Agregátor zdrojů

Univerzita oslovuje uchazeče na Gaudeamu v Praze

Sotva skončil na osmi fakultách Univerzity Palackého Den otevřených dveří, už se jejich zástupci vydávali na cestu do hlavního města, na poslední z velkých veletrhů pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Praha. Svoji studijní nabídku na něm prezentuje na dvě stě škol, mezi tisícovkami návštěvníků je i mnoho těch, kteří se zajímají o studium v Olomouci.

S modrými složkami s logem UP a potřebnou dávkou informací z haly na letňanském výstavišti například odcházela Šárka Suchardová ze Staré Paky. „Zajímala jsem se o školy, které nabízejí studium psychologie. Nyní studuji střední zdravotnickou školu, takže vím o člověku spoustu z fyzického pohledu, ale chtěla bych se více dozvědět ze stránky psychické. Univerzita Palackého je zatím moje priorita. Den otevřených dveří jsem už prošvihla, ale příští si ujít nenechám. Ostatně mám ještě čas, jsme teprve ve třeťáku,“ uvedla s tím, že příští rok už nebude na důsledný sběr informací kvůli maturitě tolik času.

S jejími slovy souhlasil i kamarád Jaroslav Kubů. „Lepší je se zajímat o svou budoucnost dříve než později,“ přitakal s úsměvem student královédvorského gymnázia, který se zastavil u stánku přírodovědecké fakulty. „Přemýšlím o zeměpisu se zaměřením na vzdělávání. Tedy popravdě ještě nevím, jestli chci učit, ale zeměpis mě baví. A proč zrovna Olomouc? Prý je to hezké město a dobře se tam studuje,“ dodal.

Na nezájem ze strany možných budoucích studentů si nemohly stěžovat ani zástupkyně na stáncích menších fakult, jako jsou fakulta zdravotnických věd nebo cyrilometodějská teologická fakulta. Podle Veroniky Šefčíkové a Barbory Matulové, které v Praze reprezentují CMTF, se přitom třetina tazatelů ptala na informace o nově otevíraném studijním programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Praze probíhá do čtvrtka 23. ledna. Výjezdy za uchazeči tím ale nekončí. „V příštích dvou týdnech nás čeká ještě několik zastávek na Slovensku, kde je o studium v Olomouci velký zájem. V Bratislavě představíme naši univerzitu na Gymnáziu Jura Hronca a Gymnáziu Bilíkova. Prezentace na druhé z těchto prestižních škol se zúčastní i velvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý, jeho zástupce Pavel Sladký, prorektor UP Petr Bilík a proděkan PřF Karel Hron. Součástí návštěvy Bratislavy bude též pietní akt u památníku Františka Palackého. Během série Kam na vysokú pak zamíříme do Trnavy, Banské Bystrice, Košic a Prešova,“ vyjmenoval koordinátor uchazečské kampaně UP Ondřej Martínek z oddělení komunikace.

Přihlášky ke studiu na Univerzitě Palackého je možné podávat do 15. března.

Univerzita oslovuje uchazeče na Gaudeamu v Praze

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 01/22/2020 - 12:00

Sotva skončil na osmi fakultách Univerzity Palackého Den otevřených dveří, už se jejich zástupci vydávali na cestu do hlavního města, na poslední z velkých veletrhů pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Praha. Svoji studijní nabídku na něm prezentuje na dvě stě škol, mezi tisícovkami návštěvníků je i mnoho těch, kteří se zajímají o studium v Olomouci.

S modrými složkami s logem UP a potřebnou dávkou informací z haly na letňanském výstavišti například odcházela Šárka Suchardová ze Staré Paky. „Zajímala jsem se o školy, které nabízejí studium psychologie. Nyní studuji střední zdravotnickou školu, takže vím o člověku spoustu z fyzického pohledu, ale chtěla bych se více dozvědět ze stránky psychické. Univerzita Palackého je zatím moje priorita. Den otevřených dveří jsem už prošvihla, ale příští si ujít nenechám. Ostatně mám ještě čas, jsme teprve ve třeťáku,“ uvedla s tím, že příští rok už nebude na důsledný sběr informací kvůli maturitě tolik času.

S jejími slovy souhlasil i kamarád Jaroslav Kubů. „Lepší je se zajímat o svou budoucnost dříve než později,“ přitakal s úsměvem student královédvorského gymnázia, který se zastavil u stánku přírodovědecké fakulty. „Přemýšlím o zeměpisu se zaměřením na vzdělávání. Tedy popravdě ještě nevím, jestli chci učit, ale zeměpis mě baví. A proč zrovna Olomouc? Prý je to hezké město a dobře se tam studuje,“ dodal.

Na nezájem ze strany možných budoucích studentů si nemohly stěžovat ani zástupkyně na stáncích menších fakult, jako jsou fakulta zdravotnických věd nebo cyrilometodějská teologická fakulta. Podle Veroniky Šefčíkové a Barbory Matulové, které v Praze reprezentují CMTF, se přitom třetina tazatelů ptala na informace o nově otevíraném studijním programu Etika a kultura v mediální komunikaci.

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Praze probíhá do čtvrtka 23. ledna. Výjezdy za uchazeči tím ale nekončí. „V příštích dvou týdnech nás čeká ještě několik zastávek na Slovensku, kde je o studium v Olomouci velký zájem. V Bratislavě představíme naši univerzitu na Gymnáziu Jura Hronca a Gymnáziu Bilíkova. Prezentace na druhé z těchto prestižních škol se zúčastní i velvyslanec ČR na Slovensku Tomáš Tuhý, jeho zástupce Pavel Sladký, prorektor UP Petr Bilík a proděkan PřF Karel Hron. Součástí návštěvy Bratislavy bude též pietní akt u památníku Františka Palackého. Během série Kam na vysokú pak zamíříme do Trnavy, Banské Bystrice, Košic a Prešova,“ vyjmenoval koordinátor uchazečské kampaně UP Ondřej Martínek z oddělení komunikace.

Přihlášky ke studiu na Univerzitě Palackého je možné podávat do 15. března.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senioři se mohou hlásit do nových kurzů v Pevnosti poznání

Lidé ve zralém věku, kteří touží poznat něco nového nebo se zbavit samoty a scházet se v inspirativním prostředí Pevnosti poznání, se mohou hlásit do prvního ročníku kurzu Blízká setkání třetího věku. Vzdělávací program startuje 17. února 2020 a zahrnuje tři tematické oblasti: hodiny zdravého životního stylu, trénování paměti a cvičení.

Kurz je ideální příležitostí pro všechny aktivní důchodce, kteří se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodosti. Pod vedením zkušených lektorů se budou scházet každé pondělí, celkem 12krát za sebou.

V lekcích se například dozvědí, jak funguje lidské tělo a jak hýčkat svoje mozkové neurony. Lektorka jim vysvětlí, jak si buňky předávají informace, a názorně vše předvede na velkém exponátu mozku, který je v jedné z expozic Pevnosti poznání. V rámci programu se také seznámí nejen s tím, jak pracuje náš imunitní systém, srdce či plíce, ale také si prakticky proměří jejich zdatnost. Součástí programu jsou také optické klamy, kvízy a hlavolamy, které dokáží pořádně zamotat hlavu. „Lidské tělo představuje jeden funkční celek tvořený miliardami buněk. Každá z nich má v organismu svoji dílčí úlohu, a podílí se tak na správném fungování organismu. Na to, aby mohl pracovat jako celek, je nezbytné, aby spolu jednotlivé buňky správně komunikovaly. Když porozumíme ‚řeči‘ našich buněk, resp. orgánů, pomůže nám to pochopit, jak s tělem zacházet, abychom zmírnili přirozené projevy stáří,“ vysvětlila pedagožka Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty. Ta je zároveň předsedkyní spolku Pro poznání, který vzdělávací cyklus (skládá se ze tří navazujících ročníků) v popularizačním centru Univerzity Palackého organizuje.

Vzdělávací program, který vznikl v roce 2016, je určený pro všechny lidi ve zralém věku, kteří touží po poznání. Na jejich věku ani předchozím vzdělání nezáleží. „Stárnutí mozku se nevyhne nikdo z nás. Je to přirozený biologický proces, který patří ke zvyšujícímu se věku. Mnoho studií dokázalo, že zachováme-li si aktivní životní styl s přiměřenou úrovní tělesné, duševní a společenské aktivity, pak nejen poskytujeme mozku podněty, ale pomůžeme také udržet neurony (mozkové buňky) živé a zdravé, a ochráníme je tak před poškozením,“ doplnil Martin Král, lektor trénování paměti.

V prvním ročníku se témata týkají nejen fyziologie lidského těla a trénování paměti, ale i pohybu pro zdraví. Senioři se například učí, jak správně sedět, chodit, jak bojovat se špatnými pohybovými stereotypy, a předcházet tak nejrůznějším zdravotním potížím. „Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat, nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku, a dokonce i paměť. Při nedostatku pohybu člověk upadá do pasivity, stává se sociálně izolovaný, dochází k nedostatečné stimulaci základních fyziologických procesů, a to se následně negativně projevuje nejen nedostatečným okysličováním krve, omezenou kloubní pohyblivostí, snižující se obratností, ale i různými nemocemi,“ řekla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová. 

