Novinky z UP a PřF

Matematické soutěže se zúčastnilo 500 předškoláků

Matematika nemusí být jen postrachem, může i bavit. Důkazem jsou stovky dětí, které se zúčastnily matematické soutěže Úkoly Čmeldy Pepíka, kterou ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou pořádá Academic School, Mateřská škola a základní škola v Uherském Hradišti. Výsledky této soutěže byly vyhlášeny na přírodovědecké fakultě v rámci Veletrhu vědy a výzkumu UP. „Cílem je rozpoznat nadané žáky nejen ve školách, ale i ve školkách. Učitelé jim pak mohou vytvořit individuální plány," uvedla Věra Olšáková, ředitelka Academic School. Soutěže se zúčastnilo zhruba pět stovek předškoláků. Tři nejlepší soutěžící, Vladimíra Válková z Veselí nad Moravou, Daniel Jurenčák z Dolní Němčí a Anna Marie Křižanová z Uherského Hradiště převzali ocenění z rukou Josefa Molnára z PřF. „Máme perfektní ohlasy nejen z celé republiky, ale i z celého světa. Zájem o soutěž projevily Anglie, Austrálie, Portoriko i Čína, což nás velice těší," řekl profesor Molnár. Academic School je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP. V pondělí 25. června si připomene 25 let od svého založení. „Kulaté výročí škola oslaví především s dětmi, zváni jsou také absolventi našich školek i základní školy," doplnila Věra Olšáková. Kromě bohatého programu, který nabídne nejrůznější taneční, kouzelnické či hudební vystoupení, mohou děti i dospělí navštívit vědeckou kavárnu přírodovědecké fakulty. Oslava se uskuteční na Studentském náměstí v Uherském Hradišti na prostranství před základní školou.
Categories: Novinky z UP a PřF

Studenti, vědci i pedagogové se mohou ucházet o Cenu Wernera von Siemense

Český Siemens i letos ocení nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Přihlášky do 21. ročníku prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense lze podávat do 25. listopadu na www.cenasiemens.cz. V předchozím ročníku jedna z cen putovala na Univerzitu Palackého, a to do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Magistři a doktorandi se mohou ucházet o ocenění v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce. „Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos současnému stavu poznání. Z obou kategorií vybereme tři vítězné práce, jejichž autoři a vedoucí si na odměnách rozdělí úžasných 400 tisíc korun,“ uvádí organizátoři na webové stránce soutěže. Autor absolventské práce může také obdržet zvláštní ocenění 20 tisíc korun ve zcela nové kategorii Průmysl 4.0 - digitalizace v průmyslové výrobě, kam spadají práce zaměřené na kyberneticko-fyzické systémy, systémové integrace, datová úložiště, analýzu velkých dat, průmyslovou komunikaci a komunikační infrastrukturu, aditivní výrobu, rozšířenou a virtuální realitu, autonomní roboty, kybernetiku a umělou inteligenci. Pro studenty je určeno rovněž Ocenění za překonání překážek při studiu. Svoji kategorii mají i pedagogové, kteří neberou své pedagogické působení jen jako práci, ale jako poslání a dokážou své studenty inspirovat. Oceněny budou i nejvýznamnější výsledky základního výzkumu. Podrobné informace najdete na webu soutěže. Cenu za nejlepší disertační práci získala ve 20. ročníku prestižní vědecké soutěže Kateřina Holá spolu se vedoucím práce a ředitel RCPTM Radkem Zbořilem. Mladá vědkyně obdržela i zvláštní ocenění za nejlepší ženskou disertační práci. Cena Wernera von Siemense zamířila do Olomouce i v roce 2012. Tehdy cenu za nejlepší disertační práci získal také tým z RCPTM: odborný asistent Společné laboratoře optiky Karel Lemr a jeho školitel Jan Soubusta. Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku.
Categories: Novinky z UP a PřF

První medaile z akademických her

Reprezentanti Univerzity Palackého vykročili do Českých akademických her pravou nohou, už v prvních disciplínách založili medailovou sbírku. Dvě medaile, zlatou a stříbrnou, vybojovala Eliška Maixnerová v badmintonu, další zlato přidal na atletickém stadionu Štěpán Mikoška v oštěpu anebo sprinterka Lucie Domská (na fotce s číslem 123), která ovládla běh na 100 metrů. Průběh her, které v tomto týdnu hostí Masarykova univerzita v Brně, můžete sledovat zde. Foto: Martin Višňa
Categories: Novinky z UP a PřF

Dvoudenní meeting pomůže mladým vědcům navázat spolupráci napříč obory

Prostor pro inspirativní setkání studentů a doktorandů v oborech přírodních věd a medicíny nabídne Meeting mladých vědců. Zájemci, kteří sdílejí nadšení pro vědu a výzkum, jsou zváni do malé posluchárny Teoretických ústavů lékařské fakulty už tento čtvrtek. Setkání mladých vědců je určeno zejména postgraduálním studentům a začínajícím vědeckým pracovníkům, přijít ale mohou i účastníci SVOČ a ostatní pregraduální studenti lékařské a přírodovědecké fakulty. „V rámci dvoudenního programu jim budou přednášet zástupci ústavů a klinik lékařské fakulty, vybraných chemických kateder a katedry optiky přírodovědecké fakulty i odborníci z Ústavu molekulární a translační medicíny a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Pozvání přijal také laureát ceny XVIII. Interdisciplinary  Meeting of young life scientists Martin Toul z Masarykovy univerzity,“ přiblížil náplň programu David Novák, doktorand Ústavu lékařské chemie a biochemie LF, který akci připravuje společně se svou kolegyní Lenkou Roubalovou ze stejného pracoviště. Jak doplnil, součástí programu bude i prezentace Nadačního fondu UP, který představí studenti využívající jeho podporu při svých vědecko-výzkumných aktivitách. Akce je podle obou hlavních organizátorů především jedinečnou příležitostí, jak v rámci Univerzity Palackého získat informace o aktivitách jejích vědeckých pracovišť, zaměřených na excelentní výzkum v oblasti přírodních a lékařských věd. Účastníci se zároveň mohou navzájem inspirovat a navázat případně nové kontakty pro vlastní odbornou práci. „Dnešní kvalitní výzkum je multioborová záležitost s nároky na moderní a velmi drahé přístrojové vybavení a odborníky s různým zaměřením. Motivací pro organizaci meetingu bylo propojení výzkumných týmů napříč celou univerzitou, snaha vytvořit si přehled, jaká témata se u nás řeší, i vznik nových spoluprací, popřípadě nových projektů,“ uvedla Lenka Roubalová. Meeting mladých vědců, připravovaný s podporou programu SmartUp od Nadace O2 a vedení univerzity, se uskuteční ve dnech 21. - 22. června v malé pravé posluchárně Teoretických ústavů LF UP.  Odborný program a diskuze uzavře neformální společenské setkání se zajištěným občerstvením i hudebním doprovodem. Podrobný program je k dispozici ZDE, další informace najdete na facebooku události.
Categories: Novinky z UP a PřF

