně nastavených procesů posuzování porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a případnou novelizaci příslušných vnitřních norem UP. K tomuto bodu se AS UP hodlá vrátit na svém dalším zasedání.

Usnesení Akademického senátu UP

*AS UP schvaluje dle § 34 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a dle čl. 13 JŘ AS UP zřízení Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci, s anglickým ekvivalentem názvu Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN), jako vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci, a to ke dni nabytí účinnosti novely č. 5 Statutu UP;

- schvaluje novelu č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

AS UP žádá rektora, aby zaslal novelu č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP.

*AS UP vrací předkladateli návrh Statutu VŠÚ k dopracování dle doporučení EK AS UP, LK AS UP a upozorňuje v této souvislosti na to, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ, zejména se jedná o:

- předložení finální verze metodiky dělení RVO mezi jednotlivé fakulty UP a VŠÚ UP, včetně modelového výpočtu, z něhož bude jasně patrný dopad navržené metodiky;

- předložení finální verze systému odvodů na RUP, ze které bude jasně patrný podíl VŠÚ na těchto odvodech;

- předložení návrhu opatření a finančních mechanismů pro případ, že se nenaplní avizované externí a projektové příjmy vysokoškolského ústavu;

- dosažení úplné dohody s vedením PřF UP na znění technické dohody o podmínkách realizace organizační změny na UP spočívající ve zřízení VŠÚ;

- dosažení shody na rozdělení nemovitého a movitého majetku UP, který je v současné době užíván a spravován PřF UP;

V ostatních bodech, které byly předmětem jednání k návrhu řešení technické dohody mezi RUP a PřF UP, AS UP konstatuje, že je považuje za vypořádané ve shodě, a proto je další budoucí jednání o nich bezpředmětné.

AS UP žádá rektora UP, aby výše uvedené požadavky vypořádal nejpozději s předložením dopracované verze návrhu Statutu VŠÚ a aby současně s dopracovanou verzí návrhu Statutu VŠÚ předložil AS UP přehled kompetencí a povinností jednotlivých orgánů VŠÚ a vzájemné vazby na orgány UP, ze kterého budou patrné mechanismy kontroly a dohledu nad řádným fungováním VŠÚ.

*AS UP zřizuje dle čl. 3 odst. 2 JŘ AS UP ad hoc komisi za účelem vytvoření platformy pro jednání směřující k vyřešení opatření předchozích usnesení ve složení doc. Jiří Langer (PdF), JUDr. Michal Malacka (PF), JUDr. Veronika Tomoszková (PF) Mgr. Michal Vorlíček (FTK), Marek Stratilík (PF), MUDr. Jan Strojil (LF), doc. Irena Smolová (PřF).

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Akademický senát lékařské fakulty povede Jiří Ehrmann

V novém složení po nedávných volbách se poprvé sešel Akademický senát lékařské fakulty. Na programu byla zejména volba předsednictva senátu, také nominace nového člena Etické komise UP. V úvodu jednání senátoři uctili minutou ticha oběti úterní střelby v ostravské nemocnici.

Svým předsedou si členové akademického senátu LF zvolili Jiřího Ehrmanna z Ústavu klinické a molekulární patologie. Dřívější proděkan pro zahraniční vztahy chce při jednáních klást důraz na selský rozum a mimo jiné se chce pokusit členství v senátu tzv. deadministrovat. „Rád bych zdůraznil, že senát musí nést ducha toho pozitivního a konstruktivního ve prospěch fakulty. Není opozicí vedení, ale jeho partnerem. Jsme všichni spolutvůrci současnosti a budoucnosti fakulty, čímž bych chtěl všechny členy senátu vyzvat k aktivnímu spoluřízení a aby senát fungoval jako tým,“ uvedl Jiří Ehrmann.

Místopředsedou se po dvoukolové volbě stal Jan Strojil, který senát v předchozích obdobích vedl. „S panem děkanem jsem mluvil o tom, proč si myslím, že už bych funkci předsedy neměl zastávat, a proč jsem se rozhodl znovu nekandidovat. Zároveň jsem ale deklaroval, že jsem ochoten dále se na řízení senátu podílet, i proto jsem akceptoval návrh na pozici místopředsedy. Věřím, že výměna v čele senátu spolu s částečnou obměnou složení může dát senátu nový impulz a posunout ho nějakým novým směrem,“ vysvětlil přítomným Jan Strojil. Druhým, studentským místopředsedou byl zvolen Vojtěch Látal ze 4. ročníku Všeobecného lékařství.

