Feed aggregator

Iniciativa Zaparkuj vstupuje do páté sezony, ulice oživí hudbou

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 5. May 2019 - 8:00

S blížícím se létem opět ožijí také aktivity univerzitní iniciativy Zaparkuj, která na podzim 2013 vznikla s myšlenkou oživení dění v olomouckých parcích. Motivováni úspěchy předešlých let se organizátoři rozhodli svou činnost pro letošní rok ještě vystupňovat a vylepšit. Občanům i návštěvníkům Olomouce nabídnou zdarma bohatý letní program plný hudby, tance, filmů a dalších aktivit.

Novinkou pro letošní rok je především spolupráce s pouličními muzikanty. „Letos nám k pestrým aktivitám přibyl také miniprojekt Zaparkuj kulturu v ulicích, který má v plánu pomocí buskingu rozšířit hudbu do ulic Olomouce,“ popsal Ondřej Martínek, hlavní koordinátor celého projektu, novou programovou složku Zaparkuj.

Iniciativa Zaparkuj nebude chybět ani na Olomouckém majálesu UP. Na pondělí 6. května je připraveno Zaparkuj kino, promítat se bude snímek Big Lebowski. V hlavní den majálesu, úterý 7. května, pak zájemci budou moci na Biskupském náměstí navštívit Zaparkuj chill out zónu. Více v programu majálesu.

Olomoučtí ji mohli na vlastní uši zažít už koncem dubna, kdy se Zaparkuj se svým stánkem zúčastnilo jarní etapy Flory. Ve čtvrtek, pátek a sobotu návštěvníci během výstavy potkávali v odpoledních hodin písničkáře, kteří svou hudbou oživovali veřejný prostor. Podobné aktivity se plánují i v průběhu léta.

„Nová aktivita neznamená, že by Zaparkuj mělo upouštět od svých již zavedených akcí. Během celého léta se tak můžete těšit na pravidelné Zaparkuj festy s různorodým programem od promítání filmů přes koncerty, swingové tančírny až po loni velice vyvedený ples v parku,“ doplnil Martínek. Pokračovat bude i půjčovna piknikových košů, které se dají pořídit ve Zbrojnici v Coffee Library buď naplněné dobrotami, nebo prázdné.

Stánek Zaparkuj s půjčovnou deskových her a sportovního vybavení se objeví také na několika dalších akcích, které pořádá statutární město Olomouc nebo Výstaviště Flora – například Běh pro paměť národa, Sportovní den pro seniory či další etapy Flory.

Iniciativě Zaparkuj se již pět let daří díky koncertům, tančírnám, promítáním filmů a dalším aktivitám, které během léta v pravidelných intervalech ve všech olomouckých parcích pořádá, oživovat veřejný prostor Olomouce. Dosud se podílela na více než stovce akcí, které buď sama pořádala, nebo se jich se svou mobilní půjčovnou sportovního vybavení a deskových her účastnila. V loňském roce pak během srpna poprvé uskutečnila také ples pod širým nebem ve Smetanových sadech, který se setkal s velkým ohlasem.

Unikátní výstava Voda a civilizace vznikla i s přispěním RCPTM

Příběh vody a její klíčový význam pro život člověka přináší výstava fotografií Voda a civilizace, kterou si od 2. května mohou zájemci prohlédnout na pražské Kampě. Jejím cílem je představit vodu jako strategickou surovinu a upozornit, že péče o ni bude hlavní úkolem mnoha následujících generací. Mezi šestnácti institucemi z tuzemska i zahraničí, které se na přípravě expozice podílely, je i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého.

Do přípravy výstavy se zapojili Jan Filip, Michal Otyepka a Radek Zbořil z RCPTM. Podle vědců k sobě totiž voda a nanomateriály mají velmi blízko, jejich vzájemná interakce je starší než lidstvo samo. Na povrchu přírodních nanočástic oxidů nebo sulfidů kovů mohlo v dávné minulosti dojít ke klíčovým reakcím vedoucím ke vzniku života na Zemi. Nanočástice se ve vodách vyskytují přirozeně, a to je jedna z možných cest, jak se dostávají do organismů.

„V moderní společnosti se pak nabízí použití nanočástic pro čištění vody, kdy nanočástice díky svému rozměru a velké ploše povrchu mohou velice efektivně interagovat s rozpuštěnou kontaminací, to znamená chemicky ji degradovat nebo vychytávat. Navíc malý rozměr těchto částic umožňuje, aby se samovolně pohybovaly například v podzemních vodách, čímž se zvyšuje možný dosah jejich účinku. Na výstavě mimo jiné představujeme možnosti využití nanočástic pro čištění podzemních vod. Kontaminace podzemních vod je poměrně specifický problém, kdy nejen že znečištění není tak očividné, ale především zde nelze využít postupy běžně aplikované na povrchu. Touto problematikou se v RCPTM zabýváme zejména v rámci projektu Centra kompetence NANOBIOWAT Technologické agentury ČR, kdy výrobu těchto typů nanočástic máme patentovanou,“ uvedl jeden z autorů doprovodných textů Jan Filip.

Na dalších panelech zástupci RCPTM představují široké veřejnosti vodu jako důležitou chemickou sloučeninu v různých skupenstvích, poukazují na význam vody pro život, zejména člověka, dále na přítomnost nových typů znečištění ve vodách či možnost využití nanomateriálů při získávání udržitelných zdrojů energie třeba solárním štěpením vody.

Kurátorem a spoluautorem výstavy je archeolog a egyptolog Miroslav Bárta, který ocenil účast olomouckého vědeckého centra v projektu. „RPCTM se řadí mezi nejvýznamnější vědecké ústavy svého druhu v naší zemi. Jeho světový význam podtrhují dlouholeté výsledky výzkumu, publikace i výchova nových vědeckých generací. Právě proto je jejich spolupráce na výstavě Voda a civilizace, první svého druhu v mezinárodním měřítku, naprosto zásadní. Panely pod jejich gescí názorně a přístupnou formou vysvětlují základní vlastnosti vody a její význam pro život na planetě Zemi,“ řekl.

Výstava obsahuje četné autorské snímky doplněné o ilustrační fotografie s poutavými popisy. Návštěvníci mohou vidět unikátní snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také kruté dopady plastů v moři na zvířata. Zajímavostí jsou fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky. Nechybí také historické fotografie, například rytina Karlova mostu z konce 18. století, která ukazuje hromadění ledových ker při povodni. Součástí výstavy jsou snímky z povodně v Praze z roku 2002, ale také současná fakta i nejaktuálnější výzkumy amerického Scrippsova ústavu, největší oceánografické instituce na světě. Venkovní expozice je přístupná 24 hodin denně, a to až do 28. května.

Categories: Novinky z UP a PřF

Unikátní výstava Voda a civilizace vznikla i s přispěním RCPTM

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 4. May 2019 - 9:00

Příběh vody a její klíčový význam pro život člověka přináší výstava fotografií Voda a civilizace, kterou si od 2. května mohou zájemci prohlédnout na pražské Kampě. Jejím cílem je představit vodu jako strategickou surovinu a upozornit, že péče o ni bude hlavní úkolem mnoha následujících generací. Mezi šestnácti institucemi z tuzemska i zahraničí, které se na přípravě expozice podílely, je i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého.

Do přípravy výstavy se zapojili Jan Filip, Michal Otyepka a Radek Zbořil z RCPTM. Podle vědců k sobě totiž voda a nanomateriály mají velmi blízko, jejich vzájemná interakce je starší než lidstvo samo. Na povrchu přírodních nanočástic oxidů nebo sulfidů kovů mohlo v dávné minulosti dojít ke klíčovým reakcím vedoucím ke vzniku života na Zemi. Nanočástice se ve vodách vyskytují přirozeně, a to je jedna z možných cest, jak se dostávají do organismů.