Do Olomouce se sjedou světové špičky chirurgie zhoubných nádorů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. June 2018 - 12:15
Špičkové onkology a chirurgy z USA a Evropy budou hostit v polovině června Onkologická a I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, které jsou pořadateli Českého národního kongresu věnovaného chirurgii zhoubných nádorů dutiny břišní. Svou unikátní léčebnou metodu osobně představí legenda světové chirurgické onkologie Paul Sugarbaker z Washington Hospital Center.  Dvoudenní program se tematicky zaměří na terapii zhoubných nádorů dutiny břišní pomocí léčebných postupů, které Paul Sugarbaker rozvinul už na konci 20. století ve svém specializovaném centru v USA. Jde o kombinaci cytoredukční chirurgie (CRS), která umožňuje odstranění rakovinových buněk viditelných okem z dutiny břišní, a tzv. hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC). Ta označuje chirurgický výkon, při němž je podáváno cytostatikum přímo do dutiny břišní už v průběhu operace. Cílem je zničení nádorových buněk, které nebyly odstraněny chirurgicky.  „Unikátní metoda se osvědčila zejména pří léčbě některých vzácných forem nádorů dutiny břišní a trávicího traktu. V České republice se stal jejím průkopníkem František Antoš, který ji aplikoval v klinické praxi Chirurgické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v pražské Nemocnici na Bulovce,“ uvedl předseda kongresu a zástupce přednosty 1. chirurgické kliniky LF UP Dušan Klos.  Paul Sugarbaker a František Antoš se budou jako hlavní hosté úvodního přednáškového bloku věnovat perspektivám léčby pomocí metod CRD a HIPEC ve světě a v České republice. Pozvání k přednáškám přijali také další specialisté z oblasti chirurgické onkologie. „O technikách HIPEC bude hovořit například Tom Cecil, šéflékař nemocnice v Basingstoke ve Velké Británii, která je největším světovým centrem léčby tzv. pseudomyxomu peritonea, nebo Kurt van der Speeten z Zieknhuis Oost-Limburg v belgickém Genku. Se zkušenostmi při výběru vhodných pacientů pro aplikaci metody se podělí profesorka Beata Rau z největší univerzitní nemocnice Charité v Berlíně,“ popsal Dušan Klos. S příspěvky vystoupí na kongresu také další odborníci ze zahraničí a zástupci pražských a olomouckých klinických a výzkumných pracovišť. Součástí programu bude i kulatý stůl věnovaný analýze nákladů, které si využití diskutovaných metod vyžaduje v Evropě a USA.  Český národní kongres léčby malignit peritoneálního povrchu pomocí cytoredukční chirurgie (CRD) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC) se koná ve dnech 21. a 22. června. Onkologická klinika a 1. chirurgická klinika LF UP a FNOL ji pořádají pod záštitou České chirurgické společnosti a České onkologické společnosti v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc.  Bližší informace a program je k dispozici ZDE.
Categories: Novinky z UP a PřF

... díky stipendiu Olomouckého kraje mohou studenti vyrazit do ciziny?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 18. June 2018 - 11:11
Začalo totiž druhé kolo přijímání žádostí o Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018. Tento dotační program umožňuje mj. studentům vybraných oborů vysokých škol s trvalým bydlištěm na území kraje získat podporu na studijní pobyty v zahraničí. Žádosti se podávají do 29. června. Více...
Categories: Novinky z UP a PřF