Kromě volby předsednictva senátoři rozhodovali i o novém zástupci lékařské fakulty v Etické komisi UP. S návrhem děkana Josefa Zadražila, který nominoval emeritního přednostu Dětské kliniky Vladimíra Mihála, souhlasili. „Je velmi dobře, že naši fakultu bude zastupovat právě Vladimír Mihál. Je to významná osobnost, které si velmi vážím. Přeji mu pevné nervy a hodně štěstí,“ řekl na adresu nominovaného Karel Indrák, který na post předsedy Etické komise i členství v komisi před časem rezignoval.

Senátoři schválili také podmínky přijímacího řízení doktorských studií a Plán realizace Strategického záměru LF na rok 2020. Děkan Josef Zadražil pak přítomné seznámil s aktuálním děním na fakultě, mimo jiné i s postupem přípravy výstavby nové budovy, sdílené s fakultou zdravotnických věd.

Akademický senát lékařské fakulty povede Jiří Ehrmann

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 12/12/2019 - 08:00

V novém složení po nedávných volbách se poprvé sešel Akademický senát lékařské fakulty. Na programu byla zejména volba předsednictva senátu, také nominace nového člena Etické komise UP. V úvodu jednání senátoři uctili minutou ticha oběti úterní střelby v ostravské nemocnici.

Svým předsedou si členové akademického senátu LF zvolili Jiřího Ehrmanna z Ústavu klinické a molekulární patologie. Dřívější proděkan pro zahraniční vztahy chce při jednáních klást důraz na selský rozum a mimo jiné se chce pokusit členství v senátu tzv. deadministrovat. „Rád bych zdůraznil, že senát musí nést ducha toho pozitivního a konstruktivního ve prospěch fakulty. Není opozicí vedení, ale jeho partnerem. Jsme všichni spolutvůrci současnosti a budoucnosti fakulty, čímž bych chtěl všechny členy senátu vyzvat k aktivnímu spoluřízení a aby senát fungoval jako tým,“ uvedl Jiří Ehrmann.

Místopředsedou se po dvoukolové volbě stal Jan Strojil, který senát v předchozích obdobích vedl. „S panem děkanem jsem mluvil o tom, proč si myslím, že už bych funkci předsedy neměl zastávat, a proč jsem se rozhodl znovu nekandidovat. Zároveň jsem ale deklaroval, že jsem ochoten dále se na řízení senátu podílet, i proto jsem akceptoval návrh na pozici místopředsedy. Věřím, že výměna v čele senátu spolu s částečnou obměnou složení může dát senátu nový impulz a posunout ho nějakým novým směrem,“ vysvětlil přítomným Jan Strojil. Druhým, studentským místopředsedou byl zvolen Vojtěch Látal ze 4. ročníku Všeobecného lékařství.

Kromě volby předsednictva senátoři rozhodovali i o novém zástupci lékařské fakulty v Etické komisi UP. S návrhem děkana Josefa Zadražila, který nominoval emeritního přednostu Dětské kliniky Vladimíra Mihála, souhlasili. „Je velmi dobře, že naši fakultu bude zastupovat právě Vladimír Mihál. Je to významná osobnost, které si velmi vážím. Přeji mu pevné nervy a hodně štěstí,“ řekl na adresu nominovaného Karel Indrák, který na post předsedy Etické komise i členství v komisi před časem rezignoval.

Senátoři schválili také podmínky přijímacího řízení doktorských studií a Plán realizace Strategického záměru LF na rok 2020. Děkan Josef Zadražil pak přítomné seznámil s aktuálním děním na fakultě, mimo jiné i s postupem přípravy výstavby nové budovy, sdílené s fakultou zdravotnických věd.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Na PdF přiblížila muzikoterapii Karin Schumacher z Univerzity umění v Berlíně

Přednášky i praktické semináře zaměřené na muzikoterapii u osob s poruchami autistického spektra nabídla studentům pedagogické fakulty Karin Schumacher, profesorka Univerzity umění v Berlíně. Během dvoudenní návštěvy fakulty představila posluchačům různé aspekty muzikoterapeutické práce.

Studenti navazujícího magisterského oboru Muzikoterapie si mohli při setkání s Karin Schumacher nacvičit na modelových situacích různé diagnostické a intervenční postupy, v teoretické části zhlédli řadu videoukázek, které muzikoterapeutickou práci představily.