„V moderní společnosti se pak nabízí použití nanočástic pro čištění vody, kdy nanočástice díky svému rozměru a velké ploše povrchu mohou velice efektivně interagovat s rozpuštěnou kontaminací, to znamená chemicky ji degradovat nebo vychytávat. Navíc malý rozměr těchto částic umožňuje, aby se samovolně pohybovaly například v podzemních vodách, čímž se zvyšuje možný dosah jejich účinku. Na výstavě mimo jiné představujeme možnosti využití nanočástic pro čištění podzemních vod. Kontaminace podzemních vod je poměrně specifický problém, kdy nejen že znečištění není tak očividné, ale především zde nelze využít postupy běžně aplikované na povrchu. Touto problematikou se v RCPTM zabýváme zejména v rámci projektu Centra kompetence NANOBIOWAT Technologické agentury ČR, kdy výrobu těchto typů nanočástic máme patentovanou,“ uvedl jeden z autorů doprovodných textů Jan Filip.

Na dalších panelech zástupci RCPTM představují široké veřejnosti vodu jako důležitou chemickou sloučeninu v různých skupenstvích, poukazují na význam vody pro život, zejména člověka, dále na přítomnost nových typů znečištění ve vodách či možnost využití nanomateriálů při získávání udržitelných zdrojů energie třeba solárním štěpením vody.

Kurátorem a spoluautorem výstavy je archeolog a egyptolog Miroslav Bárta, který ocenil účast olomouckého vědeckého centra v projektu. „RPCTM se řadí mezi nejvýznamnější vědecké ústavy svého druhu v naší zemi. Jeho světový význam podtrhují dlouholeté výsledky výzkumu, publikace i výchova nových vědeckých generací. Právě proto je jejich spolupráce na výstavě Voda a civilizace, první svého druhu v mezinárodním měřítku, naprosto zásadní. Panely pod jejich gescí názorně a přístupnou formou vysvětlují základní vlastnosti vody a její význam pro život na planetě Zemi,“ řekl.

Výstava obsahuje četné autorské snímky doplněné o ilustrační fotografie s poutavými popisy. Návštěvníci mohou vidět unikátní snímky nejstarších závlahových kanálů v Izraeli, ale také kruté dopady plastů v moři na zvířata. Zajímavostí jsou fotografie českého geografa a hydrologa Bohumíra Janského, který se svým týmem v roce 1999 objevil prameny Amazonky. Nechybí také historické fotografie, například rytina Karlova mostu z konce 18. století, která ukazuje hromadění ledových ker při povodni. Součástí výstavy jsou snímky z povodně v Praze z roku 2002, ale také současná fakta i nejaktuálnější výzkumy amerického Scrippsova ústavu, největší oceánografické instituce na světě. Venkovní expozice je přístupná 24 hodin denně, a to až do 28. května.

Tandemová výuka je pro akademiky z pedagogické fakulty zajímavou zkušeností

Vybraní akademičtí pracovníci pedagogické fakulty mají možnost zažít edukační realitu na základních a středních školách prostřednictvím stáží a tandemové výuky. Zvýšit si didaktické schopnosti a kompetence mohou díky projektu Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ITEP).

Tříletý projekt získala olomoucká pedagogická fakulta díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se mimo jiné věnuje i zvyšování kvality vysokoškolských učitelů.

„Zabýváme se rozvojem didaktických kompetencí z části začínajících akademických pracovníků. Ti, kteří mají možnost vyzkoušet si výuku v tandemu, jsou akademici do pěti let od absolutoria doktorského studia. V rámci projektu mají stáž na vybrané základní či střední škole. Během ní navštěvují vyučovací hodiny jejich kvalifikace. Mladí akademici tak absolvují deset hodin náslechů, pořizují si poznámky a v závěru pak mají možnost vyzkoušet si jednu tandemovou výuku. Na ni se s pedagogem vybrané školy musí samozřejmě připravit,“ řekla Pavla Andrysová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Zdůraznila přitom, že akademičtí pracovníci tak získávají zkušenosti z jiného edukačního prostředí.

„Začínající akademický pracovník je ten, který po magisterském studiu nastoupí do doktorského studia. Stává se interním doktorandem a poté zůstane na univerzitě. Kontakt s praxí na základní či střední škole mu tedy samozřejmě chybí. A protože na pedagogické fakultě připravujeme studenty na profesní dráhu pedagoga právě na těchto školách, je nám tento projekt skutečně velkým přínosem. V tandemové výuce se jedná o úzkou spolupráci mezi pedagogy, při které dva vyučující spoleně plánují, realizují a vyhodnocují aktivity uskutečňované v rámci společně vedených hodin,“ doplnila Pavla Andrysová.  

Její slova shodně potvrdil Petr Antene z Ústavu cizích jazyků, který si tandemovou výuku vyzkoušel na olomouckém Církevním gymnáziu Německého řádu.

„Určitě zajímavá zkušenost. O výuku se podělí dva učitelé a každý tak k tématu a jeho zpracování přinese svůj pohled. Nejde o to, že by si hodinu rozdělili na dvě části, ale po celou dobu výuky se mohou vzájemně doplňovat a pomáhat si,“ uvedl. Možnost načerpat edukační realitu a získat informace, které ilustrují současné dění na školách, je podle něj pro akademického pracovníka rozhodně přínosem. „Je přece dobré vědět, že to, co učíme, má v reálné praxi dopad,“ zdůraznil.

V České republice není tandemová výuka zcela běžná, a to z řady důvodů. Přitom ten ekonomický je jeden z nejdůležitějších. Jen zřídkakdy najdeme dva učitele v jedné hodině.

„Pro pedagogy je však zpětná vazba kolegů přínosná a obohacující. Jsou totiž vesměs omezeni na běžné hospitace, které vnímají spíš jako kontrolu než rovnocenný přístup. Stejný význam pro rozvoj didaktických kompetencí má i mentoring,“ uvedla Pavla Andrysová. I ten si mohou akademici pedagogické fakulty v rámci projektu ITEP vyzkoušet.

„Asi dvacet doktorandů, tzv. mentee, má dnes zkušenějšího kolegu z katedry, tzv. mentora, který prošel školením zaměřeným na mentoring. Tento mentor pozoruje mentorovaného, jak učí, a poskytuje mu zpětnou vazbu. Mentor s mentorovaným se v podstatě snaží společně dojít k cíli, který si mentorovaný na začátku stanovil,“ dodala Pavla Andrysová.

Projekt Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ITEP) je jedním z největších projektů PdF UP, zaměřených na realizaci změn vedoucích ke zkvalitnění osobnostní identifikace studentů učitelství se svou vzdělávací i sociální rolí v jejich budoucí odborné praxi. Věnuje se také zvyšování kvality vysokoškolských učitelů, podpoře využití technologií i tvorbě a inovaci informačního systému praxí.

O projektu ITEP jsme psali také ZDE a ZDE a ZDE 

 

 

Categories: Novinky z UP a PřF

Tandemová výuka je pro akademiky z pedagogické fakulty zajímavou zkušeností

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. May 2019 - 11:28

Vybraní akademičtí pracovníci pedagogické fakulty mají možnost zažít edukační realitu na základních a středních školách prostřednictvím stáží a tandemové výuky. Zvýšit si didaktické schopnosti a kompetence mohou díky projektu Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ITEP).

Tříletý projekt získala olomoucká pedagogická fakulta díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt se mimo jiné věnuje i zvyšování kvality vysokoškolských učitelů.

„Zabýváme se rozvojem didaktických kompetencí z části začínajících akademických pracovníků. Ti, kteří mají možnost vyzkoušet si výuku v tandemu, jsou akademici do pěti let od absolutoria doktorského studia. V rámci projektu mají stáž na vybrané základní či střední škole. Během ní navštěvují vyučovací hodiny jejich kvalifikace. Mladí akademici tak absolvují deset hodin náslechů, pořizují si poznámky a v závěru pak mají možnost vyzkoušet si jednu tandemovou výuku. Na ni se s pedagogem vybrané školy musí samozřejmě připravit,“ řekla Pavla Andrysová z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Zdůraznila přitom, že akademičtí pracovníci tak získávají zkušenosti z jiného edukačního prostředí.