Pokusy, hry a kvízy přilákaly na Veletrh vědy a výzkumu děti i dospělé

Mýty spojené s celou řadou vědních oborů bořili účastníci Veletrhu vědy a výzkumu, který se konal v pátek na přírodovědecké fakultě a také v Pevnosti poznání, kde zábavné i poučné aktivity pokračovaly rovněž v sobotu. Malí i velcí návštěvníci si prověřili či obohatili své vědomosti a museli prokázat šikovnost při mnoha praktických úkolech a experimentech. Na přírodovědecké fakultě i v jejím okolí si už od ranních hodin mohli školáci, učitelé, rodiny s dětmi i další návštěvníci vyzkoušet různé pokusy, hry a úkoly. Na interaktivních stanovištích vytvářeli například Faraonova hada z cukru, seznámili se s optickými klamy, větrnou elektrárnou poháněnou chemickým pohonem, speciální hmatovou mapou pro nevidomé nebo si vyzkoušeli nejrůznější geokvízy. K vidění byli také obojživelníci a plazi, funkční model Enigmy nebo laserové bludiště. Překvapení budily ukázky hoření nanočástic železa nebo takzvaný levitující magnet. „Tato akce se nám moc líbí, protože se vědci a pedagogové na jednotlivých stanovištích dokáží přizpůsobit jak menším, tak i větším dětem. Jsme tady už podruhé a jsme spokojeni,″ uvedla třídní učitelka páté třídy ZŠ ve Velkých Karlovicích Jitka Koňaříková. Milovníci vědy obsadili i Pevnost poznání Zástupy vědychtivých návštěvníků si našly cestu i do Pevnosti poznání. „Veletrh se určitě povedl, spokojenost s akcí byla znát ze strany návštěvníků i vystavovatelů. Děti nadšeně plnily rozmanité úkoly, které pro ně byly připraveny po celé budově. K dobré náladě přispělo i příjemné počasí, které přálo venkovním aktivitám,“ zhodnotila veletrh koordinátorka tamních aktivit Jitka Doležalová. V Pevnosti poznání a přilehlém Rozáriu si zájemci vyzkoušeli například cestu do virtuálního světa, kaligrafické písmo, vytvořili kuličku z vody, naučili se měnit barvu květin a poznali krásu místních dřevin. Stále plno bylo v přírodovědné laboratoři. Studenti si tam předváděli zábavné chemické pokusy. „Bořili jsme mýtus o kapalném dusíku. Lidé si na vlastní kůži vyzkoušeli, že i když má dusík mínus 200 stupňů, tak jsme schopni se ho dotknout. Kolem nás se totiž vytvoří takový plynný obal, ochranná vrstva, která ruku izoluje a nic se jí nestane,“ popsala aktivity Zuzana Balová. Lákadlem bylo i nahlédnutí do tajemného světa DNA a geneticky modifikovaných organismů. „Děti si mohly vyzkoušet pipetování pomocí Pasteurových či automatických pipet do agarosového gelu. Ukázali jsme jim postup genetické transformace ječmene a bavili se s nimi o GMO. Děti často nevěděly, co to je, takže jsme jim celý proces vysvětlovali a seznamovali je s tím, co jsme schopni pomocí genetické modifikace připravit a jak to pomáhá lidem. Nadchla je možnost izolovat DNA z banánu a bavily se i při hře, kdy musely odhadnout počet chromozomů u jednotlivých organismů. Žasly například nad tím, že kapr má 106 chromozomů, zatímco člověk jen 46,“ podělila se o své dojmy Kateřina Střelcová z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Nejen přírodní vědy Jeden z dvacítky stánků v Pevnosti poznání obsadila právnická fakulta. Pod heslem Právně správně děti podle příběhu a za asistence studentů práv poznávaly trestné činy, dozvěděly se víc o jednotlivých právních profesích, hrály speciální právnické pexeso, lámaly si hlavu nad otázkami v soutěži Riskuj, listovaly zákoníky nebo kreslily paragraf. „Většinu otázek z Riskuj jsem věděl, nevzpomněl jsem si na křestní jméno ministra spravedlnosti. Ale kámoše jsem porazil,“ řekl Honza, páťák z Velkých Karlovic. Hned vedle něj skupinka dívek kreslila paragrafy. „Nikdy jsem ho nezkoušela napsat. Vůbec jsem nevěděla, na kterou stranu mám ty krucánky točit. Docela jsme se u toho s holkami nasmály,“ zhodnotila dvanáctiletá Míša, když odcházela od stánku s drobnými odměnami. Kromě univerzitních stánků se do akce zapojily také firmy, které s popularizačním centrem úspěšně spolupracují. Firma Hella demonstrovala, jak se dají bořit mýty pomocí technologií aplikovaných v automobilovém průmyslu. Zástupci firmy svítili za roh pomocí světlovodu nebo ukázali, jak v realitě aplikovat optický klam pomocí zrcadla. Společnost Edwards zase kouzlila s vakuovou vývěvou, což zajímalo hlavně děti, protože v hlavní roli pokusů byly oblíbené „maršmelouny“.
Categories: Novinky z UP a PřF

Vysoké školy v olomouckém regionu mohou získat krajské dotace

Nový dotační program schválila Rada Olomouckého kraje na podporu vysokých škol v regionu. Finance by mohly využít zejména pro zkvalitnění výuky. Návrh musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. Radní Olomouckého kraje doporučili podpořit vysoké školy šesti miliony korun. Univerzity by díky nim mohly pořídit lepší učební pomůcky a získat nové přednášející odborníky. „Chceme podpořit ty studijní programy, u kterých velmi záleží na budoucím zvládnutí praktických dovedností. Peníze bude možné čerpat například na mzdové výdaje vědců nebo výzkumníků, kteří se na výuce odborných oborů podílejí,“ objasnil náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek. Krajské zastupitelstvo se má novou dotační podporou zabývat na svém dalším pravidelném jednání, které se uskuteční 25. června. O finance se pak školy budou moci ucházet od konce července do poloviny srpna. „Už předtím ale dostanou možnost seznámit se s podmínkami programu na webu Olomouckého kraje,“ doplnila Eva Knajblová z odboru kanceláře hejtmana.
Categories: Novinky z UP a PřF

Odborníci řešili u společného stolu dvojí kvalitu potravin v Unii

Prodiskutovat problematiku dvojí kvality potravin v různých zemích Evropské unie bylo cílem kulatého stolu, který se konal minulý týden v Olomouci. Na ojedinělém multioborovém setkání, které pořádala Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s nezávislým portálem Obnovitelně.cz, měla svého zástupce i Právnická fakulta UP. Blanka Vítová z katedry soukromého páva a civilního procesu informovala účastníky o připravovaných novinkách evropské legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. Ke stolu nazvanému Opravdové potraviny pro všechny Evropany usedlo na třicet odborníků –politici, zástupci akademické sféry, neziskového sektoru, obchodních řetězců, ale i výrobců či zemědělců. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo uspořádat tohle výjimečné odborné fórum. Věřím, že díky širokému oborovému spektru účastníků posuneme zvolené téma dál a výrazně přispějeme k celospolečenské diskuzi o dvojí kvalitě výrobků,“ řekl na úvod Martin Sedlák z Obnovitelně.cz. Organizátoři rozdělili setkání do dvou bloků. V tom prvním řečníci představili problematiku dvojí kvality potravin v různých zemích Unie jak z pohledu spotřebitele a výrobce, tak i například z pohledu politiky. Legislativní pohled nabídla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum olomoucké právnické fakulty. Ve svém příspěvku představila závěry své odborné studie – právního rozboru návrhu Evropské komise 2018/0090 (COD), kterou se mění směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tu vypracovala v rámci smluvního výzkumu pro europoslankyni Olgu Sehnalovou, s níž fakulta dlouhodobě spolupracuje. „Podle mě jsou v připravované směrnici místa, která jsou problematická a mohla by být v praxi různě interpretovaná. Bylo by vhodné návrh zpřesnit, aby byl dozorovými orgány v praxi využitelný,“ zhodnotila Blanka Vítová.   Tématu se věnuje dlouhodobě. Například vloni spolu s Michalem Černým, kolegou z právnické fakulty, vypracovali unikátní studii, v níž zkoumali, zda na případy dvojí kvality zboží a různé složení produktů lze aplikovat některé z právních norem stávajícího právního řádu, případně jak by musela vypadat právní regulace v případě přímého zákazu takového jednání. S jejich studií se již seznámila a pracuje s ní Evropská komise. Druhá část setkání pak patřila tématice produkce kvalitních potravin. Mezi vystupujícími byl například poslanec Marian Jurečka, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková nebo ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.
Categories: Novinky z UP a PřF

