Feed aggregator

Prestižní francouzskou poctu získala členka Akademické rady

Novinky: Akademie věd - Hlavní události - 27. February 2019 - 14:45

Kunsthistorička Taťána Petrasová převzala na slavnostní ceremonii na Francouzském velvyslanectví v Praze prestižní vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře – Řád akademických palem.

Categories: Novinky z AV a FZÚ

Vědci přišli s novými poznatky o interakci proteinů a RNA

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. February 2019 - 14:00

Mezinárodní tým vědců, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty UP a Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, dospěl k unikátním zjištěním o HuR (Human antigen R) bílkovině, jejíž zvýšené množství bylo detekováno u řady nemocí. Výsledky výzkumu by mohly přispět k vytváření nových léčebných postupů, ale přinášejí i obecné informace o interakci těchto specifických bílkovin s RNA.

Práci pod názvem Molecular basis for AU-rich element recognition and dimerization by the HuR C-terminal RRM nedávno publikoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Interakce mezi bílkovinami (proteiny) a RNA je důležitým molekulárním procesem, který stojí v pozadí evoluce od světa prvních živých molekul RNA až k dnešním organismům. V současných biologických systémech, snad jen s výjimkou nejjednodušších viroidů, všechny funkční molekuly RNA během své existence neustále interagují proteiny. Živé buňky dokonce v případě, že ve svém nitru objeví osamocenou molekulu RNA, zareagují jejím okamžitým zničením. Jedná se o pradávnou evoluční obranu před doslova všudypřítomnými RNA viry.

Aby buňky neničily vlastní molekuly RNA a zároveň je byly schopny regulovat, přišla evoluce se širokou paletou proteinů specializovaných přímo na interakci s RNA. Jedním z nich je RRM (RNA Recognition Motif – motiv rozpoznávající RNA) doména. Obecně platí, že vazba RRM domény na RNA je velmi specifická a protein je díky ní schopný velmi přesně vyhledat konkrétní RNA sekvenci. Tyto domény zajišťují ve vyšších organismech plnou polovinu všech protein/RNA interakcí.

„V našem projektu jsme se věnovali studiu HuR proteinu, který hraje klíčovou úlohu v regulaci mRNA sekvencí bohatých na adenin a uracil (tzv. AU-sekvence). HuR obsahuje hned tři RRM domény přičemž struktura a funkce třetí z nich nebyla známa. Pomocí rentgenové krystalografie se nedávno našim spoluautorům z ETH Curych a farmaceutické společnosti Novartis podařilo získat atomární model třetí RRM domény HuR ve vazbě s RNA,“ uvedl jeden z autorů Jiří Šponer z Biofyzikálního ústavu AV ČR a RCPTM. Podle něj struktura ukázala, že i u navázané RNA dochází k velkému pohybu, což mimo jiné znemožňovalo přesné určení polohy některých nukleotidů. „V naší laboratoři jsme použitím počítačových metod pro studium dynamiky molekul následně ukázali, že tato RRM doména je schopna rozeznávat RNA pomocí pohyblivých a neustále se proměňujících interakcí s proteinem. Takové dynamické rozpoznávání RNA je velmi obtížně zjistitelné experimentálními metodami, které zpravidla poskytují statický obrázek dané molekuly a neobsahují informaci o jejím pohybu. Studium vazby na RNA dále ukázalo, že tato RRM doména má schopnost vázat jak AU-sekvence, tak i sekvence obsahující pouze uracil. Jedním z důsledků dynamického rozpoznávání je totiž to, že vybraná vazebná místa na povrchu domény jsou schopna stejně dobře vázat uracil i adenin, zatímco jiná vážou čistě uracil,“ shrnul poznatky další z autorů Miroslav Krepl.

Tato zjištění významně přispívají k poznání biologické role HuR proteinu, jehož zvýšené množství bylo detekováno u řady nemocí. Objasnění unikátního způsobu rozpoznávání a sekvenční specificity jeho třetí RRM domény proto poskytuje možnost vytvářet nové léčebné postupy. „Vzhledem k biologickému významu RRM domén představuje naše práce rovněž i nový obecný mechanismus, jakým můžou tyto všestranné molekuly rozpoznávat RNA. Dynamické rozpoznávání představuje unikátní evoluční odpověď všude tam, kde je třeba specifické interakce s RNA, ale zároveň buňka potřebuje rychle procházet velké množství různých RNA sekvencí. Tento unikátní způsob interakce se velmi liší od dosavadního klasického modelu, v němž dochází k pevné a v podstatě se neměnící nekovalentní vazbě mezi proteinem a RNA,“ uzavřel Šponer.

