Agregátor zdrojů

Festival Opera Schrattenbach bude v Olomouci po patnácté

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 11/01/2019 - 08:00

Patnáctý ročník přehlídky soudobé hudby Festival Opera Schrattenbach se zaměří na soudobé proměny komorní hudby. Přinese mnoho skladeb, které zazní v podání strhujících interpretů v Olomouci a ČR poprvé. Hudební novinky představí přední umělci z Mexika, Rakouska, Francie, Slovenska a Slovinska, společně s tradičními hosty z České republiky.

Festival soudobé hudby Opera Schrattenbach se uskuteční od 5. listopadu do 4. prosince v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Jeho program tvoří šest večerů. Posluchači si budou moci vyslechnout i dva sólové recitály vynikajících interpretů, francouzské violoncellistky Séverine Ballon a slovenského pianisty Ivana Šillera. Letošní přehlídka nabídne i experimentální duo Seppa Gruendlera & Josefa Klammera, a čtyři komorní soubory Ensemble Damian, MoENS, ISHA Trio a Ensemble Marijan. 

„Violoncellistka Séverin Ballon provede v Olomouci poprvé novinky skladatelek Lisy Lim, Kathariny Klement a Rebeccy Saunders, společně s díly Ivo Medka a Georgese Apergise. Pianista Ivan Šiller vytvoří svým recitálem oblouk uplynulých sta let ze skladeb Arnolda Schönberga a Albana Berga po Martina Burlase a Philipa Glasse. Rakouské experimentální duo Seppo Gruendler & Josef Klammer, kombinující elektronické a akustické nástroje, představí svůj nový projekt, který posluchači vyslechnou ze sluchátek. Díky nim se budou pohybovat ve virtuálním 360 stupňovém zvukovém prostoru,“ uvedl Vít Zouhar z katedry hudební výchovy, skladatel a zároveň prorektor UP.

V druhé polovině festivalu zazní skladby pro větší komorní obsazení. Ensemble Damian provede celovečerní velmi úspěšné Lamentationes Tomáše Hanzlíka. MoENS představí olomouckému publiku novinky Miroslava Pudláka, Hanuše Bartoně, Michala Nejtka a Kamila Doležala. Závěrečný koncert bude premiérou nového multimediáního projektu MarISHA mexické vokalistky a autorky Carminy Escobar, skladatelů Sáry Medkové, Ivo Medka, Víta Zouhara, vizuálního umělce Lukáše Medka a slovinského režiséra Rocca ve společné intepretaci s ISHA Trio a Ensemble Marijan. 

Podobně jako v předchozích letech, i letos zdůrazní Festival Opera Schrattenbach edukační aktivity. Už 5. listopadu zahájí v Kapli Božího Těla UC UP velmi úspěšnou improvizační dílnou pro pianisty pod vedením Tomáše Boroše a Ivana Šillera.

Festival pořádá Ensemble Damian ve spolupráci s katedrou hudební výchovy PdF UP za finanční podpory Statutárního města Olomouc, Olomouckého kraje a Fondu na podporu umenia. Vstup je na všechny koncerty volný. Bližší informace ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Vědci získávají data z CERNu rychlostí 100 Gbps

Novinky: Fyzikální ústav - Čt, 10/31/2019 - 17:41

Fyzikální ústav Akademie věd ČR zvýšil rychlost svého připojení do sítě LHCONE na 100 Gbps a usnadnil tak svým vědcům zpracovávání obrovského množství dat produkovaných největším urychlovačem částic na světě. V mezinárodní laboratoři CERN jsou čeští vědci zapojeni do dvou ze čtyř velkých experimentů prováděných v LHC: ALICE a ATLAS.

"Bez vysokorychlostního připojení bychom naše servery nemohli v LHC gridu provozovat, proto jsou spolehlivé síťové služby poskytované sdružením CESNET nezbytným základem pro naši účast na zpracování dat z LHC," dodává Jiří Chudoba, vedoucí Výpočetního střediska Fyzikálního ústavu (FZU).

Pro experimenty disponuje Fyzikální ústav 3 PB úložného prostoru a 5000 výpočetními jádry. Síťové připojení ústavu, zajišťované e-infrastrukturou CESNET, je pro vědecké účely dále směrováno jak do celosvětové sítě LHCONE, tak do evropské výzkumné infrastruktury GÉANT.

V letošním a příštím roce probíhá modernizace urychlovače LHC včetně detektorů, a přestože nyní nevznikají nová data, dochází neustále ke zpracování již zaznamenaných srážek částic. Současné povýšení kapacity síťového připojení umožní efektivní a bezproblémové přenosy dat a optimální využití úložných a výpočetních kapacit i během dalšího běhu urychlovače (tzv. Run 3), se kterým se počítá na léta 2021 až 2023.

„Poskytování špičkové e-infrastruktury a kvalitních služeb pro vědecké projekty, na kterých se podílejí čeští odborníci, je naší dlouholetou prioritou. Jsme rádi, že jsme přispěli k vytvoření vhodného prostředí pro zpracovávání ohromného množství dat pocházejících z významného evropského projektu LHC ve švýcarském CERNu,“ uvedl Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

Dosavadní připojení FZÚ rychlostí 4 x 10 Gbps bylo pro práci s velkými daty nedostatečné.


Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu.
Více na: www.cesnet.cz

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

HBSC study: Young Czechs spend their leisure time actively with sports or hobbies

News: Faculty of Science - Čt, 10/31/2019 - 12:00

Czech children are active. According to a study conducted by researchers at Palacký University Olomouc, 86 percent of schoolchildren aged 11–15 are involved in organised activities. In other words, only one in seven children has no regular leisure activity. However, a significant proportion of the child population spends four or more hours a day on computers, televisions, and smartphones, thus facing increased health risks.

Recently published data from the study for HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) shows that most Czech young people aged 11–15 years spend their leisure time actively. They are involved in team and individual sports and in activities in arts clubs or youth organisations. Among the boys, team sports prevail (58 percent), while among girls it is artistic activity (60 percent). “We have found that children who spend their leisure time in an organised way show higher satisfaction with their lives and are more successful at school. In addition, there are smaller numbers of regular smokers and those with repeated drunkenness among them,” says the research team leader, Michal Kalman.

 

With family, actively

The research also focussed on the ways how leisure time is spent in families. One of the favourite activities in this case is sport. Almost 40 percent of adolescents do sports with their parents at least once a week. “In the long run, this is very good news, because it was only 30 percent 16 years ago. The family environment is essential for an active lifestyle,” says Petr Baďura from the UP Faculty of Physical Culture. He adds that the number of families who go for regular walks together has also increased. Active leisure is, according to him, more typical in better-off families. That includes sports as well as visits to restaurants or the cinema, regular walks, and time spent chatting.

Non-organised activities without a predetermined structure, deadline or regularity also play an important role in young people’s lives. These include reading, playing board and card games, visiting the cinema, spending “down” time with family at home or with peers in the park or housing estate, or just doing nothing.