Barvy Univerzity Palackého na Českých akademických hrách bude hájit 160 sportovců

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 15. June 2018 - 13:10
O titul akademických mistrů a mistryň České republiky se v příštím týdnu v Brně popere na dva tisíce studentů z padesátky českých vysokých a vyšších odborných škol, včetně 160 reprezentantů Univerzity Palackého. Sedmnáctý ročník Českých akademických her hostí Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Soutěžit se bude v 27 sportech. Olomoučtí studenti poměří síly se svými kolegy z ostatních škol zejména v atletických a plaveckých disciplínách, kde má Univerzita Palackého tradičně silné zastoupení, do finálových turnajů kolektivních sportů zasáhnou například florbalistky, fotbalisti nebo házenkáři. „Věříme, že se našemu sportovnímu týmu podaří dosáhnout na umístění do 6. místa v celkovém pořadí škol,“ nastínil ambice koordinátor univerzitní reprezentace Vítězslav Prukner z katedry sportu fakulty tělesné kultury. Právě na šestém místě skončila Univerzita Palackého v konečném žebříčku vloni v Praze. Olomoučtí reprezentanti tehdy vybojovali 53 medailí, z toho 24 zlatých. O téměř polovinu medailové sbírky se přitom postarali ploutvoví plavci, kteří brali čtrnáctkrát zlato, pětkrát stříbro a šestkrát bronz. Harmonogram letošních Českých akademických her a další potřebné informace jsou k dispozici na webu her. Reprezentanti Univerzity Palackého pak najdou organizační pokyny zde.
Categories: Novinky z UP a PřF

... se můžete dovědět vše potřebné o možnostech Fulbrightových programů?

Stačí přijít v pondělí 25. června v 9 hodin na informační schůzku, která se uskuteční na FF, Křížkovského 10, místnost 1.25.
Categories: Novinky z UP a PřF

O Polní kázání byl opět velký zájem

Jak vypadá salát kamenáč, k čemu slouží maralí kořen a co je to žížalí čaj?  I to se dozvěděli návštěvníci Polního kázání, které ve středu 13. června pořádalo na svých pozemcích olomoucké pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Možnosti nahlédnout do příprav genetického materiálu pro zdejší genobanku zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin využilo více než sedm desítek lidí. „Smyslem Polního kázání je seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky naší práce, činností genové banky a aktuální situací při pěstování konkrétních druhů zelenin a léčivých a aromatických rostlin. Podmínky se totiž každý rok mění. Letos nás potkalo například poměrně silné období horka a sucha a my chceme ukázat, jak se s tím rostliny vyrovnávají. Návštěvníci si z toho mohou odnést ponaučení,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Miroslav Hýbl. Zelenina a léčivé rostliny se na pozemcích o rozloze zhruba osm hektarů pěstují s jediným cílem – získat z nich semena.  Celosvětovou raritou zdejšího pracoviště je kolekce dlouhodenních česneků, návštěvníci se ale mohli pokochat i pohledem na přezimované a kvetoucí plochy levandulí a dalších léčivých rostlin či se zeleninami od brukvovitých až třeba po tykvovité. Dozvěděli se například o využití artyčoku, maralího kořene či netradičního druhu máty – mentha cervina. Polní kázání má dlouholetou tradici a někteří účastníci se na něj vracejí opakovaně. Oceňují zejména praktické rady, jichž se jim od pracovníků výzkumného ústavu dostane. Naopak poprvé se akce zúčastnila Renata Mahelová. „Pracuji v Brně v Národním odrůdovém úřadu a chtěla jsem vidět zdejší pracoviště. Moc se mi tu líbí, ráda si rozšiřuji obzory,“ uvedla Renata Mahelová. Pro mnohé návštěvníky byly novinkou informace o žížalím čaji. Jedná se o tekutinu barvy černého čaje, která vzniká při přeměně rostlinného bioodpadu pomocí žížal a mikroorganismů při vermikompostování. „Jedná se o velmi výživné hnojivo. Je výborné pro květiny i zeleninu, já ho využívám i při pokusném pěstování smržovitých hub,“ prozradila kurátorka kolekce jedlých a léčivých hub Irena Petrželová. Olomoucká genobanka uchovává v několika kolekcích přes 11 tisíc genetických zdrojů. Odborníci se o genetické zdroje nejen starají, ale mohou je bezplatně poskytovat vysokým školám, vědeckým pracovištím či šlechtitelům, například za účelem výzkumu a dalšího šlechtění.
Categories: Novinky z UP a PřF