Registrace do prvního ročníku končí 10. února 2020. Zájemci ji najdou na webových stránkách Pevnosti poznání zde. Ti, kteří nevládnou práci s počítačem, se mohou přihlásit osobně v otevírací době přímo v Pevnosti poznání.

Senioři se mohou hlásit do nových kurzů v Pevnosti poznání

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - St, 01/22/2020 - 08:00

Lidé ve zralém věku, kteří touží poznat něco nového nebo se zbavit samoty a scházet se v inspirativním prostředí Pevnosti poznání, se mohou hlásit do prvního ročníku kurzu Blízká setkání třetího věku. Vzdělávací program startuje 17. února 2020 a zahrnuje tři tematické oblasti: hodiny zdravého životního stylu, trénování paměti a cvičení.

Kurz je ideální příležitostí pro všechny aktivní důchodce, kteří se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodosti. Pod vedením zkušených lektorů se budou scházet každé pondělí, celkem 12krát za sebou.

V lekcích se například dozvědí, jak funguje lidské tělo a jak hýčkat svoje mozkové neurony. Lektorka jim vysvětlí, jak si buňky předávají informace, a názorně vše předvede na velkém exponátu mozku, který je v jedné z expozic Pevnosti poznání. V rámci programu se také seznámí nejen s tím, jak pracuje náš imunitní systém, srdce či plíce, ale také si prakticky proměří jejich zdatnost. Součástí programu jsou také optické klamy, kvízy a hlavolamy, které dokáží pořádně zamotat hlavu. „Lidské tělo představuje jeden funkční celek tvořený miliardami buněk. Každá z nich má v organismu svoji dílčí úlohu, a podílí se tak na správném fungování organismu. Na to, aby mohl pracovat jako celek, je nezbytné, aby spolu jednotlivé buňky správně komunikovaly. Když porozumíme ‚řeči‘ našich buněk, resp. orgánů, pomůže nám to pochopit, jak s tělem zacházet, abychom zmírnili přirozené projevy stáří,“ vysvětlila pedagožka Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty. Ta je zároveň předsedkyní spolku Pro poznání, který vzdělávací cyklus (skládá se ze tří navazujících ročníků) v popularizačním centru Univerzity Palackého organizuje.

Vzdělávací program, který vznikl v roce 2016, je určený pro všechny lidi ve zralém věku, kteří touží po poznání. Na jejich věku ani předchozím vzdělání nezáleží. „Stárnutí mozku se nevyhne nikdo z nás. Je to přirozený biologický proces, který patří ke zvyšujícímu se věku. Mnoho studií dokázalo, že zachováme-li si aktivní životní styl s přiměřenou úrovní tělesné, duševní a společenské aktivity, pak nejen poskytujeme mozku podněty, ale pomůžeme také udržet neurony (mozkové buňky) živé a zdravé, a ochráníme je tak před poškozením,“ doplnil Martin Král, lektor trénování paměti.

V prvním ročníku se témata týkají nejen fyziologie lidského těla a trénování paměti, ale i pohybu pro zdraví. Senioři se například učí, jak správně sedět, chodit, jak bojovat se špatnými pohybovými stereotypy, a předcházet tak nejrůznějším zdravotním potížím. „Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat, nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku, a dokonce i paměť. Při nedostatku pohybu člověk upadá do pasivity, stává se sociálně izolovaný, dochází k nedostatečné stimulaci základních fyziologických procesů, a to se následně negativně projevuje nejen nedostatečným okysličováním krve, omezenou kloubní pohyblivostí, snižující se obratností, ale i různými nemocemi,“ řekla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová. 

Registrace do prvního ročníku končí 10. února 2020. Zájemci ji najdou na webových stránkách Pevnosti poznání zde. Ti, kteří nevládnou práci s počítačem, se mohou přihlásit osobně v otevírací době přímo v Pevnosti poznání.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Konfuciův institut UP přivítá čínský nový rok

Praha, Ostrava, Opava, České Budějovice a pod patronací Konfuciova institutu Univerzity Palackého také Olomouc přivítají příchod čínského nového roku. Na Hané se oslava se uskuteční 22. ledna v kině Metropol.

Čína vítá nový rok podle luno-solárně jupiterského kalendáře. Minulý rok vepře, který měl podle čínské astrologie přinést vlnu štěstí a bohatství, vystřídá rok krysy. V kině Metropol se při této příležitosti od 19 hodin uskuteční poněkud netradiční program.

„Umělecký a taneční univerzitní soubor Čcheng-tu Tchien-fu ze s´čchuanské provincie představí nevšední kulturu staré Číny, její tradice, zvyky a symboly spojené s vítáním nového lunárního roku a blížícího se příchodu jara. Hlavní program nabídne Tanec draků a lvů, ukázky mistrů čínských bojových umění, také operu, lidovou hudbu a tanec, kouzla, magii nebo tzv. cheongsam show,“ řekl David Kosina z Konfuciova institutu UP a zároveň člen úseku pro zahraničí RUP.

Veřejnost si může před představením už od 17 hodin prohlédnout ve vstupních prostorách Metropolu  „chrámovou výstavu“. Půjde o tradiční rukodělné umění skupiny čínských řemeslníků, například práci s hedvábím a výšivkou ze s´čchuanské oblasti nebo tkaní z bambusu, malování cukrem, čínskou kaligrafii a malbu. 

Záštitu nad akcí převzal hejtman Olomouckého kraje a rektor UP. Vstupné nabízí kino Metropol online ZDE.

Konfuciův institut UP přivítá čínský nový rok

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 01/21/2020 - 11:58

Praha, Ostrava, Opava, České Budějovice a pod patronací Konfuciova institutu Univerzity Palackého také Olomouc přivítají příchod čínského nového roku. Na Hané se oslava se uskuteční 22. ledna v kině Metropol.

Čína vítá nový rok podle luno-solárně jupiterského kalendáře. Minulý rok vepře, který měl podle čínské astrologie přinést vlnu štěstí a bohatství, vystřídá rok krysy. V kině Metropol se při této příležitosti od 19 hodin uskuteční poněkud netradiční program.

„Umělecký a taneční univerzitní soubor Čcheng-tu Tchien-fu ze s´čchuanské provincie představí nevšední kulturu staré Číny, její tradice, zvyky a symboly spojené s vítáním nového lunárního roku a blížícího se příchodu jara. Hlavní program nabídne Tanec draků a lvů, ukázky mistrů čínských bojových umění, také operu, lidovou hudbu a tanec, kouzla, magii nebo tzv. cheongsam show,“ řekl David Kosina z Konfuciova institutu UP a zároveň člen úseku pro zahraničí RUP.

Veřejnost si může před představením už od 17 hodin prohlédnout ve vstupních prostorách Metropolu  „chrámovou výstavu“. Půjde o tradiční rukodělné umění skupiny čínských řemeslníků, například práci s hedvábím a výšivkou ze s´čchuanské oblasti nebo tkaní z bambusu, malování cukrem, čínskou kaligrafii a malbu. 

Záštitu nad akcí převzal hejtman Olomouckého kraje a rektor UP. Vstupné nabízí kino Metropol online ZDE.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Maltézská pomoc posilovala tým mezi lékařskými simulátory

Neobvyklou aktivitu pro utužení týmu si vybrali pracovníci Maltézské pomoci Olomouc. V Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO) lékařské fakulty absolvovali program, při němž nanečisto zachraňovali životy i rodili děti.   

Centrum se pravidelně zapojuje do popularizačních akcí, jako jsou Dětská univerzita nebo Noc vědců, ale program pro neziskovou organizaci podle zástupce vedoucí Luďka Kaprála tu připravovali poprvé. „Mohli si vyzkoušet všechny naše simulátory, které využíváme k výuce studentů. Na porodnickém simulátoru viděli, jak probíhá porod dítěte, u novorozeneckých simulátorů pak záchranu miminka v případě nějakého problému. Vyzkoušeli si také obvazovou techniku. Především si ale zkusili lékařskou první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci, a dozvěděli se, jak se používá laický defibrilátor, známý pod zkratkou AED,“ vyjmenoval Luděk Kaprál.

„Přemýšleli jsme o vhodné teambuildingové aktivitě, a přestože se pohybujeme spíše v oblasti sociálních služeb, rozhodli jsme se strávit odpoledne na lékařské fakultě a vyzkoušet si některé úkony související se záchranou života. Za tu možnost jsme velice rádi, líbilo se nám tu. Čas, který nám personál centra věnoval, byl bezvadný,“ shrnul Michal Umlauf, vedoucí olomoucké pobočky Maltézské pomoci. Ta je na Olomoucku jednou z nejvýznamnějších dobrovolnických organizací, na pravidelných aktivitách s ní spolupracuje na 170 dobrovolníků.  