Categories: Novinky z UP a PřF

Vědci přišli s novými poznatky o interakci proteinů a RNA

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. February 2019 - 14:00

Mezinárodní tým vědců, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty UP a Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, dospěl k unikátním zjištěním o HuR (Human antigen R) bílkovině, jejíž zvýšené množství bylo detekováno u řady nemocí. Výsledky výzkumu by mohly přispět k vytváření nových léčebných postupů, ale přinášejí i obecné informace o interakci těchto specifických bílkovin s RNA.

Práci pod názvem Molecular basis for AU-rich element recognition and dimerization by the HuR C-terminal RRM nedávno publikoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Interakce mezi bílkovinami (proteiny) a RNA je důležitým molekulárním procesem, který stojí v pozadí evoluce od světa prvních živých molekul RNA až k dnešním organismům. V současných biologických systémech, snad jen s výjimkou nejjednodušších viroidů, všechny funkční molekuly RNA během své existence neustále interagují proteiny. Živé buňky dokonce v případě, že ve svém nitru objeví osamocenou molekulu RNA, zareagují jejím okamžitým zničením. Jedná se o pradávnou evoluční obranu před doslova všudypřítomnými RNA viry.

Aby buňky neničily vlastní molekuly RNA a zároveň je byly schopny regulovat, přišla evoluce se širokou paletou proteinů specializovaných přímo na interakci s RNA. Jedním z nich je RRM (RNA Recognition Motif – motiv rozpoznávající RNA) doména. Obecně platí, že vazba RRM domény na RNA je velmi specifická a protein je díky ní schopný velmi přesně vyhledat konkrétní RNA sekvenci. Tyto domény zajišťují ve vyšších organismech plnou polovinu všech protein/RNA interakcí.

„V našem projektu jsme se věnovali studiu HuR proteinu, který hraje klíčovou úlohu v regulaci mRNA sekvencí bohatých na adenin a uracil (tzv. AU-sekvence). HuR obsahuje hned tři RRM domény přičemž struktura a funkce třetí z nich nebyla známa. Pomocí rentgenové krystalografie se nedávno našim spoluautorům z ETH Curych a farmaceutické společnosti Novartis podařilo získat atomární model třetí RRM domény HuR ve vazbě s RNA,“ uvedl jeden z autorů Jiří Šponer z Biofyzikálního ústavu AV ČR a RCPTM. Podle něj struktura ukázala, že i u navázané RNA dochází k velkému pohybu, což mimo jiné znemožňovalo přesné určení polohy některých nukleotidů. „V naší laboratoři jsme použitím počítačových metod pro studium dynamiky molekul následně ukázali, že tato RRM doména je schopna rozeznávat RNA pomocí pohyblivých a neustále se proměňujících interakcí s proteinem. Takové dynamické rozpoznávání RNA je velmi obtížně zjistitelné experimentálními metodami, které zpravidla poskytují statický obrázek dané molekuly a neobsahují informaci o jejím pohybu. Studium vazby na RNA dále ukázalo, že tato RRM doména má schopnost vázat jak AU-sekvence, tak i sekvence obsahující pouze uracil. Jedním z důsledků dynamického rozpoznávání je totiž to, že vybraná vazebná místa na povrchu domény jsou schopna stejně dobře vázat uracil i adenin, zatímco jiná vážou čistě uracil,“ shrnul poznatky další z autorů Miroslav Krepl.

Tato zjištění významně přispívají k poznání biologické role HuR proteinu, jehož zvýšené množství bylo detekováno u řady nemocí. Objasnění unikátního způsobu rozpoznávání a sekvenční specificity jeho třetí RRM domény proto poskytuje možnost vytvářet nové léčebné postupy. „Vzhledem k biologickému významu RRM domén představuje naše práce rovněž i nový obecný mechanismus, jakým můžou tyto všestranné molekuly rozpoznávat RNA. Dynamické rozpoznávání představuje unikátní evoluční odpověď všude tam, kde je třeba specifické interakce s RNA, ale zároveň buňka potřebuje rychle procházet velké množství různých RNA sekvencí. Tento unikátní způsob interakce se velmi liší od dosavadního klasického modelu, v němž dochází k pevné a v podstatě se neměnící nekovalentní vazbě mezi proteinem a RNA,“ uzavřel Šponer.

Zimní škola nabídla zkušenosti z porodní asistence ze čtyř zemí

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. February 2019 - 10:48

Dvacítku účastnic z Česka, Belgie a Estonska přivítala zimní škola porodní asistence, jejíž první ročník připravila fakulta zdravotnických věd. Během čtyř dní porovnaly specifika péče o těhotné ve svých zemích, absolvovaly praktické lekce na simulátorech nebo kurz s uznávanou německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld. 