Během návštěvy se německá profesorka věnovala různým aspektům muzikoterapeutické práce. Část své návštěvy cílila i na praxi. „Cílem muzikoterapie je vytvořit interpersonální vztah za pomoci specifických charakteristik hudebních prostředků. Hudbou se můžeme beze slov dotknout a změnit emocionální stav pacientů.  Specifické muzikoterapeutické intervence mohou pomoci těmto lidem opustit emocionální stav spojený s izolací,“ vysvětlila. Během setkání si pak studenti nacvičovali na modelových situacích různé diagnostické a intervenční postupy.„I přesto, že spolužáci s lidmi s poruchami autistického spektra ve své muzikoterapeutické praxi již pracují, z přednášek Karin Schumacher jsme si všichni odnesli nové vhledy, které nám propojily již nabyté znalosti do smysluplnějšího celku. Otevřely nám dveře k porozumění lidem, pro něž je oboustranné pochopení a kontakt s druhými největší životní zkouškou,“ řekla Zuzana Mrlíková, studentka Muzikoterapie na PdF. Ještě nedávno si práci s nimi vlastně ani neuměla představit, protože si myslela, že by se nedokázala spojit s jejich světem. „Pouhé dva dny výuky profesorky Karin Schumacher mi však naprosto obrátily mínění vzhůru nohama. Ujasnila jsem si, že všichni lidé mají stejné základní potřeby a že největší uspokojení nám přináší být ve vzájemném kontaktu s druhými, s nimi se smát i sdílet nesnáze. To vše dohromady nejlépe dokáže udělat život snesitelným i v situacích, kdy cesta ven není k nalezení. Dva dny s Karin Schumacher mi přinesly naprosto základní vhledy do lidskosti, a tím i pochopení zásadních obtíží poruch autistického spektra, které jsou často vnímány a léčeny spíše symptomaticky, s malou snahou o pochopení, odkud tyto příznaky pocházejí,“ doplnila studentka.  

Karin Schumacher: "Hudba je emoce, která dostává tvar. Hudbou se můžeme beze slov dotknout a změnit emocionální stav pacientů."

Profesorka Karin Schumacher se narodila v rakouském Grazu. Muzikoterapii studovala ve Vídni, hudbu a taneční vzdělání v Salzburgu a po odchodu do Berlína pracovala na psychiatrické klinice a dalších zařízeních pro osoby s autismem a jejich rodiče. Na Univerzitě umění v Berlíně založila studium muzikoterapie, které do nedávné doby garantovala. Je autorkou jednoho z proslulých muzikoterapeutických přístupů, jenž je určen primárně dětem a mládeži s poruchami autistického spektra. Na základě téměř čtyřicetileté praxe dospěla k pozoruhodným výsledkům, které jsou pro osoby s těžkým stupněm deficitu v interpersonální interakci velmi příznivé. Od 90. let spolupracovala s francouzskou vývojovou psycholožkou Claudine Calvet, později i se svou žačkou Silke Reimer. Společně vytvořily mezinárodně známý muzikoterapeutický test, tzv. AQR škály.

Na PdF přiblížila muzikoterapii Karin Schumacher z Univerzity umění v Berlíně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 12/11/2019 - 11:57

Přednášky i praktické semináře zaměřené na muzikoterapii u osob s poruchami autistického spektra nabídla studentům pedagogické fakulty Karin Schumacher, profesorka Univerzity umění v Berlíně. Během dvoudenní návštěvy fakulty představila posluchačům různé aspekty muzikoterapeutické práce.

Studenti navazujícího magisterského oboru Muzikoterapie si mohli při setkání s Karin Schumacher nacvičit na modelových situacích různé diagnostické a intervenční postupy, v teoretické části zhlédli řadu videoukázek, které muzikoterapeutickou práci představily.