Less than one third of Czech children read at least once a week, with girls heavily outnumbering boys (41 percent vs. 24 percent). Only about one fifth of children meet with their friends every day in the streets or in the park. By contrast, children often prefer to go to shopping centres. Three out of ten teenagers go there for entertainment or distraction several times a week; this involves more often children from poorer families.

Interestingly, the lack of activity – simple lying on the couch or in bed – also has its place among leisure time “activities”. This is how up to 40 percent of children spend time several times a week. “We should not see this only negatively. Some studies suggest that occasional boredom increases creativity and imagination, especially in younger children,” argues Baďura.

Risky four hours daily in front of a screen

A significant consumer of time are electronic devices. On weekdays, 19 percent of boys and 15 percent of girls spend four hours or more watching TV and videos; and one third of boys and 27 percent of girls on weekends. In addition, almost every fourth boy (23 percent) versus 9 percent of girls spend four or more hours on weekdays playing electronic games. Girls, on the other hand, are more often visiting social networks and browsing the internet. Note that the younger generation is able to combine several such activities simultaneously.

“Excessive time spent on the computer screen, television, or smartphone poses a significant risk to children, not only in terms of overweight and obesity; it also negatively affects sleep quality and is associated with the occurrence of depression,” concludes Srđan Matić, a representative of the World Health Organization (WHO) in the Czech Republic. The HBSC study has been conducted under the auspices of WHO internationally for many years; the study’s conclusions serve to develop strategic documents, policies, and practical recommendations.

The HBSC study is one of the largest data sources on children’s and adolescent lifestyles in the world. The current research in the Czech Republic involved 230 schools and 13,000 children. The team from the UP Faculty of Physical Culture has been long monitoring and commenting on factors influencing the health of Czech schoolchildren aged 11, 13, and 15 years.

Selected data including infographics can be viewed on the website www.zdravagenerace.cz.

Kategorie: News from UP

HBSC studie: Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní, sportují nebo chodí do kroužků

České děti jsou aktivní. Podle studie vědců z Univerzity Palackého se organizovaným aktivitám věnuje 86 procent školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Nezanedbatelná část dětské populace ale stráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů, a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. 

Nově zveřejněná data studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) ukazují, že většina mladých lidí ve věku 11–15 let tráví svůj volný čas aktivně. Plní ho týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. Mezi chlapci převažují týmové sporty (58 procent), u dívek umělecké aktivity (60 procent). „Zjistili jsme, že děti, které tráví svůj volný čas organizovaně, se těší vyšší životní spokojenosti a jsou úspěšnější ve škole. Najdeme mezi nimi také menší počet pravidelných kuřáků i těch, kteří mají zkušenost s opakovanou opilostí,“ říká vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman.

S rodinou a aktivně

Výzkum se zaměřil také na způsoby trávení volného času v rodinách. Mezi oblíbené činnosti patří i v tomto případě sport. Společně se svými rodiči sportuje alespoň jednou týdně skoro 40 procent dospívajících. „Z dlouhodobého pohledu je to velmi dobrá zpráva. Před 16 lety to bylo jen 30 procent a rodinné prostředí je z hlediska aktivního životního stylu zásadní,“ doplňuje Petr Baďura z fakulty tělesné kultury. Dodává, že zároveň narostl počet rodin, které chodí na pravidelné společné procházky. Aktivní trávení volného času je podle něj typičtější v lépe situovaných rodinách. Týká se to společného sportování i návštěv restaurací, kina, pravidelných procházek nebo času stráveného povídáním si.

Důležitou roli v životě mladých lidí hrají také neorganizované aktivity bez předem dané struktury, termínu či pravidelnosti. Patří mezi ně četba, hraní stolních nebo karetních her, návštěvy kina, čas strávený „jen tak“ s rodinou, s vrstevníky v parku, na sídlišti nebo obyčejné nicnedělání.

Do knížky se začte alespoň jedenkrát týdně necelá třetina dětí, přičemž výrazně převládají dívky nad chlapci (41 procent vs. 24 procent). Venku „před barákem“ nebo v parku se každodenně s kamarády potkává jen asi pětina dětí. Naopak děti často volí nákupní centra. Několikrát do týdne je pro zábavu nebo rozptýlení navštíví tři z deseti náctiletých, přičemž častěji se jedná o děti z chudších rodin.

Zajímavé místo mezi „aktivitami“ ve volném čase má také nicnedělání – povalování se na gauči či v posteli. Takto několikrát do týdne tráví čas až 40 procent dětí. „To ale nelze vnímat jen negativně. Některé studie naznačují, že příležitostné nudění zvyšuje zejména u mladších dětí kreativitu a představivost,“ upozorňuje Petr Baďura.

Rizikové čtyři hodiny denně u obrazovky

Významným konzumentem času jsou elektronická zařízení. Čtyři hodiny a více stráví sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 procent chlapců a 15 procent dívek, o víkendech je to pak celá třetina chlapců a 27 procent dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví čtyři a více hodin téměř každý čtvrtý chlapec (23 procent) oproti 9 procentům dívek. Dívky jsou naopak častěji na sociálních sítích nebo brouzdají na internetu. Mladá generace zároveň zvládá kombinovat několik takových aktivit souběžně.

„Nadměrný čas u obrazovky počítače, televize či chytrého telefonu představuje pro děti značné riziko nejenom z hlediska nadváhy a obezity, negativně ovlivňuje také kvalitu spánku a má vliv na výskyt depresí,“ uzavírá Srđan Matić, představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR. Právě WHO dlouhodobě zaštiťuje studii HBSC v mezinárodním měřítku a její závěry slouží k vypracování strategických dokumentů, politik či praktických doporučení.

Studie HBSC je jedním z nejrozsáhlejších zdrojů dat o životním stylu dětí a dospívajících na světě. Do aktuálního výzkumu se v ČR zapojilo 230 škol a v nich 13 tisíc dětí. Tým z Fakulty tělesné kultury UP dlouhodobě sleduje a komentuje faktory ovlivňující zdraví českých školáků ve věku 11, 13 a 15 let. 

Vybraná data včetně infografiky je možné si projít na webové prezentaci www.zdravagenerace.cz.

HBSC studie: Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní, sportují nebo chodí do kroužků

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/31/2019 - 12:00

České děti jsou aktivní. Podle studie vědců z Univerzity Palackého se organizovaným aktivitám věnuje 86 procent školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Nezanedbatelná část dětské populace ale stráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů, a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. 

Nově zveřejněná data studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) ukazují, že většina mladých lidí ve věku 11–15 let tráví svůj volný čas aktivně. Plní ho týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. Mezi chlapci převažují týmové sporty (58 procent), u dívek umělecké aktivity (60 procent). „Zjistili jsme, že děti, které tráví svůj volný čas organizovaně, se těší vyšší životní spokojenosti a jsou úspěšnější ve škole. Najdeme mezi nimi také menší počet pravidelných kuřáků i těch, kteří mají zkušenost s opakovanou opilostí,“ říká vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman.