„Začínající akademický pracovník je ten, který po magisterském studiu nastoupí do doktorského studia. Stává se interním doktorandem a poté zůstane na univerzitě. Kontakt s praxí na základní či střední škole mu tedy samozřejmě chybí. A protože na pedagogické fakultě připravujeme studenty na profesní dráhu pedagoga právě na těchto školách, je nám tento projekt skutečně velkým přínosem. V tandemové výuce se jedná o úzkou spolupráci mezi pedagogy, při které dva vyučující spoleně plánují, realizují a vyhodnocují aktivity uskutečňované v rámci společně vedených hodin,“ doplnila Pavla Andrysová.  

Její slova shodně potvrdil Petr Antene z Ústavu cizích jazyků, který si tandemovou výuku vyzkoušel na olomouckém Církevním gymnáziu Německého řádu.

„Určitě zajímavá zkušenost. O výuku se podělí dva učitelé a každý tak k tématu a jeho zpracování přinese svůj pohled. Nejde o to, že by si hodinu rozdělili na dvě části, ale po celou dobu výuky se mohou vzájemně doplňovat a pomáhat si,“ uvedl. Možnost načerpat edukační realitu a získat informace, které ilustrují současné dění na školách, je podle něj pro akademického pracovníka rozhodně přínosem. „Je přece dobré vědět, že to, co učíme, má v reálné praxi dopad,“ zdůraznil.

V České republice není tandemová výuka zcela běžná, a to z řady důvodů. Přitom ten ekonomický je jeden z nejdůležitějších. Jen zřídkakdy najdeme dva učitele v jedné hodině.

„Pro pedagogy je však zpětná vazba kolegů přínosná a obohacující. Jsou totiž vesměs omezeni na běžné hospitace, které vnímají spíš jako kontrolu než rovnocenný přístup. Stejný význam pro rozvoj didaktických kompetencí má i mentoring,“ uvedla Pavla Andrysová. I ten si mohou akademici pedagogické fakulty v rámci projektu ITEP vyzkoušet.

„Asi dvacet doktorandů, tzv. mentee, má dnes zkušenějšího kolegu z katedry, tzv. mentora, který prošel školením zaměřeným na mentoring. Tento mentor pozoruje mentorovaného, jak učí, a poskytuje mu zpětnou vazbu. Mentor s mentorovaným se v podstatě snaží společně dojít k cíli, který si mentorovaný na začátku stanovil,“ dodala Pavla Andrysová.

Projekt Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí (ITEP) je jedním z největších projektů PdF UP, zaměřených na realizaci změn vedoucích ke zkvalitnění osobnostní identifikace studentů učitelství se svou vzdělávací i sociální rolí v jejich budoucí odborné praxi. Věnuje se také zvyšování kvality vysokoškolských učitelů, podpoře využití technologií i tvorbě a inovaci informačního systému praxí.

O projektu ITEP jsme psali také ZDE a ZDE a ZDE 

 

 

Popkultura, kam se člověk podívá. Olomoucký majáles UP rozzáří centrum města

Před popkulturou člověk poslední dva týdny neuteče. Sotva se olomoucká kina vzpamatují z náporu diváků při premiéře snímku Avengers: Endgame, začne Olomoucký majáles UP, jehož letošním tématem je právě popkultura. V alegorickém průvodu, který zaplní ulice města, jistě nebudou chybět ani masky komiksových hrdinů z úspěšné marvelovské série. Populární studentský festival oživí centrum Olomouce již zkraje příštího týdne, ve dnech 6. a 7. května.

Do čela průvodu se postaví herečka a zpěvačka Erika Stárková. Obletovaná představitelka transsexuálky Dáši ze seriálu MOST! se totiž stane královnou letošního ročníku svátku olomouckých studentů. Její korunovace se uskuteční 7. května ve 13 hodin na nádvoří univerzitní knihovny ve Zbrojnici. Poté začne pestrý hudební program, v jehož čele budou stát hvězdy českého hip hopu P.S.H. a extravagantní electropopová skupina Mydy Rabycad, která to dotáhla až na britský festival Glastonbury. Se svou jazzovou kapelou na pódiu vystoupí i sama Stárková. „Letošní program je žánrově snad nejpestřejší v dějinách majálesu. I díky zvolenému tématu jsme totiž mohli namíchat opravdu pestrý koktejl. Heslu popkultury jsme dostáli ve všech ohledech,“ řekl Ondřej Martínek, hlavní koordinátor organizátorského týmu Olomouckého majálesu UP, a dodal: „Zároveň se mohou návštěvníci těšit i na již zavedené body programu, jakými jsou skvělá lokální kuchyně, výstavy nebo největší přehlídka neziskového sektoru v Olomouci.“

Milovníci divadla naleznou své útočiště na parkánových zahradách Uměleckého centra UP na Konviktu. Tam se na prknech šapitó během obou festivalových dnů prostřídají desítky účinkujících. V programu jsou divadelní hry, slam poetry, souboj v improvizaci i vystoupení předních českých stand up komiků Jiřího Charváta, Jana Géryka a Jana Studničky. Zpestřením bude speciální hospodský kvíz a promítání ikonického popkulturního filmu Big Lebowski pod širým nebem.

Popkultura bude i námětem velkoformátového graffiti, které bude vytvářet přímo na Zbrojnici ilustrátor a grafik Petr Novák neboli Ticho762 a které se následně bude dražit. „Je to absolvent naší univerzity, stejně jako někteří další účinkující. Snažíme se totiž každým rokem náš program postavit právě na tom, co dělají studenti a absolventi UP,“ řekl Martínek. Jak dodal, na organizaci majálesu se podílí třicet studentů napříč fakultami a ročníky.

Podle organizátora majáles vedle zábavy myslí i na pomoc druhým. „Celé dva dny se ponesou ve znamení benefice pro organizaci Pamatováček, která pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou,“ připomněl. Hlavní část benefice se uskuteční během večerního dvojkoncertu v Jazz Tibetu Clubu 6. května. Lidé však budou moci do připravených kasiček přispívat během celého trvání majálesu.

Pohybu holdující jedinci se mohou těšit na svižnou swingovou tančírnu, benefiční běh parkem nebo různé outdoorové aktivity. Knihomolové se mohou zúčastnit vyhlášení Literární soutěže pro studenty UP. Fanoušky soundtracků jistě nadchne Orchestr Univerzity Palackého se svým repertoárem plným filmových melodií. Nákupní horečka propukne u trefného popartového majálesového merchandise či na speciální verzi DizajnTrhu. A kdo si rád zasoutěží, může se těšit na klání o nejlepší instagramovou fotografii či nejlepší meme. Kompletní program naleznete na stránkách www.majalesolomouc.cz.

Devátý ročník Olomouckého majálesu UP se uskuteční ve dnech 6.–7. května v areálu Zbrojnice, v parkánových zahradách Uměleckého centra UP (Konviktu), v Jazz Tibet Clubu a v kině Metropol. Podrobnější informace naleznete na výše uvedených webových stránkách nebo na Facebooku.

Categories: Novinky z UP a PřF

Popkultura, kam se člověk podívá. Olomoucký majáles UP rozzáří centrum města

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 3. May 2019 - 8:00

Před popkulturou člověk poslední dva týdny neuteče. Sotva se olomoucká kina vzpamatují z náporu diváků při premiéře snímku Avengers: Endgame, začne Olomoucký majáles UP, jehož letošním tématem je právě popkultura. V alegorickém průvodu, který zaplní ulice města, jistě nebudou chybět ani masky komiksových hrdinů z úspěšné marvelovské série. Populární studentský festival oživí centrum Olomouce již zkraje příštího týdne, ve dnech 6. a 7. května.

