Letní škola optiky 2019

O těchto prázdninách proběhl již sedmý ročník naší Letní školy optiky, na kterém si mohli středoškolští studenti vyzkoušet celou řadu experimentů z oblasti optiky. Prvního týdne letní školy, který se konal na konci června, se zúčastnilo osm studentů. Jako tradičně jsme zde hostili studenty z partnerských škol - Slovanské gymnázium Olomouc a Gymnázium Olomouc - Hejčín.

Na konci prázdnin proběhl druhý týden Letní školy optiky, který je s mezinárodní účastí a běží tedy v anglickém jazyce. V tomto roce se tohoto srpnového týdne zúčastnilo dvacet čtyři Italů a dva Češi. Studenti, kteří letní školu absolvovali, oceňovali především zajímavé optické úkoly, týmovou spolupráci při řešení úloh, nové poznatky i zážitky. Oceňovali ale také to, že účast na obou týdnech aktivit byla bezplatná. Na webu letní školy jsou nyní k nahlédnutí fotografie z letošního i ze všech předchozích ročníků naší Letní školy Optiky.

Věříme, že i v příštím roce bude tradice naší Letní školy optiky pokračovat a budeme se zde moci potkat se studenty, kteří se nadchli pro tuto velmi atraktivní vědeckou disciplínu.