S rodinou a aktivně

Výzkum se zaměřil také na způsoby trávení volného času v rodinách. Mezi oblíbené činnosti patří i v tomto případě sport. Společně se svými rodiči sportuje alespoň jednou týdně skoro 40 procent dospívajících. „Z dlouhodobého pohledu je to velmi dobrá zpráva. Před 16 lety to bylo jen 30 procent a rodinné prostředí je z hlediska aktivního životního stylu zásadní,“ doplňuje Petr Baďura z fakulty tělesné kultury. Dodává, že zároveň narostl počet rodin, které chodí na pravidelné společné procházky. Aktivní trávení volného času je podle něj typičtější v lépe situovaných rodinách. Týká se to společného sportování i návštěv restaurací, kina, pravidelných procházek nebo času stráveného povídáním si.

Důležitou roli v životě mladých lidí hrají také neorganizované aktivity bez předem dané struktury, termínu či pravidelnosti. Patří mezi ně četba, hraní stolních nebo karetních her, návštěvy kina, čas strávený „jen tak“ s rodinou, s vrstevníky v parku, na sídlišti nebo obyčejné nicnedělání.

Do knížky se začte alespoň jedenkrát týdně necelá třetina dětí, přičemž výrazně převládají dívky nad chlapci (41 procent vs. 24 procent). Venku „před barákem“ nebo v parku se každodenně s kamarády potkává jen asi pětina dětí. Naopak děti často volí nákupní centra. Několikrát do týdne je pro zábavu nebo rozptýlení navštíví tři z deseti náctiletých, přičemž častěji se jedná o děti z chudších rodin.

Zajímavé místo mezi „aktivitami“ ve volném čase má také nicnedělání – povalování se na gauči či v posteli. Takto několikrát do týdne tráví čas až 40 procent dětí. „To ale nelze vnímat jen negativně. Některé studie naznačují, že příležitostné nudění zvyšuje zejména u mladších dětí kreativitu a představivost,“ upozorňuje Petr Baďura.

Rizikové čtyři hodiny denně u obrazovky

Významným konzumentem času jsou elektronická zařízení. Čtyři hodiny a více stráví sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 procent chlapců a 15 procent dívek, o víkendech je to pak celá třetina chlapců a 27 procent dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví čtyři a více hodin téměř každý čtvrtý chlapec (23 procent) oproti 9 procentům dívek. Dívky jsou naopak častěji na sociálních sítích nebo brouzdají na internetu. Mladá generace zároveň zvládá kombinovat několik takových aktivit souběžně.

„Nadměrný čas u obrazovky počítače, televize či chytrého telefonu představuje pro děti značné riziko nejenom z hlediska nadváhy a obezity, negativně ovlivňuje také kvalitu spánku a má vliv na výskyt depresí,“ uzavírá Srđan Matić, představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR. Právě WHO dlouhodobě zaštiťuje studii HBSC v mezinárodním měřítku a její závěry slouží k vypracování strategických dokumentů, politik či praktických doporučení.

Studie HBSC je jedním z nejrozsáhlejších zdrojů dat o životním stylu dětí a dospívajících na světě. Do aktuálního výzkumu se v ČR zapojilo 230 škol a v nich 13 tisíc dětí. Tým z Fakulty tělesné kultury UP dlouhodobě sleduje a komentuje faktory ovlivňující zdraví českých školáků ve věku 11, 13 a 15 let. 

Vybraná data včetně infografiky je možné si projít na webové prezentaci www.zdravagenerace.cz.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Abdikace předsedy Etické komise UP, vyjádření Etické komise a reakce rektora

Ke 14. říjnu 2019 odstoupil z čela Etické komise UP prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Ve svém rezignačním vyjádření, k jehož publikování jsme získali souhlas, formuluje, že se dlouhodobě cítil ve své roli pod tlakem, a vyjadřuje se kriticky k finálním krokům rektora UP, jimiž podle něj nebyly konkrétní kauzy dostatečně uzavřeny. V tomto smyslu se na rektora obrátilo i grémium etické komise ve svém přípisu, v němž jeho členové žádají aktivnější rektorův přístup ve vztahu ke zjištěním komise.

V reakci na oba dokumenty rektor UP prof. Jaroslav Miller navazuje na svůj blog a objasňuje jak svá stanoviska, tak způsob procesování jednotlivých zásahů, který je podmíněn mimo jiné omezenými personálními pravomocemi rektora plynoucími z vysokoškolského zákona a vnitřních univerzitních norem. Všechny tři texty jsou tematicky provázány a postupně na sebe fakticky a argumentačně reagují, navíc považujeme za žádoucí umožnit repliky aktérům i komentáře širší akademické obce. Proto oddělení komunikace nabídlo autorům platformu UP Reflexe, která byla právě k takovým tématům vytvořena. Všechny tři texty jsou dostupné po přihlášení do portálu, novináři je získají na vyžádání na adrese gabriela.sykorova@upol.cz.

 

 

Abdikace předsedy Etické komise UP, vyjádření Etické komise a reakce rektora

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/31/2019 - 09:38

Ke 14. říjnu 2019 odstoupil z čela Etické komise UP prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Ve svém rezignačním vyjádření, k jehož publikování jsme získali souhlas, formuluje, že se dlouhodobě cítil ve své roli pod tlakem, a vyjadřuje se kriticky k finálním krokům rektora UP, jimiž podle něj nebyly konkrétní kauzy dostatečně uzavřeny. V tomto smyslu se na rektora obrátilo i grémium etické komise ve svém přípisu, v němž jeho členové žádají aktivnější rektorův přístup ve vztahu ke zjištěním komise.

V reakci na oba dokumenty rektor UP prof. Jaroslav Miller navazuje na svůj blog a objasňuje jak svá stanoviska, tak způsob procesování jednotlivých zásahů, který je podmíněn mimo jiné omezenými personálními pravomocemi rektora plynoucími z vysokoškolského zákona a vnitřních univerzitních norem. Všechny tři texty jsou tematicky provázány a postupně na sebe fakticky a argumentačně reagují, navíc považujeme za žádoucí umožnit repliky aktérům i komentáře širší akademické obce. Proto oddělení komunikace nabídlo autorům platformu UP Reflexe, která byla právě k takovým tématům vytvořena. Všechny tři texty jsou dostupné po přihlášení do portálu, novináři je získají na vyžádání na adrese gabriela.sykorova@upol.cz.