Úvod zimní školy patřil srovnání péče o nastávající matky v zemích účastnic. „Asi největší diskuzi vyvolalo očkování v Belgii, kde je každá těhotná v každém těhotenství znovu přeočkována na záškrt a tetanus. To u nás ani v Estonsku není. Zaujaly také například počty epiziotomií, tedy nástřihů hráze, které se nejčastěji provádějí v Belgii, nebo porodů císařským řezem, těch je nejvíce u nás. V Estonsku mohou porodní asistentky vést celé těhotenství samy, což je u nás také možné, ale ne příliš běžné. V Belgii se musí volat lékař, i když jde všechno dobře,“ shrnul přednosta pořádajícího ústavu porodní asistence Martin Procházka.

Během praktických lekcí si účastnice vyzkoušely rodit a zvládat případné komplikace při porodu na simulátorech. Zavítaly také na Porodnicko-gynekologickou kliniku a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a dozvěděly se o možnostech fyzioterapie v porodní asistenci.

Program vyvrcholil celodenním kurzem s Barbarou Kosfeld, která patří k největším odbornicím na porodní asistenci v Evropě. „Kurz mi dal nový náhled na tuto profesi a utvrdil mě v tom, že toto chci opravdu dělat. Zatímco někteří vyučující apelují na osobní přístup k nastávajícím matkám, paní Kosfeld naopak připomněla, že je dobré si udržovat profesní odstup, abychom dokázaly racionálně a bez emocí danou situaci rozhodnout. A mimo jiné se shodujeme v tom, že u fyziologických porodů lékař vůbec nemusí být. Porodní asistentka by matku a její tělo měla znát natolik dobře, aby byla schopná sama posoudit situaci a určit, jaká poloha a styl porodu pro ni bude nejlepší,“ uvedla jedna z účastnic, studentka FZV Denisa Tomanová.   

První ročník zimní školy se podle pořadatelů povedl. „Program splnil svůj účel. Účastnice se během krátké doby sžily, diskutovaly spolu, vyměňovaly si poznatky. Chtějí přijet znovu, takže za nás naprostá spokojenost,“ dodal Martin Procházka.

Categories: Novinky z UP a PřF

Zimní škola nabídla zkušenosti z porodní asistence ze čtyř zemí

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. February 2019 - 10:48

Dvacítku účastnic z Česka, Belgie a Estonska přivítala zimní škola porodní asistence, jejíž první ročník připravila fakulta zdravotnických věd. Během čtyř dní porovnaly specifika péče o těhotné ve svých zemích, absolvovaly praktické lekce na simulátorech nebo kurz s uznávanou německou porodní asistentkou Barbarou Kosfeld. 

Úvod zimní školy patřil srovnání péče o nastávající matky v zemích účastnic. „Asi největší diskuzi vyvolalo očkování v Belgii, kde je každá těhotná v každém těhotenství znovu přeočkována na záškrt a tetanus. To u nás ani v Estonsku není. Zaujaly také například počty epiziotomií, tedy nástřihů hráze, které se nejčastěji provádějí v Belgii, nebo porodů císařským řezem, těch je nejvíce u nás. V Estonsku mohou porodní asistentky vést celé těhotenství samy, což je u nás také možné, ale ne příliš běžné. V Belgii se musí volat lékař, i když jde všechno dobře,“ shrnul přednosta pořádajícího ústavu porodní asistence Martin Procházka.

Během praktických lekcí si účastnice vyzkoušely rodit a zvládat případné komplikace při porodu na simulátorech. Zavítaly také na Porodnicko-gynekologickou kliniku a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a dozvěděly se o možnostech fyzioterapie v porodní asistenci.

Program vyvrcholil celodenním kurzem s Barbarou Kosfeld, která patří k největším odbornicím na porodní asistenci v Evropě. „Kurz mi dal nový náhled na tuto profesi a utvrdil mě v tom, že toto chci opravdu dělat. Zatímco někteří vyučující apelují na osobní přístup k nastávajícím matkám, paní Kosfeld naopak připomněla, že je dobré si udržovat profesní odstup, abychom dokázaly racionálně a bez emocí danou situaci rozhodnout. A mimo jiné se shodujeme v tom, že u fyziologických porodů lékař vůbec nemusí být. Porodní asistentka by matku a její tělo měla znát natolik dobře, aby byla schopná sama posoudit situaci a určit, jaká poloha a styl porodu pro ni bude nejlepší,“ uvedla jedna z účastnic, studentka FZV Denisa Tomanová.   

