Experiment ATLAS pozoroval nejtěžší kvarky typu t (top) ve srážkách proton-olovo

Urychlovač LHC v laboratoři CERN nesráží jen protony, ale i těžké ionty, např. olova. Pomocí takových srážek lze na urychlovači LHC simulovat podmínky, ve kterých se nacházel vesmír zlomky sekundy po velkém třesku. Všechna hmota ve vesmíru se v těch okamžicích nacházela ve stavu velmi horkého a hustého kvark-gluonového plazmatu. Nejtěžší z kvarků - top kvark - představuje unikátní nový nástroj ke studiu vlastností tohoto stavu hmoty.

Tags: 

Stereo pozorování pomocí SST-1M teleskopů

Čerenkovovy teleskopy typu SST-1M instalované na ondřejovské observatoři Astronomického ústavu Akademi věd pozorující vysokoenergetické gama fotony dosáhly dalšího technického milníku. V březnu 2023 byl zprovozněn systém White Rabbit umožnují přesné relativní i absolutní časové synchronizace systémů.

Tags: 

Stránky