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Absolvent FF Petr Žižka obdržel Cenu Edvarda Beneše

Petr Žižka, absolvent katedry historie FF získal Cenu Edvarda Beneše, čestné uznání v oblasti historie. Prestižní ocenění obdržel za svou magisterskou práci nazvanou Československý pozemní personál No. 8311 Servicing Echelon. Soutěž je určena mladým historikům a sociologům. Každoročně ji vyhlašuje Sezimovo Ústí.

„Ocenění si velmi vážím. Je to pro mne pocta. Obzvláště jsem rád, že se mi po dvou letech podařilo zopakovat v rámci této ceny úspěch, kterého jsem dosáhl už s bakalářskou prací Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště,“ řekl Petr Žižka. Dodal, že pochází z Uherského Hradiště a o historii letectví – především o Čechoslováky sloužící za druhé světové války ve Velké Británii v řadách Royal Air Force – se zajímá už velmi dlouho.

Magisterská práce Petra Žižky se věnuje 8311. Servicing Echelonu, což byla opravárenská jednotka 311. čs. perutě. „Během existence jednotky, tedy v době od července 1943 do července 1945, prošlo jejími řadami 161 Čechoslováků, kteří zastávali různá funkční zařazení spadající pod pozemní personál. Byli mezi nimi letečtí mechanici – motoráři, drakaři, zbrojíři, elektrikáři, radaroví mechanici i další,“ vysvětlil. Dodal, že se v práci obecně věnuje historii 8311. Servicing Echelonu. Přestože se jednalo o zcela samostatnou čs. jednotku, podle Petra Žižky se jí doposud nikdo nevěnoval. „Servicing Echelon zůstával ve stínu slavné 311. čs. perutě. Nemohl se chlubit množstvím operačních letů, útoky na ponorky a podobně. Nabízel pouze každodenní ´nudnou´ práci příslušníků jednotky na letounech Liberator, které udržovali v bojeschopném stavu. I díky tomu mohly čs. osádky od 311. perutě s nimi vzlétat na další operační lety,“ doplnil.

Další významnou částí jeho diplomové práce je analýza početních stavů a organizačního členění jednotky. Její stěžejní část pak spočívá v analýze čs. personálu 8311. Servicing Echelonu na základě statistických a sociologických hledisek. „Závěry vyplývající z mé analýzy do jisté míry umožňují vystihnout podstatné znaky čs. pozemního personálu. Jsou příspěvkem k základnímu uchopení problematiky čs. pozemního personálu sloužícího za druhé světové války v RAF. Pro účely analýzy jsem rozdělil život Čechoslováků sloužících u jednotky na čtyři části. První se soustředila k narození, druhá se věnovala předválečnému životu, třetí se zabývala obdobím v zahraničním odboji a poslední poválečným životem,“ řekl oceněný absolvent FF.

Pod vedením Pavla Kreisingera z katedry historie FF se práci věnoval celé navazující magisterské studium. S dvouletým výzkumem začal prakticky po dokončení bakalářského studia. "Práce je výjimečná zejména tím, že autor použil mimo běžných metod historikovy práce také metody historické sociologie a statistiky. Analýzu pomocí těchto metod jsme měli sice k dispozici u našich pozemních jednotek, u leteckého personálu však dosud chyběla. Práce je nadprůměrná a svým pečlivým zpracováním a rozsahem má úroveň spíše práce rigorózní," řekl Pavel Kreisinger. 

Data čerpal Petr Žižka ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze, který navštěvoval velmi často. Kromě toho bádal i ve Vojenských historických archivech v Bratislavě a Trnavě a podařilo se mu spojit i s několika příbuznými Čechoslováků, kteří u 8311. Servicing Echelonu sloužili. Hodně času věnoval i třídění dat ke každému čs. příslušníkovi 8311. Servicing Echelonu. „Rád bych pokračoval v doktorském studiu. Zatím se mi to ale nepovedlo, proto se momentálně marně snažím najít uplatnění ve svém oboru. I nadále bych chtěl pokračovat v šíření povědomí o Čechoslovácích sloužících za druhé světové války v Royal Air Force,“ uvedl.

V letošním roce bylo do soutěže o Cenu Edvarda Beneše přihlášeno 21 prací, z toho devět z Historie 20. století a 12 ze Sociologie. 

Cena Edvarda Beneše pro Petra Žižku z FF UP: Práce je postavena především na archivních pramenech, a to i od soukromých osob. Petru Žižkovi se podařilo u více než 160 osob zpracovat základní údaje – datum a místo narození, mateřskou řeč, náboženské vyznání, k předválečnému životu nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání, příslušnost ke kraji, rodinný stav, předválečnou vojenskou službu a odchod z Československa, v odboji pak cestu do R. A. F. a službu zde, dále návrat do Československa a další poválečné osudy – propuštění z armády, emigraci, perzekuci, spolupráci s STB a další otázky. Jedná se o mimořádný badatelský počin. Více ZDE.

Absolvent FF Petr Žižka obdržel Cenu Edvarda Beneše

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Čt, 10/31/2019 - 07:30

Petr Žižka, absolvent katedry historie FF získal Cenu Edvarda Beneše, čestné uznání v oblasti historie. Prestižní ocenění obdržel za svou magisterskou práci nazvanou Československý pozemní personál No. 8311 Servicing Echelon. Soutěž je určena mladým historikům a sociologům. Každoročně ji vyhlašuje Sezimovo Ústí.

„Ocenění si velmi vážím. Je to pro mne pocta. Obzvláště jsem rád, že se mi po dvou letech podařilo zopakovat v rámci této ceny úspěch, kterého jsem dosáhl už s bakalářskou prací Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště,“ řekl Petr Žižka. Dodal, že pochází z Uherského Hradiště a o historii letectví – především o Čechoslováky sloužící za druhé světové války ve Velké Británii v řadách Royal Air Force – se zajímá už velmi dlouho.

Magisterská práce Petra Žižky se věnuje 8311. Servicing Echelonu, což byla opravárenská jednotka 311. čs. perutě. „Během existence jednotky, tedy v době od července 1943 do července 1945, prošlo jejími řadami 161 Čechoslováků, kteří zastávali různá funkční zařazení spadající pod pozemní personál. Byli mezi nimi letečtí mechanici – motoráři, drakaři, zbrojíři, elektrikáři, radaroví mechanici i další,“ vysvětlil. Dodal, že se v práci obecně věnuje historii 8311. Servicing Echelonu. Přestože se jednalo o zcela samostatnou čs. jednotku, podle Petra Žižky se jí doposud nikdo nevěnoval. „Servicing Echelon zůstával ve stínu slavné 311. čs. perutě. Nemohl se chlubit množstvím operačních letů, útoky na ponorky a podobně. Nabízel pouze každodenní ´nudnou´ práci příslušníků jednotky na letounech Liberator, které udržovali v bojeschopném stavu. I díky tomu mohly čs. osádky od 311. perutě s nimi vzlétat na další operační lety,“ doplnil.

