První částice z urychlovače LHC v experimentu ATLAS po plánované dvouleté odstávce

První spršky částic, tzv. "beam splashes", doručené urychlovačem LHC v laboratoři CERN pozorovaly hlavní experimenty ATLAS a CMS. Po téměř dvouleté odstávce a upgradu jak urychlovače tak detektorů začíná další běh LHC, tzv. Run 3.

Očekává se, že energie srážek protonů v LHC bude v roce 2022 navýšena z 13,0 na 13,6 TeV, což zvyšuje pravděpodobnost pozorování vzácných procesů či možných těžkých exotických částic za hranicemi současného standardního modelu mikrosvěta a jeho interakcí.

Zatímco probíhala rozsáhlá vylepšení detektoru, experiment ATLAS se připravoval i po stránce softwaru či simulací. Symetricky okolo 200 m od interakčního bodu byly také umístěny nové detektory dopředných protonů, na kterých se podíleli velkou měrou i pracovníci ze Společné laboratoře optiky, a to jak na jejich vývoji, stavbě. testování, ale i instalaci přímo v LHC tunelu.

Přes 2000 výzkumníků v experimentu ATLAS současně přestávky využilo k analýze plné statistiky dosavadních srážek. Byly např. publikovány důležité a přesné výsledky, které stanovují přísnější testy síly a tzv. univerzality interakcí W bosonů s různými částicemi zvanými leptony, zde konkrétně mion a tau, které by měly s W bosony dle současné teorie interagovat stejně, ale mohly by se lišit v případě nových interakcí. Dosavadní výsledky potvrzující standardní model byly zpřesněny více než dvakrát, a jedná se také o první takový výsledek z urychlovače LHC. Obdobně, po téměř 20 letech, byla překonána přesnost výsledků z předchozího urychlovače LEP v laboratoři CERN, kdyby byly stanoveny limity na možné exotické rozpady Z bosonu na pár leptonů různého typu.

V brzké době lze očekávat také první srážky protonů v LHC experimentech a začátek další éry na hranici dosažitelných energií urychlovačů částic.