Do čela průvodu se postaví herečka a zpěvačka Erika Stárková. Obletovaná představitelka transsexuálky Dáši ze seriálu MOST! se totiž stane královnou letošního ročníku svátku olomouckých studentů. Její korunovace se uskuteční 7. května ve 13 hodin na nádvoří univerzitní knihovny ve Zbrojnici. Poté začne pestrý hudební program, v jehož čele budou stát hvězdy českého hip hopu P.S.H. a extravagantní electropopová skupina Mydy Rabycad, která to dotáhla až na britský festival Glastonbury. Se svou jazzovou kapelou na pódiu vystoupí i sama Stárková. „Letošní program je žánrově snad nejpestřejší v dějinách majálesu. I díky zvolenému tématu jsme totiž mohli namíchat opravdu pestrý koktejl. Heslu popkultury jsme dostáli ve všech ohledech,“ řekl Ondřej Martínek, hlavní koordinátor organizátorského týmu Olomouckého majálesu UP, a dodal: „Zároveň se mohou návštěvníci těšit i na již zavedené body programu, jakými jsou skvělá lokální kuchyně, výstavy nebo největší přehlídka neziskového sektoru v Olomouci.“

Milovníci divadla naleznou své útočiště na parkánových zahradách Uměleckého centra UP na Konviktu. Tam se na prknech šapitó během obou festivalových dnů prostřídají desítky účinkujících. V programu jsou divadelní hry, slam poetry, souboj v improvizaci i vystoupení předních českých stand up komiků Jiřího Charváta, Jana Géryka a Jana Studničky. Zpestřením bude speciální hospodský kvíz a promítání ikonického popkulturního filmu Big Lebowski pod širým nebem.

Popkultura bude i námětem velkoformátového graffiti, které bude vytvářet přímo na Zbrojnici ilustrátor a grafik Petr Novák neboli Ticho762 a které se následně bude dražit. „Je to absolvent naší univerzity, stejně jako někteří další účinkující. Snažíme se totiž každým rokem náš program postavit právě na tom, co dělají studenti a absolventi UP,“ řekl Martínek. Jak dodal, na organizaci majálesu se podílí třicet studentů napříč fakultami a ročníky.

Podle organizátora majáles vedle zábavy myslí i na pomoc druhým. „Celé dva dny se ponesou ve znamení benefice pro organizaci Pamatováček, která pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou,“ připomněl. Hlavní část benefice se uskuteční během večerního dvojkoncertu v Jazz Tibetu Clubu 6. května. Lidé však budou moci do připravených kasiček přispívat během celého trvání majálesu.

Pohybu holdující jedinci se mohou těšit na svižnou swingovou tančírnu, benefiční běh parkem nebo různé outdoorové aktivity. Knihomolové se mohou zúčastnit vyhlášení Literární soutěže pro studenty UP. Fanoušky soundtracků jistě nadchne Orchestr Univerzity Palackého se svým repertoárem plným filmových melodií. Nákupní horečka propukne u trefného popartového majálesového merchandise či na speciální verzi DizajnTrhu. A kdo si rád zasoutěží, může se těšit na klání o nejlepší instagramovou fotografii či nejlepší meme. Kompletní program naleznete na stránkách www.majalesolomouc.cz.

Devátý ročník Olomouckého majálesu UP se uskuteční ve dnech 6.–7. května v areálu Zbrojnice, v parkánových zahradách Uměleckého centra UP (Konviktu), v Jazz Tibet Clubu a v kině Metropol. Podrobnější informace naleznete na výše uvedených webových stránkách nebo na Facebooku.

Přírodovědecká fakulta hostila krajská kola soutěže EUROREBUS

Přes šest stovek žáků a studentů se zúčastnilo tří moravských krajských kol 24. ročníku celostátní vědomostní soutěže EUROREBUS. Soutěžní klání, které je určeno pro základní a střední školy, se uskutečnilo v prostorách přírodovědecké fakulty pod záštitou katedry geoinformatiky.

Žáci a studenti na krajská kola vědomostní soutěže přijeli v doprovodu učitelů i rodičů. „Tato soutěž funguje už čtyřiadvacet let a je určena všem od žáků šestých tříd až po maturitní ročníky. Účastníci předvádějí své znalosti z předmětů jako jsou zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, dějepis a výchova k občanství. Na soutěži je nejkrásnější, že funguje spontánně na zájmu žáků a vyučujících. Těší nás, že za ty roky zájem o soutěž neklesá. Naopak, začátkem školního roku se hlásí přes 25 tisíc žáků z celé republiky," uvedl ředitel Daniel Kozák.

Soutěž EUROREBUS probíhá během celého školního roku. „Viděl jsem radost i zájem soutěžících řešit úlohy a při bouřlivých diskuzích hledat nad mapami v atlasu," řekl Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky. Krajského kola se na přírodovědecké fakultě zúčastnil i Petr Hodinský z Gymnázia v Židlochovicích. „Pokusíme se umístit na co nejlepším místě. V loňském roce jsme skončili čtvrtí v krajském kole a osmí v celostátním finále."

Soutěž probíhá po dobu celého školního roku, celostátní finále se uskuteční začátkem června. Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže povedou nejlépe, získává putovní Pohár EUROREBUS, zástupci vítězných tříd ve všech věkových kategoriích získají účast v Expedici po Evropě. Výsledky všech krajských kol najdete zde.

Categories: Novinky z UP a PřF

Přírodovědecká fakulta hostila krajská kola soutěže EUROREBUS

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. May 2019 - 15:00

Přes šest stovek žáků a studentů se zúčastnilo tří moravských krajských kol 24. ročníku celostátní vědomostní soutěže EUROREBUS. Soutěžní klání, které je určeno pro základní a střední školy, se uskutečnilo v prostorách přírodovědecké fakulty pod záštitou katedry geoinformatiky.

Žáci a studenti na krajská kola vědomostní soutěže přijeli v doprovodu učitelů i rodičů. „Tato soutěž funguje už čtyřiadvacet let a je určena všem od žáků šestých tříd až po maturitní ročníky. Účastníci předvádějí své znalosti z předmětů jako jsou zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, dějepis a výchova k občanství. Na soutěži je nejkrásnější, že funguje spontánně na zájmu žáků a vyučujících. Těší nás, že za ty roky zájem o soutěž neklesá. Naopak, začátkem školního roku se hlásí přes 25 tisíc žáků z celé republiky," uvedl ředitel Daniel Kozák.

Soutěž EUROREBUS probíhá během celého školního roku. „Viděl jsem radost i zájem soutěžících řešit úlohy a při bouřlivých diskuzích hledat nad mapami v atlasu," řekl Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky. Krajského kola se na přírodovědecké fakultě zúčastnil i Petr Hodinský z Gymnázia v Židlochovicích. „Pokusíme se umístit na co nejlepším místě. V loňském roce jsme skončili čtvrtí v krajském kole a osmí v celostátním finále."

Soutěž probíhá po dobu celého školního roku, celostátní finále se uskuteční začátkem června. Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže povedou nejlépe, získává putovní Pohár EUROREBUS, zástupci vítězných tříd ve všech věkových kategoriích získají účast v Expedici po Evropě. Výsledky všech krajských kol najdete zde.

Olomoucké právnické dny připomněly třicet let svobody

Již potřinácté, a tentokrát navzdory rozsáhlé přestavbě, pořádala právnická fakulta svou nejvýznamnější vědeckou událost akademického roku. Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny přilákala přes dvě stě účastníků. Význam sympozia, které mělo podtitul 30 let posttotalitního právního řádu, podtrhla aktivní účast Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu.

Letošní ročník Olomouckých právnických dnů byl jiný hned v několika ohledech. Fakulta jej uspořádala zhruba o měsíc dřív než obvykle a organizátoři museli program vtěsnat do jediného dne. Přizpůsobovali se totiž rozsáhlým stavební pracím, které souvisejí s dostavbou nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem. „Jsem nesmírně ráda, že se podařilo zorganizovat naši tradiční mezinárodní vědeckou konferenci i letos, kdy si připomínáme třicet let od Sametové revoluce a tomuto výročí věnujeme téma plenární sekce, právě na tomto místě,“ řekla na úvod setkání děkanka Zdenka Papoušková a vzápětí upozornila na paradox, kdy se konference zaměřená na vývoj posttotalitního právního řádu koná v budově, v níž před rokem 1989 sídlil okresní výbor komunistické strany.

