Ladislav Chytka byl oceněn Prémií Otto Wichterleho

Vědecký pracovník SLO Ladislav Chytka převzal 29. června 2021 z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové významné ocenění - Prémii Oto Wichterleho. Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých oborech, jsou nositeli vědeckých titulů a v době podání návrhu nepřesáhli věk 35 let.

Zemřel Jaroslav Nevřala

Jaroslav Nevřala, diplomovaný technik, zemřel 4. 5. 2021 ve svých 83 letech po delší nemoci. Pracoval od roku 1986 až do roku 2018 jako vedoucí redaktor Jemné mechaniky a optiky ve funkci, do které nastoupil již jako zkušený pracovník v oblasti tisku odborných publikací. Časopisu v plném nasazení věnoval nejen svůj pracovní, ale i volný čas a je do značné míry jeho zásluhou, že časopis přečkal v tištěné podobě až do dnešních dnů.

Stránky