Další významnou částí jeho diplomové práce je analýza početních stavů a organizačního členění jednotky. Její stěžejní část pak spočívá v analýze čs. personálu 8311. Servicing Echelonu na základě statistických a sociologických hledisek. „Závěry vyplývající z mé analýzy do jisté míry umožňují vystihnout podstatné znaky čs. pozemního personálu. Jsou příspěvkem k základnímu uchopení problematiky čs. pozemního personálu sloužícího za druhé světové války v RAF. Pro účely analýzy jsem rozdělil život Čechoslováků sloužících u jednotky na čtyři části. První se soustředila k narození, druhá se věnovala předválečnému životu, třetí se zabývala obdobím v zahraničním odboji a poslední poválečným životem,“ řekl oceněný absolvent FF.

Pod vedením Pavla Kreisingera z katedry historie FF se práci věnoval celé navazující magisterské studium. S dvouletým výzkumem začal prakticky po dokončení bakalářského studia. "Práce je výjimečná zejména tím, že autor použil mimo běžných metod historikovy práce také metody historické sociologie a statistiky. Analýzu pomocí těchto metod jsme měli sice k dispozici u našich pozemních jednotek, u leteckého personálu však dosud chyběla. Práce je nadprůměrná a svým pečlivým zpracováním a rozsahem má úroveň spíše práce rigorózní," řekl Pavel Kreisinger. 

Data čerpal Petr Žižka ve Vojenském ústředním archivu – Vojenském historickém archivu v Praze, který navštěvoval velmi často. Kromě toho bádal i ve Vojenských historických archivech v Bratislavě a Trnavě a podařilo se mu spojit i s několika příbuznými Čechoslováků, kteří u 8311. Servicing Echelonu sloužili. Hodně času věnoval i třídění dat ke každému čs. příslušníkovi 8311. Servicing Echelonu. „Rád bych pokračoval v doktorském studiu. Zatím se mi to ale nepovedlo, proto se momentálně marně snažím najít uplatnění ve svém oboru. I nadále bych chtěl pokračovat v šíření povědomí o Čechoslovácích sloužících za druhé světové války v Royal Air Force,“ uvedl.

V letošním roce bylo do soutěže o Cenu Edvarda Beneše přihlášeno 21 prací, z toho devět z Historie 20. století a 12 ze Sociologie. 

Cena Edvarda Beneše pro Petra Žižku z FF UP: Práce je postavena především na archivních pramenech, a to i od soukromých osob. Petru Žižkovi se podařilo u více než 160 osob zpracovat základní údaje – datum a místo narození, mateřskou řeč, náboženské vyznání, k předválečnému životu nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání, příslušnost ke kraji, rodinný stav, předválečnou vojenskou službu a odchod z Československa, v odboji pak cestu do R. A. F. a službu zde, dále návrat do Československa a další poválečné osudy – propuštění z armády, emigraci, perzekuci, spolupráci s STB a další otázky. Jedná se o mimořádný badatelský počin. Více ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Debata v Pevnosti poznání o světové ekonomice: Švejnar, Středula, Matesová

Obchodní války mezi Čínou a USA i hrozba brexitu zpomalují světovou ekonomiku. Jsme na to připravení? Hrozí nám recese, nebo jen běžné zpomalení růstu? Jak by měl reagovat český stát a jak byznys? I tyto otázky zazní ve veřejné debatě Českého rozhlasu Plus 31. října od 18.30 do 20.00 v Pevnosti poznání.

Přední čeští ekonomové Jana Matesová a Jan Švejnar, podnikatel Zbyněk Frolík, odborový předák Josef Středula a novinář David Klimeš budou v Laudonově sále popularizačního centra diskutovat na téma Přízrak krize: Je světová ekonomika v ohrožení? Večerem provede moderátor Michael Rozsypal.

„Jestli přijde ekonomická krize a jestli jsme na ni dobře připravení? To samozřejmě nevím. Ale určitě se můžeme poučit z minulých krizí. To znamená například nemít tu recesi z let 2011- 2013, kdy jsme možná až moc šetřili. A také máme mít v pořádku sociální systémy, důchody, zdravotnický systém. Takže jestli je před námi nějaká krize, recese, tak určitě nejsme zas tak dobře připraveni, jak bychom mohli. Přijďte si o tom všem promluvit,“ zve na setkání David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz.

Veřejná debata Českého rozhlasu Plus je netradiční formát. Diváci jsou po celou dobu vtaženi do debaty nejen dotazy, ale i hlasováním, a mohou tak ovlivnit průběh celého večera. Debata je veřejně přístupná, je zdarma a bez registrace. Kdo nemůže přijít osobně, může poslouchat živě na vlnách Českého rozhlasu Plus nebo sledovat video přenos na facebooku rozhlasové stanice.

Hosté debaty Českého rozhlasu Plus:

• Jana Matesová, ekonomka a bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance

• Jan Švejnar, profesor ekonomie, předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a ředitel think-tanku IDEA při Cerge-EI, ředitel Center on Global Economic Governance na Kolumbijské univerzitě

• Zbyněk Frolík, zakladatel a spolumajitel firmy Linet

• Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

• David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz

Debata v Pevnosti poznání o světové ekonomice: Švejnar, Středula, Matesová

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/30/2019 - 14:15

Obchodní války mezi Čínou a USA i hrozba brexitu zpomalují světovou ekonomiku. Jsme na to připravení? Hrozí nám recese, nebo jen běžné zpomalení růstu? Jak by měl reagovat český stát a jak byznys? I tyto otázky zazní ve veřejné debatě Českého rozhlasu Plus 31. října od 18.30 do 20.00 v Pevnosti poznání.

Přední čeští ekonomové Jana Matesová a Jan Švejnar, podnikatel Zbyněk Frolík, odborový předák Josef Středula a novinář David Klimeš budou v Laudonově sále popularizačního centra diskutovat na téma Přízrak krize: Je světová ekonomika v ohrožení? Večerem provede moderátor Michael Rozsypal.

„Jestli přijde ekonomická krize a jestli jsme na ni dobře připravení? To samozřejmě nevím. Ale určitě se můžeme poučit z minulých krizí. To znamená například nemít tu recesi z let 2011- 2013, kdy jsme možná až moc šetřili. A také máme mít v pořádku sociální systémy, důchody, zdravotnický systém. Takže jestli je před námi nějaká krize, recese, tak určitě nejsme zas tak dobře připraveni, jak bychom mohli. Přijďte si o tom všem promluvit,“ zve na setkání David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz.

Veřejná debata Českého rozhlasu Plus je netradiční formát. Diváci jsou po celou dobu vtaženi do debaty nejen dotazy, ale i hlasováním, a mohou tak ovlivnit průběh celého večera. Debata je veřejně přístupná, je zdarma a bez registrace. Kdo nemůže přijít osobně, může poslouchat živě na vlnách Českého rozhlasu Plus nebo sledovat video přenos na facebooku rozhlasové stanice.