První ročník zimní školy se podle pořadatelů povedl. „Program splnil svůj účel. Účastnice se během krátké doby sžily, diskutovaly spolu, vyměňovaly si poznatky. Chtějí přijet znovu, takže za nás naprostá spokojenost,“ dodal Martin Procházka.

Univerzitní UPlikace nově i pro iPhone

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. February 2019 - 10:00

Unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého, která usnadňuje studium, je nově i ve verzi pro systémy iOS. Po několika měsících intenzivního testování vydává Centrum výpočetní techniky UP první verzi pro veřejnost.

UPlikace určená pro mobilní telefony umožňuje studentům zobrazení rozvrhu hodin, seznamu studijních výsledků nebo přímo z mobilu se zapsat na zkouškový termín. Dosud fungovala jen pro telefony s operačním systémem Android. V novém semestru ji aktuálně využívá až 5000 studentů denně, celkem ji má nainstalováno 7700 uživatelů. Nově přibudou určitě další, protože nová verze umožňuje využívat UPlikaci i v mobilech a zařízeních značky Apple.

Aplikaci vyvinuli ve spolupráci s CVT studenti doktorského studia na katedře informatiky vývojář Roman Vyjídáček a designér Tomáš Mikula. Na vývoji se podílel také vývojář serverové části a Android aplikace, absolvent magisterského studia na katedře informatiky Lukáš Novák.

„Jsme rádi, že můžeme konečně nabídnout UPlikaci i studentům s telefony na platformě iOS. Byl to náš dluh vůči této nemalé skupině uživatelů. Důležité přitom je, že se podařilo udržet stejně vysokou úroveň zpracování, na jakou jsou zvyklí uživatelé Androidu. Vývojáři opět odvedli skvělou práci,“ poznamenal  David Skoupil, ředitel CVT UP.

„UPlikace pro iOS není pouhou kopií aplikace pro Android. Obě platformy se liší vzhledem a přístupem k uživatelskému rozhraní, a ačkoliv je aplikace inspirovaná Android aplikací, spousta prvků a přístupů v uživatelském rozhraní je odlišná. Uživatelské rozhraní navrhl Tomáš Mikula. Ten se podílel i na návrhu UPlikace pro Android v roce 2016,“ vysvětlil Lukáš Novák.

Aplikace pro iOS obsahuje základní funkce, na které jsou zvyklí uživatelé Android aplikace, tedy například přehled studenta s informacemi o právě probíhajícím či nadcházejícím předmětu, rozvrh studenta s vyznačením aktuálního okamžiku, seznam zapsaných předmětů a informace o nich, souhrn udělených zápočtů a známek, přehled zkouškových termínů pro plánování zkouškového období s možností zapsání a odepsání termínu. Nechybí ani interaktivní mapa Olomouce.

Populární okamžité upozornění na udělené známky a nové či uvolněné termíny je nyní v beta verzi a bude zapracováno do aplikace v následujících týdnech. Do budoucna také vývojáři plánují přidat funkce z Android aplikace, které nyní iOS aplikace nemá, zejména podpora přihlašování vyučujících, závěrečné práce či aktuality.

„Mimo vylepšování iOS aplikace máme nyní v plánu úpravu Android aplikace do modernějšího designu s přihlédnutím na nové trendy v návrhu uživatelských rozhraní či přidání upozornění na známky i bez nutnosti otevírat aplikaci,“ doplnil Lukáš Novák.

Více informací pro uživatele obou aplikací budou k dispozici na facebookové stránce aplikace ZDE.

Odkaz na App Store ZDE.

Categories: Novinky z UP a PřF

Univerzitní UPlikace nově i pro iPhone

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. February 2019 - 10:00

Unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého, která usnadňuje studium, je nově i ve verzi pro systémy iOS. Po několika měsících intenzivního testování vydává Centrum výpočetní techniky UP první verzi pro veřejnost.

UPlikace určená pro mobilní telefony umožňuje studentům zobrazení rozvrhu hodin, seznamu studijních výsledků nebo přímo z mobilu se zapsat na zkouškový termín. Dosud fungovala jen pro telefony s operačním systémem Android. V novém semestru ji aktuálně využívá až 5000 studentů denně, celkem ji má nainstalováno 7700 uživatelů. Nově přibudou určitě další, protože nová verze umožňuje využívat UPlikaci i v mobilech a zařízeních značky Apple.

Aplikaci vyvinuli ve spolupráci s CVT studenti doktorského studia na katedře informatiky vývojář Roman Vyjídáček a designér Tomáš Mikula. Na vývoji se podílel také vývojář serverové části a Android aplikace, absolvent magisterského studia na katedře informatiky Lukáš Novák.