Před 220 lety se narodil František Palacký. Profesor Fiala jej připomněl v Bratislavě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. June 2018 - 14:15
Při příležitosti 220. výročí narození významného historika a politika Františka Palackého, které připadá na dnešní den, uspořádala včera Univerzita Palackého ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR ve Slovenské republice v Bratislavě přednášku Jiřího Fialy, emeritního profesora dějin české literatury z katedry bohemistiky FF UP. Uskutečnila se na Základní škole Matky Alexie, jež sídlí v Palackého ulici a v jejímž areálu se nachází busta Františka Palackého z roku 1931. Přes třicet žáků deváté třídy se na přednášce dozvědělo, proč František Palacký získal titul Otec národa a proč je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. „Představil koncepci národních dějin, a tím svého druhu i koncepci národa. Český národ chápal jako jednotku nezávislou na německé říši,“ uvedl profesor Jiří Fiala Často si nechal šít obleky a uměl mnoho jazyků O Františkovi Palackém přednášející prozradil i to, že byl výborný tanečník a že si často nechal šít nové obleky. Žáci se dozvěděli i podrobnosti o jeho životě na Slovensku. V letech 1809–1812 byl totiž žákem latinské evangelické školy v Trenčíně a do roku 1818 byl studentem evangelického lycea v Prešpurku (dnešní Bratislavě). "Tehdy studoval také privátně angličtinu, italštinu a korigoval slovinské vydání Nového zákona. Ve svém postavení musel umět perfektně latinsky, německy i maďarsky. Dále se naučil také řecky, portugalsky, francouzsky či rusky,“ vyjmenoval uznávaný bohemista, nezatajil mladistvým posluchačům ani to, že v Prešpurku Palacký prožil velkou lásku k uherské šlechtičně Anně (Nině) Zerdahelyové, která byla o osmnáct let starší než on.    Profesor Fiala sdělil i to, proč Univerzita Palackého v Olomouci nese po svém obnovení v roce 1946 právě název po Františku Palackém. „Původně bylo mimo jiné navrhováno pojmenování po Josefovi Dobrovském, ale tehdejší ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý prosadil, že bude nazvána po Moravanovi Palackém. V letech 1827 až 1860 se olomoucké vysoké učení nazývalo C. k. Františkova univerzita,“ připomněl historii univerzity Jiří Fiala. Významná osobnost pro Česko i Slovensko Ředitelka ZŠ Matky Alexie Adriana Šišková připomněla, že k pomníku Františka Palackého před základní školou na začátku roku pokládal kytici rektor UP Jaroslav Miller s bývalou velvyslankyní Livií Klausovou. „Je milé, že se výročí narození Františka Palackého připomíná přednáškou. Jsme moc rádi za tuto vzácnou návštěvu z Univerzity Palackého v Olomouci,“ řekla.   Přednášku pomohlo domluvit Velvyslanectví ČR ve Slovenské republice, se nímž olomoucká univerzita dlouhodobě spolupracuje. „Jsme rádi, že se připomněla významná osobnost, která je důležitá jak pro Česko, tak pro Slovensko," řekl Ondřej Pometlo, 1. tajemník Velvyslanectví ČR. Podle nynějšího vedoucího diplomatické mise ČR na Slovensku, olomouckého rodáka a absolventa UP Pavla Sladkého, je důležité připomínat, že František Palacký pobýval i v Prešpurku a že to byl rovněž významný politik. „Jeho řeč na říšském sněmu v Kroměříži v roce 1848 byla zcela mimořádná,“ zdůraznil. František Palacký Český historik, politik, spisovatel a organizátor kulturního a vědeckého života. Autor monumentálního historického díla Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. Narodil se 14. června 1798 v Hodslavicích u Nového Jičína. Byl přítomen u zrodu Matice české, spolku Svatobor nebo Musejního sboru pro pěstění české řeči a literatury. V roce 1848 byl zvolen do říšského sněmu, později zastával post poslance v českém zemském sněmu a panské sněmovny říšské rady jako představitel staročeského křídla. Od padesátých let 19. století se podílel na snahách postavit české národní divadlo. Roku 1868 mu bylo svěřeno první slavnostní poklepání na základní kámen Národního divadla, které bylo dokončeno až po jeho smrti. Zemřel 26. května 1876 v Praze na otok plic a selhání srdce, jeho pohřbu se účastnilo na 50 tisíc lidí. Byl pochován v Lobkovicích u Mělníka. Je vyobrazen na bankovce s nominální hodnotou tisíc korun českých.
Categories: Novinky z UP a PřF

Před 220 lety se narodil František Palacký. Profesor Fiala jej připomenul v Bratislavě