Rychetský: Obstáli jsme

Na kuriozity byla bohatá také přednáška Pavla Rychetského v úvodní plenární sekci. Předseda Ústavního soudu ji nazval Transformace právního řádu po listopadu 1989. Na konkrétních případech vzniku a přijímání nových zákonů přiblížil nelehkou transformaci právního systému a zdůraznil, že patrně žádný jiný stát nepřijal v tak krátkém časovém rozmezí takové množství novelizací ústavy a samostatných ústavních zákonů jako Československo ve třech letech po pádu komunismu.

Za úsměvný například považuje fakt, že nově vyjednaná federální vláda byla jmenovaná prezidentem Gustávem Husákem 10. prosince 1989 na Den lidských práv. S nadhledem také vzpomněl, jak narychlo diktoval do telefonu ke schválení prezidentský slib nebo okolnosti vzniku zákonů, které měnily název státu. „Cílem reformy po listopadu 1989 bylo vybudování moderní společnosti založené na úctě k člověku, na respektování jeho občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv ve svobodné tržní ekonomice. Kráčeli jsme přitom nevyšlapanou cestou, při které zdrojem inspirací legislativních kroků byla jakási kombinace osvědčených historických právních institutů s moderními jevy v právu druhé poloviny dvacátého století vycházejícími z materiálního pojetí demokratického právního státu a z ochrany svobody jednotlivce a autonomie jeho vůle,“ řekl Pavel Rychetský s tím, že i přes některé neúspěchy, a to zejména v oblasti privatizace národního majetku, spolu se svými kolegy obstáli.

Na společnou plenární sekci navázala jednání v sedmi tematicky zaměřených sekcích. Například Karolína Červená z Právnické fakulty Univerzity Jozefa Šafárika v Košicích si vybrala sekci Právně-ekonomické aspekty fungování státu. „Do Olomouce na konferenci jezdím pravidelně. Prohlubuji tak vztahy mezi našimi fakultami a současně je účast pro mě přínosná a zajímavá po odborné stránce. Odvážím si opět řadu zajímavých postřehů a nové kontakty,“ zhodnotila Karolína Červená

Česko-polský seminář

Součástí letošních Olomouckých právnických dnů byl navíc i 6. česko-polský právnický seminář věnovaný aktuálním otázkám právního státu v obou zemích. Koná se vždy jednou za dva roky střídavě v Česku a Polsku a je určený především odborníkům na ústavní právo. Olomoucká fakulta jej hostila již podruhé.

„Cílem našich setkávání je výměna zkušeností. Ukazuje se, že i když se jedná o dvě země, tak problémy z oblasti ústavního práva jsou v zásadě stejné. Máme k sobě velmi blízko. Řešíme například otázky právního státu, dělby moci, pravomocí prezidenta, ale také praktické otázky týkající se forem výuky,“ vysvětlil Jiří Jirásek, vedoucí katedry ústavního práva PF UP a jeden z iniciátorů vzniku semináře. Současně připomněl, že seminář je výsledkem více než třicetileté spolupráce s polskými kolegy, zejména z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Ta začala ještě v době, kdy Jiří Jirásek působil na pražské fakultě.

Dnes na seminář jezdí experti na ústavní právo ze všech českých právnických fakult veřejných univerzit a také z Metropolitní univerzity v Praze, z polské strany jsou to účastníci ze zmiňované Toruně, z univerzit v Gdaňsku, Lodži a v Čenstochové. „Letošní ročník považuji za mimořádně úspěšný jak co do účasti, tak do kvality příspěvků. Očekávám opět velmi zajímavé výstupy. Naše pravidelně publikované recenzované sborníky jsou v odborných kruzích ceněné,“ dodal Jiří Jirásek a poděkoval vedení fakulty za podporu, bez které by akci nebylo možné uspořádat. Navíc děkanka Zdenka Papoušková převzala nad seminářem záštitu.

Letošní setkání si nenechali ujít například Zbigniew Witkowski, děkan Fakulty práva a administrativy Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni, který patří k zakladatelům semináře, Andrzej Szmyt, vedoucí katedry ústavního práva Univerzity v Gdaňsku, Krzyszof Skotnicki, honorární konzul ČR v Polsku a vedoucího katedry ústavního práva na Fakultě práva a veřejné správy Univerzity v Lodži, Karel Klíma z Metropolitní univerzity v Praze nebo Pavel Maršálek z Univerzity Karlovy.

Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy na jaře, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny.

Categories: Novinky z UP a PřF

Olomoucké právnické dny připomněly třicet let svobody

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. May 2019 - 12:00

Již potřinácté, a tentokrát navzdory rozsáhlé přestavbě, pořádala právnická fakulta svou nejvýznamnější vědeckou událost akademického roku. Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny přilákala přes dvě stě účastníků. Význam sympozia, které mělo podtitul 30 let posttotalitního právního řádu, podtrhla aktivní účast Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu.

Letošní ročník Olomouckých právnických dnů byl jiný hned v několika ohledech. Fakulta jej uspořádala zhruba o měsíc dřív než obvykle a organizátoři museli program vtěsnat do jediného dne. Přizpůsobovali se totiž rozsáhlým stavební pracím, které souvisejí s dostavbou nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem. „Jsem nesmírně ráda, že se podařilo zorganizovat naši tradiční mezinárodní vědeckou konferenci i letos, kdy si připomínáme třicet let od Sametové revoluce a tomuto výročí věnujeme téma plenární sekce, právě na tomto místě,“ řekla na úvod setkání děkanka Zdenka Papoušková a vzápětí upozornila na paradox, kdy se konference zaměřená na vývoj posttotalitního právního řádu koná v budově, v níž před rokem 1989 sídlil okresní výbor komunistické strany.

Rychetský: Obstáli jsme

Na kuriozity byla bohatá také přednáška Pavla Rychetského v úvodní plenární sekci. Předseda Ústavního soudu ji nazval Transformace právního řádu po listopadu 1989. Na konkrétních případech vzniku a přijímání nových zákonů přiblížil nelehkou transformaci právního systému a zdůraznil, že patrně žádný jiný stát nepřijal v tak krátkém časovém rozmezí takové množství novelizací ústavy a samostatných ústavních zákonů jako Československo ve třech letech po pádu komunismu.

Za úsměvný například považuje fakt, že nově vyjednaná federální vláda byla jmenovaná prezidentem Gustávem Husákem 10. prosince 1989 na Den lidských práv. S nadhledem také vzpomněl, jak narychlo diktoval do telefonu ke schválení prezidentský slib nebo okolnosti vzniku zákonů, které měnily název státu. „Cílem reformy po listopadu 1989 bylo vybudování moderní společnosti založené na úctě k člověku, na respektování jeho občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv ve svobodné tržní ekonomice. Kráčeli jsme přitom nevyšlapanou cestou, při které zdrojem inspirací legislativních kroků byla jakási kombinace osvědčených historických právních institutů s moderními jevy v právu druhé poloviny dvacátého století vycházejícími z materiálního pojetí demokratického právního státu a z ochrany svobody jednotlivce a autonomie jeho vůle,“ řekl Pavel Rychetský s tím, že i přes některé neúspěchy, a to zejména v oblasti privatizace národního majetku, spolu se svými kolegy obstáli.