„Jsme rádi, že můžeme konečně nabídnout UPlikaci i studentům s telefony na platformě iOS. Byl to náš dluh vůči této nemalé skupině uživatelů. Důležité přitom je, že se podařilo udržet stejně vysokou úroveň zpracování, na jakou jsou zvyklí uživatelé Androidu. Vývojáři opět odvedli skvělou práci,“ poznamenal  David Skoupil, ředitel CVT UP.

„UPlikace pro iOS není pouhou kopií aplikace pro Android. Obě platformy se liší vzhledem a přístupem k uživatelskému rozhraní, a ačkoliv je aplikace inspirovaná Android aplikací, spousta prvků a přístupů v uživatelském rozhraní je odlišná. Uživatelské rozhraní navrhl Tomáš Mikula. Ten se podílel i na návrhu UPlikace pro Android v roce 2016,“ vysvětlil Lukáš Novák.

Aplikace pro iOS obsahuje základní funkce, na které jsou zvyklí uživatelé Android aplikace, tedy například přehled studenta s informacemi o právě probíhajícím či nadcházejícím předmětu, rozvrh studenta s vyznačením aktuálního okamžiku, seznam zapsaných předmětů a informace o nich, souhrn udělených zápočtů a známek, přehled zkouškových termínů pro plánování zkouškového období s možností zapsání a odepsání termínu. Nechybí ani interaktivní mapa Olomouce.

Populární okamžité upozornění na udělené známky a nové či uvolněné termíny je nyní v beta verzi a bude zapracováno do aplikace v následujících týdnech. Do budoucna také vývojáři plánují přidat funkce z Android aplikace, které nyní iOS aplikace nemá, zejména podpora přihlašování vyučujících, závěrečné práce či aktuality.

„Mimo vylepšování iOS aplikace máme nyní v plánu úpravu Android aplikace do modernějšího designu s přihlédnutím na nové trendy v návrhu uživatelských rozhraní či přidání upozornění na známky i bez nutnosti otevírat aplikaci,“ doplnil Lukáš Novák.

Více informací pro uživatele obou aplikací budou k dispozici na facebookové stránce aplikace ZDE.

Odkaz na App Store ZDE.

Kartografický den byl letos zaměřen na mapy v médiích

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 27. February 2019 - 8:00

Kartografie a média, tak se jmenoval 13. kartografický den v Olomouci, který se uskutečnil v aule přírodovědecké fakulty. Kartografové, datoví novináři a grafici z Českého rozhlasu a mediální skupiny Mafra hovořili o tom, jakou roli hrají mapy v televizním, rozhlasovém a internetovém zpravodajství.

„Tři roky jsem přemýšlel o tom, že Kartografie a média by bylo krásné téma. Když vidím mapy počasí v televizi na různých stanicích, tak některé mě pohladí na duši, u některých zajásám, že to bude krásný odstrašující případ do přednášky. Mapy jsou všude kolem nás. Až je to překvapující, kolik se jich objevuje v každodenním životě. Důležité ale je, kdo je dělá. Člověk, který udělá mapu a myslí si, že je kartograf, tak se velmi mýlí. Stejně, jako když otevřete Word, taky se z vás nestane Hemingway," řekl na úvod účastníkům kartografického dne Vít Voženílek z pořádající katedry geoinformatiky.

Se svými přednáškami o tvorbě a využití map v médiích na kartografickém dni vystoupili například novináři z Českého rozhlasu a mediální skupiny Mafra. Jakub Zykl z časopisu Týden ve svém příspěvku popsal výrobu mapových podkladů do infografik v časopisech. Nastínil tři způsoby. Jednoduché načrtnutí mapy, použití specializovaných a rozšířených fotobank s následnou úpravou mapového podkladu a nakreslení mapy od začátku do konce dle předlohy. „Pro svou práci tedy nepoužívám žádný specializovaný software či pomoc od kartografa, ale jen grafický program,” vysvětlil.

„Rozhlas a mapy? Ne, že bychom pro vysílání vůbec nepracovali, ale většinu výstupů končí na rozhlasových webových stránkách. Na co se nejvíce klade důraz, jsou interaktivní volební mapy, které jsou mezi posluchači velmi oblíbené. Dělali jsme také analýzu toho, co se děje v těle sportovců nebo servisní věci jako jsou odhozené injekční stříkačky v Brně či mapu ulic pojmenovaných po ženách,” přiblížil svou práci Jan Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu.