U simulátorů na lékařské fakultě se ovšem vystřídalo jen čtrnáct lidí: vedoucí a koordinátorky jednotlivých služeb a sociální pracovnice. Druhým mužem v jinak ryze ženské skupině byl Karel Čapka, který pomáhá s administrativou a stará se o PR. Stejně jako vedoucí pobočky si vyzkoušel vedení porodu dítěte. „Můj porodnický výkon byl výrazně horší, než jsem čekal. Když nám porod ukazovali, říkal jsem si, že to není nic složitého. Když jsem si to ale poté zkoušel, hned od začátku jsem postupoval špatně. Za resuscitaci jsem byl ale pochválen,“ prozradil.

„Jsem rád, že jsem si mohl tyto úkony vyzkoušet a prakticky tak přičichnout ke zdravotnickému prostředí. Manželka je doktorka, otec byl doktor, mamka pracovala jako laborantka. Takže mě náš teambuilding zajímal i z tohoto hlediska,“ dodal Karel Čapka.

Maltézská pomoc posilovala tým mezi lékařskými simulátory

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Út, 01/21/2020 - 08:00

Neobvyklou aktivitu pro utužení týmu si vybrali pracovníci Maltézské pomoci Olomouc. V Centru telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO) lékařské fakulty absolvovali program, při němž nanečisto zachraňovali životy i rodili děti.   

Centrum se pravidelně zapojuje do popularizačních akcí, jako jsou Dětská univerzita nebo Noc vědců, ale program pro neziskovou organizaci podle zástupce vedoucí Luďka Kaprála tu připravovali poprvé. „Mohli si vyzkoušet všechny naše simulátory, které využíváme k výuce studentů. Na porodnickém simulátoru viděli, jak probíhá porod dítěte, u novorozeneckých simulátorů pak záchranu miminka v případě nějakého problému. Vyzkoušeli si také obvazovou techniku. Především si ale zkusili lékařskou první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci, a dozvěděli se, jak se používá laický defibrilátor, známý pod zkratkou AED,“ vyjmenoval Luděk Kaprál.

„Přemýšleli jsme o vhodné teambuildingové aktivitě, a přestože se pohybujeme spíše v oblasti sociálních služeb, rozhodli jsme se strávit odpoledne na lékařské fakultě a vyzkoušet si některé úkony související se záchranou života. Za tu možnost jsme velice rádi, líbilo se nám tu. Čas, který nám personál centra věnoval, byl bezvadný,“ shrnul Michal Umlauf, vedoucí olomoucké pobočky Maltézské pomoci. Ta je na Olomoucku jednou z nejvýznamnějších dobrovolnických organizací, na pravidelných aktivitách s ní spolupracuje na 170 dobrovolníků.  

U simulátorů na lékařské fakultě se ovšem vystřídalo jen čtrnáct lidí: vedoucí a koordinátorky jednotlivých služeb a sociální pracovnice. Druhým mužem v jinak ryze ženské skupině byl Karel Čapka, který pomáhá s administrativou a stará se o PR. Stejně jako vedoucí pobočky si vyzkoušel vedení porodu dítěte. „Můj porodnický výkon byl výrazně horší, než jsem čekal. Když nám porod ukazovali, říkal jsem si, že to není nic složitého. Když jsem si to ale poté zkoušel, hned od začátku jsem postupoval špatně. Za resuscitaci jsem byl ale pochválen,“ prozradil.

„Jsem rád, že jsem si mohl tyto úkony vyzkoušet a prakticky tak přičichnout ke zdravotnickému prostředí. Manželka je doktorka, otec byl doktor, mamka pracovala jako laborantka. Takže mě náš teambuilding zajímal i z tohoto hlediska,“ dodal Karel Čapka.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Rektor jmenoval Václava Stehlíka děkanem právnické fakulty

Rektor Jaroslav Miller předal dnes dopoledne jmenovací dekret novému děkanovi právnické fakulty Václavu Stehlíkovi. Dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva se ujme funkce 23. ledna. Ve vedení fakulty vystřídá Zdenku Papouškovou.

„Jsem potěšen, že jste byl zvolen děkanem právnické fakulty na příští čtyři roky. Předchází vás dobrá reputace, jste respektovaný ve vědeckých kruzích. Těším se na spolupráci s vámi, která bude zahrnovat příjemné a bohužel i ty méně příjemné věci, ale to už je život,“ řekl rektor novému děkanovi s tím, že z právnické fakulty má v posledních letech radost. „Mám pocit, že se ubírá dobrým směrem. Doufám, že nastevené tempo a směr budou pod vaším vedením udrženy.“

Předávání dekretu se účastnili kancléř Rostislav Hladký a Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP. Tomu rektor poděkoval za hladký a důstojný průběh podzimních děkanských voleb.

Jedním z prvních úkolů Václava Stehlíka ve funkci bude jmenování proděkanů, které představí na zasedání fakultního senátu v pondělí 27. ledna. „V nejužším vedení fakulty bude se mnou šest proděkanů. Někteří budou ve svých funkcích pokračovat,“ naznačil nový děkan. Tuto informaci ocenil i rektor. „O kolezích, kteří budou ve funkcích pokračovat, mám velmi vysoké mínění. Udělali kus práce.“

Nového děkana právnická fakulta volila v říjnu loňského roku. Pro Václava Stehlíka hlasovalo devět z patnácti členů fakultního akademického senátu. Senátoři vybírali mezi ním a děkankou Zdenkou Papouškovou.

Václav Stehlík povede fakultu čtyři roky, do 22. ledna 2024. Je v pořadí šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.

Rektor jmenoval Václava Stehlíka děkanem právnické fakulty

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/20/2020 - 14:00

Rektor Jaroslav Miller předal dnes dopoledne jmenovací dekret novému děkanovi právnické fakulty Václavu Stehlíkovi. Dosavadní vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva se ujme funkce 23. ledna. Ve vedení fakulty vystřídá Zdenku Papouškovou.

„Jsem potěšen, že jste byl zvolen děkanem právnické fakulty na příští čtyři roky. Předchází vás dobrá reputace, jste respektovaný ve vědeckých kruzích. Těším se na spolupráci s vámi, která bude zahrnovat příjemné a bohužel i ty méně příjemné věci, ale to už je život,“ řekl rektor novému děkanovi s tím, že z právnické fakulty má v posledních letech radost. „Mám pocit, že se ubírá dobrým směrem. Doufám, že nastevené tempo a směr budou pod vaším vedením udrženy.“

Předávání dekretu se účastnili kancléř Rostislav Hladký a Michal Bartoň, předseda Akademického senátu PF UP. Tomu rektor poděkoval za hladký a důstojný průběh podzimních děkanských voleb.

Jedním z prvních úkolů Václava Stehlíka ve funkci bude jmenování proděkanů, které představí na zasedání fakultního senátu v pondělí 27. ledna. „V nejužším vedení fakulty bude se mnou šest proděkanů. Někteří budou ve svých funkcích pokračovat,“ naznačil nový děkan. Tuto informaci ocenil i rektor. „O kolezích, kteří budou ve funkcích pokračovat, mám velmi vysoké mínění. Udělali kus práce.“

Nového děkana právnická fakulta volila v říjnu loňského roku. Pro Václava Stehlíka hlasovalo devět z patnácti členů fakultního akademického senátu. Senátoři vybírali mezi ním a děkankou Zdenkou Papouškovou.

Václav Stehlík povede fakultu čtyři roky, do 22. ledna 2024. Je v pořadí šestým děkanem, který bude stát v čele právnické fakulty od jejího znovuobnovení v roce 1991. Před ním fakultu řídili Miroslav Liberda, Jiří Blažek, Michal Malacka, Milana Hrušáková a Zdenka Papoušková.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Nové odrůdy rostlin a výběr sportu na tělo. První projekty Proof-of-Concept začínají

Rada pro komercializaci Univerzity Palackého v Olomouci (RK UP) schválila k řešení od 1. ledna 2020 první dva dílčí projekty Proof-of-Concept (PoC) z nového programu TAČR GAMA2. Prvním z nich je projekt pro testování automatické kultivace rostlin, který má pomáhat s vývojem nových odrůd rostlin včetně sběru dat během jejich růstu. Cílem druhého projektu je vyvinout aplikaci, která pomůže vybrat uživateli ten správný druh sportu na základě jeho anatomických a fyzických předpokladů. 

Pavel Mazura z Centra Regionu Haná (CRH) na Přírodovědecké fakultě UP vytvoří automatickou a digitalizovanou linku na kultivaci rostlin, která bude zároveň vyhodnocovat nasbíraná obrazová data. Linka bude testována v CRH, které je národním koordinátorem pro rostlinnou fenotypizaci, tedy sledování vlivu prostředí na vlastnosti rostlin.

David Prycl z Aplikačního centra BALUO pak vyvine aplikaci, která bude sbírat a vyhodnocovat data pro určení aktuálního vývoje a výkonnosti (nejen) u dětí a mládeže a na základě získávaných výsledků z měření anatomie a fyzických testů jednotlivci pomůže vybrat konkrétní druh vhodného sportu a stanovit tréninkový plán.