Na společnou plenární sekci navázala jednání v sedmi tematicky zaměřených sekcích. Například Karolína Červená z Právnické fakulty Univerzity Jozefa Šafárika v Košicích si vybrala sekci Právně-ekonomické aspekty fungování státu. „Do Olomouce na konferenci jezdím pravidelně. Prohlubuji tak vztahy mezi našimi fakultami a současně je účast pro mě přínosná a zajímavá po odborné stránce. Odvážím si opět řadu zajímavých postřehů a nové kontakty,“ zhodnotila Karolína Červená

Česko-polský seminář

Součástí letošních Olomouckých právnických dnů byl navíc i 6. česko-polský právnický seminář věnovaný aktuálním otázkám právního státu v obou zemích. Koná se vždy jednou za dva roky střídavě v Česku a Polsku a je určený především odborníkům na ústavní právo. Olomoucká fakulta jej hostila již podruhé.

„Cílem našich setkávání je výměna zkušeností. Ukazuje se, že i když se jedná o dvě země, tak problémy z oblasti ústavního práva jsou v zásadě stejné. Máme k sobě velmi blízko. Řešíme například otázky právního státu, dělby moci, pravomocí prezidenta, ale také praktické otázky týkající se forem výuky,“ vysvětlil Jiří Jirásek, vedoucí katedry ústavního práva PF UP a jeden z iniciátorů vzniku semináře. Současně připomněl, že seminář je výsledkem více než třicetileté spolupráce s polskými kolegy, zejména z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. Ta začala ještě v době, kdy Jiří Jirásek působil na pražské fakultě.

Dnes na seminář jezdí experti na ústavní právo ze všech českých právnických fakult veřejných univerzit a také z Metropolitní univerzity v Praze, z polské strany jsou to účastníci ze zmiňované Toruně, z univerzit v Gdaňsku, Lodži a v Čenstochové. „Letošní ročník považuji za mimořádně úspěšný jak co do účasti, tak do kvality příspěvků. Očekávám opět velmi zajímavé výstupy. Naše pravidelně publikované recenzované sborníky jsou v odborných kruzích ceněné,“ dodal Jiří Jirásek a poděkoval vedení fakulty za podporu, bez které by akci nebylo možné uspořádat. Navíc děkanka Zdenka Papoušková převzala nad seminářem záštitu.

Letošní setkání si nenechali ujít například Zbigniew Witkowski, děkan Fakulty práva a administrativy Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni, který patří k zakladatelům semináře, Andrzej Szmyt, vedoucí katedry ústavního práva Univerzity v Gdaňsku, Krzyszof Skotnicki, honorární konzul ČR v Polsku a vedoucího katedry ústavního práva na Fakultě práva a veřejné správy Univerzity v Lodži, Karel Klíma z Metropolitní univerzity v Praze nebo Pavel Maršálek z Univerzity Karlovy.

Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy na jaře, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny.

Konference FZV se účastnil i britský odborník na biomechaniku pohybu

Témata z fyzioterapeutické a rehabilitační praxe v návaznosti na aktuální možnosti biomechanických analýz pohybu nabídly konference a workshop, které uspořádal Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd ve spolupráci s biomechaniky z fakulty tělesné kultury. Hostem byl profesor Jim Richards z britské University of Central Lancashire.

Program konference přilákal do posluchárny Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc téměř stovku posluchačů, zejména studentů fyzioterapie, ale i mediky, lékaře a další zájemce. Mluvilo se například o elektroakupunktuře, kdy Peter Olšák z oddělení rehabilitace fakultní nemocnice seznámil publikum s případem muže, který si poranil ruku na pásovém dopravníku. Použití elektroakupunktury jako doplňkové rehabilitační metody pomohlo ustoupit od chystané neurochirurgické operace.

Ondřej Laštovička z FTK zase mluvil o vlivu senzomotorických vložek do obuvi na činnost svalů dolních končetin, Hana Ondráčková prezentovala práci zaměřenou na představu pohybu. „Tato technika se používá jako prostředek motorického učení u sportovců nebo hráčů na hudební nástroj. Do pozornosti se v poslední době dostává i jako rehabilitační metoda, a to při motorické obnově u neurologických a ortopedických pacientů,“ uvedla studentka fyzioterapie na FZV. „Víme, že imaginace pohybu má velice podobné neurální aktivace jako skutečně vykonávaný pohyb. Chtěli jsme tedy zjistit bezprostřední vliv představy na kvalitu skutečně vykonaného pohybu,“ dodala Hana Ondráčková.  

Zaujaly také další příspěvky, celkem jich zaznělo osm. Pozorně jim naslouchal také zahraniční host konference Jim Richards. „Je to mezinárodně uznávaný odborník v oblasti biomechaniky pohybu, se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci dílčích výzkumných projektů i výměnných pobytů studentů. Domnívám se, že pan profesor vnímá potenciál, který naše pracoviště představuje, a i z toho důvodu se opakovaně účastní našich konferencí a přednášek pro studenty i odbornou veřejnost,“ řekla hlavní organizátorka Barbora Kolářová z ústavu fyzioterapie.

Workshop s Jimem Richardsem, který na konferenci navázal, byl zaměřen na povrchovou elektromyografii, vyšetřovací metodu, která podává obraz o aktivitě svalů podílejících se na realizaci konkrétního pohybového úkolu. „Z workshopu bylo mimo jiné zřejmé, že aktuální trendy směřují k uživatelsky příznivým technologiím, které v průběhu měření neomezují pohyb pacienta a současně umožňují snímat nejen svalovou aktivitu, ale i další časoprostorové veličiny, jako například úhlovou rychlost nebo zrychlení. Tím je možné hodnotit aspekt řízení i mechaniky pohybu v podstatě jedním senzorem. Účastníky zaujala zejména nově vyvinutá technologie, která se zabývá dekompozicí elektromyografického signálu,“ doplnila Barbora Kolářová.

Categories: Novinky z UP a PřF

Konference FZV se účastnil i britský odborník na biomechaniku pohybu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 2. May 2019 - 8:00

Témata z fyzioterapeutické a rehabilitační praxe v návaznosti na aktuální možnosti biomechanických analýz pohybu nabídly konference a workshop, které uspořádal Ústav fyzioterapie fakulty zdravotnických věd ve spolupráci s biomechaniky z fakulty tělesné kultury. Hostem byl profesor Jim Richards z britské University of Central Lancashire.

Program konference přilákal do posluchárny Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc téměř stovku posluchačů, zejména studentů fyzioterapie, ale i mediky, lékaře a další zájemce. Mluvilo se například o elektroakupunktuře, kdy Peter Olšák z oddělení rehabilitace fakultní nemocnice seznámil publikum s případem muže, který si poranil ruku na pásovém dopravníku. Použití elektroakupunktury jako doplňkové rehabilitační metody pomohlo ustoupit od chystané neurochirurgické operace.

Ondřej Laštovička z FTK zase mluvil o vlivu senzomotorických vložek do obuvi na činnost svalů dolních končetin, Hana Ondráčková prezentovala práci zaměřenou na představu pohybu. „Tato technika se používá jako prostředek motorického učení u sportovců nebo hráčů na hudební nástroj. Do pozornosti se v poslední době dostává i jako rehabilitační metoda, a to při motorické obnově u neurologických a ortopedických pacientů,“ uvedla studentka fyzioterapie na FZV. „Víme, že imaginace pohybu má velice podobné neurální aktivace jako skutečně vykonávaný pohyb. Chtěli jsme tedy zjistit bezprostřední vliv představy na kvalitu skutečně vykonaného pohybu,“ dodala Hana Ondráčková.  

Zaujaly také další příspěvky, celkem jich zaznělo osm. Pozorně jim naslouchal také zahraniční host konference Jim Richards. „Je to mezinárodně uznávaný odborník v oblasti biomechaniky pohybu, se kterým dlouhodobě spolupracujeme v rámci dílčích výzkumných projektů i výměnných pobytů studentů. Domnívám se, že pan profesor vnímá potenciál, který naše pracoviště představuje, a i z toho důvodu se opakovaně účastní našich konferencí a přednášek pro studenty i odbornou veřejnost,“ řekla hlavní organizátorka Barbora Kolářová z ústavu fyzioterapie.