Hosté debaty Českého rozhlasu Plus:

• Jana Matesová, ekonomka a bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance

• Jan Švejnar, profesor ekonomie, předseda Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a ředitel think-tanku IDEA při Cerge-EI, ředitel Center on Global Economic Governance na Kolumbijské univerzitě

• Zbyněk Frolík, zakladatel a spolumajitel firmy Linet

• Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)

• David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz

Kategorie: Novinky z UP a PřF

AS PdF vzal na vědomí chystanou změnu ve funkci tajemníka fakulty

Akademický senát pedagogické fakulty ocenil práci Milana Tomáška, který na této fakultě působil řadu let jako tajemník. Vzhledem k jeho odchodu do důchodu vzal na vědomí návrh děkanky fakulty Libuše Ludíkové, aby v následujícím období tuto činnost vykonávala Andrea Novotná.

Senátoři pedagogické fakulty se na říjnovém jednání seznámili s návrhem děkanky fakulty Libuše Ludíkové, aby nově funkci tajemnice vykonávala Andrea Novotná. Potřeba změny na této pozici vzešla z plánovaného odchodu do důchodu stávajícího tajemníka fakulty Milana Tomáška, který v současné době již čerpá řádnou dovolenou.

Novou kandidátku na tajemnici senátu představil proděkan Vojtech Regec. Uvedl, že pozice tajemníka je pro fakultu zásadní a Andrea Novotná prošla řádným výběrovým řízením. „Na UP působí již od roku 2006, na pedagogické fakultě jako referentka Ústavu výzkumu a vývoje od roku 2016,“ uvedl Vojtech Regec. AS PdF po krátké diskuzi poděkoval svým usnesením Milanu Tomáškovi za třicetiletou činnost ve prospěch fakulty a návrh jmenovat do funkce tajemnice fakulty Andreu Novotnou vzal na vědomí.

Během říjnového jednání senátoři pedagogické fakulty i schválili druhého místopředsedu senátu. Studentku Janu Kočí, která své studium již absolvovala, vystřídá doktorand Ústavu pedagogiky Zdeněk Rechtik, který zároveň působí jako lektor na katedře primární a preprimární pedagogiky.

Per rollam AS PdF UP schválil také předložené doktorské studijními programy, souhlasně se vyslovil i k předložené Výroční zprávě o hospodaření pedagogické fakulty v roce 2018 i Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na rok 2020.

AS PdF vzal na vědomí chystanou změnu ve funkci tajemníka fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/30/2019 - 12:02

Akademický senát pedagogické fakulty ocenil práci Milana Tomáška, který na této fakultě působil řadu let jako tajemník. Vzhledem k jeho odchodu do důchodu vzal na vědomí návrh děkanky fakulty Libuše Ludíkové, aby v následujícím období tuto činnost vykonávala Andrea Novotná.

Senátoři pedagogické fakulty se na říjnovém jednání seznámili s návrhem děkanky fakulty Libuše Ludíkové, aby nově funkci tajemnice vykonávala Andrea Novotná. Potřeba změny na této pozici vzešla z plánovaného odchodu do důchodu stávajícího tajemníka fakulty Milana Tomáška, který v současné době již čerpá řádnou dovolenou.

Novou kandidátku na tajemnici senátu představil proděkan Vojtech Regec. Uvedl, že pozice tajemníka je pro fakultu zásadní a Andrea Novotná prošla řádným výběrovým řízením. „Na UP působí již od roku 2006, na pedagogické fakultě jako referentka Ústavu výzkumu a vývoje od roku 2016,“ uvedl Vojtech Regec. AS PdF po krátké diskuzi poděkoval svým usnesením Milanu Tomáškovi za třicetiletou činnost ve prospěch fakulty a návrh jmenovat do funkce tajemnice fakulty Andreu Novotnou vzal na vědomí.

Během říjnového jednání senátoři pedagogické fakulty i schválili druhého místopředsedu senátu. Studentku Janu Kočí, která své studium již absolvovala, vystřídá doktorand Ústavu pedagogiky Zdeněk Rechtik, který zároveň působí jako lektor na katedře primární a preprimární pedagogiky.

Per rollam AS PdF UP schválil také předložené doktorské studijními programy, souhlasně se vyslovil i k předložené Výroční zprávě o hospodaření pedagogické fakulty v roce 2018 i Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti PdF UP na rok 2020.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

UP receives €600.000 to apply scientific findings into practice

News: Faculty of Science - St, 10/30/2019 - 08:00

Thanks to the financial support of the Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) provided within the GAMA2 programme, in 2020–2022 Palacký University can make use of up to €600,000 in support to finalize scientific findings for practical use. The UP Science and Technology Park (VTP UP) has started accepting applications for Proof-of-Concept sub-projects.

The projects are designed for researchers who want to get their ideas on the market while doing what they enjoy and what fulfils them. Applications will continue to be accepted until the funds, which amount to €200,00 for each year, become depleted.

The TA CR GAMA2 programme aims to support the verification of the results of applied research and to prepare their subsequent commercial use. “Do you need to build a prototype device or a software tool to showcase your project to potential customers or verify the qualities of the result so that it can be patented effectively? Do you wish to transform your research output into applicable practice? Then the Proof-of-Concept projects are here for you,” said Petr Kubečka, Head of the Technology Transfer Office.

Proof-of-Concept projects have proven to be a very effective tool for successful commercialisation in the past. “This year we have successfully completed the last seven sub-projects from the previous call of the GAMA programme, which was implemented in 2014–2019,” Kubečka said. “A total of 28 sub-projects were supported in this university-wide project, and 52 valuable results were achieved. Some of them have already been applied in practice, others are being negotiated with commercial partners and investors. In the new call, the VTP UP team will cooperate even more closely with all the investigators in order to implement the results quickly and efficiently,” he added.

In order to have their projects launched by 1 January 2020, project applications must be sent to VTP UP no later than 11 November 2019 and subsequently approved by the Commercialisation Board. All documents necessary for filing the application can be found on the VTP UP website, in the section “For download”. The budget of the projects can be used for material costs, travel, services, and salaries of the investigators. Applicants can apply for the project even after November 11, 2019, but projects approved by the Board will not be launched until the second quarter of 2020. More information is available here.

Kategorie: News from UP

Univerzita získala 15 milionů korun na aplikování vědeckých výsledků do praxe

Díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky (TA ČR) v rámci programu GAMA2 může Univerzita Palackého v letech 2020–2022 podpořit částkou až 15 milionů korun dopracování vědeckých výsledků pro použití v praxi. Vědeckotechnický park UP proto zahájil příjem přihlášek dílčích projektů Proof-of-Concept.

Projekty jsou určeny pro výzkumníky, kteří chtějí dostat svůj nápad na trh, a přitom dělat to, co je baví a naplňuje. Příjem přihlášek bude kontinuálně otevřen až do vyčerpání dostupných prostředků, které činí 5 milionů korun na každý rok řešení.