„Tyto dva projekty tak doplní 28 PoC projektů z dřívějšího projektu TAČR GAMA1 (TG01010080), jehož řešení bylo úspěšně ukončeno 31. srpna 2019. Některé výstupy z tohoto projektu, které jsou nabízeny komerčním partnerům, jsou dostupné na našem webu“, uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií VTP UP a dodal: „V programu GAMA2 zůstává pro rok 2020 ještě 2,8 mil Kč určených na další dílčí PoC projekty. VTP UP, který projekt TAČR GAMA2 (TP01010015) na Univerzitě Palackého spravuje, proto připravil speciální výzvu PoC projektů určenou pro studenty doktorandského studia a jejich školitele.“

Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů doktorského studia se mohou se svými nápady na projekty PoC, které mají vysoký komerční potenciál, hlásit již nyní, a to v rámci kontinuální výzvy PoC projektů na UP. Současné kolo bylo zahájeno 16. prosince 2019 a přihlášku lze podat až do 23. února 2020. Poté budou přihlášky nových dílčích PoC projektů hodnoceny a předloženy RK, a to na jejím dalším zasedání 20. března 2020. Řešení podpořených projektů bude zahájeno 1. dubna 2020.

Pokud by další zájemci o PoC projekty březnový termín nestihli, je možné přihlášku projektu podat na VTP UP kdykoliv v průběhu roku a projekt bude zařazen na projednávání před RK UP v nejbližším možném termínu zasedání Rady. Předpokládaná zasedání RK UP se v roce 2020 uskuteční v těchto termínech: 20. března 2020, 19. čevna 2020, 18. září 2020 a 11. prosince 2020.

Další informace o projektech PoC na UP jsou dostupné na stránkách VTP UP zde.

Celkový harmonogram 2. kola výzvy PoC projektů je následující:

16. 12. 2019       Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 2. kola kontinuální výzvy

29. 1. 2020          Seminář pro žadatele

23. 2. 2020          Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 24. 2. 2020     Hodnocení odevzdaných přihlášek

13. 3. 2020          Předložení přihlášek Radě pro komercializaci

20. 3. 2020          Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření

21. 3. 2020          Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL

25. 3. 2020          Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR

1. 4. 2020            Zahájení řešení dílčích PoC projektů

 

 

Nové odrůdy rostlin a výběr sportu na tělo. První projekty Proof-of-Concept začínají

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/20/2020 - 11:51

Rada pro komercializaci Univerzity Palackého v Olomouci (RK UP) schválila k řešení od 1. ledna 2020 první dva dílčí projekty Proof-of-Concept (PoC) z nového programu TAČR GAMA2. Prvním z nich je projekt pro testování automatické kultivace rostlin, který má pomáhat s vývojem nových odrůd rostlin včetně sběru dat během jejich růstu. Cílem druhého projektu je vyvinout aplikaci, která pomůže vybrat uživateli ten správný druh sportu na základě jeho anatomických a fyzických předpokladů. 

Pavel Mazura z Centra Regionu Haná (CRH) na Přírodovědecké fakultě UP vytvoří automatickou a digitalizovanou linku na kultivaci rostlin, která bude zároveň vyhodnocovat nasbíraná obrazová data. Linka bude testována v CRH, které je národním koordinátorem pro rostlinnou fenotypizaci, tedy sledování vlivu prostředí na vlastnosti rostlin.

David Prycl z Aplikačního centra BALUO pak vyvine aplikaci, která bude sbírat a vyhodnocovat data pro určení aktuálního vývoje a výkonnosti (nejen) u dětí a mládeže a na základě získávaných výsledků z měření anatomie a fyzických testů jednotlivci pomůže vybrat konkrétní druh vhodného sportu a stanovit tréninkový plán.

„Tyto dva projekty tak doplní 28 PoC projektů z dřívějšího projektu TAČR GAMA1 (TG01010080), jehož řešení bylo úspěšně ukončeno 31. srpna 2019. Některé výstupy z tohoto projektu, které jsou nabízeny komerčním partnerům, jsou dostupné na našem webu“, uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií VTP UP a dodal: „V programu GAMA2 zůstává pro rok 2020 ještě 2,8 mil Kč určených na další dílčí PoC projekty. VTP UP, který projekt TAČR GAMA2 (TP01010015) na Univerzitě Palackého spravuje, proto připravil speciální výzvu PoC projektů určenou pro studenty doktorandského studia a jejich školitele.“

Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů doktorského studia se mohou se svými nápady na projekty PoC, které mají vysoký komerční potenciál, hlásit již nyní, a to v rámci kontinuální výzvy PoC projektů na UP. Současné kolo bylo zahájeno 16. prosince 2019 a přihlášku lze podat až do 23. února 2020. Poté budou přihlášky nových dílčích PoC projektů hodnoceny a předloženy RK, a to na jejím dalším zasedání 20. března 2020. Řešení podpořených projektů bude zahájeno 1. dubna 2020.

Pokud by další zájemci o PoC projekty březnový termín nestihli, je možné přihlášku projektu podat na VTP UP kdykoliv v průběhu roku a projekt bude zařazen na projednávání před RK UP v nejbližším možném termínu zasedání Rady. Předpokládaná zasedání RK UP se v roce 2020 uskuteční v těchto termínech: 20. března 2020, 19. čevna 2020, 18. září 2020 a 11. prosince 2020.

Další informace o projektech PoC na UP jsou dostupné na stránkách VTP UP zde.

Celkový harmonogram 2. kola výzvy PoC projektů je následující:

16. 12. 2019       Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 2. kola kontinuální výzvy

29. 1. 2020          Seminář pro žadatele

23. 2. 2020          Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 24. 2. 2020     Hodnocení odevzdaných přihlášek

13. 3. 2020          Předložení přihlášek Radě pro komercializaci

20. 3. 2020          Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření

21. 3. 2020          Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL

25. 3. 2020          Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR

1. 4. 2020            Zahájení řešení dílčích PoC projektů

 

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Senioři se na pedagogické fakultě učili, jak být bezpečně online

S cílem dozvědět se víc o podvodném chování v online světě navštívilo ve čtyřech lednových termínech pedagogickou fakultu zhruba pět desítek seniorů. Díky novému kurzu obdrželi informace, které jim pomohou zvýšit imunitu například vůči nabídkám podvodných zpráv, e-shopů či elektronických aukcí.

Centrum celoživotního vzdělávání a projekt E-bezpečí na pedagogické fakultě nabídly seniorům kurz zaměřený na zvýšení informovanosti o kybernetické kriminalitě. O aktuálních rizikových formách virtuálního chování se zájemci dozvěděli ve dvouhodinových školeních. I díky nim dnes například ví, na co si dávat pozor při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu či jak reagovat na podvodný dopis, slibující velký majetek.

„Přestože jsem mnohé z toho, co tady zaznělo, už někde slyšela, myslím si, že informací není nikdy dost. Sama jsem si před časem například objednala zázračné tablety proti bolesti kloubů. Jedno balení mě stálo asi tisíc korun, a když přišlo, obdržela jsem zprávu, že si musím koupit ještě další čtyři, aby mi lék pomohl. Proto říkám, že v tomto směru není informací nikdy dost, a to nejen pro seniory,“ řekla Jiřina Šimková, předsedkyně klubu seniorů v Chomoutově. Podle ní má většina zúčastněných s internetem nějakou zkušenost, přesto považuje nabídku univerzity za přínosnou. „Mnohé prezentované a zároveň odstrašující případy, o nichž René Szotkowski hovořil, nás povedou ještě k větší opatrnosti,“ dodala.

Cílem čtyř kurzů bylo zvýšit digitální gramotnost a minimalizovat riziko, že se senioři stanou oběťmi internetového či jiného podvodu. To se podle Kamila Kopeckého, vedoucího projektu E-bezpečí, snad podařilo. „Školení měla varovat a vysvětlit, se kterými riziky se senior v online prostředí setká a jakým způsobem je dobré postupovat v situaci, kdy narazí na podvodníka. Příchozím jsme nabídli také informaci o bezpečném místě pro anonymní nahlášení problému a jeho předání Policii ČR,“ uvedl Kamil Kopecký.

Kurzy podpořila ČSOB, která dlouhodobě podporuje vzdělávání, zejména zvyšování finanční gramotnosti a povědomí o bezpečném chování v online prostředí. Její letošní grantový program se soustředí především na kyberbezpečnost. Obdobná školení nabídnou Centrum celoživotního vzdělávání pedagogické fakulty a projekt E-bezpečí i v březnu.  O kurzech natáčela ČT, krátce ZDE. 

Senioři se na pedagogické fakultě učili, jak být bezpečně online

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Po, 01/20/2020 - 08:00

S cílem dozvědět se víc o podvodném chování v online světě navštívilo ve čtyřech lednových termínech pedagogickou fakultu zhruba pět desítek seniorů. Díky novému kurzu obdrželi informace, které jim pomohou zvýšit imunitu například vůči nabídkám podvodných zpráv, e-shopů či elektronických aukcí.