Kartografického dne se v Olomouci zúčastnilo na sto třicet hostů. „Jsem geoinformatik, proto mě zajímalo, co je nového. S médii se potkávám denně, proto jsem se chtěla dozvědět, jak do nich mapy vstupují. Nejvíce mě asi překvapila přednáška Jakuba Zykla, ze které jsem se dozvěděla, jak mapy překresluje, že nepoužívá programy k tomu určené,” uvedla Eva Sztwioroková z Krajského úřadu v Olomouci.

Kartografický den pořádá katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty spolu s Českou kartografickou společností, sekcí kartografie a geoinformatiky České geografické společnosti a Českou asociací pro geoinformace. Pořádá se každý rok vždy poslední pátek v únoru.

Categories: Novinky z UP a PřF

Kartografický den byl letos zaměřen na mapy v médiích

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 27. February 2019 - 8:00

Kartografie a média, tak se jmenoval 13. kartografický den v Olomouci, který se uskutečnil v aule přírodovědecké fakulty. Kartografové, datoví novináři a grafici z Českého rozhlasu a mediální skupiny Mafra hovořili o tom, jakou roli hrají mapy v televizním, rozhlasovém a internetovém zpravodajství.

„Tři roky jsem přemýšlel o tom, že Kartografie a média by bylo krásné téma. Když vidím mapy počasí v televizi na různých stanicích, tak některé mě pohladí na duši, u některých zajásám, že to bude krásný odstrašující případ do přednášky. Mapy jsou všude kolem nás. Až je to překvapující, kolik se jich objevuje v každodenním životě. Důležité ale je, kdo je dělá. Člověk, který udělá mapu a myslí si, že je kartograf, tak se velmi mýlí. Stejně, jako když otevřete Word, taky se z vás nestane Hemingway," řekl na úvod účastníkům kartografického dne Vít Voženílek z pořádající katedry geoinformatiky.

Se svými přednáškami o tvorbě a využití map v médiích na kartografickém dni vystoupili například novináři z Českého rozhlasu a mediální skupiny Mafra. Jakub Zykl z časopisu Týden ve svém příspěvku popsal výrobu mapových podkladů do infografik v časopisech. Nastínil tři způsoby. Jednoduché načrtnutí mapy, použití specializovaných a rozšířených fotobank s následnou úpravou mapového podkladu a nakreslení mapy od začátku do konce dle předlohy. „Pro svou práci tedy nepoužívám žádný specializovaný software či pomoc od kartografa, ale jen grafický program,” vysvětlil.

„Rozhlas a mapy? Ne, že bychom pro vysílání vůbec nepracovali, ale většinu výstupů končí na rozhlasových webových stránkách. Na co se nejvíce klade důraz, jsou interaktivní volební mapy, které jsou mezi posluchači velmi oblíbené. Dělali jsme také analýzu toho, co se děje v těle sportovců nebo servisní věci jako jsou odhozené injekční stříkačky v Brně či mapu ulic pojmenovaných po ženách,” přiblížil svou práci Jan Cibulka, datový novinář Českého rozhlasu.

Kartografického dne se v Olomouci zúčastnilo na sto třicet hostů. „Jsem geoinformatik, proto mě zajímalo, co je nového. S médii se potkávám denně, proto jsem se chtěla dozvědět, jak do nich mapy vstupují. Nejvíce mě asi překvapila přednáška Jakuba Zykla, ze které jsem se dozvěděla, jak mapy překresluje, že nepoužívá programy k tomu určené,” uvedla Eva Sztwioroková z Krajského úřadu v Olomouci.

Kartografický den pořádá katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty spolu s Českou kartografickou společností, sekcí kartografie a geoinformatiky České geografické společnosti a Českou asociací pro geoinformace. Pořádá se každý rok vždy poslední pátek v únoru.

Podnikavé ženy v Olomouci oslaví MDŽ inspirativními přednáškami

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. February 2019 - 14:00

Každá třetí žena v Česku sní o vlastním podnikání, ale pouze osm procent žen svému snu věří. Týdnem Podnikavých žen, který pořádá v době oslav Mezinárodního dne žen, chce agentura CzechInvest toto vnímání aspoň trochu změnit a podporovat ženské podnikatelské komunity v regionech. Pro tu olomouckou připravila společně s Vědeckotechnickým parkem UP na 5. března motivačně vzdělávací setkání.

Podnikatelky i ženy, které o vlastním podnikání třeba teprve přemýšlejí, na setkáních získají informace o tom, jak s podnikáním začít. Vyslechnou si také inspirativní příběhy žen, které již tuto zkušenost mají za sebou. Zkušení mentoři je zasvětí do témat jako je budování značky, obchodní vyjednávání, nastavování cen a poradí v oblastech financí a marketingu.