Workshop s Jimem Richardsem, který na konferenci navázal, byl zaměřen na povrchovou elektromyografii, vyšetřovací metodu, která podává obraz o aktivitě svalů podílejících se na realizaci konkrétního pohybového úkolu. „Z workshopu bylo mimo jiné zřejmé, že aktuální trendy směřují k uživatelsky příznivým technologiím, které v průběhu měření neomezují pohyb pacienta a současně umožňují snímat nejen svalovou aktivitu, ale i další časoprostorové veličiny, jako například úhlovou rychlost nebo zrychlení. Tím je možné hodnotit aspekt řízení i mechaniky pohybu v podstatě jedním senzorem. Účastníky zaujala zejména nově vyvinutá technologie, která se zabývá dekompozicí elektromyografického signálu,“ doplnila Barbora Kolářová.

Pevnost zve malé i velké na den plný vojáků

Pevnost poznání UP zve na Den vojenské historie, který dětem i rodičům zábavně-vzdělávací formou přiblíží vojenská povolání a vše kolem nich. Akce se uskuteční v sobotu 4. května od 9 do 17 hodin v expozici Věda v pevnosti a také v areálu Korunní pevnůstky.

„V rámci Dne vojenské historie se budeme věnovat Severoatlantické alianci, známé pod zkratkou NATO. Letos totiž naše členství ve spolku slaví 20 let. Přijďte se společně s námi podívat do časů, kdy bylo společenství zakládáno, a poznat dobu, kdy jsme se stali jeho členem my“, pozval na program koordinátor historické sekce Tomáš Arnold. V interaktivní expozici bude připravena celá řada aktivit a her, v nichž návštěvníci zjistí, kdo se stal hlavním soupeřem NATO, jak se projevovalo jejich nepřátelství nebo jak v naší republice probíhal proces získání členství a kdo ho inicioval.

Branné oddíly připravily zábavu s armádní tematikou pro malé i velké. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet například střelbu ze vzduchových, airsoftových a laserových zbraní či použít minohledačku, naučí se základy zdravovědy a topografie a pokusí se bezpečně projít minovým polem. Pro děti budou nachystány i další úkoly, za jejichž splnění budou odměněny drobnými dárky. Chybět nebude ani výstava modelů vojenské techniky a ochutnávka pravého vojenského guláše.

Popularizační akce se koná v expozici Věda v pevnosti, do které zájemci zaplatí standardní vstupné 25 nebo 30 Kč. Ve venkovním areálu Korunní pevnůstky pak bude zdarma další program, tentokrát v režii spolku Muzeum Olomoucké pevnosti ve spolupráci s Armádou ČR.

Více o programu najdete ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Pevnost zve malé i velké na den plný vojáků

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 1. May 2019 - 7:00

Pevnost poznání UP zve na Den vojenské historie, který dětem i rodičům zábavně-vzdělávací formou přiblíží vojenská povolání a vše kolem nich. Akce se uskuteční v sobotu 4. května od 9 do 17 hodin v expozici Věda v pevnosti a také v areálu Korunní pevnůstky.

„V rámci Dne vojenské historie se budeme věnovat Severoatlantické alianci, známé pod zkratkou NATO. Letos totiž naše členství ve spolku slaví 20 let. Přijďte se společně s námi podívat do časů, kdy bylo společenství zakládáno, a poznat dobu, kdy jsme se stali jeho členem my“, pozval na program koordinátor historické sekce Tomáš Arnold. V interaktivní expozici bude připravena celá řada aktivit a her, v nichž návštěvníci zjistí, kdo se stal hlavním soupeřem NATO, jak se projevovalo jejich nepřátelství nebo jak v naší republice probíhal proces získání členství a kdo ho inicioval.

Branné oddíly připravily zábavu s armádní tematikou pro malé i velké. Návštěvníci si budou moct vyzkoušet například střelbu ze vzduchových, airsoftových a laserových zbraní či použít minohledačku, naučí se základy zdravovědy a topografie a pokusí se bezpečně projít minovým polem. Pro děti budou nachystány i další úkoly, za jejichž splnění budou odměněny drobnými dárky. Chybět nebude ani výstava modelů vojenské techniky a ochutnávka pravého vojenského guláše.

Popularizační akce se koná v expozici Věda v pevnosti, do které zájemci zaplatí standardní vstupné 25 nebo 30 Kč. Ve venkovním areálu Korunní pevnůstky pak bude zdarma další program, tentokrát v režii spolku Muzeum Olomoucké pevnosti ve spolupráci s Armádou ČR.

Více o programu najdete ZDE.

Výkony středoškoláků posoudí ombudsmanka i ústavní soudkyně

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. April 2019 - 12:00

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová v porotě finálového kola a rekordní počet zapojených týmů. I takový je letošní ročník soutěže Mezinárodní Středoškolský Moot Court, v němž si studenti středních škol zkouší role právních zástupců. Soutěž v simulovaném soudním jednání vyvrcholí v pátek 3. května na olomoucké právnické fakultě, která je jejím tradičním pořadatelem.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 76 středoškolských týmů z celé republiky. Zadaný případ, na němž soutěžící pracovali přes dva měsíce, se tentokrát týká svobody náboženského vyznání ve věznici. Středoškoláci nejprve připravovali pod vedením studentů práv písemná podání, poté se účastnili ústních kol na jednotlivých právnických fakultách. Ta simulovala jednání před Evropským soudem pro lidská práva.

Vybrané nejlepší týmy se teď chystají na ústní kolo do Olomouce. „Těší nás rostoucí zájem o soutěž. Počet přihlášených středoškoláků byl letos rekordní. Navíc poprvé se zapojila i plzeňská právnická fakulta. V soutěži tak mají své zástupce všechny české právnické fakulty,“ zhodnotil Pavel Glos, doktorand PF UP, který s kolegou Janem Kohlem soutěž již druhým rokem koordinuje. Do koučování týmů se zapojilo celkem 12 posluchačů PF UP, a to v rámci povinně volitelného předmětu.

O vítězi letošního ročníku se rozhodne mezi 14 týmy už tento pátek, 6 finálových týmů bude z olomoucké fakulty. Pořadatelům se podařilo získat do poroty hned několik významných odborníků na lidská práva. „Výkony soutěžících bude poprvé hodnotit i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Naopak tradičně k nám na finále přijíždí ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Výborně se nám s ní spolupracuje. To, že se k nám ráda vrací, je pro nás potvrzením, že soutěž děláme dobře a že má vysokou úroveň,“ dodal Jan Kohl.

Finále startuje slavnostním zahájením v 11:30, soutěžit se bude od 12:00 v učebnách právnické fakulty. Soutěž je veřejná. Podívat se mohou přijít například příznivci soutěžících nebo studenti práv, kteří by si chtěli za rok zkusit roli koučů.

Středoškolský Moot Court vznikl na PF UP v roce 2013, a to z iniciativy studentů předmětu Street law pod vedením Lucie Madleňákové z katedry správního práva a finančního práva. Jako mezinárodní soutěž se letos koná počtvrté.

Více o soutěži na webových stránkách.

Categories: Novinky z UP a PřF

Výkony středoškoláků posoudí ombudsmanka i ústavní soudkyně

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. April 2019 - 12:00

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová v porotě finálového kola a rekordní počet zapojených týmů. I takový je letošní ročník soutěže Mezinárodní Středoškolský Moot Court, v němž si studenti středních škol zkouší role právních zástupců. Soutěž v simulovaném soudním jednání vyvrcholí v pátek 3. května na olomoucké právnické fakultě, která je jejím tradičním pořadatelem.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 76 středoškolských týmů z celé republiky. Zadaný případ, na němž soutěžící pracovali přes dva měsíce, se tentokrát týká svobody náboženského vyznání ve věznici. Středoškoláci nejprve připravovali pod vedením studentů práv písemná podání, poté se účastnili ústních kol na jednotlivých právnických fakultách. Ta simulovala jednání před Evropským soudem pro lidská práva.

