Letní škola optiky

Letní škola optiky 2020 byla zrušena.
Na shledanou v roce 2021.

Aktuality:


Letní škola optiky má již dlouholetou tradici. Je určena středoškolákům od 16 let. V roce 2020 bohužel neproběhne kvůli epidemii nemoci Covid-19. Těšíme se na vás v létě 2021!

Fotografie z posledního i všech z předešlých ročníků letní školy naleznete v záložce Fotografie.


Termíny:

Letní škola fyziky - optika obvykle probíhá ve dvou stupních:

První stupeň probíhá v červnu s kapacitou 30 studentů. V tomto týdnu se studenti dozví základní informace ze stěžejních oblastí optiky: šíření světla, difrakce světla, lom světla, interference, konstrukce optických přístrojů, mikroskopie, lasery, měření spektra. Formou devíti jednoduchých pokusů, které jsou nachystané v našich laboratořích, si studenti budou moci se světlem a s optikou vlastnoručně pohrát. Podrobnosti naleznete v záložce Témata červen.

Po úspěšném zdolání červnového týdne je možné se přihlásit na jednu vědeckou úlohu, kterou je možné vyřešit v posledním srpnovém týdnu. Seznam navržených vědeckých úloh naleznete v záložce Témata srpen. Na pár dní si zde můžete vyzkoušet vědeckou práci pod dozorem našich pracovníků. Na přesném harmonogramu šešení této vědecké úlohy se se svým školitelem domluvíte během červnového týdne.

Pokud jste se již dříve zúčastnili pouze červnového týdne, máte možnost si letos při registraci vybrat jenom druhý stupeň (srpnový týden).

Pozvánka


Cena:

Účast na obou týdnech aktivit je zdarma. Také skripta, která dostanete na červnovém týdnu, jsou zdarma.

Pokud chcete obědvat (nebo večeřet) v naší menze, cena jednoho jídla je cca 80 Kč. Na ukázku jídelníčku se můžete podívat na webu menzy.

Pokud se chcete během letní školy ubytovat na univerzitních kolejích, cena lůžka je buď 252 Kč/noc, nebo 358 Kč/noc. Nižší cena platí, pokud jsou na pokoji obsazena obě místa. Obrázky kolejí jsou na univerzitním webu.


Pár fotografií Slunce:

Během červnové letní školy si vyhradíme čas na pozorování Slunce a během srpnového týdne se podíváme na noční oblohu pomocí našich hvězdářských dalekohledů.


Místo konání letní školy:


QR kód

Novinky

4. listopad 2019        web online
22. leden 2020        první přihlášený účastník
      mapka okoli
     GPS: 49°35'36.0"N 17°15'56.8"E

Last changed on by webmaster.