Centrum celoživotního vzdělávání a projekt E-bezpečí na pedagogické fakultě nabídly seniorům kurz zaměřený na zvýšení informovanosti o kybernetické kriminalitě. O aktuálních rizikových formách virtuálního chování se zájemci dozvěděli ve dvouhodinových školeních. I díky nim dnes například ví, na co si dávat pozor při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu či jak reagovat na podvodný dopis, slibující velký majetek.

„Přestože jsem mnohé z toho, co tady zaznělo, už někde slyšela, myslím si, že informací není nikdy dost. Sama jsem si před časem například objednala zázračné tablety proti bolesti kloubů. Jedno balení mě stálo asi tisíc korun, a když přišlo, obdržela jsem zprávu, že si musím koupit ještě další čtyři, aby mi lék pomohl. Proto říkám, že v tomto směru není informací nikdy dost, a to nejen pro seniory,“ řekla Jiřina Šimková, předsedkyně klubu seniorů v Chomoutově. Podle ní má většina zúčastněných s internetem nějakou zkušenost, přesto považuje nabídku univerzity za přínosnou. „Mnohé prezentované a zároveň odstrašující případy, o nichž René Szotkowski hovořil, nás povedou ještě k větší opatrnosti,“ dodala.

Cílem čtyř kurzů bylo zvýšit digitální gramotnost a minimalizovat riziko, že se senioři stanou oběťmi internetového či jiného podvodu. To se podle Kamila Kopeckého, vedoucího projektu E-bezpečí, snad podařilo. „Školení měla varovat a vysvětlit, se kterými riziky se senior v online prostředí setká a jakým způsobem je dobré postupovat v situaci, kdy narazí na podvodníka. Příchozím jsme nabídli také informaci o bezpečném místě pro anonymní nahlášení problému a jeho předání Policii ČR,“ uvedl Kamil Kopecký.

Kurzy podpořila ČSOB, která dlouhodobě podporuje vzdělávání, zejména zvyšování finanční gramotnosti a povědomí o bezpečném chování v online prostředí. Její letošní grantový program se soustředí především na kyberbezpečnost. Obdobná školení nabídnou Centrum celoživotního vzdělávání pedagogické fakulty a projekt E-bezpečí i v březnu.  O kurzech natáčela ČT, krátce ZDE. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého se otevřela zájemcům o studium

Maturanti procházející městem s očima přilepenýma k displeji mobilu se speciální aplikací, mírně nervózní rodiče hledající nejlepší místo na zaparkování a především spousty otázek. Tak vypadala sobota v Olomouci, když se Univerzita Palackého otevřela zájemcům o studium. Nabídky prohlédnout si všech osm fakult a zjistit vše důležité o studiu využilo několik tisíc středoškoláků jak z celé České republiky, tak i ze sousedního Slovenska.

Úderem osmé hodiny ranní se otevřely dveře fakult pro první nedočkavce. Čekali na ně učitelé, studenti i další zaměstnanci, aby ukázali, čím je právě ta jejich fakulta zajímavá a výjimečná.

Tradice, duch města i wifi

„Rád bych jednou učil biologii a dozvěděl jsem se, že na přijímací zkoušku je potřeba dobře udělat test studijních předpokladů, který obsahuje mnohem víc než jen otázky z biologie. Test si tady zkusím, ale ještě musím zajet na fakultu tělesné kultury, protože biologii bych chtěl zkombinovat s tělesnou výchovou,“ svěřil se na chodbě pedagogické fakulty Adam Horňák, gymnazista z Uherského Hradiště. Nebyl jediný, kdo si chtěl přijímačky zkusit už teď. Úplně se stejným cílem přišla na fakultu i maturantka Martina Venglářová. „Pocházím z učitelské rodiny a jednou bych taky ráda učila. Mám v plánu angličtinu doplnit s dějinami umění, takže směřuji asi k dvouoboru na pedagogické fakultě v kombinaci s filozofickou fakultou,“ řekla studentka jazykového gymnázia z Ostravy-Poruby.

Přiznala, že Olomouc zná pouze okrajově, a chtěla by ji poznat víc. Právě město spojené už po staletí s univerzitou je velkým lákadlem pro mnohé z různých konců republiky. „Slyšela jsem, že jsou tady spokojení studenti. Já se věnuji angličtině, francouzštině a italštině, a tak mířím na filozofickou fakultu. Chtěla bych studovat tlumočení a překladatelství,“ uvedla Adéla Pavlatová, maturantka pražského gymnázia Jana Nerudy.

Město zajímalo i studentku z Frýdlantu nad Ostravicí Danielu Kotkovou, která se přijela podívat spolu s rodiči na pedagogickou fakultu i na prezentaci Správy kolejí a menz (SKaM). „Chtěla bych studovat první stupeň, mám ráda malé děti. Velice mě baví s nimi pracovat, vysvětlovat jim věci,“ svěřovala se poté, když spolu s rodiči vyslechla informace o ubytování a menze. Olomouc je pro ni první volba. „Město se mi líbí, připadá mi takové útulné, je tady všechno blízko a působí na mě přátelsky.“

Právě na zázemí studia, na to, jak je ve městě bezpečno nebo draho, se obvykle vyptávají rodiče budoucích studentů. Právě pro ně a jejich potomky si již tradičně připravila všechny informace Správa kolejí a menz. Kdo přišel na kolej Bedřicha Václavka, kde měla svůj hlavní informační stan, dozvěděl se snad úplně všechno – od vybavení pokojů přes ceny až k systému objednávání jídla v menze. „Nejčastější dotazy jsou na ubytování, pak také na vzdálenost kolejí od fakult, hodně se řeší ceny, tradiční dotaz je, zda jsme zasíťováni wifi,“ vypočetl nejčastější otázky, na které zájemcům na kolejích při Dni otevřených dveří odpovídal, Michael Nguyen z filozofické fakulty.

Drony a budoucnost

Den otevřených dveří je ideální příležitost, aby fakulty vedle studijní nabídky ukázaly i moderní vybavení a techniku, kterou disponují. Naplno to opět využila přírodovědecká fakulta. K vidění byly nejen učebny, ale i specializované laboratoře, geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, příchozí viděli také ukázky tvorby map, 3D tisk, drony, eye-tracking technologie, virtuální realitu a mnoho dalšího.

Podívat se přišla i studentka zábřežského Gymnázia Adéla Poláchová. „Ráda bych se věnovala studiu biochemie nebo experimentální biologie, protože si myslím, že tyto obory mají obrovský potenciál do budoucna,“ řekla. Zástupci jednotlivých kateder studenty i jejich rodiče zasvětili do průběhu studia, hovořili o přijímacím řízení, možnostech uplatnění i zahraničních pobytech. „Den otevřených dveří proběhl na naší fakultě za velkého zájmu veřejnosti. Na obě naše dopolední prezentace byla aula téměř plně obsazena našimi budoucími studenty. Zaznamenal jsem, že oproti pátečnímu Dni otevřených dveří na ten sobotní přijíždí více zájemců o studium také se svými rodiči. Všiml jsem si i, že účastníci velmi pozitivně hodnotí nabídku obědů v menze,“ zhodnotil sobotní fakultní aktivity pro veřejnost proděkan PřF pro studijní záležitosti Jan Říha.

Během Dne otevřených dveří se představilo také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Animátoři studenty seznámili s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Nechyběla ani projekce v digitálním planetáriu.

Internet je fajn, ale vlastní oči jsou vlastní oči

Pardubice, Zlín, Ostrava, Břeclav nebo Havlíčkův Brod. I z těchto měst dorazili zájemci o studium na právnické fakultě. Oslovení středoškoláci se shodli, že si přijeli pro informace a rady, které nenajdou na internetu a sociálních sítích, a hlavně kvůli osobnímu setkání se studenty. „O práva mám zájem už delší dobu. Tak objíždím jednotlivé právnické fakulty a sbírám si informace. O Olomouci jsem slyšel, že patří k těm náročnějším, ale zase velmi praktickým,“ řekl David Kadlčík, který dorazil z vesnice nedaleko Zlína. Z původní plánované hodiny nakonec strávil na fakultě celé dopoledne. „Užil jsem si jak ukázku výuky, tak hlavní informativní vstup vedení fakulty. Zaujala mě studentská právní poradna. Času vůbec nelituji,“ zhodnotil maturant.

Veroniku Hančovou z Pardubic zajímaly především zkušenosti studentů a také zahraniční výjezdy. „Mám už podané přihlášky na oba vaše programy, bakalářský Právo ve veřejné správě i magisterský Právo. Přijela jsem si spíš pro rady a zajímavosti. Určitě bych chtěla během vysokoškolského studia vyjet do zahraničí. Velmi přínosné bylo pro mě neformální povídání se studenty. Byli ochotní a vstřícní,“ řekla Veronika Hančová, která ocenila přátelskou atmosféru Dne otevřených dveří.

Nejen teorie na Teoretických ústavech

Stovky lidí od rána proudily také na Teoretické ústavy, kde svou studijní nabídku prezentovaly fakulta zdravotnických věd a lékařská fakulta. Zájemci se během informačních bloků i na stáncích jednotlivých studijních programů mohli seznámit s požadovanými informacemi ke studiu a životu studenta v Olomouci, zároveň ale mohli nahlédnout do odborných učeben a laboratoří a vyzkoušet si řadu aktivit.