Rendez-vous Podnikavých žen začal CzechInvest pořádat již v červnu 2017 v Pardubicích. Olomoucká pobočka první rendez-vous uspořádala ve spolupráci s VTP UP v listopadu loňského roku. „Chceme společně vytvořit platformu, kam se ženy budou rády vracet, sdílet své odborné znalosti, motivovat se, učit se navzájem a nebát se vystoupit z řady. Na druhém setkání se mohou těšit na inspirativní příběh Terezy Chaloupkové ze Salátovníku. O tom, jak na finance jednoduše, pohovoří Karel Raiser,“ uvedla Pavlína Slepičková z olomoucké kanceláře CzechInvestu.

Na zajímavý podvečer v neformální a přátelské atmosféře plné zajímavých rad a tipů pro podnikání se můžete přihlásit ZDE. Setkání se uskuteční 5. března od 17 hodin v Regionálním centru Olomouc.

Categories: Novinky z UP a PřF

Podnikavé ženy v Olomouci oslaví MDŽ inspirativními přednáškami

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 26. February 2019 - 14:00

Každá třetí žena v Česku sní o vlastním podnikání, ale pouze osm procent žen svému snu věří. Týdnem Podnikavých žen, který pořádá v době oslav Mezinárodního dne žen, chce agentura CzechInvest toto vnímání aspoň trochu změnit a podporovat ženské podnikatelské komunity v regionech. Pro tu olomouckou připravila společně s Vědeckotechnickým parkem UP na 5. března motivačně vzdělávací setkání.

Podnikatelky i ženy, které o vlastním podnikání třeba teprve přemýšlejí, na setkáních získají informace o tom, jak s podnikáním začít. Vyslechnou si také inspirativní příběhy žen, které již tuto zkušenost mají za sebou. Zkušení mentoři je zasvětí do témat jako je budování značky, obchodní vyjednávání, nastavování cen a poradí v oblastech financí a marketingu.

Rendez-vous Podnikavých žen začal CzechInvest pořádat již v červnu 2017 v Pardubicích. Olomoucká pobočka první rendez-vous uspořádala ve spolupráci s VTP UP v listopadu loňského roku. „Chceme společně vytvořit platformu, kam se ženy budou rády vracet, sdílet své odborné znalosti, motivovat se, učit se navzájem a nebát se vystoupit z řady. Na druhém setkání se mohou těšit na inspirativní příběh Terezy Chaloupkové ze Salátovníku. O tom, jak na finance jednoduše, pohovoří Karel Raiser,“ uvedla Pavlína Slepičková z olomoucké kanceláře CzechInvestu.

Na zajímavý podvečer v neformální a přátelské atmosféře plné zajímavých rad a tipů pro podnikání se můžete přihlásit ZDE. Setkání se uskuteční 5. března od 17 hodin v Regionálním centru Olomouc.

Senátoři FF podpořili děkana v úsilí o dodržování studijního a zkušebního řádu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 26. February 2019 - 7:35

Akademický senát filozofické fakulty se na svém únorovém jednání věnoval přípravě svého nového volebního řádu. Podpořil i požadavek studentů, aby pedagogové filozofické fakulty dodržovali studijní a zkušební řád univerzity.

Během více než hodinového jednání se Akademický senát filozofické fakulty znovu zabýval Volebním řádem AS FF UP.  Diskutoval o dvou připomínkách, se kterými se tento dokument setkal během univerzitního schvalovacího procesu.

Řád připomínkovala Legislativní komise Akademického senátu UP, která upozornila na několik formálních nesrovnalostí. Zároveň poukázala na nejasnosti v té části dokumentu, která stanovuje počet členů volební komise a která se věnuje povolební situaci.  Po krátké diskuzi se AS FF UP usnesl, že ustanovení o sedmičlenné sestavě volební komise, která si mezi sebou zvolí předsedu, ponechá.  Tu část, která se týká povolební situace, konkrétně stížností, z dokumentu vyjme. Upravený Volební řád pošle AS FF UP v nejbližší době znovu k projednání Legislativní komisi AS UP.

V další části jednání se senátoři fakulty věnovali návrhu studentského senátora Michala Nguyena, který za posluchače filozofické fakulty apeloval, aby pedagogové dodržovali Studijní a zkušební řád UP. Podle něj se za poslední období nakupila celá řada případů, z nichž vyplývá, že pedagogové stanovená pravidla nedodržují. „Zveřejňování termínů zkoušek neodpovídá stanoveným pravidlům. Termíny musí podle řádu garant předmětu nebo jím pověřená osoba zveřejnit v elektronickém systému nejpozději jeden týden před ukončením výuky příslušného semestru. Bohužel, často se tak neděje.  Není také výjimkou, že posluchač neobdrží posudek ke své kvalifikační práci týden před její obhajobou, jak je v tomto řádu rovněž stanoveno. Dokonce se stalo, že posluchač dostal posudek ke kvalifikační práci pouhých osm hodin před její obhajobou,“ uvedl. 

