Kvantová fotonika s nehermitovskými systémy

Všechny fyzikální systémy spadají od jedné ze dvou skupin: systémy konzervativní neboli hermitovské, kde se zachovává energie celého systému, a systémy nekonzervativní neboli nehermitovské, kde může energie nevratně proudit mezi systémem a jeho okolím.

Stereo pozorování pomocí SST-1M teleskopů

Čerenkovovy teleskopy typu SST-1M instalované na ondřejovské observatoři Astronomického ústavu Akademi věd pozorující vysokoenergetické gama fotony dosáhly dalšího technického milníku. V březnu 2023 byl zprovozněn systém White Rabbit umožnují přesné relativní i absolutní časové synchronizace systémů.

Tags: 

10 let od objevu Higgsova bosonu

Při příležitosti desátého výročí od experimentálního potvrzení existence Higgsova bosonu experimenty ATLAS a CMS na urychlovači LHC v laboratoři CERN vydaly obě kolaborace v roce 2022 doposud nejobsáhlejší přehledy experimentální prověrky způsobů jeho produkce [1,2]. Konkrétně jde o měření četnosti jeho produkce včetně asociované produkce s párem top kvarků, a frakce rozpadů na různé částice, od dvou fotonů, bosonů Z či W po páry b-kvarků.

Stránky