Na fakultě zdravotnických věd si návštěvníci pod dohledem zdravotnických záchranářů zkoušeli, jestli by dokázali zachránit člověka pomocí resuscitace, v učebně Ústavu porodní asistence zase bylo možné zhlédnout simulaci porodu. Až ze Znojma se na fakultu přijel podívat student střední zdravotnické školy Václav Hrubý, pro kterého některé z prezentovaných úkonů rozhodně nebyly neznámé. „Láká mě Všeobecné ošetřovatelství. Myslím, že absolvent tohoto oboru má pak více možností, jak pokračovat, ať už studijně či profesně. Brno mám sice blíže a přemýšlím o něm, ale Olomouc mi přijde na vysoké úrovni, je tu pěkné prostředí, moderní vybavení. Líbí se mi i to propojení staré a nové budovy,“ prozradil.

Lékařská fakulta zájemcům umožnila prohlédnout si například Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO), prostory Kliniky zubního lékařství či pitevnu, vyzkoušet si také mohli jednoduché pokusy v laboratoři Ústavu lékařské chemie a biochemie. Svoji tak zvanou chemikovu zahrádku pomocí barevných solí kovů do roztoku vysadila i Tereza Dočkalová. „Chemie a biologie mě moc baví, z biologie nejvíce právě člověk. Chtěla bych jednou pracovat v lékařském prostředí a pomáhat lidem. A proč bych chtěla studovat zrovna v Olomouci? Líbí se mi tu více než v jiných městech a mám odtud tatínka,“ uvedla zlínská gymnazistka, která si pochvalovala i prostředí a vybavenost fakulty.

Sport jako koníček, sport jako profese

Ze Zlína vyrazil na Den otevřených dveří také Marek Rybařík. S kamarády prošli více fakult, on sám se zajímal o fakultu tělesné kultury, byť ještě zdaleka není rozhodnutý, kam jeho budoucí studijní kroky povedou. „Fyzioterapie, možná tělocvik. Dělám triatlon a kolegové z našeho týmu tady studují a chválí si to. Myslím, že jsou šťastní a že je studium naplňuje. Já ale ještě nejsem přesvědčený, zda to pro mě bude to pravé. Naštěstí mám na rozhodnutí ještě rok, jsem teprve ve třeťáku,“ řekl, když vyšel z Aplikačního centra BALUO, kde fakulta tělesné kultury své studijní programy prezentovala.

Návštěvníci se přitom mohli nejen dozvědět o podmínkách přijímaček či možnostech studia v zahraničí, ale také si mohli vyzkoušet sportovní hry v prostředí virtuální reality nebo třeba test jemné motoriky.

„Boží“ fakulta tradičně i nově

Jen jedna fakulta z osmi na UP je skutečně „boží“. Cyrilometodějská teologická fakulta povedeným sloganem láká budoucí studenty tradičně. A úspěšně. Do Univerzitní ulice během dne mířily desítky maturantů a maturantek, které zajímalo studijní portfolium fakulty. Mnozí měli už předvybráno. Třeba jako Mojmír Polnický ze Žďáru nad Sázavou, kterého zajímá studium „nejklasičtější“ na této fakultě: „Už delší dobu přemýšlím o teologii, snad se mi povede stát se knězem. A právě olomoucká teologická fakulta by mi k naplnění mých představ mohla pomoci. Chtěl bych tady získat zkušenosti a vědomosti, které je potřeba znát,“ vyprávěl maturant a dopodrobna se na všechno, co ho zajímalo, vyptával jednoho ze současných studentů. S rozhodnutím podat si přihlášku na teologickou fakultu souhlasí i jeho maminka, která ho do Olomouce doprovázela. „Je to jeho volba, a pokud si to přeje, budu ho podporovat.“

A jestliže si Mojmír vybral zavedený obor, Barbora Denková sáhla po naprosté novince. CMTF totiž nabízí v příštím akademickém roce zcela nový bakalářský studijní program Etika a kultura v mediální komunikaci, který bude připravovat na povolání mediálního poradce, tiskového mluvčího či komunikačního experta. „Já už sice studuju vysokou školu, ekonomiku na báňské v Ostravě, ale tento obor mě zajímá víc. Už v minulosti jsem totiž chtěla studovat žurnalistiku a nabídka nového studia mě velmi zaujala, tak snad to vyjde,“ těšila se na možný přestup do Olomouce. Barboru pozorně poslouchal i proděkan Jiří Pospíšil. „My jsme velmi potěšeni zájmem právě o toto studium i kvalitou otázek, které nám uchazeči pokládají. Je znát, že o tom programu přemýšlejí, že je zajímá. Jsme za to moc rádi a snad to bude pro nás všechny šťastná volba,“ dodal.

Univerzita Palackého se otevřela zájemcům o studium

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - So, 01/18/2020 - 14:40

Maturanti procházející městem s očima přilepenýma k displeji mobilu se speciální aplikací, mírně nervózní rodiče hledající nejlepší místo na zaparkování a především spousty otázek. Tak vypadala sobota v Olomouci, když se Univerzita Palackého otevřela zájemcům o studium. Nabídky prohlédnout si všech osm fakult a zjistit vše důležité o studiu využilo několik tisíc středoškoláků jak z celé České republiky, tak i ze sousedního Slovenska.

Úderem osmé hodiny ranní se otevřely dveře fakult pro první nedočkavce. Čekali na ně učitelé, studenti i další zaměstnanci, aby ukázali, čím je právě ta jejich fakulta zajímavá a výjimečná.

Tradice, duch města i wifi

„Rád bych jednou učil biologii a dozvěděl jsem se, že na přijímací zkoušku je potřeba dobře udělat test studijních předpokladů, který obsahuje mnohem víc než jen otázky z biologie. Test si tady zkusím, ale ještě musím zajet na fakultu tělesné kultury, protože biologii bych chtěl zkombinovat s tělesnou výchovou,“ svěřil se na chodbě pedagogické fakulty Adam Horňák, gymnazista z Uherského Hradiště. Nebyl jediný, kdo si chtěl přijímačky zkusit už teď. Úplně se stejným cílem přišla na fakultu i maturantka Martina Venglářová. „Pocházím z učitelské rodiny a jednou bych taky ráda učila. Mám v plánu angličtinu doplnit s dějinami umění, takže směřuji asi k dvouoboru na pedagogické fakultě v kombinaci s filozofickou fakultou,“ řekla studentka jazykového gymnázia z Ostravy-Poruby.

Přiznala, že Olomouc zná pouze okrajově, a chtěla by ji poznat víc. Právě město spojené už po staletí s univerzitou je velkým lákadlem pro mnohé z různých konců republiky. „Slyšela jsem, že jsou tady spokojení studenti. Já se věnuji angličtině, francouzštině a italštině, a tak mířím na filozofickou fakultu. Chtěla bych studovat tlumočení a překladatelství,“ uvedla Adéla Pavlatová, maturantka pražského gymnázia Jana Nerudy.

Město zajímalo i studentku z Frýdlantu nad Ostravicí Danielu Kotkovou, která se přijela podívat spolu s rodiči na pedagogickou fakultu i na prezentaci Správy kolejí a menz (SKaM). „Chtěla bych studovat první stupeň, mám ráda malé děti. Velice mě baví s nimi pracovat, vysvětlovat jim věci,“ svěřovala se poté, když spolu s rodiči vyslechla informace o ubytování a menze. Olomouc je pro ni první volba. „Město se mi líbí, připadá mi takové útulné, je tady všechno blízko a působí na mě přátelsky.“

Právě na zázemí studia, na to, jak je ve městě bezpečno nebo draho, se obvykle vyptávají rodiče budoucích studentů. Právě pro ně a jejich potomky si již tradičně připravila všechny informace Správa kolejí a menz. Kdo přišel na kolej Bedřicha Václavka, kde měla svůj hlavní informační stan, dozvěděl se snad úplně všechno – od vybavení pokojů přes ceny až k systému objednávání jídla v menze. „Nejčastější dotazy jsou na ubytování, pak také na vzdálenost kolejí od fakult, hodně se řeší ceny, tradiční dotaz je, zda jsme zasíťováni wifi,“ vypočetl nejčastější otázky, na které zájemcům na kolejích při Dni otevřených dveří odpovídal, Michael Nguyen z filozofické fakulty.

Drony a budoucnost

Den otevřených dveří je ideální příležitost, aby fakulty vedle studijní nabídky ukázaly i moderní vybavení a techniku, kterou disponují. Naplno to opět využila přírodovědecká fakulta. K vidění byly nejen učebny, ale i specializované laboratoře, geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, příchozí viděli také ukázky tvorby map, 3D tisk, drony, eye-tracking technologie, virtuální realitu a mnoho dalšího.