Během návštěvy se německá profesorka věnovala různým aspektům muzikoterapeutické práce. Část své návštěvy cílila i na praxi. „Cílem muzikoterapie je vytvořit interpersonální vztah za pomoci specifických charakteristik hudebních prostředků. Hudbou se můžeme beze slov dotknout a změnit emocionální stav pacientů.  Specifické muzikoterapeutické intervence mohou pomoci těmto lidem opustit emocionální stav spojený s izolací,“ vysvětlila. Během setkání si pak studenti nacvičovali na modelových situacích různé diagnostické a intervenční postupy.„I přesto, že spolužáci s lidmi s poruchami autistického spektra ve své muzikoterapeutické praxi již pracují, z přednášek Karin Schumacher jsme si všichni odnesli nové vhledy, které nám propojily již nabyté znalosti do smysluplnějšího celku. Otevřely nám dveře k porozumění lidem, pro něž je oboustranné pochopení a kontakt s druhými největší životní zkouškou,“ řekla Zuzana Mrlíková, studentka Muzikoterapie na PdF. Ještě nedávno si práci s nimi vlastně ani neuměla představit, protože si myslela, že by se nedokázala spojit s jejich světem. „Pouhé dva dny výuky profesorky Karin Schumacher mi však naprosto obrátily mínění vzhůru nohama. Ujasnila jsem si, že všichni lidé mají stejné základní potřeby a že největší uspokojení nám přináší být ve vzájemném kontaktu s druhými, s nimi se smát i sdílet nesnáze. To vše dohromady nejlépe dokáže udělat život snesitelným i v situacích, kdy cesta ven není k nalezení. Dva dny s Karin Schumacher mi přinesly naprosto základní vhledy do lidskosti, a tím i pochopení zásadních obtíží poruch autistického spektra, které jsou často vnímány a léčeny spíše symptomaticky, s malou snahou o pochopení, odkud tyto příznaky pocházejí,“ doplnila studentka.  

Karin Schumacher: "Hudba je emoce, která dostává tvar. Hudbou se můžeme beze slov dotknout a změnit emocionální stav pacientů."

Profesorka Karin Schumacher se narodila v rakouském Grazu. Muzikoterapii studovala ve Vídni, hudbu a taneční vzdělání v Salzburgu a po odchodu do Berlína pracovala na psychiatrické klinice a dalších zařízeních pro osoby s autismem a jejich rodiče. Na Univerzitě umění v Berlíně založila studium muzikoterapie, které do nedávné doby garantovala. Je autorkou jednoho z proslulých muzikoterapeutických přístupů, jenž je určen primárně dětem a mládeži s poruchami autistického spektra. Na základě téměř čtyřicetileté praxe dospěla k pozoruhodným výsledkům, které jsou pro osoby s těžkým stupněm deficitu v interpersonální interakci velmi příznivé. Od 90. let spolupracovala s francouzskou vývojovou psycholožkou Claudine Calvet, později i se svou žačkou Silke Reimer. Společně vytvořily mezinárodně známý muzikoterapeutický test, tzv. AQR škály.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Izraelský expert školil budoucí záchranáře

Studenti fakulty zdravotnických věd, především budoucí zdravotničtí záchranáři, měli možnost setkat se s Garym Grosmanem, špičkovým izraelským odborníkem na krizové řízení. Dvoudenní program nabídl přednášku o fungování záchranné zdravotnické služby v Izraeli a tři odborné workshopy.

„Gary Grosman má mnoho zkušeností s řešením následků teroristických útoků. Díky tomu studenti získali validní informace, jak se zachovat v pozici civilní osoby či v pozici záchranáře v místě teroristického útoku. Dále si mohli prakticky vyzkoušet obtížné zajištění dýchacích cest a komplexní zajištění pacienta v kritickém stavu. Ve spolupráci s Luďkem Prudkým pak proběhla instruktáž jednoduchých prvků sebeobrany pro usměrnění agresivního pacienta,“ uvedla přednostka Ústavu ošetřovatelství Zdeňka Mikšová s tím, že workshopy byly určené výhradně studentům druhého ročníku oboru Zdravotnický záchranář.

Dlouholetý člen elitního útvaru izraelského vojenského letectva a účastník řady zdravotnických a záchranných misí po teroristických útocích či katastrofách Gary Grosman přitom nebyl na fakultě zdravotnických věd poprvé. O své zkušenosti se se studenty i akademiky podělil již před rokem. Spolupráci se podařilo navázat díky aktivitě tehdejší proděkanky pro zahraniční spolupráci Radky Filipčíkové.

Kromě ní se na zajištění nynější návštěvy izraelského experta podílel současný proděkan Jiří Stavovčík, referát pro zahraniční spolupráci FZV a především Lenka Mazalová a Marinella Danosová z Ústavu ošetřovatelství.  

Stránky