Vybrané nejlepší týmy se teď chystají na ústní kolo do Olomouce. „Těší nás rostoucí zájem o soutěž. Počet přihlášených středoškoláků byl letos rekordní. Navíc poprvé se zapojila i plzeňská právnická fakulta. V soutěži tak mají své zástupce všechny české právnické fakulty,“ zhodnotil Pavel Glos, doktorand PF UP, který s kolegou Janem Kohlem soutěž již druhým rokem koordinuje. Do koučování týmů se zapojilo celkem 12 posluchačů PF UP, a to v rámci povinně volitelného předmětu.

O vítězi letošního ročníku se rozhodne mezi 14 týmy už tento pátek, 6 finálových týmů bude z olomoucké fakulty. Pořadatelům se podařilo získat do poroty hned několik významných odborníků na lidská práva. „Výkony soutěžících bude poprvé hodnotit i veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Naopak tradičně k nám na finále přijíždí ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Výborně se nám s ní spolupracuje. To, že se k nám ráda vrací, je pro nás potvrzením, že soutěž děláme dobře a že má vysokou úroveň,“ dodal Jan Kohl.

Finále startuje slavnostním zahájením v 11:30, soutěžit se bude od 12:00 v učebnách právnické fakulty. Soutěž je veřejná. Podívat se mohou přijít například příznivci soutěžících nebo studenti práv, kteří by si chtěli za rok zkusit roli koučů.

Středoškolský Moot Court vznikl na PF UP v roce 2013, a to z iniciativy studentů předmětu Street law pod vedením Lucie Madleňákové z katedry správního práva a finančního práva. Jako mezinárodní soutěž se letos koná počtvrté.

Více o soutěži na webových stránkách.

Tomáš Jirsa z FF otevřel spolupráci Univerzity Palackého s University of Amsterdam

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 30. April 2019 - 7:38

Velký úspěch si může připsat Tomáš Jirsa z FF UP. Jako editor se spolu s Ernstem van Alphenem z Leiden University podílel na vydání kolektivní monografie How to Do Things with Affects: Affective Triggers in Aesthetic Forms and Cultural Practices. Tu nyní vydalo prestižní mezinárodní vydavatelství Brill. 

Práce na knize trvala téměř dva roky a autorsky se na ní podíleli například literární vědkyně a zakladatelka kulturní analýzy Mieke Bal (University of Amsterdam), filmová teoretička Eugenie Brinkema (MIT), filozof Jan Slaby (Frei Universität) a další špičkoví badatelé světového renomé.

„Vedle splněného snu spolupracovat s mezinárodně respektovanými osobnostmi, jejichž práce klíčovým způsobem formovala mé myšlení i výuku, je to rovněž skvělá zkušenost s provozem profesionálního akademického vydavatelství, kterému za vydání knihy nemusíte platit; samo se naopak postará o co nejefektivnější propagaci a distribuci. V neposlední řadě jsem nadšený z toho, jak vděčně a konstruktivně akademické hvězdy typu Mieke Bal reagovaly na mé editorské zásahy do jejich textů,“ řekl Tomáš Jirsa.

Kniha představuje afekt jako užitečný koncept pro interdisciplinárně orientovanou kulturní analýzu i detailní čtení estetických forem. Novátorsky přesouvá pozornost od niternosti, osobních emocí a subjektivních pocitů k afektivním operacím, které utvářejí kulturní objekty a podmiňují nejrůznější sociální situace, politické události a mediální praktiky. Afekty a jejich aktivitu tak jednotlivé kapitoly knihy zkoumají v moderní literatuře, současném výtvarném umění, hororovém a dokumentárním filmu, politickém zpravodajství, muzejních expozicích i v animované pornografii.

„Díky pečlivým případovým studiím a přesahům k mediální filozofii, literární a filmové teorii, vizuálním studiím či antropologii představuje daná monografie nejen inspirativní mezioborový dialog, ale také nabízí řadu konkrétních metodologických impulzů nezbytných pro studium kulturních, mediálních a sociálních procesů,“ vysvětlil spolueditor knihy Ernst van Alphen.

Uvedená publikace otevírá také novou spolupráci mezi Univerzitou Palackého a University of Amsterdam, jejíž vědecké pracoviště Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) pozvalo Tomáše Jirsu k jarnímu výzkumnému pobytu. V jeho rámci bude pracovat na juniorském grantu UP „Between Affects and Technology: The Portrait in the Visual Arts, Literature and Music Video“, na němž se podílejí Daniel Nemrava z katedry romanistiky FF UP, Martin Mazanec, hlavní dramaturg festivalu PAF Olomouc a pedagog brněnské FAVU. Jedním z cílů této cesty je import pedagogických postupů kulturní analýzy a jejich následné rozvíjení v mezioborově koncipované výuce na Filozofické fakultě UP. Výzkumný pobyt podporuje mimo jiné Stipendium Husovy nadace.

Více informací o knize ZDE. 

Categories: Novinky z UP a PřF

Tomáš Jirsa z FF otevřel spolupráci Univerzity Palackého s University of Amsterdam

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 30. April 2019 - 7:38

Velký úspěch si může připsat Tomáš Jirsa z FF UP. Jako editor se spolu s Ernstem van Alphenem z Leiden University podílel na vydání kolektivní monografie How to Do Things with Affects: Affective Triggers in Aesthetic Forms and Cultural Practices. Tu nyní vydalo prestižní mezinárodní vydavatelství Brill. 

Práce na knize trvala téměř dva roky a autorsky se na ní podíleli například literární vědkyně a zakladatelka kulturní analýzy Mieke Bal (University of Amsterdam), filmová teoretička Eugenie Brinkema (MIT), filozof Jan Slaby (Frei Universität) a další špičkoví badatelé světového renomé.

„Vedle splněného snu spolupracovat s mezinárodně respektovanými osobnostmi, jejichž práce klíčovým způsobem formovala mé myšlení i výuku, je to rovněž skvělá zkušenost s provozem profesionálního akademického vydavatelství, kterému za vydání knihy nemusíte platit; samo se naopak postará o co nejefektivnější propagaci a distribuci. V neposlední řadě jsem nadšený z toho, jak vděčně a konstruktivně akademické hvězdy typu Mieke Bal reagovaly na mé editorské zásahy do jejich textů,“ řekl Tomáš Jirsa.

Kniha představuje afekt jako užitečný koncept pro interdisciplinárně orientovanou kulturní analýzu i detailní čtení estetických forem. Novátorsky přesouvá pozornost od niternosti, osobních emocí a subjektivních pocitů k afektivním operacím, které utvářejí kulturní objekty a podmiňují nejrůznější sociální situace, politické události a mediální praktiky. Afekty a jejich aktivitu tak jednotlivé kapitoly knihy zkoumají v moderní literatuře, současném výtvarném umění, hororovém a dokumentárním filmu, politickém zpravodajství, muzejních expozicích i v animované pornografii.

„Díky pečlivým případovým studiím a přesahům k mediální filozofii, literární a filmové teorii, vizuálním studiím či antropologii představuje daná monografie nejen inspirativní mezioborový dialog, ale také nabízí řadu konkrétních metodologických impulzů nezbytných pro studium kulturních, mediálních a sociálních procesů,“ vysvětlil spolueditor knihy Ernst van Alphen.

Uvedená publikace otevírá také novou spolupráci mezi Univerzitou Palackého a University of Amsterdam, jejíž vědecké pracoviště Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) pozvalo Tomáše Jirsu k jarnímu výzkumnému pobytu. V jeho rámci bude pracovat na juniorském grantu UP „Between Affects and Technology: The Portrait in the Visual Arts, Literature and Music Video“, na němž se podílejí Daniel Nemrava z katedry romanistiky FF UP, Martin Mazanec, hlavní dramaturg festivalu PAF Olomouc a pedagog brněnské FAVU. Jedním z cílů této cesty je import pedagogických postupů kulturní analýzy a jejich následné rozvíjení v mezioborově koncipované výuce na Filozofické fakultě UP. Výzkumný pobyt podporuje mimo jiné Stipendium Husovy nadace.

Více informací o knize ZDE. 

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator