Článek Kishore Thapliyala byl vybrán pro obálku časopisu

Nedávno publikovaný článek v Annalen der Physik, jehož spoluautorem je Kishore Thapliyal ze SLO, byl vybrán k upoutávce na zadní obálce časopisu.

Článek (Malpani, P; Thapliyal, K; Alam, N; Pathak, A; Narayanan, V; Banerjee, S: Quantum Phase Properties of Photon Added and Subtracted Displaced Fock States, Ann. Phys.-Berlin 1900141 (2019), 10.1002/andp.201900141) se z celé řady pohledů zabývá Fockovými stavy posunutými přidáním nebo odebráním fotonu a ukazuje, že kvantové fázové vlastnosti závisejí na provedených operacích kvantového zpracování. Přitom operace odebrání fotonu se ukazuje jako silnější nástorj kvantového zpracování než přidání fotonu. Je také diskutována relevance takto připravených kvantových stavů pro odhad kvantové fáze.