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 14. June 2018 - 14:15
Při příležitosti 220. výročí narození významného historika a obrozence Františka Palackého,které připadá na dnešní den, uspořádala včera Univerzita Palackého ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR na Slovensku v Bratislavě přednášku Jiřího Fialy, emeritního profesora dějin české literatury z katedry bohemistiky FF UP. Konala se na Základní škole Matky Alexie, která sídlí v Palackého ulici a v jejímž areálu se nachází busta Františka Palackého z roku 1931. Přes třicet žáků deváté třídy se na přednášce dozvědělo, proč František Palacký získal titul Otec národa a proč je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. „Představil koncepci národních dějin, a tím svého druhu i koncepci národa. Český národ tehdy viděl jako jednotku nezávislou na německé říši,“ uvedl profesor Jiří Fiala Často si nechal šít obleky a uměl mnoho jazyků O Františkovi Palackém prozradil i to, že byl výborný tanečník a že si často nechal šít nové obleky. Žáci se dozvěděli i podrobnosti o jeho životě na Slovensku. Na začátku 19. století totiž studoval latinskou školu v Trenčíně a později na evangelickém lyceu v Prešpurku (dnešní Bratislavě). „Tehdy studoval privátně angličtinu, italštinu a dělal korektury ve slovinštině. Ve svém postavení musel umět perfektně latinsky, německy i maďarsky. Dále se naučil také řecky, portugalsky, francouzsky či rusky,“ vyjmenoval uznávaný bohemista.   Profesor Fiala také vysvětlil, proč Univerzita Palackého v Olomouci nese po svém obnovení v roce 1946 právě název po Františku Palackém. „Původně bylo navrhováno pojmenování po Josefovi Dobrovském, ale nakonec tehdejší ministr školství Zdeněk Nejedlý prosadil, že bude pojmenována raději po Palackém. Předtím se v letech 1827 až 1860 jmenovala C. k. Františkova univerzita,“ připomněl historii univerzity Jiří Fiala. Významná osobnost pro Česko i Slovensko Ředitelka ZŠ Matky Alexie Adriana Šišková připomněla, že k pomníku Františka Palackého před základní školou na začátku roku pokládal kytici rektor UP Jaroslav Miller s bývalou velvyslankyní Livií Klausovou. „Je milé, že se výročí narození Františka Palackého připomíná přednáškou. Jsme moc rádi za tuto vzácnou návštěvu z Univerzity Palackého v Olomouci,“ řekla.   Přednášku pomohlo domluvit Velvyslanectví ČR na Slovensku, se kterým olomoucká univerzita dlouhodobě spolupracuje. „Jsme rádi, že se připomněla významná osobnost, která je důležitá jak pro Česko, tak pro Slovensko," řekl Ondřej Pometlo, 1. tajemník Velvyslanectví ČR. Podle nynějšího vedoucího diplomatické mise ČR na Slovensku, olomouckého rodáka a absolventa UP Pavla Sladkého, je důležité připomínat, že František Palacký pobýval i v Prešpurku a že to byl rovněž významný politik. „Jeho řeč na sněmu v Kroměříži v roce 1848 byla zcela mimořádná,“ připomněl. František Palacký Český historik, politik, spisovatel a organizátor kulturního a vědeckého života. Autor vrcholného díla Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě. Narodil se 14. června 1798 v Hodslavicích u Nového Jičína. Byl přítomen u zrodu Matice české, spolku Svatobor nebo Musejního sboru pro pěstění české řeči a literatury. V roce 1848 byl zvolen do říšského sněmu, později zastával post poslance v zemském sněmu a panské sněmovny říšské rady jako představitel staročeského křídla. Od padesátých let 19. století se podílel na snahách postavit národní divadlo. Roku 1868 mu bylo svěřeno první slavnostní poklepání na základní kámen Národního divadla, které bylo dokončeno až po jeho smrti. Zemřel 26. května 1876 v Praze na otok plic a selhání srdce. V průvodu na jeho pohřbu šlo na 50 tisíc lidí. Byl pochován v Lobkovicích u Mělníka. Je vyobrazen na bankovce s nominální hodnotou tisíc korun.
Categories: Novinky z UP a PřF

Infrastruktura wifi v budovách UP vyžaduje obnovu

Několik milionů korun bude nutné v následujících letech investovat do obnovy infrastruktury bezdrátového připojení k internetu v budovách Univerzity Palackého, aby se zachovala či zlepšila kvalita a dostupnost wifi připojení. Investice do zlepšení jsou plánovány i v budově přírodovědecké fakulty, jejíž technologie bezdrátového připojení začíná zaostávat za nároky provozu. „Budova přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu byla kolaudována v roce 2008. Při zavádění wifi sítí se tedy nepočítalo s takovou potřebou pokrytí signálem, jakou vyžaduje aktuální provoz stovek notebooků, mobilních telefonů a tabletů," vysvětlil David Skoupil, ředitel Centra výpočetní techniky UP (CVT). Jak dále dodal, přístupové body jsou v současné době navíc na hranici životnosti. Existují proto místa, která nejsou pokryta wifi signálem vůbec nebo jen velmi slabě. „Dalšími příčinami nefungující wifi jsou výpadky, které nelze vždy eliminovat, nebo zaplněné radiové pásmo. Starší wifi pracují v pásmu 2,4 GHz s reálnou přenosovou rychlostí kolem 100 Mb/s. Toto pásmo všichni uživatelé sdílejí. Zhruba polovinu datového toku univerzity nejen z wifi, ale i z pevných zásuvek tvoří zábava, tedy streamy z Youtube, Facebooku, Twitteru, Netflixu a dalších. Každý tento stream zabere až 4 Mb/s, což se při počtu uživatelů nastřádá," podotkl Skoupil. Na přírodovědecké fakultě bylo ještě nutné domluvit se s architektem budovy na doplnění přístupových bodů na jednotlivých přechodech přes chodby. „Důvodem jsou autorská práva na architektonické ztvárnění budovy. Po dohodě jsme tedy připravili projekt, který zaštiťuje CVT a který počítá s posílením wifi připojení,″ řekl Ondřej Kolář ze správy budov PřF. Pro co nejlepší funkci wifi na univerzitě je třeba zajistit především kvalitní infrastrukturu. To znamená, že je potřeba generačně obměnit zastaralé přístupové body, doplnit je tam, kde chybí a zahustit stávající pokrytí. Při pořizování přístupových bodů je třeba zvážit, do jakých prostor budou umístěny a podle toho je kapacitně přizpůsobit. Na obnovu stávající wifi infrastruktury, aby fungovala jako doposud, bude třeba v příštích letech vynaložit zhruba tři až čtyři miliony korun," upozornil ředitel CVT David Skoupil.
Categories: Novinky z UP a PřF

Katedra bohemistiky hostila Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. June 2018 - 14:35
Jak je již nepsaným zvykem, i tento rok hostila Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Mezinárodní setkání mladých lingvistů. Letošní devatenáctý ročník proběhl 14. a 15. května v nově zrekonstruovaných budovách Křížkovského 10. Hlavním tématem letošní konference byl(y) Jazyk(y) v pohybu. Po samotném zahájení konference následovala velmi poutavá přednáška s názvem Tematické posloupnosti v textech nerodilých mluvčích: vývojová studia o akvizici psaní v češtině jako cizím jazyku, kterou proslovila profesorka bohemistiky Anna-Maria Perissutti z univerzity v Udine. Hlavní referáty konference zahájil ve 13 hodin Jaroslav Emmer, který hodlal svým příspěvkem zodpovědět otázku, zda Má čeština potenciál přijmout nové, rodově neutrální zájmeno. Následoval referát Sylvy Filiačové, která se zabývala Sémantikou prefixu vy- u neologických sloves. První konferenční blok zakončil příspěvek věnovaný Lexikálním prostředkům porušujících neutralitu v televizním zpravodajství, který přednesla Wendy Zimmerová. Ve druhém a třetím bloku, které následovaly po přestávce na kávu, se např. Kamila Homolková zabývala Proměnami ve výzkumu raných jazykových projevů u dětí s Downovým syndromem či jsme se dozvěděli něco více o interpunkci v příspěvku Jakuba Machury, který nesl název Automatické doplňování interpunkce jako součást gramatického korektoru. Souběžně s hlavními referáty probíhalo celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda. Na prvním místě se umístila Tereza Kociánová z Masarykovy univerzity se soutěžním příspěvkem, který nesl název Ortografie rukopisné verze Slávy svatoprokopské Fridricha Bridla. Druhé místo obsadila Monika Veltruski rovněž z Masarykovy univerzity, která se ve svém referátu zabývala Vývojovými tendencemi v lexikální zásobě chorvatských Čechů. Na třetím místě se pak umístil Josef Vysoký z Karlovy univerzity se svým soutěžním příspěvkem Češi, Rusové a zvířata. Srovnání českých a ruských negativně expresivních jednoslovných výrazů formálně spojených s pojmenováním zvířat. Čestná uznání si pak odnesly Lucie Findejsová (MU) a Eva Janečková (UP). V pondělí večer se následně uskutečnilo neformální posezení v hospůdce, kde mohli přednášející, organizátoři, ale i posluchači diskutovat (ne)jen nad právě proběhlým prvním dnem konference. Druhý den konference byl již tradičně rozdělen do workshopů. Dopoledne probíhal workshop s názvem Čeština jako cizí jazyk, kde mohli přednášející a posluchači diskutovat např. nad příspěvkem Kateřiny Szokalové Koncepce výuky pro začínajícího lektora či referátem Jakuba Wenzela, který nesl název Čeština česky. Zároveň probíhal Diachronní workshop, kde přednesli své příspěvky mimo jiné Robert Dittmann zabývající se Archivy o StB o A. V. Isačenkovi, dále Ondřej Bláha či Olga Navrátilová. Hosty workshopu posléze byli Pavel Kosek z Masarykovy univerzity a Radek Čech z Ostravské univerzity. Po obědě pokračoval workshop Čeština jako cizí jazyk spolu s workshopem nazvaným What’s up in a Word, ve kterém svůj příspěvek Variation and Creativity with Radically Afeatural Roots přednesl Jeffrey Parrott. Morfosyntaxí se ve svém referátu s titulem The Morphosyntax of Czech -teln(ý) Adjectives in Comparison with English zabývala Petra Charvátová. Poslední blok celé konference se nesl v duchu Diachronního workshopu a workshopu s názvem Překlad a překládání včera – dnes – zítra. V prvně jmenovaném jsme se např. díky příspěvkům Lucie Štěrbové (Vybrané názvy ptáků v Rosově Thesauru a jejich etymologie) a Jakuba Wenzela (Představy lidového léčitelství v současných názvech rostlin) načerpali vědomosti i z jiných vědních oborů. Ve druhém z workshopů se zájemci mohli dozvědět více o genderovém vyjadřování v příspěvku Petra Kabelky s názvem Genderově neutrální vyjadřování ve světě a u nás: současný stav a možná řešení. O překladu Malého prince mluvila pak Magdaléna Jaroňová ve svém příspěvku s názvem Komunikační funkce citoslovcí ve francouzštině a češtině: Malý princ ve dvou českých překladech. Jak je již dobrým zvykem, panovala na konferenci přátelská atmosféra. Zaznělo množství inspirativních příspěvků, po kterých následovala věcná diskuze. Již nyní se přednášející a diskutující mohou těšit na jubilejní dvacátý ročník, který se uskuteční v příštím roce. Wendy Zimmerová, studentka doktorského studijního programu na katedře bohemistiky FF UP 
Categories: Novinky z UP a PřF

Rostislav Švácha převzal Cenu Františka Palackého

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. June 2018 - 14:13
Pojedenácté ve své novodobé historii udělila Univerzita Palackého Cenu Františka Palackého. Při příležitosti 220. výročí narození tohoto významného historika a obrozence ji z rukou rektora Jaroslava Millera dnes v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP převzal Rostislav Švácha, přední český historik a teoretik umění a architektury. Přestože se profesor Rostislav Švácha narodil v Praze, už téměř tři desetiletí působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Katedru dějin umění Filozofické fakulty UP vedl v letech 2014–2017, dodnes je jejím členem. Současně působí i v Ústavu dějin umění AV ČR. Svůj profesní život zasvětil studiu architektury 17.–21. století. „S Olomoucí a olomouckou univerzitou mě spojuje velmi těsné pouto. Některé mé aktivity ve prospěch olomouckých památek i ve prospěch kvalitní současné architektury všichni nadšeně nevítají, proto je pro mě Cena Františka Palackého velkou vzpruhou. Zpět do pomyslné věže ze slonové kosti se už nevrátím. Můj motiv zůstat na cestě aktivismu spočívá i v tom, že si velmi přeji, aby předměty mého zájmu zůstaly zachovány,“ řekl Rostislav Švácha. Dodal, že část z ocenění, které je spojeno s finanční odměnou 50 tisíc korun, předá sdružení pro kulturu, urbanismus, památkovou péči a životní prostředí Za krásnou Olomouc, ve kterém působí. Rostislav Švácha využívá své znalosti moderní architektury i odbornou autoritu jednak k poznání barokní architektury, jednak k rehabilitaci okrajových či opomíjených témat, jako je například sportovní architektura v publikacích Start či Naprej. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury, v roce 2014 cenu Mezinárodního olympijského výboru Sport et Art, v roce 2015 pak Cenu České komory architektů. Jeho kniha Paneláci, kterou napsal společně s Lucií Skřivánkovou, získala v roce 2018 cenu Magnesia Litera za nejlepší dílo naučné literatury. Jako představitel spolku Za krásnou Olomouc využívá svou odbornou autoritu i na podporu a k prosazování ochrany významných staveb vzniklých ve 20. století.  „Rostislava Šváchu a jeho ohromující dílo snad není ani potřeba představovat, jeho žáci jsou dnes rozeseti po celém světě. Publikoval řadu zásadních monografií a studií. Osobně mě snad nejvíce zaujaly jeho publikace z nedávné doby, například Naprej, zabývající se analýzou sportovní architektury v historické perspektivě,“ uvedl Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého. Slavnostního aktu a přednášky prof. Rostislava Šváchy s názvem „Dějiny umění bojující“ se účastnili jak akademičtí pracovníci olomoucké univerzity a jiných vysokých škol, tak zástupci statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje a Hodslavic, rodné obce Františka Palackého. Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky a Univerzity Palackého. Byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého 14. června 1998. Uděluje ji jménem univerzity zpravidla jednou za dva roky rektor UP. Na odměnu 50 tisíc korun přispívá Obecní úřad v Hodslavicích a Městský úřad v Neratovicích. Mezi doposud oceněné patří například amerikanista a emeritní rektor Josef Jařab, kardinál Tomáš Josef Špidlík, historik Josef Polišenský či odborník na ústavní právo Pavel Rychetský. 
Categories: Novinky z UP a PřF

Dobrého jídla a živé hudby si užívali

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. June 2018 - 13:23
Dobrého jídla a živé hudby si užívali současní i bývalí zaměstnanci, doktorandi a senioři na tradičním posemestrálním posezení (Pospos), které v úterý 12. června pořádala přírodovědecká fakulta. Akce byla ve znamení přátelského povídání i relaxace za hlavní budovou PřF. Foto: Šárka Chovancová
Categories: Novinky z UP a PřF

... kousek od Zbrojnice vzniká netradiční charitní obchod?

Novinky: Univerzita - Aktuality PřF UP - 13. June 2018 - 12:12
Slavnostní otevření a vysvěcení krámku DOBRODRUHÁ v originálně upravených prostorách bývalé kavárny Betreky na Wurmově 5 se koná v úterý 19. června v 16 hodin. Těšit se můžete na módní přehlídku pod vedením Barbory Zuberové, hudební vystoupení skupiny Blue Apple.Obchod je zaměřený na podporu životního prostředí a pomoc lidem v tíživé životní situaci.
Categories: Novinky z UP a PřF

Olomoucké parky v létě ožijí filmem, tancem i pikniky

Iniciativa Univerzity Palackého pro oživení veřejného prostoru Zaparkuj připravila na nadcházející letní měsíce desítky akcí v městských parcích a na dalších místech. Již čtvrtým rokem se tak mohou Olomoučané těšit na filmové projekce, tančírny, sportovní odpoledne, hudební vystoupení i vědomostní soutěže pod širým nebem.  „Kromě zavedených formátů jsme připravili i několik novinek. Už dubnu jsme například inovovali a rozšířili nabídku naši Zaparkuj půjčovny piknikových košů a dek, kterou jsme loni spustili s kavárnou Coffee Library. Momentálně evidujeme kolem desíti výpůjček týdně,“ říká koordinátor Zaparkuj Ondřej Martínek. Hudba, slackline, zpěv Na Zaparkuj akcích se objeví také populární slackline prvky, sedací vaky či ringo hřiště. Nově budou každých čtrnáct dní v parcích probíhat workshopy s Olomouckou dílnou. „Kromě našich samostatných akcí nás může veřejnost v nejbližší době potkat i na Veletrhu vědy a výzkumu Univerzity Palackého nebo na hudebním festivalu Fingers Up v Mohelnici,“ dodává Martínek. Tam všude představí tým Zaparkuj svou půjčovnu stolních a deskových her, sportovního vybavení a dek. Během podzimu se osvědčený tým studentů zapojí i do organizace Sportovního dne pro seniory, Street Art Festivalu nebo Noci venku, akce přibližující problematiku bezdomovectví.   Ples pod korunami stromů Stěžejním bodem letního programu zůstane stejně jako loni „Zaparkuj Fest!“. Každou druhou středu počínaje 11. červencem nabídne tento minifestival sportovní odpoledne, aktivity pro děti a workshopy. Večer pak zakončí hudební vystoupení a filmová projekce. To vše v Bezručových nebo Smetanových sadech, jednou pak i na parkánu Uměleckého centra UP (Konvikt). „Kromě olomouckých buskerů se mohou návštěvníci těšit například na kapelu Žamboši nebo písničkářku Lucii Redlovou. V rámci filmového programu dojde během léta na snímky 120 BPM, Woodstock, Nico nebo Tarantinovy Hanebné pancharty,“ vypočítává Martínek.  Tým Zaparkuj ani letos nezapomene na tancechtivé návštěvníky. Těm nabídne dvě swingové tančírny a nově pak i ples. Na počátku srpna by měl totiž pod značkou Zaparkuj proběhnout ve Smetanových sadech ples s názvem „Sen noci olomoucké“. „S nápadem za námi přišla v rámci školního projektu studentka filmové vědy Zuzana Ehrlichová. Nám se moc líbil a k realizaci tak byl jen krok," vysvětluje Martínek. Zřejmě první ples pod širým nebem nabídne big band i DJs, workshopy swingu, latinskoamerických i klasických tanců, pohybové a taneční exhibice i bohaté občerstvení.  Iniciativa „Zaparkuj – oživujeme veřejný prostor“ vznikla v roce 2014 pod hlavičkou Univerzity Palackého v Olomouci a za podpory Výstaviště Flora Olomouc a statutárního města Olomouc. Během tří let se pod značkou Zaparkuj uskutečnilo nejen v olomouckých parcích více než 70 akcí. Tým zhruba desítky studentů vede od vzniku projektu Ondřej Martínek z Oddělení komunikace UP.  Aktuální program akcí najdete na zaparkuj.upol.cz nebo facebook.com/zaparkuj.
Categories: Novinky z UP a PřF

Pages

Subscribe to Joint Laboratory of Optics aggregator - Novinky z UP a PřF