Zemřel Josef Tatýrek

S lítostí oznamujeme, že dne 23. 11. 2020 ve věku 86 let po krátké nemoci zemřel náš bývalý kolega z Oddělení konstrukce pan Josef Tatýrek.
S vděčností vzpomínáme na práci, kterou pro naši laboratoř vykonal, a na jeho milé a přátelské vystupování, kterým si získal úctu nás všech.

Nalezena nová oblast zlomu ve spektru kosmického záření o nejvyšších energiích

Observatoř Pierra Augera v Argentině změřila spektrum kosmického záření o nejvyšších energiích (UHECR) přilétajícího z vesmíru s bezkonkurenční přesností. Kromě dobře známého zlomu v energetickém spektru, obvykle označovaném jako kotník, byl díky datům získaných observatoří nalezen nový spektrální zlom na vyšších energiích. Původ tohoto zlomu lze vysvětlit závislostí složení kosmického záření na energii. Výsledky byly publikovány ve dvou souvisejících článcích „Phys. Rev. Lett. 125, 121106 (2020)“ a „Phys. Rev. D 102, 062005 (2020)“.

Tags: 

SLO získalo evropský patent

V roce 2019 byl úspěšně završen proces přihlášky mezinárodního vynálezu podaného u Evropského patentového úřadu (EPO) na téma bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti [1]. Navržený systém dle vynálezu vykonává činnost ve dvou fázích, kalibrační a měřicí.

Stránky