Program TA ČR GAMA je zaměřen na ověřování výzkumných výsledků univerzit pro následné tržní uplatnění. „Potřebujete postavit prototyp zařízení či softwarový nástroj pro předvedení vašeho projektu potenciálním zákazníkům nebo ověřit vlastnosti výsledku tak, aby bylo možné jej účelně patentovat? Chcete přetavit výstup výzkumu do použitelné praxe? Pak právě pro vás jsou Proof-of-Concept projekty určeny,“ uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií.

Projekty Proof-of-Concept se již v minulosti ukázaly jako velice efektivní nástroj pro úspěšnou komercializaci. „V letošním roce jsme úspěšně ukončili posledních sedm dílčích projektů z předchozí výzvy programu GAMA, který byl realizován v letech 2014–2019,“ uvedl Kubečka. „V tomto celouniverzitním projektu bylo podpořeno celkem 28 dílčích projektů a dosaženo 52 zajímavých výsledků. Některé z nich jsou již aplikovány v praxi, u dalších probíhají jednání s komerčními partnery a investory. V nové výzvě bude tým VTP UP s řešiteli spolupracovat ještě úžeji, aby se podařilo rychle a efektivně výsledky uplatnit,“ dodal.

Aby bylo možné zahájit řešení od 1. 1. 2020, musí být přihlášky projektů odeslány na VTP UP nejpozději 11. 11. 2019 a následně řešení projektu odsouhlaseno Radou pro komercializaci. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Rozpočet projektů lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Zájemci mohou projekt přihlásit i po datu 11. 11. 2019, řešení Radou odsouhlasených projektů pak ale bude zahájeno až ve druhém kvartále roku 2020. Více informací zde.

Univerzita získala 15 milionů korun na aplikování vědeckých výsledků do praxe

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 10/30/2019 - 08:00

Díky finanční podpoře Technologické agentury České republiky (TA ČR) v rámci programu GAMA2 může Univerzita Palackého v letech 2020–2022 podpořit částkou až 15 milionů korun dopracování vědeckých výsledků pro použití v praxi. Vědeckotechnický park UP proto zahájil příjem přihlášek dílčích projektů Proof-of-Concept.

Projekty jsou určeny pro výzkumníky, kteří chtějí dostat svůj nápad na trh, a přitom dělat to, co je baví a naplňuje. Příjem přihlášek bude kontinuálně otevřen až do vyčerpání dostupných prostředků, které činí 5 milionů korun na každý rok řešení.

Program TA ČR GAMA je zaměřen na ověřování výzkumných výsledků univerzit pro následné tržní uplatnění. „Potřebujete postavit prototyp zařízení či softwarový nástroj pro předvedení vašeho projektu potenciálním zákazníkům nebo ověřit vlastnosti výsledku tak, aby bylo možné jej účelně patentovat? Chcete přetavit výstup výzkumu do použitelné praxe? Pak právě pro vás jsou Proof-of-Concept projekty určeny,“ uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií.

Projekty Proof-of-Concept se již v minulosti ukázaly jako velice efektivní nástroj pro úspěšnou komercializaci. „V letošním roce jsme úspěšně ukončili posledních sedm dílčích projektů z předchozí výzvy programu GAMA, který byl realizován v letech 2014–2019,“ uvedl Kubečka. „V tomto celouniverzitním projektu bylo podpořeno celkem 28 dílčích projektů a dosaženo 52 zajímavých výsledků. Některé z nich jsou již aplikovány v praxi, u dalších probíhají jednání s komerčními partnery a investory. V nové výzvě bude tým VTP UP s řešiteli spolupracovat ještě úžeji, aby se podařilo rychle a efektivně výsledky uplatnit,“ dodal.

Aby bylo možné zahájit řešení od 1. 1. 2020, musí být přihlášky projektů odeslány na VTP UP nejpozději 11. 11. 2019 a následně řešení projektu odsouhlaseno Radou pro komercializaci. Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky lze nalézt na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Rozpočet projektů lze čerpat na materiál, cestovné, služby a mzdy řešitelů. Zájemci mohou projekt přihlásit i po datu 11. 11. 2019, řešení Radou odsouhlasených projektů pak ale bude zahájeno až ve druhém kvartále roku 2020. Více informací zde.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

What is concealed in the underground of Jáchymov? A publication by Academia uncovers the unparalleled mineral treasures

News: Institute of Physics - Út, 10/29/2019 - 17:12

The mineral wealth of the Jáchymov deposit has been well-known for almost five centuries due to the German scholar Georgius Agricola. In spite of this, Jakub Plášil and his research team succeeded in discovering and describing more than a dozen of as-yet unknown, mostly uranium-based minerals in the recent years. Their findings are now available in the collective publication titled “Jáchymov – A Mineralogical Jewel of the Ore Mountains” co-authored by Jakub Plášil, Pavel Škácha, and Vladimír Horák.

“The authors have considered decades of geological, mineralogical and crystallographic research of the world-renowned location to be able to give general public a popular but scientifically accurate account of the mineral variety at the local, small-sized deposit, the extraction at which has influenced the course of history for several times,” said Michal Dušek, the Head of the Solid Particle Physics Division at the Institute of Physics of the CAS – which is also Jakub Plášil‘s a home institution, praising the team of authors.

The introduction to the publication by Academia concisely describes how the interest in the mineral resources of Jáchymov have changed over the centuries: the mining town has seen consecutive periods of silver, arsen, cobalt as well as uraninite mining – the sources used at first to make coloured glass, to extract radium for medicinal purposes at a later stage and to develop the atomic bomb after the WWII.

The extraction of mineral resources in the Ore Mountains has been associated with a number of technical innovations and discoveries from the very beginning. Until as late as the nineteen century, some of the local mines had used what was known as a “mihadlo”, a mine water pumping device, designed in 1551. In the early 20th century, Jáchymov held a global monopoly on producing radium, which was first extracted from uraninite by Marie Curie-Skłodowská and her husband. Also, the world‘s first state miner training school and the very first radon spa were established in Jáchymov.

The Jáchymov deposit is also the place of origin of the uranium ore used for the development of the first Soviet atomic bomb, tested in 1949 at the Semipalatinsk Test Site. The strategic role that the extraction of uranium played in the Soviet Era may be evidenced by a secret pact between the USSR and Czechoslovak governments from November 23rd, 1945, and by a decision of Antonín Zápotocký, the prime minister of the time, to submit the uranium extraction directly to state control in 1952. The mining of uranium claimed victims and caused hardship among political prisoners as a result of forced labour, for which they were interned in concentration camps located near the mines.

The next chapters of the publication address the outcome of the multiannual research by the team of authors, presenting detailed descriptions of primary and secondary minerals originating from the Jáchymov deposit. The complex overview of mineralogy and mineral wealth was complemented with photographs provided by Czech and foreign museums; historical map reproductions and photos of artworks created from local minerals.