Podívat se přišla i studentka zábřežského Gymnázia Adéla Poláchová. „Ráda bych se věnovala studiu biochemie nebo experimentální biologie, protože si myslím, že tyto obory mají obrovský potenciál do budoucna,“ řekla. Zástupci jednotlivých kateder studenty i jejich rodiče zasvětili do průběhu studia, hovořili o přijímacím řízení, možnostech uplatnění i zahraničních pobytech. „Den otevřených dveří proběhl na naší fakultě za velkého zájmu veřejnosti. Na obě naše dopolední prezentace byla aula téměř plně obsazena našimi budoucími studenty. Zaznamenal jsem, že oproti pátečnímu Dni otevřených dveří na ten sobotní přijíždí více zájemců o studium také se svými rodiči. Všiml jsem si i, že účastníci velmi pozitivně hodnotí nabídku obědů v menze,“ zhodnotil sobotní fakultní aktivity pro veřejnost proděkan PřF pro studijní záležitosti Jan Říha.

Během Dne otevřených dveří se představilo také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Animátoři studenty seznámili s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Nechyběla ani projekce v digitálním planetáriu.

Internet je fajn, ale vlastní oči jsou vlastní oči

Pardubice, Zlín, Ostrava, Břeclav nebo Havlíčkův Brod. I z těchto měst dorazili zájemci o studium na právnické fakultě. Oslovení středoškoláci se shodli, že si přijeli pro informace a rady, které nenajdou na internetu a sociálních sítích, a hlavně kvůli osobnímu setkání se studenty. „O práva mám zájem už delší dobu. Tak objíždím jednotlivé právnické fakulty a sbírám si informace. O Olomouci jsem slyšel, že patří k těm náročnějším, ale zase velmi praktickým,“ řekl David Kadlčík, který dorazil z vesnice nedaleko Zlína. Z původní plánované hodiny nakonec strávil na fakultě celé dopoledne. „Užil jsem si jak ukázku výuky, tak hlavní informativní vstup vedení fakulty. Zaujala mě studentská právní poradna. Času vůbec nelituji,“ zhodnotil maturant.

Veroniku Hančovou z Pardubic zajímaly především zkušenosti studentů a také zahraniční výjezdy. „Mám už podané přihlášky na oba vaše programy, bakalářský Právo ve veřejné správě i magisterský Právo. Přijela jsem si spíš pro rady a zajímavosti. Určitě bych chtěla během vysokoškolského studia vyjet do zahraničí. Velmi přínosné bylo pro mě neformální povídání se studenty. Byli ochotní a vstřícní,“ řekla Veronika Hančová, která ocenila přátelskou atmosféru Dne otevřených dveří.

Nejen teorie na Teoretických ústavech

Stovky lidí od rána proudily také na Teoretické ústavy, kde svou studijní nabídku prezentovaly fakulta zdravotnických věd a lékařská fakulta. Zájemci se během informačních bloků i na stáncích jednotlivých studijních programů mohli seznámit s požadovanými informacemi ke studiu a životu studenta v Olomouci, zároveň ale mohli nahlédnout do odborných učeben a laboratoří a vyzkoušet si řadu aktivit.

Na fakultě zdravotnických věd si návštěvníci pod dohledem zdravotnických záchranářů zkoušeli, jestli by dokázali zachránit člověka pomocí resuscitace, v učebně Ústavu porodní asistence zase bylo možné zhlédnout simulaci porodu. Až ze Znojma se na fakultu přijel podívat student střední zdravotnické školy Václav Hrubý, pro kterého některé z prezentovaných úkonů rozhodně nebyly neznámé. „Láká mě Všeobecné ošetřovatelství. Myslím, že absolvent tohoto oboru má pak více možností, jak pokračovat, ať už studijně či profesně. Brno mám sice blíže a přemýšlím o něm, ale Olomouc mi přijde na vysoké úrovni, je tu pěkné prostředí, moderní vybavení. Líbí se mi i to propojení staré a nové budovy,“ prozradil.

Lékařská fakulta zájemcům umožnila prohlédnout si například Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO), prostory Kliniky zubního lékařství či pitevnu, vyzkoušet si také mohli jednoduché pokusy v laboratoři Ústavu lékařské chemie a biochemie. Svoji tak zvanou chemikovu zahrádku pomocí barevných solí kovů do roztoku vysadila i Tereza Dočkalová. „Chemie a biologie mě moc baví, z biologie nejvíce právě člověk. Chtěla bych jednou pracovat v lékařském prostředí a pomáhat lidem. A proč bych chtěla studovat zrovna v Olomouci? Líbí se mi tu více než v jiných městech a mám odtud tatínka,“ uvedla zlínská gymnazistka, která si pochvalovala i prostředí a vybavenost fakulty.

Sport jako koníček, sport jako profese

Ze Zlína vyrazil na Den otevřených dveří také Marek Rybařík. S kamarády prošli více fakult, on sám se zajímal o fakultu tělesné kultury, byť ještě zdaleka není rozhodnutý, kam jeho budoucí studijní kroky povedou. „Fyzioterapie, možná tělocvik. Dělám triatlon a kolegové z našeho týmu tady studují a chválí si to. Myslím, že jsou šťastní a že je studium naplňuje. Já ale ještě nejsem přesvědčený, zda to pro mě bude to pravé. Naštěstí mám na rozhodnutí ještě rok, jsem teprve ve třeťáku,“ řekl, když vyšel z Aplikačního centra BALUO, kde fakulta tělesné kultury své studijní programy prezentovala.

Návštěvníci se přitom mohli nejen dozvědět o podmínkách přijímaček či možnostech studia v zahraničí, ale také si mohli vyzkoušet sportovní hry v prostředí virtuální reality nebo třeba test jemné motoriky.

„Boží“ fakulta tradičně i nově

Jen jedna fakulta z osmi na UP je skutečně „boží“. Cyrilometodějská teologická fakulta povedeným sloganem láká budoucí studenty tradičně. A úspěšně. Do Univerzitní ulice během dne mířily desítky maturantů a maturantek, které zajímalo studijní portfolium fakulty. Mnozí měli už předvybráno. Třeba jako Mojmír Polnický ze Žďáru nad Sázavou, kterého zajímá studium „nejklasičtější“ na této fakultě: „Už delší dobu přemýšlím o teologii, snad se mi povede stát se knězem. A právě olomoucká teologická fakulta by mi k naplnění mých představ mohla pomoci. Chtěl bych tady získat zkušenosti a vědomosti, které je potřeba znát,“ vyprávěl maturant a dopodrobna se na všechno, co ho zajímalo, vyptával jednoho ze současných studentů. S rozhodnutím podat si přihlášku na teologickou fakultu souhlasí i jeho maminka, která ho do Olomouce doprovázela. „Je to jeho volba, a pokud si to přeje, budu ho podporovat.“

A jestliže si Mojmír vybral zavedený obor, Barbora Denková sáhla po naprosté novince. CMTF totiž nabízí v příštím akademickém roce zcela nový bakalářský studijní program Etika a kultura v mediální komunikaci, který bude připravovat na povolání mediálního poradce, tiskového mluvčího či komunikačního experta. „Já už sice studuju vysokou školu, ekonomiku na báňské v Ostravě, ale tento obor mě zajímá víc. Už v minulosti jsem totiž chtěla studovat žurnalistiku a nabídka nového studia mě velmi zaujala, tak snad to vyjde,“ těšila se na možný přestup do Olomouce. Barboru pozorně poslouchal i proděkan Jiří Pospíšil. „My jsme velmi potěšeni zájmem právě o toto studium i kvalitou otázek, které nám uchazeči pokládají. Je znát, že o tom programu přemýšlejí, že je zajímá. Jsme za to moc rádi a snad to bude pro nás všechny šťastná volba,“ dodal.

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Univerzita Palackého má v nabídce nové studijní programy

Univerzita Palackého každoročně inovuje studijní nabídku a také otevírá pro zájemce o studium nové studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce a moderní trendy. Ne jinak je tomu i v případě přihlašovacího řízení do akademického roku 2020/2021. Možnost podat přihlášku je tentokrát do 15. března.

Přírodovědecká fakulta otevřela hned několik nových kombinovatelných programů nesoucích přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele. Inovovala také některé programy včetně těch zaměřených na informatiku. „Uchazeči mají možnost výběru z různých specializací, u bakalářského programu Informatika je výběr ze specializací Obecná informatika nebo Programování a vývoj software. Nově fakulta nabízí i bakalářské kombinované studium programů Informační technologie a Geografie, v navazujícím magisterském studiu je nyní možnost v kombinované formě studovat Geografii a kartografii,“ informoval vedoucí studijního oddělení přírodovědecké fakulty Jiří Mazal.

Filozofická fakulta nabízí nově bakalářský program Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii, jehož absolventi jsou žádaní ve veřejné správě, v auditorských společnostech či ve francouzských společnostech působících v ČR. Fakulta má v nabídce i několik novinek v navazujícím magisterském studiu, konkrétně Italštinu a italskou kulturu, Francouzštinu se specializací na tlumočení a překlad a Španělskou filologii se specializací na tlumočnictví a překlad. Studijní programy specializující se na tlumočení a překlad se od běžné filologie liší praktickým zaměřením. „Nejde jen o kurzy, ve kterých se studenti učí překládat a tlumočit texty, profesionál musí ovládat také základy práva či si dokonale osvojit tuzemskou i zahraniční právní a obchodní terminologii,“ uvedl Radim Zámec z katedry romanistiky.

