LogoBanner

Joint International Physics Summer School - Optics

Olomouc 2019 - optika na dosah

Aktuality:


V roce 2019 proběhl již sedmý ročník naší letní školy. Je určena středoškolákům od 16 let.
Fotografie z června a srpna 2019 i z předešlých ročníků naleznete v záložce FOTOGRAFIE.
Těšíme se na ročník 2020!


Termíny:

Letní škola fyziky - optika 2019 probíhá ve dvou stupních:

První stupeň probíhá v termínu od 17.6. do 21.6. 2019 s kapacitou 30 studentů. V tomto týdnu se studenti dozví základní informace ze stěžejních oblastí optiky: šíření světla, difrakce světla, lom světla, interference, konstrukce optických přístrojů, mikroskopie, lasery, měření spektra. Formou devíti jednoduchých pokusů, které jsou nachystané v našich laboratořích, si studenti budou moci se světlem a s optikou vlastnoručně pohrát.

Druhý stupeň probíhá v termínu od 26.8. do 30.8. 2019 s kapacitou asi 15 českých studentů. Druhý stupeň je organizován s mezinárodní účastí a probíhá v anglickém jazyce kvůli zahraničním účastníkům. V tomto druhém týdnu budou mít studenti možnost se seznámit s výzkumnou prací na našem pracovišti a na několik dní si tuto vědeckou práci pod dozorem našich pracovníků vyzkoušet.

Pokud jste se již dříve zúčastnili pouze červnového týdne, máte možnost si letos při registraci vybrat jenom druhý stupeň (srpnový týden).

Pozvánka v PDF


Cena:

Účast na obou týdnech aktivit je zdarma. Také skripta, která dostanete na červnovém týdnu, jsou zdarma.

Pokud chcete obědvat (nebo večeřet) v naší menze, cena jednoho jídla je cca 80 Kč. Na ukázku jídelníčku se můžete podívat na webu menzy.

Pokud se chcete během letní školy ubytovat na univerzitních kolejích, cena lůžka je buď 252 Kč/noc, nebo 358 Kč/noc. Nižší cena platí, pokud jsou na pokoji obsazena obě místa. Obrázky kolejí jsou na univerzitním webu.


Pár fotografií Slunce:

Během červnové letní školy si vyhradíme čas na pozorování Slunce a během srpnového týdne se podíváme na noční oblohu pomocí našich hvězdářských dalekohledů.


Místo konání letní školy:


QR kód

Novinky

3. prosince 2018        web online
25. ledna 2019        první přihlášený účastník
      mapka okoli
     GPS: 49°35'36.0"N 17°15'56.8"E

Last changed on by webmaster.