Jakub Plášil has focused on mineralogical crystallography at the Institute of Physics of the CAS and has co-authored descriptions of more than eighty new mineral types originating from around the world. In the long term, he has concentrated on the mineralogy of uranium and the mineralogy and geochemistry of the Jáchymov ore district.

Jáchymov – mineralogická perla Krušnohoří
Nakladatelství Academia
ISBN 978-80-200-2931-7

Kategorie: News from FZU

Co skrývá jáchymovské podzemí? Unikátní minerální poklady odhalí publikace nakladatelství Academia

Novinky: Fyzikální ústav - Út, 10/29/2019 - 17:12

Minerální bohatství jáchymovského ložiska je známo již téměř pět století, od dob významného německého učence Georgia Agricoly. Přesto se týmu vědců v čele s Jakubem Plášilem během posledních let podařilo objevit a popsat více než desítku dosud neznámých minerálů, zejména obsahujících uran. Nejen jim je věnována souborná publikace Jáchymov – mineralogická perla Krušnohoří, u jejíhož vzniku stáli spolu s Plášilem i Pavel Škácha a Vladimír Horák.

„Autoři zúročili desetiletí geologického, mineralogického a krystalografického výzkumu světově proslulé lokality, aby podali veřejnosti přístupnou, ale vědecky exaktní formou svědectví o minerální pestrosti zdejšího, rozsahem nevelkého ložiska, jehož těžba několikrát ovlivnila běh světových dějin,“ chválí trojici Michal Dušek, vedoucí Sekce fyziky pevných látek Fyzikálního ústavu AV ČR, kde působí i Jakub Plášil.

Úvodní část publikace, vydané nakladatelstvím Academia, přehledně zachycuje proměnu zájmu o jáchymovské nerostné suroviny v průběhu staletí. Hornické město zažilo etapu těžby stříbra, arsenu, kobaltu i uraninitu, nejprve používaného na barvení skla, později na získávání radia pro medicinální účely a po druhé světové válce na výrobu katomové bomby.

Těžba surovin v Krušnohoří je od počátků spojena s mnoha technickými inovacemi a vynálezy. Až do devatenáctého století se v některých dolech užívalo mihadlo, čerpací stroj na důlní vodu, zkonstruovaný v roce 1551. Jáchymov měl zkraje dvacátého století světový monopol na produkci radia, které poprvé z uranové rudy smolince izolovala spolu s manželem Marie Curie-Skłodowská. V Jáchymově také vzniklo první státní hornické učiliště na světě a také první radonové lázně.

Z Jáchymova rovněž pocházel uran použitý v první sovětské atomové bombě, která byla odpálena v roce 1949 na cvičné střelnici u Semipalatinsku. O strategickém významu dobývání uranové rudy pro Sovětský svaz svědčí tajná dohoda mezi vládou Svazu Sovětských Socialistických Republik a vládou Československé republiky z 23. listopadu 1945 i krok ministerského předsedy Antonína Zápotockého, který její správu v roce 1952 podřídil přímo vládě. Těžba uranu byla vykoupena lidskými oběťmi a utrpením v podobě nucené práce politických vězňů internovaných v koncentračních táborech v blízkosti dolů.

Výsledek mnohaletého výzkumu autorského kolektivu v dalších částech publikace prezentuje podrobný popis primárních a sekundárních minerálů z jáchymovského ložiska. Komplexní přehled mineralogie a minerálního bohatství autoři rozšířili o fotografie z českých a zahraničních muzeí, reprodukce historických map i snímky uměleckých děl vytvořených z lokálních minerálů.


Jakub Plášil se věnuje mineralogické krystalografii ve Fyzikálním ústavu AV ČR a je spoluautorem popisu více než osmdesáti nových minerálních druhů z celého světa. Dlouhodobě se zabývá mineralogií uranu a také mineralogií a geochemií jáchymovského rudního revíru.

Jáchymov – mineralogická perla Krušnohoří
Nakladatelství Academia
ISBN 978-80-200-2931-7

Kategorie: Novinky z AV a FZÚ

30 let svobody! A jak dál? Nenechte si ujít velkou debatu rektorů, novinářů, studentů a veřejnosti v Pevnosti poznání

Univerzita Karlova připravuje ve spolupráci s Univerzitou Palackého u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 1989 velkou veřejnou debatu s názvem „30 let svobody! A jak dál?“ Debata se bude konat v úterý 5. listopadu od 17:30 v olomoucké Pevnosti poznání. Vstup na besedu je zdarma.

Diskuze se zúčastní rektoři obou univerzit Tomáš Zima a Jaroslav Miller, politolog FF UP Tomáš Lebeda, novináři Jindřich Šídlo ze Seznam Zpráv a Nora Fridrichová z ČT, bývalý předseda vlády Vladimír Špidla, bývalý eurokomisař Pavel Telička, diplomatka Jana Hybášková, politolog Lubomír Kopeček a youtuber Lukáš „Lukefry“ Fritscher a také zástupci studentů. Veřejná debata je pokračováním projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“.

„Třicáté výročí 17. listopadu 1989 je vhodnou příležitostí ohlédnout se a zhodnotit, jak si jako společnost a země v éře svobody vedeme, jak jsme úspěšní, co se povedlo a co ne. Chceme se podívat na události z různých úhlů pohledu, proto jsme připravili veřejnou diskusi a pozvali do ní významné osobnosti veřejného života, aktéry revolučního dění, novináře, akademiky, politiky i politology. Naším cílem není jen řešit minulost, ale diskutovat také o tom, kam směřujeme, o výzvách a příležitostech, které jsou před námi. Mám proto radost, že se nám podařilo do přípravy akce zapojit studenty a studentky. Jsem přesvědčen, že sametová revoluce nám otevřela dveře k demokracii a svobodě. Naše občanská společnost je velmi mladá a čelí celé řadě překážek. O cestě, jak je překonávat, je nutné intenzivně mluvit. Věřím, že k tomu přispěje i tato debata,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Diskutovat se bude o čtyřech časových obdobích a hlavních událostech, které je provázely: Sametová naděje (1989–1999), Zpátky do Evropy (2000–2009), Politické turbulence (2010–2019), Jak dál? (2020–?).

Do přípravy akce se zapojili studenti obou univerzit. Ke všem čtyřem časovým obdobím natáčí krátká videa, která ukáží, jak uplynulých třicet let svobody vnímají mladí lidé. Studenti budou rovněž diskuzi spolumoderovat a pokládat první dotazy.

Debata v Olomouci se bude konat pod záštitou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc. Hodnocení třiceti let svobody bude už sedmou veřejnou diskuzí v rámci projektu Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“. Podrobné informace o diskuzích, fotogalerie, videa i závěry debat lze najít na webu projektu www.ceskoajakdal.cz.

Stránky