Proběhla Letní škola optiky 2022

V předposledním červnovém týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022 měli středoškolští studenti se zájmem o experimentální optiku možnost zúčastnit se již osmého ročníku naší Letní školy optiky. Letní škola se ve Společné laboratoři optiky koná tradičně již od roku 2013. Minulé dva ročníky 2020 a 2021 musely být kvůli pandemii COVIDu zrušeny. A možná právě proto byl o tuto tradiční akci letos velký zájem a zúčastnilo se jí 16 studentů z celé Moravy. Hostili jsme zde studenty z těchto škol: Gymnázium Olomouc – Hejčín; Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov; Wichterlovo gymnázium, Ostrava; Gymnázium Ostrava-Zábřeh; Gymnázium Nový Jičín; Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše a Gymnázium Uničov.

V malých skupinkách si studenti vyzkoušeli hravou formou celkem devět optických experimentálních úloh. V těchto úlohách se naučili základům paprskové optiky a zobrazovacích soustav, dále se věnovali vlnové optice, zkoumání interference, difrakce a polarizace světla. Studenti si též zkusili, proč a jak používat polarizační filtr při fotografování. V programu byly i pokročilejší úlohy, kde si vyzkoušeli využití laseru pro 3D skenování, přenášení informace v optickém vlákně a detekci částic pomocí speciální kamery. Díky dobrému počasí bylo možné do programu zařadit i pozorování Slunce pomocí hvězdářských dalekohledů. Jak se mohli studenti na vlastní oči přesvědčit, aktivita Slunce byla v tomto týdnu neobvykle vysoká, na slunečním kotouči bylo pozorovatelné velké množství skvrn.

Studenti, kteří naši letní školu absolvovali, oceňovali především zajímavé optické úkoly, ale také týmovou spolupráci, nové poznatky a zážitky. Oceňovali také to, že účast na týdnu aktivit byla bezplatná, zdarma dostali i pracovní sešity pro plnění optických úloh a po splnění všech úkolů získali při slavnostním ukončení upomínkový certifikát o účasti na Letní škole optiky 2022. Na webu Letní školy v sekci Fotografie už najdete odkaz na fotogalerii z letošního ročníku, stejně tak jako i fotografie ze všech předchozích ročníků naší letní školy. Věříme že se i za rok v červnu 2023 v Olomouci potkáme s další generací studentů a studentek s aktivním zájmem o optiku.