Fakulta tělesné kultury nově nabízí bakalářský studijní program Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ a dva navazující magisterské programy: Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva. „Posledně zmíněný navazuje na žádaný bakalářský program Ochrany obyvatelstva a sdružuje učitelství tělesné výchovy a pokračování v přípravě ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a krizového řízení ve školním prostředí i občanské společnosti,“ upřesnil Zbyněk Svozil, proděkan pro studium fakulty tělesné kultury.

Na zcela nový bakalářský studijní program Etika a kultura v mediální komunikaci láká cyrilometodějská teologická fakulta. Studium provede budoucí posluchače světem psychologie, antropologie, etiky i religionistiky a připraví je na povolání mediálního poradce, tiskového mluvčího či komunikačního experta.

Fakulta zdravotnických věd poprvé otevřela navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví, po němž je poptávka od poskytovatelů zdravotní péče, kteří požadují pracovníky pro řízení zdravotnických institucí na všech stupních řízení.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze v případě bakalářského a magisterského studia podat do 15. března přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách. Zájemci o studium si mohou rovněž stáhnout na zařízení s Android a iOS v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou informace o studiu, interaktivní mapu a aktuality. 

Univerzita Palackého má v nabídce nové studijní programy

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 01/17/2020 - 12:00

Univerzita Palackého každoročně inovuje studijní nabídku a také otevírá pro zájemce o studium nové studijní programy zohledňující aktuální požadavky trhu práce a moderní trendy. Ne jinak je tomu i v případě přihlašovacího řízení do akademického roku 2020/2021. Možnost podat přihlášku je tentokrát do 15. března.

Přírodovědecká fakulta otevřela hned několik nových kombinovatelných programů nesoucích přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele. Inovovala také některé programy včetně těch zaměřených na informatiku. „Uchazeči mají možnost výběru z různých specializací, u bakalářského programu Informatika je výběr ze specializací Obecná informatika nebo Programování a vývoj software. Nově fakulta nabízí i bakalářské kombinované studium programů Informační technologie a Geografie, v navazujícím magisterském studiu je nyní možnost v kombinované formě studovat Geografii a kartografii,“ informoval vedoucí studijního oddělení přírodovědecké fakulty Jiří Mazal.

Filozofická fakulta nabízí nově bakalářský program Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii, jehož absolventi jsou žádaní ve veřejné správě, v auditorských společnostech či ve francouzských společnostech působících v ČR. Fakulta má v nabídce i několik novinek v navazujícím magisterském studiu, konkrétně Italštinu a italskou kulturu, Francouzštinu se specializací na tlumočení a překlad a Španělskou filologii se specializací na tlumočnictví a překlad. Studijní programy specializující se na tlumočení a překlad se od běžné filologie liší praktickým zaměřením. „Nejde jen o kurzy, ve kterých se studenti učí překládat a tlumočit texty, profesionál musí ovládat také základy práva či si dokonale osvojit tuzemskou i zahraniční právní a obchodní terminologii,“ uvedl Radim Zámec z katedry romanistiky.

Fakulta tělesné kultury nově nabízí bakalářský studijní program Aplikované pohybové aktivity – speciálně pedagogický základ a dva navazující magisterské programy: Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva. „Posledně zmíněný navazuje na žádaný bakalářský program Ochrany obyvatelstva a sdružuje učitelství tělesné výchovy a pokračování v přípravě ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a krizového řízení ve školním prostředí i občanské společnosti,“ upřesnil Zbyněk Svozil, proděkan pro studium fakulty tělesné kultury.

Na zcela nový bakalářský studijní program Etika a kultura v mediální komunikaci láká cyrilometodějská teologická fakulta. Studium provede budoucí posluchače světem psychologie, antropologie, etiky i religionistiky a připraví je na povolání mediálního poradce, tiskového mluvčího či komunikačního experta.

Fakulta zdravotnických věd poprvé otevřela navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví, po němž je poptávka od poskytovatelů zdravotní péče, kteří požadují pracovníky pro řízení zdravotnických institucí na všech stupních řízení.

Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů, na které lze v případě bakalářského a magisterského studia podat do 15. března přihlášku, najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečských stránkách. Zájemci o studium si mohou rovněž stáhnout na zařízení s Android a iOS v ČR ojedinělou aplikaci Studuj na UP, ve které najdou informace o studiu, interaktivní mapu a aktuality. 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

V Olomouckém kraji vznikají pocitové mapy strachu

K prevenci kriminality ve čtrnácti městech Olomouckého kraje přispěje mapování míst strachu připravované odborníky z katedry geografie přírodovědecké fakulty. Lidé mohou na mapách označit místa, kde se nejvíce bojí. Na tyto lokality pak lze zacílit opatření, která mohou vést k větší bezpečnosti obyvatel.

„Občané města mají možnost identifikovat lokality, kde cítí nějaký problém nebo kde mají strach. Zároveň mohou navrhnout opatření, která by jim zajistila větší pocit bezpečí. Pro sběr potřebných dat kombinujeme osobní dotazování přímo v terénu s on-line dotazníkem, který většina měst sdílí na svém webu,“ uvedl hlavní řešitel projektu Petr Šimáček z katedry geografie.

Do projektu se zapojila města Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice, Zábřeh, Šternberk, Uničov, Jeseník,  Litovel, Mohelnice, Lipník nad Bečvou a Kojetín. „Po vzájemné domluvě s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která projevila zájem o výstupy z našeho projektu, jsme zkoumaný soubor měst rozšířili ještě i o Moravský Beroun. Agentura již dříve realizovala určitá opatření na území Moravského Berouna a zajímá ji, do jaké míry se tato opatření projevila mezi občany města,“ dodal Petr Šimáček.

Interaktivní mapy budou podle Šimáčka fungovat na podkladu běžné topografické mapy města a zobrazí lokality, kde lidé vnímají strach z kriminality a necítí se bezpečně. „Místa budou rozlišená podle míry vnímaného strachu. Respondenti mohou označit i více lokalit a přiřadit jim různou váhu. Účelem mapování je napomoci odhalit kde, kdy a z jakého důvodu obyvatelé vnímají strach,“ upřesnil.

Výsledné mapy by samosprávy měly mít k dispozici letos na podzim. Projekt Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založený na mapování míst strachu podpořila Technologická agentura České republiky 1,7 miliony korun z programu ÉTA. Kromě mapování lokalit strachu ve městech a vyhodnocení získaných výsledků budou uspořádány workshopy pro pracovníky prevence kriminality, kde budou představeny hlavní výstupy projektu.

 

V Olomouckém kraji vznikají pocitové mapy strachu

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - Pá, 01/17/2020 - 08:26

K prevenci kriminality ve čtrnácti městech Olomouckého kraje přispěje mapování míst strachu připravované odborníky z katedry geografie přírodovědecké fakulty. Lidé mohou na mapách označit místa, kde se nejvíce bojí. Na tyto lokality pak lze zacílit opatření, která mohou vést k větší bezpečnosti obyvatel.

„Občané města mají možnost identifikovat lokality, kde cítí nějaký problém nebo kde mají strach. Zároveň mohou navrhnout opatření, která by jim zajistila větší pocit bezpečí. Pro sběr potřebných dat kombinujeme osobní dotazování přímo v terénu s on-line dotazníkem, který většina měst sdílí na svém webu,“ uvedl hlavní řešitel projektu Petr Šimáček z katedry geografie.

Do projektu se zapojila města Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice, Zábřeh, Šternberk, Uničov, Jeseník,  Litovel, Mohelnice, Lipník nad Bečvou a Kojetín. „Po vzájemné domluvě s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která projevila zájem o výstupy z našeho projektu, jsme zkoumaný soubor měst rozšířili ještě i o Moravský Beroun. Agentura již dříve realizovala určitá opatření na území Moravského Berouna a zajímá ji, do jaké míry se tato opatření projevila mezi občany města,“ dodal Petr Šimáček.

Interaktivní mapy budou podle Šimáčka fungovat na podkladu běžné topografické mapy města a zobrazí lokality, kde lidé vnímají strach z kriminality a necítí se bezpečně. „Místa budou rozlišená podle míry vnímaného strachu. Respondenti mohou označit i více lokalit a přiřadit jim různou váhu. Účelem mapování je napomoci odhalit kde, kdy a z jakého důvodu obyvatelé vnímají strach,“ upřesnil.

Výsledné mapy by samosprávy měly mít k dispozici letos na podzim. Projekt Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založený na mapování míst strachu podpořila Technologická agentura České republiky 1,7 miliony korun z programu ÉTA. Kromě mapování lokalit strachu ve městech a vyhodnocení získaných výsledků budou uspořádány workshopy pro pracovníky prevence kriminality, kde budou představeny hlavní výstupy projektu.

 

Kategorie: Novinky z UP a PřF

Stránky