V následné debatě vystoupil Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií a Jakub Korda, vedoucí katedry divadelních a filmových studií, kteří v rámci diskuze přiblížili situaci na svých katedrách. Podle nich je realita mnohem plastičtější a situace není tak výjimečná.

Vedoucí obou zmiňovaných kateder téma komentovali s tím, že studenti často o termínech vědí neformálně, jsou naopak často těmi, kteří požadují další termíny řádného zkoušení, na něž už podle zmiňovaného řádu nemají nárok. „Nepopírám, že stanovená pravidla je nutné dodržovat, jen se snažím naznačit, že většina problémů je řešitelná ve vzájemné komunikaci,“ uvedl vedoucí katedry politologie a evropských studií Tomáš Lebeda.  

Příslušným tématem se zabýval i děkan fakulty Zdeněk Pechal na poradě s vedoucími katedry. Zdůraznil, že na základním formálním rámci dodržování pravidel trvá. Akademický senát filozofické fakulty ho v tomto úsilí svým usnesením podpořil.

Categories: Novinky z UP a PřF

Senátoři FF podpořili děkana v úsilí o dodržování studijního a zkušebního řádu

Novinky: Univerzita - Aktuality UP - 26. February 2019 - 7:35

Akademický senát filozofické fakulty se na svém únorovém jednání věnoval přípravě svého nového volebního řádu. Podpořil i požadavek studentů, aby pedagogové filozofické fakulty dodržovali studijní a zkušební řád univerzity.

Během více než hodinového jednání se Akademický senát filozofické fakulty znovu zabýval Volebním řádem AS FF UP.  Diskutoval o dvou připomínkách, se kterými se tento dokument setkal během univerzitního schvalovacího procesu.

Řád připomínkovala Legislativní komise Akademického senátu UP, která upozornila na několik formálních nesrovnalostí. Zároveň poukázala na nejasnosti v té části dokumentu, která stanovuje počet členů volební komise a která se věnuje povolební situaci.  Po krátké diskuzi se AS FF UP usnesl, že ustanovení o sedmičlenné sestavě volební komise, která si mezi sebou zvolí předsedu, ponechá.  Tu část, která se týká povolební situace, konkrétně stížností, z dokumentu vyjme. Upravený Volební řád pošle AS FF UP v nejbližší době znovu k projednání Legislativní komisi AS UP.

V další části jednání se senátoři fakulty věnovali návrhu studentského senátora Michala Nguyena, který za posluchače filozofické fakulty apeloval, aby pedagogové dodržovali Studijní a zkušební řád UP. Podle něj se za poslední období nakupila celá řada případů, z nichž vyplývá, že pedagogové stanovená pravidla nedodržují. „Zveřejňování termínů zkoušek neodpovídá stanoveným pravidlům. Termíny musí podle řádu garant předmětu nebo jím pověřená osoba zveřejnit v elektronickém systému nejpozději jeden týden před ukončením výuky příslušného semestru. Bohužel, často se tak neděje.  Není také výjimkou, že posluchač neobdrží posudek ke své kvalifikační práci týden před její obhajobou, jak je v tomto řádu rovněž stanoveno. Dokonce se stalo, že posluchač dostal posudek ke kvalifikační práci pouhých osm hodin před její obhajobou,“ uvedl. 

V následné debatě vystoupil Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií a Jakub Korda, vedoucí katedry divadelních a filmových studií, kteří v rámci diskuze přiblížili situaci na svých katedrách. Podle nich je realita mnohem plastičtější a situace není tak výjimečná.

Vedoucí obou zmiňovaných kateder téma komentovali s tím, že studenti často o termínech vědí neformálně, jsou naopak často těmi, kteří požadují další termíny řádného zkoušení, na něž už podle zmiňovaného řádu nemají nárok. „Nepopírám, že stanovená pravidla je nutné dodržovat, jen se snažím naznačit, že většina problémů je řešitelná ve vzájemné komunikaci,“ uvedl vedoucí katedry politologie a evropských studií Tomáš Lebeda.  

Příslušným tématem se zabýval i děkan fakulty Zdeněk Pechal na poradě s vedoucími katedry. Zdůraznil, že na základním formálním rámci dodržování pravidel trvá. Akademický senát filozofické fakulty ho v tomto úsilí svým usnesením podpořil.

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator