Nalezena nová oblast zlomu ve spektru kosmického záření o nejvyšších energiích

Observatoř Pierra Augera v Argentině změřila spektrum kosmického záření o nejvyšších energiích (UHECR) přilétajícího z vesmíru s bezkonkurenční přesností. Kromě dobře známého zlomu v energetickém spektru, obvykle označovaném jako kotník, byl díky datům získaných observatoří nalezen nový spektrální zlom na vyšších energiích. Původ tohoto zlomu lze vysvětlit závislostí složení kosmického záření na energii. Výsledky byly publikovány ve dvou souvisejících článcích „Phys. Rev. Lett. 125, 121106 (2020)“ a „Phys. Rev. D 102, 062005 (2020)“.

Tags: 

SLO získalo evropský patent

V roce 2019 byl úspěšně završen proces přihlášky mezinárodního vynálezu podaného u Evropského patentového úřadu (EPO) na téma bezkontaktní detekce absolutní polohy pohybujícího se předmětu s využitím jevu koherenční zrnitosti [1]. Navržený systém dle vynálezu vykonává činnost ve dvou fázích, kalibrační a měřicí.

Odešel Jiří Keprt

Společná laboratoř optiky s velkou lítostí oznamuje, že dne 30.6.2020 zemřel náš velmi vážený kolega RNDr. Jiří Keprt, DrSc., od počátku šedesátých let dlouholetý vědecký pracovník UP a PřF UP, člen zakládající generace Laboratoře optiky UP, později Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR.

Stránky